Каталог нормативних документів у галузі будівництва і промисловості будівельних матеріалів (за станом на 01.01.2008 року)

Мінрегіонбуд України Каталог нормативних документів у галузі будівництва і промисловості будівельних матеріалів за станом на 01.01.2008 року Книга І. Нормативні документи за класифікацією мінрегіонбуду України Книга II. Стандарти за міжнародною класифікацією стандартів ICS та будівельні норми за реєстраційними номерами Київ 2008 УДК 69 083.74 ББК 65.9 4 Укр 31-372 К-29 Каталог нормативних документів у галузі будівництва і промисловості будівельних матеріалів за станом на 1 січня 2008 року . Видання офіційне / Укрархбудінформ Київ 2008. – 252 с. ISBN 978-966-8539-56-5 Схвалений секцією з питань технічного регулювання у будівництві НТР Мінрегіонбуду України протокол № 14 від 13 грудня 2007 р. Каталог підготовлений згідно з вимогами "Порядку видання та розповсюдження нормативних документів у галузі будівництва та промисловості будівельних матеріалів" наказ Держспоживстандарту і Держбуду України від 24.02.2003 року № 27/12 та на підставі "Положення про Фонд нормативних документів у сферах містобудування будівництва та промисловості будівельних матеріалів" наказ Держбуду України від 25.02.2005 року № 41 ISBN 978-966-8539-56-5 УДК 69 083.74 ББК 65.9 4 Укр 31-372 *** Державне підприємство "Укрархбудінформ" – офіційний видавець нормативних документів у галузі будівництва і промисловості будівельних матеріалів Мінрегіонбуду України © Мінрегіонбуд України © Державне підприємство "Укрархбудінформ" 2008 ПЕРЕДМОВА "Каталог нормативних документів у галузі будівництва і промисловості будівельних матеріалів" містить чинні на 01.01.2008 р. в Україні державні національні стандарти та будівельні норми що затверджені Мінрегіонбудом України який є правонаступником Держбуду УРСР Мінінвестбуду України Мінбудархітектури України Держкоммістобудування України Держбуду України та Мінбуду України та міждержавні нормативні документи що затверджені колишнім Держбудом СРСР і дія яких не скасована на території України. В Каталог включені також нормативні документи розділів 91 "Будівельні матеріали і будівництво" та 93 "Цивільне будівництво" Каталогу нормативних документів Держспоживстандарт України та Покажчика міждержавних стандартів Держспоживстандарт України які прийняті Держстандартом колишнього СРСР Держспоживстандартом України та Держпланом колишньої УРСР для застосування у будівельному комплексі дію яких станом на 01.01.2008 року не скасовано. Каталог складається з двох книг та чотирьох частин: Книга І. Нормативні документи за класифікацією Мінрегіонбуду України Частина 1. Реєстр Фонду чинних державних національних нормативних документів у галузі будівництва та промисловості будівельних матеріалів. Частина 2. Перелік чинних міждержавних нормативних документів у галузі будівництва та промисловості будівельних матеріалів. Книга II. Стандарти за міжнародною класифікацією стандартів ICS та будівельні норми за реєстраційними номерами Частина 3. Перелік чинних державних національних і міждержавних стандартів у галузі будівництва і промисловості будівельних матеріалів за Міжнародною класифікацією стандартів ICS Частина 4. Перелік чинних державних національних і міждержавних будівельних норм за реєстраційними номерами Примітка. У книзі II ті самі документи що й в книзі І але за іншою класифікацією. У Каталозі використовуються такі умовні позначення: ДСТУ Б – державний національний стандарт України прийнятий Мінрегіонбудом України ДСТУ – державний національний стандарт України прийнятий Держспоживстандартом України ДБН – державні національні будівельні норми України РСТ – республіканський стандарт колишньої УРСР дію якого не скасовано РСН – республіканські будівельні норми колишньої УРСР дію яких не скасовано ГОСТ – государственный стандарт стандарт колишнього СРСР дію якого в Україні не скасовано СТ СЭВ – стандарт СЭВ стандарт колишньої РЕВ дію якого в Україні не скасовано СНиП – строительные нормы и правила колишнього СРСР дію яких в Україні не скасовано РНиП – реставрационные нормы и правила колишнього СРСР дію яких в Україні не скасовано СН – строительные нормы колишнього СРСР дію яких в Україні не скасовано МСН – межгосударственные строительные нормы чинні в СНД до дії яких приєдналась Україна МРД – межгосударственный руководящий документ чинний в СНД до дії якого приєдналась Україна КНИГА I Нормативні документи за класифікацією Мінрегіонбуду України Класифікація Мінрегіонбуду України нормативних документів у галузі будівництва і промисловості будівельних матеріалів Шифр Найменування класів підкласів та комплексів документів А. Організаційно-методичні нормативні документи А 1. Стандартизація нормування сертифікація і метрологія А 1.1. Система стандартизації та нормування у будівництві А 1.2. Система сертифікації продукції в будівництві А 1.3. Система метрологічного забезпечення в будівництві А 2. Вишукування проектування і територіальна діяльність А 2.1. Вишукування А 2.2. Проектування А 2.3. Територіальна діяльність в будівництві А 2.4. Система проектної документації для будівництва A 3. Виробництво продукції в будівництві А 3.1. Управління організація і технологія А 3.2. Система стандартів безпеки праці А 3.3. Система технологічної документації в будівництві Б. Містобудівні нормативні документи Б 1. Містобудівна документація та інформаційне забезпечення Б 1.1. Система містобудівної документації Б 2. Планування та забудова територій і населених пунктів Б 2.1. Регіональне планування і розміщення об'єктів містобудування Б 2.2. Планування та забудова міст селищ і функціональних територій Б 2.3. Планування і забудова сільських поселень В. Технічні нормативні документи В 1. Загальнотехнічні вимоги до життєвого середовища та продукції будівельного призначення В 1.1. Захист від небезпечних геологічних процесів шкідливих експлуатаційних впливів від пожежі В 1.2. Система надійності та безпеки в будівництві В 1.3. Система забезпечення точності геометричних параметрів у будівництві В 1.4. Система радіаційної безпеки в будівництві В 2. Об'єкти будівництва та промислова продукція будівельного призначення В 2.1. Основи та фундаменти споруд В 2.2. Будинки і споруди В 2.3. Споруди транспорту В 2.4. Гідротехнічні енергетичні та меліоративні системи і споруди підземні гірничі виробки В 2.5. Інженерне обладнання споруд зовнішніх мереж В 2.6. Конструкції будинків і споруд В 2.7 Будівельні матеріали В 2.8. Будівельна техніка оснастка інвентар та інструмент В 3. Експлуатація ремонт реставрація та реконструкція В 3.1. Експлуатація конструкцій та інженерного обладнання споруд зовнішніх мереж В 3.2. Реконструкція ремонт реставрація об'єктів будівництва Г. Рекомендовані нормативні документи посібники Г 1. Організаційно-методичні економічні і технічні нормативи Д. Кошторисні норми та правила Д 1. Організація робіт з кошторисного нормування Д 1.1. Кошторисна документація Д 1.2. Вартість будівництва об'єктів і робіт Д 2. Кошторисні норми Д 2.1. Кошторисні норми на проектне-вишукувальні роботи Д 2.2. Ресурсні елементні кошторисні норми на будівельні роботи Д 2.3. Ресурсні елементні кошторисні норми на монтаж устаткування Д 2.4. Ресурсні елементні кошторисні норми на ремонтно-будівельні роботи Д 2.5. Ресурсні елементні кошторисні норми на реставраційно-відновлювальні роботи Д 2.6. Ресурсні елементні кошторисні норми на пусконалагоджувальні роботи Д 2.7 Ресурсні кошторисні норми експлуатації будівельних машин та механізмів 6 Частина 1 РЕЄСТР Фонду чинних державних національних нормативних документів у галузі будівництва та промисловості будівельних матеріалів Як користуватись реєстром Фонду чинних державних національних нормативних документів у галузі будівництва та промисловості будівельних матеріалів Реєстр містить чинні державні національні нормативні документи ДСТУ Б ДБН РСТ УССР та РСН УССР які прийняті Мінрегіонбудом* України та чинні за станом на 01.01.2008 р. і які зберігаються у його Галузевому Фонді. В цю частину Каталогу включені також РСТ УРСР які прийняті до 1992 року Держпланом колишньої УРСР та ДСТУ які прийняті після 1992 року Держспоживстандартом України для застосування у будівельному комплексі України дія котрих станом на 01.01.2008 року не скасована. Нормативні документи подані за класифікацією Мінрегіонбуду України і містять такий бібліографічний опис: приклад ДСТУ Б В.2.7-8-94 1 Плити п і нополістирольні. Технічні умови 2 Чинні з 01.07.94 р. Наказ від 24.03.94 р. № 64 4 На заміну ГОСТ 15588-86 5 Зміна № 1 чинна з 01.03.98 р. Наказ від 30.01.98 р. № 23 БУ № 1-1998 р. 6 005 3 003 7 1 Позначення нормативного документа – складається з абревіатури виду документа ДСТУ покажчика комплексу за класифікацією НД Мінрегіонбуду України В.2.7 реєстраційного номера 8 та року прийняття 1994 2 Назва НД українською мовою 3 Шифр організації що здійснює супровід НД** 4 Термін надання чинності та документ про надання чинності для Мінрегіонбуду – наказ; для Держспоживстандарту – наказ ДС; для Держплану УРСР – постанова ДП 5 На заміну – містить перелік НД на заміну яких введено даний НД 6 Зміна – містить перелік змін до НД термін надання чинності та документ про прийняття кожної; видання де вона надрукована** 7 Шифр організації що розповсюджує НД** * Мінрегіонбуд України є правонаступником Держбуду УРСР Мінінвестбуду України Мінбудархітектури України Держкоммістобудування України Держбуду України та Мінбуду України. ** Шифри організацій наведені на сторінках 147-151. *** БУ – журнал "Будівництво України" номер-рік  – Укрархбудінформ Збірник змін рік  – Укрархбудінформ ІПС – Інформаційний покажчик стандартів номер – рік  – Держспоживстандарт України ИУРСТ – Информационный указатель республиканских стандартов УССР номер – рік ІБ – Інформаційний бюлетень Мінрегіонбуду України номер-рік 8 A 1.1 Позначення Назва; організація що здійснює супровід Додаткові дані А. ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ А 1. СТАНДАРТИЗАЦІЯ НОРМУВАННЯ СЕРТИФІКАЦІЯ І МЕТРОЛОГІЯ А 1.1 Система стандартизації та нормування у будівництві ССНБ Система стандартизации и нормирования в строительстве ССНС МСН 1.01-01-96 Система межгосударственных нормативных документов в строительстве. Основные положения Чинні з 01.06.97 р. Наказ від 28.05.97 р. № 88 На заміну МДС-2 002 003 МРД 1.01-201-96 Порядок финансирования работ по межгосударственной стандартизации и техническому нормированию в строительстве Чинний з 01.06.97 р. Наказ від 28.05.97 р. № 88 На заміну МДС-3 002 003 ДБН А.1.1-1-93 Система стандартизації та нормування у будівництві. Основні положення Чинні з 01.07.93 р. Наказ від 27.04.93 р. № 46 На заміну СНиП 1.01.01-82 002 003 ДБН А.1.1-2-93 Порядок розробки вимоги до побудови викладу та оформлення нормативних документів Чинні з 01.07.93 р. Наказ від 27.04.93 р. № 46 На заміну СНиП 1.01.02-83 Зміна № 1 чинна з 01.10.2005 р. Наказ від 23.08.2005 р. № 142 Збірник змін за 2005 р. 002 003 ДБН А.1.1-3-93 Порядок проведення експертизи узгодження затвердження реєстрації видання та скасування нормативних документів Чинні з 01.07.93 р. Наказ від 27.04.93 р. № 46 На заміну СНиП 1.01.03-83 Зміна № 1 чинна з 01.10.2005 р. Наказ від 23.08.2005 р. № 142 Збірник змін за 2005 р. 004 003 ДСТУ Б А.1.1-5-94 Загальні фізико-технічні характеристики та експлуатаційні властивості будівельних матеріалів. Терміни та визначення Чинний з 01.10.94 р. Наказ від 12.04.94 р. № 83 Введено вперше 005 003 ДСТУ Б А.1.1-6-94 Теплофізичні випробування матеріалів. Терміни та визначення Чинний з 01.10.94 р. Наказ від 12.04.94 р. № 83 Введено вперше 005 003 ДСТУ Б А.1.1-7-94 Метод термічного аналізу матеріалів. Терміни та визначення Чинний з 01.10.94 р. Наказ від 12.04.94 р. № 83 Введено вперше 005 003 ДСТУ Б А.1.1-8-94 Метод рентгеноструктурного аналізу матеріалів. Апаратурне оформлення. Терміни та визначення Чинний з 01.10.94 р. Наказ від 12.04.94 р. № 83 Введено вперше 005 003 ДСТУ Б А.1.1-9-94 Метод електронної мікроскопії матеріалів. Терміни та визначення Чинний з 01.10.94 р. Наказ від 12.04.94 р. № 83 Введено вперше 005 003 ДСТУ Б А.1.1-10-94 Метод мікроскопічного кількісного аналізу структури матеріалов. Терміни та визначення Чинний з 01.10.94 р. Наказ від 12.04.94 р. № 83 Введено вперше 005 003 9 A 1.1 Позначення Назва; організація що здійснює супровід Додаткові дані ДСТУ Б А.1.1-11-94 Показники якості і методи оцінки рівня якості продукції. Терміни та визначення Чинний з 01.10.94 р. Наказ від 12.04.94 р. № 83 Введено вперше 005 003 ДСТУ Б А.1.1-12-94 Вироби будівельного призначення з мінерального волокна. Терміни та визначення Чинний з 01.10.94 р. Наказ від 12.04.94 р. № 83 Введено вперше 005 003 ДСТУ Б А.1.1-13-94 Матеріали дрібноштучні стінові. Терміни та визначення Чинний з 01.10.94 р. Наказ від 12.04.94 р. № 83 Введено вперше 005 003 ДСТУ Б А.1.1-14-94 Вироби керамічні личкувальні. Терміни та визначення Чинний з 01.10.94 р. Наказ від 12.04.94 р. № 83 Введено вперше 005 003 ДСТУ Б А.1.1-15-94 Перліт. Матеріали та вироби перлітові. Терміни та визначення Чинний з 01.10.94 р. Наказ від 12.04.94 р. № 83 Введено вперше 005 003 ДСТУ Б А.1.1-16-94 Матеріали рулонні покрівельні та гідроізоляційні. Терміни та визначення Чинний з 01.10.94 р. Наказ від 12.04.94 р. № 83 Введено вперше 005 003 ДСТУ Б А.1.1-17-94 Черепиця керамічна та бетонна. Терміни та визначення Чинний з 01.10.94 р. Наказ від 12.04.94 р. № 83 Введено вперше 005 003 ДСТУ Б А.1.1-18-94 Вироби керамічні кислототривкі каналізаційні та дренажні. Терміни та визначення Чинний з 01.10.94 р. Наказ від 12.04.94 р. № 83 Введено вперше 005 003 ДСТУ Б А.1.1-19-94 Лінолеум. Терміни та визначення Чинний з 01.10.94 р. Наказ від 12.04.94 р. № 83 Введено вперше 005 003 ДСТУ Б А.1.1-20-94 Крейда природна мука вапнякова і доломітова. Терміни та визначення Чинний з 01.10.94 р. Наказ від 12.04.94 р. № 83 Введено вперше 005 003 ДСТУ Б А.1.1-21-94 Скло та вироби зі скла будівельного призначення. Терміни та визначення Чинний з 01.10.94 р. Наказ від 12.04.94 р. № 83 Введено вперше 006 003 ДСТУ Б А.1.1-22-94 Скло будівельне листове прокатне і тягнуте. Технологія виготовлення. Терміни та визначення Чинний з 01.10.94 р. Наказ від 12.04.94 р. № 83 Введено вперше 006 003 ДСТУ Б А.1.1-23-94 Засоби пакетування та контейнери для будівельних матеріалів і виробів. Терміни та визначення Чинний з 01.10.94 р. Наказ від 12.04.94 р. № 83 Введено вперше 005 003 10 А 1.1 Позначення Назва; організація що здійснює супровід Додаткові дані ДСТУ Б А.1.1-24-94 Місцеві будівельні матеріали. Терміни та визначення Чинний з 01.10.94 р. Наказ від 12.04.94 р. № 83 Введено вперше 004 003 ДСТУ Б А.1.1-25-94 Грунти. Терміни та визначення Чинний з 01.10.94 р. Наказ від 12.04.94 р. № 83 Введено вперше 004 003 ДСТУ Б А.1.1-26-94 Відходи промисловості для будівельних виробів. Терміни та визначення Чинний з 01.01.95 р. Наказ від 27.09.94 р. № 42 Введено вперше 005 003 ДСТУ Б А.1.1-27-94 Матеріали будівельні. Дефекти. Терміни та визначення Чинний з 01.01.95 р. Наказ від 27.09.94 р. № 42 Введено вперше 005 003 ДСТУ Б А.1.1-28-94 Вироби полімерні погонажні профільні та оздоблювальні стінові рулонні і листові . Терміни та визначення Чинний з 01.01.95 р. Наказ від 27.09.94 р. № 42 Введено вперше 005 003 ДСТУ Б А.1.1-29-94 Мастики покрівельні гідро- і пароізоляційні та приклеювальні. Терміни та визначення Чинний з 01.01.95 р. Наказ від 27.09.94 р. № 42 Введено вперше 005 003 ДСТУ Б А.1.1-30-94 Вермикуліт. Матеріали та вироби на його основі. Терміни та визначення Чинний з 01.01.95 р. Наказ від 27.09.94 р. № 42 Введено вперше 005 003 ДСТУ Б А.1.1-31-94 Сировина глиниста для виробництва штучних пористих заповнювачів. Терміни та визначення Чинний з 01.01.95 р. Наказ від 27.09.94 р. № 42 Введено вперше 005 003 ДСТУ Б А.1.1-32-94 Вироби будівельного призначення із природного каменю. Терміни та визначення Чинний з 01.01.95 р. Наказ від 27.09.94 р. № 42 Введено вперше 005 003 ДСТУ Б А.1.1-33-94 Вироби гіпсові звукопоглинаючі та звукоізоляційні. Терміни та визначення Чинний з 01.01.95 р. Наказ від 27.09.94 р. № 42 Введено вперше 005 003 ДСТУ Б А.1.1-34-94 Вироби санітарно-технічні керамічні. Терміни та визначення Чинний з 01.01.95 р. Наказ від 27.09.94 р. № 42 Введено вперше 005 003 ДСТУ Б А.1.1-35-94 Бетон легкий на пористих заповнювачах. Терміни та визначення Чинний з 01.01.95 р. Наказ від 27.09.94 р. № 42 Введено вперше 005 003 ДСТУ Б А.1.1-36-94 Гіпс та інші місцеві в'яжучі. Гіпс сиромолотий. Терміни та визначення Чинний з 01.01.95 р. Наказ від 27.09.94 р. № 42 Введено вперше 005 003 11 А 1.1 Позначення Назва; організація що здійснює супровід Додаткові дані ДСТУ Б А.1.1-37-94 Каолін збагачений для керамічних виробів. Терміни та визначення Чинний з 01 01.95 р. Наказ від 27.09.94 р. № 42 Введено вперше 005 003 ДСТУ Б А.1.1-38-94 Будівельні вироби з пористої кераміки. Терміни та визначення Чинний з 01.01.95 р. Наказ від 27.09.94 р. № 42 Введено вперше 005 003 ДСТУ Б А.1.1-39-94 Методи контролю якості сировини та будівельних матеріалів. Дилатометрія калориметрія і колориметрія. Терміни та визначення Чинний з 01.01.95 р. Наказ від 27 09.94 р. № 42 Введено вперше 005 003 ДСТУ Б А.1.1-40-94 Поляризаційно-оптичні вимірювання напруги будівельних матеріалів і конструкцій. Терміни та визначення Чинний з 01.01.95 р. Наказ від 27.09.94 р. № 42 Введено вперше 005 003 ДСТУ Б А.1.1-41-94 Сировина природна для виробництва силікатних виробів. Вироби вапняно-кремнеземисті. Терміни та визначення Чинний з 01.01.95 р. Наказ від 27 09.94 р. № 42 Введено вперше 005 003 ДСТУ Б А.1.1-42-94 Сировина природна неглиниста для виробництва штучних пористих заповнювачів. Терміни та визначення Чинний з 01.01.95 р. Наказ від 27.09.94 р. № 42 Введено вперше 005 003 ДСТУ Б А.1.1-43-94 Ресурсозбереження. Терміни та визначення Чинний з 01.01.95 р. Наказ від 27.09.94 р. № 42 Введено вперше 005 003 ДСТУ Б А.1.1-44-94 Сировина мінеральна для виробництва в'яжучих речовин. Терміни та визначення Чинний з 01.01.95 р. Наказ від 27.09.94 р. № 42 Введено вперше 007 003 ДСТУ Б А.1.1-45-94 Покриття лакофарбові будівельні. Терміни та визначення Чинний з 01.01.95 р. Наказ від 27.09.94 р. № 42 Введено вперше 007 003 ДСТУ Б А.1.1-46-94 Матеріали будівельні. Методи визначення мінералогічного складу. Терміни та визначення Чинний з 01.01.95 р. Наказ від 27.09.94 р. № 42 Введено вперше 007 003 ДСТУ Б А.1.1-47-94 Хімічні добавки для бетонів. Терміни та визначення Чинний з 01.01.95 р. Наказ від 27.09.94 р. № 42 Введено вперше 007 003 ДСТУ Б А.1.1-48-94 Матеріали будівельні. Методи визначення теплофізичних властивостей. Терміни та визначення Чинний з 01.01.95 р. Наказ від 27.09.94 р. № 42 Введено вперше 007 003 ДСТУ Б А.1.1-49-94 Матеріали будівельні. Методи фізико-хімічних досліджень. Терміни та визначення Чинний з 01.01.95 р. Наказ від 27.09.94 р. № 42 Введено вперше 007 003 12 А 1.1 Позначення Назва; організація що здійснює супровід Додаткові дані ДСТУ Б А.1.1-50-94 Добавки активні мінеральні. Терміни та визначення Чинний з 01.01.95 р. Наказ від 27.09.94 р. № 42 Введено вперше 007 003 ДСТУ Б А.1.1-51-94 Реологічні властивості цементних паст і розчинів. Терміни та визначення Чинний з 01.01.95 р. Наказ від 27.09.94 р. № 42 Введено вперше 007 003 ДСТУ Б А.1.1-52-94 Матеріали будівельні. Методи визначення дисперсності в'яжучих речовин. Терміни та визначення Чинний з 01.01.95 р. Наказ від 27.09.94 р. № 42 Введено вперше 007 003 ДСТУ Б А.1.1-53-94 Методи визначення пористості. Терміни та визначення Чинний з 01.01.95 р. Наказ від 27.09.94 р. № 42 Введено вперше 007 003 ДСТУ Б А.1.1-54-94 Сировина глиниста для виробництва керамічних будівельних матеріалів. Терміни та визначення Чинний з 01.01.95 р. Наказ від 27.09.94 р. № 42 Введено вперше 008 003 ДСТУ Б А.1.1-55-94 Природні піски для виробництва будівельних матеріалів. Терміни та визначення Чинний з 01.01.95 р. Наказ від 27.09.94 р. № 42 Введено вперше 008 003 ДСТУ Б А.1.1-56-94 Гірські породи для виробництва нерудних будівельних матеріалів. Терміни та визначення Чинний з 01.01.95 р. Наказ від 27.09.94 р. № 42 Введено вперше 008 003 ДСТУ Б А.1.1-57-95 Технологія важких бетонів і залізобетонних виробів. Складування зберігання та транспортування матеріалів і напівфабрикатів. Терміни та визначення Чинний з 01.07.95 р. Наказ від 02.02.95 р. № 20 Введено вперше 004 003 ДСТУ Б А.1.1-58-95 Технологія важких бетонів та залізобетонних виробів. В'яжучі системи. Терміни та визначення Чинний з 01.07.95 р. Наказ від 02.02.95 р. № 20 Введено вперше 004 003 ДСТУ Б А.1.1-59-95 Технологія важких бетонів та залізобетонних виробів. Бетонні розчинові суміші та бетони. Терміни та визначення Чинний з 01.07.95 р. Наказ від 02.02.95 р. № 20 Введено вперше 004 003 ДСТУ Б А.1.1-60-95 Технологія важких бетонів та залізобетонних виробів. Арматурні вироби та закладні елементи. Терміни та визначення Чинний з 01.07.95 р. Наказ від 02.02.95 р. № 20 Введено вперше 004 003 ДСТУ Б А.1.1-61-95 Технологія важких бетонів та залізобетонних виробів. Формування виробів. Терміни та визначення Чинний з 01.07. 