Інструкція про заходи пожежної безпеки для приміщень кухні

“ЗАТВЕРДЖУЮ” Директор назва підприємства “ ” 200 р. Інструкція про заходи пожежної безпеки для приміщень кухні назва підприємства 1. Галузь застосування Ця інструкція поширюється на всі приміщення кухні назва підприємства і встановлює вимоги пожежної безпеки порядок дій у разі виникнення пожежі у приміщеннях кухні назва підприємства і є обов’язковою для вивчення та виконання особою відповідальною за пожежну безпеку усіма працівниками які знаходяться в приміщеннях кухні а так само для технічних працівників та обслуговуючого персоналу назва підприємства. 2.Вимоги пожежної безпеки Усі працівники кухні при прийнятті на роботу та у процесі праці повинні проходити протипожежний інструктаж та перевірку знань з питань пожежної безпеки. Для забезпечення пожежної безпеки у приміщенні кухні необхідно: -експлуатувати електромережі електроприлади та іншу електроапаратуру тільки у технічно справному стані враховуючи рекомендації підприємств-виготівників; -у разі виявлення пошкоджень електромереж вимикачів розеток інших електроприладів газової апаратури за їх наявністі негайно знеструмити вимкнути їх та вжити необхідних заходів до приведення їх у пожежонебезпечний стан; -меблі та обладнання необхідно розміщувати таким чином щоб забезпечувався вільний евакуаційний прохід до дверей для виходу з приміщення не менше 1 35 м. Двері мають відчинятися назовні; -забезпечити евакуацію людей не менше ніж через два виходи евакуаційні шляхи та виходи мають постійно утримуватися вільними нічим не захаращуватися; -зберігати продукти з урахуванням їх фізико-хімічних властивостей. Матеріали з підвищеною пожежною небезпекою слід утримувати в окремому спеціально пристосованому для цього приміщенні; -приміщення кухні постійно утримувати в чистоті та порядку по мірі накопичення та після закінчення роботи горючі відходи слід прибирати у спеціально відведені сміттєзбірники; -утримувати у технічно справному стані засоби протипожежного захисту та зв’язку; -усі працівники повинні вміти користуватися вогнегасниками іншими первинними засобами пожежогасіння знати місце їх знаходження. У приміщеннях кухні забороняється: -влаштовувати тимчасові електромережі прокладувати кабелі та електропроводи безпосередньо по горючій основі; -застосовувати некалібровані саморобні плавкі вставки у запобіжниках прокладати електричні проводи та кабелі транзитом через приміщення кухні експлуатувати світильники без скляних ковпаків або з горючими розсіювачами; -встановлювати штепсельні розетки підключати струймоприймачі в мережі аварійного евакуаційного освітлення; -залишати після роботи під напругою силову та освітлювальну електромережу; -підключати до клем щитів силової лінії а також у розетки освітлювальної мережі прилади що споживають струм більше передбаченої для них величини; -складувати горючі матеріали на відстані менше 0 5 м від електросвітильників 0 6 м від сповіщувачів автоматичної пожежної сигналізації 1 м від електрощитів; -вимикати евакуаційне освітлення та електрообладнання що за вимогами технології має працювати цілодобово; -перевищувати нормативну проектну наповненість приміщень кухні; -встановлювати на вікнах металеві грати. Керівник кухні особа відповідальна за пожежну безпеку перед зачиненням повинна особисто впевнитися у працездатності автоматичних систем виявлення та гасіння пожеж оглянути приміщення переконатися у відсутності порушень що можуть призвести до пожежі і тільки після цього залишити приміщення та зачинити двері. Відповідальний за протипожежний стан приміщення кухні . 2. Обов’язки та дії працівників кухні у разі виникнення пожежі У разі виявлення ознак пожежі працівник повинен: - негайно повідомити Державну пожежну охорону за телефоном 01 вказавши при цьому адресу кількість поверхів місце виникнення пожежі наявність людей а також своє прізвище; - повідомити про пожежу начальника ДПД пожежну охорону підприємства та адміністрацію назва підприємства; - вжити заходів з евакуації людей та матеріальних цінностей гасіння пожежі з використанням наявних вогнегасників та інших засобів пожежогасіння; - вимкнути струмоприймачі та вентиляцію. Посадова особа більярду та пожежна охорона установи повинні: - перевірити чи викликано Державну пожежну охорону; - організувати рятування евакуацію співробітників та відвідувачів вивести за межі небезпечної зони працівників не пов’язаних з ліквідацією пожежі; - перевірити здійснення оповіщення людей про пожежу; - забезпечити дотримання техніки безпеки працівниками які беруть участь у гасінні пожежі та евакуації людей; - організувати зустріч підрозділів Державної пожежної охорони надати їм допомогу в ліквідації пожежі забезпечити безперешкодний доступ до місця виникнення пожежі. РОЗРОБЛЕНО УЗГОДЖЕНО Начальник назва підприємства Головний державний інспектор з пожежного “ ” 2005 р. нагляду м.Київ