ГН

ГН Галузеві норми часу на будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи. Збірник ГН 5-3. Мости та труби. Частина 2

Міністерство регіонального розвитку та будівництва України Галузеві норми часу на будівельні монтажні та ремонтно- будівельні роботи Збірник ГН 5 МОНТАЖ МЕТАЛЕВИХ КОНСТРУКЦІЙ Випуск 3 МОСТИ ТА ТРУБИ частина 2 Київ 2008 УДК 331.542:69-057.1] 035 ББК 65.240-я2 Д 58 Галузеві норми часу на будівельні монтажні та ремонтно-будівельні роботи. Випуск 3 „Мости та труби" частина 2 // Збірник ГН 5 „Монтаж металевих конструкцій". – К.: УкрНДЦ „Екобуд" 2008. – 40 с. ISBN 978-966-8115-14-1 РОЗРОБЛЕНО фахівцями Українського науково-дослідного центру економіки будівництва „Екобуд": І. В. Голодець К. І. Шевчук Л. П. Гончаренко Л. А Калита. У розробці приймали участь: О. А. Гуляницький А. А. Химич Ю. П. Шупик В. І. Корбут ВАТ „Мостобуд'' М. І. Данченко І. В. Білозерцев ТОВ „БМК Планета-Міст" Г. П. Жучко УДВТП „Укрдортехнологія" . Консультації надавали: канд. екон. наук А. В. Беркута Т. О. Шарапова П. І. Губень І. Б. Пономаренко Мінрегіонбуд України . Під загальною редакцією канд. екон. наук І. В. Голодець. ЗАТВЕРДЖЕНО наказом Міністерства регіонального розвитку та будівництва України від 14 грудня 2007 року № 370. ПОГОДЖЕНО з Професійною спілкою працівників будівництва і промисловості будівельних матеріалів України. МІНІСТЕРСТВО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ ТА БУДІВНИЦТВА УКРАЇНИ НАКАЗ 14 грудня 2007 року м. Київ № 370 Про затвердження частини 2 Випуску 3 „Мости та труби" Збірника ГН 5 „Монтаж металевих конструкцій" Галузевих норм часу на будівельні монтажні та ремонтно-будівельні роботи З метою оновлення галузевої нормативної бази з праці та професійної класифікації у будівництві та на підставі рішення науково-технічної ради Мінрегіонбуду від 29.11.2007 № 99 „Про проект частини 2 Випуску 3 „Мости та труби " Збірника ГН 5 „Монтаж металевих конструкцій" Галузевих норм часу на будівельні монтажні та ремонтно-будівельні роботи НАКАЗУЮ: 1. Затвердити з наданням чинності з 1 січня 2008 року частину 2 Випуску 3 „Мости та труби" Збірника ГН 5 „Монтаж металевих конструкцій" Галузевих норм часу на будівельні монтажні та ремонтно-будівельні роботи розроблену Українським науково-дослідним центром економіки будівництва „Екобуд" та погоджену з Професійною спілкою працівників будівництва і промисловості будівельних матеріалів України. 2. Управлінню економічних відносин та розвитку будівельної діяльності Шарапова Т. О. разом з Українським науково-дослідним центром економіки будівництва „Екобуд" забезпечити доведення до відома будівельних організацій інформації про цей наказ. Видання та розповсюдження частини 2 Випуску 3 „Мости та труби" Збірника ГН 5 „Монтаж металевих конструкцій" Галузевих норм часу на будівельні монтажні та ремонтно-будівельні роботи покласти на Український науково-дослідний центр економіки будівництва „Екобуд". Міністр В.Г.Яцуба Зміст Вступна частина 6 Глава 1. ДОПОМІЖНІ СПОРУДИ ТА ПІДГОТОВЧІ РОБОТИ 8 § 5-3-108. Улаштування тимчасових опор з елементів марок УІКМ 8 § 5-3-109. Улаштування стелажів для складання блоків марки УІКМ-У 8 § 5-3-110. Складання блоків тимчасових опор із елементів УІКМ-У 9 § 5-3-111. Улаштування основи тимчасових опор 9 § 5-3-112. Улаштування тимчасових опор із блоків УІКМ-У 10 § 5-3-113. Розбирання тимчасових опор із блоків УІКМ-У 11 § 5-3-114. Улаштування тимчасових основ та опор із елементів МІК-С 11 § 5-3-115. Розбирання тимчасових основ та опор із елементів МІК-С 12 § 5-3-116. Складання прогонів із елементів МІК-П 12 § 5-3-117. Монтаж прогонів із укрупнених елементів МІК-П 13 § 5-3-118. Розбирання прогонів із елементів МІК-П 13 § 5-3-119. Улаштування основи тимчасових опор із залізобетонних плит 14 § 5-3-120. Розбирання основи тимчасових опор із залізобетонних плит 14 § 5-3-121. Улаштування трубчастих риштувань 15 § 5-3-122. Розбирання трубчастих риштувань 15 § 5-3-123. Улаштування та розбирання підвісних помостів 16 § 5-3-124. Улаштування нижніх накочувальних колій 17 § 5-3-125. Улаштування верхніх накочувальних колій 17 § 5-3-126. Розбирання накочувальних колій 18 § 5-3-127. Укладання котків 19 § 5-3-128. Підготовляння високоміцних болтів 19 § 5-3-129. Контроль за якістю натягування високоміцних болтів 19 § 5-3-130. Підготовлення піску для піскоструминного очищення 20 § 5-3-131. Нанесення карборундового покриття 20 Глава 2. МОНТАЖ ФЕРМ ПРОГОНОВИХ СПОРУД 20 § 5-3-132. Складання ферм прогонових споруд із окремих елементів 20 § 5-3-133. Переміщення елементів ферм прогонових споруд до місця їх складання 21 § 5-3-134. Навісний монтаж ферм прогонових споруд 22 § 5-3-135. Свердління отворів у накладках під час монтажу прогонових споруд 23 § 5-3-136. Герметизація стиків прогонових споруд на високоміцних болтах 23 § 5-3-137. Монтаж і демонтаж електричних лебідок 23 § 5-3-138. Установлення та знімання блоків і поліспастів 24 § 5-3-139. Улаштування поліспастів 25 § 5-3-140. Оснащення поліспастів 25 § 5-3-141. Поперечне пересування прогонових споруд лебідками 26 § 5-3-142. Поздовжнє пересування прогонових споруд лебідками 27 Глава 3. АВТОМАТИЧНЕ ЗВАРЮВАННЯ 27 § 5-3-143. Підготовлення та установлення з приварюванням вертикальної вставки на стик головної балки для зварювання 27 § 5-3-144. Приварювання вивідних планок 28 § 5-3-145. Підготовлення зварювального автомата до зварювання вертикальних стиків та знімання після виконання зварювальних робіт 28 § 5-3-146. Автоматичне зварювання вертикальних стиків головних балок прогонової споруди 29 § 5-3-147. Зрізання монтажних скоб та вивідних планок 29 § 5-3-148. Підготовлення зварювального шва до ультразвукової діагностики 30 § 5-3-149. Установлення пристроїв для автоматичного зварювання горизонтальних стиків верхнього поясу головних балок 30 § 5-3-150. Вибирання депланації при зварюванні металевих конструкцій 30 § 5-3-151. Автоматичне зварювання горизонтальних стиків верхнього поясу головних балок прогонової споруди 31 § 5-3-152. Знімання пристроїв після автоматичного зварювання горизонтальних стиків верхнього поясу головних балок 32 § 5-3-153. Механізоване зачищення зварювальних швів 32 Вступна частина 1. Частина 2 Випуску 3 „Мости та труби" Збірника ГН 5 „Монтаж металевих конструкцій" Галузевих норм часу на будівельні монтажні та ремонтно-будівельні роботи далі – частина 2 включає норми часу далі – норми на роботи що не увійшли до частини 1 Випуску 3 Збірника ГН 5 затвердженої наказом Мінбуду України від 27 грудня 2006 року № 431. Нумерація параграфів норм частини 2 є продовженням нумерації параграфів норм наведених в частині 1 Випуску 3. 