Інструкція з охорони праці під час догляду за тваринами

повне найменування підприємства із зазначенням підпорядкованості ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ № ПІД ЧАС ДОГЛЯДУ ЗА ТВАРИНАМИ місце видання повне найменування підприємства із зазначенням підпорядкованості ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ посада роботодавця і найменування підприємства № число місяць рік Інструкція з охорони праці № під час догляду за тваринами 1. Загальні положення 1.1. В інструкції викладені вимоги з охорони праці під час догляду за тваринами а саме: великою рогатою худобою плідниками свинями вівцями і козами кіньми під час стриження тварин під час роботи на гужовому транспорті під час вантаження вивантаження та транспортування тварин. 1.2. До роботи по догляду і обслуговуванню великої рогатої худоби свиней овець і кіз коней допускаються особи які пройшли виробниче навчання склали іспити кваліфікаційній комісії і отримали кваліфікаційне посвідчення а також пройшли інструктажі: вступний і первинний з охорони праці та не мають медичних протипоказань. Робітники що обслуговують електрифіковане обладнання повинні пройти додаткове навчання та інструктаж з електробезпеки і мати кваліфікаційну групу не нижче III. Доглядати кнурів бугаїв-плідників та жеребців-плідників дозволяється тільки фізично сильним і досвідченим тваринникам не молодше 18 років. До стрижки тварин експлуатації машин і обладнання допускаються особи що не мають медичних протипоказань пройшли виробниче навчання вступний і первинний інструктажі з охорони праці і мають посвідчення на право експлуатації відповідних машин і обладнання. До роботи по перевезенню різних вантажів на конях допускаються особи які пройшли інструктаж з охорони праці знають правила дорожнього руху а також значення всіх діючих дорожніх знаків і сигналів. До роботи по вантаженню вивантаженню й транспортуванню тварин допускаються особи які пройшли виробниче навчання вступний і первинний інструктажі з безпеки праці. Працівники які зайняті на навантажуванні й вивантажуванні заразнохворих тварин додатково проходять навчання у спеціалістів ветеринарної служби. 1.3. Виконуйте тільки ту роботу яка вам доручена крім екстремальних та аварійних ситуацій не допускайте на робоче місце сторонніх осіб і не передоручайте свою роботу іншим особам. 1.4. Спецодяг спецвзуття та інші засоби індивідуального захисту повинні відповідати умовам і характеру виконуваної роботи. Упевніться що вони не мають пошкоджень елементів що звисають не прилягають і можуть бути захоплені деталями що обертаються або рухаються. Засоби індивідуального захисту повинні відповідати розміру працюючого застосовуватися в справному чистому стані за призначенням і зберігатися в спеціально відведених та обладнаних місцях з дотриманням санітарних правил. 1.5. Не приступайте до роботи у стані алкогольного наркотичного та медикаментозного сп’яніння у хворобливому або стомленому стані. 1.6. З метою попередження захворювання заразними хворобами дотримуйтесь таких правил особистої гігієни й зоогігієни: – утримуйте в чистоті шафу для домашнього спеціального санітарного одягу й взуття своє робоче місце інструмент інвентар тварин; – замінюйте спецодяг у міру його забруднення; – не носіть у кишенях спеціального й санітарного одягу продукти харчування цигарки носові хусточки тощо; – відпочивайте вживайте їжу і куріть тільки у спеціально відведених для цього місцях; – не торкайтесь брудними руками й одягом до лиця та інших частин тіла до цигарок сірників носової хустини та інших особистих предметів. 1.7. Під час перенесення кормів та інших вантажів дотримуйтесь гранично допустимих норм. 1.7.1. При виконанні робіт жінками дозволяється піднімати і переміщувати вантажі при чергуванні з іншою роботою до 2 разів за годину маса яких не перевищує 10 кг піднімати і переміщувати вантажі постійно протягом робочої зміни – 7 кг. Сумарна вага вантажу який переміщується протягом кожної години робочої зміни не повинна перевищувати: з робочої поверхні – 350 кг з підлоги – 175 кг. У вагу вантажу що переміщується включається вага тари і упаковки. При переміщенні вантажу на візках або у контейнерах докладене зусилля не повинно перевищувати 10 кг. Рівнем робочої поверхні вважається робочий рівень конвеєра стола верстата тощо згідно з ГОСТ 12.2.032-78 та ГОСТ 12.2.033-78 . 1.7.2. Граничні норми підіймання та переміщення вантажів підлітками під час короткочасної та тривалої роботи: – підліткам віком 14 років: при короткочасній роботі: юнакам – 5 кг; дівчатам – 2 5 кг; при тривалій роботі: юнакам – 0 кг; дівчатам – 0 кг; – підліткам віком 15 років: при короткочасній роботі: юнакам – 12 кг; дівчатам – 6 кг; при тривалій роботі: юнакам – 8 4 кг; дівчатам – 4 2 кг; – підліткам віком 16 років: при короткочасній роботі: юнакам – 14 кг; дівчатам – 7 кг; при тривалій роботі: юнакам – 11 2 кг; дівчатам – 5 6 кг; – підліткам віком 17 років: при короткочасній роботі: юнакам – 16 кг; дівчатам – 8 кг; при тривалій роботі: юнакам – 12 6 кг; дівчатам – 6 3 кг. Примітки: 1 Короткочасна робота – це 1–2 підняття та переміщення вантажу; тривала – більше ніж 2 підняття та переміщення протягом 1 год. робочого часу зазначеного у п. 5 цих норм. 2 Календарний вік визначається як число повних років що відраховуються від дати народження. 3 Докладене м’язове зусилля при утриманні або переміщенні вантажу з використанням засобів малої механізації не повинно перевищувати граничної норми ваги вантажу його тривалість – не більше 3 хв. подальший відпочинок – не менше 2 хв. Граничні норми сумарної ваги вантажу для підлітків у розрахунку на 1 год. робочого часу: – підліткам віком 14 років: з рівня робочої поверхні: юнакам – 10 кг; дівчатам – 5 кг; з підлоги: юнакам – 7 кг; дівчатам – 3 5 кг; – підліткам віком 15 років: з рівня робочої поверхні: юнакам – 48 кг; дівчатам – 12 кг; з підлоги: юнакам – 24 кг; дівчатам – 6 кг; – підліткам віком 16 років: з рівня робочої поверхні: юнакам – 160 кг; дівчатам – 40 кг; з підлоги: юнакам – 80 кг; дівчатам – 20 кг; – підліткам віком 17 років: з рівня робочої поверхні: юнакам – 272 кг; дівчатам – 72 кг; з підлоги: юнакам – 130 кг; дівчатам – 32 кг. Примітки: 1 Сумарна вага вантажу дорівнює добутку ваги вантажу на кількість його підйомів переміщень . 2 Висота підіймання не повинна перевищувати 1 м. 3 Відстань переміщення вантажу вручну не повинна перевищувати 5 м. 1.7.3. Граничні норми підіймання та переміщення вантажів для вантажників чоловіків : – якщо вага вантажу кожного місця окремо перевищує 50 кг то підіймання вантажу на спину вантажника і знімання вантажу зі спини вантажника повинні проводитись за допомогою інших вантажників; – якщо вага вантажу перевищує 50 кг то перенесення вантажу одним вантажником допускається на відстань не більше 60 м; – при відстані яка перевищує 60 м повинні установлюватися зміни виставки або повинні надаватися пристрої для переміщення вантажу. 1.8. Дотримуйтесь виконання правил внутрішнього розпорядку підприємства. 1.9. Перевіряйте технічний стан воріт і дверей. Вони повинні легко відкриватись не мати виступаючих зламаних дощок гвіздків які можуть травмувати. Засуви гачки інші запірні пристрої воріт і дверей повинні легко відкриватись. Не зав’язуйте ворота та двері мотузкою чи дротом не забивайте гвіздками. 1.10. Не наступайте на кришки люків перекриття ям канав і гноєтранспортерів щоб не впасти в них. Якщо необхідно знаходитись на них переконайтесь у тому що вони надійно закріплені на своїх місцях і не перекидаються. 1.11. Не захаращуйте робоче місце сторонніми предметами і технологічним продуктом. 1.12. Під час ожеледі й дощів усі входи в приміщення де знаходяться тварини посипайте піском попелом або тирсою. 1.13. Не дозволяйте заїжджати у тваринницькі приміщення на тракторах без іскрогасників і з підтіканням палива. 1.14. Не користуйтесь відкритим вогнем факелом паяльною лампою тощо з метою відігрівання труб або при інших потребах. 1.15. Не зберігайте у тваринницьких приміщеннях легкозаймисті речовини а також тару з-під них. 1.16. Не працюйте на несправному обладнанні не користуйтеся несправним інструментом. 