Журнал реєстрації аварій. Додаток 18

Додаток 18 до Порядку Журнал реєстрації аварій на найменування підприємства № п/п Дата і час настання аварії Категорія і характер аварії Причини і стислий опис обставин аварії Економічні втрати від аварії тис. гривень Тривалість простою об'єкта від початку аварії до введення в експлу- атацію годин діб Заходи запропо- новані комісією з розслі- дування причин аварії Відмітка про виконання заходів 1 2 3 4 5 6 7 8