Інструкція з охорони праці під час виконання робіт у птахівництві

повне найменування підприємства із зазначенням підпорядкованості Інструкція з охорони праці № під час виконання робіт у птахівництві місце видання повне найменування підприємства із зазначенням підпорядкованості ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ посада роботодавця і найменування підприємства № число місяць рік ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ № ПІД ЧАС ВИКОНАННЯ РОБІТ У ПТАХІВНИЦТВІ 1. Загальні положення 1.1. Інструкція призначена для робітників зайнятих в цехах вирощування і утримання птиці а також зайнятих доглядом за птицею на птахофермах. Інструкція містить вимоги з безпеки праці для операторів дільниць забійного цеху а саме: прийому і електроглушіння зняття пір’я потрошіння сортування фасування і пакування тушок. 1.2. До самостійної роботи за професією або до виконання відповідного виду робіт допускаються особи які не мають медичних протипоказань для виконання даної роботи пройшли вступний та первинний інструктажі з охорони праці. Для виконання робіт які потребують спеціальної теоретичної та практичної підготовки працівники повинні мати відповідні посвідчення. До самостійного виконання робіт з газації допускаються особи які мають відповідний дозвіл. Особи які не досягли 18-річного віку до газації яєць і тари не допускаються. Під час роботи з мийними дезінфекційними і отруйними речовинами виконуйте вимоги безпеки викладені в експлуатаційної документації. 1.3. Під час виконання робіт на працівників можуть діяти небезпечні та шкідливі виробничі фактори. 1.3.1. Фізичні небезпечні і шкідливі фактори: – машини і механізми що рухаються; – вироби заготовки матеріали що пересуваються; – підвищена запиленість і загазованість повітря робочої зони; – підвищена або знижена температура поверхонь обладнання матеріалів; – підвищена або знижена температура повітря робочої зони; – підвищений рівень шуму на робочому місці; – підвищена або знижена вологість повітря; – підвищена або знижена рухомість повітря; – підвищена напруга в електричній мережі замикання якої може пройти через тіло людини; – підвищена напруженість електричного поля; – відсутність або недостатність природного світла; – недостатня освітленість робочої зони; – підвищена яскравість світла; – знижена контрастність; – гострі краї задирки і шорсткість на поверхнях конструкцій інструменту і обладнання; – розміщення робочого місця на значній висоті відносно поверхні землі підлоги . 1.3.2. Біологічні небезпечні і шкідливі виробничі фактори включають такі біологічні об’єкти: – патогенні мікроорганізми бактерії віруси рикетсії спірохети гриби найпростіші і продукти їхньої життєдіяльності; – макроорганізми рослини і тварини . 1.3.3. Психофізіологічні небезпечні і шкідливі виробничі фактори: – нервово-психічні перевантаження – монотонність праці емоційні перевантаження; – фізичні перевантаження – статичні динамічні. 1.4. Погоджуйте з безпосереднім керівником робіт чітке визначення меж вашої робочої зони. 1.5. Виконуйте тільки ту роботу яка доручена по якій пройшли інструктаж і на виконання якої отримали завдання. 1.6. Не допускайте на робоче місце сторонніх осіб і не передоручайте свою роботу іншим особам. 1.7. Не приступайте до роботи у стані алкогольного наркотичного або медикаментозного сп’яніння в хворобливому або стомленому стані. 1.8. Не працюйте: на несправних машинах або обладнанні; зі знятими захисними пристроями; при несправній контрольно-вимірювальній апаратурі і сигналізації а також при відсутності або несправності заземлення і засобів індивідуального захисту. 1.9. Під час ручного перенесення вантажів дотримуйтесь граничних норм переміщення вантажів: 1.9.1. При виконанні робіт жінками дозволяється піднімати і переміщувати вантажі при чергуванні з іншою роботою до 2 разів за годину маса яких не перевищує 10 кг піднімати і переміщувати вантажі постійно протягом робочої зміни – 7 кг. Сумарна вага вантажу який переміщується протягом кожної години робочої зміни не повинна перевищувати: з робочої поверхні – 350 кг з підлоги – 175 кг. У вагу вантажу що переміщується включається вага тари і упаковки. При переміщенні вантажу на візках або у контейнерах докладене зусилля не повинно перевищувати 10 кг. Рівнем робочої поверхні вважається робочий рівень конвеєра стола верстата тощо згідно з ГОСТ 12.2.032-78 та ГОСТ 12.2.033-78 . 