1.17. Виконуйте правила пожежної безпеки користування засобами сигналізації й пожежогасіння не допускайте використання пожежного інвентарю не за призначенням. 1.18. Не проводьте обслуговування очищення машин і механізмів на ходу. Не зупиняйте рукою частини машини чи механізму що рухаються по інерції не включайте в роботу машину зі знятими захисними кожухами й огородженнями або якщо вони ненадійно закріплені. 1.19. Перед прийманням їжі зніміть спецодяг помийте руки з милом. Подряпини та інші пошкодження обробіть антисептичними розчинами при необхідності накладіть бинтові пов’язки. 1.20. Перед грозою закривайте всі ворота двері і вентиляційні повітроводи для попередження можливості попадання кулястої блискавки у внутрішню частину приміщення. 1.21. Не захаращуйте підходи до пожежного інвентарю пускової апаратури електрообладнання а також евакуаційні проходи у тваринницьких приміщеннях; не закривайте їх на замок. 1.22. Під час виконання робіт на працівників можуть діяти небезпечні та шкідливі виробничі фактори. 1.22.1. Фізичні небезпечні і шкідливі фактори: – машини і механізми що рухаються; – вироби заготовки матеріали що пересуваються; – підвищена запиленість і загазованість повітря робочої зони; – підвищена або знижена температура поверхонь обладнання матеріалів; – підвищена або знижена температура повітря робочої зони; – підвищений рівень шуму на робочому місці; – підвищена або знижена вологість повітря; – підвищена або знижена рухомість повітря; – підвищена напруга в електричній мережі замикання якої може пройти через тіло людини; – підвищена напруженість електричного поля; – відсутність або недостатність природного світла; – недостатня освітленість робочої зони; – підвищена яскравість світла; – знижена контрастність; – гострі краї задирки і шорсткість на поверхнях конструкцій інструменту і обладнання; – розміщення робочого місця на значній висоті відносно поверхні землі підлоги . 1.22.2. Біологічні небезпечні і шкідливі виробничі фактори включають такі біологічні об’єкти: – патогенні мікроорганізми бактерії віруси рикетсії спірохети гриби найпростіші і продукти їхньої життєдіяльності; – макроорганізми рослини і тварини . 1.22.3. Психофізіологічні небезпечні і шкідливі виробничі фактори: – нервово-психічні перевантаження – монотонність праці емоційні перевантаження; – фізичні перевантаження – статичні динамічні. 2. Вимоги безпеки перед початком роботи 2.1. Догляд за великою рогатою худобою 2.1.1. Надіньте спецодяг. 2.1.2. Огляньте робоче місце. Підлога повинна бути чистою не слизькою без вибоїн і нерівностей. Слизьку підлогу необхідно посипати піском або тирсою. Перевірте наявність і міцність встановлення перехідних містків через канали гноєприбиральних і кормороздавальних транспортерів. Містки не повинні нахилятися якщо наступити на будь-який їх край. 2.1.3. Переконайтесь що проходи не захаращені кормами інвентарем транспортними засобами сторонніми предметами тощо. Перевірте наявність попереджувальних написів на зовнішньому боці стійл де знаходяться тварини зі злим і неспокійним норовом. Огляньте прив’язь тварин. Переконайтесь що вона не закручена і не стискає шию тварині. Уважно огляньте вигульний майданчик і приберіть небезпечні предмети куски дроту металу каміння тощо які можуть травмувати людей і тварин. 2.1.4. Перевірте наявність і справність на кормороздавальних і гноєприбиральних транспортерах заземлюючих пристроїв захисних огороджень і пристроїв. Переконайтесь у надійності їх кріплення. 2.1.5. Перевірте освітлення а також роботу вентиляції й сигналізації. 2.1.6. Перевірте роботу кормороздавальних і гноєприбиральних транспортерів на холостому ходу. Попередньо переконайтесь про відсутність на транспортерах сторонніх предметів інвентарю інструменту тощо після чого подайте встановлений сигнал і включіть транспортер. Переконайтесь про відсутність сторонніх шумів вібрації й запаху горілого. 2.1.7. Огляньте автонапувалки. Переконайтесь що вони справні міцно закріплені не мають гострих частин незагнутих шплінтів задирок тощо які можуть травмувати тварин. 2.1.8. Перевірте справність лопат вил чистиків та іншого інвентарю інструменту і пристосувань. 2.1.9. Переконайтесь у наявності аптечки першої допомоги і її комплектності. 2.1.10. Впевніться в тому що елементи світлових прорізів фрамуги стулки кватирки легко відчиняються. 2.1.11. Перевірте освітленість виробничих приміщень проходів проїздів. 2.1.12. Приймаючи зміну огляньте поголів’я тварин. В разі необхідності повідомте керівника робіт та спеціаліста ветеринарної медицини. 2.2. Догляд за бугаями-плідниками 2.2.1. Надіньте спецодяг. 2.2.2. Огляньте стан стійла бугаїв надійність двобічної прив’язі нашийника справність палиці-водила інших технічних засобів необхідних при обслуговуванні бугаїв справність огороджень стійл в манежі – захисного бар’єра. Зверніть увагу на поведінку тварин. Якщо бугаї проявляють занепокоєння виявіть і усуньте причину. 2.2.3. Огляньте проходи щоб вони були вільні від транспорту інвентарю тощо. 2.2.4. Перевірте роботу вентиляції освітлення аварійної сигналізації засобів пожежогасіння. 2.2.5. Уважно огляньте вигульний майданчик приберіть з нього сторонні предмети. 2.2.6. Про помічені недоліки які не можна усунути самостійно повідомте керівника робіт. 2.3. Догляд за свинями 2.3.1. Огляньте всі проходи звільніть їх від сторонніх предметів. 2.3.2. Огляньте всіх тварин і їх денники. 2.3.3. Перевірте всі годівниці додатково почистіть і підготуйте їх до заповнення кормом. Під час чищення годівниць оберігайтесь укусів свиней. 2.3.4. Огляньте інструмент інвентар вила лопати відра тощо перевірте чи придатний він до роботи. Розташуйте їх так щоб було зручно й безпечно працювати. 2.3.5. Огляньте транспортні засоби вагонетки і їхні шляхи для транспортування корму. 2.3.6. Перевірте механізми для прибирання гною і гнойові жолоби сторонні предмети приберіть. 2.3.7. Вичистіть всі денники від гною при потребі поміняйте підстилку. 2.3.8. Ворота двері й лази на вигульні майданчики не повинні мати порогів. 2.3.9. Огляньте станки. Переконайтесь що їхні стіни перегородки годівниці й напувалки не мають пошкоджень цвяхів що стирчать та інших гострих предметів які можуть травмувати людей і тварин. Ретельно огляньте вигульний майданчик і приберіть сторонні предмети куски дроту металу каміння тощо . 2.3.10. Перевірте наявність і справність на гноєприбиральному й кормороздавальному транспортерах заземлюючих пристроїв захисних огороджень і пристосувань. Переконайтесь у надійності їхнього кріплення. 2.3.11. Перевірте освітлення а також роботу вентиляції й аварійної сигналізації. Перевірте температуру повітря у приміщеннях відрегулюйте повітрообмін. 2.3.12. Перевірте роботу гноєприбирального й кормороздавального транспортерів на холостому ходу. Попередньо переконайтесь про відсутність на транспортерах сторонніх предметів інструменту інвентарю тощо після чого подайте встановлений сигнал і включіть транспортер у роботу. 2.3.13. Перед включенням водонагрівача перевірте: – наявність заземлюючих пристроїв; – стан ізолюючих шлангів на живильному трубопроводі та наявність біля нагрівача дерев’яного огородження і діелектричного килимка; – стан і дію вентилів; – наявність води у водопроводі; – наявність води в апараті по закінченні 5 хв після його наповнення водою; – відсутність течі у водопроводі і в самому водонагрівачі. 2.3.14. Перед початком роботи перевірте наявність аптечки першої допомоги її комплектність наявність питної води мила рушника та води у рукомийнику. 2.4. Догляд за вівцями та козами 2.4.1. Надіньте спецодяг. 