ДСТУ Б В.2.7-119-2003

ДСТУ Б В.2.7-119-2003 Будівельні матеріали. Суміші асфальтобетонні і асфальтобетон дорожній та аеродромний. Технічні умови

ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ Будівельні матеріали Суміші асфальтобетонні і асфальтобетон дорожній та аеродромний Технічні умови Строительные материалы Смеси асфальтобетонные и асфальтобетон дорожный и аэродромный Технические условия Building materials Asphaltic concrete mixtures road and aerodromes asphaltic concrete Specifications ДСТУ Б В.2.7-119-2003 Чинний від 2003-07-01 Передмова 1 РОЗРОБЛЕНИЙ Харківським національним автомобільне-дорожнім університетом ХНАДУ Національним транспортним університетом НТУ і Державним дорожнім науково-дослідним інститутом ім. М.П.Шульгіна ДерждорНДІ 2 ВНЕСЕНИЙ Державною службою автомобільних доріг України Укравтодор Управлінням науково-технічної політики у будівництві Держбуду України 3 ЗАТВЕРДЖЕНИЙ ТА ВВЕДЕНИЙ В ДІЮ Наказом Держбуду України від 25 лютого 2003 р. № 14 4 НА З АМІНУ ГОСТ 9128-84 5 РОЗРОБНИКИ ХНАДУ: В.О. Золотарьов д.т.н.; В.К. Жданюк д.т.н.; С.В. Єфремов наук співр. НТУ: В.В. Мозговий д.т.н.; О.Е. Цеханський к.т.н. Н.С.Лаптева ст. наук співр. ДерждорНДІ: Г.В. Малеванський к.т.н.; І.З. Духовний к.т.н. Зміст 1 Галузь використання.......................... 2 Нормативні посилання......................... 3 Класифікація.............................. 4 Технічні вимоги............................. 4.1 Вимоги до складу сумішей..................... 4.2 Вимоги до властивостей асфальтобетонів............ 4.3 Технологічні умови приготування асфальтобетонних сумішей і укладання асфальтобетону 5 Вимоги до матеріалів.......................... 5.1 Бітум................................. 5.2 Щебінь................................ 5.3 Пісок................................. 5.4 Мінеральний порошок....................... 6 Вимоги безпеки і охорони навколишнього середовища....... 7 Правила приймання........................... 8 Методи випробувань.......................... 9 Транспортування і зберігання..................... 10 Гарантії виготовлювача........................ Додаток А Районування території України за кліматичними умовами роботи асфальтобетонних покриттів Додаток Б Область використання асфальтобетонних сумішей та асфальтобетонів при будівництві покриттів автомобільних доріг мостів аеродромів 1 ГАЛУЗЬ ВИКОРИСТАННЯ Стандарт поширюється на асфальтобетонні суміші та асфальтобетон для верхніх і нижніх шарів одягу автомобільних доріг аеродромів мостів міських вулиць площ проїздів доріг і майданчиків промислових та сільськогосподарських підприємств. Асфальтобетонна суміш - суміш що отримана змішуванням у нагрітому стані взятих у відповідних раціональних співвідношеннях щебеню чи гравію або без них природного і або штучного подрібненого піску мінерального порошку та нафтового дорожнього бітуму. Асфальтобетон моноліт що утворюється після вистигання до температури навколишнього середовища ущільненої асфальтобетонної суміші. Галузь використання різновидів асфальтобетону визначається кліматичними умовами району будівництва конструкцією дорожнього одягу категорією дороги і наведена в додатках А і Б. Стандарт придатний для цілей сертифікації. 2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ У цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи: ДСТУ Б В.2.7-32-95 Будівельні матеріали. Пісок щільний природний для будівельних матеріалів виробів конструкцій і робіт. Технічні умови ДСТУ Б В.2.7-33-95 Будівельні матеріали. Пісок кварцево-залізистий і тонкодисперсна фракція з відходів гірничо-збагачувальних комбінатів України. Технічні умови ДСТУ Б В.2.7-34-95 Будівельні матеріали. Щебінь з уміщуючих гірських порід та відходів сухого магнітного збагачення залізистих кварцитів гірничо-збагачувальних комбінатів і рудників України. Технічні умови ДСТУ Б В.2.7-46-96 Будівельні матеріали. Цементи загальнобудівного призначення. Технічні умови ДСТУБВ.2.7-71-98 ГОСТ 8269.0-97 Будівельні матеріали. Щебінь і гравій із щільних гірських порід і відходів промислового виробництва для будівельних робіт. Методи фізико-механічних випробувань ДСТУ Б В.2.7-75-98 Будівельні матеріали. Щебінь та гравій щільні природні для будівельних матеріалів виробів конструкцій та робіт. Технічні умови ДСТУ Б В.2.7-76-98 Будівельні матеріали. Пісок для будівельних робіт із відсівів подрібнення скельних гірських порід гірничо-збагачувальних комбінатів України. Технічні умови ДСТУБВ.2.7-81-98 Бітуми нафтові дорожні в'язкі. Метод визначення показника зчеплення з поверхнею скла та кам'яних матеріалів ДСТУ Б В.2.7-89-99 ГОСТ 12801-98 Матеріали на основі органічних в'яжучих для дорожнього і аеродромного будівництва. Методи випробувань ДСТУ 4044-2001 Бітуми нафтові дорожні в'язкі. Технічні умови ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны ГОСТ 12.1 .007-76 ССБТ. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности ГОСТ 12.1.014-84 ССБТ. Воздух рабочей зоны. Метод измерения концентрации вредных веществ индикаторными трубками ГОСТ 12.1.016-79 ССБТ. Требования к методикам измерения концентраций вредных веществ ГОСТ 12.1.050-86 ССБТ. Методы измерения шума на рабочих местах ГОСТ 17.2.3.02-78 Охрана природы. Атмосфера. Правила установления допустимых выбросов вредных веществ промышленными предприятиями ГОСТ 3344-83 Щебень и песок шлаковые для дорожного строительства. Технические условия ГОСТ 4333-87 СТ СЕВ 5469-86 Нефтепродукты. Методы определения температуры вспышки и воспламенения в открытом тигле ГОСТ 8735-88 Песок для строительных работ. Методы испытаний ГОСТ 11501-78 Битумы нефтяные. Методы определения глубины проникания иглы ГОСТ 11503-74 Битумы нефтяные. Методы определения условной вязкости ГОСТ 11505-75 Битумы нефтяные. Методы определения растяжимости ГОСТ 11506-73 Битумы нефтяные. Методы определения температуры размягчения по кольцу и шару ГОСТ 11507-78 Битумы нефтяные дорожные. Методы определения температуры хрупкости по Фраасу ГОСТ 11955-82 Битумы нефтяные дорожные жидкие. Технические условия ГОСТ 12784-78 Порошок минеральный для асфальтобетонных смесей. Методы испытаний ГОСТ 16557-78 Минеральный порошок для асфальтобетонных смесей. Технические условия ГОСТ 17789-72 Битумы нефтяные. Метод определения парафина ГОСТ 18180-72 Битумы нефтяные. Метод определения изменения массы после прогрева ГОСТ 20739-75 Битумы нефтяные. Метод определения растворимости ГОСТ 25592-91 Смеси золошлаковые тепловых электростанций для бетонов. Технические условия ГОСТ 25818-91 Золы-уноса тепловых электростанций для бетонов. Технические условия ДБН В.1.4-1.01-97 Система норм та правил зниження рівня іонізуючих випромінювань природних радіонуклідів в будівництві. Регламентовані радіаційні параметри. Допустимі рівні ДБН В. 1.4-2.01-97 Система норм та правил зниження рівня іонізуючих випромінювань природних радіонуклідів в будівництві. Радіаційний контроль будівельних матеріалів та об'єктів будівництва ДБН В.2.3-4-2000 Автомобільні дороги ДБН В.2.3-5-2001 Вулиці та дороги населених пунктів ДСН 3.3.6.037-99 Санітарні норми