2. Нормами передбачено здійснення робіт відповідно до вимог будівельних норм та правил. 3. Нормами передбачено виконання монтажних будівельних робіт із застосуванням інвентарних помостів сталевих рухомих помостів колисок драбин тощо. 4. Нормами враховано затрати часу на: укладання підкладок закріплення та знімання тимчасових розчалок і відтяжок підтримання конструкцій у проектному положенні в процесі монтажу суміщення отворів під час установлення болтів. 5. Нормами за винятком обумовлених випадків описаних у складі робіт враховано перенесення матеріалів інструментів та пристроїв у зоні роботи крана на відстань до 30 м. 6. З метою стислості викладення назв професій у частині 2 наведено умовне їх скорочення: повне найменування професій „електрозварник ручного зварювання" та „електрозварник на автоматичних та напівавтоматичних машинах" – скорочено на „електрозварник"; „машиніст крана кранівник " – „машиніст крана"; „монтажник з монтажу сталевих та залізобетонних конструкцій" – „монтажник конструкцій"; „газорізальник будівельні монтажні та ремонтно-будівельні роботи " – „газорізальник"; „такелажник на монтажі" – „такелажник". 7. Роботи передбачені нормами повинні виконуватися з дотриманням вимог правил і норм з охорони праці. 8. Основні вимоги з якості виконання робіт а також послідовність виконання технологічних операцій тощо наведено у відповідних главах та вказівках щодо їх виконання. 9. Тарифікацію професій та робіт наведених у частині 2 здійснено згідно з Довідником кваліфікаційних характеристик професій працівників „Будівельні монтажні та ремонтно-будівельні роботи" Випуск 64 затвердженим наказами Держбуду України від 13 жовтня 1999 року № 249 та від 24 жовтня 2000 року № 239 Мінбуду України від 2 грудня 2005 року № 9 та 10 травня 2006 року № 163 зі змінами за погодженням з Міністерством праці та соціальної політики України Професійною спілкою працівників будівництва і промисловості будівельних матеріалів України. 10. У разі виконання робіт у зимовий період та влітку на відкритому повітрі просто неба при температурі більшій ніж + 27° С до норм застосовуються усереднені коефіцієнти які враховують додаткові затрати часу що виникають у разі виконання робіт у зазначених умовах. Усереднені коефіцієнти та порядок їх застосування наведено в Загальній частині додатки 3 6 Галузевих норм часу на будівельні монтажні та ремонтно-будівельні роботи затвердженій наказом Мінбуду України від 2 грудня 2005 року № 8. 11. Нормами враховані затрати на: очищення елементів конструкцій що підлягають монтажу від бруду проведення перевірки розмірів та маркування елементів конструкцій. 12. Нормами частини 2 передбачено виконання робіт на висоті до 15 м від рівня планувальних відміток. Під час виконання робіт на висоті понад 15 м до норм часу застосовуються коефіцієнти залежно від висоти: до 20 м – 1 05; до 30 м – 1 1; до 40 м – 1 2; понад 40 м – 1 3. 13. Подавання сигналів машиністу крана у випадках монтажу конструкцій що виконуються поза полем зору машиніста крана при відсутності з ним засобів зв'язку виконується робітником 3 розряду який не входить до складу ланки. Примітка. Кожна глава частини 2 складається з окремих параграфів. Параграф має свою назву та відповідний шифр. Наприклад назва роботи „Складання блоків тимчасових опор із елементів УІКМ-У" відповідає шифру § 5-3-110. Параграф має такі складові: вказівки щодо застосування норм; склад роботи де наведено перелік трудових операцій; склад ланки виконавців роботи професії тарифні розряди чисельність робітників ; норми часу у людино-годинах на виконання робіт на одиницю виміру. У разі потреби до норм подаються примітки. Глава 1. ДОПОМІЖНІ СПОРУДИ ТА ПІДГОТОВЧІ РОБОТИ § 5-3-108. Улаштування тимчасових опор з елементів марок УІКМ Вказівки щодо виконання робіт Нормами передбачено улаштування тимчасових опор із універсальних інвентарних конструкцій мостових УІКМ висотою до 12 м на готовій основі для монтажу прогонових споруд. Роботи виконуються із використанням крана. Склад роботи 1. Установлення та переустановлення крана під час переміщення елементів опор та складання опор. 2. Стропування навантаження на платформу та розстропування елементів. 3. Переміщення елементів на відстань до 100 м. 4. Стропування та розвантаження елементів з платформи. 5. Подавання елементів до місця складання. 6. Стропування та розстропування елементів у процесі складання. 7. Складання опор із елементів УІКМ з установленням болтів. 8. Вивірення опор. 9. Затягування гайок гайковертом. Таблиця 1 – Склад ланки Професії Розряди Кількість робітників Монтажник конструкцій 6 1 Монтажник конструкцій 5 2 Монтажник конструкцій 4 2 Монтажник конструкцій 3 1 Машиніст крана 7 1 Таблиця 2 – Норми часу Улаштування тимчасових опор з елементів марок УІКМ Норми часу для монтажників конструкцій для машиніста крана Одиниця виміру 1 т конструкцій 14 2 33 а б § 5-3-109. Улаштування стелажів для складання блоків марки УІКМ-У Вказівки щодо виконання робіт Нормами передбачено улаштування стелажів розміром 8 2 х 5 0 м для складання блоків із елементів універсальних інвентарних конструкцій мостових тимчасових опор. На основу по контуру блока укладається чотири бруси довжиною 5 м по яких улаштовується настил із дощок. Роботи виконуються із використанням крана. Склад роботи 1. Планування основи. 2. Стропування розстропування та подавання брусів краном до місця укладання. 3. Укладання брусів. 4. Улаштування настилу із дощок із закріпленням до брусів цвяхами. Таблиця 1 – Склад ланки Професія Розряд Кількість робітників Монтажник конструкцій 5 1 Монтажник конструкцій 3 1 Машиніст крана 7 1 Таблиця 2 – Норма часу Улаштування стелажів для складання блоків марки УІКМ-У Норми часу для монтажників конструкцій для машиніста крана Одиниця виміру 1 стелаж 10 8 5 4 а б § 5-3-110. Складання блоків тимчасових опор із елементів УІКМ-У Вказівки щодо виконання робіт Нормами передбачено складання блоків із елементів УІКМ-У тимчасових опор на готових стелажах із чотирьох елементів. Під час складання блоків розміром 4 0 х 8 0 х 2 0 м елементи закріплюються 84 болтами; розміром 4 0 х 4 0 х 2 0 м – 44 болтами. Склад роботи 1. Установлення та переустановлення крана під час складання та складування блоків. 