2.4.2. Перевірте наявність та комплектність аптечки першої допомоги та ветеринарної аптечки. Упевніться у наявності дезінфекційних засобів: – для рук – хлорамін 0 02%-ний розчин; – для тварин – креолін 5%-ний розчин чи інша мазь для дезінфікування поранень і відлякування мух. Переконайтеся у наявності господарського мила чистого рушника питної води тощо. 2.4.3. Перевірте наявність та справність інструменту реманенту та пристосувань: – ґирлиґа довга палиця з дерев’яним гачком на кінці повинна бути зроблена з твердої й в’язкої деревини клена дуба в’язу горобини має бути гладкою без задирок тріщин із справним міцно закріпленим гачком. Довжина ґирлиґи повинна бути не менше 2 м; – лопати вила повинні бути щільно насаджені на держаки і закріплені від спадання шурупом чи цвяхом. Держак повинен бути зроблений із твердої й в’язкої деревини гладким без задирок тріщин. Лезо лопати повинно бути заточеним. Довжина держака повинна забезпечувати зручну позу працівника під час роботи; – ручка ножа для обрізання ратиць тварин повинна бути гладкою без задирок тріщин. Лезо ножа повинно бути гостро заточене. Не перевіряйте пальцями гостроту леза. 2.4.4. Перевірте справність дверей і воріт. Вони повинні легко відчинятися і не мати порогів. Засуви гачки та інші подібні пристрої воріт і дверей повинні легко відмикатися. Ворота й двері не зав’язуйте мотузкою не закручуйте дротом не забивайте цвяхами тощо. 2.4.5. Включіть освітлення переконайтесь що робоче місце достатньо освітлене. 2.4.6. Поверхня підлоги робочих майданчиків повинна бути чистою неслизькою без вибоїн та нерівностей проходи й майданчики не захаращені. 2.4.7. Впевніться що на стінах приміщень секцій загонів загінок оцарок розколів дерев’яних переносних щитах на годівницях водопійних коритах тощо відсутні цвяхи що стримлять шматки дроту поламані дошки бруски та інші гострі предмети і частини які можуть травмувати працюючого або тварин. 2.4.8. Обстежте і підготуйте місце випасання та відпочинку тварин для чого необхідно: – очистити пасовище й тирло від сторонніх предметів каміння дроту скла поламаних дощок частин сільськогосподарських машин і знаряддя колючого чагарнику тощо ; – обгородити або засипати ями старі колодязі яри з обривистими берегами зрошувальні канали на штучних пасовищах; – позбирати залишки трупів диких тварин птиці і за розпорядженням ветеринарного працівника підприємства виконати необхідні зооветеринарні заходи. 2.4.9. Переконайтеся що у травостої пасовища немає отруйних рослин при поїданні яких може статися отруєння й захворювання тварин. 2.4.10. Спільно із зооветеринарним працівником підприємства визначте місце зручне для водопою й відпочинку тварин а також місце куди повинні бути перегнані тварини перед грозою або бурею. 2.4.11. Майданчик де встановлені водопійні корита повинен бути вирівняним і мати невеликий схил для стоку води при її розплескуванні. 2.4.12. Перевірте електроогорожу. Переконайтесь що стояки та ізолятори встановлені надійно а дріт закріплено з допомогою ізоляторів на висоті 0 7–0 8 м від землі. Перевірте наявність і надійність заземлення а також відповідність джерела живлення напруга не більше 6 В . 2.4.13. Перед ветеринарно-санітарною обробкою тварин перевірте: – наявність справність і відповідність засобів індивідуального захисту органів дихання й зору; – надійність кріплення заземлюючого проводу на корпусах електродвигунів змішувача поливного й водяного насосів штовхаючого візка і занурювача тварин. 2.4.14. Перевірте й відрегулюйте механізми кріплення кінцевих упорів і штовхаючого візка поставте на місце і надійно закріпіть огородження всіх агрегатів установки. Приберіть сторонні предмети які заважають вільному підходу тварин до агрегатів купальної установки. Поставте знаки безпеки. 2.4.15. Огляньте поголів’я тварин. У всіх кіз повинні бути підпиляні роги кози й цапи повинні бути розбиті на окремі групи щоб уникнути нападу цапів на працівників під час подачі кіз для купання. 2.4.16. Узгоджуйте свої дії з іншими працівниками що беруть участь у роботі з тваринами. 2.5. Стриження тварин 2.5.1. Увімкніть освітлення переконайтеся що робоче місце достатньо освітлене. 2.5.2. Проходи майданчики повинні бути вільними від сторонніх предметів поверхня чистою без вибоїн неслизькою. 2.5.3. Перевірте щоб на стінах приміщень секцій загонів загінок оцарок розколів дерев’яних настилах на переносних щитах столах стелажах для стриження тварин столах для класифікації руна тощо не було стримлячих цвяхів гострих кінців дроту поламаних дощок брусків та інших гострих предметів і частин які можуть травмувати працюючого і тварин. 2.5.4. Столи стелажі дерев’яні настили для стриження тварин столи для класифікації руна діелектричні килимки повинні бути чистими та сухими. 2.5.5. Перевірте справність електродвигунів проводів та кабелів переносної електромережі заземлюючих занулюючих проводів і їх контактів на корпусі стригального агрегату кожусі рубильника та інших частинах агрегату. Не експлуатуйте стригальний агрегат без заземлення або занулення. 2.5.6. Переконайтеся в наявності знаків безпеки попереджуючих про небезпечність доторкання до частин електроустаткування. 2.5.7. Перевірте наявність та справність інструменту реманенту пристосувань враховуючи такі вимоги: – стригальна машина повинна мати добре заточену різальну пару гребінку зі справними зубцями та справну підвіску; – пускове обладнання електродвигуна машини повинно забезпечувати чіткий безвідмовний її пуск та зупинку; – гнучкий вал повинен мати справну захисну оболонку. 2.5.8. Перевірте наявність та комплектність аптечки першої допомоги переконайтеся в наявності медикаментів 0 02%-ного розчину хлораміну для дезинфекції рук господарського мила чистого рушника умивальника. Перевірте наявність кип’яченої води у спеціальному бачку та кухлів. На бачку повинен бути напис: “Переварена вода”. 2.5.9. На пересувній електростанції перевірте надійність кріплення двигуна до рами справність гнучкої муфти наявність води в системі охолодження мастила у двигуні безпечність та готовність до роботи всього електрообладнання. Електростанція повинна бути встановлена на відстані не менше 15 м від стригального пункту. 2.5.10 Перевірте надійність болтових з’єднань преса справність герметичність шлангів високого тиску гідроприводу преса плавність руху пресувальної плити пресувальної камери . 2.5.11. Впевніться в надійності кріплення точильного апарата його заточувального диска товщиною не менше 8 мм у відсутності торцевого та бокового биття диска. 2.5.12. Технічний стан усіх машин на стригальному пункті повинен відповідати вимогам безпеки викладеним в експлуатаційній документації. 2.5.13. Перевірте роботу агрегату транспортера конвеєра преса на холостому ходу в такій послідовності: – заздалегідь переконайтесь у відсутності на установках машинах сторонніх предметів реманенту інструменту тощо ; – подайте умовний сигнал і переконайтесь у безпеці присутніх працівників стригального пункту; – включіть установку машину у роботу; – переконайтеся у відсутності стороннього шуму вібрації запаху горілого. 2.5.14. Огляньте поголів’я овець кіз. У всього поголів’я кіз повинні бути підпиляні роги; кози та цапи повинні бути розділені на окремі групи для уникнення нападу на працівників під час подавання кіз на вичісування. 2.6. Догляд за кіньми 2.6.1. Надіньте спецодяг. 2.6.2. Зверніть увагу на попереджувальні написи на зовнішньому боці денників і станків де утримуються тварини з неспокійним норовом. 2.6.3. Переконайтесь що стінки денників і станків годівниць напувалок не мають пошкоджень цвяхів що стирчать та інших гострих предметів які можуть травмувати людей і тварин. 2.6.4. Огляньте прив’язь коней. Вуздечки й недоуздки повинні бути справними підігнаними до кожної тварини. Перевірте справність і міцність повідків злучних і вивідних шлей і чумбурів. 2.6.5. Переконайтесь у наявності й справності скребниць щіток та іншого інструменту й реманенту. 2.6.6. Огляньте територію що прилягає до конюшні загону денника приберіть сторонні предмети шматки металу дріт дошки каміння тощо які можуть травмувати людей тварин засипте вибоїни ями канави. 2.6.7. Перед проведенням підковування парування об’їжджання коней тощо огляньте фіксаційні станки загони розколи. Переконайтесь у їх справності. 2.6.8. Перевірте стан коней. При виявленні ушкоджень або захворювання в коня терміново сповістіть ветфельдшера. 2.6.9. При захворюванні коня не дозволяйте їздовим не тільки на ньому працювати але й виводити з денника без дозволу ветфельдшера. 