виробничого шуму ультразвуку та інфразвуку ДСН 3.3.6.039-99 Державні санітарні норми виробничої загальної та локальної вібрації ДСН 3.3.6.042-99 Державні санітарні норми мікроклімату виробничих приміщень ДСанПіН 2.2.7.029-99 Державні санітарні норми і правила "Гігієнічні вимоги щодо поводження з промисловими відходами та визначення їх класу небезпеки для здоров'я населення". Київ -1999 СП № 4946-89 Санитарные правила по охране атмосферного воздуха населенных мест ДНАОП 5.1.14.1.01-96 Правила охорони праці при будівництві ремонті та утриманні автомобільних доріг і на інших об'єктах дорожнього господарства РД 52.04-186-89 Руководство по контролю загрязнения атмосферы. Типовые отраслевые нормы бесплатной выдачи рабочим и служащим специальной одежды специальной обуви и других средств индивидуальной защиты. М. Профиздат 1988 МУ № 4436-87 Методические указания по измерению концентраций аэрозолей преимущественно фиброгенного действия 3. КЛАСИФІКАЦІЯ 3.1 За температурою укладання та маркою бітуму який використовується асфальтобетонні суміші поділяються на класи: - гарячі з в'язкими нафтовими дорожніми бітумами не мають індексу ; - холодні з рідкими нафтовими дорожніми бітумами індекс «X» . 3.2 За найбільшою крупністю мінеральних зерен гарячі суміші та асфальтобетони поділяються на види: - крупнозернисті - з розміром зерен до 40 мм Кр ; - дрібнозернисті - з розміром зерен до 20 мм Др ; - піщані - з розміром зерен до 5 мм Пщ . Холодні асфальтобетонні суміші та асфальтобетони поділяються на види: - дрібнозернисті - з розміром зерен до 20 мм Др ; - піщані - з розміром зерен до 5 мм Пщ . 3.3 За показником залишкової пористості асфальтобетони з гарячих сумішей поділяються на групи: - щільні - із залишковою пористістю від 2 до 5 % Щ ; - пористі - із залишковою пористістю від 5 до 10 % П ; - високопористі - із залишковою пористістю від 10 до 15 % ВП . 3.4 За вмістом щебеню і різновидом піску суміші і асфальтобетони для верхніх шарів покриттів поділяються на гранулометричні А Б Бх В Вх Г Гх Д Дх типи згідно з таблицею 1 і 2. 3.5 За характером гранулометрії асфальтобетони та асфальтобетонні суміші поділяються на два різновиди: з непереривчастим НП та переривчастим ПР складом. 3.6 У залежності від якості використаних мінеральних матеріалів і значень показників фізико-механічних властивостей асфальтобетони поділяються на марки І II згідно з таблицею 1 і 3. У випадку використання для приготування асфальтобетону матеріалів які не відповідають вимогам цього стандарту до асфальтобетонів І марки він автоматично відноситься до марки нижчого рівня незалежно від встановлених в процесі випробування значень показників якості. 3.7 Асфальтобетони дій нижніх АБ.НШ. і підстильних АБ.ПД. шарів покриттів які не відповідають гранулометричним типам А Б В Г та Д поділяють на: крупнозернисті Кр або дрібнозернисті Др пористі П або високопористі ВП з непереривчастою НП або переривчастою ПР гранулометрією марок І та II; асфальтобетони піщані АБ.НШ.Пщ марок І та II. Таблиця 1 - Структура та послідовність позначень Різновиди класифікації Ознаки класифікації Абревіатура позначень 1 . Клас сумішей Гарячі Марка бітуму та умови укладання АСГ Холодні АСХ 2. Вид сумішей та асфальтобетону Крупнозернисті Крупність мінеральних зерен Кр Дрібнозернисті ДР Піщані Пщ 3. Група асфальтобетону Щільні Залишкова пористість асфальтобетону Щ Пористі П Високопористі ВП 4. Тип гранулометрії сумішей та асфальтобетону А За вмістом щебеню та різновиду піску А Б Б Бх В В Вх Г Г Гх Д Д Дх 5. Різновид гранулометрії Непереривчаста Особливості гранулометрії НП. Переривчаста ПР. в. Марка асфальтобетону Марка І За якістю матеріалів та показниками властивостей І Марка II II 3.8 Умовне позначення асфальтобетонів дається у такій послідовності: асфальтобетон; місце використання у випадку нижнього НШ або підстильного ПД шару; вид за крупністю зерен; група за залишковою пористістю тип за вмістом щебеню різновид гранулометрії марка. Приклади умовного позначення асфальтобетонів: "Асфальтобетон АБ.Др.Щ.А.НП.І ДСТУ Б В.2.7-119-2003 - асфальтобетон дрібнозернистий щільний типу А непереривчастої гранулометрії марки І. "Асфальтобетон АБ.СХ.Др.Бх.ІІ ДСТУ Б В.2.7-119-2003 - асфальтобетон з холодної суміші дрібнозернистий типу Бх марки II. "Асфальтобетон АБ.НШ.Кр.ВП.ПР.І ДСТУ Б В.2.7-119-2003 - асфальтобетон для нижнього шару крупнозернистой високопористий переривчастої гранулометрії марки І. Таблиця 2 - Типи асфальтобетонних сумішей та асфальтобетонів Тип сумішей і асфальтобетонів за кількістю зерен більше 5 мм % за масою Різновид піску Гарячі для щільного асфальтобетону Холодні А від 45 до 55 - Щільний подрібнений і природний Б в ід 35 до 45 Бх від 35 до 50 Те саме В від 25 до 35 Вх від 20 до 35 » г Гх Щільний природний або його суміш з подрібненим д Дх Те саме Примітка 1. Вміст природного неподрібненого піску в сумішах типу А Б Бх В Вх не повинен перевищувати 20 % за масою. Примітка 2. Вміст природного неподрібненого піску в сумішах типу Г Гх не повинен перевищувати 25 % за масою Примітка 3. Вміст природного подрібненого піску в сумішах Д Дх не повинен перевищувати 25 % за масою. Таблиця 3 - Марки асфальтобетонів Типи асфальтобетонів Марки Щільні: А Б В Бх Вх Г І ІІ Гх І Д Дх ІІ Щебеневі пористі і високопористі І ІІ Піщані пористі і високопористі І ІІ 4 ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ 4.1 Вимоги до складу сумішей 4.1.1 Зерновий гранулометричний склад мінеральної частини асфальтобетону може бути непереривчастим і переривчастим. 4.1.2 Зерновий склад мінеральної частини гарячих асфальтобетонних сумішей повинен як правило відповідати вимогам таблиці 4 а холодних сумішей - таблиці 5. Наведений в таблицях 4 і 5 вміст бітуму у сумішах є орієнтовним і повинен уточнюватися розрахунком на основі вимог до залишкової пористості та експериментальною перевіркою фізико-механічних властивостей асфальтобетону. 4.2 Вимоги до властивостей асфальтобетонів 4.2.1 Асфальтобетонні суміші і асфальтобетон виготовляють відповідно до вимог цього стандарту та за технологічною документацією затвердженою в установленому порядку. 4.2.2 Вимоги до фізико-механічних властивостей асфальтобетону висуваються відповідно до класу суміші виду групи типу марки асфальтобетону дорожньо-кліматичного району його використання і місця у конструкції дорожнього одягу. 4.2.3 Дорожньо-кліматичне районування території України за умовами роботи асфальтобетонних покриттів наведено у таблиці А-1 і на рисунку А-1 додатка А. 4.2.4 Рекомендовані типи гранулометрії і марки асфальтобетону наведені: для покриттів доріг І і II категорій у таблиці Б-1 а доріг III і IV категорій - у таблиці Б-2 додатка Б; для покриттів міських вулиць і доріг - у таблиці Б-3; для покриттів мостів - у таблицях Б-4 та Б-5; для покриттів аеродрому - у таблицях Б-6 та Б-7. 4.2.5 Показники фізико-механічних властивостей асфальтобетонів що використовуються на території з помірною вологістю до 500 мм опадів за рік і кількістю переходів температури через 0°С до 20 циклів характерних для районів А-4 А-5 півдня району А-3 Полтавська обл. східна частина Черкаської обл. північна частина Харківської обл. а також частини району А-6 східна частина Дніпропетровської обл. повинні відповідати вимогам таблиці 5. 