Повідомлення про наслідки нещасного випадку, що стався. Форма Н-2

Додаток 7 до Порядку Форма Н-2 найменування підприємства найменування організації код згідно з ЄДРПОУ прізвище ім’я та по батькові її керівника чи реєстраційний номер підприємства у Фонді особи яким надсилається повідомлення соціального страхування від нещасних адреса випадків на виробництві та професійних захворювань ПОВІДОМЛЕННЯ про наслідки нещасного випадку що стався 20 р. з професія посада прізвище ім’я та по батькові потерпілого акт форми Н-1 НПВ про нещасний випадок від 20 р. № . 1. Діагноз згідно з листком непрацездатності або довідкою лікувально- профілактичного закладу 2. Найменування лікувально-профілактичного закладу що встановив діагноз 3. Наслідок нещасного випадку потерпілий одужав переведений на легшу роботу установлено інвалідність I II III групи помер 4. Тривалість виконання потерпілим легшої роботи робочих днів 5. Звільнено згідно з листком непрацездатності від роботи з 200 р. по 200 р. тривалість тимчасової непрацездатності робочих днів 6. Витрати підприємства зумовлені нещасним випадком усього гривень у тому числі за рахунок коштів Фонду соціального страхування від нещасних випадків та професійного захворювання далі Фонд гривень у тому числі: 1 сума відшкодування витрат згідно з листком непрацездатності всього  гривень у тому числі за рахунок коштів Фонду гривень 2 сума витрат на поховання потерпілого всього гривень у тому числі за рахунок коштів Фонду гривень 3 сума відшкодування потерпілому у разі його переведення на легшу роботу всього гривень у тому числі за рахунок коштів Фонду гривень 4 сума штрафів що сплачена посадовими особами підприємства за порушення вимог законодавства про охорону праці пов’язані з нещасним випадком у тому числі його приховання гривень 5 вартість зіпсованого у зв’язку з нещасним випадком аварією устатковання інструменту зруйнованих будівель споруд гривень 6 інші витрати гривень у тому числі за рахунок коштів Фонду гривень Роботодавець підпис ініціали та прізвище Головний бухгалтер підпис ініціали та прізвище МП