2.6.10. Перед годуванням коней приберіть гній з денників і залишки корму з годівниць. 2.6.11. Під час роздавання корму впевніться що в ньому немає сторонніх шкідливих домішок і предметів. При виявленні яких-небудь несправностей в денниках годівницях системі водопостачання електроосвітлення а також при виявленні неполадок які можуть спричинити нещасний випадок сповістіть про це керівника робіт і тільки після усунення виявлених недоліків приступайте до роботи. 2.6.12. Перед випасанням визначте місця для безпечного випасання коней. 2.6.13. Визначте місця зручні для водопою тварин. Підхід до води повинен бути пологим без чагарників і каміння. Дно відкритої водойми необхідно проміряти й межі водопою позначити віхами. 2.7. Робота на гужовому транспорті 2.7.1. Надіньте спецодяг. 2.7.2. Перевірте віз збрую наявність і справність необхідного для роботи інвентарю особливу увагу зверніть на стан коліс і шплінтування чек. Впрягайте коней тільки у справний віз сани і сільськогосподарські машини. 2.7.3. Перед запряганням перевірте й вирівняйте гужі й посторонки щоб під час руху кінь не доставав ногами передка воза. 2.7.4. Впрягання коней у сільськогосподарські машини з ріжучими апаратами проводьте вдвох. Не залишайте без нагляду впряжених у машини коней. Не знаходьтеся самі і не дозволяйте іншим знаходитись перед ріжучим апаратом сільськогосподарської машини. 2.7.5. Кожного разу перед виїздом на роботу ознайомтесь із маршрутом по якому планується перевезення вантажів і характеристикою цих вантажів з їх упаковкою вагою й місцем знаходження . 2.7.6. Перед виїздом вимагайте від керівника робіт роз’яснень про порядок виконання майбутніх робіт і інструктажу з охорони праці. 2.7.7. Не виїжджайте на запряжених конях: – із несправною збруєю; – якщо несправна хоч одна деталь воза; – якщо натерті спина холка у коня або у нього з’явились ознаки захворювання; – при несприятливих метеорологічних умовах під час сильного вітру грозових злив великих снігових завірюх . 2.8. Вантаження вивантаження та транспортування тварин 2.8.1. Для вантаження тварин на автомашини і в залізничні вагони в кожному господарстві повинні бути обладнані спеціальні навантажувальні площадки біля тваринницьких ферм і залізничного полотна тупикових ліній. Площадка повинна являти собою простий дерев’яний настил із розмірами: ширина не менше 1 8 м довжина 3 м і висота на рівні підлоги автомашини або залізничного вагону – біля тупикових колій залізниці. 2.8.2. Вантаження тварин на автомашини і в вагони проводьте тільки під безпосереднім керівництвом досвідченого працівника який добре знає всі правила поводження з тваринами і правила їх вантаження. 2.8.3. Будьте особливо обережні під час навантаження вивантаження й транспортування неспокійних тварин зокрема бугаїв-плідників. Під час виконання робіт при навантаженні вивантаженні й перевезенні бугаїв-плідників дотримуйтесь не тільки правил навантаження але і всіх правил обережності під час догляду за бугаями-плідниками. 2.8.4. Навантаження тварин у залізничні вагони і на автотранспорт а також вивантаження їх проводьте тільки у світлу пору доби. Як виняток дозволяється проводити навантаження в нічний час при наявності доброго освітлення. Не дозволяється проводити навантаження тварин та інші роботи пов’язані з підготовкою до навантаження під час грози зливи. 2.8.5. Велику рогату худобу й коней перевозьте на міцній прив’язі а бугаїв-плідників прив’язуйте додатково за допомогою спеціального ошийника. 3. Вимоги безпеки під час виконання роботи 3.1. Догляд за великою рогатою худобою 3.1.1. Під час виконання роботи будьте уважні не відволікайтесь поводьтеся з тваринами спокійно впевнено не грубо. При наближенні до тварин окликніть їх спокійним владним голосом. Не кричіть не дражніть не бийте тварин. Грубе поводження з тваринами може викликати захисні рухи що можуть стати причиною травмування працівників та тварин. 3.1.2. Очищення станків кліток де утримуються тварини при безприв’язному утриманні проводьте при відсутності тварин чи відділяючи їх переносним щитом при прив’язному утриманні – тоді коли всі тварини знаходяться на прив’язі або відсутні. 3.1.3. У груповий станок коли там знаходяться тварини для огляду або виділення хворої тварини ремонту обладнання огородження тощо заходьте тільки вдвох. Працівник що підстраховує повинен мати засоби відлякування тварин електропоганялка палиця . 3.1.4. Під час переміщення тварин двері у приміщеннях загонах секціях відчиняйте на всю ширину зафіксувавши їх; знаходьтеся збоку від дверей у безпечному місці щоб виключити можливість травмування. 3.1.5. Доставку тварин до місць зважування та проведення ветеринарних обробок здійснюйте по спеціальних прогонах для тварин. 3.1.6. Годівлю та напування тварин проводьте тільки збоку кормового проїзду не заходячи у станок. Не роздавайте корм стоячи на рухомих транспортних засобах підводі вагонетці кормороздавачі та в кузові тракторного причепа автомобілі . 3.1.7. Під час прив’язування тварин вставляйте баранчик у таке кільце ланцюга прив’язі щоб вона не утруднювала руху і не затягувала шию тварини. 3.1.8. Під час користування лампами для обігрівання та опромінення тварин дотримуйтесь режиму їх експлуатації не торкайтесь обігрівальних приладів. В зону опромінення ультрафіолетовими променями заходьте в захисних окулярах. 3.1.9. Під час роботи транспортерів кормороздавальних видалення гною не допускайте їх перевантаження а також попадання на них сторонніх предметів каміння уламків дощок дроту тощо і інструменту що може призвести до аварії не впускайте та не випускайте тварин а також не заїжджайте та не виїжджайте з приміщення транспортними засобами. 3.1.10. Регулювальні роботи та очищення кормороздавачів виконуйте тільки при непрацюючому агрегаті та вимкненому рубильнику. 3.1.11. Не наступайте на кришки люків перекриття ям канав і котлованів щоб не впасти в них. Якщо необхідно знаходитись на них переконайтесь у тому що вони надійно закріплені на своїх місцях і не перекидаються. 3.1.12. Не торкайтесь і не наближайтесь до проводів і кабелів що лежать чи виступають з землі або звисають. Не проводьте роботу поблизу оголених і пошкоджених кабелів. 3.1.13. Не використовуйте способів що прискорюють роботу за рахунок порушення вимог безпеки. 3.1.14. Усувайте несправності обладнання спеціальним інструментом та пристроями. 3.1.15. Не чистіть не обтирайте та не змащуйте рухомі частини машин механізмів на ходу не перелазьте не просовуйте руки за захисні огородження не пригальмовуйте і не зупиняйте руками частини які обертаються не працюйте на машинах без захисних огороджень при роботі машин не одягайте не знімайте і не поправляйте привідні паси. 3.1.16. Під час роздачі грубих соковитих комбінованих кормів ручним візком дотримуйтесь такої послідовності операцій та вимог безпеки: перед завантаженням візок установіть на кормовому майданчику у стійке положення; вантажі розміщуйте в кузові візка так щоб при його рухові виключити можливість їх переміщення або падіння; під час наповнення візка та годівниць соковитими та рідкими кормами не допускайте їх падіння на підлогу; під час переміщення візка рухайте його поперед себе на такій відстані від годівниць та дверей яка виключила б травмування рук; не робіть різких поворотів візка для запобігання його перекиданню. 3.1.17. Під час руху трактора з кормороздавачем не ставайте на причіпний пристрій не вилазьте на кормороздавач не ставайте на карданний вал подаючий транспортер не знімайте захисні огородження та кожухи. 3.1.18. Ніж гострогубці для різання шпагату дроту на тюках зберігайте у справному чохлі. Під час перекушування дроту та при різанні шпагату на тюках поставте тюк у стійке та зручне положення. Шпагат перерізайте рухом ножа від себе. Звільнений дріт складайте у спеціальне місце. Не допускайте попадання кусків дроту в корми. Це може призвести до травмування рук працівників а також захворювання тварин. 