1.9.2. Граничні норми підіймання та переміщення вантажів підлітками під час короткочасної та тривалої роботи: – підліткам віком 14 років: при короткочасній роботі: юнакам – 5 кг; дівчатам – 2 5 кг; при тривалій роботі: юнакам – 0 кг; дівчатам – 0 кг; – підліткам віком 15 років: при короткочасній роботі: юнакам – 12 кг; дівчатам – 6 кг; при тривалій роботі: юнакам – 8 4 кг; дівчатам – 4 2 кг; – підліткам віком 16 років: при короткочасній роботі: юнакам – 14 кг; дівчатам – 7 кг; при тривалій роботі: юнакам – 11 2 кг; дівчатам – 5 6 кг; – підліткам віком 17 років: при короткочасній роботі: юнакам – 16 кг; дівчатам – 8 кг; при тривалій роботі: юнакам – 12 6 кг; дівчатам – 6 3 кг. Примітки: 1 Короткочасна робота – це 1–2 підняття та переміщення вантажу; тривала – більше ніж 2 підняття та переміщення протягом 1 год. робочого часу зазначеного у п. 5 цих норм. 2 Календарний вік визначається як число повних років що відраховуються від дати народження. 3 Докладене м’язове зусилля при утриманні або переміщенні вантажу з використанням засобів малої механізації не повинно перевищувати граничної норми ваги вантажу його тривалість – не більше 3 хв. подальший відпочинок – не менше 2 хв. Граничні норми сумарної ваги вантажу для підлітків у розрахунку на 1 год. робочого часу: – підліткам віком 14 років: з рівня робочої поверхні: юнакам – 10 кг; дівчатам – 5 кг; з підлоги: юнакам – 7 кг; дівчатам – 3 5 кг; – підліткам віком 15 років: з рівня робочої поверхні: юнакам – 48 кг; дівчатам – 12 кг; з підлоги: юнакам – 24 кг; дівчатам – 6 кг; – підліткам віком 16 років: з рівня робочої поверхні: юнакам – 160 кг; дівчатам – 40 кг; з підлоги: юнакам – 80 кг; дівчатам – 20 кг; – підліткам віком 17 років: з рівня робочої поверхні: юнакам – 272 кг; дівчатам – 72 кг; з підлоги: юнакам – 130 кг; дівчатам – 32 кг. Примітки: 1 Сумарна вага вантажу дорівнює добутку ваги вантажу на кількість його підйомів переміщень . 2 Висота підіймання не повинна перевищувати 1 м. 3 Відстань переміщення вантажу вручну не повинна перевищувати 5 м. 1.9.3. Граничні норми підіймання та переміщення вантажів для вантажників чоловіків : – якщо вага вантажу кожного місця окремо перевищує 50 кг то підіймання вантажу на спину вантажника і знімання вантажу зі спини вантажника повинні проводитись за допомогою інших вантажників; – якщо вага вантажу перевищує 50 кг то перенесення вантажу одним вантажником допускається на відстань не більше 60 м; – при відстані яка перевищує 60 м повинні установлюватися зміни виставки або повинні надаватися пристрої для переміщення вантажу. 1.10. Спецодяг спецвзуття та інші засоби індивідуального захисту повинні відповідати умовам і характеру виконуваної роботи. Упевніться що вони не мають пошкоджень елементів які звисають не прилягають і можуть бути захоплені деталями що обертаються або рухаються. Засоби індивідуального захисту повинні відповідати розміру працюючого застосовуватися в справному чистому стані за призначенням і зберігатися в спеціально відведених та обладнаних місцях з дотриманням санітарних правил. 1.11. Ознайомтесь з правилами використання засобів сигналізації зв’язку і пожежогасіння та з їх розташуванням. Не використовуйте пожежний інвентар не за призначенням. 1.12. Проходи в приміщеннях підходи до засобів пожежогасіння повинні бути завжди вільними евакуаційні проходи не захаращені і зачинені на замки. 1.13. Працівники повинні бути уважними до сигналів які подають водії рухомих транспортних засобів. 1.14. На території підприємства та в приміщеннях проходьте тільки в призначених для цього місцях. 1.15. Слідкуйте за справністю воріт дверей вікон. Вони мають легко відчинятися на всю ширину надійно фіксуватися не повинні мати виступаючих цвяхів шматків дроту та поламаних дощок що може бути причиною травмування. Перед грозою усі ворота двері вікна та вентиляційні повітроводи закривайте для попередження можливості проникнення кулястої блискавки у приміщення. 1.16. Не включайте і не зупиняйте крім аварійних випадків машини механізми обладнання робота на яких не доручена вам адміністрацією. Не використовуйте способів що прискорюють роботу за рахунок порушення вимог безпеки. 