Процедура встановлення зв’язку захворювання з умовами праці. Додаток 13

Додаток 13 до Порядку ПРОЦЕДУРА встановлення зв’язку захворювання з умовами праці 1. Професійний характер захворювання отруєння встановлюється експертною комісією спеціалізованого лікувально-профілактичного закладу склад якої затверджує керівник цього закладу. У разі потреби до роботи експертної комісії залучаються спеціалісти представники підприємства робочого органу Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань первинної організації профспілки членом якої є потерпілий або уповноважена найманими працівниками особа з питань охорони праці якщо хворий не є членом профспілки. 2. Голова експертної комісії повинен пройти підготовку з питань професійної патології в клініках науково-дослідних інститутів гігієни праці та професійних захворювань або медицини праці з одержанням відповідного документа а також мати досвід роботи у сфері професійної патології та стаж роботи за фахом не менше ніж 5 років. 3. Рішення про зв’язок захворювання з умовами праці приймається на підставі клінічних функціональних досліджень амбулаторних або стаціонарних з урахуванням відомостей зазначених у таких документах: копія трудової книжки для визначення стажу роботи в умовах дії виробничих факторів; виписка з амбулаторної картки форма 025/у або з історії хвороби у якій відображено початок та динаміку розвитку захворювання; медичний висновок головного спеціаліста з професійної патології Автономної Республіки Крим області мм. Києва і Севастополя; санітарно-гігієнічна характеристика умов праці що складається фахівцями установи державної санітарно-епідеміологічної служби яка обслуговує підприємство; висновки фтизіатра нарколога та інші документи у разі потреби; акт форми Н-5 акт форми Н-1 у разі гострого професійного захворювання отруєння . 4. Висновок експертної комісії спеціалізованого лікувально-профілактичного закладу про наявність відсутність професійного характеру захворювання хворому не видається а надсилається головному спеціалісту з професійної патології Автономної Республіки Крим області мм. Києва і Севастополя за місцем роботи або проживання хворого. Хворому видається довідка про стаціонарне амбулаторне обстеження в спеціалізованому лікувально-профілактичному закладі. У висновку крім діагнозу обов’язково зазначається встановлення невстановлення професійного характеру захворювання. 1 2