3.1.19. Перед миттям гарячою водою мийними або дезінфекційними засобами відер напувалок автонапувалок та перед роботою з вапном одягніть засоби індивідуального захисту захисні окуляри фартух гумові рукавиці при необхідності – засоби захисту органів дихання. Миття та дезинфекцію відер і напувалок проводьте у спеціально відведених місцях. 3.1.20. Під час роботи з дезінфекційними розчинами не вживайте їжу воду не куріть не залишайте дезінфекційні засоби без нагляду та поблизу тварин. Під час роботи у респіраторі робіть перерви на кілька хвилин через кожні 30 хв. роботи. 3.1.21. Очищайте годівниці з боку кормового проходу перебуваючи на безпечній відстані від тварин. Не очищайте годівниці руками. 3.1.22. Працюючи лопатою вилами та іншим інструментом і інвентарем не допускайте торкання або удару ними тварин тому що це може викликати різкі рухи тварин і призвести до небезпеки травмування. 3.1.23. Не залишайте поблизу тварин ємності зі шкідливими речовинами й інші предмети які можуть бути перекинуті і стати причиною отруєння тварин та травмування людини. 3.2. Догляд за бугаями 3.2.1. Під час догляду за бугаями-плідниками суворо дотримуйтесь розпорядку дня. 3.2.2. Поводьтеся з бугаєм-плідником ласкаво але твердо й упевнено. Непевне несміливе поводження викликає у бугая-плідника рефлекс агресивності. Грубе поводження порушення розпорядку дня нерегулярне проведення прогулянки викликає проявлення у тварин агресивності й розвиток оборонного рефлексу. 3.2.3. Під час годівлі бугая-плідника корм закладайте в годівницю тільки з кормового проходу попередньо окликнувши тварину. 3.2.4. Заходьте у стійло бугая-плідника для прибирання а також для чищення й миття тварини тільки після укорочення прив’язі й фіксування його голови додатковим ланцюгом із карабіном який легко пристебнути і зняти з боку кормового проходу. 3.2.5. Під час догляду за бугаями-плідниками додержуйтесь чистоти у денниках. Не заходьте у стійло у брудному одязі а також у нетверезому стані. 3.2.6. Виводьте бугаїв-плідників на прогулянку або манеж незалежно від їх норову тільки в недоуздках за допомогою палиці-водила довжиною 2 м. 3.2.7. Перед прогоном бугая-плідника закривайте ворота вигульних майданчиків і скотних дворів запобігайте відхиленню бугая від маршруту. 3.2.8. Не ведіть бугая за повід без страхування палицею-водилом зачепленою за носове кільце не знаходьтеся спереду бугая або поблизу його голови не відв’язуйте бугая із подвійної прив’язі без попереднього зачеплення карабіном палки-водила за носове кільце. 3.2.9. Не виводьте на прогулянку бугая-плідника одночасно з коровами. 3.2.10. При прогулянці на майданчику а також при вільно-вигульному груповому утриманні бугаям із буйним і злим норовом підвісьте до носового кільця вантаж 3–6 кг. 3.2.11. Не допускайте зустрічного або перехресного руху тварин. 3.2.12. Чітко визначайте шлях проведення бугая на парування. На цьому шляху обов’язково повинні бути обладнані острівці безпеки захисні огородження й бар’єри безпеки утворені вертикальними стовпами з відстанню між ними 0 4 м і висотою 2м. 3.2.13. Парування проводьте у спеціальних станках що створюють безпеку обслуговуючого персоналу. 3.2.14. Технік по штучному осіменінню повинен обслуговувати тільки закріплених за ним бугаїв-плідників. Це необхідно для вивчення особливостей кожного плідника та індивідуального підходу до нього під час взяття сперми. 3.2.15. Лікування хворих тварин і ветеринарно-санітарні обробки проводьте у спеціальному станку з надійною фіксацією. 3.2.16. Обслуговуючий персонал і технік по штучному осіменінню не повинні бути присутніми при ветеринарних обробках які спричиняють біль тваринам при ін’єкціях взятті зіскобів із слизистої оболонки препуція розчищенні копитного рога взятті крові тощо . 3.2.17. Не проводьте ветеринарні обробки в манежі і тим більше у станку в якому беруть сперму. 3.2.18. Привчати бугаїв-плідників до нових людей необхідно в ті дні коли не беруть сперму. Знайомство починайте з дачі бугаю-пліднику смачного корму. 3.2.19. Перед переведенням бугая на нове місце витримайте його кілька днів на зниженому раціоні а на новому місці відразу дайте смачний корм. 3.3. Догляд за свинями 3.3.1. Під час догляду за тваринами дотримуйтесь встановленого режиму й розпорядку дня на фермі що сприяє виробленню у них спокійного слухняного норову. 3.3.2. Слизькі місця перед воротами дверима і на вигульному майданчику посипте піском жужелицею дерев’яною тирсою або попелом. 3.3.3. Під час підходу до тварин обов’язково окликніть їх спокійним голосом. Не поводьтеся грубо з тваринами. 3.3.4. Роздавайте корм тільки з кормового проходу. Не роздавайте корм стоячи на транспортних засобах під час їх руху на возі тракторному причепі в бункері кормороздавача вагонетці тощо . Не напувайте і не годуйте свиней з відра. 3.3.5. Не випускайте з приміщення і не впускайте в нього тварин при включених транспортерах. 3.3.6. Проявляйте підвищену увагу й обережність під час обслуговування свиноматок які перед опоросом готують ложе і робляться дуже збудженими й агресивними. Цей стан звичайно посилюється після опоросу тому приймаючи поросят дійте сміливо рішуче але не грубо. Не бийте підсосних свиноматок тому що це робить їх неприборканими й злими. Будьте обережні й уважні під час відокремлювання поросят від підсосних свиноматок які стають дуже агресивними і можуть травмувати. 3.3.7. При прогулянці кнурів проявляйте підвищену увагу й обережність. Неспокійних і агресивних кнурів випускайте на прогулянку кожного окремо. 3.3.8. В групових станках для відокремлення чи фіксації тварин користуйтеся пересувними щитами. Перед заходом у груповий станок надівайте захисний циліндр виготовлений з металевого листа фанери чи міцного картону. Такий циліндр кріпиться до пояса. Він прикриває нижню частину тіла й ноги не досягаючи до підлоги 5–6 см. 3.3.9. Чистіть станки в яких утримуються кнури тільки при їх відсутності. Під час чищення станків із підсосними свиноматками відокремлюйте їх пересувним щитом. 3.3.10. Очищайте технологічне обладнання тільки при виключеному двигуні повній зупинці й фіксації робочих органів. На пусковому пристрої вивісьте плакат: “Не вмикати! Працюють люди”. 3.3.11. Під час відкривання решіток над гноєтранспортерами кришок люків оглядових колодязів тощо користуйтесь спеціальними гачками. 3.3.12. При використанні ламп для обігріву й опромінювання поросят дотримуйтесь правил експлуатації не доторкуйтесь до нагрівальних приладів користуйтесь захисними окулярами. 3.3.13. Під час проведення зооветеринарних обробок свиней фіксуйте їх у спеціальних станках а при відсутності таких станків фіксуйте тварин у стоячому положенні за верхню щелепу з допомогою закрутки. Робіть повал свиней за допомогою мотузки. Злим тваринам перед проведенням зооветеринарних заходів рекомендується вводити заспокійливі препарати. 3.3.14. Не перебувайте разом із тваринами в неосвітленому приміщенні. 3.3.15. Перед в’їздом транспортного засобу у тваринницьке приміщення відкрийте ворота і надійно закріпіть їх у цьому положенні. 3.3.16. Не залишайте поблизу свиней місткості з отруйними чи шкідливими речовинами. 3.3.17. Вікна й світильники очищайте від бруду регулярно але не рідше двох разів у місяць. 3.4. Догляд за вівцями та козами 3.4.1. Дотримуйтеся встановленого розпорядку дня на вівчарні. 3.4.2. При наближенні до тварин обов’язково окликніть їх спокійним владним голосом. Не поводьтеся з тваринами грубо не бийте і не дражніть їх тому що це може викликати захисний рефлекс і бути причиною травмування. 3.4.3. Для запобігання травмуванню тварин і працюючих не допускайте скупчення зустрічного прогону тварин у воротах проходах розколах та біля них. 3.4.4. Перед вигоном тварин із приміщень: – розділіть отару на 3–4 групи з допомогою переносних щитів; – відкрийте та зафіксуйте ворота двері тощо; – тварин випускайте на подвір’я невеликими групами не знаходьтеся у цей час у воротах та дверних прорізах. 3.4.5. Стримуйте тварин які вже вийшли з воріт. Вони затримують тих що позаду і цим заспокоюють тих тварин котрі ще знаходяться у приміщенні. 3.4.6. Не порушуйте режим напування тварин особливо у спекотні дні. Це запобігає виникненню сильної спраги у тварин їх скупченню й травмуванню біля води. До водопійного корита допускайте тварин невеликими групами. 