1.17. Ремонт технічне обслуговування машин обладнання установки і т.п. дозволяється проводити тільки після їхньої зупинки та вивішуванні на пусковому обладнанні плакату: “Не вмикати! Працюють люди”. Знімати плакати тимчасово встановлені на робочих місцях дозволяється тільки тим особам які їх вивісили. 1.18. Не торкайтесь проводів і кабелів які лежать виступають із підлоги або звисають. 1.19. Повідомте керівника про несправний або відсутній інструмент чи пристрій. Не користуйтесь несправним інструментом і пристроями а також сторонніми предметами. 1.20. Для попередження випадків загальних і антропозоонозних захворювань всі працівники повинні виконувати такі правила особистої гігієни та зоогігієни: – про погане самопочуття підвищення температури тіла появу гнійничкових утворень та захворювань а також поранення і опіки шкіри негайно повідомте керівника робіт; – поранення шкіри відразу обробіть антисептичним розчином йод брильянтовий зелений і при необхідності накладіть бинтову пов’язку; – дотримуйтесь чистоти рук обличчя тіла та одягу; – утримуйте в чистоті робоче місце і шафу для зберігання засобів індивідуального захисту і особистого одягу; – своєчасно змінюйте забруднений спеціальний одяг; – не носіть в кишенях спеціального одягу продукти харчування цигарки носові хустки та інші предмети особистого туалету; – зберігайте продукти харчування питну воду предмети домашнього побуту і особистого туалету тільки в спеціально відведених та обладнаних для цього місцях; – не доторкуйтесь брудними руками рукавицями та одягом до тіла білизни продуктів харчування питної води та посуду для неї предметів особистого туалету; – відпочивайте вживайте їжу куріть тільки в спеціально обладнаних для цього місцях; – перед прийманням їжі курінням відпочинком зніміть спеціальний одяг ретельно вимийте руки і обличчя теплою водою з милом. 1.21. Кожному працівникові необхідно вміти користуватися аптечкою першої допомоги знати та вміти надавати долікарську допомогу потерпілому. 2. Вимоги безпеки перед початком роботи 2.1. Догляд за птицею на птахофермах 2.1.1. Отримайте від керівника робіт завдання. 2.1.2. Надіньте спецодяг. Не переодягайтесь поблизу рухомих деталей і механізмів машин та обладнання. 2.1.3. Ознайомтеся із записом про стан безпеки праці у черговому журналі та вжийте заходів до усунення зазначених недоліків. 2.1.4. Включіть освітлення і переконайтеся у тому що робоче місце достатньо освітлене. 2.1.5. Огляньте робоче місце. Впевніться що підлога на робочому місці чиста суха не слизька без вибоїн набитих дощок планок цвяхів що стримлять тощо. 2.1.6. Впевніться у справності вентиляції. 2.1.7. Перевірте наявність та справність інструменту реманенту обладнання інвентарю пристосувань ручних візків тари тощо. 2.1.8. Перевірте наявність та справність драбин і пересувних площадок захисних огороджень і пристосувань силових і освітлювальних сіток пультів управління заземлення. 2.1.9. Впевніться у справності пускового обладнання та контрольно-вимірювальних приладів. Кнопки рукоятки маховики контрольно-вимірювальні прилади та інші засоби управління обладнанням повинні мати добре видимі позначення і написи які пояснюють їх функціональне призначення. Термометри та психрометри повинні бути надійно закріплені та огороджені від пошкоджень. Впевніться в наявності на підлозі біля щитів управління обладнанням діелектричних килимків або підставок. 2.1.10. Перевірте наявність води мила рушника. Впевніться в наявності і комплектності аптечки першої допомоги. 2.1.11. Перевірте наявність знаків безпеки на робочому місці. 2.2. Роботи в цехах вирощування птиці 2.2.1. Отримайте від керівника робіт завдання. 2.2.2. Надіньте спецодяг. Не переодягайтесь поблизу рухомих деталей і механізмів машин і обладнання. 2.2.3. Ознайомтесь із записом про стан безпеки праці у черговому журналі та вжийте заходів до усунення зазначених недоліків. 2.2.4. Включіть освітлення і переконайтеся що робоче місце достатньо освітлене. 