4.2.6 На всій території району А-1 на території району А-2 за винятком Гірських Карпат на північному сході району А-3 Чернігівська Сумська обл. і північно-східна частина Київської обл. де кількість опадів коливається у межах від 500 до 770 мм за рік а також на північному сході району А-6 південна частина Харківської і північна частина Запорізької обл. де кількість переходів температури через 0°С досягає 25 циклів на рік значення показників фізико-механічних властивостей необхідно приймати згідно з вимогами таблиці 6. 4.2.7. Для району А-7 Кримська Херсонська південна частина Запорізької обл. у зв'язку з високими літніми температурами фізико-механічні властивості асфальтобетонів повинні задовольняти вимоги таблиці 7. При цьому для Південного берега Криму значення показників пористості і водонасичення повинні наближатися до верхніх значень. 4.2.8. Показники фізико-механічних властивостей асфальтобетонів на південному сході району А-6 Донецька Дніпропетровська та Луганська обл. і в районі А-2 Гірські Карпати повинні задовольняти вимоги таблиці 8. 4.2.9 Показники фізико-механічних властивостей асфальтобетонів із холодних сумішей повинні відповідати вимогам таблиці 9. 4.2.10 Показники фізико-механічних властивостей пористих і високопорис-тих асфальтобетонів повинні відповідати вимогам таблиці 10. Таблиця 4 - Зернові склади мінеральної частини гарячих сумішей для щільних пористих і високопористих асфальтобетонів що використовуються у верхніх нижніх та підстильних шарах покриттів Асфальтобетон: вид група тип місце використання позначення Вміст за масою % мінеральних зерен менших даного розміру мм Орієнтовний вміст бітуму % за масою 40 25 20 15 10 5 2 5 1 25 0 63 0 315 0 14 0 071 В е р х н і ш а р и п о к р и т т і в Непереривчастий зерновий склад Щільний тип А АБ.Щ.А 100 100-95 92-83 81-67 55-45 42-27 33-18 26-12 20-9 14-6 11-5 5 0-6 0 100 100-95 78-67 55-45 41-28 34-20 27-12 20-9 14-6 11-5 5 0-6 0 100 100-90 55-45 43-29 35-21 27-13 20-9 15-7 12-6 5 0-6 5 Щільний тип Б АБ.Щ.Б 100 100-95 93-84 82-69 65-55 53-41 42-31 33-23 25-16 18-11 14-8 5 5-7 0 100 100-95 85-75 65-55 53-42 43-32 33-23 25-16 18-11 14-8 5 5-7 0 100 100-90 65-55 53-43 43-33 33-23 25-16 18-11 14-8 5 5-7 0 Щільний тип В АБ.Щ.В 100 100-95 100-88 90-80 75-65 64-51 52-37 40-25 27-16 20-11 16-9 6 0-7 5 100 100-95 90-82 75-65 64-51 52-37 40-25 29-16 20-11 16-9 6 0-7 5 100 100-90 75-65 64-51 52-37 40-25 29-16 20-11 16-9 6 0-7 5 Щільний тип Г АБ.Щ.Г 100 100-95 83-68 67-45 50-28 35-18 24-11 16-8 7 0-9 0 Щільний тип Д АБ.Щ.Д 100 100-95 93-74 86-53 75-37 55-27 33-17 16-10 7 0-9 0 Переривчастий зерновий склад Щільний тип А АБ.Щ.А.ПР. 100 100-95 88-80 73-65 55-45 55-35 55-25 55-20 29-12 17-8 11-5 5 0-6 0 В е р х н і ш а р и п о к р и т т і в Непереривчастий зерновий склад Щільний тип А АБ.НШ.Щ.А 100-95 - 80-65 70-55 62-45 50-35 38-24 28-17 20-12 15-9 11-6 10-4 4 5-6 0 Щільний тип Б АБ.НШ.Щ.Б 100-95 - 86-78 80-70 74-62 65-50 52-38 39-28 29-20 22-14 16-9 12-6 5 0-6 5 Переривчастий зерновий склад Щільний тип А АБ.НШ.Щ.А.ПР 100-95 - 80-65 70-55 62-45 50-35 50-28 50-22 50-18 28-14 15-8 10-4 4 5-6 5 Щільний тип Б АБ.НШ.Щ.Б.ПР 100-95 - 86-78 80-70 74-62 65-50 65-40 65-34 65-27 40-20 23-14 12-6 4 5-6 5 Непереривчастий зерновий склад Крупно- і дрібнозернистий пористий і високопористий АБ.НШ.Кр.Щр. П. ВП. 100-95 - 100-70 100-57 76-45 65-77 50-18 38-10 28-7 22-4 15-3 8-2 4 0-6 0 Піщаний високопористий АБ.НШ.ПЩ.ВП 100 100-95 100-68 100-45 88-28 73-18 45-10 10-4 4 0-6 0 Переривчастий зерновий склад Крупно- і дрібнозернистий пористий і високопористий АБ.НШ.Кр.Щр. ПР. ВП. ПР. 100-95 - 100-65 100-54 88-42 65-30 65-25 65-18 65-12 40-8 22-5 8-2 4 0-6 0 Таблиця 5 - Зернові склади холодних сумішей що використовуються у верхніх шарах покриттів Назва і тип суміші Вміст за масою % мінеральних зерен менших даного розміру мм Орієнтовний вміст бітуму % за масою 40 25 20 15 10 5 2 5 1 25 0 63 0 315 0 14 0 071 Холодні дрібнозернисті Тип Бх 100 100-95 100-85 100-70 65-50 50-33 39-21 29-14 22-10 16-9 12-8 3 5-5 5 Тип Вх 100 100-95 100-88 100-80 80-65 60-50 49-39 38-29 31-22 22-16 17-12 4 0-6 0 Холодні піщані типів Гх і Дх 100 100-95 82-66 69-46 54-26 43-18 30-14 20-12 4 5-6 5 Таблиця 6 - Вимоги до фізико-механічних властивостей асфальтобетонів для районів А-4 А-5 А-3 Полтавська обл. східна частина Черкаської та північна частина Харківської обл. А-6 східна частина Дніпропетровської обл. Найменування показників Норми для асфальтобетонів марок І II 1 . Пористість мінерального кістяка % за об'ємом для асфальтобетонів із сумішей типів: А і Б 15-19 15-19 В і Г 18-22 18-22 д 18-22 2. Залишкова пористість % за об'ємом 2-5 2-5 3. Водонасичення % за об'ємом для асфальтобетонів із сумішей типу: А 1 5-4 0 1 5-4 0 Б і Г 1 5-3 5 1 5-3 5 В і Д 1 5-3 0 1 5-3 0 4. Набрякання % за об'ємом для асфальтобетонів із сумішей всіх типів не більше 0 5 1 0 5. Границя міцності при стиску МПа за температури: 0°С для асфальтобетонів із сумішей всіх типів не більше 12 0/10 0 13 0/11 0 20°С для асфальтобетонів із сумішей всіх типів не менше 2 5/2 2 2 3/1 9 50°С для асфальтобетонів із сумішей типів: А не менше 1 1/1 0 1 0/0 9 Б і В не менше 1 2/1 0 1 1/1 0 Г не менше 1 4/1 3 1 2/1 1 Д не менше 1 2/1 1 6. Коефіцієнт водостійкості не менше 0 90/0 85 0 85/0 80 7. Коефіцієнт тривалої водостійкості не менше 0 85/0 80 0 75/0 70 Примітка. Значення показників у чисельнику відносяться до асфальтобетонів виготовлених на бітумах з глибиною занурення голки від 40 до 90 0 1 мм у знаменнику - від 90 до 200 0 1 мм. Таблиця 7 - Вимоги до фізико-механічних властивостей асфальтобетонів для районів А-1 А-2 за винятком Гірських Карпат А-3 Чернігівська Сумська обл. і північно-східна частина Київської обл. А-6 південна частина Харківської і північна частина Запорізької обл. Найменування показників Норми для асфальтобетонів марок І ІІ 1. Пористість мінерального кістяка % за об'ємом для асфальтобетонів із сумішей типів: Д і Б 15-18 15-18 В 17-20 17-20 Г 17-20 17-20 д 17-20 2. Залишкова пористість % за об'ємом 2-4 2-4 3. Водонасичення % за об'ємом для асфальтобетонів із сумішей типу: А 1 5-3 0 1 5-3 5 Б і Г 1 0-2 5 1 0-3 0 В і Д 1 0-2 0 1 0-2 5 4. Набрякання % за об'ємом для асфальтобетонів із сумішей всіх типів не більше 0 50 0 85 5. Границя міцності при стиску МПа за температури: 0°С для асфальтобетонів із сумішей всіх типів не більше 12 0/10 0 13 0/11 0 20°С для асфальтобетонів із сумішей всіх типів не менше 2 5/2 2 2 3/1 9 50°С для асфальтобетонів із сумішей типів: А не менше 1 1/1 0 1 0/0 9 Б і В не менше 1 2/1 0 1 1/1 0 Г не менше 1 4/1 3 1 2/1 1 Д не менше 1 2/1 1 6. Коефіцієнт водостійкості не менше 0 90/0 85 0 85/0 80 7. Коефіцієнт тривалої водостійкості не менше 0 85/0 80 0 80/0 75 Примітка. Значення показників у чисельнику відносяться до асфальтобетонів виготовлених на бітумах з глибиною занурення голки від 40 до 90 0 1 