95 р. Наказ від 02.02.95 р № 20 Введено вперше 004 003 ДСТУ Б А.1.1-62-95 Технологія важких бетонів та залізобетонних виробів. Теплова обробка виробів. Терміни та визначення Чинний з 01.07.95 р. Наказ від 02.02.95 р. № 20 Введено вперше 004 003 13 А 1.1 Позначення Назва; організація що здійснює супровід Додаткові дані 004 003 ДСТУ Б А.1.1-64-95 Будівельні матеріали бетони та вироби. Контроль якості технологічних процесів і продукції. Терміни та визначення Чинний з 01.07.95 р. Наказ від 02.02.95 р. № 20 Введено вперше 004 003 ДСТУ Б А.1.1-65-95 Система технічного обслуговування і ремонту будівельних машин. Терміни та визначення Чинний з 01.07.95 р. Наказ від 02.02.95 р. № 20 Введено вперше 004 003 ДСТУ Б А.1.1-66-95 Капітальні вкладення основні фонди. Терміни та визначення Чинний з 01.07.95 р. Наказ від 02.02.95 р. № 20 Введено вперше 004 003 ДСТУ Б А.1.1-68-95 Конкурентоспроможність і товаропросування будівельних матеріалів та виробів на зовнішніх ринках. Терміни та визначення Чинний з 01.07.95 р. Наказ від 02.02.95 р. № 20 Введено вперше 003 ДСТУ Б А.1.1-69-99 Заповнювачі пористі. Терміни та визначення Чинний з 01.09.99 р. Наказ від 11.05.99 р. № 117 Введено вперше 005 003 ДСТУ Б А.1.1-70-2000 Технологія важких бетонів та залізобетонних виробів. Форми для виготовлення бетонних і залізобетонних виробів. Терміни та визначення Чинний з 01.07.2001 р. Наказ від 14.12.2000 р. № 280 Введено вперше 004 003 ДСТУ Б А.1.1-71-2000 Технологія важких бетонів та залізобетонних виробів. Обладнання для виробництва бетонних і залізобетонних виробів. Терміни та визначення Чинний з 01.07.2001 р. Наказ від 14.12.2000 р. № 280 Введено вперше 004 003 ДСТУ Б А.1.1-72-2000 Екологічні характеристики будівельних матеріалів. Терміни та визначення Чинний з 01.07.2001 р. Наказ від 14.12.2000 р. № 280 Введено вперше 007 003 ДБН А.1.1-73-2003 Положення з виробничого нормування витрат матеріалів у будівництві Чинні з 01.01.2004 р. Наказ від 29.08.2003 р. № 150 На заміну СНиП 5.01.1 8-86 010 010 ДСТУ Б А.1.1-74-2004 Вироби замкові та скоб'яні. Терміни та визначення Чинний з 01.10.2004 р. Наказ від 21.05.2004 р. № 109 На заміну ГОСТ 27346-87 011 003 ДСТУ Б А.1.1-76:2006 Пінополіуретани монтажні монтажні піни . Терміни та визначення понять Чинний з 01.02.2008 р. Наказ від 30.07.2007 р. № 116 Введено вперше 004 003 ДСТУ Н Б А.1.1-77:2007 Настанова. Керівний документ L щодо застосування єврокодів Чинний з 01.07.2008 р. Наказ від 12.12.2007 р. № 357 Введено вперше 005 003 14 A 1.1 Позначення Назва; організація що здійснює супровід Додаткові дані ДСТУ Н Б А.1.1-78:2007 Настанова. Керівний документ F. Довговічність за директивою стосовно будівельних виробів Чинний з 01.07.2008 р. Наказ від 12.12.2007 р. № 357 Введено вперше 005 003 ДСТУ Н Б А.1.1-79:2007 Настанова. Керівний документ І щодо застосування статті 4 4 директиви стосовно будівельних виробів Чинний з 01.07.2008 р. Наказ від 12.12.2007 р. № 357 Введено вперше 005 003 ДСТУ Н Б А.1.1-80:2007 Настанова. Керівний документ J щодо перехідних мір відповідно до директиви стосовно будівельних виробів Чинний з 01.07.2008 р. Наказ від 12.12.2007 р. № 357 Введено вперше 005 003 ДСТУ 2388-94 Системи вентиляційні. Терміни та визначення Чинний з 01.01.99 р. Наказ ДС від 17.03.94 р. № 49 120* 003 ДСТУ 2411-94 Дробарки. Терміни та визначення Чинний з 01.01.95 р. Наказ ДС від 30.03.94 р. № 69 120 003 ДСТУ 2460-94 Устаткування для виготовлення об'ємних залізобетонних блоків. Терміни та визначення Чинні з 01.01.96 р. Наказ ДС від 28.12.94 р. № 333 120 003 ДСТУ 2469-94 Катки дорожні. Терміни та визначення Чинні з 01.01.95 р. Наказ ДС від 27.04.94 р. № 99 120 003 ДСТУ 2569-94 Водопостачання і каналізація. Терміни та визначення Чинні з 01.07.99 р. Наказ ДС від.06.94 р. № 1 38 120 003 ДСТУ 3061-95 Машини для улаштування бетонних покриттів. Терміни та визначення Чинні з 01.07.96 р. Наказ ДС від 21.04.95 р. № 131 120 003 ДСТУ 3091-95 Установки асфальтозмішувальні. Терміни та визначення Чинні з 01.07.96 р. Наказ ДС від 22.05.95 р. № 165 120 003 ДСТУ 3097-95 Обладнання для заготовлювання арматурних сталі та сіток. Терміни та визначення Чинні з 01.07.96 р. Наказ ДС від 22.05.95 р. № 165 120 003 ДСТУ 3241-95 Лінії формувальні для виготовлення залізобетонних виробів. Терміни та визначення Чинні з 01.07.96 р. Наказ ДС від 31.10.95 р. № 335 120 003 ДСТУ 3312-96 Трубоукладачі. Терміни та визначення Чинні з 01.07.95 р. Наказ ДС від 10.06.94 р. № 138 120 003 ДСТУ 3313-96 Автогрейдери. Терміни та визначення Чинний з 01.01.97 р. Наказ ДС від 27.02.96 р. № 81 120 003 ДСТУ 3552-97 Ліфти пасажирські та вантажні. Терміни та визначення Чинний з 01.01.98 р. Наказ ДС від 12.05.97 р. № 260 120 003 * Курсивом позначено тимчасовий супровід. 15 A 2.3 Позначення Назва; організація що здійснює супровід Додаткові дані ДСТУ ISO 3649-2003 Обладнання для очищення повітря або інших газів. Словник термінів Чинний з 01.01.2005 р. Наказ ДС від 28.11.2003 р. № 213 120 003 А 1.2. Система сертифікації продукції у будівництві ССПБ Система сертификации продукции в строительстве ССПС А 1.3. Система метрологічного забезпечення у будівництві СМЗБ Система метрологического обеспечения в строительстве СМОС А 2. ВИШУКУВАННЯ ПРОЕКТУВАННЯ І ТЕРИТОРІАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ А 2.1. Вишукування Изыскания А 2.2. Проектування Проектирование ДБН А.2.2-1-2003 Склад і зміст матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище ОВНС при проектуванні і будівництві підприємств будинків і споруд Чинні з 01.04.2004 р. Наказ від 15.12.2003 р. № 214 На заміну ДБН А.2.2-1-95 012 003 ДБН А.2.2-2-96 Технічний захист інформації. Загальні вимоги до організації проектування і проектної документації для будівництва Чинні з 01.01.97 р. Наказ від 02.09.96 р. № 156 Введено вперше Зміна № 1 чинна з 01.10.2005 р. Наказ від 23.08.2005 р. № 142 Збірник змін за 2005 р. 013 003 ДБН А.2.2-3-2004 Склад порядок розроблення погодження та затвердження проектної документації для будівництва Чинні з 01.07.2004 р. Наказ від 20.01.2004 р. № 8 На заміну ДБН А.2.2-3-97 014 003 ДБН А.2.2-4-2003 Положення про авторський нагляд за будівництвом будинків і споруд Чинні з 01.10.2003 р. Наказ від 13.06.2003 р. № 84 На заміну СНиП 1.06.05-85 014 003 А 2.3. Територіальна діяльність у будівництві Территориальная деятельность в строительстве ДБН А.2.3-1-99 Територіальна діяльність в будівництві. Основні положення Чинні з 01.01.2000 р. Наказ від 30.09.99 р. № 236 На заміну ДБН 361-92 Зміна № 1 чинна з 01.01.2001 р. Наказ від 20.10.2000 р. № 237 Збірник змін за 2001 р. Зміна № 2 чинна з 01.04.2001 р. Наказ від 16.02.2001 р. № 38 Збірник змін за 2001 р. Зміна № 3 чинна з 01.11.2002 р. Наказ від 8.10.2002 р. № 55 Збірник змін за 2002 р. Зміна № 4 чинна з 01.12.2002 р. Наказ від 29.12.2002 р. № 82 Збірник змін за 2002 р. Зміна № 5 чинна з 01.10.2005 р. Наказ від 23.08.2005 р. № 142 Збірник змін за 2005 р. 015 003 16 А 2.4 Позначення Назва; організація що здійснює супровід Додаткові дані А 2.4. Система проектної документації для будівництва СПДБ Система проектной документации для строительства СПДС ДСТУ Б А.2.4-1-95 ГОСТ 21.206-93 Система проектної документації для будівництва. Умовні позначення трубопроводів Чинний з 01.03.95 р. Наказ від 27.01.95 р. № 18 На заміну ГОСТ 21.106-78 098 003 ДСТУ Б А.2.4-2-95 ГОСТ 21.204-93 Умовні графічні позначення і зображення елементів генеральних планів та споруд транспорту Чинний з 01.07.95 р. Наказ від 06.04.95 р. № 65 На заміну ГОСТ 21.108-78 120 003 ДСТУ Б А.2.4-3-95 ГОСТ 21.408-93 Правила виконання робочої документації автоматизації технологічних процесів Чинний з 01.07.95 р. Наказ від 06.04.95 р. № 65 Введено вперше Поправка – БУ № 5-1997 097 003 ДСТУ Б А.2.4-4-99 ГОСТ 21.101-97 Основні вимоги до проектної та робочої документації Чинний з 01.10.99 р. Наказ від 11.05.99 р. № 117 На заміну ДСТУ Б А.2.4-4-95 ГОСТ 21.101-93 Поправка – Збірник змін за 2003 р. 099 003 ДСТУ Б А.2.4-5-95 ГОСТ 21.001-93 Система проектної документації для будівництва. Загальні положення Чинний з 01.07.95 р. Наказ від 06.04.95 р. № 65 На заміну ГОСТ 21.001-77 099 003 ДСТУ Б А.2.4-6-95 ГОСТ 21.508-93 Правила виконання робочої документації генеральних планів підприємств споруд та житлово-цивільних об'єктів Чинний з 01.07.95 р. Наказ від 06.04.95 р. № 65 На заміну ГОСТ 21.508-85 099 003 ДСТУ Б А.2.4-7-95 ГОСТ 21.501-93 Правила виконання архітектурно-будівельних робочих креслень Чинний з 01.07.95 р. Наказ від 06.04.95 р. № 65 На заміну ГОСТ 21.107-78 ГОСТ 21.501-80 ГОСТ 21.502-78 ГОСТ 21.503-80 Зміна № 1 що діє тільки в Україні чинна з 01.04.98 р. Наказ від 30.01.98 р. № 231. Видана окремим виданням Поправки – БУ № 6-2000; Збірник змін за 2002 рік 099 003 ДСТУ Б А.2.4-8-95 ГОСТ 21.205-93 Умовні позначення елементів санітарно-технічних систем Чинний з 01.07.95 р. Наказ від 06.04.95 р. № 65 Введено вперше 098 003 ДСТУ Б А.2.4-9-95 ГОСТ 21.405-93 Правила виконання робочої документації теплової ізоляції обладнання і трубопроводів Чинний з 01.07.95 р. Наказ від 06.04.95 р. № 65 Введено вперше 057 003 ДСТУ Б А.2.4-10-95 ГОСТ 21.110-95 Правила виконання специфікації обладнання виробів і матеріалів Чинний з 01.04.96 р. Наказ від 16.11.95 р. № 224 На заміну ГОСТ 21.109-80 ГОСТ 21.110-82 ГОСТ 21.111-84 099 003 17 A 3.1 Позначення Назва; організація що здійснює супровід Додаткові дані ДСТУ Б А.2.4-11-95 ГОСТ 21.114-95 Правила виконання ескізних креслень загальних видів нетипових виробів Чинний з 01.04.96 р. Наказ від 16.11.95 р. № 224 Введено вперше 099 003 ДСТУ Б А.2.4-12-95 ГОСТ 21.606-95 Правила виконання робочої документації тепломеханічних рішень котелень Чинний з 01.04.96 р. Наказ від 16.11.95 р. № 224 Введено вперше Поправка – Збірник змін за 2001 рік 057 003 ДСТУ Б А.2.4-13-97 ГОСТ 21.302-96 Умовні графічні позначення в документації з інженерно-геологічних вишукувань Чинний з 01.01.98 р. Наказ від 15.08.97 р. № 157 Введено вперше Поправка – БУ № 2-1999 012 003 ДСТУ Б А.2.4-14-2005 Автоматизовані системи технічного діагностування будівельних конструкцій. Технічне завдання Чинний з 01.07.2005 р. Наказ від 11.02.2005 р. № 36 Введено вперше 023 023 А 3. ВИРОБНИЦТВО ПРОДУКЦІЇ В БУДІВНИЦТВІ А 3.1. Управління організація і технологія Управление организация и технологія ДБН А.3.1-5-96 Організація будівельного виробництва Чинні з 01.09.96 р. Наказ від 03.04.96 р. № 49 На заміну СНиП 3.01.01-85 Зміна № 1 чинна з 01.10.2005 р. Наказ від 22.08.2005 р. № 140 Збірник змін за 2005 р. 004 003 ДСТУ Б A.3.1-6-96 Матеріали і вироби будівельні. Порядок розроблення і постановки на виробництво Чинний з 01.01.97 р. Наказ від 27.06.96 р. № 116 На заміну ГОСТ 15.901-91 Зміна № 1 чинна з 01.03.98 р. Наказ від 30.01.98 р. № 23 БУ № 1-1998 Зміна № 2 чинна з 01.10.2005 р. Наказ від 23.08.2005 р. № 142 Збірник змін за 2005 р. 023 003 ДБН А.3.1-7-96 Виробництво бетонних і залізобетонних виробів Чинні з 01.07.97 р. Наказ від 24.12.96 р. № 222 На заміну СНиП 3.09.01-85 004 003 ДБН А.3.1-8-96 Проектування підприємств по виробництву залізобетонних виробів Чинні з 01.07.97 р. Наказ від 24.12.96 р. № 222 На заміну ОНТП 07-85 004 003 ДБН А.3.1-9-2000 Прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом захисних споруд цивільної оборони та їх утримання Чинні з 01.04.2001 р. Наказ від 13.10.2000 р. № 229 На заміну СНиП 3.01.09-84 Зміна № 1 чинна з 01.10.2005 р. Наказ від 23.08.2005 р. № 142 Збірник змін за 2005 р. 004 003 18 A 3.3 Позначення Назва; організація що здійснює супровід Додаткові дані PCH 192-86/ Госстрой УССР Контроль качества герметизации наружных стыков панельных жилых зданий Чинні з 01.01.87 р. Наказ від 16.12.86 р. № 232 004 003 PCH 335-91/ Госстрой УССР Технология и организация производства отделочных работ в жилищно-гражданском строительстве Чинні з 01.07.91 р. Наказ від 12.03.91 р. № 31 004 003 PCH 337-91/ Госстрой УССР Правила применения радиоизотопных и зондировочных устройств для контроля качества уплотнения грунтов Чинні з 01.07.91 р. Наказ від 23.05.91 р. № 61 104 003 РСН 350-88/ Госстрой УССР Технология облицовки фасадов и внутренних поверхностей зданий плитами из известняка и туфа в зимних условиях Чинні з 01.07.88 р. Наказ від 26.04.88 р. № 75 004 003 А 3.2. Система стандартів безпеки праці ССБЦ Система стандартов безопасности труда ССБТ ДСТУ -Н Б А.3.2-1:2007 Система стандартів безпеки праці в будівництві. Настанова щодо визначення небезпечних і шкідливих факторів та захисту від їх впливу при виробництві будівельних матеріалів і виробів та їх використанні в процесі зведення та експлуатації об'єктів будівництва Чинні з 1.12.2007 р. Наказ від 5.04.2007 р. № 117 Введено вперше 004 003 РСТ УССР 1987-88 Система стандартів безпеки праці. Ремонт міських доріг та тротуарів. Вимоги безпеки Чинні з 01.07.89 р. Постанова ДП від 23.08.88 № 34 120 003 РСТ УССР 1988-88 Система стандартів безпеки праці. Ремонт міських мостів шляхопроводів і тунелів. Вимоги безпеки Чинні з 01.07.89 р. Постанова ДП від 23.08.88 № 34 120 003 РСТ УССР 1997-90 Роботи по приготуванню асфальтобетонних сумішей. Вимоги безпеки Чинний з 01.01.97 р. Постанова ДП від 28.03.90 р. № 9 120 003 РСТ УССР 1998-90 Роботи по приготуванню дорожніх емульсій і паст. Вимоги безпеки Чинний з 01.01.91 р. Постанова ДП від 28.03.90 р. № 9 120 003 РСТ УССР 2004-90 Роботи по приготуванню цементно-бетонних сумішей. Вимоги безпеки Чинний з 01.07.91 р Постанова ДП від 28.06.90 р. № 19 120 003 РСТ УССР 2005-90 Роботи по приготуванню органічних в'яжучих матеріалів з добавками. Вимоги безпеки Чинний з 01.07.91 р. Постанова ДП від 07.09.90 р. № 25 120 003 РСТ УССР 2007-90 Роботи по виготовленню залізобетонних та бетонних виробів для ремонту міських доріг майданів та тротуарів. Вимоги безпеки Чинний з 01.07.91 р. Постанова ДП від 29.10.90 р. № 26 120 003 А 3.3. Система технологічної документації у будівництві СТДБ Система технологической документации в строительстве СТДС 19 Б 2.3 Позначення Назва; організація що здійснює супровід Додаткові дані Б. МІСТОБУДІВНІ НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ Б 1. МІСТОБУДІВНА ДОКУМЕНТАЦІЯ ТА ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ Б 1.1* Система містобудівної документації СМБД Система градостроительной документации СГСД ДБН Б.1-1-93 Порядок створення і ведення містобудівних кадастрів населених пунктів Чинні з 01.12.93 р. Наказ від 27.10.93 р. № 183 Введено вперше 025 003 ДБН Б.1-2-95 Склад зміст порядок розробки погодження і затвердження комплексних схем транспорту для міст України Чинні з 01.04.96 р. Наказ від 27.11.95 р. № 229 Введено вперше Зміна № 1 чинна з 01.10.2005 р. Наказ від 05.09.2005 р № 152 Збірник змін за 2005 р. 026 003 ДБН Б.1-3-97 Склад зміст порядок розроблення погодження та затвердження генеральних планів міських населених пунктів Чинні з 01.12.97 р. Наказ від 25.09.97 р. № 164 Введено вперше 027 003 ДБН Б.1.1-4-2002 Склад зміст порядок розроблення погодження та затвердження містобудівного обгрунтування Чинні з 01.04.2002 р. Наказ від 31.01.2002 р. № 24 Введено вперше Зміна № 1 чинна з 01.10.2005 р. Наказ від 05.09.2005 р. № 152 Збірник змін за 2005 р. 028 003 ДБН Б.1.1-6-2007 Склад зміст порядок розроблення погодження та затвердження схем планування території району Чинні з 01.04.2008 р. Наказ від 31.10.2007 р. № 293 Введено вперше 029 003 ДБН Б.1.1-7-2007 Склад зміст порядок розроблення погодження та затвердження схем планування території сільради Чинні з 01.04.2008 р. Наказ від 31.10.2007 р. № 291 Введено вперше 029 003 Б 2. ПЛАНУВАННЯ ТА ЗАБУДОВА ТЕРИТОРІЙ І НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ Б 2.1. Регіональне планування і розміщення об’єктів містобудування Региональное планирование и размещение объектов градостроительства Б 2.2. Планування і забудова міст селищ і функціональних територій Планировка и застройка городов поселков и функциональных территорий РСН 341-86/ Госстрой УССР Планировка и застройка районов индивидуального жилищного строительства в населенных пунктах Украинской ССР Чинні з 01.07.87 р. Наказ від 19.09.86 р. № 178 026 003 Б 2.3** Планування і забудова сільських поселень Планировка и застройка сельских поселений ДБН Б.2.4-1-94 Планування і забудова сільских поселень Чинні з 01.03.94 р. Наказ від 05.01.94 р. № 6 На заміну РСН 175-86 Зміна № 1 чинна з 01.10.2001 р. Наказ від 11.04.2001 р. № 89 Збірник змін за 2001 р. 029 003 * Шифр комплексу "Б.1" з 01.01.99 р. замінено на шифр "Б 1.1" ** Шифр комплексу "Б 2.4" з 01.01.99 р. замінено на шифр "Б 2.3". 20 В 1.1 Позначення Назва; організація що здійснює супровід Додаткові дані ДБН Б.2.4-2-94 Види склад порядок розробки погодження та затвердження містобудівної документації для сільських поселень Чинні з 01.09.94 р. Наказ від 29.06.94 р № 121 На заміну РСН 168-91 Зміна № 1 чинна з 01.10.2005 р. Наказ від 05.09.2005 р. № 152 Збірник змін за 2005 р. 029 003 ДБН Б.2.4-3-95 Генеральні плани сільськогосподарських підприємств Чинні з 01.02.95 р. Наказ від 27.01.95 р. № 17 На заміну СНиП ІІ-97-76 030 003 ДБН Б.2.4-4-97 Планування та забудова малих сільськогосподарських підприємств та селянських фермерських господарств Чинні з 01.10.97 р. Наказ від 25.03.97 р. № 42 Введено вперше 030 003 РСН 320-86/ Госстрой УССР Планировка застройка и благоустройство производственных зон сельских населенных пунктов Украинской ССР Чинні з 01.01.87 р. Наказ № 157 від 08.08.86 р. 030 003 В. ТЕХНІЧНІ НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ В 1. ЗАГАЛЬНОТЕХНІЧНІ ВИМОГИ ДО ЖИТТЄВОГО СЕРЕДОВИЩА ТА ПРОДУКЦІЇ БУДІВЕЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ В 1.1. Захист від небезпечних геологічних процесів шкідливих експлуатаційних впливів від пожежі Защита от опасных геологических процессов вредных эксплуатационных воздействий от пожара ДБН В.1.1-1-94 Проектування і будівництво цивільних будівель із блоків і каменів пиляних вапняків кримських родовищ в сейсмічних районах Чинні з 01.09.94 p. Наказ від 11.07.94 р. № 136 Введено вперше 014 003 ДСТУ Б В.1.1-2-97 ГОСТ 30402-96 Матеріали будівельні. Метод випробування на займистість Чинний з 01.01.98 р. Наказ від 15.09.97 р № 157 Введено вперше 023 003 ДБН B.1.1-3-97 Інженерний захист територій будинків і споруд від зсувів і обвалів. Основні положення Чинні з 01.07.97 р. Наказ від 28.02.97 р. № 30 Введено вперше 023 003 ДСТУ Б В.1.1-4-98 Будівельні конструкції. Методи випробувань на вогнестійкість. Загальні вимоги Чинний з 01.03.99 р. Наказ від 28.10.97 р. № 247 На заміну СТ СЭВ 1000-88* СТ СЭВ 5062-85 Зміна № 1 чинна з 01.01.2006 р. Наказ від 07.07.2005 р. № 108 Збірник змін за 2005 р. 032 003 ДБН В.1.1-5-2000 Будинки та споруди на підроблюваних територіях і просідаючих грунтах Частина І. Будинки і споруди на підроблюваних територіях. Частина ІІ. Будинки і споруди на просідаючих грунтах Чинні з 01.07.2000 р. Наказ від 30.12.98 р. № 314 На заміну СНиП 2.01.09-91 РСН 227-88 РСН 232-88 РСН 297-78 РСН 340-86 РСН 349-88 023 003 ДСТУ Б В.1.1-6-2001 Двері і ворота. Методи випробувань на вогнестійкість Чинний з 01.04.2002 р. Наказ від 30.11.2001 р. № 215 На заміну СТ СЭВ 3974-83 032 003 21 B 1.1 Позначення Назва; організація що здійснює супровід Додаткові дані ДБН В.1.1-7-2002 Пожежна безпека об'єктів будівництва Чинні з 01.05.2003 р. Наказ від 03.12.2002 р. № 88 На заміну СНиП 2.01.02-85* Зміна № 1 чинна з 1.06.2007 р. Наказ від 23.01.2007 р. № 18 032 033 ДСТУ Б В.1.1-8-2003 Кабельні проходки. Метод випробування на вогнестійкість Чинний з 01.04.2004 р. Наказ від 20.11.2003 р. № 190 Введено вперше 032 003 ДСТУ Б В.1.1-9-2003 Підвісні стелі. Метод випробування на вогнестійкість Чинний з 01.04.2004 р. Наказ від 11.11.2003 р. № 185 Введено вперше 032 003 ДСТУ Б В.1.1-10-2004 Матеріали будівельні. Метод випробувань на поширення полум'я по вертикальних поверхнях у горизонтальному напрямку Чинний з 01.04.2005 р. Наказ від 20.10.2004 р. № 193 Введено вперше 032 003 ДСТУ Б В.1.1-11-2005 Електричні кабельні лінії. Метод випробування на вогнестійкість Чинний з 01.01.2006 р. Наказ від 07.07.2005 р. № 109 Введено вперше 032 003 ДБН В.1.1-12:2006 Будівництво у сейсмічних районах України Чинний з 01.02.2007 р. Наказ від 23.08.2006 р. № 282 На заміну СНиП ІІ-7-81* та п. 3.6 ДБН 360-92** 023 003 ДСТУ Б В.1.1-13:2007 EN 1365-3:1999 NEQ Захист від пожежі. Балки. Метод випробування на вогнестійкість Чинний з 1.01.2008 р. Наказ від 22.06.2007 р. № 64 Введено вперше 032 003 ДСТУ Б В.1.1-14:2007 EN 1365-4:1999 NEQ Захист від пожежі. Колони. Метод випробування на вогнестійкість Чинний з 1.01.2008 р. Наказ від 22.06.2007 р. № 63 Введено вперше 032 003 ДСТУ Б В.1.1-15:2007 EN 1364-1:1999 NEQ Захист від пожежі. Перегородки. Метод випробування на вогнестійкість Чинний з 1.01.2008 р. Наказ від 22.06.2007 р. № 62 Введено вперше 032 003 ДСТУ Б В.1.1-16:2007 EN 1365-1:1999 NEQ Захист від пожежі. Повітроводи. Метод випробування на вогнестійкість Чинний з 1.01.2008 р. Наказ від 22.06.2007 р. № 61 Введено вперше 032 003 ДСТУ Б В.1.1-17:2007 EN 1381-4:2002 NEQ Захист від пожежі. Вогнезахисні перекриття для будівельних несучих металевих конструкцій. Метод визначення вогнезахисної здатності Чинний з 1.01.2008 р. Наказ від 22.06.2007 р. № 65 Введено вперше 032 003 ДСТУ Б В.1.1-18:2007 Захист від пожежі. Споруди та фрагменти будівель. Метод натурних вогневих випробувань. Загальні вимоги Чинний з 1.04.2008 р. Наказ від 26.10.2007 р. № 286 Введено вперше 032 003 22 В 1.4 Позначення Назва; організація що здійснює супровід Додаткові дані ДСТУ Б В.1.1-19:2007 EN 1365-1 1999 NEQ Захист від пожежі. Несучі стіни. Метод випробування на вогнестійкість Чинний з 1.04.2008 р. Наказ від 26.10.2007 р. № 285 Введено вперше 032 003 ДСТУ Б В.1.1-20:2007 EN 1365-2:1999 NEQ Захист від пожежі. Перекриття та покриття. Метод випробування на вогнестійкість Чинний з 1.04.2008 р. Наказ від 26.10.2007 р. № 284 Введено вперше 032 003 В 1.2. Система надійності та безпеки в будівництві СНББ Система надежности и безопасности в строительстве СНБС ДБН В.1.2-1-95 Положення про розслідування причин аварій обвалень будівель споруд їх частин та конструктивних елементів Чинні з 01.07.95 р. Спільний наказ Держкоммістобудування України та Держнаглядохоронпраці України від 25.04.95 р. № 85/59 На заміну "Положения о порядке расследования причин аварий зданий сооружений их частей и конструктивных элементов" Держбуду СРСР від 1986 року 023 003 ДБН В.1.2-2:2006 Навантаження і впливи. Норми проектуванняя Чинні з 01.01.2007 р. Наказ від 03.07.2006 р. № 220 На заміну СНиП 2.01.07-85 Зміна № 1 чинна з 1.10.2007 р. Наказ № 143 від 13.08.2007 р. 064 064 ДСТУ Б В.1.2-3:2006 Прогини і переміщення. Вимоги проектування Чинний з 01.01.2007 р. Наказ від 05.07.2006 р. № 224 На заміну СНиП 2.01.07-85 064 064 ДБН В.1.2-4:2006 Інженерно-технічні заходи цивільного захисту цивільної оборони Чинні з 01.04.2007 р. Наказ від 04.08.2006 р. № 274 На заміну СНиП 2.01.51-90 004 003 ДБН В.1.2-5:2007 Система забезпечення надійності та безпеки будівельних об'єктів. Науково-технічний супровід будівельних об'єктів Чинні з 01.01.2008 р. Наказ від 05.04.2007 р. № 119 Введено вперше 023 003 В 1.3. Система забезпечення точності геометричних параметрів у будівництві СТГП Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве СТГП В 1.4. Система радіаційної безпеки в будівництві СРББ Система радиационной безопасности в строительстве СРБС ДБН В.1.4-0.01-97 Система норм та правил зниження рівня іонізуючих випромінювань природних радіонуклідів в будівництві. Основні положення Чинні з 01.01.98 р. Наказ від 24.07.97 р. № 124 На зам інуРСН 356-91 120 003 ДБН В.1.4-0.02-97 Система норм та правил зниження рівня іонізуючих випромінювань природних радіонуклідів