2. Стропування елементів. 3. Подавання елементів. 4. Складання блоків із частковим закріпленням болтами. 5. Розстропування елементів. 6. Вивірення блоків. 7. Установлення решти болтів та затягування гайок. 8. Стропування складування та розстропування блоків. Таблиця 1 – Склад ланки Професії Розряди Кількість робітників Монтажник конструкцій 6 1 Монтажник конструкцій 5 1 Монтажник конструкцій 4 2 Монтажник конструкцій 3 1 Машиніст крана 7 1 Таблиця 2 – Норми часу Складання блоків тимчасових опор із елементів УІКМ-У Норми часу для монтажників конструкцій для машиніста крана Одиниця виміру 1 т конструкцій 4 0 0 8 а б § 5-3-111. Улаштування основи тимчасових опор Вказівки щодо виконання робіт Нормами передбачено улаштування основи тимчасових опор по осі моста. На майданчик розміром 8 х 9 м укладається 12 дерев'яних брусів довжиною 3 м потім – чотири двотаврових прогони довжиною 5 м. Роботи виконуються із використанням крана. Склад роботи 1. Планування основи. 2. Розмічання місць для укладання брусів та прогонів. 3. Установлення та переміщення крана. 4. Стропування розстропування та подавання брусів і прогонів. 5. Укладання брусів. 6. Укладання прогонів. 7. Вивірення прогонів. Таблиця 1 – Склад ланки Професії Розряди Кількість робітників Монтажник конструкцій 5 1 Монтажник конструкцій 4 1 Монтажник конструкцій 3 1 Машиніст крана 7 1 Таблиця 2 – Норми часу Улаштування основ тимчасових опор Норми часу для монтажників конструкцій для машиніста крана Одиниця виміру 1 основа опори 8 5 2 83 а б § 5-3-112. Улаштування тимчасових опор із блоків УІКМ-У Вказівки щодо виконання робіт Нормами передбачено улаштування тимчасових опор висотою 12 м. Перший блок розміром 8 м х 4 м х 2 м установлюється на прогони основи із закріпленням болтами. На верхні горизонтальні зв'язки першого блока укладається дерев'яний настил із щитів з якого установлюється наступний блок розміром 4 м х 4 м х 2 м. Крайні стояки блоків закріплюються підкосами. Роботи виконуються із використанням крана. Склад роботи 1. Установлення та переустановлення крана. 2. Стропування блоків. 3. Переміщення та установлення блоків. 4. Вивірення блоків. 5. Установлення болтів. 6. Установлення та переставлення драбин. 7. Улаштування настилу із дощок. 8. Розстропування блоків. Таблиця 1 – Склад ланки Професії Розряди Кількість робітників Монтажник конструкцій 6 1 Монтажник конструкцій 5 3 Монтажник конструкцій 4 1 Машиніст крана 7 1 Таблиця 2 – Норми часу Улаштування тимчасових опор із блоків УІКМ-У Норми часу для монтажників конструкцій для машиніста крана Одиниця виміру 1 т конструкцій 2 8 0 56 а б § 5-3-113. Розбирання тимчасових опор із блоків УІКМ-У Склад роботи 1. Установлення драбин улаштування настилу. 2. Знімання болтів. 3. Установлення та переустановлення крана. 4. Стропування знімання та складування блоків. 5. Розстропування блоків. 6. Переставлення драбин розбирання настилу. 7. Стропування знімання та складування металевих прогонів краном. 8. Розстропування. 9. Знімання перенесення та складування брусів і дощок настилу. Таблиця 1 – Склад ланки Професії Розряди Кількість робітників Монтажник конструкцій 6 1 Монтажник конструкцій 5 2 Монтажник конструкцій 4 2 Машиніст крана 7 1 Таблиця 2 – Норми часу Розбирання тимчасових опор із блоків УІКМ-У Норми часу для монтажників конструкцій для машиніста крана Одиниця виміру 1 т конструкцій 2 0 0 4 а б § 5-3-114. Улаштування тимчасових опор із елементів МІК-С Вказівки щодо виконання робіт Нормами передбачено укрупнене складання із окремих елементів МІК-С тимчасових опор. Система МІК-С включає 12 марок елементів: трубчасті стійки розпірки суцільнозварні ростверки. Елементи інвентарних конструкцій скріплюються високоміцними болтами М 24. Довжина стійок розкосів і розпірок забезпечує складання панелей 2 м х 2 м 4 м х 4 м і 2 м х 6 м. Ростверки установлюються на основи та зверху опори баштового типу з 4 стійок розташованих у кутах квадрата 2 м х 2 м. Довжина балок ростверку забезпечує за необхідності установлення з чотирьох площин опори двох спарених стійок. Роботи виконуються із використанням крана. Склад роботи 1. Стропування елементів опор. 2. Переміщення конструкцій опор до місця складання. 3. Складання та вивірення основи. 4. Складання тимчасових опор. 5. Установлення болтів. 6. Розстропування. Таблиця 1 – Склад ланки Професії Розряди Кількість робітників Монтажник конструкцій 6 1 Монтажник конструкцій 5 2 Монтажник конструкцій 4 1 Машиніст крана 7 1 Таблиця 2 – Норми часу Улаштування тимчасових опор із елементів МІК-С Норми часу для монтажників конструкцій для машиніста крана Одиниця виміру 1 т конструкцій 7 2 1 8 а 6 § 5-3-115. Розбирання тимчасових опор із елементів МІК-С Склад роботи 1. Знімання болтів. 2. Стропування опускання та складування конструкцій опор. 3. Переставлення драбин. 4. Розбирання настилу. 5. Знімання перенесення та складування брусів. Таблиця 1 – Склад ланки Професії Розряди Кількість робітників Монтажник конструкцій 6 1 Монтажник конструкцій 5 2 Монтажник конструкцій 4 1 Машиніст крана 7 1 Таблиця 2 – Норми часу Розбирання тимчасових опор із елементів МІК-С Норми часу для монтажників конструкцій для машиніста крана Одиниця виміру 1 т конструкцій 4 8 1 2 а б § 5-3-116. Складання прогонів із елементів МІК-П Вказівки щодо виконання робіт Нормами передбачено укрупнене складання прогонів із мостових інвентарних конструкцій пакетних МІК-П у тому числі під автодорожні та залізничні навантаження з обмеженою швидкістю руху. Комплект МІК-П включає зварні двотаврові балки діафрагми двотаврового перерізу стикові накладки та елементи кутових зв'язок що забезпечує складання із елементів МІК-П конструкцій довжиною 8 12 20 м із відстанями між стінками пакета 550 1050 1600 1900 та 2500 мм. Склад роботи 1. Планування основи для складання блоків. 2. Подавання елементів МІК-П до місця складання. 3. Укрупнене складання прогонів з елементів МІК-П. Таблиця 1 – Склад ланки Професії Розряди Кількість робітників Монтажник конструкцій 6 1 Монтажник конструкцій 5 1 Монтажник конструкцій 4 1 Машиніст крана 7 1 Таблиця 2 – Норми часу Складання прогонів з елементів МІК-П Норми часу для монтажників конструкцій для машиніста крана Одиниця виміру 1 т конструкцій 4 8 1 6 а б § 5-3-117. Монтаж прогонів із укрупнених елементів МІК-П Вказівки щодо виконання робіт Нормами передбачено монтаж прогонів тимчасових прогонових споруд із укрупнених елементів МІК-П. Роботи виконуються із використанням крана. Склад роботи 1. Подавання укрупнених прогонів до місця монтажу на відстань до 200 м. 2. Монтаж прогонів прогонової споруди із укрупнених елементів. 