мм у знаменнику - від 90 до 200 0 1 мм. Таблиця 8 - Вимоги до фізико-механічних властивостей асфальтобетонів для району А-7 Кримська Херсонська південна частина Запорізької обл. Найменування показників Норми для асфальтобетонів марок І II 1 . Пористість мінерального кістяка % за об'ємом для асфальтобетонів із сумішей типів: ДіБ 15-19 15-19 ВіГ 18-22 18-22 Д 18-22 2 Залишкова пористість % за об'ємом 2-5 2-5 3. Водонасичення % за об'ємом для асфальтобетонів із сумішей типу: А 1 5-4 5 1 5-4 5 БіГ 1 5-3 5 1 5-3 5 ВіД 1 5-3 0 1 5-3 0 4. Набрякання % за об'ємом для асфальтобетонів із сумішей всіх типів не більше 0 5 1 0 5. Границя міцності при стиску МПа за температури: 0°С для асфальтобетонів із сумішей всіх типів не більше 12 0/10 0 13 0/11 0 20°С для асфальтобетонів із сумішей всіх типів не менше 2 6/2 4 2 4/2 2 50°С для асфальтобетонів із сумішей типів: А не менше 1 2/- 1 2/- Б і В не менше 1 3/1 2 1 2/1 1 Г не менше 1 6/1 3 1 5/1 2 Д не менше - 1 3/1 1 6. Коефіцієнт водостійкості не менше 0 90/0 85 0 85/0 80 7. Коефіцієнт довготривалої водостійкості не менше 0 85/0 80 0 75/0 70 Примітка. Значення показників у чисельнику відносяться до асфальтобетонів виготовлених на бітумах з глибиною занурення голки від 40 до 90 0 1 мм у знаменнику - від 90 до 200 0 1 мм. Таблиця 9 Вимоги до фізико-механічних властивостей асфальтобетонів для районів А-2 Гірські Карпати і А-6 Дніпропетровська Донецька Луганська обл. Найменування показників Норми для асфальтобетонів марок І ІІ 1 . Пористість мінерального кістяка % за об'ємом для асфальтобетонів із сумішей типів: А і Б 15-18 15-18 В 17-20 17-20 Г 17-20 17-20 д - 17-20 2. Залишкова пористість % за об'ємом 2-4 2-4 3. Водонасичення % за об'ємом для асфальтобетонів із сумішей типу: А 1 5-3 0 1 5-3 5 БіГ 1 0-2 5 1 0-3 0 ВіД 1 0-2 0 1 0-2 5 4. Набрякання % за об'ємом для асфальтобетонів із сумішей всіх типів не більше 0 50 0 85 5. Границя міцності при стиску МПа за температури: 0°С для асфальтобетонів із сумішей всіх типів не більше 11 0/9 0 12 0/10 0 20°С для асфальтобетонів із сумішей всіх типів не менше 2 6/2 4 2 4/2 2 50°С для асфальтобетонів із сумішей типів: А не менше 1 2/1 1 1 2/1 1 Б і В не менше 1 3/1 2 1 2/1 1 Г не менше 1 6/1 3 1 5/1 2 Д не менше - 1 3/1 1 6. Коефіцієнт водостійкості не менше 0 90/0 85 0 85/0 80 7. Коефіцієнт тривалої водостійкості не менше 0 85/0 80 0 80/0 75 Примітка. Значення показників у чисельнику відносяться до асфальтобетонів виготовлених на бітумах з глибиною занурення голки від 40 до 90 0 1 мм у знаменнику - від 90 до 200 0 1 мм. Таблиця 10 - Фізико-механічні властивості асфальтобетонів із холодних сумішей Найменування показників Норми для асфальтобетонів марок І II 1 . Пористість мінерального кістяка % за об'ємом для асфальтобетонів із сумішей типів: Бх не більше 18 18 Вх не більше Гх і Дх не більше 20 21 20 21 2. Залишкова пористість % за об'ємом для асфальтобетонів із сумішей всіх типів 6-10 6-10 3. Водонасичення до прогрівання % за об'ємом для асфальтобетонів із сумішей всіх типів 5-9 5-9 4. Набрякання до прогрівання % за об'ємом для асфальтобетонів із сумішей всіх типів не більше 1 2 2 0 5. Границя міцності при стиску МПа за температури 20°С: до прогрівання асфальтобетонів із сумішей всіх типів: Бх Вх не менше 1 5 1 3 Гх не менше 1 7 - Дх не менше - 1 2 після прогрівання асфальтобетонів із сумішей всіх типів: Бх Вх не менше 1.8 1 6 Гх не менше 2 0 - Дх не менше - 1 5 6. Коефіцієнт водостійкості до прогрівання не менше 0 75 0 60 7. Коефіцієнт водостійкості після прогрівання не менше 0 90 0 80 8. Коефіцієнт довготривалої водостійкості до прогрівання не менше 0 50 0 40 9. Коефіцієнт довготривалої водостійкості після прогрівання не менше 0 75 0 65 10. Злежуваність за числом ударів не більше 10 10 4.2.11 На стадії проектування складу асфальтобетону перевірка його якості здійснюється у повній відповідності з усіма вимогами його фізико-механічних властивостей наведених у таблицях 6-11. Таблиця 11 - Фізико-механічні властивості пористих асфальтобетонів і високо-пористих асфальтобетонів Найменування показників Норми для асфальтобетонів марок І ІІ 1 . Пористість мінерального кістяка % за об'ємом для асфальтобетонів: пористих щебеневих і піщаних не більше 23 23 високопористих щебеневих не більше 24 24 високопористих піщаних не більше 28 28 2. Водонасичення % за об'ємом для асфальтобетонів: пористих не більше 10 10 високопористих не більше 15 15 3. Границя міцності при стиску МПа за температури 20°С: пористого не менше 1 8 1 5 високопористого не менше 1 4 1 2 4. Коефіцієнт водостійкості не менше 0 7 0 6 5. Коефіцієнт довготривалої водостійкості не менше 0 6 0 5 4.3 Технологічні умови приготування асфальтобетонних сумішей і укладання асфальтобетону 4.3.1 Температура нагрівання кам'яних матеріалів та бітуму при приготуванні суміші і суміші на виході із змішувача повинна відповідати вимогам таблиці 12. 4.3.2 Температура початку ущільнення асфальтобетонних сумішей в залежності від їх типу і марки бітуму повинна відповідати вимогам таблиці 13. Температура холодних сумішей після ущільнення повинна бути вищою 5°С навесні та вищою 10°С восени. 4.3.3 Товщина ущільненого шару асфальтобетону повинна бути не меншою двох з половиною діаметрів максимального розміру зерна щебеню. 4.3.4 Ущільнення зразків у лабораторних умовах здійснюється: - піщаних - у формах діаметром 50 5 мм; - дрібнозернистих з максимальним розміром зерен 10-20 мм - у формах діаметром 71 4 мм; - крупнозернистих з максимальним розміром зерен 40 мм - у формах діаметром 101 мм. Формування зразків у лабораторних умовах із сумішей із вмістом щебеню більше або рівним 35 % виконується при тиску 30 МПа а при меншому - при 40 МПа протягом 3 хв. 4.3.5 При призначенні марки бітуму необхідно дотримуватися правила згідно з яким асфальтобетону з підвищеним вмістом щебеню відповідає бітум з меншою глибиною занурення голки у межах рекомендацій таблиць Б-1 і Б-2 додатка Б. 4.3.6 Допустима похибка дозування компонентів при приготуванні сумішей не повинна перевищувати для щебеню і піску 3 % мінерального порошку і бітуму 1 5 % від маси відповідних компонентів. Таблиця 12 - Температура нагрівання складових при приготуванні асфальтобетонних сумішей Марка бітуму Температура °С бітуму що подається у змішувач мінеральних матеріалів на виході із сушильного барабана асфальтобетонної суміші на виході із змішувача БНД 40/60 145-160 175-190 150-165 БНД 60/90 140-155 175-185 150-160 БНД 90/130 135-145 165-175 145-155 БНД 130/200 125-135 155-165 135-145 МГО 130/200 90-110 125-145 100-120 МП 30/200 90-110 125-145 100-120 СГ 30/200 80-105 115-140 90-115 МГО 70/130 80-90 115-125 90-100 МГ 70/130 80-90 115-125 90-100 СГ 70/130 75-90 110-125 85-100 Примітка. У випадку використання катіонних поверхнево-активних речовин ПАР температура суміші і температура нагрівання кам'яних матеріалів та в'язкого бітуму може бути зменшена на 15°С. Таблиця 13 Температура асфальтобетонних сумішей на початку ущільнення Клас суміші Марка бітуму Температура °С на початку ущільнення асфальтобетонних сумішей із вмістом