в будівництві. Типові документи Чинні з 01.01.98 p. Наказ від 24.07.97 p. № 124 На заміну РСН 356-91 120 003 ДБН В.1.4-1.01-97 Система норм та правил зниження рівня іонізуючих випромінювань природних радіонуклідів в будівництві. Регламентовані радіаційні параметри. Допустимі рівні Чинні з 01.01.98 р. Наказ від 24.07.97 р. № 124 На заміну РСН 356-91 23 В 2.1 Позначення Назва; організація що здійснює супровід Додаткові дані 120 003 ДБН В.1.4-2.01-97 Система норм та правил зниження рівня іонізуючих випромінювань природних радіонуклідів в будівництві. Радіаційний контроль будівельних матеріалів та об'єктів будівництва Чинні з 01.01.98 р. Наказ від 24.07.97 р. № 124 На заміну РСН 356-91 120 003 В 2. ОБ’ЄКТИ БУДІВНИЦТВА ТА ПРОМИСЛОВА ПРОДУКЦІЯ БУДІВЕЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ В 2.1. Основи та фундаменти споруд Основания и фундаменты сооружений ДСТУ Б В.2.1-1-95 ГОСТ 5686-94 Грунти. Метод польових випробувань палями Чинний з 01.04.96 р. Наказ від 16.11.95 р. № 224 На заміну ГОСТ 5686-78 ГОСТ 24546-81 ГОСТ 24942-81 023 003 ДСТУ Б В.2.1-2-96 ГОСТ 251 00-95 Грунти. Класифікація Чинний з 01.04.97 p. Наказ від 01.11.96 р. № 189 На заміну ГОСТ 25100-82 012 003 ДСТУ Б В.2.1-3-96 ГОСТ 30416-96 Грунти. Лабораторні випробування. Загальні положення Чинний з 01.04.97 р. Наказ від 01.11.96 р. № 189 Введено вперше 100 003 ДСТУ Б В.2.1-4-96 ГОСТ 12248-96 Грунти. Методи лабораторного визначення характеристик міцності та деформованості Чинний з 01.04.97 р. Наказ від 01.11.96 р. № 189 На заміну ГОСТ 12248-78 ГОСТ 17245-79 ГОСТ 23908-79 ГОСТ 24586-90 ГОСТ 25585-83 ГОСТ 26518-85 012 003 ДСТУ Б В.2.1-5-96 ГОСТ 20522-96 Грунти. Методи статистичної обробки результатів випробувань Чинний з 01.04.97 р. Наказ від 01.11.96 р. № 189 На заміну ГОСТ 20522-75 Поправка – БУ № 4-1997 004 003 ДСТУ Б В.2.1-6-2000 ГОСТ 30672-99 Грунти. Польові випробування. Загальні положення Чинний з 01.01.2001 р. Наказ від 09.10.2000 р. № 226 Введено вперше 012 003 ДСТУ Б В.2.1-7-2000 ГОСТ 20276-99 Грунти. Методи польового визначення характеристик міцності і деформованості Чинний з 01.03.2001 p. Наказ від 09.10.2000 p. № 226 На заміну ГОСТ 20276-85 ГОСТ 21719-80 ГОСТ 23253-78 ГОСТ 23741-79 004 003 ДСТУ Б В.2.1-8-2001 ГОСТ 12071-2000 Грунти. Відбирання упакування транспортування і зберігання зразків Чинний з 01.04.2002 р. Наказ від 30.11.2001 р. № 215 На заміну ГОСТ 12071-84 012 003 ДСТУ Б В.2.1-9-2002 ГОСТ 19912-2001 Грунти. Методи польових випробувань статичним і динамічним зондуванням Чинний з 01.10.2002 р. Наказ від 07.05.2002 р. № 87 На заміну ГОСТ 19912-81 ГОСТ 20069-81 012 003 24 В 2.2 Позначення Назва; організація що здійснює супровід Додаткові дані РСН 262-90/ Госстрой УССР Проектирование и устройство свайных фундаментов сельских зданий на просадочных грунтах Чинні з 01.08.90 р. Наказ № 114 від 25.06.90 р. 023 003 РСН 357-91/ Госстрой УССР Технология устройства фундаментов из железобетонных свай погружаемых вдавливанием Чинні з 01.01.92 р. Наказ № 114 від 15.09.91 р. 004 003 РСН 359-91/ Госстрой УССР Определение прочностных и деформационных характеристик грунтов оснований свайных фундаментов по данным испытаний свай-зондов Чинні з 01.07.91 р. Наказ № 61 від 23.05.91 р. 007 003 В 2.2. Будинки і споруди Здания и сооружения ДБН 363-92 Житлові будинки для осіб похилого віку сільської місцевості України Чинні з 01.04.92 р. Наказ від 02.03.92 р. № 27 029 003 ДБН В.2.2-1-95 Будівлі і споруди для тваринництва Чинні з 01.02.95 р. Наказ від 27.01.95 р. № 17 На заміну СНиП 2.10.03-84 030 003 ДБН В.2.2-2-95 Теплиці і парники Чинні з 01.02.95 р. Наказ від 27.01.95 р. № 17 На заміну СНиП 2.10.04-85 030 003 ДБН В.2.2-3-97 Будинки та споруди навчальних закладів Чинні з 01.01.98 р. Наказ від 06.08.97 р. № 136 На заміну ДБН 365-92 СНиП 2.08.02-89 в частині вимог до навчальних закладів ВСН 30-86 ВСН 31-86 Зміна № 1 чинна з 01.04.2005 р. Наказ від 21.10.2004 р. № 195 Збірник змін за 2004 р. Поправка – Збірник змін за 2005 р. 014 003 ДБН В.2.2-4-97 Будинки та споруди дитячих дошкільних закладів Чинні з 01.01.98 р. Наказ від 06.08.97 р. № 136 На заміну ДБН 364-92 СНиП 2.08.02-89 в частині вимог до дитячих дошкільних закладів ВСН 49-86 Зміна № 1 чинна з 01.04.2005 р. Наказ від 21.10.2004 р. № 195 Збірник змін за 2004 р. 014 003 ДБН В.2.2-5-97 Захисні споруди цивільної оборони Чинний з 01.01.98 р. Наказ від 08.07.97 р. № 106 На заміну СНиП ІІ-11-77 крім додатка № 1 який діє Зміна № 1 чинна з 01.10.2006 р. наказ від 24.08.2006 р. № 85 Збірник змін за 2006 р. 011 011 ДСТУ Б В.2.2-6-97 ГОСТ 24940-96 Методи вимірювання освітленості Чинний з 01.01.98 р. Наказ від 13.09.97 р. № 157 На заміну ГОСТ 24940-81 120 003 25 В 2.2 Позначення Назва; організація що здійснює супровід Додаткові дані ДБН В.2.2-7-98 Будівлі і споруди для зберігання мінеральних добрив та засобів захисту рослин Чинні з 01.07.98 р. Наказ від 18.02.98 р. № 41 На заміну СНиП ІІ-108-78 Зміна № 1 чинна з 01.04.2005 р. Наказ від 21.10.2004 р. № 195 Збірник змін за 2004 р. 030 003 ДБН В.2.2-8-98 Підприємства будівлі і споруди по зберіганню та переробці зерна Чинні з 01.07.98 р. Наказ від 18.02.98 р. № 41 На заміну СНиП 2.10.05-85 Зміна № 1 чинна з 01.04.2005 р. Наказ від 21.10.2004 р. № 195 Збірник змін за 2004 р. Поправка – БУ № 1-1999 р 030 003 ДБН В.2.2-9-99 Громадські будинки та споруди. Основні положення Чинні з 01.01.2000 р. Наказ від 04.08.99 р. № 187 На заміну СНиП 2.08.02-89 Зміна № 1 чинна з 01.08.2001 р. Наказ від 25.07.2001 р. № 151 Збірник змін за 2001 р. Зміна № 2 чинна з 01.03.2004 р. Наказ від 29.12.2003 р. № 225 Збірник змін за 2003 р. Зміна № 3 чинна з 01.04.2005 р. Наказ від 21.10.2004 р. № 195 Збірник змін за 2004 р. Поправка – Збірник змін за 2002 р. 014 003 ДБН В.2.2-10-2001 Заклади охорони здоров'я Чинні з 01.04.2001 р. Наказ від 04.01.2001 р. № 2 На заміну СН 535-81 Зміна № 1 чинна з 01.04.2005 р. Наказ від 21.10.2004 р. № 195 Збірник змін за 2004 р. Поправка – Збірник змін за 2005 р. 039 003 ДБН В.2.2-11-2002 Підприємства побутового обслуговування. Основні положення Чинні з 01.05.2002 р. Наказ від 01.03.2002 р. № 45 Введено вперше 014 003 ДБН В.2.2-12-2003 Будівлі і споруди для зберігання та переробки сільськогосподарської продукції Чинні з 01.04.2004 р. Наказ від 30.10.2003 р. № 178 На заміну СНиП 2.10.02-84 030 003 ДБН В.2.2-13-2003 Спортивні та фізкультурно-оздоровчі споруди Чинні з 01.03.2004 р. Наказ від 10.11.2003 р. № 184 На заміну ВСН 46-86 014 003 ДБН В.2.2-15-2005 Житлові будинки. Основні положення Чинні з 01.01.2006 р. Наказ від 28.09.2005 р. № 175 На заміну СНиП 2.08.01-89 та ДБН 79-92 014 003 26 В 2.3 Позначення Назва; організація що здійснює супровід Додаткові дані ДБН В.2.2-16-2005 Культурно-видовищні та дозвіллєві заклади Чинні з 01.04.2006 р. Наказ від 27.09.2005 р. № 171 На зам і ну ВСН 45-86 014 003 ДБН В.2.2-17:2006 Доступність будинків і споруд для маломобільних груп населення Чинні з 01.05.2007 р. Наказ від 02.11.2006 р. № 362 Введено вперше 014 003 ДБН В.2.2-18:2006 Будинки і споруди. Заклади соціального захисту населення Чинні з 01.07.2007 р. Наказ від 23.01.2007 р. № 20 Введено вперше 014 003 ДСТУ 4035-2001 Енергозбереження. Будівлі та споруди. Методи вимірювання поверхневої густини теплових потоків та визначення коефіцієнтів теплообміну між огороджувальними конструкціями Чинні з 01.01.2002 р. Наказ від 27.06.2001 р. № 317 120 003 РСН 272-82/ Госстрой УССР Технология строительства заглубленных сооружений способом "сборная стена в грунте" Чинні з 01.01.83 р. Наказ від 31.12.82 р. № 291 004 003 РСН 351-89/ Госстрой УССР Разработка и внедрение адресных проектно-производственных систем крупнопанельного домостроения АППС КПД Чинні з 01.07.89 р. Наказ від 02.03.89 р № 27 040 003 В 2.3. Споруди транспорту Сооружения транспорта ДСТУ Б В.2.3-1-95 ГОСТ 26775-97 Габарити підмостові судноплавних прогонів мостів на внутрішніх водних шляхах. Норми і технічні вимоги Чинний з 01.04.96 р. Наказ від 16.11.95 р. № 224 На заміну ГОСТ 26775-81 101 003 ДСТУ Б В.2.3-2-97 ГОСТ 30413-96 Дороги автомобільні. Метод визначення коефіцієнта зчеплення колеса автомобіля з дорожнім покриттям Чинний від 01.01.98 р. Наказ від 15.09.97 р. № 157 Введено вперше 043 003 ДСТУ В В.2.3-3-2000 ГОСТ 30412-96 Дороги автомобільні та аеродроми. Методи вимірювань нерівностей основ і покриттів Чинний з 01.07.2000 р. Наказ від 23.02.2000 р. № 33 Введено вперше 043 003 ДБН В.2.3-4-2000 Автомобільні дороги Чинні з 01.07.2000 р. Наказ від 07.04.2000 р № 66 На заміну СНиП 2.05.02-85 та СНиП 3.06.03-85 Зміна № 1 чинна з 01.10.2001 р. Наказ від 11.04.2001 р. № 89 Збірник змін за 2001 р. Зміна № 2 чинна з 01.01.2002 р. Наказ від 05.11.2001 р. № 20 Збірник змін за 2001 р. Зміна № 3 чинна з 01.07.2002 р. Наказ від 07.05.2002 р. № 86 Збірник змін за 2002 р. Поправка – Збірник змін за 2001 р. 043 003 27 В 2.3 Позначення Назва; організація що здійснює супровід Додаткові дані ДБН В.2.3-4-2007 Автомобільні дороги Частина І. Проектування Частина II. Будівництво Чинні з 01.03.2008 р. Наказ від 31.10.2007 р. № 292 На заміну ДБН В.2.3-4-2000 043 003 ДБН В.2.3-5-2001 Вулиці та дороги населених пунктів Чинні з 01.10.2001 р. Наказ від 11.04.2001 р. № 89 Введено вперше 026 003 ДБН В.2.3-6-2002 Мости та труби. Обстеження і випробування Чинні з 01.10.2002 р. Наказ від 07.05.2002 р. № 83 На заміну СНиП 3.06.07-86 044 044 ДБН В.2.3-7-2003 Метрополітени Чинні з 01.01.2004 р. Наказ від 01.07.2003 р. № 98 На заміну СНиП ІІ-40-80 СНиП ІІІ-44-77 в частині вимог до метрополітенів 045 045 ДСТУ Б В.2.3-8-2003 Дорожнє покриття. Методи вимірювання зчіпних якостей Чинний з 01.04.2004 р. Наказ від 13.10.2003 р. № 71 Введено вперше 046 003 ДСТУ Б В.2.3-9-2003 Пристрої дорожні напрямні. Загальні технічні умови Чинний з 01.07.2004 р. Наказ від 30.12.2003 р. № 227 Введено вперше 044 044 ДСТУ Б В.2.3-10-2003 Огородження дорожнє парапетного типу. Загальні технічні умови Чинний з 01.07.2004 р. Наказ від 30.12.2003 р. № 227 Введено вперше 044 044 ДСТУ Б В.2.3-11-2004 Огородження дорожнє перильного типу. Загальні технічні умови Чинний з 01.01.2005 р. Наказ від 02.07.2004 р. № 142 Введено вперше 044 044 ДСТУ Б В.2.3-12-2004 Огородження дорожнє металеве бар'єрного типу. Загальні технічні умови Чинний з 01.01.2005 р. Наказ від 02.07.2004 р. № 142 Введено вперше 044 044 ДСТУ Б В.2.3-13:2006 Огородження дорожні першої групи. Порядок проведення натурних випробувань Чинний з 01.10.2006 р. Наказ від 06.05.2006 р. № 161 Введено вперше 044 044 ДБН В.2.3-14:2006 Мости та труби. Правила проектування Чинний з 01.02.2007 р. Наказ від 16.11.2006 р. № 378 На заміну СНиП 2.05.03-84 043 043 ДБН В.2.3-15-2007 Автостоянки і гаражі для легкових автомобілів Чинний з 01.08.2007 р. Наказ від 07.02.2007 р. № 44 Введено вперше 043 003 28 В 2.3 Позначення Назва; організація що здійснює супровід Додаткові дані ДБН В.2.3-16-2007 Споруди транспорту. Норми відведення земельних ділянок для будівництва реконструкції автомобільних доріг Чинний з 01.01.2008 р. Наказ від 17.07.2007 р. № 102 Введено вперше 043 003 ДСТУ Б В.2.3-17:2007 Споруди транспорту. Автомобільні дороги платні. Вимоги до проектування Чинний з 01.01.2008 р. Наказ від 1.08.2007 р. № 131 і 043 003 ДСТУ 2587-94 Розмітка дорожня. Технічні вимоги. Методи контролю. Правила застосування Чинний з 01.01.2003 р. Наказ ДС від 03.06.2002 р. № 326 120 003 ДСТУ 2734-94 Огородження дорожні тросового типу. Загальні технічні умови Чинний з 01.01.95 р. Наказ ДС від 25.08.94 р. № 215 120 003 ДСТУ 2735-94 Огородження дорожні і напрямні пристрої. Правила застосування. Вимоги безпеки дорожнього руху Чинний з 01.01.95 р. Наказ ДС від 25.08.94 р. № 215 120 003 ДСТУ 4036-2001 Безпека дорожнього руху. Вставки розмічальні дорожні. Загальні технічні умови Чинний з 01.01.2002 р. Наказ ДС від 22.06.2001 р. № 317 120 003 ДСТУ 4123-2002 Безпека дорожнього руху. Елементи примусового зниження швидкості на вулицях і дорогах. Загальні вимоги. Правила застосування Чинний з 01.07.2006 р. Наказ ДС від 03.02.2006 р. № 18 120 003 ДСТУ 4158-2003 Безпека дорожнього руху. Автоматизовані системи керування дорожнім рухом. Загальні вимоги Чинний з 01.07.2004 р. Наказ ДС від 07.04.2003 р. № 53 120 003 ДСТУ 4241-2003 Безпека дорожнього руху. Знаки дорожні та інформаційні табло зі змінною інформацією. Загальні технічні умови Чинний з 01.10.2004 р. Наказ ДС від 29.10.2003 р. № 185 120 003 ДСТУ 4337-2004 Безпека дорожнього руху. Світловідбивачі для гужового транспорту. Загальні технічні умови Чинний з 01.01.2005 р. Наказ ДС від 20.09.2004 р. № 203 120 003 РСТ УССР 1965-86 Безпека дорожнього руху. Огорожі дорожні переносні. Технічні умови Чинні з 01.01.87 р. Постанова ДП від 24.02.86 № 9 Зміна № 1 – ИУРСТ – 10-91 120 003 РСТ УССР 1966-86 Безпека дорожнього руху. Огорожі дорожні переносні. Правила застосування Чинні з 01.01.87 р. Постанова ДП від 24.02.86 № 9 Зміна № 1 – ИУРСТ – 10-91 120 003 РСТ УССР 1967-86 Безпека дорожнього руху. Машини механізми дорожні та комунальні. Кольори покриттів сигнальні знаки та спеціальні світові сигнали. Технічні умови Чинні з 01.01.87 р. Постанова ДП від 26.03.86 № 18 Зміна № 1 – ИУРСТ –1-89 Зміна № 2 – ИУРСТ – 10-91 120 003 29 В 2.5 Позначення Назва; організація що здійснює супровід Додаткові дані РСН 288-91/ Госстрой УССР Применение зол и шлаков тепловых электростанций Украины в дорожном строительстве Чинні з 01.01.92 р. Наказ від 31.12.91 р. № 142 043 003 РСН 358-91/ Госстрой УССР Сварка полиэтиленовых труб при строительстве газопроводов Чинні з 01.01.92 р. Наказ від 28.11.91 р. № 125 047 003 В 2.4. Гідротехнічні енергетичні та меліоративні системи і споруди підземні гірничі виробки Гидротехнические энергетические и мелиоративные системы и сооружения подземные горные выработки ДБН В.2.4-1-99 Меліоративні системи та споруди Чинні з 01.01.2000 p. Наказ від 25.06.99 p. № 153 На заміну СНиП 2.06.03-85 СНиП 3.07.03-85 048 003 ДБН В.2.4-2-2005 Полігони твердих побутових відходів. Основні положення проектування Чинні з 01.01.2006 р. Наказ від 17.06.2005 р № 101 Введено вперше 012 003 РСТ УССР 1889-80 Знаки безпеки на водоймищах. Загальні технічні умови Чинні з 01.07.81 р. Постанова ДП від 12.08.80 № 67 Зміна № 1 – ИУРСТ – 7-85 Зміна № 2 – ИУРСТ – 3-90 РСН 319-81/ Госстрой УССР Инструкция по строительству ограждений дамб хвостохранилищ с использованием вскрышных пород Чинні з 01.07.81 р. Наказ від 25.12.80 р. № 312 004 003 В 2.5. Інженерне обладнання споруд зовнішіх мереж Инженерное оборудование сооружений внешних сетей ДСТУ Б В.2.5-1-95 ГОСТ 23695-94 Прилади санітарно-технічні сталеві емальовані. Технічні умови Чинний з 01.04.96 р Наказ від 16.11.95 р. № 224 На заміну ГОСТ 23695-79 ГОСТ 24843-91 015 003 ДСТУ Б В.2.5-2-95 ГОСТ 8690-94 Радіатори опалювальні чавунні. Технічні умови Чинний з 01.04.96 р. Наказ від 16.11.95 р. № 224 На заміну ГОСТ 8690-75 015 003 ДСТУ Б В.2.5-3-95 ГОСТ 20849-94 Конвектори опалювальні. Технічні умови Чинний з 01.04.96 р. Наказ від 16.11.95 р. № 224 На заміну ГОСТ 4.218-81 ГОСТ 20849-75 015 003 ДСТУ Б В.2.5-4-95 ГОСТ 11614-94 Крани змивні напівавтоматичні. Технічні умови Чинний з 01.04.96 р. Наказ від 16.11.95 р. № 224 На заміну ГОСТ 11614-72 075 003 ДСТУ Б В.2.5-5-96 Прилади опалювальні. Номенклатура показників якості Чинний з 01.04.96 р. Наказ від 15.01.96 р. № 4 На заміну ГОСТ 4.218-81 050 003 30 В 2.5 Позначення Назва; організація що здійснює супровід Додаткові дані ДСТУ Б В.2.5-6-96 Аератори трубчасті труби дренажні фільтруючі з пористого поліетилену. Загальні технічні умови Чинний з 01.07.96 р. Наказ від 29.04.96 р. № 73 Введено вперше 051 003 ДСТУ Б В.2.5-7-97 ГОСТ 18297-96 Прилади санітарно-технічні чавунні емальовані. Технічні умови Чинний з 01.01.98 р. Наказ від 15.09.97 р. № 157 На заміну ГОСТ 4.213-80 ГОСТ 1154-80 ГОСТ 7506-83 ГОСТ 10161-83 ГОСТ 18297-80 СТ СЭВ 1315-78 075 003 ДСТУ Б В.2.5-8-96 ГОСТ 15167-93 Вироби санітарні керамічні. Загальні технічні умови Чинний з 01.04.97 р. Наказ від 01.11.96 р. № 189 На заміну ГОСТ 15167-85 015 003 ДСТУ Б В.2.5-9-97 ГОСТ 23289-94 Арматура санітарно-технічна водозливна. Технічні умови Чинний з 01.01.98 р. Наказ від 15.09.97 р. № 157 На заміну ГОСТ 4.231-84 ГОСТ 23289-78 ГОСТ 23412-79 015 003 ДСТУ Б В.2.5-10-97 ГОСТ 25809-96 Змішувачі і крани водорозбірні. Типи і основні розміри Чинний з 01.01.98 р. Наказ від 15.09.97 р. № 157 На заміну ГОСТ 25809-83 015 003 ДСТУ Б В.2.5-11-98 ГОСТ 1811-97 Трапи для систем каналізації будинків. Технічні умови Трапы для систем канализации зданий Технические условия Чинний з 01.10.98 р. Наказ від 25.05.98 р. № 110 На заміну ГОСТ 1811-81 015 003 ДСТУ Б В.2.5-12-98 ГОСТ 30493-96 Вироби санітарні керамічні. Типи та основні розміри Чинний з 01.10.99 р. Наказ від 25.05.98 р. № 110 На заміну ГОСТ 755-85 ГОСТ 21485.4-76 ГОСТ 21485.5-76 ГОСТ 22847-85 ГОСТ 23759-85 ГОСТ 26901-86 СТ СЭВ 1002-78 015 003 ДБН В.2.5-13-98 Пожежна автоматика будинків і споруд Чинні з 01.04.99 р. Наказ від 28.10.98 р. № 247 На заміну СНиП 2.04.09-84 ВСН 25-09.67-85 Поправка – Збірник змін за 2005 р. Зміна № 1 чинна з 01.01.2007 р. Наказ від 22.05.2006 р. № 176 Збірник змін за 2006 р. 053 003 ДСТУ Б В.2.5-14-99 ГОСТ 19681-94 Арматура санітарно-технічна водорозбірна. Загальні технічні умови Чинний з 01.10.99 р. Наказ від 11.05.99 р. № 117 На заміну ГОСТ 19681-83 ГОСТ 4.216-81 015 003 ДСТУ Б В.2.5-15-99 ГОСТ 10944-97 Крани регулювальні та запірні ручні для систем водяного опалення будівель. Загальні технічні умови Чинний з 01.10.99 р. Наказ від 11.05.99 р. № 117 На заміну ГОСТ 10944-75 015 003 31 В 2.5 Позначення Назва; організація що здійснює супровід Додаткові дані ДБН В.2.5-16-99 Визначення розмірів земельних ділянок для об'єктів електричних мереж Чинні з 01.07.99 р. Наказ від 27.06.99 р. № 179 На заміну СН 465-74 055 003 ДСТУ Б В.2.5-17-2001 Труби зі структурованого поліетилену для мереж холодного гарячого водопостачання та опалення. Технічні умови Чинний з 01.03.2001 р. Наказ від 09.01.2001 р. № 4 Введено вперше 056 003 ДСТУ Б В.2.5-18-2001 Деталі з'єднувальні з поліпропілену для зварювання нагрітим інструментом врозтруб при будівництві мереж холодного та гарячого водопостачання. Технічні умови Чинний з 01.03.2001 р. Наказ від 09.01.2001 р. № 4 Введено вперше 056 003 ДСТУ Б В.2.5-19-2001 Труби залізобетонні безнапірні футеровані каменелитим вкладишем. Технічні умови Чинний з 01.07.2001 р. Наказ від 26.03.2001 р. № 72 Введено вперше 015 003 ДБН В.2.5-20-2001 Газопостачання Чинні з 01.08.2001 р. Наказ від 23.04.2001 р. № 101 На заміну СНиП 2.04.08-87 СНиП 3.05.02-88 Поправка – Збірник змін за 2001 р. 057 057 ДСТУ Б В.2.5-21-2002 Труби зі структурованого поліетилену з тепловою ізоляцією зі спіненого поліетилену і захисною гофрованою поліетиленовою оболонкою для мереж холодного гарячого водопостачання та водяного опалення. Технічні умови Чинний з 01.07.2002 р. Наказ від 23.02.2001 р. № 40 та наказ від 07.05.2002 р. № 79 Введено вперше 056 003 ДБН В.2.5-22-2002 Зовнішні мережі гарячого водопостачання та водяного опалення з використанням труб зі структурованого поліетилену з тепловою ізоляцією зі спіненого поліетилену і захисною гофрованою поліетиленовою оболонкою Чинні з 01.07.2002 р. Наказ від 23.02.2001 р. № 40 та наказ від 07.05.2002 р. № 79 Введено вперше 056 003 ДБН В.2.5-23-2003 Проектування електрообладнання об'єктів цивільного призначення Чинні з 01.06.2004 р. Наказ від 24.09.2003 р. № 160 На заміну ВСН 59-88 058 059 ДБН В.2.5-24-2003 Електрична кабельна система опалення Чинні з 01.06.2004 р. Наказ від 08.09.2003 р. № 153 Введено вперше 058 003 ДСТУ Б В.2.5-25:2005 ГОСТ 6942-98 Труби чавунні каналізаційні і фасонні частини до них. Технічні умови Чинний з 01.01.2006 р. Наказ від 20.07.2005 р. № 114 На заміну ГОСТ 4.227-83 ГОСТ 6942.0-80?6942.24-80 015 003 ДСТУ Б В.2.5-26:2005 ГОСТ 3634-99 Люки оглядових колодязів і дощоприймачі зливостічних колодязів. Технічні умови Чинний з 01.01.2006 р. Наказ від 20.07.2005 р. № 116 На заміну ГОСТ 3634-89 ГОСТ 26008-83 015 003 32 В 2.5 Позначення Назва; організація що здійснює супровід Додаткові дані ДСТУ Б В.2.5-27:2006 Захисні заходи електробезпеки в електроустановках будинків і споруд Чинний з 01.10.2006 р. Наказ від 29.03.2006 р. № 97 Введено вперше 058 058 ДБН В.2.5-28:2006 Природне і штучне освітлення Чинні з 01.10.2006 р. Наказ від 15.05.2006 р. № 168 На заміну СНиП ІІ-4-79 058 058 ДСТУ Б В.2.5-29:2006 Системи газопостачання. Газопроводи підземні сталеві. Загальні вимоги до захисту від корозії Чинний з 01.06.2007 р. Наказ від 22.12.2006 р. № 424 Введено вперше 121 121 ДСТУ Б В.2.5-30:2006 Трубопроводи сталеві підземні систем холодного і гарячого водопостачання. Загальні вимоги до захисту від корозії Чинний з 01.06.2007 р. Наказ від 22.12.2006 р. № 423 Введено вперше 121 121 ДСТУ Б В.2.5-31:2007 Трубопроводи попередньо теплоізольовані спіненим поліуретаном для мереж гарячого водопостачання та теплових мереж. Труби фасонні вироби і арматура. Технічні умови Чинний з 01.08.2007 р. Наказ від 05.02.2007 р. № 36 Введено вперше 056 003 ДСТУ Б В.2.5-32:2008 Труби безнапірні з поліпропілену непласти-фікованого полівінілхлориду та фасонні вироби до них для зовнішніх мереж каналізації будинків і споруд та кабельної каналізації. Технічні умови Чинний з 01.09.2007 р. Наказ від 26.03.2007 р. № 95 Введено вперше 056 003 ДСТУ Б В.2.5-33:2007 Поквартирне постачання житлових будинків з теплогенераторами на газовому паливі з закритою камерою згоряння з колективними димоходами і димохідними системами. Загальні технічні умови Чинний з 01.11.2007 р. Наказ від 20.06.2007 р. № 57 Введено вперше 057 003 ДСТУ Б В.2.5-34:2007 Сміттєпроводи житлових і громадських будинків. Загальні технічні умови Чинний з 01.01.2008 р. Наказ від 02.07.2007 р. № 80 Введено вперше 014 003 РСТ УССР 1405-85 Сидіння пластмасові дитячі накладні до унітазів. Технічні умови Чинний з 01.09.89 р. Постанова ДП від 20.05.89 р. № 20 120 003 РСТ УССР 1673-80 Лави паркові. Загальні технічні умови Чинний з 01.01.82 р. Постанова ДП від 22.12.80 р. № 108 Зміна № 1 – ИУРСТ – 10-81 Зміна № 2 – ИУРСТ – 5-86 Зміна № 3 – ИУРСТ – 3 4-91 120 003 РСТ УССР 1674-91 Вироби для стікання води. Загальні технічні умови Чинний з 01.01.93 р. Постанова ДП від 21.10.91 р. № 2 120 003 33 В 2.5 Позначення Назва; організація що здійснює супровід Додаткові дані РСТ УССР 1731-76 Урни вуличні. Технічні умови Чинний з 01.01.78 р. Постанова ДП від 30.09.76 р. № 78 Зміна № 1 – ИУРСТ – 12-77 Зміна № 2 – ИУРСТ – 6-81 Зміна № 3 – ИУРСТ – 8-85 Зміна № 4 – ИУРСТ – 6-87 Зміна № 5 – ИУРСТ – 10-88 120 003 РСТ УССР 1766-82 Міська система візуальної інформації. Позначення будинків та вулиць Чинний з 01.01.84 р. Постанова ДП від 28.10.82 р. № 96 Зміна № 1 – ИУРСТ – 10-88 120 003 РСТ УССР 1816-78 Міська система візуальної інформації. Покажчики під'їздів мешканців та аварійних служб. Номери квартир Чинний з 01.01.79 р. Постанова ДП від 31.07.78 р. № 68 Зміна № 1 – ИУРСТ – 6-83 Зміна № 3 – ИУРСТ – 3 4-91 120 003 РСТ УССР 1818-78 Міська система візуальної інформації. Правила установлення елементів інформації Чинний з 01.01.79 р. Постанова ДП від 31.07.78 р № 68 Зміна № 1 – ИУРСТ – 6-83 Зміна № 2 – ИУРСТ – 9-81 Зміна № 3 – ИУРСТ – 7-89 120 003 РСТ УССР 1846-79 Вивіски. Класифікація Чинні з 01.01. 