3. Вивірення та закріплення прогонів у проектному положенні. Таблиця 1 – Склад ланки Професії Розряди Кількість робітників Монтажник конструкцій 7 1 Монтажник конструкцій 5 1 Монтажник конструкцій 4 1 Машиніст крана 7 1 Таблиця 2 – Норми часу Монтаж прогонів із укрупнених елементів МІК-П Норми часу для монтажників конструкцій для машиніста крана Одиниця виміру 1 т конструкцій 1 44 0 48 а б § 5-3-118. Розбирання прогонів із елементів МІК-П Склад роботи 1. Знімання кріплень прогонів. 2. Стропування знімання та складування прогонів із використанням крана. Таблиця 1 – Склад ланки Професії Розряди Кількість робітників Монтажник конструкцій 6 1 Монтажник конструкцій 4 1 Монтажник конструкцій 3 1 Машиніст крана 7 1 Таблиця 2 – Норми часу Розбирання прогонової споруди з елементів МІК-П Норми часу для монтажників конструкцій для машиніста крана Одиниця виміру 1 т конструкцій 1 1 0 37 а б § 5-3-119. Улаштування основи тимчасових опор із залізобетонних плит Склад роботи 1. Планування та розмічання основи. 2. Ущільнення грунта. 3. Установлення та переустановлення крана. 4. Стропування залізобетонних плит. 4. Укладання залізобетонних плит. 5. Розстропування залізобетонних плит. Таблиця 1 – Склад ланки Професії Розряди Кількість робітників Монтажник конструкцій 6 1 Монтажник конструкцій 4 1 Монтажник конструкцій 3 2 Машиніст крана 6 1 Таблиця 2 – Норми часу Улаштування основи тимчасових опор із залізобетонних плит Норми часу для монтажників конструкцій для машиніста крана Одиниця виміру 1 м2 0 52 0 13 а б § 5-3-120. Розбирання основи тимчасових опор із залізобетонних плит Склад роботи 1. Установлення та переустановлення крана. 2. Стропування переміщення залізобетонних плит основи. 3. Складування та розстропування залізобетонних плит. Таблиця 1 – Склад ланки Професії Розряди Кількість робітників Монтажник конструкцій 5 1 Монтажник конструкцій 4 1 Монтажник конструкцій 3 1 Машиніст крана 6 1 Таблиця 2 – Норми часу Розбирання основи тимчасових опор із залізобетонних плит Норми часу для монтажників конструкцій для машиніста крана Одиниця виміру 1 м2 0 18 0 06 а б § 5-3-121. Улаштування трубчастих риштувань Вказівки щодо виконання робіт Нормами передбачено улаштування риштувань із трубчастих конструкцій що з'єднуються між собою зв'язками різної конфігурації. Риштування встановлюються на готовій основі. На верхній частині риштувань укладаються металеві підкладки а висота опори фіксується різьбовими фіксаторами. Переміщення та установлення трубчастих конструкцій риштувань здійснюється із використанням крана. Склад роботи 1. Стропування трубчастих конструкцій риштувань. 2. Переміщення трубчастих конструкцій риштувань до місця установлення. 3. Установлення трубчатих конструкцій риштувань. 4. Установлення болтів. 5. Улаштування настилу із дощок. Таблиця 1 – Склад ланки Професії Розряди Кількість робітників Монтажник конструкцій 6 2 Монтажник конструкцій 5 1 Монтажник конструкцій 4 1 Машиніст крана 7 1 Таблиця 2 – Норми часу Улаштування трубчастих риштувань Норми часу для монтажників конструкцій для машиніста крана Одиниця виміру 1 т трубчастих конструкцій 18 6 4 65 а 6 § 5-3-122. Розбирання трубчастих риштувань Скдад роботи 1. Знімання дощатого настилу. 2. Знімання болтів. 3. Стропування знімання трубчастих конструкцій та складування із використанням крана. Таблиця 1 – Склад ланки Професії Розряди Кількість робітників Монтажник конструкцій 6 1 Монтажник конструкцій 5 1 Монтажник койструкцій 4 2 Машиніст крана 7 1 Таблиця 2 – Норми часу Розбирання трубчастих риштувань Норми часу для монтажників конструкцій для машиніста крана Одиниця виміру 1 т трубчастих конструкцій 11 2 2 8 а б § 5-3-123. Улаштування та розбирання підвісних помостів Вказівки щодо виконання робіт Нормами передбачено улаштування та розбирання підвісних помостів шириною до 2 5 м по прогонових спорудах. Прогони пальці помостів виготовляються із брусів з поперечним перепилюванням. На верхній пояс елементи помостів подаються пакетами краном. Прогони укладаються з інтервалом 0 9 – 1 1 м. Підкоси та стояки поручнів помостів закріплюються до прогонів з двох боків. Переходи на помости між фермами улаштовуються шириною 1 м із дощок. Склад роботи Улаштування підвісних помостів 1. Виготовлення прогонів пальців . 2. Піднесення прогонів металевих підвісок елементів поручневої огорожі. 3. Укладання прогонів. 4. Навішування металевих підвісок. 5. Закріплення підвісок скобами або цвяхами. 6. Установлення прогонів у нижні петлі підвісок. 7. Укладання дощок на прогони із закріпленням цвяхами. 8. Установлення поручневої огорожі. 9. Улаштування переходів. Розбирання підвісних помостів 1. Розбирання поручневої огорожі. 2. Розбирання настилу. 3. Опускання дощок настилу та поручневої огорожі. 4. Знімання та опускання підвісок та пальців. 5. Складування елементів настилу дощок підвісок та пальців. Таблиця 1 – Склад ланки Професії Розряди Кількість робітників Тесляр 6 1 Тесляр 5 1 Монтажник конструкцій 4 1 Таблиця 2 – Норми часу Найменування робіт Одиниця виміру Норми часу № Улаштування помостів на верхньому поясі ферм з поручневою огорожею з двох боків 1 м помостів 1 9 1 на нижньому поясі ферм з поручневою огорожею з двох боків 1 7 2 на проїжджій частині прогонової споруди з поручневою огорожею 1 9 3 без поручневої огорожі 1 5 4 Розбирання помостів на поясі ферм 1 5 5 на проїжджій частині 1 6 6 § 5-3-124. Улаштування нижніх накочувальних колій Вказівки щодо виконання робіт Нормами передбачено улаштування нижніх накочувальних колій з рейок для насування пересування прогонових споруд. Накочувальні колії укладаються на помостах або на насипу. Роботи виконуються із використанням крана. Склад роботи 1. Установлення та переустановлення крана. 2. Стропування та розстропування з подаванням шпал та рейок. 3. Укладання шпал. 4. Укладання рейок. 5. Закріплення рейок костилями. 