щебеню більше 45 % за масою із вмістом щебеню менше 45 % за масою Гаряча БНД 40/60 150-155 130-140 БНД 60/90 145-150 115-130 БНД 90/130 135-145 105-115 БНД 130/200 120-135 90-105 Примітка. Більші значення температури початку ущільнення приймають при низьких температурах повітря більшій швидкості вітру і товщині шару суміші менше 5 см. 5 ВИМОГИ ДО МАТЕРІАЛІВ 5.1 Бітум 5.1.1 Для приготування гарячих асфальтобетонних сумішей необхідно використовувати в'язкі нафтові дорожні бітуми марок БНД 40/60; БНД 60/90; БНД 90/130 і БНД 130/200 згідно з ДСТУ 4044. Для приготування холодних сумішей необхідно використовувати рідкі нафтові бітуми марок СГ 70/130 СГ 130/200 МГ 70/130 МГ 130/200 МГО 70/130 МГО 130/200 за ГОСТ 11955. Для холодних сумішей що застосовуються для асфальтобетонів І марки необхідно використовувати бітуми класу СГ. Використання бітумів класу МГ і МГО допускається за умови попередньої активації мінеральних матеріалів. Для холодних сумішей що застосовуються для асфальтобетонів II марки поряд з бітумами класу СГ допускається використання бітумів класу МГ і МГО. Для асфальтобетонів І марки за умови технічного обгрунтування рекомендується використання бітумів модифікованих полімерами. У випадку незадовільного зчеплення бітуму з поверхнею кислих кам'яних матеріалів яке не дозволяє забезпечити необхідне значення коефіцієнта водостійкості потрібно використовувати катіонні поверхнево-активні речовини активацію поверхні кам'яних матеріалів або інші технологічні способи. 5.2 Щебінь 5.2.1 Для приготування сумішей необхідно використовувати щебінь із природного каменю що отримують подрібненням гірських порід або гравію ДСТУ Б В.2.7-75 щебінь з гірських порід та відходів сухого магнітного збагачення залізистих кварцитів ДСТУ Б В.2.7-34 . щебінь із металургійних шлаків ГОСТ 3344 і гравій ДСТУ Б В.2.7-75 . 5.2.2 Для приготування сумішей необхідно використовувати щебінь щебінь із гравію таких фракцій: від 5 3 до 10 мм від 5 до 15 мм від 10 до 15 мм від 10 до 20 мм від 15 до 20 мм від 20 до 40 мм. Допускається використання суміші суміжних фракцій за умови виконання вимог цього ДСТУ відносно гранулометричного складу таблиці 3 та 4 . 5.2.3 Вміст зерен пластинчастої форми у щебені не повинен перевищувати для сумішей: типу А - 10 % Б і Бх - 20 % В і Вх - 30 % за масою. 5.2.4 Марка щебеню і гравію за міцністю та інші показники їх властивостей у залежності від марки типу і виду сумішей повинні відповідати вимогам таблиці 14. 5.2.5 Для асфальтобетонів із сумішей типу А і Б Бх І і II марки з метою підвищення їх щільності рекомендується використовувати щебінь що забезпечує дозування вузьких фракцій: 5-10 мм; 10-15 мм; 15-20 мм. 5.2.6 Розмір зерен який виходить за межі крупності суміші що нормується в таблицях 4 та 5 не може перевищувати розмір максимального нормованого зерна більше ніж на 5 мм а маса таких зерен не повинна перевищувати 5 % від загальної маси мінеральної частини суміші. 5.2.7 У випадку використання для приготування асфальтобетонних сумішей гравійно-піщаних сумішей гравій що входить до їх складу повинен відповідати вимогам таблиці 14. 5.2.8. Допускається використання щебенево-піщаних сумішей якщо їх гранулометричний склад відповідає вимогам таблиць 4 та 5 їх якість - всім вимогам до мінеральних складових що наведені у цьому стандарті. Показники фізико-ме-ханічних властивостей одержаного асфальтобетону також повинні відповідати всім вимогам цього стандарту. 5.3 Пісок 5.3.1 Для приготування сумішей необхідно використовувати щільні природні та природні подрібнені піски властивості яких відповідають вимогам ДСТУ Б В.2.7-32 та ДСТУ Б В.2.7-76 пісок кварцево-залізистий ДСТУ Б В.2.7-33 . 5.3.2 Допускається використання зерен дрібніше 0 071 мм що містяться у відсівах подрібнення вивержених гірських порід у кількості не більше 50 % від необхідного загального вмісту цієї фракції у суміші. Решта цієї фракції повинна бути представлена зернами мінерального порошку що відповідає цьому стандарту. 5.3.3 Вміст зерен крупніше 5 мм у відсівах подрібнення гірських порід не повинен перевищувати 5 % за масою. Вміст зерен крупніше 10 мм не допускається. 5.4 Мінеральний порошок 5.4.1 Мінеральний порошок що використовується для приготування сумішей повинен відповідати вимогам ГОСТ 16557. 5.4.2 Як мінеральний порошок допускається використовувати: - для щільних асфальтобетонів І марки - цемент низької активності не вище марки «300» згідно з ДСТУ Б В.2.7-46 за умови відповідності його гранулометричного складу вимогам до складу мінерального порошку; для щільних асфальтобетонів II марки із гарячих та холодних сумішей гарячих пористих і високопористих асфальтобетонів І і II марки із гарячих сумішей - молоті основні металургійні шлаки а також низькоактивні цементи не вище марки «300». При відповідному техніко-економічному обгрунтуванні можливе використання цементів високої активності; - для щільних асфальтобетонів II марки із гарячих сумішей пористих і високопористих асфальтобетонів І і II марки - порошкоподібні відходи промисловості. Порошкоподібні відходи промисловості і порошки із молотих металургійних шлаків повинні відповідати вимогам таблиці 16. 5.4.3 До складу асфальтобетонів І і II марки із холодних сумішей та сумішей для пористих і високопористих асфальтобетонів І і II марки що містять відсіви подрібнення карбонатних гірських порід допускається не вносити мінеральний порошок якщо вміст глини в них не виходить за межі вимог таблиці 15. Таблиця 14 - Показники властивостей щебеню і гравію Найменування показників Норми для сумішей та асфальтобетонів марок І II Гарячі типів Холодні типів Пористі і високо-пористі Гарячі типів Холодні типів Пористі і високо-пористі А Б В Бх Вх А Б В Бх Вх 1. Марка щебеню за дробильністю при роздавлюванні в циліндрі: - із вивержених і метаморфічних гірських порід не нижче 1200 1200 1000 1000 800 800 1000 1000 800 800 600 600 - із осадових гірських порід не нижче 1200 1000 800 800 600 600 1000 800 600 800 600 400 - із металургійних шлаків не нижче - 1000 800 1000 800 800 1000 800 600 800 600 600 - із гравію не нижче - 1000 800 1000 800 600 1000 800 600 800 600 400 Гравію не нижче - - - - - - - - 600 800 600 400 2. Марка щебеню за зносом у поличному барабані не нижче: - із вивержених і метаморфічних гірських порід СТ-І СТ-І СТ-ІІ СТ-ІІ СТ-ІІІ СТ-ІІ СТ-ІІ СТ-ІІІ СТ-ІІІ CT-IV - із осадових гірських порід - СТ-ІІ СТ-ІІІ СТ-ІІІ CT-IV Не нор- СТ-ІІ СТ-ІІІ CT-IV СТ-ІІІ CT-IV Не нор- - із металургійних шлаків - СТ-І СТ-ІІ СТ-ІІ СТ-ІІ мують СТ-І СТ-ІІ СТ-ІІІ СТ-ІІІ CT-IV мують - Із гравію - СТ-І СТ-ІІ СТ-І СТ-ІІ СТ-І СТ-ІІ СТ-ІІІ СТ-ІІ СТ-ІІІ Гравію не нижче - - - - - - - СТ-ІІІ СТ-ІІ СТ-ІІІ 3. Кількість дроблених зерен у щебені із гравію % за масою не менше - 100 80 100 80 80 80 70 70 80 60 60 4. Марка за морозостійкістю для всіх видів щебеню і гравію не нижче: а у районах А-1 А-2 А-3 А-6 F50 F50 F50 F50 F50 F25 F50 F50 F25 F25 F25 F15 б у районах А 4 А-5 А-7 F25 F25 F25 F25 F25 F25 F25 F15 F15 F15 F15 F15 Таблиця 15 - Показники властивостей подрібнених пісків Найменування показників Норми для сумішей марок I II Гарячих і холодних сумішей типів А Б В Бх Вх Г Гх Сумішей для пористих і високопористих асфал ьтобвтон і в Гарячих і холодних сумішей типів А Б В Бх Вх Г Гх Д Дх Сумішей для пористих і високопористих асфальтобетонів Марка вихідної гірської породи за дробильністю не менше 1000 600 800 400 Марка вихідного гравію за дробильністю не нижче 800 600 600 400 Вміст глинистих домішок % за масою не більше 0 5 0 5 0 5 1 0 Примітка 1 Для асфальтобетонів із сумішей типу Г марок І і II необхідно використовувати подрібнені піски і відсіви продуктів подрібнення тільки з вивержених гірських порід. Примітка 2. Вміст глинистих домішок у піску слід визначати методом набрякання згідно з п. 3.4 ГОСТ 3344. Примітка 3. Вміст зерен дрібніше 0 071 мм у піску і відсівах подрібнення вивержених порід не повинен перевищувати 3 % за масою. 