Інструкція про заходи пожежної безпеки для бару

“ЗАТВЕРДЖУЮ” Директор назва підприємства “ ” 2005 р. Інструкція про заходи пожежної безпеки для бару назва підприємства 1. Галузь застосування Ця інструкція поширюється на всі приміщення бару назва підприємства і встановлює вимоги пожежної безпеки порядок дій у разі виникнення пожежі у барі назва підприємства і є обов'язковою для вивчення та виконання особою відповідальною за пожежну безпеку усіма працівниками та відвідувачами які знаходяться в приміщенні бару а так само для технічних працівників та обслуговуючого персоналу назва підприємства. 2. Вимоги пожежної безпеки Усі працівники бару при прийнятті на роботу та у процесі праці повинні проходити протипожежний інструктаж та перевірку знань з питань пожежної безпеки. Для забезпечення пожежної безпеки у барі необхідно: - експлуатувати електромережі електроприлади та іншу електроапаратуру тільки у технічно справному стані враховуючи рекомендації підприємств-виготівників; - групові освітлювальні та силові щитки розміщувати звичайно поза залами або біля входу до них; - у разі виявлення пошкоджень електромереж вимикачів розеток інших електроприладів газової апаратури за їх наявності негайно знеструмити вимкнути їх та вжити необхідних заходів до приведення їх у пожежонебезпечний стан; - у приміщеннях для зберігання горючих продуктів тари або продуктів у горючій упаковці для підключення засобів механізації слід встановлювати тільки триполюсні розетки із заземлювальним контактом; - меблі та обладнання необхідно розміщувати таким чином щоб забезпечувався вільний евакуаційний прохід до дверей для виходу з приміщення не менше 1 35 м. Двері мають відчинятися назовні; - евакуаційні шляхи та виходи мають постійно утримуватися вільними нічим не захаращуватися в робочий час продукти та тару слід транспортувати шляхами що не перетинаються з виходами для відвідувачів; - спільно зберігати товари інші речовини та матеріали з урахуванням їх фізико-хімічних властивостей. Товари з підвищеною пожежною небезпекою слід утримувати в окремому спеціально пристосованому для цього приміщенні; - складувати товари і матеріали на стелажах або в штабелях за умови наявності проходу між ними шириною не менше 1 м відстань між стінами та стелажами або штабелями має бути не менше 0 8 м; - територію та приміщення бару постійно утримувати в чистоті та порядку у міру накопичення та після закінчення роботи горючі відходи слід прибирати у спеціально відведені сміттєзбірники; утримувати у технічно справному стані засоби протипожежного захисту та зв'язку; - усі працівники повинні вміти користуватися вогнегасниками іншими первинними засобами пожежогасіння знати місце їх знаходження. У барі забороняється: - влаштовувати тимчасові електромережі прокладувати кабелі та електропроводи безпосередньо по горючій основі; - застосовувати некалібровані саморобні плавкі вставки у запобіжниках прокладати електричні проводи та кабелі транзітом через приміщення бару експлуатувати світильники без скляних ковпаків або з горючими розсіювачами; - встановлювати штепсельні розетки підключати струмоприймачі в мережі аварійного евакуаційного освітлення; - користуватися у приміщенні бару елктронагрівальними приладами залишати увімкненими інші електроприлади; - складувати горючі матеріали на відстані менше 0 5 м від електросвітильників; 0 6 м від сповіщувачів автоматичної пожежної сигналізації; 1 м від електрощитів; - палити та використовувати відкритий вогонь виконувати вогневі роботи без спеціального дозволу та у присутності відвідувачів; - вимикати евакуаційне освітлення та електрообладнання що за вимогами технології має працювати цілодобово. Керівник бару особа відповідальна за пожежну безпеку перед зачиненням повинні особисто впевнитися у працездатності автоматичних систем виявлення та гасіння пожеж оглянути приміщення переконатися у відсутності порушень що можуть призвести до пожежі і тільки після цього залишити приміщення та зачинити двері. Відповідальний за протипожежний стан приміщення бару 3. Обов'язки та дії працівників бару у разі виникнення пожежі У разі виявлення ознак пожежі працівник повинен: - негайно повідомити Державну пожежну охорону за телефоном 01 вказавши при цьому адресу кількість поверхів місце виникнення пожежі наявність людей а також своє прізвище; - повідомити про пожежу начальника ДПД пожежну охорону підприємства та адміністрацію назва підприємства; - вжити заходів з евакуації людей та матеріальних цінностей гасіння пожежі з використанням наявних вогнегасників та інших засобів пожежогасіння; - вимкнути струмоприймачі та вентиляцію. Посадова особа бару та пожежна охорона установи повинні: - перевірити чи викликано Державну пожежну охорону; - організувати рятування евакуацію співробітників та відвідувачів вивести за межі небезпечної зони працівників не пов'язаних з ліквідацією пожежі; - перевірити здійснення оповіщення людей про пожежу; забезпечити дотримання техніки безпеки працівниками які беруть участь у гасінні пожежі та евакуації людей; - організувати зустріч підрозділів Державної пожежної охорони надати їм допомогу в ліквідації пожежі забезпечити безперешкодний доступ до місця виникнення пожежі. РОЗРОБЛЕНО УЗГОДЖЕНО Начальник назва підприємства Головний державний інспектор з пожежного “ ” 2005 р. нагляду м.Київ