6. Скріплення стиків рейок болтами. Таблиця 1 – Склад ланки Професії Розряди Кількість робітників Монтер колії 6 1 Монтажник конструкцій 4 3 Машиніст крана 7 1 Таблиця 2 – Норми часу Улаштування нижніх накочувальних колій Норми часу для монтажників конструкцій для машиніста крана Одиниця виміру 1 м накочувальної колії 4 0 1 0 а б Примітка. Нормою передбачено виконання робіт у нормальних умовах. Під час виконання робіт у незручних умовах під фермою до норм застосовується коефіцієнт 1 25. § 5-3-125. Улаштування верхніх накочувальних колій Вказівки щодо виконання робіт Нормами передбачено улаштування верхніх накочувальних колій з рейок для насування пересування прогонових споруд які кріпляться до поясу ферм. Роботи виконуються із використанням крана. Склад роботи 1. Установлення та переустановлення крана. 2. Стропування та розстропування з подаванням шпал та рейок. 3. Укладання шпал. 4. Укладання рейок. 5. Закріплення рейок костилями. 6. Кантування пакетів рейками донизу. 7. Закріплення пакетів п’ять рейок у пакеті . Таблиця 1 – Склад ланки Професії Розряди Кількість робітників Монтер колії 6 1 Монтажник конструкцій 5 1 Монтажник конструкцій 4 2 Машиніст крана 7 1 Таблиця 2 – Норми часу Улаштування верхніх накочувальних колій Норми часу для монтажників конструкцій для машиніста крана Одиниця виміру 1 м накочувальної колії 4 8 1 2 а 6 § 5-3-126. Розбирання накочувальних колій Вказівки щодо виконання робіт Нормами передбачено розбирання верхніх або нижніх накочувальних колій з рейок для насування пересування прогонових споруд із використанням крана. Склад роботи 1. Знімання болтів стиків. 2. Знімання костилів. 3. Установлення та переустановлення крана. 4. Знімання та переміщення рейок та шпал із використанням крана. 5. Перенесення кріплень. Таблиця 1 – Склад ланки Професії Розряди Кількість робітників Монтер колії 6 1 Монтажник конструкцій 5 1 Монтажник конструкцій 4 2 Машиніст крана 7 1 Таблиця 2 – Норми часу Розбирання накочувальних колій Норми часу для монтажників конструкцій для машиніста крана Одиниця виміру 1 м накочувальної колії 1 0 0 25 а б Примітка. Нормою передбачено виконання робіт у нормальних умовах. Під час розбирання верхніх та нижніх накочувальних колій у незручних умовах під фермою до норми застосовується коефіцієнт 1 15. § 5-3-127. Укладання котків Склад роботи 1. Установлення крана. 2. Подавання котків до місця укладання із використанням крана. 3. Переміщення та укладання котків. Таблиця 1 – Склад ланки Професії Розряди Кількість робітників Монтажник конструкцій 5 1 Монтажник конструкцій 3 2 Машиніст крана 7 1 Таблиця 2 – Норма часу Укладання котків Норми часу для монтажників конструкцій для машиніста крана Одиниця виміру 1 коток 0 35 0 12 а б § 5-3-128. Підготовляння високоміцних болтів Склад роботи 1. Сортування високоміцних болтів. 2. Проварювання високоміцних болтів у лужному розчині. 3. Просушування високоміцних болтів. 4. Комплектування болтів із гайками та двома шайбами. 5. Прогвинчування болтів. 6. Змащування високоміцних болтів олійними сумішами. 7. Складання готових високоміцних болтів у герметичні контейнери. Таблиця 1 – Склад ланки Професії Розряди Кількість робітників Монтажник конструкцій 4 1 Монтажник конструкцій 3 1 Таблиця 2 – Норма часу Підготовлення високоміцних болтів Норма часу Одиниця виміру 100 болтів 5 8 § 5-3-129. Контроль за якістю натягування високоміцних болтів Склад роботи 1. Тарування динамометричного ключа. 2. Перевірка затягнутих болтів динамометричним ключем. Таблиця 1 – Склад ланки Професії Розряди Кількість робітників Монтажник конструкцій 7 1 Монтажник конструкцій 4 2 Таблиця 2 – Норми часу Контроль за якістю натягування високоміцних болтів При загвинчуванні гайок: механізованим способом вручну Одиниця виміру 100 шт. болтів 2 8 3 4 а б § 5-3-130. Підготовлення піску для піскоструминного очищення Склад роботи 1. Завантаження піску в бункер піскосушарки вручну. 2. Сушіння піску. 3. Перекидання сухого піску з просіюванням через сито в ящик. Таблиця 1 – Склад ланки Професія Розряд Кількість робітників Монтажник конструкцій 3 2 Таблиця 2 – Норма часу Підготовлення піску для піскоструминного очищення Норма часу Одиниця виміру 1 т 4 0 § 5-3-131. Нанесення карборундового покриття Склад роботи 1. Укладання накладок та фасонок на стіл. 2. Дробоструминне очищення від іржі та окалини накладок та фасонок. 3. Приготування клейової суміші на основі епоксидних смол. 5. Нанесення клейової суміші на поверхню накладок та фасонок. 6. Нанесення карборундового покриття. 7. Просушування накладок та фасонок. 8. Складування накладок та фасонок з покриттям. Таблиця 1 – Склад ланки Професії Розряди Кількість робітників Ізолювальник-плівочник 5 1 Ізолювальник-плівочник 4 1 Монтажник конструкцій 3 1 Таблиця 2 – Норма часу Нанесення карборундового покриття Норма часу Одиниця виміру 1 м2 3 3 Глава 2. МОНТАЖ ФЕРМ ПРОГОНОВИХ СПОРУД § 5-3-132. Складання ферм прогонових споруд із окремих елементів Вказівки щодо виконання робіт Нормами передбачено складання ферм прогонових споруд із окремих елементів на суцільних помостах. Кількість надміцних болтів прийнято на 1 т конструкцій відповідно: для поясу ферми – 29 штук проїжджої частини – 22 штук решітки ферм – 7 штук на 1 комплект нижніх зв'язок –17 штук. У разі установлення іншої кількості болтів на 1 т конструкцій норми потрібно розраховувати відповідно до змін кількості болтів. Величину норм потрібно визначати за § 5-3-25 § 5-3-26 § 5-3-27 частини 1 Випуску 3. Роботи виконуються із використанням крана. Склад роботи 1. Установлення та переустановлення крана. 2. Стропування та розстропування елементів з подаванням їх на платформу. 3. Укладання елементів на платформі. 4. Переміщення елементів на відстань до 50 м. 5. Знімання елементів. 6. Подаванні елементів на помости. 7. Складання елементів на помостах. 8. Установлення підмостків та драбин. 9. Розмічання та свердління отворів у накладках для з'єднання елементів ферм. 10. Установлення пробок. 11. Установлення болтів із піднесенням їх на відстань до 50 м. 12. Заміна пробок болтами. 13. Затягування гайок динамометричним ключем. Таблиця 1 – Склад ланки Професії Розряди Кількість робітників Найменування елементів прогонових споруд пояси ферми проїжджа частина решітка ферми нижні зв'язки Монтажник конструкцій 7 1 1 1 1 Монтажник конструкцій 5 1 1 1 1 Такелажник 4 2 2 2 1 Слюсар будівельний 5 1 1 1 1 Машиніст крана 8 1 1 1 1 Таблиця 2 – Норми часу Найменування елементів прогонових споруд Одиниця виміру Норми часу для монтажників конструкцій для машиніста крана Пояси ферми 1 т конструкцій 5 5 1 1 1 Проїжджа частина 6 5 1 3 2 Решітка ферми 8 2 1 64 3 Нижні зв'язки 7 8 1 95 4 а б № § 5-3-133. Переміщення елементів ферм прогонових споруд до місця їх складання Склад роботи 1. Установлення та переустановлення крана. 