5.4.4 У складі сумішей для щільних асфальтобетонів II марки призначених для влаштування верхніх шарів покриттів доріг ІІІ та IV категорій допускається використання як мінерального порошку дрібнодисперсної складової <0 071 мм відсівів подрібнення карбонатних гірських порід якщо домішка в них глини та марка вихідної гірської породи знаходяться в межах вимог таблиці 15 а гранулометричний склад сумішей відповідає вимогам цього стандарту. Таблиця 16 - Вимоги до матеріалів які використовуються як мінеральний порошок Найменування показника Норми для матеріалів Подрібнені основні металургійні шлаки фракція дрібніше 1 25мм за ГОСТ 3344 * Зола винесення і золошлакові суміші ТОСТ 2581 8 ГОСТ 25592 1. Зерновий склад % за масою не менше дрібніше 1 25 мм дрібніше 0 315 мм дрібніше 0 071 мм 100 90 70 100 85 65 2. Пористість % за об'ємом не більше 40 45 3. Набрякання зразків із суміші мінерального порошку з бітумом % за об'ємом не більше 2 5 не нормується 4. Коефіцієнт водостійкості зразків із суміші порошку з бітумом не менше 0 7 0 6 5. Показник бітумомісткості г/100см3 не більше 100 100 6. Вміст водорозчинних сполук % за масою не більше не нормується 1 7. Вологість % за масою не більше 1 0 2 0 8. Втрати при прожарюванні % за масою не більше 20 не нормується 9. Вміст вільного СаО % за масою 0 0 * - порошок дрібніше 1 25 мм за ГОСТ 3344 підприємства-вигоговлювачі відпускають за окремим нормативним документом 5.4.5 У складі сумішей для щільних асфальтобетонів II марки та пористих і високопористих асфальтобетонів І та II марки що використовуються для доріг III та IV категорій допускається використання як мінерального порошку відсівів подрібнення гірських порід з пилуватими включеннями. При цьому гранулометричний склад мінеральної суміші якість її складових та показники фізико-механічних властивостей асфальтобетону повинні відповідати вимогам цього стандарту. 6 ВИМОГИ БЕЗПЕКИ І ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА 6.1 Техніка безпеки на підприємствах які виготовляють і в організаціях які укладають асфальтобетонні суміші повинна відповідати вимогам ДНАОП 5.1.14.1.01. 6.2 Концентрація шкідливих речовин виробничого середовища при приготуванні та укладанні асфальтобетонних сумішей не повинна перевищувати гранично допустимі концентрації ГДК згідно з ГОСТ 12.1.005 наведені у таблиці 17 . Таблиця 17 - Гранично допустимі концентрації шкідливих речовин Шкідливі речовини ГДК мг/м3 Клас небезпеки ГОСТ 12.1.007 Парафін 300 IV Циклогексан 80 IV Етанол 1000 IV Кам'яний пил 6 IV 6.3 Контроль за станом повітря робочої зони при приготуванні транспортуванні та укладанні асфальтобетонних сумішей слід здійснювати за ГОСТ 12.1.005; ГОСТ 12.1.014; ГОСТ 12.1.016. Концентрація пилу у повітрі визначається згідно з МУ № 4436. 6.4 Матеріали для приготування асфальтобетонних сумішей - щебінь пісок мінеральний порошок і бітум за характером шкідливості і ступенем впливу на організм людини відносяться до малонебезпечних речовин IV клас небезпеки за ГОСТ 12.1.007 . 6.5 Контроль показників мікроклімату температура відносна вологість швидкість руху повітря інтенсивність теплового випромінювання при приготуванні органічних в'яжучих і асфальтобетонних сумішей повинен виконуватися згідно з санітарними нормами ДСН 3.3.6.042. 6.6 Вихідні матеріали для асфальтобетонних сумішей за результатами радіаційно-гігієнічної оцінки сумарної питомої активності природних радіонуклідів за ДБН В. 1.4-2.01 повинні відповідати І-ІІ класу відповідно до ДБН В. 1.4-1.01. 6.6.1 Сумарна питома активність природних радіонуклідів у будівельних матеріалах які використовуються для всіх видів будівництва без обмежень І клас не повинна перевищувати 370 Бк кг-1. 6.6.2 Будівельні матеріали у яких сумарна питома активність природних радіонуклідів знаходиться у межах 370-740 Бк кг-1 II клас можна використовувати для дорожнього і промислового будівництва у межах території населених пунктів і зон перспективної забудови. 6.7 Робітники які працюють із асфальтобетонними сумішами повинні бути забезпечені спецодягом і суконними рукавицями. Руки забруднені сумішшю слід протерти технічною ватою змоченою у солярове мастило а потім вимити теплою водою з милом. 6.8 Персонал який зайнятий на виробництві і укладанні сумішей повинен проходити попередні і періодичні медичні огляди згідно з наказом Міністерства охорони здоров'я України від 31.03.94 № 45. 6.9 Рівень шумового навантаження на працюючих при приготуванні і використанні матеріалів для асфальтобетонів повинен відповідати вимогам ДСН 3.3.6.037. Контроль еквівалентних рівнів шуму на робочих місцях здійснюється згідно з ГОСТ 12.1.050. 6.10 Еквівалентні рівні загальної вібрації на робочих місцях повинні відповідати вимогам ДСН 3.3.6.039. 6.11 Викиди в атмосферу шкідливих речовин не повинні перевищувати ГДВ встановлених вимогами ГОСТ 17.23.02 та СП № 4946. Контроль за вмістом летких речовин що мігрують в атмосферне повітря у процесі використання сумішей повинен здійснюватись згідно з вимогами СП № 4946 та РД 52.04.186. 6.12 Порядок накопичення транспортування знешкодження та захоронения некондиції та інших відходів що утворюються у процесі використання сумішей повинен відповідати вимогам ДСанПіН 2.2.7.029. 7 ПРАВИЛА ПРИЙМАННЯ 7.1 Приймання суміші проводять партіями. 7.2 При прийманні і відвантаженні гарячих сумішей партією вважається кількість суміші одного складу що випускається на одному змішувачі протягом зміни. Якщо протягом зміни пррводилося переналагодження обладнання з метою ремонту чи випуску суміші іншого складу то за партію вважається об'єм суміші що випускається після кожного переналагодження. 7.3 При прийманні холодних сумішей партією вважається кількість суміші одного складу що випускається заводом протягом однієї зміни але не більше 200 т. Після приймання суміш розміщують на складі де допускається перемішування її з іншою холодною сумішшю того ж складу. 7.4 При відвантаженні холодної суміші зі складу автомобілями партією вважається кількість суміші одного складу що відвантажена одному споживачу протягом доби. При відвантаженні холодної суміші зі складу у залізничні або водні транспортні засоби партією вважається кількість суміші одного складу що відвантажується в один залізничний состав або в одну баржу. 