80 р. Постанова ДП від 24.01.79 р. № 3 120 003 РСТ УССР 1892-80 Вивіски художньо-шрифтові та з накладними буквами та елементами. Технічні умови Чинний з 01.01.82 р. Постанова ДП від 22.12.80 р. № 108 Зміна № 1 – ИУРСТ УССР – 10-83 120 003 РСН 308-85/ Госстрой УССР Нормы проектирования систем водяного отопления со ступенчатой регенерацией тепла Чинні з 01.07.85 р. Наказ від 17.12.84 р. № 208 014 003 ДСТУ ISO 4190-1-2001 Установка ліфтова елеваторна . Частина 1. Класи ліфтів l II III VI Чинний з 01.01.2003 р. Наказ ДС від 28.12.2001 р. № 656 120 003 ДСТУ ISO 4190-2-2001 Установка ліфтова елеваторна . Частина 2. Ліфти класу IV Чинний з 01.01.2003 р. Наказ ДС від 28.12.2001 р. № 656 120 003 ДСТУ ISO 4190-3-2001 Установка ліфтова елеваторна . Частина 3. Ліфти службові класу V Чинний з 01.01.2003 р. Наказ ДС від 28.12.2001 р. № 656 120 003 ДСТУ ISO 4190-5-2001 Установка ліфтова елеваторна . Частина 5. Пристрої керування сигналізації і додаткові пристрої Чинний з 01.01.2003 р. Наказ ДС від 28.12.2001 р. № 656 120 003 ДСТУ ISO 4190-6-2001 Установка ліфтова елеваторна . Частина 6. Ліфти пасажирські для встановлення в житлових будинках. Планування і вибір Чинний з 01.01.2003 р. Наказ ДС від 28.12.2001 р. № 656 120 003 ДСТУ ISO 6584-2003 Обладнання очищувальне для повітря та інших газів. Класифікація пиловловлювачів Чинний з 01.07.2005 р. Наказ ДС від 2.10.2003 р. № 106 та Наказ ДС від 08.02.2005 р. № 42 120 003 34 В 2.5 Позначення Назва; організація що здійснює супровід Додаткові дані ДСТУ ISO 7465-2004 Ліфти пасажирські та службові. Напрямні для кабін та противаг ліфтів. Тип Т. Чинний з 01.01.2006 р. Наказ ДС від 21.09.2004 р. № 205 120 003 ДСТУ ГОСТ ИСО 8995:2003 Принципи зорової ергономіки. Освітлення робочих систем усередині приміщень Чинний з 01.01.2004 р. Наказ ДС від 26.12.2003 р. № 263 120 003 ДСТУ ISO 9386-1:2005 Приводні підіймальні платформи для осіб з обмеженими фізичними можливостями. Правила безпеки розміри та функціонування. Частина 1. Вертикальні підіймальні платформи Чинний з 01.01.2006 р. Наказ ДС від 27.09.2005 р. № 273 120 003 ДСТУ ISO 9386-2:2005 Приводні підіймальні платформи для осіб з обмеженими фізичними можливостями. Правила безпеки розміри та функціонування. Частина 2. Приводні сходові підіймачі для пересування по нахиленій площині користувачів що сидять та в інвалідних колясках Чинний з 01.01.2006 р. Наказ ДС від 27.09.2005 р. № 273 120 003 ДСТУ ISO 9589:2005 Ескалатори. Будівельні розміри Чинний з 01.01.2007 р. Наказ ДС від 21.10.2005 р. № 306 120 003 ДСТУ ІSО/TS 14798:2004 Ліфти елеватори ескалатори та пасажирські конвеєри. Методологія аналізу ризику Чинний з 01.01.2006 р. Наказ ДС від 21.09.2004 р. № 205 120 003 ДСТУ ISO 18738:2004 Ліфти елеватори . Вимірювання параметрів якості руху ліфтів Чинний з 01.01.2006 р. Наказ ДС від 28.10.2004 р. № 237 120 003 ДСТУ ISO/TS 22559:2005 Вимоги безпеки для ліфтів елеваторів . Частина 1. Загальні суттєві вимоги безпеки Чинний з 01.07.2006 р. Наказ ДС від 3.03.2005 р. № 57 120 003 ДСТУ EN 81-1-2003 Норми безпеки щодо конструкції та експлуатації ліфтів. Частина 1. Ліфти електричні Чинний з 01.10.2004 р. Наказ ДС від 21.07.2003 р. № 126 120 003 ДСТУ EN 81-2-2003 Норми безпеки щодо конструкції та експлуатації ліфтів. Частина 2. Ліфти гідравлічні Чинний з 01.10.2005 р. Наказ ДС від 26.12.2003 р. № 262 120 003 ДСТУ ЕN/TR 81-10:2004 Норми безпеки щодо конструкції та експлуатації ліфтів. Частина 10. Основи. Чинний з 01.01.2007 р. Наказ ДС від 21.10.2005 р. № 306 120 003 ДСТУ EN 89-2005 Водонагрівачі і ємності газові для готування гарячої води на побутові потреби Чинний з 01.01.2007 р. Наказ ДС від 14.09.2005 р. № 216 120 003 ДСТУ ЕN 115-2003 Норми безпеки щодо конструкції та експлуатації ескалаторів і пасажирських конвеєрів Чинний з 01.10.2004 р. Наказ ДС від 2.10.2003 р. № 166 120 003 ДСТУ EN 297-2005 Котли газові центрального опалювання. Котли типу В11 і В11BS з атмосферними пальниками номінальною тепловою потужністю не більше 70 кВт Чинний з 01.07.2006 р. Наказ ДС від 21.03.2005 р. № 67 120 003 35 В 2.5 Позначення Назва; організація що здійснює супровід Додаткові дані ДСТУ EN 625-2002 Котли газові центрального опалювання. Спеціальні вимоги до вироблення гарячої води для побутових потреб комбінованими котлами з номінальною тепловою потужністю не більше 70 кВт Чинний з 01.10.2003 р. Наказ ДС від 12.07.2003 р. № 433 120 003 ДСТУ EN 627-2005 Порядок реєстрації даних і контролювання стану ліфтів ескалаторів та пасажирських конвеєрів Чинний з 01.01.2007 р. Наказ ДС від 21.10.2005 р. № 306 120 003 ДСТУ EN 656:2005 Газові котли центрального опалювання. Котли типу В номінальної теплопродуктивності від 70 кВт до 300 кВт Чинний з 01.01.2007 р. Наказ ДС від 12.12.2005 р. № 418 120 003 ДСТУ EN 677-2001 Котли центрального опалювання газові. Спеціальні вимоги для конденсаційних котлів з номінальною тепловою потужністю не більше 70 кВт Чинний з 01.10.2003 р. Наказ ДС від 28.12.2001 р. № 656 120 003 ДСТУ EN 1196:2004 Повітронагрівачі газові побутові і непобутові. Додаткові вимоги до конденційних повітронагрівачів Чинний з 01.04.2006 р. Наказ ДС від 15.11.2004 р. № 258 120 003 ДСТУ EN 1886:2005 Системи вентиляції та кондиціонування повітря. Кондиціонери повітря центральні. Механічні характеристики. Випробування Чинний з 01.07.2006 р. Наказ ДС від 14.05.2005 р. № 91 120 003 ДСТУ EN 12015:2003 Електромагнітна сумісність. Ліфти ескалатори та пасажирські конвеєри. Несприйнятливість Чинний з 01.07.2005 р. Наказ ДС від 08.02.2005 р. № 42 120 003 ДСТУ EN 12599:2006 Системи вентиляції та кондиціонування повітря. Процедури випробування та методи вимірювання під час здавання в експлуатацію систем вентиляції та кондиціонування повітря Чинний з 01.07.2006 р. Наказ ДС від 14.05.2005 р. № 91 120 003 ДСТУ ІЕС 60335-2-21:2004 Безпечність побутових та аналогічних електричних приладів. Частина 2-21. Додаткові вимоги до акумуляційних водонагрівачів Чинний з 01.01.2006 р. Наказ ДС від 02.08.2004 р. № 169 120 003 ДСТУ ІЕС 60335-2-84:2003 Безпечність побутових та аналогічних електричних приладів. Частина 2-84. Додаткові вимоги до туалетів Чинний з 01.07.2004 р. Наказ ДС від 11.06.2003 р. № 102 120 003 ДСТУ ІЕС 60335-2-88:2003 Безпечність побутових та аналогічних електричних приладів. Частина 2-88. Додаткові вимоги до зволожувачів призначених для застосування в опалювальних і вентиляційних системах або системах кондиціонування повітря Чинний з 01.01.2005 р. Наказ ДС від 16.12.2003 р. № 235 120 003 ДСТУ ІЕС 60687:2004 Лічильники активної електроенергії змінного струму. Класи точності 0 2s та 0 5s Чинний з 01.07.2005 р. Наказ ДС від 30.04.2004 р. № 85 120 003 ДСТУ ІЕС 61036:2001 Лічильники статичної активної електроенергії змінного струму. Класи точності 1 та 2 Чинний з 01.07.2003 р. Наказ ДС від 12.03.2002 р. № 145 120 003 36 В 2.6 Позначення Назва; організація що здійснює супровід Додаткові дані ДСТУ ІЕС 61038:2002 Вимірювання електричні. Тарифікація і контроль навантаження. Особливі вимоги до реле часу Чинний з 01.07.2003 р. Наказ ДС від 12.06.2002 р. № 357 120 003 ДСТУ IЕС 61268:2001 Лічильники реактивної енергії змінного струму статичні класів точності 2 та 3 Чинний з 01.01.2003 р. Наказ ДС від 28.12.2001 р. № 659 120 003 ДСТУ 2200-93 Пальники газові інфрачервоного випромінювання. Загальні технічні умови Чинний з 01.07.94 р. Наказ ДС від 07.07.93 р. № 94 Зміна № 1 – ІПС – 8-2000 120 003 ДСТУ 3186-95 Системи вентиляційні. Методи випробування повітряних фільтрів Чинний з 01.07. 97 р. Наказ ДС від 31.08.96 р. № 291 120 003 ДСТУ 3492-96 Повітронагрівачі. Загальні технічні умови Чинний з 01.07. 1999 р. Наказ ДС від 16.03.98 р. № 165 120 003 ДСТУ 3493-96 Системи вентиляційні. Фільтри повітряні. Типи і основні параметри Чинний з 01.07.99 р. Наказ ДС від 30.12.96 р. № 579 120 003 ДСТУ 3580-97 Лічильники холодної та гарячої води крильчасті. Загальні технічні умови Чинні з 01.07.98 р. Наказ ДС від 30.12.97 р. № 612 Зміна № 1 – ІПС –7-98 Зміна № 2 – ІПС – 2-2003 120 003 ДСТУ 4319:2004 Повітряні фільтри до загальної вентиляції. Визначення характеристик фільтрування Чинний з 01.10.2005 р. Наказ ДС від 5.07.2004 р. № 132 120 003 ДСТУ 4359:2004 Опалювачі рідкопаливні з випарними пальниками. Загальні технічні умови Чинний з 01.04.2006 р. Наказ ДС від 15.11.2004 р. № 258 120 003 В 2.6. Конструкції будинків і споруд Конструкции зданий и сооружений ДБН 298-92 Проектирование и выполнение изоляции наружных стыков крупнопанельных зданий Чинні з 01.07.92 р. Наказ від 06.03.92 р. № 28 На заміну РСН 298-84 004 003 ДБН 338-92 Проектування улаштування та експлуатація індустріальних безрулонних дахів житлових та громадських будинків Чинні з 01.07.92 р. Наказ від 09.04.92 р. № 40 На заміну РСН 338-85 004 003 37 В 2.6 Позначення Назва; організація що здійснює супровід Додаткові дані ДСТУ Б В.2.6-2-95 Вироби бетонні і залізобетонні. Загальні технічні умови Чинний з 01.07.95 р. Наказ від 06.04.95 р. № 68 На заміну ГОСТ 13015.0-83 ГОСТ 13015.1-81 ГОСТ 13015.2-81 ГОСТ 13015.3-81 ГОСТ 13015.4-81 РСТ 5026-84 Зміна № 1 чинна з 01.04.98 р. Наказ від 30.01.98 р. № 23 видана окремим виданням 023 003 ДСТУ Б В.2.6-3-95 ГОСТ 22233-93 Профілі пресовані з алюмінієвих сплавів для огороджувальних будівельних конструкцій. Загальні технічні умови Чинний з 01.07.95 р. Наказ від 06.04.95 p. № 65 На заміну ГОСТ 22233-83 064 003 ДСТУ Б В.2.6-4-95 ГОСТ 22904-93 Конструкції залізобетонні. Магнітний метод визначення товщини захисного шару бетону і розташування арматури Чинний з 01.07.95 p. Наказ від 06.04.95 p. № 65 На заміну ГОСТ 22904-78 023 003 ДСТУ Б В.2.6-5-97 ГОСТ 5088-94 Завіси сталеві для дерев'яних вікон та дверей. Технічні умови Чинний з 01.01.98 p. Наказ від 15.09.97 р. № 157 На заміну ГОСТ 5088-78 003 ДБН В.2.6-6-95 Проектування будівництво та експлуатація будинків системи "ПЛАСТБАУ" Чинні з 01.02.95 р. Наказ від 25.01.95 р. № 14 Введено вперше 014 003 ДСТУ Б В.2.6-7-95 ГОСТ 8829-94 Вироби будівельні бетонні та залізобетонні збірні. Методи випробувань навантажуванням. Правила оцінки міцності жорсткості та тріщиностійкості Чинний з 01.04.96 р. Наказ від 16.11.95 р. № 224 На заміну ГОСТ 8829-85 023 003 ДСТУ Б В.2.6-8-95 ГОСТ 30245-94 Профілі сталеві гнуті замкнуті зварні квадратні і прямокутні для будівельних конструкцій. Технічні умови Чинний з 01.04.96 р. Наказ від 16.11.95 р. № 224 Введено вперше 064 003 ДСТУ Б В.2.6-9-95 ГОСТ 24045-94 Профілі сталеві листові гнуті з трапецієподібними гофрами для будівництва. Технічні умови Чинний з 01.04.96 р. Наказ від 16.11.95 р. № 224 На заміну ГОСТ 24045-86 064 003 ДСТУ Б В.2.6-10-96 Конструкції сталеві будівельні. Методи випробування навантажуванням Чинний з 01.04.97 р. Наказ від 18.12.96 р. № 219 Введено вперше 064 003 ДСТУ Б В.2.6-11-97 Двері металеві протиударні вхідні в квартири. Загальні технічні умови Чинний з 01.07.97 р. Наказ від 06.02 97 р. № 15 Введено вперше Зміна № 1 чинна з 01.07.2002 р. Наказ від 11.04.2002 р. № 70 Збірник змін за 2002 р. 014 003 ДСТУ Б В.2.6-13:2006 ГОСТ 538-2001 Вироби замкові та скоб'яні. Загальні технічні умови Чинний з 01.08.2006 р. Наказ від 18.04.2006 р. № 126 На заміну ДСТУ Б В.2.6-13-97 011 003 38 В 2.6 Позначення Назва; організація що здійснює супровід Додаткові дані ДБН В.2.6-14-97 Покриття будинків і споруд Чинні з 01.01.98 р. Наказ від 07.05.97 р. № 76 На заміну: СНиП ІІ-26-76; розділу "Кровли" СНиП 3.04.01-87; ВСН 10-89; РСН 295-89; РСН 353-90; розділу "Кровли" РСН 355-91 Зміна № 1 чинна з 01.01.2000 р. Наказ від 01.10.99 р. № 237 Збірник змін за 1994-2000 pp. Зміна № 3 чинна з 01.04.2005 р. Наказ від 21.10.2004 р. № 195 Збірник змін за 2004 р. Поправка – Збірник змін за 2002 р. 004 003 ДСТУ Б В.2.6-15-99 Вікна та двері полівінілхлоридні. Загальні технічні умови Чинний з 01.07.2000 р. Наказ від 03.12.99 р. № 291 Введено вперше 014 003 ДСТУ Б В.2.6-16-2000 ГОСТ 301 09-94 Двері дерев'яні. Методи випробувань на опір злому Чинний з 01.07.2000 р. Наказ від 23.02.2000 р. № 33 Введено вперше Поправка – Збірник змін за 2001 р. 014 003 ДСТУ Б В.2.6-17-2000 ГОСТ 26602. 1-99 Блоки віконні та дверні. Методи визначення опору теплопередачі Чинний з 01.01.2001 р. Наказ від 09.10.2000 р. № 226 На заміну ГОСТ 26602-85 СТ СЭВ 4183-83 023 003 ДСТУ Б В.2.6-18-2000 ГРСТ 26602.2-99 Блоки віконні та дверні. Методи визначення повітро- та водопроникності Чинний з 01.01.2001 р. Наказ від 09.10.2000 р. № 226 На заміну ГОСТ 25891-83 в частині лабораторних випробувань ГОСТ 28799-90 СТ СЭВ 4184-83 023 003 ДСТУ Б В.2.6-19-2000 ГОСТ 26602.3-99 Блоки віконні та дверні. Метод визначення звукоізоляції Чинний з 01.01.2001 р. Наказ від 09.10.2000 р. № 226 Введено вперше 023 003 ДСТУ Б В.2.6-20-2000 ГОСТ 26602.4-99 Блоки віконні та дверні. Метод визначення загального коефіцієнта пропускання світла Чинний з 01.01.2001 р. Наказ від 09.10.2000 р. № 226 Введено вперше 023 003 ДСТУ Б В.2.6-21-2000 ГОСТ 19330-99 Стояки залізобетонні для опор контактної мережі залізниць. Технічні умови Чинний з 01.01.2001 р. Наказ від 09.10.2000 р. № 226 На заміну ГОСТ 19330-91 023 003 ДБН В.2.6-22-2001 Улаштування покриттів із застосуванням сухих будівельних сумішей Чинні з 01.01.2002 р. Наказ від 14.09.2001 р. № 184 Введено вперше Зміна № 1 чинна з 01.04.2007 р. Наказ від 22.12.2006 р. № 422 Збірник змін за 2006 р. 067 067 ДСТУ Б В.2.6-23-2001 ГОСТ 23166-99 Блоки віконні. Загальні технічні умовия Чинний з 01.01.2002 р. Наказ від 26.09.2001 р. № 192 На заміну ГОСТ 23166-78 014 003 39 В 2.6 Позначення Назва; організація що здійснює супровід Додаткові дані ДСТУ Б В.2.6-24-2001 ГОСТ 24700-99 Блоки віконні дерев'яні зі склопакетами. Технічні умови Чинний з 01.04.2002 р. Наказ від 31.08.2001 р № 170 На заміну ГОСТ 24700-81 Поправка – Збірник змін за 2002 р. 014 003 ДСТУ Б В.2.6-25-2003 Автоматизовані системи технічного діагностування будівельних конструкцій. Загальні технічні вимоги Чинний з 01.07.2003 р. Наказ від 24.02.2003 р. № 13 Введено вперше 023 003 ДСТУ Б В.2.6-26-2004 ГОСТ 30779-2001 Склопакети будівельного призначення. Метод визначення опору атмосферним впливам і оцінки довговічності Чинний з 01.01.2005 р. Наказ від 20.07.2004 р. № 150 Введено вперше 070 070 ДСТУ Б В.2.6-27:2005 Автоматизовані системи технічного діагностування будівельних конструкцій. Види випробувань Чинний з 01.10.2006 р. Наказ від 04.05.2006 р. № 158 Введено вперше 023 023 ДСТУ Б В.2.6-28:2006 ГОСТ 5089-2003 Замки і заскочки для дверей. Технічні умови Чинний з 01.08.2006 р. Наказ від 18.04.2006 р. № 125 На заміну ДСТУ Б В.2.6-1-95 011 011 ДСТУ Б В.2.6-29:2006 ГОСТ 19091-2000 Замки і заскочки для дверей. Методи випробувань Чинний з 01.08.2006 р. Наказ від 18.04.2006 р. № 125 На заміну ГОСТ 19091-82 та ГОСТ 23306-87 011 011 ДСТУ Б В.2.6-30:2006 Профілі з алюмінієвих сплавів з термомістками для огороджувальних будівельних конструкцій. Загальні технічні умови Чинний з 01.02.2007 р. Наказ від 30.08.2006 р. № 291 Введено вперше 014 003 ДБН В.2.6-31.2006 Теплова ізоляція будівель Чинний з 01.04.2007 р. Наказ від 09.09.2006 р. № 301 На заміну СНиП ІІ-3-79 накази від 27.12.1993 р. № 247 від 30.12.1993 р. № 253 та від 29.12.1984 р. № 105 023 003 ДСТУ 1552-91 Гаражі металеві розбірні. Загальні технічні умови Чинний з 01.01.93 р. Наказ ДС від 24.12.91 р. № 59 120 ДСТУ EN 383-2003 Конструкції з пиломатеріалу. Методи випробування. Визначення міцності з'єднання і оцінювання основи для шрифтових кріпильних елементів Чинний з 01.10.2004 р. Наказ ДС від 31.10.2003 р. № 189 Зміна № 1 чинна з 01.07.2005 – ІПС – 2-2005 120 003 ДСТУ EN 1629:2005 Вікна двері та жалюзі. Тривкість щодо зламування. Метод випробування на тривкість щодо динамічного навантаження Чинний з 01.01.2006 р. Наказ ДС від 28.10.2004 р. № 237 120 003 ДСТУ EN 1630:2005 Вікна двері та жалюзі. Тривкість щодо зламування. Метод випробування на тривкість щодо спроб ручного зламування Чинний з 01.01.2006 р. Наказ ДС від 28.10.2004 р. № 237 120 003 40 В 2.6 Позначення Назва; організація що здійснює супровід Додаткові дані РСТ УССР 1787-89 Ворота та хвіртки металеві. Загальні технічні умови Чинний з 01.01.90 p. Постанова ДП від 27.04.89 p. № 16 Зміна № 1 – ИУРСТ – 12-90 120 003 РСТУССР 1794-83 Огорожі металеві. Секції. Опори. Технічні умови Чинний з 01.01.85 р. Постанова ДП від 26.09.83 р. № 83 Зміна № 1 – ИУРСТ – 8-85 Зміна № 2 – ИУРСТ – 6-89 Зміна № 3 – ИУРСТ – 9-89 Зміна № 4 – ИУРСТ – 3-91 120 003 РСТ УССР 1833-78 Стовпи залізобетонні для парканів. Загальні технічні умови Чинний з 01.01.89 р. Постанова ДП від 23.08.88 р. № 34 120 003 РСТ УССР 1900-87 Павільйони збірно-розбірні. Загальні технічні умови Чинний з 01.07.87 р. Постанова ДП від 27.03.87 р. № 23 120 003 РСТ УССР 1927-88 Кіоски. Загальні технічні умови Чинний з 01.07.89 р. Постанова ДП від 30.11.88 р. № 46 120 003 РСТ УССР 1930-83 Кільця та секції для колодязів. Технічні умови Чинний з 01.01.84 р. Постанова ДП від 23.03.83 р. № 24 Зміна № 1 – ИУРСТ – 7-88 120 003 РСТ УССР 1974-87 Стовпи дерев'яні для шпалер виноградних та огорож. Загальні технічні умови Чинний з 01.07.87 р. Постанова ДП від 24.01.87 р. № 3 Зміна № 1 – ИУРСТ –11-91 120 003 РСТ УССР 5010-91 Стойки железобетонные виноградных шпалер. Технические условия Чинний з 01.07.91 р. Наказ № 48 від 12.04.91 р. 023 003 РСН 199-88/ Госстрой УССР Инструкция по заводскому изготовлению и применению в строительстве сборных железобетонных комплексных плит покрытия отапливаемых производственных зданий Чинні з 01.07.88 р. Наказ № 82 від 16.05.88 р. 021 003 РСН 302-85/ Госстрой УССР Технология отделки наружных стеновых панелей и деталей фасадов зданий в заводских условиях Чинні з 01.01.86 р. Наказ № 211 від 20.12.86 р. 004 003 РСН 311-86/ Госстрой УССР Технология изготовления конструкций из высокопрочных бетонов Чинні з 01.07.86 р. Наказ № 108 від 23.06.86 р. 023 РСН 316-88/ Госстрой УССР Технология и механизация строительства противофильтрационных завес и монолитных несущих стен способом "стена в грунте" Чинні з 01.01.89 р. Наказ № 157 від 21.11.88 р. 004 003 РСН 317-86/ Госстрой УССР Технология изготовления блоков из конструктивного ячеистого силикатного бетона автоклавного твердения для стен жилых и гражданских зданий Чинні з 01.07.86 р. Наказ № 104 від 16.06.86 р. 023 003 41 В 2.7 Позначення Назва; організація що здійснює супровід Додаткові дані РСН 339-86/ Госстрой УССР Определение несущей способности инвентарных свай методом ускоренных циклических испытаний статическими нагрузками Чинні з 01.01.87 р. Наказ № 109 від 23.06.86 р. 099 003 РСН 346-87/ Госстрой УССР Технология производства работ по устройству оснований пола из гипсокартонных листов Чинні з 01.01.87 р. Наказ № 162 від 28.09.87 р. 004 003 РСН 348-88/ Госстрой УССР Устройство ячеистобетонных полов из индустриальных изделий в сельскохозяйственных производственных зданиях Чинні з 01.01.88 р. Наказ № 217 від 22.12.87 р. 005 003 РСН 352-89/ Госстрой УССР Проектирование устройство и эксплуатация гидроизоляционных покрытий из стеклоцемента Чинні з 01.07.89 р. Наказ № 60 від 30.05.89 р. 004 003 РСН 355-91/ Госстрой УССР Проектирование и выполнение герметизации стыков и гидрозащиты поверхностей с применением бутилкаучуковых мастик Чинні з 01.04.91 р. Наказ № 22 від 07.02.91 р. 004 003 В 2.7. Будівельні матеріали Строительные материалы ДСТУ Б В.2.7-1-93 Фосфогіпс рядовий. Технічні умови Чинний з 01.01.94 р. Наказ від 16.08.93 р. № 139 Введено вперше 005 003 ДСТУ Б В.2.7-2-93 Фосфогіпс кондиційний для виробництва гіпсового в'яжучого та штучного гіпсового каменю. Технічні умови Чинний з 01.01.94 р. Наказ від 16.08.93 р. № 139 Введено вперше 005 003 ДСТУ Б В.2.7-3-93 Камінь гіпсовий штучний із фосфогіпсу. Технічні умови Чинний з 01.01.94 р. Наказ від 16.08.93 р. № 139 Введено вперше 005 003 ДСТУ Б В.2.7-4-93 В'яжуче гіпсове із фосфогіпсу. Технічні умови Чинний з 01.01.94 р. Наказ від 16.08.93 р. № 139 Введено вперше 005 003 ДСТУ Б В.2.7-5-93 Кахлі пічні. Технічні умови Чинний з 01.01.94 р. Наказ від 16.08.93 р. № 140 На заміну РСТ 5008-73 005 003 ДСТУ Б В.2.7-6-94 Черепиця бетонна. Технічні умови Чинний з 01.01.94 р. Наказ від 15.03.94 р. № 54 Введено вперше Зміна № 1 чинна з 01.08.2001 р. Наказ від 18.07.2001 р. № 145 Збірник змін за 2001 р. Поправка – Збірник змін за 2002 р. 005 003 42 В 2.7 Позначення Назва; організація що здійснює супровід Додаткові дані ДСТУ Б В.2.7-7-94 Вироби бетонні стінові дрібноштучні. Технічні умови Чинний з 01.04.94 р. Наказ від 15.03.94 р. № 55 Введено вперше Зміна № 1 чинна з 01.08.2001 р. Наказ від 18.07.2001 р. № 145 Збірник змін за 2001 р. Поправка – Збірник змін за 2002 р. Зміна № 2 чинна з 01.10.2006 р. Наказ від 06.05.2006 р. № 162 Збірник змін за 2006 р. 005 003 ДСТУ Б В.2.7-8-94 Плити пінополістирольні. Технічні умови Чинний з 01.07.94 р. Наказ від 24.03.94 р. № 64 На заміну ГОСТ 15588-86 Зміна № 1 чинна з 01.03.96 р. Наказ від 30.01.98 p. № 23 БУ № 1-1998 005 003 ДСТУ Б В.2.7-9-94 Сировина глиниста органо-мінеральна з відходів вуглевидобутку та вуглезбагачення для керамічних виробів. Технічні умови Чинний з 01.04.94 р. Наказ від 30 03.94 р. № 75 На заміну РСТ 5023-82 005 003 ДСТУ Б В.2.7-10-95 ГОСТ 30062-93 Арматура стержньова для залізобетонних конструкцій. Вихроструминний метод контролю характеристик міцності Чинний з 01.03.95 р. Наказ від 27.01.95 р. № 18 Введено вперше 023 003 ДСТУ Б В.2.7-11-94 Добавки для виробництва штучних пористих заповнювачів. Класифікація Чинний з 01.08.94 р. Наказ від 01.08.94 р. № 8 Введено вперше 005 003 ДСТУ Б В.2.7-12-94 