2.2.5. Огляньте робоче місце. Впевніться що підлога на робочому місці чиста суха не слизька без вибоїн набитих дощок планок цвяхів що стримлять тощо. 2.2.6. Перевірте наявність та справність інструменту інвентарю пристосувань драбин ручних візків тари тощо. 2.2.7. Впевніться в справності пускових пристроїв контрольно-вимірювальних приладів. Кнопки рукоятки маховики контрольно-вимірювальні прилади та інші засоби управління обладнанням повинні мати добре видимі позначення і написи які пояснюють їх функціональне призначення. Впевніться в наявності на підлозі біля щитів управління обладнанням діелектричних підставок або килимків. 2.2.8. Перевірте наявність та справність усіх огороджень захисних пристроїв електропроводки проводів заземлення занулення . 2.2.9. Огляньте брудери і установки для інфрачервоного опромінювання птиці переконайтесь в їх справності. 2.2.10. Перевірте наявність інструкцій і знаків безпеки на робочому місці пожежної сигналізації. 2.2.11. Перед початком роботи перевірте наявність води мила рушника біля рукомийника. Впевніться в наявності і комплектності аптечки першої допомоги. 2.3. Роботи в інкубаторіях 2.3.1. Отримайте від керівника робіт завдання. 2.3.2. Надіньте спецодяг. Не переодягайтесь поблизу рухомих деталей і механізмів машин і обладнання. 2.3.3. Ознайомтесь із записами про стан безпеки праці у черговому журналі та вжийте заходів до усунення зазначених недоліків. 2.3.4. Включіть освітлення і переконайтесь що робоче місце достатньо освітлене. 2.3.5. Огляньте робоче місце. Переконайтесь що підлога чиста суха не слизька без вибоїн та інших дефектів. 2.3.6. Перевірте наявність та справність інструменту інвентарю пристосувань ручних візків тари тощо. 2.3.7. Переконайтеся в наявності та справності усіх огороджень захисних пристроїв електропроводки заземлюючих занулюючих проводів. Впевніться що заземлюючі пристрої технологічного устаткування знаходяться в справному стані. 2.3.8. Переконайтеся що столи для сортування інкубаційних яєць підніжні дерев’яні настили не мають пошкоджень цвяхів що стримлять та інших гострих предметів які можуть призвести до травми. 2.3.9. Заздалегідь погоджуйте з напарником прийоми виконання роботи. 2.3.10. Перевірте справність газового улаштування та блокування вхідних дверей камери газації яєць і тари із системою вентиляції камери а також наявність плаката: “Не заходити! Камера газується” справність світлового табло . 2.3.11. Переконайтеся в справності розетки та електричного кабелю ручного приладу – овоскопа а також скляного покриття міражного універсального столу для визначення придатності яєць для інкубації. 2.3.12. Впевніться в справності пересувних візків і правильному штабелюванні ящиків з яйцями. 2.3.13. Отримайте мийні та дезінфекційні засоби в кількості необхідній на одну робочу зміну та камеру для газації яєць у відповідності з експлуатаційною документацією. 2.3.14. Перевірте наявність та безпечність зберігання мийних та дезінфекційних речовин. 2.3.15. Перед початком роботи перевірте наявність води мила рушника біля рукомийника. Впевніться в наявності і комплектності аптечки першої допомоги. 3. Вимоги безпеки під час виконання роботи 3.1. Догляд за птицею на птахофермах 3.1.1. Під час виконання технологічних операцій будьте обережні запобігайте травмуванню птицею рук обличчя очей. 3.1.2. Включення приводу технологічного або вентиляційно-опалювального обладнання проводьте через 1–2 хв. після подання попереджувального сигналу переконавшись в безпеці інших працюючих. Пуск обладнання повинен здійснювати тільки один постійний оператор який пройшов відповідний інструктаж. 3.1.3. Для зниження запиленості повітря робочої зони періодично зволожуйте пересохлу підстилку. Не допускайте при цьому розплескування води на підлогу проходів з тим щоб не утворювалися слизькі місця. 3.1.4. Застерігайтеся від травмування ніг вилами під час перевертання та перетрушування перезволоженої підстилки. 3.1.5. Своєчасно в міру забруднення але не менше 2 разів на місяць очищайте від пилу пуху павутиння приміщення обладнання та світильники. Очищення світильників та заміну електроламп проводьте при відключеній електромережі вивішеному на пусковому пристрої плакату: “Не вмикати! Працюють люди” під контролем електротехнічного персоналу. 