3.4.7. Під час напування тварин не знаходьтеся біля корита де тварини можуть травмувати вас. 3.4.8. Слизькі місця біля колодязя й корит посипте піском жужелицею тирсою або попелом. 3.4.9. Перед прибиранням гною та заміною підстилки звільніть приміщення чи вигульний майданчик від тварин. 3.4.10. Під час годівлі та напування тварин не роздавайте корм стоячи на пересувних транспортних засобах на підводі у кузові тракторного причепа автомобіля тощо . Не знаходьтесь на території майданчика під час перебування на ньому тварин. 3.4.11. Працюючи вилами лопатою та іншим інструментом і пристосуванням не допускайте торкання або удару тварин бо це може викликати різкий рух і травмувати вас. 3.4.12. Не об’єднуйте тварин з різних отар та різного віку це призводить до їх неспокою та бійок. 3.4.13. Ветеринарно-санітарну обробку тварин починайте й припиняйте за вказівкою безпосереднього керівника робіт. Технологічні операції по обробці тварин виконуйте під керівництвом ветеринарного працівника підприємства. 3.4.14. Обробку тварин проводьте тільки спеціально дозволеними для цього середньо - та малотоксичними пестицидами за вказівкою ветеринарного спеціаліста. Не завищуйте концентрацію препаратів у робочих дезінфекційних дезінсекційних розчинах. 3.4.15. Не залишайте біля тварин ємності із шкідливими й отруйними речовинами. 3.4.16. Під час купання тварин у механізованих ваннах купальних установках та душових камерах виконуйте такі заходи безпеки: працюйте в гумових чоботях фартуху бавовняному з кислотостійким просочуванням респіраторі РУ-60 М з коробкою марки “В” рукавицях або рукавичках гумових та окулярах захисних; не скидайте тварин групами у ванну з дезінфекційним розчином; стежте щоб при обробці тварин розчини не потрапляли на спеціальний одяг за рукавиці в чоботи та за межі ванни або душової камери. 3.4.17. Слідкуйте щоб у групі кіз які подаються до купання не було цапів бо вони можуть нападати на працюючих. 3.4.18. Надійно фіксуйте тварин перед обрізуванням розчищенням ратиць санітарним стриженням вовни обробленням ран та в інших подібних випадках. 3.4.19. Огляньте установку для опромінювання тварин та переконайтеся у надійному кріпленні усіх заземлюючих проводів пошкоджених патронів розеток тощо при виявленні несправностей повідомте керівника робіт і не розпочинайте роботу до усунення виявлених недоліків. 3.4.20. Роботу виконуйте із застосуванням світлозахисних окулярів і рукавиць. 3.4.21. Перед пуском установки подайте умовний сигнал та переконайтеся в безпеці інших працівників. 3.4.22. Не доторкуйтесь до металевих частин електроустановок під час включення рубильника вилки та натискування на пускові кнопки запалювання ламп. 3.4.23. Своєчасно пересувайте опромінювач установки на нові позиції для дотримування заданої дози еритемного опромінювання тварин. При цьому керуйтеся інструкцією з експлуатаційної документації. 3.4.24. З метою запобігання накопиченню значної кількості озону та окислів азоту у повітрі приміщення створюйте повітрообмін як під час опромінювання так і після його закінчення. 3.4.25. Під час експлуатації установки для інфрачервоного опромінювання додатково: – перевіряйте наявність і надійність кріплення металевої захисної сітки на опромінювачі; – переконайтесь що опромінювачі розташовані на висоті не менше як 0 5 м від підлоги легкозаймистої підстилки ; – дотримуйтеся встановленого режиму роботи установки. 3.4.26. Працівнику не дозволяється: – вмикати вимикати рубильник коли біля нього відсутні діелектричний килимок чи підставка; – під час роботи установки торкатися до арматури ламп перевіряти стан кріплень контактів тощо; – брати руками ртутно-кварцеву лампу за її скляну частину; – дивитися на працюючі ртутно-кварцові лампи навіть у захисних окулярах; – залишати без догляду працюючу установку. 3.4.27. Перед випасанням та вигулом тварин спільно із зооветеринарними працівниками огляньте тварин та відокремте хворих виснажених і слабких. При необхідності проведіть обрізування ратиць ветеринарне оброблення і санітарне стриження тварин обстригти вовну навколо очей вимені і у паху задніх ніг . 3.4.28. Ознайомтеся з маршрутом перегону тварин на пасовище і уточніть небезпечні ділянки дороги. 3.4.29. Переганяти тварин через залізничну колію дозволяється тільки під час відкриття залізничного переїзду та у світлий час доби. 3.4.30. Переганяйте тварин через автомобільні дороги та магістралі у місцях де видимість рухомих транспортних засобів повинна бути не менше 1 км в обидві сторони від місця перегону. 3.4.31. Перед початком перегону через залізничні і автомобільні дороги розділіть отари на групи такої чисельності щоб була забезпечена безпека перегону тварин. 3.4.32. Переганяйте отари по автомобільних дорогах тільки у світлий час доби з правого краю дороги. 3.4.33. Під час наближення до отари тихо окликніть тварин щоб не викликати в них стресового стану. 3.4.34. Уважно спостерігайте за погодою. При наближенні грози переганяйте отару у заздалегідь установлене місце або у приміщення. У зимовий період при посиленні вітру при снігопаді і суттєвому зниженні температури овець підженіть до вівчарні і при необхідності заженіть у приміщення. 3.4.35. Під час випасу тварин з використанням електроогорожі дотримуйтесь таких вимог безпеки: – поблизу електропроводу повинні бути знаки безпеки “Обережно! Електрична напруга”; – не підключайте електроогорожу до джерела постачання напругою більше 6 В а також в електричну мережу яка призначена для освітлення; – підключайте електроогорожу до акумуляторних батарей тільки після перевірки справності електропульсатора та приєднання його до верхнього проводу; – не відкривайте кришку електропульсатора якщо він знаходиться під напругою; – не доторкуйтесь до проводів електроогорожі які знаходяться під напругою особливо у сиру погоду і після дощу . 3.4.36. Під час випасу овець і кіз використовуйте тільки таких собак у яких вироблені загальні та спеціальні навички. 3.4.37. Ловіть тварин швидким і точним рухом герлиги за задню ногу щоб не розполохати інших тварин отари. 3.4.38. Для профілактики захворювання тварин: – не допускайте в отару сторонніх людей і тварин собак ; – дотримуйтесь режиму отарного ізольованого утримання тварин; – своєчасно прибирайте трупи здохлих тварин і захороняйте їх у скотомогильнику; – терміново повідомте керівника робіт про кожен випадок захворювання падежу і абортування тварин. 3.4.39. Не заходьте і не допускайте тварин у зону оброблену пестицидами. Межа зони визначається по встановлених заборонних знаках. 3.5. Стриження тварин 3.5.1. Подайте умовний сигнал і переконайтесь в безпеці пуску стригального агрегату для усіх працюючих пункту. 3.5.2. При вмиканні рубильника вилки в електророзетку натискуванні на кнопки пускового обладнання не доторкуйтесь до металевих частин електроустановок. 3.5.3. Стригалі точильники під час роботи повинні стояти на сухих чистих дерев’яних щитах решітках або на діелектричних гумових килимках. Не працюйте у вологому приміщенні на сирій або земляній підлозі а також без взуття. 3.5.4. Включайте та виключайте стригальну машинку без навантаження. Не включайте стригальну машинку яка лежить на столі або підвішена на гаку. 3.5.5. Непрацюючу стригальну машинку підвішуйте стригальною парою уверх пухочіс прибирайте зі столу і підвішуйте на спеціальний гачок. 3.5.6. Не стрижіть тварин невідрегульованою машинкою яка має гребінку з гострими колючими зубцями або з тупою різальною парою. Під час стриження слідкуйте за лівим зубом гребінки для того щоб не травмувати собі руку. 3.5.7. Під час стриження зубці гребінки злегка притискуйте до шкіри тварини. 3.5.8. За один рух машинки простригайте якомога довшу смужку – це прискорить стриження тварини та зменшить перестриг вовни. 3.5.9. Баранів цапів та кіз перед стриженням вичісуванням пуху обов’язково фіксуйте. Досвідченим стригалям дозволяється не фіксувати. 