Наказ. Про створення екзаменаційної комісії

Назва підприємства НАКАЗ № « » 200 р. м.Київ Про створення екзаменаційної комісії Для перевірки знань норм правил стандартів та інших документів яким надана чинність правових норм Держнаглядохоронпраці Мінпаливоенерго Мінекоресурсів та Державного комітету ядерного регулювання України у персоналу підприємства. НАКАЗУЮ: 1. Створити постійнодіючу екзаменаційну комісію у складі: - директор голова комісії; - начальник ВТВ заступник голови комісії; - провідний інженер член комісії; - провідний інженер член комісії; - інженер 1 кат. з охорони праці член комісії. 2. Разробити та затвердити графік перевіри знань спеціалістів ОП ПНУ. Строк - 200 р. Відповідальний - Інженер 1 кат. з охорони праці . 3. Контроль за виконанням наказу покласти на нженера 1 кат. з охорони праці . Директор Підпис П.І.Б