3.1.6. Заміна поголів’я птиці: – відключіть устаткування. На пускових пристроях вивісьте плакат: “Не вмикати! Працюють люди”; – включіть освітлення у приміщенні де проводиться виловлювання птиці при цьому використовуйте електролампи синього кольору; – під час виловлювання птиці з верхніх рядів кліткових батарей застосовуйте пересувні самогальмуючі площадки чи драбини або міцні стійкі підставки; – дверцята клітки повинні бути зафіксовані у відчиненому положенні. Птицю беріть за ноги; – для виловлювання птиці при утриманні на підлозі використовуйте пересувні полотняні ширми. Ширми закріплюйте на спеціальних скобах які вмонтовані у стіни приміщення. Не закріплюйте ширми до частин технологічного обладнання ручок дверей вікон тощо; – тару з птицею піднімайте переносьте та складайте у штабелі або на ручні візки удвох узгоджуючи між собою безпечні прийоми виконання роботи; – не перевантажуйте візки укладайте тару з птицею стійко вперев’язку на висоту до 1 м. Візок необхідно пересувати тільки від себе; – укладайте тару з птицею для тимчасового зберігання в штабелі на підлозі або підставці згідно з схемою вказаною керівником робіт; – забезпечте стійкість штабелів і можливість взяття тари без перебирання і пошкодження розташованих поряд штабелів; – відстань між штабелями тари повинна забезпечувати вільний проїзд та розвертання автонавантажувача електрокари ; – під час переміщення тари з допомогою тросів слідкуйте щоб вони мали рівномірний натяг навантаження ; – під час переміщення тари з птицею підвісною дорогою не перевищуйте її вантажопідйомність. Площадку візка підвісної дороги установіть на найменш можливу висоту від підлоги; – під час роботи на електрокарі автонавантажувачі не перевищуйте вантажопідйомність вказану в експлуатаційній документації; – для навантаження тари з птицею на транспорт без вантажопідйомного улаштування використовуйте міцні справні трапи або площадки з поручнями. Тару укладайте щільно без проміжків. При утворенні проміжків вставляйте дерев’яні прокладення; – не розкидайте порожню тару складайте її у штабелі згідно з вказівкою керівника робіт. 3.1.7. Миття дезинфекція приміщень обладнання і вакцинація птиці: – на місцях проведення робіт з дезінфекційними речовинами установіть попереджувальні знаки безпеки: “Обережно! Отруйні речовини”; – приготуйте і розмістіть на робочому місці драбини пересувні площадки пересувні візки та необхідний інструмент пристосування реманент; – надіньте спеціальний одяг із прогумованої тканини окуляри захисні респіратор. Під час роботи у респіраторі робіть 5-хвилинні перерви через кожні 30 хв.; – переконайтесь у наявності 3%-ного розчину борної кислоти для обробки уражених місць шкіри; – відповідно до вказівки спеціаліста ветеринарної служби підприємства отримайте зі складу необхідну кількість дезінфекційних мийних речовин вакцини. Не готуйте робочі розчини отруйних речовин у великій кількості вручну. Для приготування робочих розчинів використовуйте справну тару та спеціальний інвентар; – включіть обладнання і мережу електроосвітлення крім чергового освітлення; на пускових пристроях вивісьте плакат: “Не вмикати! Працюють люди”; – під час миття дезинфекції обладнання та приміщення або вакцинації птиці включайте систему вентиляції по черзі з кожної сторони приміщення. Не заходьте до приміщення під час газації або провітрювання; – остерігайтеся попадання мийних дезінфекційних речовин і вакцини на шкіру слизову оболонку рота та носа в очі; – надійно зберігайте дезінфекційні мийні речовини та вакцину у місцях вказаних керівником робіт; – газову дезинфекцію приміщення та обладнання повинні проводити спеціалісти ветеринарної служби підприємства. 3.2. Роботи в цехах вирощування птиці 3.2.1. Вирощування і утримання птиці: – при огляді вибраковці птиці виконанні технологічних операцій будьте обережні вжийте заходів щодо запобігання травмуванню птицею рук обличчя очей; – включення приводів технологічного та вентиляційно-опалювального обладнання проводьте через 1–2 хв. після подання попереджувального сигналу. Пуск обладнання повинен здійснювати тільки один постійний оператор; – своєчасно в міру забруднення але не менше 2 разів на місяць очищайте від пилу пуху павутиння приміщення обладнання та світильники. Очищення світильників а також заміну електроламп проводьте при відключеній електромережі вивішеному на вимикачі плакаті: “Не вмикати! Працюють люди”; – чистіть напувалки годівниці за допомогою спеціального інструменту. Збір яєць із кліток проводьте спеціальним гачком. 