2. Стропування елементів ферм прогонових споруд. 3. Приймання елементів на платформу із використанням крана. 4. Розстропування елементів. 5. Супроводження під час переміщення платформи з елементами мотовозом автотранспортом . Таблиця 1 – Склад ланки Професії Розряди Кількість робітників Монтажник конструкцій 5 1 Монтажник конструкцій 4 1 Такелажник на монтажі 3 1 Машиніст крана 7 1 Таблиця 2 – Норми часу Одиниця виміру Норми часу Переміщення елементів ферм прогонових споруд на відстань понад 50 м до 100 м Додавати на переміщення елементів ферм на кожні наступні 50 м для монтажників конструкцій для машиніста крана для монтажників конструкцій для машиніста крана 1 т конструкцій 0 54 0 18 0 09 0 03 а б в г § 5-3-134. Навісний монтаж ферм прогонових споруд Вказівки щодо виконання робіт Нормами передбачено навісний напівнавісний та урівноважено навісний монтаж прогонових споруд краном із укрупнених елементів. Знімання болтів пробок та установлення болтів до проектної кількості потрібно нормувати за § 5-3-25; § 5-3-26; § 5-3-27 частини 1 Випуску 3. Склад роботи 1. Установлення та переустановлення крана. 2. Стропування елементів. 3. Піднімання та установлення укрупнених елементів із використанням крана. 4. Розмічання та свердління отворів у накладках для з'єднання елементів. 5. Установлення пробок та надміцних болтів. 6. Розстропування елементів. Таблиця 1 – Склад ланки Професії Розряди Кількість робітників Монтажник конструкцій 8 1 Монтажник конструкцій 7 2 Такелажник 5 3 Машиніст крана 8 1 Таблиця 2 – Норми часу Найменування елементів прогонової споруди Одиниця виміру Норми часу для монтажників конструкцій для машиніста крана Нижній пояс 1 т конструкцій 5 9 0 98 1 Проїжджа частина 7 2 1 2 2 Решітка ферми та верхній пояс 8 7 1 45 3 Нижні зв'язки 9 63 1 61 4 Верхні та портальні зв'язки 13 8 2 3 5 а б № § 5-3-135. Свердління отворів у накладках під час монтажу прогонових споруд Склад роботи 1. Подавання накладок. 2. Установлення накладок на тимчасові болти. 3. Розмічання місць для свердління отворів. 4. Знімання та перенесення накладок до місць свердління. 5. Свердління отворів у накладках. Таблиця 1 – Склад ланки Професії Розряди Кількість робітників Слюсар будівельний 5 1 Монтажник конструкцій 4 1 Таблиця 2 – Норма часу Свердління отворів у накладках під час монтажу Норма часу Одиниця виміру 10 отворів 1 6 § 5-3-136. Герметизація стиків прогонових споруд на високоміцних болтах Склад роботи 1. Очищення стику від бруду та пилу стисненим повітрям. 2. Герметизація стику прогонових споруд герметиком. Таблиця 1 – Склад ланки Професія Розряд Кількість робітників Монтажник конструкцій 5 1 Монтаажник конструкцій 3 1 Таблиця 2 – Норма часу Герметизація стиків прогонових споруд на високоміцних болтах Норма часу Одиниця виміру 10 м герметизації стику 5 1 § 5-3-137. Монтаж і демонтаж електричних лебідок Склад роботи При монтажі електричних лебідок: 1. Монтаж металевих деталей і конструкцій для установлення та кріплення електричних лебідок і пускової апаратури. 2. Дугове зварювання. 3. Переміщення зварювального апарата на відстань до 50 м. 4. Намотування троса на барабан лебідки. 5. Установлення електричної лебідки з підніманням до 3 м. 6. Монтаж пускової апаратури. 7. Прокладання кабелю. 8. Приєднання жил кабелю і проводів до затискачів апаратів. При демонтажі електричних лебідок: 1. Від'єднання жил кабелю і проводів від затискачів апаратів. 2. Знімання кабелю. 3. Демонтаж пускової апаратури. 4. Знімання електричної лебідки зі спуском до 3 м. 5. Змотування троса з барабана лебідки. 6. Демонтаж металоконструкцій. 7. Дугове різання. 8. Переміщення зварювального апарата на відстань до 50 м. Таблиця 1 – Склад ланки Професії Розряди Кількість робітників Електромонтажник-налагоджувальник 6 1 Монтажник будівельних машин та механізмів 5 1 Електрослюсар будівельний 4 1 Електрослюсар будівельний 3 1 Електрозварник ручного зварювання 6 1 Таблиця 2 – Норми часу на 1 лебідку Найменування робіт Вантажопідйомність лебідки т до 1 5 2 3 5 Монтаж електричних лебідок 47 5 52 9 61 2 78 8 1 Демонтаж електричних лебідок 25 5 27 3 30 8 37 5 2 Виготовлення металевих деталей і конструкцій 9 8 12 3 14 8 17 2 3 При переміщенні електричної лебідки по горизонталі понад 10 м на кожні наступні 10 м додавати 0 36 0 59 0 87 1 4 4 а б в г № § 5-3-138. Установлення та знімання блоків і поліспастів Склад роботи 1. Піднімання блока або поліспаста вручну чи за допомогою допоміжного блока канатом. 2. Закріплення блока або запасованого поліспаста до такелажних пристроїв або установлених конструкцій. Таблиця 1 – Склад ланки Професії Розряди Кількість робітників Вантажопідйомність блоки чи поліспаста т до 3 10 25 30 Такелажник 6 - - 1 1 Такелажник 5 - 1 1 1 Такелажник 4 1 2 1 1 Такелажник 3 2 1 1 2 Таблиця 2 Норми часу Установлення блоків із закріпленням: Одиниця виміру Вантажопідйомність блока т до 1 5 3 5 10 15 Внизу 1 блок 0 74 0 88 1 47 2 24 3 36 1 На висоті до 10 м 0 97 1 68 2 66 3 5 5 04 2 Додавати на кожні наступні 10 м 0 55 0 55 0 77 0 77 0 97 3 а б в г д № Таблиця 3 – Норми часу Установлення блоків із закріпленням: Одиниця виміру Вантажопідйомність поліспаста т до 10 15 20 25 30 Внизу 1 поліспаст 2 94 3 64 5 88 8 82 11 62 1 На висоті до 10 м 5 04 7 28 8 82 10 78 13 3 2 Додавати на кожні наступні 10 м 1 54 1 96 1 96 1 96 1 96 3 а б в г д № Примітка. При зніманні блоків або поліспастів норми часу потрібно помножити на 0 6. § 5-3-139. Улаштування поліспастів Склад роботи 1. Закріплення сталевого каната. 2. Протягування каната від лебідки через блоки поліспаста. 3. Закріплення вільного кінця каната до одного з блоків. 4. Намотування другого кінця каната на лебідку. Таблиця 1 – Склад ланки Професії Розряди Діаметр каната мм 19 – 23 24 – 32 Відстань між блоками поліспаста м до 10 30 50 10 30 50 Такелажник 6 - - - 1 1 1 Такелажник 5 1 1 1 - - - Такелажник 4 1 1 1 1 1 1 Такелажник 3 2 2 2 2 2 2 Таблиця 2 – Норми часу Найменування робіт Одиниця виміру Діаметр каната мм 19 – 23 24 – 32 Відстань між блоками поліспаста м до 10 30 50 10 30 50 Улаштування поліспастів в дві нитки 1 поліспаст 4 34 5 04 5 74 6 72 8 4 8 82 1 Додавати на кожну наступну нитку при кількості ниток: до чотирьох 0 60 0 74 2 більше чотирьох 1 05 1 47 3 а б в г д є № Примітки: 1. При розпасовуванні поліспастів вручну норми часу потрібно помножити на 0 9 а при розпасовуванні за допомогою електричних лебідок та інших механізмів на 0 6. 