Загальна інструкція про заходи пожежної безпеки

“ЗАТВЕРДЖУЮ” Директор назва підприємства “ ” 2005 р. Загальна інструкція для назва підприємства про заходи пожежної безпеки 1. Галузь застосування Ця інструкція поширюється на службові складські допоміжні та інші приміщення назва підприємства і встановлює основні вимоги до забезпечення пожежної безпеки вних. Інструкція є обов’язковою для вивчення та виконання всіма працівниками назва підприємства орендарями та відвідувачами. 2.Вимоги пожежної безпеки 2.1. Вимоги пожежної безпеки до утримання теріторії. До будівель і споруд що належать назва підприємства має бути забезпечений вільний доступ. Протипожежні розриви між будинками спорудами відкритими майданчиками повинні відповідати вимогам будівель цих норм. Їх не дозволяеться захаращувати використовувати для складування матеріалів стоянок транспорту. Проїзди і проходи до будівкль пожежних вододжерел пожежного інвентарю мають бути завжди вільними утримуватися справними і перебувати в задовольному стані у будь–яку пору року. Забороняється зменшувати нормативну ширину проїздів.Проїзди і проходи до будівель пожежних вододжерел пожежного інвентарю. 2.2. Вимоги пожежної безпеки до утримання будинків будівель споруд приміщень. Для всіх будинків будівель споруд приміщень необхідно визначати категорію вибухопожежної та пожежної небезпеки за ОНТП 24-86 та клас зон за Правилами улаштування електроустановок ПУЕ . На вхідних дверях у вишезазначених приміщеннях необхідно вивішувати табличку з визначенням категорії вибухопожежної та пожежної небезпеки та класу зони. Усі будинки будівлі споруди і приміщення повинні своєчасно очищатися від горючого сміття і постійно утримуватися у чистоті. Розміщення у приміщеннях меблів та обладнання слід здійснювати таким чином щоб забезпечувався вільний евакуаційний прохід до дверей виходу з приміщення. Навпроти дверного отвору має залишитися прохід шириною яка дорівнює ширині дверей але не менше 1 м. Евакуаційні шляхи проходи коридори вестибюлі сходові марші тощо і виходи повинні постійно утримуватися вільними нічим не захаращуватися. Не допускається знімати з дверей пристрої для самозачинення фіксувати такі двері у відчиненому положенні зберігати у тому числі тимчасово інвентар та різні матеріали у тамбурах виходів у шафах нішах для інженерних комунікацій зачиняти на замки та інші запори що важко відчиняються зсередини зовнішні евакуаційні двері у разі знаходження у будинку людей. У разі необхідності встановлення на вікнах приміщень де перебувають люди гратів останні повинні розкриватися розсуватися або зніматися. Під час перебування в цих приміщеннях людей грати мають бути відчиненими зняті . Встановлювати глухі незнімні грати дозволяється в касі складах кімнаті для зберегання зброї та в інших приміщеннях де це передбачено нормами і правилами затвердженими в установленому порядку. Під час організації і проведення заходів з масовим перебуванням людей слід дотримуватися таких вимог: - використовуванні приміщення що забезпечені ніж двома евакуаційними виходами і відповідають вимогам будівельних норм не мають на вікнах глухих грат і в будівлях з горючими перекриттями розташовані не вище другого поверху; - забороняється влаштування кладових чи інших допоміжних приміщень під сходовими маршами; - особи якім доручено проведення таких заходів перед їх початком зобов’язані ретельно оглянути приміщення і переконатися у готовністі останніх у протипожежному відношенні у т.ч. у забезпепеченні потрібною кількістю первинних засобів пожежогасіння справних засобів зв’язку пожежної автоматики та сигналізації; - має бути організовано чергування членів добровільної пожежної дружини ДПД і відповідальних чергових; - не дозволяється заповнення приміщень людьми понад установлену проектом норму завуження проходів. Пожежні крани повінні бути укомплектовані пожежними рукавами і стволами а також важелем для полегшення відкривання вентиля утримуватися справними і доступними для використання. Не менше одного разу на шість місяців вони мають перевірятися на працездатність службою що здійснює іх технічне обслуговування. Пожежні рукава необхідно утримувати сухими складеними у “гармошку” або подвійну скатку приєднаними до крана та ствола. Використання пожежних рукавів для господарських та інших потреб не пов’язаних з пожежогасінням не допускається. Пожежні шафи для розміщення кранів слід пломбувати і вони повинні мати отвори для провітрювання. На дверцятах пожежних шаф із зовнішнього боку необхідно після ліжерного індексу “ПК” вказати порядковий номер крана та номер телефону виклику пожежної охорони. Будинок та приміщення повинні бути забезпечені необхідною кількістю вогнегасників згідно з вимогами загальнодержавних Правил пожежної безпеки в Україні. Їх слід встановлювати в легкодоступних