3.2.2. Заміна поголів’я птиці: – відключіть обладнання. На пускових пристроях вивісьте плакат: “Не вмикати! Працюють люди”; – освітіть приміщення де проводиться відловлювання птиці лампами синього кольору; – проявляйте особливу обережність при відловлюванні птиці. Вжийте заходів щодо запобігання травмуванню очей обличчя і рук птицею; – під час відловлювання птиці із верхніх ярусів кліткових батарей застосовуйте пересувні самогальмуючі площадки або розсувні драбини чи міцні стійкі підставки; – під час відловлювання птиці при утриманні на підлозі використовуйте пересувні полотняні ширми. Ширми закріплюйте на спеціальних скобах вмонтованих у стіни приміщення. Не закріплюйте ширми до частин технологічного обладнання ручок дверей або вікон; – під час відловлювання птиці із кліткових батарей дверці клітки зафіксуйте у відкритому положенні. Птицю беріть за ноги; – тару з птицею піднімайте переносьте і складайте у штабелі або на ручні візки удвох погоджуючи між собою безпечні прийоми виконання роботи; – не перевантажуйте візки укладайте тару з птицею стійко вперев’язку висотою не більше 1 м. Візок пересувайте тільки від себе; – складайте тару з птицею для тимчасового зберігання в штабелі на підлозі або підставці. Висота штабелів не повинна перевищувати 1 5 м проходи між штабелями повинні бути не менше 1 м; – забезпечуйте стійкість штабелів і можливість взяття тари без перебирання та пошкодження розташованих поряд штабелів; – відстань між штабелями тари повинна забезпечувати вільний проїзд та розвертання автонавантажувача електрокари . Під час роботи на електрокарі автонавантажувачі не перевищуйте вантажопідйомність вказану в експлуатаційній документації; – під час переміщення тари з птицею і яйцями машинами та механізмами з вилковими телескопічними захоплювачами забезпечуйте стійке без перевантаження у сторону розміщення тари на вантажозахоплювальних пристроях; – під час переміщення тари з птицею за допомогою тросів слідкуйте щоб вони мали рівномірне навантаження; – під час переміщення тари за допомогою підвісної дороги не перевищуйте її вантажопідйомність. Площадку підвісної дороги установіть на мінімально можливу висоту від підлоги; – для навантаження тари з птицею на транспорт без вантажопідйомного пристрою використовуйте міцні справні трапи або площадки з поручнями. Тару в кузові транспорту укладайте щільно без проміжків. При виникненні проміжків вставляйте дерев’яні прокладки або розпірки; – якщо транспорт ненадійно зафіксований від самопересування не проводьте вантажно-розвантажувальні роботи; – не користуйтесь для підйому та ув’язки ящиків з птицею на транспорті випадковими мотузками канатами тросами тощо; – не знаходьтеся на рухомому транспорті навантаженому вільною або наповненою тарою. 3.2.3. Цех обробки яєць: – під час роботи виконуйте вимоги інструкцій по проведенню миття і дезинфекції яєць і тари по газації яєць і тари по обслуговуванню холодильного обладнання камери зберігання яєць і тари; – виконуйте операції по обробці яєць погоджено не відволікаючись. Під час роботи яйцесортувальної машини не поправляйте штампувальний пристрій не викочуйте руками яйця що застряли; – не допускайте розбризкування мийних речовин; – ланцюгові і стрічкові транспортери для транспортування яєць включайте в роботу після подачі умовного сигналу; – висота укладення тари і затарених яєць не повинна перевищувати 2 м; – під час транспортування яєць і тари в пересувних візках висота укладення повинна бути не більше 1 5 м вантаж надійно закріплений. Під час перевезення тари з яйцями пересувними візками проходи повинні бути вільними. Візок пересувайте тільки від себе. Не розвантажуйте тару та яйця із транспорту що ненадійно зафіксований від довільного самопересування; – перед входом до камери газації впевніться в повному її провітрюванні. 