Наказ. Про склад добровільної пожежної дружини

назва підприємства НАКАЗ № « » 200 г. м. Київ Про склад добровільної пожежної дружини Відповідно до Закону України «Про пожежну безпеку» з метою проведення зоходів щодо запобігання пожежам організації їх гасіння здійснення громадського контролю за додержанням встановлених законодавством вимог пожежної безпеки НАКАЗУЮ: 1. Створити добровільну пожежну дружину ДПД в складі: Начальник ДПД . Члени добровільної пожежної дружини: 1 . . 2. . 3. . 4. . 2. На добровільну пожежну дружину покладається: • здійснення контролю за виконанням встановлених на підприємстві правил пожежної безпеки; • проведення роз'яснювальної роботи серед працівників щодо дотримання вимог правил пожежної безпеки; • здійснення нагляду за утриманням у справному стані засобів пожежогасіння; • у разі виникнення пожежі вжити невідкладних заходів до виклику пожежної охорони по тел.01 та організувати її гасіння наявними засобами пожежогасіння. 3. У своїй діяльності ДПД керуються "Положенням про добровільні пожежні дружини". 4. Начальнику ДПД : • ознайомити членів ДПД з зобов'язаннями і завданням дружиника; • організувати заняття з членами ДПД згідно "Програми підготовки членів ДПД" з прийняттям від них заліків. 5. Здійснити страхування членів ДПД згідно Постанови Кабінету Міністрів України №232 від 03.04.1995 р. 6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника директора по загальним питанням . Директор Підпис П.І.Б