Сировина для виробництва пористих заповнювачів. Класифікація Чинний з 01.10.94 р. Наказ від 01.09.94 р. № 26 Введено вперше 005 003 ДСТУ Б В.2.7-13-95 ГОСТ 26302-93 Скло. Методи визначення коефіцієнтів направленого пропускання і відбиття світла Чинний з 01.03.95 р. Наказ від 27.01.95 р. № 18 На заміну ГОСТ 26302-84 015 003 ДСТУ Б В.2.7-14-94 Сировина глиниста для виробництва керамзитового гравію та піску. Технічні умови Чинний з 01.01.95 р. Наказ від 03.11.94 р. № 65 На заміну РСТ 5001-37 005 003 ДСТУ Б В.2.7-15-95 Вироби перлітобентонітові теплоізоляційні. Технічні умови Чинний з 01.07.95 р. Наказ від 03.03.95 р. № 42 На заміну ТУ 21 України 517-95 ТУ 21 України 0294349-32-94 005 003 ДСТУ Б В.2.7-16-95 Матеріали стінові кам'яні. Номенклатура показників якості Чинний з 01.07.95 р. Наказ від 06.04.95 р. № 67 На заміну ГОСТ 4.206-83 005 003 43 В 2.7 Позначення Назва; організація що здійснює супровід Додаткові дані ДСТУ Б В.2.7-17-95 Гравій щебінь і пісок штучні пористі. Технічні умови Чинний з 01.07.95 р. Наказ від 06 04.95 р. № 67 На заміну ГОСТ 9757-90 Зміна № 1 чинна з 01.08.2001 р. Наказ від 18.07.2001 р. № 145 Збірник змін за 2001 р. Поправка – Збірник змін за 2001 р. 005 003 ДСТУ Б В.2.7-18-95 Бетони легкі. Загальні технічні умови Чинний з 01.07.95 р. Наказ від 06.04 95 р. № 69 На заміну ГОСТ 25820-83 005 003 ДСТУ Б В.2.7-19-95 ГОСТ 30244-94 Матеріали будівельні. Методи випробувань на горючість Чинний з 01.09.96 р. Наказ від 03.04.96 р. № 50 На заміну СТ СЭВ 382-76 СТ СЭВ 2437-80 Поправка – БУ № 5-1997 р. 015 003 ДСТУ Б В.2.7-20-95 Лінолеум полівінілхлоридний на теплозвуко-ізолюючій підоснові. Технічні умови Чинний з 01.07.95 р. Наказ від 03.03.95 р. № 42 На заміну ГОСТ 18108-80 Поправка – Збірник змін за 2001 р. 005 003 ДСТУ Б В.2.7-21-95 Лінолеум полівінілхлоридний багатошаровий та одношаровий без підоснови. Технічні умови Чинний з 01.07.95 р. Наказ від 03.03.95 р. № 42 На заміну ГОСТ 14632-79 005 003 ДСТУ Б В.2.7-22-95 В'яжучі композиційні низькоактивні безклінкерні. Загальні технічні умови Чинний з 01.01.96 р. Наказ від 28.04.95 р. № 96 Введено вперше 021 003 ДСТУ Б В.2.7-23-95 Розчини будівельні. Загальні технічні умови Чинний з 01.01.96 р. Наказ від 23.06.95 р. № 129 На заміну ГОСТ 28013-89 ГОСТ 4.233-86 Поправка – БУ № 3-1997 р. 071 003 ДСТУ Б В.2.7-24-95 В'яжуче шлаколужне. Технічні умови Чинний з 01.01.96 р. Наказ від 23.04.95 р. № 129 На заміну РСТ 5024-89 007 003 ДСТУ Б В.2.7-25-95 Бетони важкі шлаколужні. Технічні умови Чинний з 01.01.96 р. Наказ від 23.04.95 р. № 129 На заміну РСТ 5025-89 007 003 ДСТУ Б В.2.7-26-95 Сировина глиниста. Метод визначення чутливості глин до сушіння Чинний з 01.01.96 р. Наказ від 07.07.95 р. № 134 Введено вперше 007 003 ДСТУ Б В.2.7-27-95 Пісок із вапняків-черепашників для будівельних робіт. Технічні умови Чинний з 01.01.96 р. Наказ від 14.09.95 р № 188 На заміну РСТ 5014-82 005 003 44 В 2.7 Позначення Назва; організація що здійснює супровід Додаткові дані ДСТУ Б В.2.7-28-95 Черепиця керамічна. Технічні умови Чинний з 01.01.96 р. Наказ від 14.09.95 р. № 188 Введено вперше Зміна № 1 чинна з 01.07.97 р. Наказ від 27.06.97 р. № 102 Збірник змін за 1994-2000 pp. 005 003 ДСТУ Б В.2.7-29-95 Дрібні заповнювачі природні із відходів промисловості штучні для будівельних матеріалів виробів конструкцій та робіт. Класифікація Чинний з 01.01.96 р. Наказ від 14.09.95 р. № 188 На заміну ГОСТ 25137 в частині вимог до дрібних заповнювачів Поправка – Збірник змін за 2001 р. 005 003 ДСТУ Б В.2.7-30-95 Матеріали нерудні для щебеневих і гравійних основ та покриттів автомобільних шляхів. Технічні умови Чинний з 01.01.96 р. Наказ від 14.09.95 р. № 188 На заміну ГОСТ 25607-83 043 003 ДБН В.2.7-31-95 Порядок визначення запасів родовищ піску та гравію Чинний з 01.01.96 р. Наказ від 14.09.95 р. № 188 Введено вперше 072 003 ДСТУ Б В.2.7-32-95 Пісок щільний природний для будівельних матеріалів виробів конструкцій і робіт. Технічні умови Чинний з 01.01.96 р Наказ від 31.10.95 р. № 211 На заміну ГОСТ 8736-85 ОСТ 21-1-80 ТУ 218 УССР 438-92 007 003 ДСТУ Б В.2.7-33-2001 Пісок кварцево-залізистий і тонкодисперсна фракція для будівельних робіт з відходів гірничо-збагачувальних комбінатів України. Технічні умови Чинний з 01.04.2002 р. Наказ від 31.10.2001 р. № 206 На заміну ДСТУ Б В.2.7-33-95 021 003 ДСТУ Б В.2.7-34-2001 Щебінь для будівельних робіт із скельних гірських порід та відходів сухого магнітного збагачення залізистих кварцитів гірничо-збагачувальних комбінатів і шахт України. Технічні умови Чинний з 01.01.2002 р. Наказ від 31.10.2001 р. № 206 На заміну ДСТУ Б В.2.7-34-95 021 003 ДСТУ Б В.2.7-35-95 Щебінь пісок та щебенево-піщана суміш з доменних та сталеплавильних шлаків для загальнобудівельних робіт. Загальні технічні умови Чинний з 01.01.96 р. Наказ від 31.10.95 р. № 211 Введено вперше 021 003 ДСТУ Б В.2.7-36-95 Цегла та камені стінові безцементні. Технічні умови Чинний з 01.01.96 р. Наказ від 31.10.95 р. № 211 Введено вперше Зміна № 1 чинна з 01.01.99 р. Наказ від 02.12.98 р. № 278 Збірник змін за 1994-2000 р. 021 003 ДСТУ Б В.2.7-37-95 Плити та вироби із природного каменю. Технічні умови Чинний з 01.01.96 р. Наказ від 31.10.95 р. № 211 На заміну ГОСТ 9480-89 ГОСТ 23342-91 005 003 ДСТУ Б В.2.7-38-95 ГОСТ 17177-94 Матеріали і вироби будівельні теплоізоляційні. Методи випробувань Чинний з 01.09.96 р. Наказ від 03.04.96 р. № 50 На заміну ГОСТ 17177-87 005 003 45 В 2.7 Позначення Назва; організація що здійснює супровід Додаткові дані ДСТУ Б В.2.7-39-95 ГОСТ 5578-94 Щебінь і пісок із шлаків чорної та кольорової металургії для бетонів. Технічні умови Чинний з 01.04.96 р. Наказ від 16.11.95 р. № 224 На заміну ГОСТ 5578-76 В частині методів хімічного аналізу замінений на ДСТУ Б В.2.7-72-98 ГОСТ 8269.1-97 005 003 ДСТУ Б В.2.7-40-95 ГОСТ 30256-94 Матеріали і вироби будівельні. Метод визначення теплопровідності циліндричним зондом Чинний з 01.04.96 p. Наказ від 16.11.95 р. № 224 Введено вперше 015 003 ДСТУ Б В.2.7-41-95 ГОСТ 30290-94 Матеріали і вироби будівельні. Метод визначення теплопровідності поверхневим перетворювачем Чинний з 01.04.96 р. Наказ від 16.11.95 р. № 224 Введено вперше 015 003 ДСТУ Б В.2.7-42-97 Методи визначення водопоглинання густини і морозостійкості будівельних матеріалів і виробів Чинний з 01.07.97 р. Наказ від 18.03.97 р. № 38 На заміну ГОСТ 7025-91 ТУ 21 Україна 525-92 Зміна № 1 чинна з 01.08.2001 р. Наказ від 18.07.2001 р. № 145 Збірник змін за 2001 р. 015 003 ДСТУ Б В.2.7-43-96 Бетони важкі. Технічні умови Чинний з 01.01.97 р. Наказ від 02.09.96 р. № 157 На заміну ГОСТ 26633-91 Зміна № 1 чинна з 01.07.2006 р. Наказ від 27.04.2006 р. № 148 Збірник змін за 2006 р. 023 003 ДСТУ Б В.2.7-44-96 Цементи. Відбір і підготовка проб Чинний з 01.01.97 р. Наказ від 02.09.96 р. № 157 На заміну СТ СЭВ 3477-81 Зміна № 1 чинна з 01.07.2002 р. Наказ від 07.05.2002 р. № 87 Збірник змін за 2002 р. 074 003 ДСТУ Б В.2.7-45-96 Бетони ніздрюваті. Технічні умови Чинний з 01.01.97 р Наказ від 03.10.96 р. № 178 На заміну ГОСТ 25485-89 021 003 ДСТУ Б В.2.7-46-96 Цементи загальнобудівельного призначення. Технічні умови Чинний з 01.01.97 р. Наказ від 03.10.96 р. № 178 На заміну ГОСТ 10178-85 та ГОСТ 22266-76 в частині вимог до пуцоланових цементів Зміна № 1 чинна з 01.07.2002 р. Наказ від 07.05.2002 р. № 87 Збірник змін до 2002 р. Поправка – Збірник змін за 2001 р. 074 003 ДСТУ Б В.2.7-47-96 ГОСТ 10060.0-95 Бетони. Методи визначення морозостійкості. Загальні вимоги Чинний з 01.04.97 р. Наказ від 01.11.96 р. № 189 На заміну ГОСТ 10060-87 023 003 46 В 2.7 Позначення Назва; організація що здійснює супровід Додаткові дані ДСТУ Б В.2.7-48-96 ГОСТ 10060.1-95 Бетони. Базовий перший метод визначення морозостійкості Чинний з 01.04.97 р. Наказ від 01.11.96 р. № 189 На заміну ГОСТ 10060-87 023 003 ДСТУ Б В.2.7-49-96 ГОСТ 10060.2-95 Бетони. Прискорені методи визначення морозостійкості при багаторазовому заморожуванні та відтаванні Чинний з 01.04.97 p. Наказ від 01.11.96 p. № 189 На заміну ГОСТ 10060-87 023 003 ДСТУ Б В.2.7-50-96 ГОСТ 10060.3-95 Бетони. Дилатометричний метод прискореного визначення морозостійкості Чинний з 01.04.97 р. Наказ від 01.11.96 р. № 189 Введено вперше 023 003 ДСТУ Б В.2.7-51-96 ГОСТ 10060.4-95 Будівельні матеріали. Бетони. Структурно-механічний метод прискореного визначення морозостійкості Чинний з 01.04.97 р. Наказ від 01.11.96 р. № 189 Введено вперше 062 003 ДСТУ В В.2.7-52-96 ГОСТ 18124-95 Листи азбестоцементні плоскі. Технічні умови Чинний з 01.04.97 р. Наказ від 01.11.96 р. № 189 На заміну ГОСТ 18124-75 005 003 ДСТУ Б В.2.7-53-96 ГОСТ 30340-95 Листи азбестоцементні хвилясті. Технічні умови Чинний з 01.04.97 р. Наказ від 01.11.96 р. № 189 На заміну ГОСТ 16233-77 ГОСТ 20430-84 Поправка – БУ № 4-1 997 р. 005 003 ДСТУ Б В.2.7-54-96 ГОСТ 30301-95 Вироби азбестоцементні. Правила приймання Чинний з 01.04.97 р. Наказ від 01.11.96 р. № 189 Введено вперше 005 003 ДСТУ Б В.2.7-55-96 ГОСТ 21485-94 Бачки змивні і арматура до них. Загальні технічні умови Чинний з 01.04.97 р. Наказ від 01.11.96 р. № 189 На заміну ГОСТ 21485.0-76 ГОСТ 21485.1-76 ГОСТ 21485.2-76 ГОСТ 21485.3-76 005 003 ДСТУ Б В.2.7-56-96 ГОСТ 10499-95 Вироби теплоізоляційні зі скляного штапельного волокна. Технічні умови Чинний з 01.04.97 p. Наказ від 01.11.96 p. № 189 На заміну ГОСТ 10499-78 015 003 ДСТУ Б В.2.7-57-96 ГОСТ 30353-95 Підлоги. Метод випробування на стійкість до ударних дій Чинний з 01.04.97 р. Наказ від 01.11.96 р. № 189 Введено вперше 015 003 ДСТУ Б В.2.7-58-97 ГОСТ 30246-94 Прокат тонколистовий рулонний із захисно-декоративним лакофарбовим покриттям для будівельних конструкцій. Технічні умови Чинний з 01.01.98 р. Наказ від 15.09.97 р. № 157 Введено вперше 015 003 ДСТУ Б В.2.7-59-97 Блоки із природного каменю для виробництва облицювальних виробів. Загальні технічні умови Чинний з 01.07.97 р. Наказ від 11.03.97 р. № 32 На заміну ГОСТ 9479-84 015 003 47 В 2.7 Позначення Назва; організація що здійснює супровід Додаткові дані ДСТУ Б В.2.7-60-97 Сировина глиниста для виробництва керамічних будівельних матеріалів. Класифікація Чинний з 01.07.97 р. Наказ від 11.03.97 р. № 32 На заміну ГОСТ 9169-75 015 003 ДСТУ Б В.2.7-61-97 Цегла та камені керамічні рядові і лицьові. Технічні умови Чинний з 01.07.98 р. Наказ від 11.03.97 р. № 32 На заміну ГОСТ 530-80 ГОСТ 7484-78 Зміна № 1 чинна з 01.07.2002 р. Наказ від 11.04.2002 р. № 70 Збірник змін за 2002 р. Поправка – БУ № 1-1998 р. 015 003 ДСТУ Б В.2.7-62-97 ГОСТ 25226-96 Щебінь і пісок перлітові для виробництва спученого перліту. Технічні умови Чинний з 01.01.98 р. Наказ від 15.09.97 р. № 157 На заміну ГОСТ 25226-82 Поправка – БУ № 1-1999 р. 005 003 ДБН В.2.7-63-97 Застосування в будівництві і будіндустрії гранульованих шлаків і шлакопемзових відсівів феросплавного виробництва Чинний з 01.04.98 р. Наказ від 30.12.97 р. № 66 На заміну РСН 329-88 021 003 ДБН В.2.7-64-97 Правила застосування хімічних добавок в бетонах і будівельних розчинах Чинний з 01.04.98 р. Наказ від 30.12.97 р. № 66 На заміну РСН 345-87 Поправка – Збірник змін за 2002 р. 021 003 ДСТУ Б В.2.7-65-97 Добавки для бетонів і будівельних розчинів. Класифікація Чинний з 01.04.98 р. Наказ від 30.12.97 р. № 66 На заміну ГОСТ 24211-91 021 003 ДСТУ Б В.2.7-66-98 Цементи. Номенклатура показників якості Чинний з 01.07.98 р. Наказ від 30.03.98 р. № 65 На заміну ГОСТ 4.214-80 074 003 ДСТУ Б В.2.7-67-98 ГОСТ 13996-93 Плитки керамічні фасадні і килими з них. Технічні умови Чинний з 01.10.98 р. Наказ від 25.05.98 р. № 110 На заміну ГОСТ 13996-84 005 003 ДСТУ Б В.2.7-68-98 ГОСТ 30548-97 Полотна неткані підоснова для лінолеуму. Методи випробувань Чинний з 01.10.98 р. Наказ від 25.05.98 р. № 110 На заміну ГОСТ 26603-85 та в частині методів випробувань – на заміну ГОСТ 26604-85 005 003 ДСТУ Б В.2.7-69-98 ГОСТ 30459-96 Добавки для бетонів. Методи визначення ефективності Чинний з 01.01.99 р. Наказ від 25.05.98 р. № 110 Введено вперше 023 003 ДСТУ Б В.2.7-70-98 ГОСТ 30444-97 Матеріали будівельні. Метод випробування на розповсюдження полум'я Чинний з 01.01.99 р. Наказ від 25.05.98 р. № 110 Введено вперше 015 003 48 В 2.7 Позначення Назва; організація що здійснює супровід Додаткові дані ДСТУ Б В.2.7-71-98 ГОСТ 8269.0-97 Щебінь і гравій із щільних гірських порід і відходів промислового виробництва для будівельних робіт. Методи фізико-механічних випробувань Чинний з 01.01.99 р. Наказ від 25.05.98 р. № 110 На заміну ГОСТ 8269-87 та в частині методів фізико-механічних випробувань – на заміну ГОСТ 3344-83 та ГОСТ 7392-85 Поправка – Збірник змін за 2005 р. 005 003 ДСТУ Б В.2.7-72-98 ГОСТ 8269.1-97 Щебінь і гравій із щільних гірських порід і відходів промислового виробництва для будівельних робіт. Методи хімічного аналізу Чинний з 01.01.99 р. Наказ від 25.05.98 р. № 110 На заміну ГОСТ 25592-91 ГОСТ 25818-91 та в частині методів хімічного аналізу – на заміну ДСТУ Б В.2.7-39-95 ГОСТ 5578-94 015 003 ДСТУ Б В.2.7-73-98 Труби поліетиленові для подачі горючих газів. Технічні умови Чинний з 01.01.99 р. Наказ від 28.10.98 р. № 247 Введено вперше Зміна № 1 чинна з 01.08.2001 р. Наказ від 18.07.2001 р № 145 Збірник змін за 2001 р. Поправка – Збірник змін за 2001 р. 080 003 ДСТУ Б В.2.7-74-98 Крупні заповнювачі природні із відходів промисловості штучні для будівельних матеріалів виробів конструкцій та робіт. Класифікація Чинний з 01.01.99 р. Наказ від 25.08.98 р. № 185 На заміну ГОСТ 25137-82 в частині вимог до крупних заповнювачів Поправка – Збірник змін за 2001 р. 015 003 ДСТУ Б В.2.7-75-98 Щебінь та гравій щільні природні для будівельних матеріалів виробів конструкцій та робіт. Технічні умови Чинний з 01.01.99 р. Наказ від 25.08.98 р. № 185 На заміну ГОСТ 8267-82 ГОСТ 8268-82 ГОСТ 10260-82 ГОСТ 23254-78 ГОСТ 26873-86 015 003 ДСТУ Б В.2.7-76-98 Пісок для будівельних робіт із відсівів подрібнення скельних гірських порід гірничо-збагачувальних комбінатів України. Технічні умови Чинний з 01.01.99 р. Наказ від 25.08.98 р. № 185 Введено вперше 015 003 ДСТУ Б В.2.7-77-98 Мастики герметизуючі бутилкаучукові. Технічні умови Чинний з 01.01.99 p. Наказ від 03.12.98 р. № 279 На заміну РСТ 5018-86 004 003 ДСТУ Б В.2.7-78-98 Матеріал герметизуючий бутилрегенератний. Технічні умови Чинний з 01.01.99 р. Наказ від 03.12.98 р. № 279 Введено вперше 004 003 ДСТУ Б В.2.7-79-98 Мастики гідроізоляційні бутилкаучукові та бітумно-бутилкаучукові Технічні умови Чинний з 01.01.99 р. Наказ від 03.12.98 р. № 279 На заміну РСТ 5032-91 ТУ 38.514361-91 004 003 ДСТУ Б В.2.7-80-98 Цегла та камені силікатні Технічні умови Чинний з 01.03.99 р Наказ від 03.12.98 р. № 279 На заміну ГОСТ 379-79 005 003 49 В 2.7 Позначення Назва; організація що здійснює супровід Додаткові дані ДСТУ Б В.2.7-81-98 Бітуми нафтові дорожні в'язкі. Метод визначення показника зчеплення з поверхнею скла та кам'яних матеріалів Чинний з 01.03.99 р. Наказ від 03.12.98 р. № 279 Введено вперше Зміна № 1 чинна з 01.01.2006 р. Наказ від 23.08.2005 р. № 143 Збірник змін за 2005 р. 081 003 ДСТУ Б В.2.7-82-99 В'яжучі гіпсові Технічні умови Чинний з 01.06.99 р. Наказ від 03.02.98 р. № 22 На заміну ГОСТ 125-79 ГОСТ 23789-79 ГОСТ 26871-86 015 003 ДСТУ Б В.2.7-83-99 ГОСТ 2678-94 Матеріали рулонні покрівельні та гідроізоляційні. Методи випробувань Чинний з 01.10.99 p. Наказ від 11.05.99 р. № 117 На заміну ГОСТ 2678-87 005 003 ДСТУ Б В.2.7-84-99 ГОСТ 26589-94 Мастики покрівельні та гідроізоляційні. Методи випробувань Чинний з 01.10.99 р. Наказ від 11.05.99 р. № 117 На заміну ГОСТ 26589-85 005 003 ДСТУ Б В.2.7-85-99 ГОСТ 22266-94 Цементи сульфатостійкі. Технічні умови Чинний з 01.10.99 р. Наказ від 11.05.99 р. № 117 На заміну ГОСТ 22266-76 Зміна № 1 що діє тільки в Україні чинна з 15.04.2000 р. Наказ від 08.04.2000 р. № 80 Збірник змін за 1994-2000 р. 074 003 ДСТУ Б В.2.7-86-99 ГОСТ 26798.1-96 Цементи тампонажні. Методи випробувань Чинний з 01.01.2000 р. Наказ від 11.05.99 р. № 117 На заміну ГОСТ 26798.0-65 ГОСТ 26798.1-85 ГОСТ 26798.2-85 103 003 ДСТУ Б В.2.7-87-99 ГОСТ 26798.2-96 Цементи тампонажні типів 1-G та 1-Н. Методи випробувань Чинний з 01.01.2000 p. Наказ від 11.05.99 р. № 117 Введено вперше 103 003 ДСТУ Б В.2.7-88-99 ГОСТ 1581-96 Портландцементи тампонажні. Технічні умови Чинний з 01.01.2000 р. Наказ від 11.05.99 р. № 117 На заміну ГОСТ 1581-86 074 003 ДСТУ Б В.2.7-89-99 ГОСТ 12801-98 Матеріали на основі органічних в'яжучих для дорожнього і аеродромного будівництва. Методи випробувань Чинний з 01.01.2000 р. Наказ від 13.09.99 р. № 248 На заміну ГОСТ 12801-84 Зміна № 1 чинна з 01.04.2003 р. Наказ від 05.12.2002 р. № 90 Збірник змін за 2002 р. 043 003 ДСТУ Б В.2.7-90-99 Вапно будівельне. Технічні умови Чинний з 01.01.2000 р. Наказ від 22.06.99 р. № 150 На заміну ГОСТ 9179-77 ГОСТ 22688-77 015 003 50 В 2.7 Позначення Назва; організація що здійснює супровід Додаткові дані ДСТУ Б В.2.7-91-99 В'яжучі мінеральні. Класифікація Чинний з 01.03.99 р. Наказ від 25.11.98 р. № 273 Введено вперше 015 003 ДСТУ Б В.2.7-92-99 Суміші бетонні і цементобетони дорожні на вапнякових заповнювачах. Технічні умови Чинний з 01.04.2000 р. Наказ від 03.11.99 р. № 267 Введено вперше 081 003 ДСТУ Б В.2.7-93-2000 Труби для мереж холодного та гарячого водопостачання із поліпропілену. Технічні умови Чинний з 01.03.2000 р. Наказ від 31.01.2000 р. № 20 Введено вперше 056 003 ДСТУ Б В.2.7-94-2000 ГОСТ 4640-93 Вата мінеральна. Технічні умови Чинний з 01.07.2000 р. Наказ від 23.02.2000 р. № 33 На заміну ГОСТ 4640-84 005 003 ДСТУ Б В.2.7-95-2000 ГОСТ 6266-97 Листи гіпсокартонні. Технічні умови Чинний з 01.07.2000 р. Наказ від 23.02.2000 р. № 33 На заміну ГОСТ 6266-89 Поправка – Збірник змін за 2002 р. Поправка – ИБ № 9 – 2007 р 005 003 ДСТУ Б В.2.7-96-2000 ГОСТ 7473-94 Суміші бетонні. Технічні умови Чинний з 01.07.2000 р. Наказ від 23.02.2000 р. № 33 На заміну ГОСТ 7473-85 023 003 ДСТУ Б В.2.7-97-2000 ГОСТ 9573-96 Плити із мінеральної вати на синтетичному зв'язуючому теплоізоляційні. Технічні умови Чинний з 01.07.2000 р. Наказ від 23.02.2000 р. № 33 На заміну ГОСТ 9573-82 005 003 ДСТУ Б В.2.7-98-2000 ГОСТ 21880-94 Мати прошивні із мінеральної вати теплоізоляційні. Технічні умови Чинний з 01.07.2000 р. Наказ від 23.02.2000 р. № 33 На заміну ГОСТ 21880-85 005 003 ДСТУ Б В.2.7-99-2000 ГОСТ 22950-95 Плити мінераловатні підвищеної жорсткості на синтетичному зв'язуючому. Технічні умови Чинний з 01.07.2000 р. Наказ від 23.02.2000 р. № 33 На заміну ГОСТ 22950-78 005 003 ДСТУ Б В.2.7-100-2000 ГОСТ 25094-94 Добавки активні мінеральні для цементів. Методи випробувань Чинний з 01.07.2000 р. Наказ від 23.02.2000 р № 33 На заміну ГОСТ 25094-82 103 003 ДСТУ Б В.2.7-101-2000 ГОСТ 30547-97 Матеріали рулонні покрівельні та гідроізоляційні. Загальні технічні умови Чинний з 01.07.2000 р. Наказ від 23.02.2000 р. № 33 На заміну ГОСТ 4.203-79 ГОСТ 2551-75 ГОСТ 23835-79 ГОСТ 26027-85 Поправки – Збірники змін за 2001 p. та за 2002 р. 005 003 ДСТУ Б В.2.7-102-2000 Щебінь і пісок декоративні із скельних гірських порід гірничо-збагачувальних комбінатів і шахт України. Технічні умови Чинний з 01.07.2000 р. Наказ від 18.04.2000 р. № 80 Введено вперше 021 003 51 В 2.7 Позначення Назва; організація що здійснює супровід Додаткові дані ДСТУ Б В.2.7-103-2000 ГОСТ 30307-95 Мастики будівельні полімерні клеючі латексні. Технічні умови Чинний з 01.10.2000 р. Наказ від 30.06.2000 р. № 142 Введено вперше 015 003 ДСТУ Б В.2.7-104-2000 Камінь і щебінь гіпсові і гіпсоангідритові для виробництва в'яжучих матеріалів. Технічні умови Чинний з 01.07.2001 р. Наказ від 14.12.2000 р. № 280 На заміну ГОСТ 4013-82 015 003 ДСТУ Б В.2.7-105-2000 ГОСТ 7076-99 Матеріали і вироби будівельні. Метод визначення теплопровідності і термічного опору при стаціонарному тепловому режимі Чинний з 01 07.2001 р. Наказ від 14.12.2000 р. № 280 На заміну ГОСТ 7076-87 023 003 ДСТУ Б В.2.7-106-2001 Герметизуючі нетверднучі полімерні матеріали БУТЕПРОЛ-2М ТЕГЕРОН. Технічні умови Чинний з 01.07.2001 р. Наказ Держбуду України від 06.02.2001 р. № 28 На заміну ТУ 21-29-58-77 ТУ 21-29-87-82 004 003 ДСТУ Б В.2.7-107-2001 ГОСТ 24866-99 Склопакети клеєні будівельного призначення. Технічні умови Чинний з 01.01.2002 р. Наказ від 31.08.2001 р. № 170 На заміну ГОСТ 24866-89 023 003 ДСТУ Б В.2.7-108-2001 ГОСТ 30693-2000 Мастики покрівельні та гідроізоляційні. Загальні технічні умови Чинний з 01.01.2002 р. Наказ від 31.08.2001 р. № 170 На заміну ГОСТ 4.222-83 ГОСТ 25591-83 004 003 ДСТУ Б В.2.7-109-2001 Породи карбонатні для виробництва вапна. Технічні умови Чинний з 01.01.2002 р. Наказ від 31.08.2001 р. № 170 На заміну ОСТ 21-27-76 015 003 ДСТУ Б В.2.7-110-2001 ГОСТ 30698-2000 Скло загартоване будівельне. Технічні умови Чинний з 01.01.2002 р. Наказ від 26.09.2001 р. № 192 Введено вперше 015 003 ДСТУ Б В.2.7-111-2001 Плити гіпсові для перегородок та внутрішнього облицювання стін. Технічні умови Чинний з 01.04.2002 р. Наказ від 30.11.2001 р. № 215 На заміну ГОСТ 6428-83 Зміна № 1 чинна з 01.01.2003 р. Наказ від 26.10.2004 р. № 203 Збірник змін за 2004 р. 015 003 ДСТУ Б В.2.7-112-2002 Цементи. Загальні технічні умови Чинний з 01.07.2002 р. Наказ від 31.01.2002 р. № 25 На заміну ГОСТ 22236-85 та ГОСТ 22237-85 Зміна № 1 чинна з 01.07.2003 р. Наказ від 05.05.2003 р. № 48 Збірник змін за 2003 р. Зміна № 2 чинна з 01.10.2004 р. Наказ від 21.05.2004 р. № 108 Збірник змін за 2004 р. Поправка – Збірник змін за 2002 р. 088 088 52 В 2.7 Позначення Назва; організація що здійснює супровід Додаткові дані ДСТУ Б В.2.7-113-2002 ГОСТ 25945-98 Матеріали і вироби полімерні будівельні герметизуючі нетвердкі. Методи випробувань Чинний з 01.07.2002 р. Наказ від 31.01.2002 р. № 26 На заміну ГОСТ 25945-87 004 003 ДСТУ Б В.2.7-114-2002 ГОСТ 10181-2000 Суміші бетонні. Методи випробувань Чинний з 01.07.2002 p. Наказ від 31.01.2002 р. № 26 На заміну ГОСТ 10181.0-81 ГОСТ 10181.1-81 ГОСТ 10181.2-81 ГОСТ 10181.3-81 ГОСТ 10181.4-81 005 003 ДСТУ Б В.2.7-115-2002 ГОСТ 30733-2000 Скло з низькоемісійним твердим покриттям. Технічні умови Чинний з 01.10.2002 p. Наказ від 11.04.2002 p. № 70 Введено вперше 015 003 ДСТУ Б В.2.7-116-2002 ГОСТ 30740-2000 Матеріали герметизуючі для швів аеродромних покриттів. Загальні технічні умови Чинний з 01.10.2002 p. Наказ від 11.04.2002 р. № 70 Введено вперше 004 003 ДСТУ Б В.2.7-117-2002 ГОСТ 6787-2001 Плитки керамічні для підлог. Технічні умови Чинний з 01.10.2002 р. Наказ від 