місцях коридорах біля входів вихидів з приміщень тощо таким чином щоб вони не заважали під час евакуації була можливість прочитування маркувальних написів на корпусі. Відстань від найбільш віддаленого місця у приміщенні до місця розташування вогнегасника не повинна перевищувати 20 м але не менше двох на поверх. Місця знаходження вогнегасників слід позначати вказівними знаками згідно з чинними державними стандартами. Зарядження та перезарядження вогнегасників має виконуватися відповідно до інструкції з іх експлуатації. Перезарядженню підлягають вогнегасники із зірваними пломбами Усі працівники повинні вміти користуватися вогнегасниками та внутрішніми пожежними кранами. Горище вентиляційні камери електрощитові шахти повітроводи та інші технічні приміщення повинні утримуватися в чистоті очищатися від пилу не менше ніж 2 рази на рік та після капітального ремонту забороняється використовувати іх не за призначенням для зберігання меблів устаткування іншіх сторонніх предметів . Двері горищ підвальних приміщень технічних поверхів вентиляційних камер електрощитових слід утримувати зачиненими.На дверях цих приміщень повинно бути вказано місце знаходження ключів. У разі перепланування приміщень зміни їх функціонального призначення необхідно дотримуватися протипожежних вимог чинних нормативних документів будівельного та технологічного проектування. У складських приміщеннях зберігання різних речовин та матеріалів має здійснюватися з урахуванням іх пожежонебезбечних фізико-хімічних властивостей і сумісності. Спільне зберігання легкозаймистих та горючих рідин з іншими матеріалами речовинами зберігання кислот у місцях де можливе їх стикання з речовинами органічного походження не дозволяється. У складських приміщеннях матеріали необхідно зберігати на стелажах або укладати у штабелі залишаючі між ними проходи не менше 1 м. Відстані між стінами та штабелями повинна бути не менше 0 8 м. Зберігання матеріалів навалом та впретул до приладів і труб опалення не дозволяється. У підвальних приміщеннях не дозволяється зберігати і використовувати легкозаймисті та горючі рідини ЛЗР і ГР балони з газами карбід кальцію та інші речовини і матеріали що мають підвищену вибухопожежонебезпечність. Приміщення де використовуються переопалені комп’ютери слід оснащувати вуглекислотними вогнегасниками. Персональні комп’ютери після закінчення роботи на них повинні відключатися від електромереж. 2.3.Заходи пожежної безпеки під час застосування відкритого вогню. Газоелектрозварювальні та інші роботи що пов’язані із застосуванням відкритого вогню допускається тільки з письмового дозволу керівника або особи яка виконує його обов’язки. Дозвіл наряд-допуск на проведення вогневих робіт повинен оформлюватися напередодні проведення цих робіт який узгоджується з начальником ДПД фахівцем з пожежної безпеки службою охорони праці . До проведення вогневих робіт допускаються тільки кваліфіковані працівники які мають при собі посвідчення газоелектрозварника і талон про складання заліку з правил пожежної безпеки. Проведення вогневих робіт дозволяється тільки після виконання заходів щодо забезпечення пожежної безпеки при справному обладнанні. Перевірка впорядкування робочого місця до пожежонебезпечного стану та перевірка місця проведення цих робіт протягом 2 годин після їх закінчення забезпечується посадовою особою відповідальною за пожежну безпеку по місцю проведення вогневих робіт. Виконання вогневих робіт повинно негайно припинятися на вимогу особи відповідальної за безпечне проведення робіт та органів державного пожежного нагляду. 2.4. Правила утримання технічних засобів протипожежного захисту. Будівлі та приміщення повинні оснащуватися автоматичними установками пожежної сигналізації АУПС та автоматичними установками пожежогасіння АУП системами димовидалення технічними засобами оповіщення про пожежу та засобами зв’язку відповідно до вимог чинних нормативних документів. Усі установки мають бути справними утримуватися в працездатному стані і мати сертифікат відповідності. Для утримання в працездатному стані АУПС АУП систем димовидалення оповіщення про пожежу необхідно забезпечувати такі заходи: - технічне обслуговування з метою збереження показників безвідмовної роботи відповідними організаціями що мають ліцензії на виконання робіт протипожежного призначення; - матеріально-техничне ресурсне забезпечення з метою безвідмовного виконання функціонального призначення в усіх режимах експлуатації підтримання і своечасне відновлення працездатності; - опрацювання необхідної експлуатаційної документації для обслуговуючого і чергового персоналу. Мережі протипожежного водогону повинні забезпечувати потрібні за нормами витрати та напір води. 2.5. Утримання інженерного обладнання. Силове і освітлювальне електроустаткування