3.5.10. Перед включенням точильного апарата надіньте захисні окуляри. Абразивну пасту наносіть на диск щіткою з лівої сторони по обертанню диска уникаючи її попадання на лице та в очі. Не працюйте на точильному апараті в таких випадках: при торцевому битті диска при порушенні прямолінійності обертання диска при правому обертанні диска на режимах які не відповідають положенню рукоятки при положенні рукоятки “обробка диска” не проводьте заточування ножів а при положенні рукоятки “заточування ножів” не проводьте обробку диска . 3.5.11. Пресування вовни проводьте погоджуючи свої дії з іншими працівниками дотримуючись вимог безпеки: – завантаження камери преса вовною обв’язування дротом та упаковку паків проводьте тільки в рукавицях; – під час переміщення пресувальної плити або пресувальної камери не ставайте на раму преса не спирайтесь на захисні кожухи не відкривайте кришку завантажувального люка; – завантаження камери вовною пакування паки і її виштовхування проводьте тільки при відключеному електродвигуні; – під час обв’язування паки дротом міцно утримуйте його кінці які можуть спружинити і травмувати вас або інших працівників; – при виключенні електродвигуна гідронасоса або раптовому припиненні подачі електроенергії важелі керування переведіть в нейтральне положення; – під час завантаження паків вовни в транспортні засоби не стійте під кран-балкою і паками вовни. 3.5.12. Огляньте конвеєр транспортер руни при необхідності відрегулюйте натяг стрічки. Перед його пуском в роботу подайте умовний сигнал переконайтесь в безпеці інших працівників. Під час роботи не торкайтеся і не спирайтеся на стрічку транспортера. 3.6. Догляд за кіньми 3.6.1. Дотримуйтесь встановлених режимів і розпорядку дня що сприяє виробленню у коней спокійного і слухняного норову. 3.6.2. Під час підходу до коня і вході в денник озвіться спокійним владним голосом. Підходьте до коня спереду чи збоку. Не кричіть на коня не дратуйте не бийте не осаджуйте різко назад. Грубе поводження може викликати у коня різкі захисні рухи що може привести до травмування. 3.6.3. Під час надівання вуздечки або недоуздка дотримуйтесь обережності слідкуйте щоб при застібанні пряжок вуздечки вудила не різали губи а недоуздок не давив на лицеву частину голови. 3.6.4. Прибирайте денники і станки заміну підстилки проводьте при відсутності у них тварин. 3.6.5. Працюючи з мітлою лопатою або вилами не допускайте удару ними по коню бо це може викликати відповідний рух коня і травмувати вас. 3.6.6. Чистіть коня лише після прив’язування його до конов’язі чи до кільця в стіні а норовистого коня – після прив’язування на розв’язках. Під час чищення знаходьтеся збоку коня в напівоберти до нього й слідкуйте за його поведінкою. Не застосовуйте грубих способів чищення що непокоїть тварин. Скребницю використовуйте лише під час очищення щітки. 3.6.7. Годування і напування тварин здійснюйте лише з боку кормового проходу. 3.6.8. Перед тим як вивести коня з денника повністю відкрийте двері попередньо закривши двері суміжних денників. Не знаходьтеся в цей час у дверях або біля них. Виводити з приміщення жеребців норовистих коней і молодняк необхідно вдвох у спеціальних вуздечках і на вивідних латцях довжиною не менше 2 м а жеребців-плідників і пробників – за допомогою латців довжиною не менше 5 м. Дозволяється виводити спокійних тварин одному працівнику із застосуванням чомбузів довжиною не менше 3 м. 3.6.9. Під час проведення коней одного за одним відстань між ними повинна бути не менше 5 м. Не дозволяється зустрічне проведення коней в коридорах дверях. 3.6.10. Завівши коня в денник поверніть його головою до дверей після цього зніміть вуздечку чи недоуздок і надійно закрийте двері. 3.6.11. Дотримуйтесь особливої обережності під час перших відвідувань кобили що ожеребилася. Під час надання післяродової допомоги кобилі чи лошаті в деннику тримайте кобилу за недоуздок. 3.6.12. До ручного парування допускаються лише оповоджені кобили. Під час парування на кобилу надіньте злучну шлею. Під час парування підсосної кобили лоша тримайте на виду у кобили. 3.6.13. Не дозволяється: – одночасно виводити на прогулянку кобил і жеребців-плідників; – сідати на коня в конюшні в’їжджати верхи в конюшню; – намотувати повідки на руку під час обслуговування коней; – їздити на сліпих хворих і звільнених від роботи ветеринарним працівником тваринах; – допускати скупчення або зустрічне проведення тварин в коридорах дверях або біля них; – спати чи відпочивати в денниках і станках в яких знаходяться коні. 3.6.14. Перед проїздкою коней перевірте правильність сідловки міцність підпруг і путлищь. Проїздку тварин проводьте лише на манежі або на вирівняному очищеному майданчику. Не допускається проїздка коней по зледенілій землі. 3.6.15. Об’їжджання коней здійснюйте в місцях віддалених від будівель де немає поблизу будь-яких перешкод канав ярів загороджень тощо . 3.6.16. Під час об’їжджання коня спочатку привчіть його до того щоб він не боявся людини проходив через розкол ходив за поводом звикав до чищення. 3.6.17. Їзда в сідлі допускається лише у взутті що вільно входить в стремено. Не дозволяється вкладати ноги в путлища. Сідло для табунника повинно бути обладнане підпругами і сідельним троком а в гірській місцевості – підперстями і підхвостниками перед посадкою на коня підпруги в сідлі повинні бути перевірені і підтягнуті. 3.6.18. На коней які мають звичку тіснити коня що йде поряд надівайте вуздечку з наочними щитками. 3.6.19. Їзда на конях які дуже тягнуть голову вперед чи назад допускається лише з мартингалами. 3.6.20. Під час руху поряд на загальній доріжці наїзники повинні суворо витримувати боковий інтервал не менше 1 м. 3.6.21. Розчищення копит у коней проводьте в станку підковування – в просторому і світлому приміщенні у дворі але ні в якому разі не в денниках. 3.6.22. Ножі копитні кліщі зберігайте у відведеному для цього місці. 3.6.23. Перед повалом коня огляньте місце переконайтесь у відсутності нерівностей і сторонніх предметів. Повал здійснюйте за командою керівника повалу чітко і вчасно виконуйте його вказівки. 3.6.24. Не зав’язувати мотузку для повалу “мертвим” вузлом. 3.6.25. Роботу з поваленим конем проводьте зі спини тримаючи голову притиснутою до землі. По закінченні роботи спочатку звільніть від пут ноги і тільки після цього голову коня. 3.6.26. Таврування коня проводьте у фіксаційних станках; щоб тварина не могла лягти її слід зафіксувати за допомогою поперечних перекладин. 3.6.27. При тавруванні гарячим способом довжина рукоятки тавра повинна бути не менше 50 см ручку тавра під час роботи тримайте використовуючи рукавиці. 3.6.28. При тавруванні рідким азотом штани не заправляйте в чоботи руки захищайте шкіряними рукавицями які легко знімаються з рук. 3.6.29. Випасання коней вночі а також в несприятливих погодних умовах здійснюйте не менше ніж двома черговими конюхами. 3.7. Робота на гужовому транспорті 3.7.1. Розміщуйте і закріплюйте вантаж так щоб він не створював небезпеки перекидання не створював незручності в керуванні тваринами не закривав освітлення чи катафотів номерних знаків а також щоб давав можливість іншим учасникам руху бачити сигнали що подає рукою їздовий. 3.7.2. Перед початком завантаження прив’яжіть тварин або тримайте за вуздечку під колеса підкладіть гальмові башмаки. 3.7.3. Не перебувайте на возі санях під час навантаження розвантаження вантажів механічними засобами при цьому коней тримайте за вуздечку стоячи збоку. 3.7.4. Під час укладання вантажу на воза сани дотримуйтесь таких правил: – вантаж який виступає над бортами прив’язуйте міцними мотузками; – бочки ящики укладайте впритул щоб вони не могли переміщуватись; – пилоподібний вантаж укривайте брезентом і т.д. 3.7.5. Вози з лісоматеріалами штучними важкими вантажами та великооб’ємні по габаритах перед транспортуванням надійно ув’язуйте тросом чи мотузкою і закріпляйте спеціальними стійками чи клинами. 3.7.6. При ручних вантажних роботах вантажів круглої форми колоди балки бочки тощо застосовуйте дерев’яні накати на кінцях вони повинні бути обладнані гачками для надійного закріплення їх на возі. Вантажні канати повинні бути без вузлів і надривів по міцності відповідати масі вантажу що піднімається 3.7.7. Під час ручного навантаження соломи сіна розбирання стогу вести так щоб не утворювалось нависаючих козирків. 