07.05.2002 р. № 87 На заміну ГОСТ 6787-90 005 003 ДСТУ Б В.2.7-118-2002 ГОСТ 27180-2001 Плитки керамічні. Методи випробувань Чинний з 01.10.2002 р. Наказ від 07.05.2002 р. № 87 На заміну ГОСТ 27180-86 005 003 ДСТУ Б В.2.7-119-2003 Суміші асфальтобетонні і асфальтобетон дорожній та аеродромний. Технічні умови Чинний з 01.07.2003 р. Наказ від 25.02.2003 р. № 14 На заміну ГОСТ 9128-84 043 003 ДСТУ Б В.2.7-120-2003 Добавки енергозберігаючі для керамічних будівельних виробів. Загальні технічні умови Чинний з 01.07.2003 р. Наказ від 25.02.2003 р. № 14 Введено вперше 015 003 ДСТУ Б В.2.7-121-2003 Порошок мінеральний для асфальтобетонних сумішей. Технічні умови Чинний з 01.01.2004 р. Наказ від 01.07.2003 р. № 93 На заміну ГОСТ 9128-84 043 003 ДСТУ Б В.2.7-122-2003 ГОСТ 111-2001 Скло листове. Технічні умови Чинний з 01.10.2003 р. Наказ від 11.08.2003 р. № 135 На заміну ГОСТ 111-90 015 091 ДСТУ Б В.2.7-123-2004 ГОСТ 30826-2001 Скло багатошарове будівельного призначення. Технічні умови Чинний з 01.01.2005 р. Наказ від 20.07.2004 р. № 150 Введено вперше 015 070 ДСТУ Б В.2.7-124-2004 Цемент для будівельних розчинів. Технічні умови Чинний з 01.04.2005 р. Наказ від 07.12.2004 р. № 234 На заміну ГОСТ 25328-82 074 074 53 В 2.7 Позначення Назва; організація що здійснює супровід Додаткові дані ДСТУ Б В.2.7-125:2006 Матеріали з маломіцних вапняків для дорожніх робіт. Технічні умови Чинний з 01.02.2007 р. Наказ від 16.11.2006 р. № 379 На заміну РСТ УССР 5028-90 043 043 ДСТУ Б В.2.7-126:2006 Суміші будівельні сухі модифіковані. Загальні технічні умови Чинний з 01.10.2006 р. Наказ від 27.04.2006 р. № 219 Введено вперше 015 015 ДСТУ Б В.2.7-127:2006 Суміші асфальтобетонні і асфальтобетон щебенево-мастикові. Технічні умови Чинний з 01.01.2007 р. Наказ від 03.07.2006 р. № 150 Введено вперше 043 043 ДСТУ Б В.2.7-128:2006 Добавки активні мінеральні та добавки-наповнювачі до цементу. Технічні умови Чинний з 01.01.2007 р. Наказ від 03.07.2006 р. № 218 Введено вперше 074 003 ДСТУ Б В.2.7-129:2006 Емульсії бітумні дорожні. Технічні умови Чинний з 01.06.2006 р. Наказ від 22.12.2006 р. № 425 На заміну ГОСТ 18659-81 043 043 ДСТУ Б В.2.7-130:2007 Профілі полівінілхлоридні для огороджувальних будівельних конструкцій. Загальні технічні умови Чинний з 01.11.2007 р. Наказ від 05.04.2007 р. № 115 Введено вперше ДСТУ Б В.2.7-131:2007 Пісок кварцовий. Технічні умови Чинний з 01.01.2008 р Наказ від 17.07.2007 р. № 103 Введено вперше 008 003 ДСТУ Б В.2.7-132:2007 Будівельні матеріали. Пінополіуретани монтажні монтажні піни . Номенклатура показників Чинний з 01.02.2008 р Наказ від 30.07.2007 р. № 114 Введено вперше 004 003 ДСТУ Б В.2.7-133:2007 Матеріали герметизуючі полімерні отвердіваючі однокомпонентні. Методи випробування Чинний з 01.02.2008 р. Наказ від 31.07.2007 р. № 115 Введено вперше 004 003 ДСТУ Б В.2.7-134:2007 Пінополіуретани монтажні монтажні піни . Методи випробування Чинний з 01.02.2008 р. Наказ від 30.07.2007 р. № 117 Введено вперше 004 003 ДСТУ Б В.2.7-135:2007 Бітуми дорожні модифіковані полімерами. Технічні умови Чинний з 01.02.2008 р. Наказ від 3.08.2007 р. № 139 Введено вперше 043 003 ДСТУ Б В.2.7-136:2007 Матеріали для заливки швів і тріщин покриттів автомобільних доріг. Загальні технічні вимоги Чинний з 01.07.2008 р. Наказ від 17.12.2007 р. № 372 Введено вперше 043 003 ДСТУ 2602-94 Виливки шлакокам'яні. Загальні технічні умови Чинний з 01.07.95 р. Наказ ДС від 27.06.94 р. № 161 Введено вперше 120 003 54 В 2.7 Позначення Назва; організація що здійснює супровід Додаткові дані ДСТУ 3819-98 Паркет маломірний з відходів деревообробних виробництв. Технічні умови Чинний з 01.01.2000 р. Наказ ДС від 23.11.98 р. № 939 Введено вперше 120 003 ДСТУ 3841-99 Щити дерев'яні для підлоги. Технічні умови Чинний з 01.01.2000 р. Наказ ДС від 22.02.99 р. № 82 Введено вперше 120 003 ДСТУ 4148-2003 Бітуми нафтові будівельні. Технічні умови Чинний з 01.01.2004 р. Наказ ДС від 24.02.2003 р. № 32 Зміна № 1 – ІПС – 3-2007 Введено вперше 120 003 ДСТУ ЕN 196-1:2007 Методи випробування цементу. Частина 1. Визначення міцності Чинний з 01.08.2007 р. Наказ від 05.02.2007 р. № 37 Введено вперше 120 003 ДСТУ EN 196-3:2007 Методи випробування цементу. Частина 3. Визначення строків тужавлення та рівномірності зміни об'єму Чинний з 01.08.2007 р. Наказ від 05.02.2007 р. № 38 Введено вперше 120 003 ДСТУ ЕN 196-6:2007 Методи випробування цементу. Частина 6. Визначення тонкості помелу Чинний з 01.08.2007 р. Наказ від 05.02.2007 р. № 39 Введено вперше 120 003 ДСТУ EN 984:2005 Покриви текстильні на підлогу. Метод визначення поверхневої щільності лицьового шару голкопробивних покривів на підлогу Чинний з 01.01.2007 р. Наказ ДС від 5.10.2005 р. № 287 Введено вперше 120 003 ДСТУ ЕN 1341:2007 Плити з природного каменю.для мостіння вулиць. Вимоги і методи випробування Чинний з 01.04.2008 р. Наказ від 27.09.2007 р. № 218 Введено вперше 120 003 ДСТУ EN 1342:2007 Брущатка з природного каменю.для мостіння вулиць. Вимоги і методи випробування Чинний з 01.04.2008 р. Наказ від 27.09.2007 р. № 218 Введено вперше 120 003 ДСТУ EN 1343:2007 Бордюри з природного каменю.для мостіння вулиць. Вимоги і методи випробування Чинний з 01.04.2008 р Наказ від 27.09.2007 р. № 218 Введено вперше 120 003 ДСТУ EN 1467:2007 Камінь природний. Блоки необроблені. Вимоги Чинний з 01.04.2008 р. Наказ від 27.09.2007 р № 218 Введено вперше 120 003 ДСТУ EN 1468:2007 Камінь природний. Плити необроблені. Вимоги Чинний з 01.04.2008 р. Наказ від 27.09.2007 р. № 218 Введено вперше 120 003 55 В 2.7 Позначення Назва; організація що здійснює супровід Додаткові дані ДСТУ EN 1469:2007 Вироби з природного каменю. Облицювальні плити. Вимоги Чинний з 01.04.2008 р. Наказ від 27.09.2007 р. № 218 Введено вперше 120 003 ДСТУ EN 10080:2005 Сталь для армування бетону. Зварна рифлена арматурна сталь В500. Технічні умови на постачання прутків мотків і зварної сітки Чинний з 01.07.2007 р. Наказ ДС від 21.03.2005 р. № 67 Введений вперше 120 003 ДСТУ EN 12057:2007 Вироби з природного каменю. Плитки для підлоги і сходів. Вимоги Чинний з 01.04.2008 р. Наказ від 27.09.2007 р. № 218 Введено вперше 120 003 ДСТУ EN 12058:2007 Вироби з природного каменю. Модульні плитки. Вимоги Чинний з 01.04.2008 р. Наказ від 27.09.2007 р. № 218 Введено вперше 120 003 ДСТУ EN 12371:2007 Методи випробування природного каменю. Визначення морозостійкості Чинний з 01.04.2008 р. Наказ від 27.09.2007 р. № 218 Введено вперше 120 003 ДСТУ EN 13373:2007 Методи випробування природного каменю. Визначення геометричних характеристик виробів Чинний з 01.04.2008 р. Наказ від 27.09.2007 р. № 218 Введено вперше 120 003 ДСТУ EN 13755:2007 Методи випробування природного каменю. Визначення водопоглинання при атмосферному тиску Чинний з 01.04.2008 р. Наказ від 27.09.2007 р. № 218 Введено вперше 120 003 РСТ УССР 1493-83 Черепиця металева. Технічні умови Чинний з 01.07.84 р. Постанова ДП від 13 07.83 р. № 63 Зміна № 1 – ИУРСТ – 12-86 Зміна № 2 – ИУРСТ – 2-88 Зміна № 3 – ИУРСТ – 5-90 120 003 РСТ УССР 1542-84 Заготовки дерев'яні для перекриттів. Технічні умови Чинний з 01.07.85 р. Постанова ДП від 26.11.84 р. № 79 120 003 РСТ УССР 1573-90 Щити штакетні для огорож. Загальні технічні умови Чинний з 01.01.91 р. Постанова ДП від 24.04.90 р. № 14 120 003 РСТ УССР 1599-79 Гіпс спеціальний. Технічні умови Чинний з 01.07.80 р. Постанова ДП від 5.11.79 р. № 80 Зміна № 1 – ИУРСТ – 2-80 Зміна № 2 – ИУРСТ – 11-84 Зміна № 3 – ИУРСТ – 6-89 120 003 РСТ УССР 1700-90 Рамки та бруски дерев'яні для сушіння цегли-сирцю. Технічні умови Чинний з 01.01.92 р. Постанова ДП від 20.12.90 р. № 32 120 003 РСТ УССР 1823-91 Щебень чорний холодний. Технічні умови Чинний з 01.01.92 р. Постанова ДП від 22.01.91 р. № 3 120 003 56 В 2.7 Позначення Назва; організація що здійснює супровід Додаткові дані РСТ УССР 1921-88 Плитки облицювальні металеві. Загальні технічні умови Чинний з 01.01.89 p. Постанова ДП від 24.02.88 p. № 8 120 003 РСТ УССР 1951-84 Картони тепло- теплозвукоізоляційні на основі скляних штапельних волокон із гірських порід. Технічні умови Чинний з 01.07.85 p. Постанова ДП від 27.07.84 р. № 63 Зміна № 1 – ИУРСТ – 3-90 120 003 РСТ УССР 1970-86 Полотна з мікро- ультра- супертонких і скломікрокристалічних скляних штапельних волокон із гірських порід. Технічні умови Чинний з 01.01. 87 р. Постанова ДП від 28.05.86 р. № 36 Зміна № 1 – ИУРСТ – 10-91 Зміна № 2 – ИУРСТ – 6-95 120 003 РСТ УССР 1972-86 Волокна скляні штапельні з гірських порід. Технічні умови Чинний з 01.07.87 р. Постанова ДП від 23.12.86 р. № 92 Зміна № 1 – ИУРСТ – 3-5-92 120 003 РСТ УССР 1977-97 Мати звукопоглинальні базальтові марки БЗМ. Технічні умови Чинний з 01.01.88 р. Постанова ДП від 25.05.87 р. № 39 Зміна № 1 – ИУРСТ – 10-92 120 003 РСТ УССР 1981-87 Мати теплоізоляційні і звукопоглинальні. Технічні умови Чинний з 01.07.88 р. Постанова ДП від 22.12.87 р. № 70 Зміна № 1 – ИУРСТ – 4-93 120 003 РСТ УССР 5015-84 Маты прошивные теплозвукоизоляционные на основе стеклянного штапельного волокна из горных пород Чинний з 01.01.85 р. Наказ від 23.10.84 р. № 175 005 003 РСТ УССР 5020-90 Сырье из горных пород для производства штапельных волокон Чинний з 01.01.91 р. Наказ від 05.12.90 р. № 186 015 003 РСТ УССР 5027-89 Паста и мастика битумная эмульсионная на твердых эмульгаторах. Технические условия Чинний з 01.01.90 р. Наказ від 30.11.89 р. № 152 004 003 РСН 201-89/ Госстрой УССР Использование кварцево-железистого песка и тонкодисперсной фракции из отходов магнитного обогащения железных руд горнообогатительных комбинатов Украинской ССР Чинні з 01.01.90 р. Наказ від 30.11.89 р. № 152 021 003 РСН 251-88/ Госстрой УССР Сварка полиэтиленовых защитных покрытий строительных конструкций Чинні з 01.07.88 р. Наказ від 23.05.88 р. № 84 099 003 РСН 278-83/ Госстрой УССР Инструкция по изготовлению и применению тяжелых бетонов с использованием зол шлаков и золошлаковых смесей тепловых электростанций Чинні з 01.01.84 р. Наказ від 09.06.83 р. № 106 099 003 РСН 279-86/ Госстрой УССР Применение УПБ в качестве добавки в бетон Чинні з 01.07.86 р. Наказ від 23.06.86 р. № 108 023 003 57 В 2.8 Позначення Назва; організація що здійснює супровід Додаткові дані РСН 334-89/ Госстрой УССР Технология индустриальной отделки внутренних поверхностей зданий с применением гипсокартонных листов Чинні з 01.07.89 р. Наказ від № 004 003 РСН 336-90/ Госстрой УССР Изготовление и применение шлакощелочных вяжущих бетонов и конструкций Чинні з 01.01.90 р. Наказ від 20.09.89 р. № 123 007 003 РСН 354-90/ Госстрой УССР Применение шлакощелочного бетона в монолитном строительстве Чинні з 01.01.91 р. Наказ від 26.12.90 р. № 202 007 003 В 2.8. Будівельна техніка оснастка інвентар та інструмент Строительная техника оснастка инвентарь и инструмент ДБН В.2.8-1-95 Вимоги до розробки засобів механізації в будівництві і оцінка їх технічного рівня. Основні положення Чинні з 01.01.96 р. Наказ від 07.07.95 р. № 134 На заміну РСН 347-88 Поправка – Збірник змін за 2001 р. 092 003 ДБН В.2.8-2-95 Будівельні машини обладнання і механізований інструмент. Види випробувань. Порядок їх здійснення Чинні з 01.01.96 р Наказ від 07.07.95 р. № 134 Введено вперше 092 003 ДБН В.2.8-3-95 Технічна експлуатація будівельних машин Чинні з 01.01.96 р. Наказ від 07.07.95 р. № 134 Введено вперше 004 003 ДБН В.2.8-4-96 Система технічного обслуговування та ремонту будівельних машин. Загальні вимоги Чинні з 01.09.96 р. Наказ від 03.04.96 р. № 49 Введено вперше 004 003 ДБН В.2.8-5-96 Технічні параметри засобів механізації що підлягають контролю при сертифікаційних випробуваннях Чинні з 01.09.96 р. Наказ від 03.04.96 р. № 49 Введено вперше 004 003 ДБН В.2.8-6-96 Технічне обслуговування та ремонт кранів самохідних стрілових Чинні з 01.09.96 р. Наказ від 03.04.96 р. № 49 Введено вперше 004 003 ДБН В.2.8-7-96 Система технічного обслуговування та ремонту будівельних машин. Порядок атестації ремонтного виробництва Чинні з 01.01.97 р. Наказ від 30.08.96 р. № 154 Введено вперше 093 003 ДСТУ Б В.2.8-8-96 Машини та обладнання для механізації штукатурних робіт в будівництві. Загальні технічні вимоги Чинні з 01.01.97 р. Наказ від 30.08.96 р. № 154 Введено вперше 092 003 ДБН В.2.8-9-98 Експлуатація будівельних машин. Загальні вимоги Чинні з 01.10.98 р. Наказ від 25.05.98 р. № 110 На заміну ГОСТ 25646-83 004 003 58 В 2.8 Позначення Назва; організація що здійснює супровід Додаткові дані ДСТУ Б В.2.8-10-98 Стропи вантажні. Класифікація параметри та розміри. Технічні вимоги Чинний з 01.01.99 р. Наказ від 25.11.98 р. № 273 На заміну ГОСТ 25573-82 Зміна № 1 чинна з 01.01.2002 р. Наказ від 30.11.2001 р. № 215 Збірник змін за 2001 р. Поправки – Збірники змін за 2001 р. та за 2002 р. 094 003 ДБН В.2.8-11-99 Технічні вимоги до ремонту типових пошкоджень металоконструкцій вантажопідіймальних кранів Чинні з 01.10.99 р. Наказ від 14.04.99 р. № 95 Введено вперше 095 003 ДБН В.2.8-12-2000 Типові норми витрат пального і змащувальних матеріалів для експлуатації техніки в будівництві Чинні з 01.07.2000 р. Наказ від 12.01.2000 р. № 12 Введено вперше Зміна № 1 чинна з 01.04.2004 р. Наказ від 24.11.2003 р. № 194 Збірник змін за 2003 р. Поправка – Збірник змін за 2001 р. 004 003 ДБН В.2.8-13-2000 Технічне діагностування гідроприводу будівельних машин Чинні з 01.01.2001 р. Наказ від 30.06.2000 р. № 142 Введено вперше 004 003 ДБН В.2.8-14-2000 Правила зберігання будівельних машин Чинні з 01.01.2001 р. Наказ від 30.06.2000 р. № 142 Введено вперше 004 003 ДСТУ 1072-91 Засоби для побілки "Василек" та "Зеленка". Технічні умови Чинний з 01.07.92 р. Наказ ДС від 21.10.91 р. № 2 Зміна № 1 – ИУС – 6-92 120 003 ДСТУ 2446-94 Верстати каменеобробні шліфувально-полірувальні. Типи і основні параметри Чинні з 01.01.95 р. Наказ ДС від 15.04.1994 р. № 86 120 003 ДСТУ 2559-94 Верстати камене розпилювальні. Типи та основні параметри Чинні з 01.07.95 р. Наказ ДС від 09.06.1994 р. № 135 120 003 ДСТУ 2912-94 Устаткування каменевидобувне та каменеобробне. Загальні технічні умови Чинні з 01.07.96 р. Наказ ДС від 28.12.1994 р. № 33 120 003 ДСТУ 2952-94 Верстати каменерозпилювальні. Загальні технічні вимоги та методи контролю Чинні з 01.07.95 р. Наказ ДС від 20.06.1995 р. № 196 120 003 ДСТУ 2973-94 Верстати каменеобробні шліфувально-полірувальні. Загальні технічні вимоги та методи контролю Чинні з 01.07.95 р. Наказ ДС від 20.06.1995 р. № 196 120 003 ДСТУ 3227-95 Верстати каменефрезерні. Типи і основні параметри Чинні з 01.07.1997 р. Наказ ДС від 17.07.1996 р № 290. 120 003 59 Г 1 Позначення Назва; організація що здійснює супровід Додаткові дані ДСТУ 3284-95 Верстати каменефрезерні. Загальні технічні вимоги та методи контролю Чинні з 01.07.1997 р. Наказ ДС від 17.07.1996 р. № 290 120 003 ДСТУ 3632-97 Устаткування для виготовлення виробів із ніздрюватого бетону автоклавного твердіння. Загальні технічні вимоги і методи контролю Чинні з 01.07.1997 р. Наказ ДС від 16.03.1998 р. № 165 120 003 ДСТУ 3971-2000 Установки для термовологісного оброблення збірних бетонних і залізобетонних виробів і конструкцій. Методи обчислення витрат теплової енергії Чинні з 01.07.2001 р. Наказ ДС від 21.11.2000 р. № 659 120 003 В 3. ЕКСПЛУАТАЦІЯ РЕМОНТ РЕСТАВРАЦІЯ ТА РЕКОНСТРУКЦІЯ В 3.1. Експлуатація конструкцій та інженерного обладнання споруд зовнішніх мереж Эксплуатация конструкций и инженерного оборудования сооружений внешних сетей ДБН В.3.1-1-2002 Ремонт і підсилення несучих і огороджувальних будівельних конструкцій та основ промислових будинків і споруд Чинні з 01.07.2003 p. Наказ від 02.12.2002 р. № 85 Введено вперше 004 004 ДБН 362-92 Оцінка технічного стану сталевих конструкцій виробничих будинків і споруд що експлуатуються Чинні з 01.07.92 р. Наказ від 19.03.92 р. № 32 Введено вперше 064 003 В 3.2. Реконструкція ремонт реставрація об'єктів будівництва Реконструкция ремонт реставрация объектов строительства ДБН В.3.2-1-2004 Реставраційні консерваційні та ремонтні роботи на пам'ятках культурної спадщини Чинні з 01.01.2005 р. Наказ від 13.09.2004 р. № 173 Введено вперше 096 003 РСН 342-91/ Госстрой УССР Технология производства работ по усилению строительных конструкций на реконструируемых предприятиях Чинні з 01.01.92 р. Наказ від 13.10.91 р. № 113 099 003 РСН 343-86/ Госстрой УССР Технология разрушения строительных конструкций при реконструкции промышленных предприятий Чинні з 01.06.87 р. Наказ від 16.12.86 р. № 234 120 003 Г. РЕКОМЕНДОВАНІ НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ ПОСІБНИКИ Г1. ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ ЕКОНОМІЧНІ І ТЕХНІЧНІ НОРМАТИВИ ДБН Г.1-1-93 Порядок визначення вартості розроблення нормативних документів Чинні з 01.07.93 р. Наказ від 27.04.93 р. № 46 Введено вперше 004 003 ДБН Г.1-3-95 Типові норми витрат молотого шлаку і лужного компонента для виготовлення шлаколужних бетонів збірних і монолітних бетонних і залізобетонних конструкційних виробів Чинні з 01.01.96 р. Наказ від 23.04.95 р. № 129 На заміну РСН 344-87 007 003 ДБН Г.1-4-95 Правила перевезення складування та зберігання матеріалів виробів конструкцій і устаткування в будівництві Чинні з 01.01.96 р. Наказ від 07.07.95 р. № 134 Введено вперше 004 003 60 Д 1.1 Позначення Назва; організація що здійснює супровід Додаткові дані ДБН Г.1-5-96 Нормативна база оснащення будівельних організацій бригад засобами механізації інструментом та інвентарем Чинні з 01.09.96 р. Наказ від 03.04.96 р. № 49 На заміну РСН 237-87 004 003 ДБН Г.1-6-96 Тимчасові норми для розрахунку витрати теплової енергії при тепловій обробці бетонних та залізобетонних виробів Чинні з 01.01.97 р. Наказ від 02.09.96 р. № 157 На заміну СН 513-79 004 003 ДБН Г.1-7-97 Тимчасові норми для розрахунку витрат теплової та електричної енергії при виробництві цегли та каменів керамічних Чинні з 01.03.98 р. Наказ від 23.10.97 р. № 170 Введено вперше 004 003 ДБН Г.1-8-2000 Норми розрахунку витрат палива теплової та електричної енергії при виробництві вапна цегли і каменів силікатних Чинні з 01.07.2000 р. Наказ від 12.01 2000 р № 9 Введено вперше 004 003 ДСТУ Н Б Г.1-9:2007 Настанова щодо визначення вартості розроблення та експертизи проектів Будівельних норм Чинні з 01.07.2008 р. Наказ від 17.12.2007 р. № 373 Введено вперше 004 003 Д. КОШТОРИСНІ НОРМИ І ПРАВИЛА Д1. Організація робіт з кошторисного нормування Д 1.1. Кошторисна документація ДБН Д.1.1-1-2000 Правила визначення вартості будівництва Чинні з 01.10.2000 р. Наказ № 174 від 27.08.2000 р. На заміну ДБН IV-16-98 частини І II Доповнення № 1 чинне з 01.01.2001 р. Наказ № 220 від 04.10.2000 р. Доповнення № 3 чинне з 01.07.2002 р. Наказ № 80 від 07.05.2003 р. Зміна № 2 чинна з 01.07.2003 р. Наказ № 85 від 17.06.2003 Зміни чинні з 01.07.2005 р. Наказ № 94 від 13.06.2005 р. Зміни чинні з 01.01.2006 р. Наказ № 28 від 28.12.2005 р. 109 109 ДБН Д.1.1-2-99 Вказівки щодо застосування ресурсних елементних кошторисних норм на будівельні роботи Чинні з 01.01.2000 р. Наказ № 270 від 05.11.99 р. На заміну ДБН IV-5-97 Доповнення № 1 чинне з 11.03.2002 р. Наказ № 48 від 11.03.2002 р. Зміна № 1 чинна з 28.02.2006 р Наказ № 55 від 28.02.2006 р. 110 110 ДБН Д.1.1-3-99 Вказівки щодо застосування ресурсних елементних кошторисних норм на монтаж устаткування Чинні з 01.01.2000 р. Наказ № 270 від 05.11.99 р. На заміну ДБН IV-6-97 Доповнення № 1 чинне з 11.03.2002 р. Наказ № 48 від 11.03.2002 р. Доповнення № 2 чинне з 01.01.2003 р. Наказ № 92 від 06.12.2002 р. Зміна № 1 чинна з 28.02.2006 р. Наказ № 55 від 28.02.2006 р. 110 110 61 Д 2.2 Позначення Назва; організація що здійснює супровід Додаткові дані ДБН Д.1.1-4-2000 Вказівки щодо застосування ресурсних елементних кошторисних норм на ремонтно-будівельні роботи Чинні з 01.10.2000 р. Наказ № 201 від 14.09.2000 р. На заміну ВСН-97 Доповнення № 1 чинне з 01.01.2003 р. Наказ № 92 від 06.12.2002 р. Зміна № 1 чинна з 28.02.2006 р. Наказ № 55 від 28.02.2006 р. 109 109 ДБН Д.1.1-5-2001 Вказівки щодо застосування ресурсних елементних кошторисних норм на реставраційно-відновлювальні роботи Чинні з 01.10.2001 р. Наказ № 168 від 21.08.2001 р. На заміну ССН-84 111 111 ДБН Д.1.1-6-2000 Указания по применению ресурсных элементных сметных норм на пусконаладочные работы Чинні з 01.01.2000 р. Наказ № 220 від 04.10.2000 р. 109 109 ДБН Д.1.1-7-2000 Правила визначення вартості проектно-вишукувальних робіт для будівництва що здійснюється на території України Чинні з 01.01.2001 р. Наказ № 285 від 14.12.2000 р. На заміну ДБН ІV-16-98 частина ІІІ Доповнення № 1 чинне з 01.07.2002 р. Наказ № 7 від 10.07.2002 р. Зміна № 1 чинна з 01.07.2003 р. Наказ № 85 від 17.06.2003 р. Зміни чинні з 01.01.2006 р. Наказ № 27 від 28.12.2005 р. 109 109 Д 2. Кошторисні норми Д 2.2. Ресурсні елементні кошторисні норми на будівельні роботи ДБН Д.2.2-1-99 Збірник 1. Земляні роботи Чинні з 01.01.2000 р. Наказ № 270 від 05.11.99 р. На заміну СНУ-93 Сборник 1 Випуск № 1 Чинні з 01.03.2001 р. Наказ № 52 від 12.03.2001 р. Доповнення № 2 чинне з 11.03.2002 р. Наказ № 48 від 11.03.2002 р. Доповнення № 3 чинне з 01.01.2003 р. Наказ № 92 від 06.12.2002 р. Зміна № 2 чинна з 01.04.2004 р. Наказ № 41 від 10.03.2004 р. Зміна № 3 чинна з 28.02.2006 р. Наказ № 55 від 28.02.2006 р. 110 110 ДБН Д.2.2-2-99 Збірник 2. Гірничорозкривні роботи Чинні з 01.01.2000 р. Наказ № 270 від 05.11.99 р. На заміну СНУ-93 Сборник 2 Випуск № 1 Чинні з 01.03.2001 р. Наказ № 52 від 12.03.2001 р. Доповнення № 3 чинне з 01.01.2003 р. Наказ № 92 від 06.12.2002 р. 110 110 ДБН Д.2.2-3-99 Збірник 3. Буропідривні роботи Чинні з 01.01.2000 р. Наказ № 270 від 05.11.99 р. На заміну СНУ-93 Сборник 3 Випуск № 1 Чинні з 01.03.2001 р. Наказ № 52 від 12.03.2001 р. Доповнення № 3 чинне з 01.01.2003 р. Наказ № 92 від 06.12.2002 р. 110 110 62 Д 2.2 Позначення Назва; організація що здійснює супровід Додаткові дані ДБН Д.2.2-4-99 Збірник 4. Свердловини Чинні з 01.01.2000 р. Наказ № 270 від 05.11.99 р. На заміну СНУ-93 Сборник 4 Випуск № 1 Чинні з 01.03.2001 р. Наказ № 52 від 12.03.2001 р. Доповнення № 2 чинне з 11.03.2002 р. Наказ № 48 від 11.03.2002 р. Доповнення № 3 чинне з 01.01.2003 р. Наказ № 92 від 06.12.2002 р. Зміна № 2 чинна з 01.04.2004 р. Наказ № 41 від 10.03.2004 р. Зміна № 3 чинна з 28.02.2006 р. Наказ № 55 від 28.02.2006 р. 110 110 ДБН Д.2.2-5-99 Збірник 5. Пальові роботи. Опускні колодязі. Закріплення грунтів Чинні з 01.01.2000 р. Наказ № 270 від 05.11.99 р. На заміну СНУ-93 