3.2.4. Миття дезинфекція приміщення обладнання і вакцинація птиці: – на місцях проведення робіт із дезінфекційними речовинами встановіть попереджувальні знаки безпеки: “Обережно! Отруйні речовини”; – установіть драбини пересувні площадки пересувні візки та необхідний інструмент пристрої реманент в робочому положенні; – надіньте спеціальний одяг із прогумованої тканини комбінезон фартух чоботи і рукавички гумові захисні окуляри респіратор. При роботі в респіраторі робіть 5-хвилинні перерви через кожні 30хв. роботи; – переконайтеся у наявності 2–3%-ного розчину борної кислоти для обробки уражених ділянок шкіри; – виключіть обладнання і мережу електроосвітлення крім чергового освітлення; на пускових пристроях вивісьте знак безпеки: “Не вмикати! Працюють люди”; – згідно з вказівкою спеціаліста ветеринарної служби підприємства одержіть зі складу необхідну кількість дезінфекційних мийних речовин або вакцини; – для приготування робочих розчинів використовуйте справну тару та спеціальний реманент; – під час приготування мийного розчину слід вливати луг у воду а не навпаки; – під час миття дезинфекції обладнання і приміщення або вакцинації птиці включайте систему вентиляції по черзі з кожної сторони приміщення; – не заходьте до приміщення під час газації або провітрювання; – остерігайтеся попадання мийних дезінфекційних розчинів і вакцин на шкіру слизову оболонку рота і носа в очі; – не готуйте вручну великі кількості робочих розчинів отруйних речовин. 3.3. Роботи в інкубаторіях 3.3.1. Будьте уважні під час руху транспорту до місця розвантаження інкубаційних яєць. Не знаходьтеся на вантажно-розвантажувальному майданчику під час руху транспорту. 3.3.2. Не працюйте в легкому взутті. Взуття повинно бути зручним з неслизькою підошвою на низькому широкому каблуці з пряжками або шнурками. 3.3.3. Тару з яйцями піднімайте переносьте та складайте у штабелі на ручні візки удвох погоджуючи між собою безпечні прийоми роботи. 3.3.4. Не допускайте утворення слизьких та брудних місць на підлозі при випадковому падінні яєць тощо. 3.3.5. Під час очищення миття дезинфекції приміщення інкубаторів камери газації яєць тари тощо застосовуйте засоби індивідуального захисту: прогумований комбінезон фартух рукавички чоботи гумові респіратор захисні окуляри а також спеціальний інструмент пристосування і драбини. При використанні респіратора робіть 5-хвилинні перерви через кожні 30 хв. праці. Після закінчення роботи зробіть запис у черговому журналі операторів. 3.3.6. Механік-оператор інкубаторію повинен: під час обслуговування камери газації яєць і тари постійно слідкувати за показаннями контрольно-вимірювальних приладів роботою системи вентиляції та блокування за правильністю показань знаків безпеки та своєчасно допускати робочих до завантаження і розвантаження камери; під час обслуговування інкубаторів слідкувати за справністю інкубаційних камер роботою електродвигунів а також за додержанням температури і вологості повітря в камерах інкубаторів. 3.3.7. Завантаження та розвантаження камери газації яєць і тари проводьте тільки з дозволу механіка-оператора інкубаторію. 3.3.8. Перед тим як увійти до камери газації органолептично переконайтеся у повному її провітрюванні. 3.3.9. Постійно слідкуйте за справністю електричного кабелю рукоятки ручного овоскопа та скляного покриття міражного столу. 3.3.10. Завантаження інкубаторів лотками з яйцями птиці проводьте за вказівкою керівника робіт. Перед завантаженням інкубатора переконайтеся в його достатній освітленості справному стані пристроїв для установки лотків з інкубаційними яйцями. 3.3.11. Під час догляду за контрольно-вимірювальними приладами обладнанням світильниками тощо користуйтеся справними драбинами та спеціальними підставками. Не використовуйте випадкові підставки та інші предмети. 3.3.12. Своєчасно в міру забруднення але не менше 2 разів на місяць очищайте від пилу пуху павутиння приміщення обладнання світильники. 3.3.13. Очищення світильників та заміну електроламп проводьте при відключеній електромережі вивішеному на пусковому пристрої плакаті: “Не вмикати! Працюють люди” під контролем електротехнічного персоналу. 3.3.14. Під час роботи усередині інкубатора застосовуйте світильники напругою 12 В. 3.3.15. Сортування та вибракування молодняку птиці здійснюйте у респіраторах типу “Лепесток” марлевих пов’язках і пилозахисних окулярах . 4. Вимоги безпеки після закінчення роботи 4.1. Вимкніть обладнання електроустановку органи керування установіть у нейтральне положення. На пускових улаштуваннях вивісьте плакати: “Не вмикати! Працюють люди”. При однозмінній роботі установіть автоматичне керування обладнанням на ніч. 4.2. Перевірте і забезпечте надійність зберігання дезінфекційних речовин а також безпечний стан камери газації яєць і тари. 4.3. Вивісьте попереджувальні знаки безпеки в місцях де були виявлені і не усунуті порушення вимог безпеки. 