3.7.8. Під час перевезення соломи сіна не знаходьтеся на возі санях . На спусках не дозволяється: – йти попереду воза а також сідати на нього; – підтримувати чи підпирати віз руками; – намотувати віжки на руки прив’язувати їх до воза саней . 3.7.9. Переїжджати ріки і водойми убрід можна лише при позначеному і підготовленому з’їзді і броді в місцях з каменистим або піщаним дном. 3.7.10. Під час заїзду на паром і з’їзді з нього слід вести коня за вуздечку. Не відходьте від коней під час руху парому. 3.7.11. Під час руху гужового транспорту групою по рівних ґрунтових чи снігових дорогах а також по шляхах з незначним спуском дотримуйтесь розривів по звичайних дорогах 1 5–2 м а по ожеледиці – 5 м. 3.7.12. Не пересувайтеся по річках та озерах зимою при товщині льоду менше 18 см на відстані менше 10 м від ополонки. 3.7.13. По дорогах загального користування рух гужового транспорту дозволяється тільки в один ряд на відстані не більше 1 м від краю дороги до правого колеса. Виїзд на більшу відстань допускається тільки для об’їзду перешкоди і для повороту ліворуч чи розвороту але дотримуючись правил дорожнього руху. Допускається рух по обочині якщо це не створює перешкоди пішоходам. 3.7.14. Під час виїзду воза саней з другорядної дороги в місцях з обмеженим оглядом їздовий повинен вести тварину за вуздечку. 3.7.15. Їздовому не дозволяється: – залишати тварин на дорозі без нагляду; – переїжджати залізницю у невстановлених місцях а також при забороненому сигналі світлофора і при закритому шлагбаумі. 3.8. Вантаження вивантаження та транспортування тварин 3.8.1. Вантаження тварин в залізничні вагони проводьте тільки зі спеціальних площадок а вантаження на автомашини – з площадок зроблених біля тваринницьких ферм господарств. Не дозволяється вантажити тварин в несправні автомашини і з несправних площадок або з підвищень з укладанням ненадійних трапів. 3.8.2. Не вантажте тварин в брудні вагони. Для вантаження тварин повинні подаватись тільки вимиті вагони а для вантаження племінних – вимиті і продезінфіковані. 3.8.3. Не вантажте в один вагон одночасно різних тварин корів і коней корів і телят. І особливо бугаїв-плідників разом з коровами . 3.8.4. Не завантажуйте вагони понад призначеної норми. Для двовісних вагонів норма завантаження повинна складати не більше: а велика рогата худоба – від 8 до 12 голів в залежності від віку і ваги тварин; б молодняк великої рогатої худоби – від 12 до 14 голів; в телята – від 18 до 25 голів в залежності від віку; г вівці і кози – від 40 до 55 голів; д свині вагою до 80 кг – від 25 до 30 голів; е свині вагою від 80 кг до 100 кг – від 22 до 25 голів; є свині вагою від 100 кг до 150 кг – від 14 до 22 голів; ж свині вагою 200 кг – від 10 до 14 голів; з коні – не більше 8 голів. 3.8.5. Вантаження тварин на автотранспорт проводьте тільки через задній борт автомашини з площадок обладнаних для цих цілей. Під час вантаження тварин під колеса автомашини поставте упори. 3.8.6. Перевозьте велику рогату худобу й коней на міцній прив’язі а бугаїв-плідників – на додатковій прив’язі за допомогою спеціального нашийника. 3.8.7. Не вантажте худобу на автомашини з несправним кузовом і без нашивки бортів на висоту в залежності від розмірів худоби яку навантажують. 3.8.8. При захворюванні худоби дозволяється вантажити її тільки з дозволу спеціаліста ветеринарно-санітарної служби. 3.8.9. Перевірте стан площадки трапів кріплення огороджень перекидних щитів і решіток вагонів. 3.8.10. Перед вивантаженням тварин із вагонів спочатку огляньте майданчик та звільніть його від сторонніх предметів. 3.8.11. Не приступайте до вивантаження худоби без обстеження її спеціалістом ветеринарно-санітарного нагляду. 3.8.12. Вивантажену із залізничних вагонів худобу відженіть на приготовлений майданчик з надійною огорожею. 3.8.13. Не заганяйте корів овець свиней в загальний загін без перегородок. 3.8.14. Не залишайте вивантажену худобу без нагляду. 3.8.15. Під час перевантаження тварин із вагона в вагон з автомашини в автомашину витримуйте ті правила що і при їх навантаженні і вивантаженні. 3.8.16. Не розпалюйте вогонь біля навантажувальних площадок ближче 50 м. 3.8.17. Під час транспортування худоби в дорозі не знаходьтеся разом з тваринами в кузові автомобіля. 3.8.18. При захворюванні тварин або відмові їх від корму і води під час перевезення в залізничних вагонах заявіть про це начальнику станції для повідомлення найближчим по шляху проїзду ветеринарно-санітарним дільницям для вжиття необхідних заходів. 3.8.19. Очищайте вагони тільки на зупинках і в місцях вказаних начальником станції. 3.8.20. Під час перевезення тварин автотранспортом дно кузова посипайте тирсою половою або подрібненою соломою. 3.8.21. Під час перегону тварин не стійте на шляху переміщення тварин не заходьте в середину гурту що рухається остерігайтеся агресивних тварин. 4. Вимоги безпеки після закінчення роботи 4.1. Приберіть робоче місце. Очистіть інструмент інвентар пристрої і покладіть у відведене місце. 4.2. Зніміть і приведіть в порядок спецодяг і засоби індивідуального захисту і здайте їх на зберігання. 4.3. Помийте руки і обличчя теплою водою з милом. 4.4. При здачі зміни повідомте змінника про технічний стан обладнання і розкажіть про особливості виконання роботи. 4.5. Повідомте керівника робіт про всі негаразди помічені в процесі роботи і вжиті заходи до їх усунення. 4.6. Разом із приймаючим зміну огляньте тварин стійла прив’язь. Переконайтесь у наявності та справності інвентарю обладнання поголів’я тварин. Зверніть увагу змінника на поведінку тварин та здайте чергування. Зробіть відповідні записи в журналі. 5. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях 5.1. Під час аварії або при виникненні пожежі для виведення тварин із приміщення використовуйте струмені води електропоганялки щити. Не стійте на шляху руху тварин в дверях проходах . 5.2. Під час евакуації коней з приміщення користуйтеся струменем води дерев’яними щитами. При цьому не стійте на шляху руху тварин. При можливості надіньте на коня вуздечку накиньте на голову попону і виведіть в безпечне місце. 5.3. Для евакуації овець з приміщення при пожежі використовуйте виходи які знаходяться за межами інтенсивного горіння. При їх відсутності пробийте виходи в стінах чи огорожі. В першу чергу виведіть барана а потім – решту овець. Тварин заганяйте в місця звідки вони не змогли б повернутися в палаюче приміщення. 5.4. При виникненні пожежі в приміщенні відключіть систему вентиляції повідомте в пожежну охорону керівнику робіт і вжийте заходів для ліквідації пожежі. 5.5. У разі виникнення пожежі припиніть навантажування розвантажування тварин. Використовуючи багри відкрийте бокові і задні двері скотовоза приберіть перегородки або відв’яжіть тварин і виведіть їх з автомашини за допомогою електростеків батогів після чого приступіть до гасіння пожежі. 5.6. При ураженні електричним струмом як можна швидше звільніть потерпілого від його дії. 5.7. Якщо у бугая-плідника проявляються негативні реакції по відношенню до скотаря необхідно замінити одяг. Буйне поводження може погаснути якщо тварину перевести на нове місце чи змінити робітника що його доглядає. 5.8. У разі різко виявленої непокірності бугая-плідника напад на скотаря слід присікти його енергійним натиском на носове кільце. 5.9. При травмуванні працівників припиніть роботу по можливості усуньте або нейтралізуйте джерело небезпеки і надайте долікарську допомогу повідомте у медичний заклад керівнику робіт. 5.10. При нещасному випадку: – надайте першу допомогу потерпілому; – повідомте адміністрацію; – не залишайте потерпілого без нагляду до прибуття лікаря або відправте в лікарню. посада керівника підрозділу особистий підпис прізвище ініціали /організації/ - розробника УЗГОДЖЕНО: Керівник спеціаліст служби охорони праці підприємства особистий підпис прізвище ініціали Юрисконсульт особистий підпис прізвище ініціали Головний технолог особистий підпис прізвище ініціали 24 5