2. При запасовуванні поліспастів вгорі норми часу потрібно помножити на 2. § 5-3-140. Оснащення поліспастів Склад роботи 1. Закріплення сталевого каната. 2. Протягування каната від лебідки через блоки поліспаста. 3. Закріплення вільного кінця каната до одного з блоків. 4. Намотування другого кінця каната на лебідку. Таблиця 1 – Склад ланки Професії Розряди Діаметр каната мм 19 – 23 24 – 32 Відстань між блоками поліспаста м до 10 30 50 10 30 50 Такелажник 6 - - - 1 1 1 Такелажник 5 1 1 1 - - Такелажник 4 1 1 1 1 1 1 Такелажник 3 2 2 2 2 2 2 Таблиця 2 – Норми часу Найменування робіт Одиниця виміру Діаметр каната мм 19 – 23 24 – 32 Відстань між блоками поліспаста м до 10 30 50 10 30 50 Влаштування поліспастів в дві нитки 1 поліспаст 4 34 5 04 5 74 6 72 8 4 8 82 1 Додавати на кожну наступну нитку при кількості ниток: до чотирьох 0 60 0 74 2 більше чотирьох 1 05 1 47 3 а б в г д є № Примітки: 1. При розпасовуванні поліспастів вручну норми часу потрібно помножити на 0 9 а при розпасовуванні за допомогою електричних лебідок та інших механізмів – на 0 6. 2. При запасовуванні поліспастів вгорі норми часу потрібно помножити на 2. § 5-3-141. Поперечне пересування прогонових споруд лебідками Вказівки щодо виконання робіт Нормами передбачено поперечне пересування прогонової споруди двома тяговими та двома гальмівними лебідками раніше встановленими з поліспастами. Склад робіт 1. Керування роботою лебідок. 2. Спостереження за роботою тягових та гальмівних лебідок котків накочувальних колій. 3. Переустановлення котків під час переміщення прогонової споруди. Таблиця 1 – Склад ланки Професії Розряди Кількість робітників Монтажник конструкцій 5 2 Монтажник конструкцій 4 2 Такелажник 4 2 Такелажник 3 2 Машиніст електролебідки 5 4 Таблиця 2 – Норма часу Поперечне пересування прогонових споруд лебідками Норма часу Одиниця виміру 1 м переміщення 21 2 § 5-3-142. Поздовжнє пересування прогонових споруд лебідками Вказівки щодо виконання робіт Нормами передбачено поздовжнє пересування прогонової споруди раніше встановленими тяговою і гальмівною лебідками з поліспастами. Склад робіт 1. Управління роботою лебідок. 2. Спостереження за роботою тягової та гальмівної лебідок поліспастів котків накочувальних колій. 3. Переустановлення котків під час переміщення прогонової споруди. Таблиця 1 – Склад ланки Професії Розряди Кількість робітників Монтажник конструкцій 5 2 Монтажник конструкцій 4 2 Такелажник 4 2 Машиніст електролебідки 5 2 Таблиця 2 – Норма часу Поздовжнє пересування прогонових споруд лебідками Норма часу Одиниця виміру 1 м пересування 12 7 Глава 3. АВТОМАТИЧНЕ ЗВАРЮВАННЯ § 5-3-143. Підготовлення та установлення з приварюванням вертикальної вставки на стик головної балки для зварювання Вказівки щодо виконання робіт Нормами передбачено підготовку вертикального стику головної балки прогонової споруди для автоматичного зварювання автоматом А1150У з установленням та приварюванням вертикальної вставки на стінки балки що зварюється. Для тимчасового закріплення вставки установлюються планки з отворами на кінцях куди забиваються конічні клини та приварюються ручним дуговим зварюванням скоби до стінок балок. Стики головних балок прогонової споруди зварюються з помостів які навішуються на верхній пояс балки. Склад роботи 1. Піднесення та підготовлення до роботи газорізального апарата. 2. Розмічання та прирізування вставки газорізальним апаратом. 3. Стропування та піднімання вставки краном з притримуванням відтяжкою. 4. Тимчасове закріплення вставки монтажними пристосуваннями. 5. Розстропування вставки. 6. Підготовлення зварювального апарата. 7. Приварювання скоб ручним дуговим зварюванням. 8. Розбирання монтажних пристосувань. 9. Ручне дугове приварювання вертикальної вставки з двох боків. 10. Прибирання газорізального та зварювального апаратів. Таблиця 1 – Склад ланки Професії Розряди Кількість робітників Підготовлення та установлення з приварюванням вставки на стик Приварювання скоб ручним дуговим зварюванням Монтажник конструкцій 6 1 - Монтажник конструкцій 4 1 - Монтажник конструкцій 3 - 1 Електрозварник 5 - 1 Газорізальник 5 1 - Машиніст крана 7 1 - Таблиця 2 – Норми часу Найменування видів робіт Одиниці виміру Норми часу № Підготовлення та установлення з приварюванням вставки товщиною 14 мм на стик 1 стик 3 3 1 Приварювання скоб ручним дуговим зварюванням 1 скоба 0 2 2 Примітка. У разі зварювання вставки товщиною більшою ніж 14 мм до норми № 1 таблиці 2 на кожний наступний 1 мм товщини застосовується коефіцієнт 1 05. § 5-3-144. Приварювання вивідних планок Склад роботи 1. Підготовлення до роботи зварювального апарата. 2. Приварювання вивідних планок ручним дуговим зварюванням. 3. Зачищення зварювальних швів. 4. Знімання клинів та планок. 5. Прибирання зварювального апарата. Таблиця 1 – Склад ланки Професії Розряди Кількість робітників Електрозварник 5 1 Монтажник конструкцій 4 1 Таблиця 2 – Норма часу Приварювання вивідних планок Норма часу Одиниця виміру 1 планка 0 25 § 5-3-145. Підготовлення зварювального автомата до зварювання вертикальних стиків та знімання після виконання зварювальних робіт Склад роботи 1. Підготовлення устаткування. 2. Прокладання та приєднання кабелів і шлангів. 3. Заземлення зварювального автомата. 4. Установлення зварювального автомата в робочий стан. 5. Навішування на зварюваний стик зварювального автомата. 6. Установлення касети з електродним дротом та механізму що її подає. 7. Монтаж та налагодження системи охолодження. 8. Знімання зварювального автомата. 9. Демонтаж зварювального устаткування та системи охолодження. Таблиця 1 – Склад ланки Професії Розряд Кількість робітників Електрозварник 6 1 Електрозварник 4 1 Монтажник конструкцій 4 1 Таблиця 2 – Норма часу Підготовлення до зварювання та знімання зварювального автомата після зварювання Норма часу Одиниця виміру 1 стик 6 8 § 5-3-146. Автоматичне зварювання вертикальних стиків головних балок прогонової споруди Вказівки щодо виконання робіт Нормами передбачено автоматичне зварювання автоматом А1150У під шаром вуглекислого газу з помостів. Склад роботи 1. Підготовлення до роботи зварювального апарата. 2. Установлення та регулювання режиму зварювання. 3. Зварювання стику. 