електропроводка та інші споживачі електроенергії повинні виконуватися та експлуатуватися відповідно до ПУЕ і до Правил технічної експлуатації електроустановок ПТЕЕ . Електромережі розподільні пристрої аппаратура електрообладнання вимірювальні прилади а також запобіжні пристрої різного типу рубільники та інші пускові апарати і пристрої повинні монтуватися на негорючих основах. Для загального відключення силових та освітлювальних мереж складських приміщень з протипожежними зонами архівів та інших подібних приміщень необхідно передбачати встановлення апаратів відключення зовні вказаних приміщень на негорючих стінах. Розподільні електрощити електродвигуни і пускорегулювальні апарати інше електроустаткування і електроапаратура повинні періодично оглядатися перевірятися на герметичність і очищатися від пилу.Приєднання нових споживачів електричної енергії повинно проводитися з відома особи відповідальної за експлуатацію електрогосподарства з обов’язковим розрахунком навантаження на електромережі.Зіпсовані електроапарати та прилади повинні бути терміново відремонтовані або замінені на інші. Плавкі вставки запобіжників повинні бути калибровані із зазначенням на клемі номінального струму вставки. Застосування саморобних некаліброваних плавких вставок забороняється. Настільні лампи вентилятори телевізори радіоприймачі холодильники та інші електроприлади повинні вмикатися в мережу тільки через справні штепсельні розетки і електрошнури. Експлуатація тимчасових електромереж не дозволяеться. Заміри опору ізоляції в силових і освітлювальних мережах необхідно проводити не менше одного разу на рік. Забороняється встановлення електропобутовіх приладів телевізорів холодильників тощо в нішах меблів. У приміщеннях електроустановок повинні застосовуватися вуглекислотні вогнегасники. Під час перевірки службових приміщень і кабінетів після закінчення роботи електромонтер зобов’язаний знеструмити електрообладнання електроприлади електромережі перебування яких у нічний час перед напругою необов’язкове. Обігрівання приміщень повинно здійснюватися тільки приладами центрального водяного опалення. У разі виникнення пожежі треба негайно вимкнути вентиляційні системи за відсутністю їх аварійного вимкнення. Під час експлуатації побутових кондиціонерів забороняється: - у разі встановлення кондіціонера у віконному отворі використовувати як опорні конструкції горючі елементи конструкцій рам; - кустарно переробляти кондиціонери; - замінювати триполюсні штепсельні роз’єднувачі на двополюсні; - встановлювати кондиціонери у внутрішніх протипожежних перегородках та стінах. 2.6. Порядок огляду приведення в протипожежний стан і закриття приміщень корпусів будівель тощо після закінчення роботи. Після закінчення робочого дня працівники повинні навести порядок на робочому місці зачинити вікна та вимкнути електроживлення приладів і обладнання яким вони користувалися. Відповідальний за пожежну безпеку у приміщенні після закінчення роботи повинен оглянути його переконатися у відсутності порушень що можуть привести до пожежі перевірити відключення електроприладів обладнання освітлення. 2.7. Обов’язки працівників охорони. Несення охоронної служби працівниками охорони здійснюється в установленому порядку. Обов’язки щодо контролю за додержанням протипожежного режиму викладені у окремій інструкції. 3. Обов’язки та дії у разі пожежі. У разі виявлення ознак пожежі працівник який їх помітив повинен: - негайно повідомити про це Державну пожежну охорону за телефоном 01 вказати при цьому адресу кількість поверхів місце виникнення пожежі наявність людей а також своє призвище; - повідомити про пожежу керівника адміністрацію пожежну охорону підприємства; - організувати оповіщення людей про пожежу; - вжити заходів щодо евакуації людей та матеріальних цінностей; - вжити заходів щодо гасіння пожежі з використанням наявних вогнегасників та інших засобів пожежогасіння. Керівник та пожежна охорона установи яким повідомлено про виникнення пожежі повинні : - перевірити чи викликано Державну пожежну охорону; - вимкнути у разі необхідності струмоприймачі та вентиляцію; - у разі загрози життю людей негайно організувати іх евакуацію та іх рятування вивести за межі небезпечноі зони всіх працівників які не беруть участь у ліквідації пожежі; - перевірити здійснення оповіщення людей про пожежу; - забезпечити дотримання техніки безпеки працівниками які беруть участь у гасінні пожежі; - організувати зустріч підрозділів Державної пожежної охорони надати їм допомогу у локалізації та ліквідації пожежі. Після прибуття на пожежу підрозділів Державної пожежної охорони повинен бути забезпечений безперешкодний доступ їх до місця де виникла пожежа. РОЗРОБЛЕНО УЗГОДЖЕНО Начальник назва підприємства Головний державний інспектор з пожежного “ ” 2005 р. нагляду м.Київ