7.5 Кількість суміші що поставляється визначають за масою. Суміш що відвантажена у вагони або автомобілі зважують на залізничних або автомобільних вагах. 7.6 Для контролю якості суміші на піддриємствах-виготовлювачах відбирають і випробовують по одній пробі від кожної партії. Відбір проб проводять за ДСТУ Б В.2.7-89 ГОСТ 12801 . У процесі виготовлення сумішей виконують два види контролю якості: приймально-здавальний та періодичний. При приймально-здавальних випробуваннях сумішей від кожної партії щозміни відбирають за ДСТУ Б В.2.7-89 ГОСТ 12801 одну об'єднану пробу та визначають: температуру суміші на виході зі змішувача чи накопичувального бункера; вміст зерен більших за 5 мм та більших максимальної нормованої крупності для даної суміші; границю міцності при стиску при 20°С та 50°С; водонасичення та коефіцієнт водостійкості - для гарячих сумішей; температуру суміші що відвантажується; вміст зерен більших за 5 мм та більших максимальної нормованої крупності для даної суміші; границю міцності при стиску при 20°С; водонасичення; коефіцієнт водостійкості до прогрівання; злежуваність 2 рази за зміну - для холодних сумішей. При періодичному контролі якості суміші який виконують один раз на місяць та для кожного нового складу сумішей зміна матеріалів визначають: залишкову пористість; зерновий склад і вміст бітуму; водонасичення та набрякання до прогріву; границю міцності при стиску при температурі 0°С 20°С та 50°С; коефіцієнти короткострокової та довготривалої водостійкості - для гарячих сумішей; залишкову пористість; зерновий склад та вміст бітуму; водонасичення та набрякання до прогрівання; границю міцності при стиску при 20°С та коефіцієнт водостікості після нагрівання; злежуваність для холодних сумішей. Виготовлення зразків для перевірки здійснюють згідно з вимогами цього стандарту та ДСТУ Б В.2.7-89 ГОСТ 12801 . 7.7 Споживач має право проводити контрольну перевірку відповідності асфальтобетонних сумішей вимогам цього стандарту. Якщо метою перевірки є рекламація то відбір проб повинен бути проведений у присутності виготовлювача і представника випробувальної лабораторії атестованої у системі УКРСЕПРО. 7.8 Для контрольних випробувань асфальтобетонних сумішей що відвантажуються в автомобілі відбирають дев'ять проб з кожної партії безпосередньо із кузовів автомобілів. Для контрольних випробувань холодних асфальтобетонних сумішей відвантажених у залізничні або водні транспортні засоби відбирають дев'ять проб із кожного вагона або баржі. Кожну пробу відбирають із різних місць у вагоні або баржі. Відібрані проби не змішують і випробовують спочатку три проби. Якщо результати випробувань перших трьох проб задовільні то інші проби не випробовують. При отриманні незадовільних результатів невідповідність вимогам цього стандарту хоча б по одній із трьох проб проводять випробування інших шести проб. При отриманні незадовільних результатів невідповідність вимогам цього стандарту хоча б по одній із шести проб партію бракують. 7.9 При неоднорідності суміші яку оцінюють візуально за наявності: не покритих бітумом зерен; зерен що перевищують нормовані для даної суміші розміри мінерального матеріалу; об'ємних згустків бітуму; агломератів із зерен мінерального порошку а також невідповідності температури суміші вимогам таблиці 13 та паспортним даним суміш повертається виробнику. 7.10 Контроль якості укладання та ущільнення асфальтобетонних сумішей і якості асфальтобетону у покритті здійснюється шляхом відбору кернів або вирубок у порядку що передбачений ДБН В.2.3-4-2000 та їх випробовування. У процесі випробування визначають: середню густоту та водонасичення зразків-кернів або зразків відокремлених від вирубки; середню густоту водонасичення границю міцності при стиску при 20°С та 50°С; коефіцієнти короткочасної та довготривалої водостійкості зразків що виготовлені переформуванням сумішей у лабораторії згідно з ДСТУ Б В.2.7-89 ГОСТ 12801 та рекомендацій цього стандарту. Якість ущільнення асфальтобетонної суміші оцінюють: за коефіцієнтом ущільнення відношення середньої густоти зразків що відібрані з покриття до середньої густоти зразків виготовлених із кернів та вирубок у лабораторії і/або за різницею водонасичення між показниками водонасичення вирубок або кернів та зразків що виготовлені з них у лабораторії. При цьому значення коефіцієнтів ущільнення нормуються ДБН В.2.3-4-2000. Перевищення значень водонасичення переформованих у лабораторії зразків по відношенню до значень водонасичення кернів або вирубок не повинне бути більшим для асфальтобетонів з гранулометрією типу А і Б - 1 5 % типу В Г і Д - 1 % для асфальтобетонів нижніх шарів покриттів - 2 %. 8 МЕТОДИ ВИПРОБУВАНЬ 8.1 Асфальтобетонні суміші і асфальтобетон випробовують за ДСТУ Б В.2.7-89 ГОСТ 12801 з доповненнями цього стандарту. 8.2 Мінеральні матеріали що входять до складу сумішей випробовують згідно з ДСТУ Б В.2.7-71 ГОСТ 8269.0 ГОСТ 8735 ГОСТ 12784 ГОСТ 25592 ГОСТ 25818. 8.3 Бітуми випробовують за ДСТУ 4044 ДСТУ Б В.2.7-81 ГОСТ 4333 ГОСТ 11501 ГОСТ 11503 ГОСТ 11505 ГОСТ 11506 ГОСТ 11507 ГОСТ 11955 ГОСТ 17789 ГОСТ 18180 ГОСТ 20739. 9 ТРАНСПОРТУВАННЯ І ЗБЕРІГАННЯ 9.1 При відвантаженні споживачу підприємство-вигоговлювач зобов'язане супроводжувати кожну партію суміші паспортом у якому повинні бути вказані: номер паспорта і дата його видачі; найменування підприємства-виготовлювача; найменування і адреса споживача; найменування транспортної організації і номер машини; вид тип і марка суміші; дата і час відправки гарячої суміші; температура суміші на час відправки; маса навантаженого та порожнього автомобіля; маса суміші що поставляється; термін зберігання холодної суміші; позначення цього стандарту. 9.2 Гаряча суміш яка транспортується кожним окремим автомобілем супроводжується паспортом. Паспорт повинен вручатися споживачу до розвантаження суміші. 9.3 При транспортуванні холодної суміші паспортом супроводжується кожен окремий транспортний засіб автомобіль залізничний вагон баржа . 9.4 Холодні суміші у літній період слід зберігати на відкритих майданчиках а в осінньо-зимовий період - у закритих складах або під навісом у штабелях заввишки не більше 2 м. 10 ГАРАНТІЇ ВИГОТОВЛЮВАЧА 10.1 Виготовлювач гарантує за показниками якості відповідність асфаль-І обетонної суміші та виготовленого з неї асфальтобетону вимогам цього стандарту за умови до гримання правил транспортування укладання і ущільнення суміші та правил експлуатації асфальтобетонних шарів. 10.2 Гарантійний термін зберігання холодних сумішей виготовлених з використанням бітумів СГ 70/130 - 4 місяці з використанням бітумів МГ 70/130 і МГО 70/130 - 8 місяців з використанням бітумів СГ 130/200 МГ 130/200 МГО 130/200-2 тижні. ДОДАТОК А обов'язковий Районування території України за кліматичними умовами роботи асфальтобетонних покриттів Таблиця А-1 - Районування території України за кліматичними умовами роботи асфальтобетонних покриттів Шифр району Температура °С Кількість Річна переходів | кількість через 0°С І опадів мм Адміністративні області літня зимова А-1 52 -21... -23 20 550 Волинська Рівненська Житомирська північна частина А-2 54 -21...