Розрахункова відомість про нарахування і перерахування страхових внесків до Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття за _____ 200_ року. Додаток 5

Додаток 5 до пункту 6.7 Інструкції затвердженої наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 18 грудня 2000 р. N 339 Складається накопичувальним підсумком з початку року і подається центрам зайнятості щокварталу в такі строки: 10.04; 10.07; 10.10; 15.01 Код за ЄДРПОУ код галузі за ЗКГНГ N реєстрації платника страхових внесків N п/рахунку назва банку N телефону адреса найменування платника страхових внесків - страхувальника Розрахункова відомість про нарахування і перерахування страхових внесків до Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття за 200 року 1. Загальна сума виплат на які нараховуються страхові внески в грн. : I квартал за місяцями II квартал за місяцями III квартал за місяцями IV квартал за місяцями Усього з початку року для робото- давців для застрахо- ваних осіб для робото- давців для застрахо- ваних осіб для робото- давців для застрахо- ваних осіб для робото- давців для застрахо- ваних осіб для робото- давців для застрахо- ваних осіб Разом 2. Розрахунок страхових внесків до Фонду грн. N рядка Сума всього N рядка Сума всього 1 Заборгованість на початок року за платниками у т. ч. із страхових внесків Заборгованість на початок року за Фондом 9 Нараховано Перераховано 2 Робото- давці Застра- ховані особи Робото- давці Застра- ховані особи 10 На початок періоду На початок періоду За звітний період за місяцями За звітний період за місяцями РАЗОМ РАЗОМ 3 Донараховано при прийнятті звітності Перераховано за актами за звітний період усього 11 4 Нараховано за актами за звітний період усього у тому числі в тому числі: донараховані суми страхових внесків донараховані суми страхових внесків пені пені штрафу штрафу 5 Списано заборгованості УСЬОГО враховано і сплачено сума рядків 9 - 11 12 6 Списано пені Залишок заборгованості на кінець звітного періоду за платниками 13 7 УСЬОГО до сплати 1 + 2 + 3 + 4 - 5 - 6 в тому числі: недоїмка за платником 8 Залишок заборгованості на кінець звітного періоду за Фондом сума страхових внесків строк сплати яких не настав реструктуризована заборгованість 3. Сума заборгованості з виплати заробітної плати на кінець звітного періоду грн. За I квартал За I півріччя За 9 місяців За рік Усього у т. ч. застра- хованим особам Усього у т. ч. застра- хованим особам Усього у т. ч. застра- хованим особам Усього у т. ч. застра- хованим особам 4. Сума несплачених страхових внесків грн. За I квартал За I півріччя За 9 місяців За рік для робото- давців для застрахо- ваних осіб для робото- давців для застрахо- ваних осіб для робото- давців для застрахо- ваних осіб для робото- давців для застрахо- ваних осіб Керівник підпис прізвище ім'я та по батькові М. П. Головний бухгалтер підпис прізвище ім'я та по батькові " " 200 р. Прийняв звіт прізвище та ініціали " " 200 р. 1