Сборник 5 Випуск № 1 Чинні з 01.03.2001 р. Наказ № 52 від 12.03.2001 р. Доповнення № 2 чинне з 11.03.2002 р. Наказ № 48 від 11.03.2002 р. Доповнення № 3 чинне з 01.01.2003 р. Наказ № 92 від 06.12.2002 р. Зміна № 2 чинна з 01.04.2004 р. Наказ № 41 від 10.03.2004 р. 110 110 ДБН Д.2.2-6-99 Збірник 6. Бетонні та залізобетонні конструкції монолітні Чинні з 01.01.2000 р. Наказ № 270 від 05.11.99 р. На заміну СНУ-93 Сборник 6 Випуск № 1 Чинні з 01.03.2001 р. Наказ № 52 від 12.03.2001 р. Доповнення № 2 чинне з 11.03.2002 р. Наказ № 48 від 11.03.2002 р. Доповнення № 3 чинне з 01.01.2003 р. Наказ № 92 від 06.12.2002 р. Зміна № 3 чинна з 28.02.2006 р. Наказ № 55 від 28.02.2006 р. 110 110 ДБН Д.2.2-7-99 Збірник 7. Бетонні та залізобетонні конструкції збірні Чинні з 01.01.2000 р. Наказ № 270 від 05.11.99 р. На заміну СНУ-93 Сборник 7 Випуск № 1 Чинні з 01.03.2001 р. Наказ № 52 від 12.03.2001 р. Доповнення № 3 чинне з 01.01.2003 р. Наказ № 92 від 06.12.2003 р. Зміна № 2 чинна з 01.04.2004 р. Наказ № 41 від 10.03.2004 р. Зміна № 3 чинна з 28.02.2006 р. Наказ № 55 від 28.02.2006 р. 110 110 ДБН Д.2.2-8-99 Збірник 8. Конструкції з цегли та блоків Чинні з 01.01.2000 р. Наказ № 270 від 05.11.99 р. На заміну СНУ-93 Сборник 8 Випуск № 1 Чинні з 01.03.2001 р. Наказ № 52 від 12.03.2001 р. Зміна № 2 чинна з 01.04.2004 р. Наказ № 41 від 10.03.2004 р. Зміна № 3 чинна з 28.02.2006 р. Наказ № 55 від 28.02.2006 р. 110 110 63 Д 2.2 Позначення Назва; організація що здійснює супровід Додаткові дані ДБН Д.2.2-9-99 Збірник 9. Металеві конструкції Чинні з 01.01.2000 р. Наказ № 270 від 05.11.99 р. На заміну СНУ-93 Сборник 9 Випуск № 1 Чинні з 01.03.2001 р. Наказ № 52 від 12.03.2001 р. Доповнення № 2 чинне з 11.03.2002 р. Наказ № 48 від 11.03.2002 р. Доповнення № 3 чинне з 01.01.2003 р. Наказ № 92 від 06.12.2002 р. Зміна № 2 чинна з 01.04.2004 р. Наказ № 41 від 10.03.2004 р. Зміна № 3 чинна з 28.02.2006 р. Наказ № 55 від 28.02.2006 р. 110 110 ДБН Д.2.2-10-99 Збірник 10. Дерев'яні конструкції Чинні з 01.01.2000 р. Наказ № 270 від 05.11.99 р. На заміну СНУ-93 Сборник 10 Випуск № 1 Чинні з 01.03.2001 р. Наказ № 52 від 12.03 2001 р. Доповнення № 2 чинне з 11.03.2001 р. Наказ № 48 від 11.03.2001 р. 110 110 ДБН Д.2.2-11-99 Збірник 11. Підлоги Чинні з 01.01.2000 р. Наказ № 270 від 05.11.99 р. На заміну СНУ-93 Сборник 11 Випуск № 1 Чинні з 01.03.2001 р. Наказ № 52 від 12.03.2001 р. Доповнення № 3 чинне з 01.01.2003 р. Наказ № 92 від 06.12.2002 р. Зміна № 3 чинна з 28.02.2006 р. Наказ № 55 від 28.02.2006 р. 110 110 ДБН Д.2.2-12-99 Збірник 12. Покрівля Чинні з 01.01.2000 р. Наказ № 270 від 05.11.99 р. На заміну СНУ-93 Сборник 12 Випуск № 1 Чинні з 01.03.2001 р. Наказ № 52 від 12.03.2001 р. Доповнення № 2 чинне з 11.03.2002 р. Наказ № 48 від 11.03.2002 р. Доповнення № 3 чинне з 01.01.2003 р. Наказ № 92 від 06.12.2002 р. 110 110 ДБН Д.2.2-13-99 Збірник 13. Захист будівельних конструкцій та устаткування від корозії Чинні з 01.01.2000 р. Наказ № 270 від 05.11.99 р. На заміну СНУ-93 Сборник 13 Випуск № 1 Чинні з 01.03.2001 р. Наказ № 52 від 12.03.2001 р. Доповнення № 2 чинне з 11.03.2002 р. Наказ № 48 від 11.03.2002 р. Доповнення № 3 чинне з 01.01.2003 р. Наказ № 92 від 06.12.2002 р. Зміна № 2 чинна з 01.04.2004 р. Наказ № 41 від 01.04.2004 р. Зміна № 3 чинна з 28.02.2006 р. Наказ № 55 від 28.02.2006 р. 110 110 ДБН Д.2.2-14-99 Збірник 14. Конструкції в сільському будівництві Чинні з 01.01.2000 р. Наказ № 270 від 05.11.99 р. На заміну СНУ-93 Сборник 14 110 110 64 Д 2.2 Позначення Назва; організація що здійснює супровід Додаткові дані ДБН Д.2.2-15-99 Збірник 15. Оздоблювальні роботи Чинні з 01.01.2000 р. Наказ № 270 від 05.11.99 р. На заміну СНУ-93 Сборник 15 Випуск № 1 Чинні з 01.03.2001 р. Наказ № 52 від 12.03.2001 р. Доповнення № 2 чинне з 11.03.2002 р. Наказ № 48 від 11.03.2002 р. Доповнення № 3 чинне з 01.01.2003 р. Наказ № 92 від 06.12.2002 р. Зміна № 2 чинна з 01.04.2004 р. Наказ № 41 від 10.03.2004 р. 110 110 ДБН Д.2.2-16-99 Збірник 16. Трубопроводи внутрішні Чинні з 01.01.2000 р. Наказ № 270 від 05.11.99 р. На заміну СНУ-93 Сборник 16 Випуск № 1 Чинні з 01.03.2001 р. Наказ № 52 від 12.03.2001 р. Доповнення № 3 чинне з 01.01.2003 р. Наказ № 92 від 06.12.2002 р. Зміна № 3 чинна з 28.02.2006 р. Наказ № 55 від 28.02.2006 р. 110 110 ДБН Д.2.2-17-99 Збірник 17. Водопровід і каналізація – внутрішнє обладнання Чинні з 01.01.2000 р. Наказ № 270 від 05.11.99 р. На заміну СНУ-93 Сборник 17 Випуск № 1 Чинні з 01.03.2001 р. Наказ № 52 від 12.03.2001 р. 110 110 ДБН Д.2.2-18-99 Збірник 18. Опалювання – внутрішнє обладнання Чинні з 01.01.2000 р. Наказ № 270 від 05.11.99 р. На заміну СНУ-93 Сборник 18 Зміна № 3 чинна з 28.02.2006 р. Наказ № 55 від 28.02.2006 р. 110 1 10 ДБН Д.2.2-19-99 Збірник 19. Газопостачання – внутрішнє обладнання Чинні з 01.01.2000 р. Наказ № 270 від 05.11.99 р. На заміну СНУ-93 Сборник 19 110 110 ДБН Д.2.2-20-99 Збірник 20. Вентиляція та кондиціонування повітря Чинні з 01.01.2000 р. Наказ № 270 від 05.11.99 р. На заміну СНУ-93 Сборник 20 110 110 ДБН Д.2.2-21-99 Збірник 21. Електроосвітлення будівель Чинні з 01.01.2000 р. Наказ № 270 від 05.11.99 р. На заміну СНУ-93 Сборник 21 Випуск № 1 Чинні з 01.03.2001 р. Наказ № 52 від 12.03.2001 р. Доповнення № 2 чинне з 11.03.2002 р. Наказ № 48 від 11.03.2002 р. Зміна № 2 чинна з 01.04.2004 р. Наказ № 41 від 10.03.2004 р. Зміна № 3 чинна з 28.02.2006 р. Наказ № 55 від 28.02.2006 р. 110 110 65 Д 2.2 Позначення Назва; організація що здійснює супровід Додаткові дані ДБН Д.2.2-22-99 Збірник 22. Водопровід – зовнішні мережі Чинні з 01.01.2000 р. Наказ № 270 від 05.11.99 р. На заміну СНУ-93 Сборник 22 Випуск № 1 Чинні з 01.03.2001 р. Наказ № 52 від 12.03.2001 р. Доповнення № 2 чинне з 11.03.2002 р. Наказ № 48 від 11.03.2002 р. Доповнення № 3 чинне з 01.01.2003 р. Наказ № 92 від 06.12.2002 р. Зміна № 2 чинна з 01.04.2004 р. Наказ № 41 від 10.03.2004 р. Зміна № 3 чинна з 28.02.2006 р. Наказ № 55 від 28.02.2006 р. 110 110 ДБН Д.2.2-23-99 Збірник 23. Каналізація – зовнішні мережі Чинні з 01.01.2000 р. Наказ № 270 від 05.11.99 р. На заміну СНУ-93 Сборник 23 Зміна № 3 чинна з 28.02.2006 р. Наказ № 55 від 28.02.2006 р. 110 110 ДБН Д.2.2-24-99 Збірник 24. Теплопостачання та газопроводи – зовнішні мережі Чинні з 01.01.2000 р. Наказ № 270 від 05.11.99 р. На заміну СНУ-93 Сборник 24 Випуск № 1 Чинні з 01.03.2001 р. Наказ № 52 від 12.03.2001 р. Зміна № 2 чинна з 01.04.2004 р. Наказ № 41 від 10.03.2004 р. 110 110 ДБН Д.2.2-25-99 Збірник 25. Магістральні та промислові трубопроводи газо- та нафтопродуктів Чинні з 01.01.2000 р. Наказ № 270 від 05.11.99 р. На заміну СНУ-93 Сборник 25 Випуск № 1 Чинні з 01.03.2001 р. Наказ № 52 від 12.03.2001 р. Доповнення № 2 чинне з 11.03.2002 р. Наказ № 48 від 11.03.2002 р. Доповнення № 3 чинне з 01.01.2003 р. Наказ № 92 від 06.12.2002 р. 110 110 ДБН Д.2.2-26-99 Збірник 26. Теплоізоляційні роботи Чинні з 01.01.2000 р. Наказ № 270 від 05.11.99 р. На заміну СНУ-93 Сборник 26 Випуск № 1 Чинні з 01.03.2001 р. Наказ № 52 від 12.03.2001 р. Зміна № 2 чинна з 01.04.2004 р. Наказ № 41 від 10.03.2004 р. Зміна № 3 чинна з 28.02.2006 р. Наказ № 55 від 28.02.2006 р. 110 110 ДБН Д.2.2-27-99 Збірник 27. Автомобільні дороги Чинні з 01.01.2000 р. Наказ № 270 від 05.11.99 р. На заміну СНУ-93 Сборник 27 Випуск № 1 Чинні з 01.03.2001 р. Наказ № 52 від 12.03.2001 р. Доповнення № 2 чинне з 11.03.2002 р. Наказ № 48 від 11.03.2002 р. Доповнення № 3 чинне з 01.01.2003 р. Наказ № 92 від 06.12.2002 р. Зміна № 2 чинна з 01.04.2004 р. Наказ № 41 від 10.03.2004 р. 110 110 66 Д 2.2 Позначення Назва; організація що здійснює супровід Додаткові дані ДБН Д.2.2-28-99 Збірник 28. Залізниці Чинні з 01.01.2000 р. Наказ № 270 від 05.11.99 р. На заміну СНУ-93 Сборник 28 Випуск № 1 Чинні з 01.03.2001 р. Наказ № 52 від 12.03.2001 р. Доповнення № 2 чинне з 11.03.2002 р. Наказ № 48 від 11.03.2002 р. 110 110 ДБН Д.2.2-29-99 Збірник 29. Тунелі та метрополітени Чинні з 01.01.2000 р. Наказ № 270 від 05.11.99 р. На заміну СНУ-93 Сборник 29 Випуск № 1 Чинні з 01.03.2001 р Наказ № 52 від 12.03.2001 р. Доповнення № 2 чинне з 11.03.2002 р. Наказ № 48 від 11.03.2002 р. Доповнення № 3 чинне з 01.01.2003 р. Наказ № 92 від 06.12.2002 р. Зміна № 2 чинна з 01.04.2004 р. Наказ № 41 від 10.03.2004 р. Зміна № 3 чинна з 28.02.2006 р. Наказ № 55 від 28.02.2006 р. 110 110 ДБН Д.2.2-30-99 Збірник 30. Мости і труби Чинні з 01.01.2000 р. Наказ № 270 від 05.11.99 р. На заміну СНУ-93 Сборник 30 Випуск № 1 Чинні з 01.03.2001 р. Наказ № 52 від 12.03.2001 р. Зміна № 3 чинна з 28.02.2006 р. Наказ № 55 від 28.02.2006 р. 110 110 ДБН Д.2.2-31-99 Збірник 31. Аеродроми Чинні з 01.01.2000 р. Наказ № 270 від 05.11.99 р. На заміну СНУ-93 Сборник 31 110 110 ДБН Д.2.2-32-99 Збірник 32. Трамвайні колії Чинні з 01.01.2000 р. Наказ № 270 від 05.11.99 р. На заміну СНУ-93 Сборник 32 Випуск № 1 Чинні з 01 03.2001 р. Наказ № 52 від 12.03.2001 р. 110 110 ДБН Д.2.2-33-99 Збірник 33. Лінії електропередачі Чинні з 01.01.2000 р. Наказ № 270 від 05.11.99 р. На заміну СНУ-93 Сборник 33 Випуск № 1 Чинні з 01.03.2001 р. Наказ № 52 від 12.03.2001 р. Доповнення № 2 чинне з 11.03.2002 р. Наказ № 48 від 11.03.2002 р. Доповнення № 3 чинне з 01.01.2003 р. Наказ № 92 від 06.12.2002 р. Зміна № 2 чинна з 01.04.2004 р. Наказ № 41 від 10.03.2004 р. Зміна № 3 чинна з 28.02.2006 р. Наказ № 55 від 28.02.2006 р. 110 110 ДБН Д.2.2-34-99 Збірник 34. Споруди зв'язку радіомовлення і телебачення Чинні з 01.01.2000 р. Наказ № 270 від 05.11.99 р. На заміну СНУ-93 Сборник 34 Випуск № 1 Чинні з 01.03.2001 р. Наказ № 52 від 12.03.2001 р. Доповнення № 3 чинне з 01.01.2003 р Наказ № 92 від 06.12.2002 р. 110 110 67 Д 2.2 Позначення Назва; організація що здійснює супровід Додаткові дані ДБН Д.2.2-36-99 Збірник 36. Земляні конструкції гідротехнічних споруд Чинні з 01.01.2000 р. Наказ № 270 від 05.11.99 р. На заміну СНУ-93 Сборник 36 Випуск № 1 Чинні з 01.03.2001 р. Наказ № 52 від 12.03.2001 р. 110 110 ДБН Д.2.2-37-99 Збірник 37. Бетонні та залізобетонні конструкції гідротехнічних споруд Чинні з 01.01.2000 р. Наказ № 270 від 05.11.99 р. На заміну СНУ-93 Сборник 37 Випуск № 1 Чинні з 01.03.2001 р. Наказ № 52 від 12.03.2001 р. Доповнення № 2 чинне з 11.03.2002 р. Наказ № 48 від 11.03.2002 р. 110 110 ДБН Д.2.2-38-99 Збірник 38. Кам'яні конструкції гідротехнічних споруд Чинні з 01.01.2000 р. Наказ № 270 від 05.11.99 р. На заміну СНУ-93 Сборник 38 110 110 ДБН Д.2.2-39-99 Збірник 39. Металеві конструкції гідротехнічних споруд Чинні з 01.01.2000 р. Наказ № 270 від 05.11.99 р. На заміну СНУ-93 Сборник 39 Випуск № 1 Чинні з 01.03.2001 р. Наказ № 52 від 12.03.2001 р. 110 110 ДБН Д.2.2-40-99 Збірник 40. Дерев'яні конструкції гідротехнічних споруд Чинні з 01.01.2000 р. Наказ № 270 від 05.11.99 р. На заміну СНУ-93 Сборник 40 110 110 ДБН Д.2.2-41-99 Збірник 41. Гідроізоляційні роботи гідротехнічних споруд Чинні з 01.01.2000 р. Наказ № 270 від 05.11.99 р. На заміну СНУ-93 Сборник 41 110 110 ДБН Д.2.2-42-99 Збірник 42. Берегоукріплювальні роботи Чинні з 01.01.2000 р. Наказ № 270 від 05.11.99 р. На заміну СНУ-93 Сборник 42 Випуск № 1 Чинні з 01.03.2001 р. Наказ № 52 від 12.03.2001 р. 110 110 ДБН Д.2.2-43-99 Збірник 43. Судновозні колії стапелів та сліпів Чинні з 01.01.2000 р. Наказ № 270 від 05.11.99 р. На заміну СНУ-93 Сборник 43 Випуск № 1 Чинні з 01.03.2001 р. Наказ № 52 від 12.03.2001 р. Доповнення № 2 чинне з 11.03.2002 р. Наказ № 48 від 11.03.2002 р. Зміна № 3 чинна з 28.02.2006 р. Наказ № 55 від 28.02.2006 р. 110 110 ДБН Д.2.2-44-99 Збірник 44. Підводно-будівельні водолазні роботи Чинні з 01.01.2000 р. Наказ № 270 від 05.11.99 р. На заміну СНУ-93 Сборник 44 Випуск № 1 Чинні з 01.03.2001 р. Наказ № 52 від 12.03.2001 р. Доповнення № 3 чинне з 01.01.2003 р. Наказ № 92 від 06.12.2002 р. 110 110 68 Д 2.3 Позначення Назва; організація що здійснює супровід Додаткові дані ДБН Д.2.2-45-99 Збірник 45. Промислові печі і труби Чинні з 01.01.2000 р. Наказ № 270 від 05.11.99 р. На заміну СНУ-93 Сборник 45 Випуск № 1 Чинні з 01.03.2001 р. Наказ № 52 від 12.03.2001 р. Доповнення № 2 чинне з 11.03.2002 р. Наказ № 48 від 11.03.2002 р. Зміна № 3 чинна з 28.02.2006 р. Наказ № 55 від 28.02.2006 р. 110 110 ДБН Д.2.2-46-99 Збірник 46. Роботи при реконструкції будівель та споруд Чинні з 01.01.2000 р. Наказ № 270 від 05.11.99 р. На заміну СНУ-93 Сборник 46 Випуск № 1 Чинні з 01.03.2001 р. Наказ № 52 від 12.03.2001 р. Доповнення № 2 чинне з 11.03.2002 р. Наказ № 48 від 11.03.2002 р. Доповнення № 3 чинне з 01.01.2003 р. Наказ № 92 від 06.12.2002 р. Зміна № 1 чинна з 01.01.2004 р. Наказ № 230 від 30.12.2003 р. Зміна № 3 чинна з 28.02.2006 р. Наказ № 55 від 28.02.2006 р. 110 110 ДБН Д.2.2-47-99 Збірник 47. Озеленення. Захист лісонасадження. Багатолітні плодові насадження Чинні з 01.01.2000 р. Наказ № 270 від 05.11.99 р. На заміну СНУ-93 Сборник 47 Випуск № 1 Чинні з 01.03.2001 р. Наказ № 52 від 12.03.2001 р. Доповнення № 2 чинне з 11.03.2002 р. Наказ № 48 від 11.03.2002 р. 110 110 Д 2.3. Ресурсні елементні кошторисні норми на монтаж устаткування ДБН Д.2.3-1-99 Збірник 1. Металообробне устаткування Чинні з 01.01.2000 р. Наказ № 270 від 05.11.99 р. На заміну НМО-93 Сборник 1 110 110 ДБН Д.2.3-2-99 Збірник 2. Деревообробне устаткування Чинні з 01.01.2000 р. Наказ № 270 від 05.11.99 р. На заміну НМО-93 Сборник 2 Доповнення № 3 чинне з 11.03.2002 р. Наказ № 48 від 11.03.2002 р. 110 110 ДБН Д.2.3-3-99 Збірник 3. Підйомно-транспортне устаткування Чинні з 01.01.2000 р. Наказ № 270 від 05.11.99 р. На заміну НМО-93 Сборник 3 Випуск № 1 Чинні з 01.03.2001 р. Наказ № 52 від 12.03.2001 р. Доповнення № 3 чинне з 11.03.2002 р. Наказ № 48 від 11.03.2002 р. Доповнення № 3 чинне з 01.01.2003 р. Наказ № 92 від 06.12.2002 р. Зміна № 1 чинна з 01.04.2004 р. Наказ № 41 від 10.03.2004 р. Зміна № 2 чинна з 28.02.2006 р. Наказ № 55 від 28.02.2006 р. 110 110 69 Д 2.3 Позначення Назва; організація що здійснює супровід Додаткові дані ДБН Д.2.3-4-99 Збірник 4. Дробильно-розмельне збагачувальне та агломераційне устаткування Чинні з 01.01.2000 р. Наказ № 270 від 05.11.99 р. На заміну НМО-93 Сборник 4 Випуск № 1 Чинні з 01.03.2001 р. Наказ № 52 від 12.03.2001 р. Зміна № 2 чинна з 28.02.2006 р. Наказ № 55 від 28.02.2006 р. 110 110 ДБН Д.2.3-5-99 Збірник 5. Вагове устаткування Чинні з 01.01.2000 р. Наказ № 270 від 05.11.99 р. На заміну НМО-93 Сборник 5 110 110 ДБН Д.2.3-6-99 Збірник 6. Теплосилове устаткування Чинні з 01.01.2000 р. Наказ № 270 від 05.11.99 р. На заміну НМО-93 Сборник 6 Випуск № 1 Чинні з 01.03.2001 р. Наказ № 52 від 12.03.2001 р. Доповнення № 3 чинне з 11.03.2002 р. Наказ № 48 від 11.03.2002 р. Доповнення № 4 чинне з 01.01.2003 р. Наказ № 92 від 06.12.2002 р. Зміна № 2 чинна з 28.02.2006 р. Наказ № 55 від 28.02.2006 р. 110 110 ДБН Д.2.3-7-99 Збірник 7. Компресорні установки насоси і вентилятори Чинні з 01.01.2000 р. Наказ № 270 від 05.11.99 р. На заміну НМО-93 Сборник 7 Випуск № 1 Чинні з 01.03.2001 р. Наказ № 52 від 12.03.2001 р. Зміна № 2 чинна з 28.02.2006 р. Наказ № 55 від 28.02.2006 р. 110 110 ДБН Д.2.3-8-99 Збірник 8. Електротехнічні установки Чинні з 01.01.2000 р. Наказ № 270 від 05.11.99 р. На заміну НМО-93 Сборник 8 Випуск № 1 Чинні з 01.03.2001 р. Наказ № 52 від 12.03.2001 р. Доповнення № 2 чинне з 22.02.2002 р. Наказ № 41 від 22.02.2002 р. Доповнення № 3 чинне з 11.03.2002 р. Наказ № 48 від 11.03.2002 р. Доповнення № 4 чинне з 01.01.2003 р. Наказ № 92 від 06.12.2002 р. Зміна № 1 чинна з 01.04.2004 р. Наказ № 41 від 10.03.2004 р. Зміна № 2 чинна з 28.02.2006 р. Наказ № 55 від 28.02.2006 р. 110 110 ДБН Д.2.3-9-99 Збірник 9. Електричні печі Чинні з 01.01.2000 р. Наказ № 270 від 05.11.99 р. На заміну НМО-93 Сборник 9 Випуск № 1 Чинні з 01.03.2001 р. Наказ № 52 від 12.03.2001 р. 110 110 70 Д 2.3 Позначення Назва; організація що здійснює супровід Додаткові дані ДБН Д.2.3-10-99 Збірник 10. Устаткування зв'язку Чинні з 01.01.2000 р. Наказ № 270 від 05.11.99 р. На заміну НМО-93 Сборник 10 Випуск № 1 Чинні з 01.03.2001 р. Наказ № 52 від 12.03.2001 р. Доповнення № 3 чинне з 11.03.2002 р. Наказ № 48 від 11.03.2002 р. Доповнення № 4 чинне з 01.01.2003 р. Наказ № 92 від 06.12.2002 р. Зміна № 1 чинна з 01.04.2004 р. Наказ № 41 від 10.03.2004 р. Зміна № 2 чинна з 28.02.2006 р. Наказ № 55 від 28.02.2006 р. 110 110 ДБН Д.2.3-11-99 Збірник 11. Прилади засоби автоматизації та обчислювальної техніки Чинні з 01.01.2000 р Наказ № 270 від 05.11.99 р. На заміну НМО-93 Сборник 11 Випуск № 1 Чинні з 01.03.2001 р. Наказ № 52 від 12.03.2001 р. Зміна № 2 чинна з 28.02.2006 р. Наказ № 55 від 28.02.2006 р. 110 110 ДБН Д.2.3-12-99 Збірник 12. Технологічні трубопроводи Чинні з 01.01.2000 р. Наказ № 270 від 05.11.99 р. На заміну НМО-93 Сборник 12 Випуск № 1 Чинні з 01.03.2001 р. Наказ № 52 від 12.03.2001 р. Доповнення № 2 чинне з 22.02.2002 р. Наказ № 41 від 22.02.2002 р. Доповнення № 3 чинне з 11.03.2002 р. Наказ № 48 від 11.03.2002 р. Доповнення № 4 чинне з 01.01.2003 р. Наказ № 92 від 06.12.2002 р. Зміна № 1 чинна з 01.04.2004 р. Наказ № 41 від 10.03.2004 р. Зміна № 2 чинна з 28.02.2006 р. Наказ № 55 від 28.02 2006 р. 110 110 ДБН Д.2.3-13-99 Збірник 13. Устаткування атомних електричних станцій Чинні з 01.01.2000 р Наказ № 270 від 05.11.99 р. На заміну НМО-93 Сборник 13 Випуск № 1 Чинні з 01.03.2001 р. Наказ № 52 від 12.03.2001 р. 110 110 ДБН Д.2.3-14-99 Збірник 14. Устаткування прокатних виробництв Чинні з 01.01.2000 р. Наказ № 270 від 05.11.99 р. На заміну НМО-93 Сборник 14 Випуск № 1 Чинні з 01.03.2001 р Наказ № 52 від 12.03.2001 р. Зміна № 2 чинна з 28.02.2006 р. Наказ № 55 від 28.02.2006 р. 110 110 ДБН Д.2.3-15-99 Збірник 15. Устаткування для очищення газів Чинні з 01.01.2000 р. Наказ № 270 від 05.11.99 р. На заміну НМО-93 Сборник 15 110 110 71 Д 2.3 Позначення Назва; організація що здійснює супровід Додаткові дані ДБН Д.2.3-16-99 Збірник 16. Устаткування підприємств чорної металургії Чинні з 01.01.2000 р. Наказ № 270 від 05.11.99 р. На заміну НМО-93 Сборник 16 Випуск № 1 Чинні з 01.03.2001 р. Наказ № 52 від 12.03.2001 р. Зміна № 2 чинна з 28.02.2006 р. Наказ № 55 від 28.02.2006 р. 110 110 ДБН Д.2.3-17-99 Збірник 17. Устаткування підприємств кольорової металургії Чинні з 01.01.2000 р. Наказ № 270 від 05.11.99 р. На заміну НМО-93 Сборник 17 Випуск № 1 Чинні з 01.03.2001 р. Наказ № 52 від 12.03.2001 р. Зміна № 2 чинна з 28.02.2006 р. Наказ № 55 від 28.02.2006 р. 110 110 ДБН Д.2.3-18-99 Збірник 18. Устаткування підприємств хімічної та нафтопереробної промисловості Чинні з 01.01.2000 р. Наказ № 270 від 05.11.99 р. На заміну НМО-93 Сборник 18 Випуск № 1 Чинні з 01.03.2001 р. Наказ № 52 від 12.03.2001 р. Зміна № 2 чинна з 28.02.2006 р. Наказ № 55 від 28.02.2006 р. 110 110 ДБН Д.2.3-19-99 Збірник 19. Устаткування підприємств вугільної та торф'яної промисловості Чинні з 01.01.2000 р. Наказ № 270 від 05.11.99 р. На заміну НМО-93 Сборник 19 Випуск № 1 Чинні з 01.03.2001 р. Наказ № 52 від 12.03.2001 р. 110 110 ДБН Д.2.3-20-99 Збірник 20. Устаткування сигналізації централізації та блокування на залізничному транспорті Чинні з 01.01.2000 р. Наказ № 270 від 05.11.99 р. На заміну НМО-93 Сборник 20 Випуск № 1 Чинні з 01.03.2001 р. Наказ № 52 від 12.03.2001 р. 110 1 10 ДБН Д.2.3-21-99 Збірник 21. Устаткування метрополітенів і тунелів Чинні з 01.01.2000 р. Наказ № 270 від 05.11.99 р. На заміну НМО-93 Сборник 21 110 110 ДБН Д.2.3-22-99 Збірник 22. Устаткування гідроелектричних станцій та гідротехнічних споруд Чинні з 01.01.2000 р. Наказ № 270 від 05.11.99 р. На заміну НМО-93 Сборник 22 Випуск № 1 Чинні з 01.03.2001 р. Наказ № 52 від 12.03.2001 р. Зміна № 2 чинна з 28.02.2006 р. Наказ № 55 від 28.02.2006 р. 110 110 ДБН Д.2.3-23-99 Збірник 23. Устаткування підприємств електротехнічної промисловості Чинні з 01.01.2000 р. Наказ № 270 від 05.11.99 р. На заміну НМО-93 Сборник 23 Випуск № 1 Чинні з 01.03.2001 р. Наказ № 52 від 12.03.2001 р. Доповнення № 3 чинне з 11.03.2002 р. Наказ № 48 від 11.03.2002 р. 110 110 72 Д 2.3 Позначення Назва; організація що здійснює супровід Додаткові дані ДБН Д.2.3-24-99 Збірник 24. Устаткування підприємств промисловості будівельних матеріалів Чинні з 01.01.2000 р. Наказ № 270 від 05.11.99 р. На заміну НМО-93 Сборник 24 Випуск № 1 Чинні з 01.03.2001 р. Наказ № 52 від 12.03.2001 р. 110 110 ДБН Д.2.3-25-99 Збірник 25. Устаткування підприємств целюлозно-паперової промисловості Чинні з 01.01.2000 р. Наказ № 270 від 05.11.99 р. На заміну НМО-93 Сборник 25 Випуск № 1 Чинні з 01.03.2001 р. Наказ № 52 від 12.03.2001 р 110 110 ДБН Д.2.3-26-99 Збірник 26. Устаткування підприємств текстильної промисловості Чинні з 01.01.2000 р. Наказ № 270 від 05.11.99 р. На заміну НМО-93 Сборник 26 Випуск № 1 Чинні з 01.03.2001 р. Наказ № 52 від 12.03.2001 р. 110 110 ДБН Д.2.3-27-99 Збірник 27. Устаткування підприємств поліграфічної промисловості Чинні з 01.01.2000 р. Наказ № 270 від 05.11.99 р. На заміну НМО-93 Сборник 27 110 110 ДБН Д.2.3-28-99 Збірник 28. Устаткування підприємств харчової промисловості Чинні з 01.01.2000 р Наказ № 270 від 05.11.99 р. На заміну НМО-93 Сборник 28 Випуск № 1 Чинні з 01.03.2001 р. Наказ № 52 від 12.03.2001 р. Зміна № 2 чинна з 28.02.2006 р. Наказ № 55 від 28.02.2006 р. 110 110 ДБН Д.2.3-29-99 Збірник 29. Устаткування театрально-видовищних підприємств Чинні з 01.01.2000 р. Наказ № 270 від 05.11.99 р. На заміну НМО-93 Сборник 29 Доповнення № 3 чинне з 11.03.2002 р. Наказ № 48 від 11.03.2002 р. 110 110 ДБН Д.2.3-30-99 Збірник 30. Устаткування зерносховищ і підприємств з переробки зерна Чинні з 01.01.2000 р. Наказ № 270 від 05.11.99 р. На заміну НМО-93 Сборник 30 Випуск № 1 Чинні з 01.03.2001 р. Наказ № 52 від 12.03.2001 р. Доповнення № 3 чинне з 11.03.2002 р. Наказ № 48 від 11.03.2002 р. 110 110 ДБН Д.2.3-31-99 Збірник 31. Устаткування підприємств кінематографії Чинні з 01.01.2000 р. Наказ № 270 від 05.11.99 р. На заміну НМО-93 Сборник 31 Випуск № 1 Чинні з 01.03.2001 р. Наказ № 52 від 12.03 2001 р. 110 110 ДБН Д.2.3-32-99 Збірник 32. Устаткування підприємств електричної промисловості і промисловості засобів зв'язку Чинні з 01.01.2000 р. Наказ № 270 від 05.11.99 р. На заміну НМО-93 Сборник 32 Випуск № 1 Чинні з 01.03.2001 р. Наказ № 52 від 12.03.2001 р. 110 110 73 Д 2.3 Позначення Назва; організація що здійснює супровід Додаткові дані ДБН Д.2.3-33-99 Збірник 33. Устаткування підприємств легкої промисловості Чинні з 01.01.2000 р. Наказ № 270 від 05.11.99 р. На заміну НМО-93 Сборник 33 Випуск № 1 Чинні з 01.03.2001 р. Наказ № 52 від 12.03.2001 р. 91.040.01 110 110 ДБН Д.2.3-34-99 Збірник 34. Устаткування установ охорони здоров'я і підприємств медичної промисловості Чинні з 01.01.2000 р. Наказ № 270 від 05.11.99 р. На заміну НМО-93 Сборник 34 Доповнення № 3 чинне з 11.03.2002 р. Наказ № 48 від 11.03.2002 р. 110 110 ДБН Д.2.3-35-99 Збірник 35. Устаткування сільськогосподарських виробництв Чинні з 01.01.2000 р. Наказ № 270 від 05.11.99 р. На заміну НМО-93 Сборник 35 Випуск № 1 Чинні з 01.03.2001 р. Наказ № 52 від 12.03.2001 р. 110 110 ДБН Д.2.3-36-99 Збірник 36. Устаткування підприємств побутового обслуговування і комунального господарства Чинні з 01.01.2000 р. Наказ № 270 від 05.11.99 р. На заміну НМО-93 Сборник 36 110 110 ДБН Д.2.3-37-99 Збірник 37. Контроль якості зварних з'єднань Чинні з 01.01.2000 р. Наказ № 270 від 05.11.99 р. На заміну НМО-93 Сборник 37 Випуск № 1 Чинні з 01.03.2001 р. Наказ № 52 від 12.03.2001 р. Зміна № 2 чинна з 28.02.2006 р. Наказ № 55 від 28.02.2006 р. 110 110 ДБН Д.2.3-38-99 Збірник 38. Устаткування загального призначення Чинні з 01.01.2000 р. Наказ № 270 від 05.11.99 р. На заміну НМО-93 Сборник 38 Випуск № 1 Чинні з 01.03.2001 р. Наказ № 52 від 12.03.2001 р. Доповнення № 3 чинне з 11.03.2002 р. Наказ № 48 від 11.03.2002 р. Зміна № 2 чинна з 28.02.2006 р. Наказ № 55 від 28.02.2006 р. 110 110 ДБН Д.2.3-39-99 Збірник 39. Монтаж електроустаткування і підключення кабелів або проводів зовнішньої мережі до апаратів і приладів низьковольтних комплектних пристроїв Чинні з 01.01.2000 р. Наказ № 270 від 05.11.99 р. На заміну НМО-93 Сборник 39 Випуск № 1 Чинні з 01.03.2001 р. Наказ № 52 від 12.03.2001 р. Доповнення № 3 чинне з 11.03.2002 р. Наказ № 48 від 11.03.2002 р. Доповнення № 4 чинне з 01.01.2003 р. Наказ № 92 від 06.12.2002 р. Зміна № 1 чинна з 01.04.2004 р. Наказ № 41 від 10.03.2004 р. 110 1 10 74 Д 2.4 Позначення Назва; організація що здійснює супровід Додаткові дані Д 2.4.