-23 15-20 550-770 Львівська Закарпатська Івано-Франківська Чернівецька Хмельницька Житомирська південна частина Вінницька північна частина Київська північно-західна частина Тернопільська А-3 54-56 -25 20 400-500 Київська північно-східна частина Чернігівська Сумська Черкаська східна частина Полтавська Харківська північна частина А-4 56 -23 15 500 Вінницька південна частина Черкаська західна частина Кіровоградська північна частина Одеська північна частина А-5 58 -23 20 350 Миколаївська Одеська південна частина Кіровоградська південна частина Дніпропетровська західна частина А-6 58 -25...-26 15-25 400-450 Дніпропетровська Донецька Луганська Харківська південна частина Запорізька північна частина А-7 59 -23... -25 15-25 400-450 Крим Херсонська Запорізька південна частина Рисунок А-1 - Районування території України за кліматичними умовами роботи асфальтобетонних покриттів ДОДАТОК Б обов'язковий Область використання асфальтобетонних сумішей та асфальтобетонів при будівництві покриттів автомобільних доріг мостів аеродромів Таблиця Б-1 Область використання асфальтобетонних сумішей при будівництві покриття автомобільних доріг І та II категорій Шифр району Марка бітуму Категорія дороги 1 II Тип асфальтобетонної суміші Марка асфальтобетону Тил асфальтобетонної суміші Марка асфальтобетону А-1 БНД 60/90 БНД90/130 А Б Г І А Б В Г І ІІ БНД 130/200 - - Б В Г І А-2 А-4 БНД 60/90 БНД 90/130 А Б Г І А Б В Г І ІІ А-3 БНД 60/90 БНД 90/130 А Б Г І Б В Г І ІІ БНД 130/200 - - Б В Г І А-5 БНД 40/60 БНД 60/90 А Б Г І А Б В Г І ІІ БНД 90/130 - - Б В Г І ІІ А-6 БНД 40/60 ЬНД 60/90 А Б Г І А Б В Г І ІІ БНД 90/130 Б Г І Б В Г І ІІ БНД 130/200 - - Б В Г І А-7 БНД 40/60 БНД 60/90 А Б Г А Б Г І ІІ Примітка. Використання марок асфальтобетонів і типів сумішей що наведені в дужках менш доцільне. Таблиця Б-2 - Область використання асфальтобетонних сумішей при будівництві покриття автомобільних доріг ІІІ та IV категорій Шифр району Марка бітуму Категорія дороги III IV Тип асфальтобетонної суміші Марка асфальтобетону Тип асфальтобетонної' суміші Марка асфальтобетону А-1 А-2 А-3 БНД 60/90 БНД 90/130 Б В Г Д II Б В Д II БНД 130/200 Б В Г Д II Б В Д II А-4 БНД 60/90 БНД 90/130 Б В Г Д II Б В Д II БНД 130/200 Б В Г Д II Б В Д II А-6 БНД 40/60 БНД 60/90 Б В Г Д II Б В Д ІІ БНД 90/130 Б В Д ІІ Б В Д II ЬНД 130/200 Б В Г Д II Б В Д II А-5 А-7 БНД 40/60 БНД 60/90 А Б В Г Д II Б В Д II ЬНД 90/130 Б В Г Ш II Б В Д II Примітка. Використання марок асфальтобетонів і типів сумішей що наведені в дужках менш доцільне. Таблиця Б-3 Область використання асфальтобетонних сумішей та асфальтобетонів для міських доріг Шифр району Марка бітуму Тип дорожнього одягу залежно від категорії вулиць і доріг згідно з ДБН В.2.3-5 1.1 2.1 3.1 3.4 Тип асфальтобетонної суміші Марка асфальтобетону Тип асфальтобетонної суміші Марка асфальтобетону А-1 БНД 60/90 БНД 90/130 А Б Г І А Б В Г І ІІ БНД 130/200 - - Б В Г І А-2 А-4 БНД 60/90 БНД 90/130 А Б Г І А Б В Г І ІІ А-3 БНД 60/90 БНД 90/130 А Б Г І Б В Г І ІІ БНД 130/200 - - Б В Г І А-5 БНД 40/60 БНД 60/90 А Б Г І А Б В І ІІ БНД 90/130 - - Б В І ІІ А-6 БНД 40/60 ЬНД 60/90 А Б Г І А Б В Г І ІІ БНД 90/130 - - Б В Г І ІІ БНД 130/200 - - Б В Г І А-7 БНД 40/60 А Б Г І А Б Г І ІІ БНД 60/90 - Б В Г І ІІ Примітка 1. Використання марок асфальтобетонів і типів сумішей що наведені в дужках менш доцільне. Примітка 2. Категорія вулиць та доріг прийнята згідно з ДБН В.2.3-5. Примітка 3. Для покриттів тротуарів використовуються піщані суміші типу Г Д. Таблиця Б-4 - Область використання асфальтобетонних сумішей та асфальтобетонів для покриття мостів на дорогах І та II категорій Шифр району Марка бітуму Категорія дороги І II Тип асфальтобетонної суміші Марка асфальтобетону Тил асфальтобетонної суміші Марка асфальтобетону А-1 А-2 А-3 А-4 БНД 60/90 БНД90/130 Б В І Б В І А-5 БНД 40/60 БНД 60/90 Б В І Б В І БНД 90/130 - - Б В І А-6 БНД 40/60 БНД 60/90 БНД 90/130 Б В І Б В І А-7 БНД 40/60 БНД 60/90 Б В І Б В І Примітка 1. Покриття повинне бути двошаровим асфальтобетонні суміші для покриття повинні бути дрібнозернистими. Примітка 2. Для всіх асфальтобетонних сумішей рекомендується використання бітумів модифікованих полімерами. Таблиця Б-5 - Область використання асфальтобетонних сумішей та асфальтобетонів для покриття мостів на дорогах III та IV категорій Шифр району Марка бітуму Категорія дороги III IV Тип асфальтобетонної суміші Марка асфальтобетону Тип асфальтобетонної' суміші Марка асфальтобетону А-1 А-2 А-3 БНД 60/90 Б В І II - - БНД 90/130 Б В І II Б В II І А-4 БНД 60/90 Б В І II - - БНД 90/130 Б В Д І II Б В II І А-6 БНД 40/60 БНД 60/90 Б В І ІІ Б В II І БНД 90/130 Б В Д І II - - А-5 А-7 БНД 40/60 БНД 60/90 Б В І II Б В II І БНД 90/130 Б В І II - - Примітка 1. Покриття повинне бути двошаровим асфальтобетонні суміші для покриття повинні бути дрібнозернистими. Примітка 2. Для доріг III і IV категорій на ділянках з легкими умовами руху допускається влаштування покриттів на мостах з асфальтобетону II марки. Таблиця Б-6 - Область використання асфальтобетонних сумішей та асфальтобетонів при будівництві покриття злітно-посадочних смуг та магістральних рулювальних доріжок Шифр району Марка бітуму Категорія нормативного навантаження І II III IV V Тип асфальтобетонної суміші Марка асфальтобетону Тип асфальтобетонної суміші Марка асфальтобетону Тип асфальтобетонної суміші Марка асфальтобетону Тип асфальтобетонної суміші Марка асфальтобетону Тип асфальтобетонної суміші Марка асфальтобетону А-1 БНД 60/90 БНД90/130 Б Г І Б Г І Б Г І Б Г II Б Г II А-2 БНД 60/90 БНД 90/130 Б Г І Б Г І Б Г І Б Г II Б Г II А-3 БНД 60/90 БНД 90/130 Б Г І Б Г І Б Г І Б Г II Б Г II А-4 БНД 40/60 БНД 60/90 БНД 90/130 А Б І А Б І А Б І А Б II А Б II А-5 БНД 40/60 БНД 60/90 А Б І А Б І А Б І А Б II А Б II А-6 БНД 40/60 БНД 60/90 А Б І А Б І А Б І А Б II А Б II А-7 БНД 40/60 БНД 60/90 А Б І А Б І А Б І А Б II А Б II Таблиця Б-7 - Область використання асфальтобетонних сумішей та асфальтобетонів при будівництві покриття рулювальних доріжок місць зупинок та перонів аеропортів Шифр району Марка бітуму Категорія нормативного навантаження І II III IV V Тип асфальтобетонної суміші Марка асфальтобетону Тип асфальтобетонної суміші Марка асфальтобетону Тип асфальтобетонної суміші Марка асфальтобетону Тип асфальтобетонної суміші Марка асфальтобетону Тип асфальтобетонної суміші Марка асфальтобетону А-1 БНД 60/90 БНД90/130 Б В Г І Б В Г І Б В Г І Б В Г II Б В Г II А-2 БНД 60/90 БНД 90/130 Б 8 Г І Б В Г І Б В Г І Б В Г II Б В Г II А-3 БНД 60/90 БНД 90/130 Б В Г І Б В Г І Б В Г І Б В Г II Б В Г II А-4 БНД 60/90 БНД 90/130 А Б Г І А Б Г І А Б Г І А Б Г II А Б Г II А-5 БНД 40/60 БНД 60/90 А Б Г І А Б Г І А Б Г І А Б Г II А Б Г II А-6 БНД 40/60 БНД 60/90 А Б Г І А Б Г І А Б Г І А Б Г II А Б Г II А-7 БНД 40/60 БНД 60/90 А Б Г І А Б Г І А Б Г І А Б Г II А Б Г II 93.080.20 Ключові слова: суміші асфальтобетонні асфальтобетон покриття основи автомобільні дороги аеродроми.