4.4. Наведіть порядок і приберіть робоче місце. Очистіть інструмент інвентар пристрої і покладіть у відведене місце. Зніміть і приведіть в порядок спецодяг і засоби індивідуального захисту і здайте їх на зберігання. 4.5. Помийте руки і обличчя теплою водою з милом. 4.6. При здачі зміни повідомте змінника про технічний стан обладнання і розкажіть про особливості виконання роботи. 4.7. Повідомте керівника робіт про всі негаразди помічені в процесі роботи і вжиті заходи щодо їх усунення. 4.8. Закрийте всі ворота двері. На останні вихідні двері поставте пломбу. 5. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях 5.1. При нещасному випадку отруєнні захворюванні надайте першу допомогу повідомте керівника робіт і при необхідності відправте потерпілого у медичний заклад або викличте швидку допомогу. 5.2. Негайно вимкніть електроустановку обладнання і повідомте керівника робіт при: – аварії пожежі припиненні подачі палива електроенергії; – порушенні ізоляції електропроводу кабелю; – обриву проводу заземлення занулення ; – відчутті електричного струму на обладнанні появі незвичного шуму вібрації запаху горілого тощо. Вжийте заходів що застерігають розвиток аварійної ситуації. Усувати несправності електрообладнання дозволяється тільки електротехнічному персоналу. 5.3. При порушенні стійкості штабеля тари негайно зробіть перекладку. Не залишайте штабель в небезпечному стані. 5.4. Пошкоджену тару з гострими кінцями металевої обв’язки стримлячими цвяхами поламаними рейками тощо приберіть в безпечне місце. 5.5. Припиніть роботу залиште зону проведення робіт з пестицидами повідомте керівника робіт про виникнення таких ситуацій: – поява запаху дезінфекційної речовини під маскою респіратора або протигаза; – виявлення перших ознак отруєння або захворювання погане самопочуття нудота слабкість запаморочення посіпування м’язів прискорення дихання підвищення температури тіла тощо ; – затікання розчину під спецодяг або у гумові чоботи; – попадання дезінфекційних або мийних речовин на шкіру слизові оболонки рота і носа в очі. Вжийте заходів до усунення несправностей замініть засоби індивідуального захисту відправте потерпілого в медичний заклад. 5.6. При відключенні електроенергії в темний час доби використовуйте електричні ліхтарі. Не використовуйте ліхтарі та стеаринові свічки без пожежозахисних корпусів. 5.7. При виникненні пожежі подайте сигнал пожежної небезпеки негайно повідомте про це керівника робіт пожежну частину і приступіть до гасіння пожежі наявними засобами вогнегасниками сухим піском тощо виключіть всі електрифіковані установки та обладнання. 5.8. Припиніть гасіння пожежі та евакуацію матеріальних цінностей при виникненні загрози обвалу перекриття стелі інших конструкційних частин приміщення або при отруєнні газами. 5.9. У разі загорання одягу зірвіть його і погасіть: при охопленні вогнем більшої частини одягу заверніть людину тільки не з головою у тканину і погасіть вогонь. Потерпілому надайте долікарську допомогу і відправте у медичний заклад. 5.10. При ураженні електричним струмом якнайшвидше звільніть потерпілого від його дії тому що тривалість дії струму визначає тяжкість травмування. Для цього швидко вимкніть рубильником ту частину електроустановки до якої торкається потерпілий. 5.11. Якщо потерпілий знаходиться на висоті і вимикання електроустановки від джерела живлення може призвести до його падіння вжийте заходів щоб запобігти падінню потерпілого. Для цього швидко підніміться до потерпілого і ланцюгом пристебніть його до опори або придержіть від падіння не торкаючись відкритих ділянок тіла потерпілого. Якщо цього зробити неможливо то під місцем можливого падіння натягніть брезент чи інший міцний матеріал або підстеліть сіно солому тощо. посада керівника підрозділу особистий підпис прізвище ініціали /організації/ - розробника УЗГОДЖЕНО: Керівник спеціаліст служби охорони праці підприємства особистий підпис прізвище ініціали Юрисконсульт особистий підпис прізвище ініціали Головний технолог особистий підпис прізвище ініціали 24 5