4. Очищення проміжних та наступного шарів шва. 5. Відключення та прибирання зварювального апарата. Таблиця 1 Склад ланки Професії Розряди Кількість робітників Електрозварник 7 1 Електрозварник 4 1 Таблиця 2 – Норма часу Автоматичне зварювання вертикальних стиків Норма часу Одиниця виміру 1 м шва 2 0 § 5-3-147. Зрізання монтажних скоб та вивідних планок Склад роботи 1. Підготовлення газових балонів до роботи. 2. Регулювання різака. 3. Зрізання скоб та вивідних планок. 4. Перенесення шлангів у межах робочої зони. 5. Відключення шлангів різака від балонів та їх прибирання. Таблиця 1 – Склад ланки Професії Розряди Кількість робітників Газорізальник 5 1 Монтажник конструкцій 4 1 Таблиця 2 – Норма часу Зрізання монтажних скоб та вивідних планок Норма часу Одиниця виміру 1 м зварювального шва 0 9 § 5-3-148. Підготовлення зварювального шва до ультразвукової діагностики Склад роботи 1. Зачищення напливів підрізання крайків зварювального шва шліфмашинками. 2. Піскоструминне очищення стику. Таблиця 1 – Склад ланки Професії Розряди Кількість робітників Монтажник конструкцій 4 1 Піскоструминник 4 1 Машиніст компресора 5 1 Таблиця 2 – Норма часу Підготовлення зварювального шва до ультразвукової діагностики Норма часу Одиниця виміру 1 м стику 1 5 § 5-3-149. Установлення пристроїв для автоматичного зварювання горизонтальних стиків верхнього поясу головних балок Вказівки щодо виконання робіт Перед зварюванням до стиків верхнього поясу головних балок прогонової споруди закріплюються сталеві та мідні підкладки які зовні підтримуються домкратами а з внутрішньої сторони – сталевими клинами що забиваються у приварені скоби. Установлення кріплень у стиках верхнього поясу виконується з підвісних помостів. Склад роботи 1. Піднесення та підготовлення до роботи зварювального апарата. 2. Приварювання скоб. 3. Закріплення сталевих та мідних підкладок до стику балки. 4. Прибирання зварювального апарата. Таблиця 1 Склад ланки Професії Розряди Кількість робітників Монтажник конструкцій 5 1 Монтажник конструкцій 3 1 Електрозварник 4 1 Таблиця 2 – Норма часу Установлення пристроїв для автоматичного зварювання горизонтальних стиків верхнього поясу Норма часу Одиниця виміру 1 стик 1 6 § 5-3-150. Вибирання депланації при зварюванні металевих конструкцій Склад роботи 1. Розмічання місць приварювання скоб для вибирання депланації. 2. Приварювання скоб. 3. Вибирання депланації металевими клинами. 4. Фіксація стику прихватками довжиною 50 – 60 мм з кроком 350 мм. Таблиця 1 – Склад ланки Професії Розряди Кількість робітників Монтажник конструкцій 5 1 Монтажник конструкцій 4 1 Електрозварник 4 1 Таблиця 2 – Норма часу Вибірка депланацій при зварюванні металевих конструкцій Норма часу Одиниця виміру 1 м 1 0 § 5-3-151. Автоматичне зварювання горизонтальних стиків верхнього поясу головних балок прогонової споруди Вказівки щодо виконання робіт Нормами передбачено автоматичне зварювання горизонтальних стиків зварювальним трактором АДФ-1002 під шаром флюсу. Для переміщення зварювального трактора на стик установлюється готова напрямна рама із кутика яку закріплюють струбцинами до полиць поясу балки. Склад роботи Установлення зварювального трактора 1. Підготовлення до роботи зварювального апарата. 2. Піднімання зварювального трактора касети з електродним дротом напрямної рами та флюсу на висоту до 4 м. 3. Установлення напрямної рами зварювального трактора. 4. Закріплення напрямної рами струбцинами. 5. Розмотування дроту та приєднання кабелю заземлення зварювального трактора. 6. Очищення кромок стику. 7. Прибирання зварювального апарата. Автоматичне зварювання стику 1. Регулювання подавання та направлення електродного дроту із застосуванням мундштука зварювального трактора. 2. Регулювання положення мундштука. 3. Зварювання стику. 4. Знімання та установлення касети. 5. Засипання в бункер флюсу. 6. Очищення проміжних та останнього шару шва. Знімання зварювального трактора 1. Намотування на касету залишку електродного дроту. 2. Від'єднання кабелів. 3. Знімання заземлення. 4. Знімання зварювального трактора та касети. 5. Знімання кріплень і напрямної рами. 6. Змотування кабелів у бухти або перенесення до наступного стику. Таблиця 1 – Склад ланки Професії Розряди Кількість робітників Електрозварник 7 1 Електрозварник 4 1 Монтажник конструкцій 4 1 Машиніст крана 7 1 Таблиця 2 – Норми часу Найменування робіт Одиниці виміру Норми часу для робітників для машиніста Установлення зварювального трактора 1 стик 1 6 0 53 1 Автоматичне зварювання стику 1 м проходу трактора 0 48 - 2 Знімання зварювального трактора 1 стик 1 1 0 37 3 а б № § 5-3-152. Знімання пристроїв після автоматичного зварювання горизонтальних стиків верхнього поясу головних балок Склад роботи 1. Знімання домкратів мідних та сталевих підкладок. 2. Укладання домкратів мідних та сталевих підкладок на помости. 3. Зрізання скоб. 4. Зачищання місць зрізання скоб. Таблиця 1 – Склад ланки Професії Розряди Кількість робітників Монтажник конструкцій 5 1 Монтажник конструкцій 4 1 Машиніст крана 7 1 Таблиця 2 – Норми часу Знімання пристроїв після автоматичного зварювання горизонтальних стиків верхнього поясу головних балок Норми часу для монтажників для машиніста Одиниця виміру 1 стик 0 6 0 3 а б § 5-3-153. Механізоване зачищення зварювальних швів Склад роботи 1. Підготовлення до роботи зачищувального інструменту. 2. Зачищення зварювальних швів. 3. Заміна зношених дисків зачищувального інструменту. Таблиця 1 – Склад ланки Професія Розряд Кількість робітників Монтажник конструкцій 4 1 Таблиця 2 – Норми часу Механізоване зачищення зварювальних швів: Одиниця виміру Норми часу № стельових 1 м шва 0 6 1 вертикальних 0 4 2 горизонтальних 0 3 3 Галузеві норми часу на будівельні монтажні та ремонтно-будівельні роботи Збірник ГН 5 Монтаж металевих конструкцій Випуск З Мости та труби частина 2 Розробники – фахівці Українського науково-дослідного центру економіки будівництва „Екобуд": канд. екон. наук Голодець Інна Володимирівна Шевчук Кирило Іванович Томільцев Іван Михайлович Гончаренко Людмила Петрівна Калита Лідія Андріївна. У розробці приймали участь: Гуляницький Олексій Анатолійович Химич Анатолій Андрійович Шупик Юрій Петрович Корбут Віктор Іванович ВАТ „Мостобуд" Данченко Марія Іванівна Білозерцев Ігор Володимирович ТОВ „БМК Планета-Міст" Жучко Григорій Пилипович УДВТП „Укрдортехнологія" . Консультації надавали: канд. екон. наук Беркута Анатолій Всеволодович Шарапова Тамара Олексіївна Губень Петро Іванович Пономаренко Ірина Борисівна Мінрегіонбуд України . Під загальною редакцією канд. екон. наук Голодець Інни Володимирівни.