Список працівників відомчої (сільської) пожежної охорони, членів добровільних пожежних дружин (команд) що підлягають обов'язковому особистому страхуванню та розрахунок страхових сум і страхових платежів по кожній застрахованій особі

Додаток № 1 до договору № від СПИСОК працівників відомчої сільської пожежної охорони членів добровільних пожежних дружин команд що підлягають обов'язковому особистому страхуванню та розрахунок страхових сум і страхових платежів по кожній застрахованій особі. по /найменування підприємства організації установи/ № п/п Прізвище ім'я та по батькові Зар.плата на день страхуван. Страхова сума /грн./ Тариф % Страховий платіж Підлягає до сплати страховий платіж в сумі Страховик Страхувальник М. П. М. П.