Ресурсні елементні кошторисні норми на ремонтно-будівельні роботи ДБН Д.2.4-1-2000 Збірник 1. Земляні роботи Чинні з 01.10.2000 р. Наказ № 201 від 14.09.2000 р. На заміну СНИрР-93 Сборник 51 Доповнення № 1 чинне з 01.04.2001 р. Наказ № 94 від 13.04.2001 р. Доповнення № 4 чинне з 01.01.2002 р. Наказ № 220 від 12.12.2001 р. Зміна № 1 чинна з 01.01.2004 р. Наказ № 230 від 30.12.2003 р. Зміна № 3 чинна з Наказ № 55 від 28.02.2006 р. 109 109 ДБН Д.2.4-2-2000 Збірник 2. Фундаменти Чинні з 01.10.2000 р. Наказ № 201 від 14.09.2000 р. На заміну СНИрР-93 Сборник 52 Доповнення № 1 чинне з 01.04.2001 р. Наказ № 94 від 13.04.2001 р. Зміна № 3 чинна з Наказ № 55 від 28.02.2006 р. 109 109 ДБН Д.2.4-3-2000 Збірник 3. Стіни Чинні з 01.10.2000 р. Наказ № 201 від 14.09.2000 р. На заміну СНИрР-93 Сборник 53 Доповнення № 1 чинне з 01.04.2001 р. Наказ № 94 від 13.04.2001 р. Доповнення № 2 чинне з 01.05.2001 р. Наказ № 124 від 17.05.2001 р. Доповнення № 4 чинне з 01.01.2002 р. Наказ № 220 від 12.12.2001 р. Зміна № 1 чинна з 01.01.2004 р. Наказ № 230 від 30.12.2003 р. Зміна № 3 чинна з Наказ № 55 від 28.02.2006 р. 109 109 ДБН Д.2.4-4-2000 Збірник 4. Перекриття Чинні з 01.10.2000 р. Наказ № 201 від 14.09.2000 р. На заміну СНИрР-93 Сборник 54 Доповнення № 1 чинне з 01.04.2001 р. Наказ № 94 від 13.04.2001 р. Доповнення № 4 чинне з 01.01.2002 р. Наказ № 220 від 12.12.2001 р. Зміна № 1 чинна з 01.01.2004 р. Наказ № 230 від 30.12.2003 р. 109 109 ДБН Д.2.4-5-2000 Збірник 5. Перегородки Чинні з 01.10.2000 р. Наказ № 201 від 14.09.2000 р. На заміну СНИрР-93 Сборник 55 Доповнення № 1 чинне з 01.04.2001 р. Наказ № 94 від 13.04.2001 р. Доповнення № 2 чинне з 01.05.2001 р. Наказ № 124 від 17.05.2001 р. Зміна № 3 чинна з Наказ № 55 від 28.02.2006 р. 109 109 75 2.4 Позначення Назва; організація що здійснює супровід Додаткові дані ДБН Д.2.4-6-2000 Збірник 6. Прорізи Чинні з 01.10.2000 р. Наказ № 201 від 14.09.2000 р. На заміну СНИрР-93 Сборник 56 Доповнення № 1 чинне з 01.04.2001 р. Наказ № 94 від 13.04.2001 р. Доповнення № 5 чинне з 01.01.2003 р. Наказ № 92 від 06.12.2002 р. Зміна № 1 чинна з 01.01.2004 р. Наказ № 230 від 30.12.2003 р. Зміна № 3 чинна з 28.02.2006 р. Наказ № 55 від 28.02.2006 р. 109 109 ДБН Д.2.4-7-2000 Збірник 7. Підлоги Чинні з 01.10.2000 р. Наказ № 201 від 14.09.2000 р. На заміну СНИрР-93 Сборник 57 Доповнення № 1 чинне з 01.04.2001 р. Наказ № 94 від 13.04.2001 р. Доповнення № 4 чинне з 01.01.2002 р. Наказ № 220 від 12.12.2001 р. Зміна № 1 чинна з 01.01.2004 р. Наказ № 230 від 30.12.2003 р. Зміна № 3 чинна з 28.02.2006 р. Наказ № 55 від 28.02.2006 р. 109 109 ДБН Д.2.4-8-2000 Збірник 8. Дахи покрівлі Чинні з 01.10.2000 р. Наказ № 201 від 14.09.2000 р. На заміну СНИрР-93 Сборник 58 Доповнення № 1 чинне з 01.04 2001 р. Наказ № 94 від 13.04.2001 р. Доповнення № 2 чинне з 01.05.2001 р. Наказ № 124 від 17.05.2001 р. Доповнення № 4 чинне з 01.01.2002 р. Наказ № 220 від 12.12.2001 р. Доповнення № 5 чинне з 01.01.2003 р. Наказ № 92 від 06.12.2002 р. Зміна № 1 чинна з 01.01.2004 р. Наказ № 230 від 30.12.2003 р. Зміна № 3 чинна з Наказ № 55 від 28.02.2006 р. 109 109 ДБН Д.2.4-9-2000 Збірник 9. Сходи ґанки Чинні з 01.10.2000 р. Наказ № 201 від 14.09.2000 р. На заміну СНИрР-93 Сборник 59 Доповнення № 1 чинне з 01.04.2001 р. Наказ № 94 від 13.04.2001 р. 109 109 ДБН Д.2.4-10-2000 Збірник 10. Пічні роботи Чинні з 01.10.2000 р. Наказ № 201 від 14.09.2000 р. На заміну СНИрР-93 Сборник 60 Доповнення № 1 чинне з 01.04.2001 р. Наказ № 94 від 13.04.2001 р. Доповнення № 4 чинне з 01.01.2002 р. Наказ № 220 від 12.12.2001 р. Доповнення № 5 чинне з 01.01.2003 р. Наказ № 92 від 06.12.2002 р. Зміна № 3 чинна з Наказ № 55 від 28.02.2006 р. 109 109 76 Д 2.4 Позначення Назва; організація що здійснює супровід Додаткові дані ДЬН Д.2.4-11-2000 Збірник 11. Штукатурні роботи Чинні з 01.10.2000 р. Наказ № 201 від 14.09.2000 р. На заміну СНИрР-93 Сборник 61 Доповнення № 1 чинне з 01.04.2001 р. Наказ № 94 від 13.04.2001 р. Доповнення № 5 чинне з 01.01.2003 р. Наказ № 92 від 06.12.2002 р. Зміна № 1 чинна з 01.01.2004 р. Наказ № 230 від 30.12.2003 р. Зміна № 3 чинна з Наказ № 55 від 28.02.2006 р. 109 109 ДБН Д.2.4-12-2000 Збірник 12. Малярні роботи Чинні з 01.10.2000 р. Наказ № 201 від 14.09.2000 р. На заміну СНИрР-93 Сборник 62 Доповнення № 1 чинне з 01.04.2001 р. Наказ № 94 від 13.04.2001 р. Доповнення № 5 чинне з 01.01.2003 р. Наказ № 92 від 06.12.2002 р. Зміна № 1 чинна з 01.01.2004 р. Наказ № 230 від 30.12.2003 р. Зміна № 3 чинна з Наказ № 55 від 28.02.2006 р. 109 109 ДБН Д.2.4-13-2000 Збірник 13. Склярські шпалерні та облицьовувальні роботи Чинні з 01.1 0.2000 р. Наказ № 201 від 14.09.2000 р. На заміну СНИрР-93 Сборник 63 Доповнення № 1 чинне з 01.04.2001 р. Наказ № 94 від 13.04.2001 р. Доповнення № 2 чинне з 01.05.2001 р. Наказ № 124 від 17.05.2001 р. Доповнення № 4 чинне з 01.01.2002 р. Наказ № 220 від 12.12.2001 р. Доповнення № 5 чинне з 01.01.2003 р. Наказ № 92 від 06.12.2002 р. Зміна № 1 чинна з 01.01.2004 р. Наказ № 230 від 30.12.2003 р. Зміна № 3 чинна з Наказ № 55 від 28.02.2006 р. 109 109 ДБН Д.2.4-14-2000 Збірник 14. Ліпні роботи Чинні з 01.10.2000 р. Наказ № 201 від 14.09.2000 р. На заміну СНИрР-93 Сборник 64 Доповнення № 4 чинне з 01.01.2002 р. Наказ № 220 від 12.12.2001 р. Зміна № 1 чинна з 01.01.2004 р. Наказ № 230 від 30.12.2003 р. 109 109 ДБН Д.2.4-15-2000 Збірник 15. Внутрішні санітарно-технічні роботи Чинні з 01.10.2000 р. Наказ № 201 від 14.09.2000 р. На заміну СНИрР-93 Сборник 65 Доповнення № 1 чинне з 01.04.2001 р. Наказ № 94 від 13.04.2001 р. Доповнення № 2 чинне з 01.05.2001 р. Наказ № 124 від 17.05.2001 р. Доповнення № 4 чинне з 01.01.2002 р. Наказ № 220 від 12.12.2001 р. Доповнення № 5 чинне з 01.01.2003 р. Наказ № 92 від 06.12.2002 р. Зміна № 1 чинна з 01.01.2004 р. Наказ № 230 від 30.12.2003 р. Зміна № 3 чинна з Наказ № 55 від 28.02.2006 р. 109 109 77 Д 2.4 Позначення Назва; організація що здійснює супровід Додаткові дані ДБН Д.2.4-16-2000 Збірник 16. Зовнішні інженерні мережі Чинні з 01.10.2000 р. Наказ № 201 від 14.09.2000 р. На заміну СНИрР-93 Сборник 66 Доповнення № 1 чинне з 01.04.2001 р. Наказ № 94 від 13.04.2001 р. Доповнення № 3 чинне з 17.05.2001 р. Наказ № 123 від 17.05.2001 р. Доповнення № 5 чинне з 01.01.2003 р. Наказ № 92 від 06.12.2002 р. Зміна № 1 чинна з 01.01.2004 р. Наказ № 230 від 30.12.2003 р. Зміна № 4 чинна з Наказ № 393 від 28. 11.2006 р. 109 109 ДБН Д.2.4-17-2000 Збірник 17. Електромонтажні роботи Чинні з 01.10.2000 р. Наказ № 201 від 14.09.2000 р. На заміну СНИрР-93 Сборник 67 Доповнення № 1 чинне з 01.04.2001 р. Наказ № 94 від 13.04.2001 р. 109 109 ДБН Д.2.4-18-2000 Збірник 18. Благоустрій Чинні з 01.10.2000 р. Наказ № 201 від 14.09.2000 р. На заміну СНИрР-93 Сборник 68 Доповнення № 1 чинне з 01.04.2001 р. Наказ № 94 від 13.04.2001 р. Доповнення № 2 чинне з 01.05.2001 р. Наказ № 124 від 17.05.2001 р. Доповнення № 4 чинне з 01.01.2002 р. Наказ № 220 від 12.12.2001 р. Доповнення № 5 чинне з 01.01.2003 р. Наказ № 92 від 06.12.2002 р. Зміна № 1 чинна з 01.01.2004 р. Наказ № 230 від 30.12.2003 р. Зміна № 3 чинна з Наказ № 55 від 28.02.2006 р. 109 109 ДБН Д.2.4-19-2000 Збірник 19. Ізоляційні роботи Чинні з 01.10.2000 р. Наказ № 201 від 14.09.2000 р. На заміну СНИрР-93 Сборник 69 Доповнення № 1 чинне з 01.04.2001 р. Наказ № 94 від 13.04.2001 р. Доповнення № 5 чинне з 01.01.2003 р. Наказ № 92 від 06.12.2002 р. 109 109 ДБН Д.2.4-20-2000 Збірник 20. Інші ремонтно-будівельні роботи Чинні з 01.10.2000 р. Наказ № 201 від 14.09.2000 р. На заміну СНИрР-93 Сборник 70 Доповнення № 1 чинне з 01.04.2001 р. Наказ № 94 від 13.04.2001 р. Доповнення № 2 чинне з 01.05.2001 р. Наказ № 124 від 17.05.2001 р. Доповнення № 4 чинне з 01.01.2002 р. Наказ № 220 від 12.12.2001 р. Доповнення № 5 чинне з 01.01.2003 р. Наказ № 92 від 06.12.2002 р. Зміна № 1 чинна з 01.01.2004 р. Наказ № 230 від 30.12.2003 р. Зміна № 3 чинна з Наказ № 55 від 28.02.2006 р. 109 109 78 Д 2.5 Позначення Назва; організація що здійснює супровід Додаткові дані Д 2.5. Ресурсні елементні кошторисні норми на реставраційно-відновлювальні роботи ДБН Д.2.5-1-2001 Збірник 1. Археологічні та земляні роботи в зоні пам'ятника історії і культури Чинні з 01.10.2001 р. Наказ № 168 від 21.08.2001 р. На заміну ССН-84 Раздел 1 91.040.01 111 111 ДБН Д.2.5-2-2001 Збірник 2. Реставрація і відтворення фундаментів і конструкцій із бутового каменю Чинні з 01.10.2001 р. Наказ № 168 від 21.08.2001 р. На заміну ССН-84 Раздел 2 111 111 ДБН Д.2.5-3-2001 Збірник 3. Реставрація і відтворення цегляних кладок Чинні з 01.10.2001 р. Наказ № 168 від 21.08.2001 р. На заміну ССН-84 Раздел 3 Зміна № 1 чинна з 01.01.2004 р. Наказ № 230 від 30.12.2003 р 111 111 ДБН Д.2.5-4-2001 Збірник 4. Реставрація і відтворення конструкцій і декору з природного каменю Чинні з 01.10.2001 р. Наказ № 168 від 21.08.2001 р. На заміну ССН-84 Раздел 4 Зміна № 1 чинна з 01.01.2004 р. Наказ № 230 від 30.12.2003 р. 111 111 ДБН Д.2.5-5-2001 Збірник 5. Реставрація і відтворення дерев'яних конструкцій і деталей Чинні з 01.10.2001 р. Наказ № 168 від 21.08.2001 р. На заміну ССН-84 Раздел 5 Зміна № 1 чинна з 01.01.2004 р. Наказ № 230 від 30.12.2003 р. 111 111 ДБН Д.2.5-6-2001 Збірник 6. Реставрація і відтворення покрівель Чинні з 01.10.2001 р. Наказ № 168 від 21.08.2001 р. На заміну ССН-84 Раздел 6 111 111 ДБН Д.2.5-7-2001 Збірник 7. Реставрація і відтворення металевих конструкцій і декоративних елементів Чинні з 01.10.2001 р. Наказ № 168 від 21.08.2001 р. На заміну ССН-84 Раздел 7 111 111 ДБН Д.2.5-8-2001 Збірник 8. Реставрація і відтворення штукатурної обробки Чинні з 01.10.2001 р. Наказ № 168 від 21.08.2001 р. На заміну ССН-84 Раздел 8 111 111 ДБН Д.2.5-9-2001 Збірник 9. Реставрація і відтворення облицювань штучним мармуром Чинні з 01.10.2001 р. Наказ № 168 від 21.08.2001 р. На заміну ССН-84 Раздел 9 111 111 ДБН Д.2.5-10-2001 Збірник 10. Реставрація і відтворення фарбувань фасадів і інтер'єрів Чинні з 01.10.2001 р. Наказ № 168 від 21.08.2001 р. На заміну ССН-84 Раздел 10 Зміна № 1 чинна з 01.01.2004 р. Наказ № 230 від 30.12.2003 р. 111 111 ДБН Д.2.5-11-2001 Збірник 11. Реставрація керамічних кахлів Чинні з 01.10.2001 р. Наказ № 168 від 21.08.2001 р. На заміну ССН-84 Раздел 11 111 777 ДБН Д.2.5-12-2001 Збірник 12. Реставрація і відтворення архітектурно-ліпного декору Чинні з 01.10.2001 р. Наказ № 168 від 21.08.2001 р. На заміну ССН-84 Раздел 12 Зміна № 1 чинна з 01.01.2004 р. Наказ № 230 від 30.12.2003 р. 111 111 79 Д 2.5 Позначення Назва; організація що здійснює супровід Додаткові дані ДБН Д.2.5-13-2001 Збірник 13. Реставрація і відтворення різьблення по дереву Чинні з 01.10.2001 р. Наказ № 168 від 21.08.2001 р. На заміну ССН-84 Раздел 13 Зміна № 1 чинна з 01.01.2004 р. Наказ № 230 від 30.12.2003 р. 111 111 ДБН Д.2.5-14-2001 Збірник 14. Реставрація і відтворення меблів із цінних порід дерева Чинні з 01.10.2001 р. Наказ № 168 від 21.08.2001 р. На заміну ССН-84 Раздел 14 111 111 ДБН Д.2.5-15-2001 Збірник 15. Реставрація і відтворення паркетних підлог Чинні з 01.10.2001 р. Наказ № 168 від 21.08.2001 р. На заміну ССН-84 Раздел 15 111 111 ДБН Д.2.5-16-2001 Збірник 16. Відтворення виробів художнього лиття з кольорових металів Чинні з 01.10.2001 р. Наказ № 168 від 21.08.2001 р. На заміну ССН-84 Раздел 16 111 111 ДБН Д.2.5-17-2001 Збірник 17. Карбувальні вибивні давильні роботи Чинні з 01.10.2001 р. Наказ № 168 від 21.08.2001 р. На заміну ССН-84 Раздел 17 Зміна № 1 чинна з 01.01.2004 р. Наказ № 230 від 30.12.2003 р. 111 111 ДБН Д.2.5-18-2001 Збірник 18. Реставрація і відтворення інкрустованої поверхні Чинні з 01.10.2001 р. Наказ № 168 від 21.08.2001 р. На заміну ССН-84 Раздел 18 111 111 ДБН Д.2.5-19-2001 Збірник 19. Реставрація і відтворення оббивки меблів і шпалерних декоративних елементів Чинні з 01.10.2001 р. Наказ № 168 від 21.08.2001 р. На заміну ССН-84 Раздел 19 111 111 ДБН Д.2.5-20-2001 Збірник 20. Реставрація і відтворення позолоти Чинні з 01.10.2001 р. Наказ № 168 від 21.08.2001 р. На заміну ССН-84 Раздел 20 111 111 ДБН Д.2.5-21-2001 Збірник 21. Різні роботи Чинні з 01.10.2001 р. Наказ № 168 від 21.08.2001 р. На заміну ССН-84 Раздел 21 111 111 ДБН Д.2.5-22-2001 Збірник 22. Реставрація і відтворення віконних і дверних наборів із чорного і кольорового металів Чинні з 01.10.2001 р. Наказ № 168 від 21.08.2001 р. На заміну ССН-84 Раздел 22 Зміна № 1 чинна з 01.01.2004 р. Наказ № 230 від 30.12.2003 р. 111 111 ДБН Д.2.5-23-2001 Збірник 23. Реставрація і відтворення тканин і шпалер Чинні з 01.10.2001 р. Наказ № 168 від 21.08.2001 р. На заміну ССН-84 Роздел 23 111 111 ДБН Д.2.5-24-2001 Збірник 24. Художня обробка металевих виробів гальванічним способом Чинні з 01.10.2001 р. Наказ № 168 від 21.08.2001 р. На заміну ССН-84 Раздел 24 111 111 80 Д 2.7 Позначення Назва; організація що здійснює супровід Додаткові дані ДБН Д.2.5-25-2001 Збірник 25. Реставрація і відтворення освітлювальних приладів Чинні з 01.10.2001 р. Наказ № 168 від 21.08.2001 р. На заміну ССН-84 Раздел 25 111 111 Д 2.6. Ресурсні елементні кошторисні норми на пусконалагоджувальні роботи ДБН Д.2.6-1-2000 Сборник 1. Электротехнические устройства Чинні з 01.01.2001 р. Наказ № 220 від 04.10.2000 р. Введено вперше 109 109 ДБН Д.2.6-2-2000 Сборник 2. Автоматизированные системы управления Чинні з 01.01.2001 р. Наказ № 220 від 04.10.2000 р. Введено вперше 109 109 ДБН Д.2.6-3-2000 Сборник 3. Системы вентиляции и кондиционирования воздуха Чинні з 01.01.2001 р. Наказ № 220 від 04.10.2000 р. Введено вперше 109 109 ДБН Д.2.6-4-2000 Сборник 4. Подъемно-транспортное оборудование Чинні з 01.01.2001 р. Наказ № 220 від 04.10.2000 р. Введено вперше 109 109 ДБН Д.2.6-5-2000 Сборник 5. Металлообрабатывающее оборудование Чинні з 01.01.2001 р. Наказ № 220 від 04.10.2000 р. Введено вперше 109 109 ДБН Д.2.6-6-2000 Сборник 6. Холодильные и компрессорные установки Чинні з 01.01.2001 р. Наказ № 220 від 04.10.2000 р. Введено вперше 109 109 ДБН Д.2.6-7-2000 Сборник 7. Теплоэнергетическое оборудование Чинні з 01.01.2001 р. Наказ № 220 від 04.10.2000 р. Введено вперше 109 109 ДБН Д.2.6-8-2000 Сборник 8. Деревообрабатывающее оборудование Чинні з 01.01.2001 р. Наказ № 220 від 04.10.2000 р. Введено вперше 109 109 ДБН Д.2.6-9-2000 Сборник 9. Сооружения водоснабжения и канализации Чинні з 01.01.2001 р. Наказ № 220 від 04.10.2000 р. Введено вперше 109 109 Д 2.7. Ресурсні кошторисні норми експлуатації будівельних машин та механізмів ДБН Д.2.7-2000 Ресурсні кошторисні норми експлуатації будівельних машин та механізмів Чинні з 01.01.2001 р. Наказ № 225 від 05.10.2000 р. На заміну ДБН IV-3-97 Доповнення № 1 чинне з 01.05.2001 р. Наказ № 124 від 17 05.2001 р. Доповнення № 2 чинне з 01 03.2002 р. Наказ № 35 від 15.02.2002 р. Доповнення № 3 чинне з 01.01.2003 р. Наказ № 92 від 06.12.2002 р. Зміна № 1 чинна з 01.01.2004 р. Наказ № 230 від 30.12.2003 р. Зміна № 2 чинна з 01.03.2006 р. Наказ № 55 від 28.02.2006 р. 109 109 81 Частина 2 ПЕРЕЛІК чинних міждержавних нормативних документів у галузі будівництва та промисловості будівельних матеріалів Як користуватись переліком чинних міждержавних нормативних документів у галузі будівництва та промисловості будівельних матеріалів Перелік містить міждержавні нормативні документи ГОСТ СТ СЭВ СНиП РНиГТ та СН які прийняті Держбудом та Держстандартом колишнього СРСР Держспоживстандартом України і які діють на території України. Нормативні документи подані за класифікацією Мінрегіонбуду України і містять такий бібліографічний опис: ПРИКЛАД ГОСТ 6665-91 1 Камни бортовые из горных пород. Технические условия 2 Чинний з 01.01.92 р. постанова № 66 від 28.10.91 р. 4 Зміни: № 1 – ИУС 3-86; № 2 – БСТ 4-87 № 1 що діє тільки в Україні – БУ № 3 1996 р. № 3 що діє тільки в в Україні – Збірник змін за 2003 р. 5 005 3 003 6 1 Позначення нормативного документа – складається з абревіатури виду документа ГОСТ реєстраційного номера 6665 та року прийняття 1991 2 Назва НД російською мовою 3 Шифр організації України яка здійснює супровід НД* 4 Термін надання чинності та документ про надання чинності для Держбуду – постанова; для Держстандарту – наказ ДС 5 Зміна – містить перелік змін до НД номер зміни та видання де вона надрукована** 6 Шифр організації що розповсюджує НД* * Шифри організацій наведені на сторінках 147-151 ** ИУС – Информационный показатель стандартов Госстандарта СССР номер – год БСТ – Бюллетень строительной техники Госстроя СССР номер – год БУ – журнал "Будівництво України" номер – рік  – Укрархбудінформ Збірник змін рік  – Укрархбудінформ ІПС – інформаційний покажчик стандартів Держстандарту України номер-рік 84 A 1.1 Позначення Назва; організація що здійснює супровід Додаткові дані А. ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ А 1. Стандартизація нормування сертифікація і метрологія А 1.1. Система стандартизації та нормування у будівництві ССНБ Система стандартизации и нормирования в строительстве ССНС ГОСТ 14612-69 Копры и копровое оборудование для свайных работ. Термины и определения Чинний з 01.01.70 р. постанова ДС № 496 від 24.04.69 р. 120* 003 ГОСТ 17520-72 Снаряды землесосные общего назначения. Термины и определения Чинний з 01.01.73 р. постанова ДС № 301 від 26.01.72 р. 120 003 ГОСТ 19185-73 Гидротехника. Основные положения. Термины и определения Чинний з 01.01.75 р. Постанова ДС від 31.10.73 г. № 2410 120 003 ГОСТ 22582-77 Установки мостостроительные. Термины и определения Чинний з 01.07.78 р. постанова ДС № 1534 від 21.06.77 р. Зміна № 1 – ИУС -5-85 Зміна № 2 – ИУС -5-89 120 003 ГОСТ 22583-77 Мосты механизированные. Термины и определения Чинний з 01.07.78 р. постанова ДС № 1535 від 21.06.77 р. Зміна № 1 – ИУС -5-85 Зміна № 2 – ИУС -5-89 120 003 ГОСТ 23009-78 Конструкции и изделия бетонные и железобетонные сборные. Условные обозначения марки Чинний з 01.01.79 р. постанова № 5 від 18.01.78 р. 099 003 ГОСТ 23903-79 Пути водные внутренние и их навигационное оборудование. Термины и определения Чинний з 01.01.81 р. постанова ДС від 21.10.79 р. № 44 Зміна № 1 – ИУС -ІV-89 120 003 ГОСТ 24369-86 Объекты стандартизации в строительстве. Общие положения Чинний з 01.07.86 р. постанова № 8 від 28.01.86 р. 120 003 ГОСТ 25957-83 Здания и сооружения мобильные инвентарные . Классификация. Термины и определения Чинний з 01.07.84 р. постанова № 287 від 25.10.83 р. 023 003 ГОСТ 26047-83 Конструкции строительные стальные. Условные обозначения марки Чинний з 01.07.84 р. постанова № 321 від 19.12.83 р. 120 003 ГОСТ 26966-86 Сооружения водозаборные водосборные и затворы. Термины и определения Чинний з 01.01.87 р. постанова ДС від 30.07.86 р. № 230 023 003 СТ СЭВ 4419-83 Защита от коррозии в строительстве. Конструкции строительные. Термины и определения Чинний з 01.01.85 р. засідання ПКС № 54 грудень 1983 р. 120 003 * Курсивом позначено тимчасовий супровід 85 А 2.4 Позначення Назва; організація що здійснює супровід Додаткові дані А 1.2. Система сертифікації продукції в будівництві ССПБ Система сертификации продукции в строительстве ССПС А 1.3. Система метрологічного забезпечення у будівництві СМЗБ Система метрологического обеспечения в строительстве СМОС А 2. Вишукування проектування і територіальна діяльність А 2.1. Вишукування Изыскания СНиП 1.02.07-87 Инженерные изыскания для строительства Чинні з 01.01.88 p. постанова № 169 від 06.08.87 p. На заміну СНиП ІІ-9-78 СН 21 1-62 СН 212-62 СН 225-79 СН 234-62 СН 448-72 Зміна № 1 що діє тільки в Україні – Збірник змін за 2004 р. 120 003 А 2.2. Проектування Проектирование СНиП 1.06.04-85 Положение о главном инженере главном архитекторе проекта Чинні з 15.07.85 р. постанова № 103 від 28.06.85 р. 014 003 СНиП 2.01.29-85 Основные положения по составу проекта полигона по обезвреживанию и захоронению токсичных промышленных отходов Чинні з 01.01.86 р. постанова № 107 від 03.07.85 р. Діють в частині що не суперечить вимогам ДБН А 2.2-3-2004 120 003 А 2.3. Територіальна діяльність у будівництві Территориальная деятельность в строительстве А 2.4. Система проектної документації для будівництва СПДБ Система проектной документации для строительства СПДС ГОСТ 21.002-81 СПДС. Нормоконтроль проектно-сметной документации Чинний з 01.07.82 р. постанова № 169 від 25.09.81 р. 099 003 ГОСТ 21.112-87 СПДС. Подъемно-транспортное оборудование. Условные изображения Чинний з 01.01.88 р. постанова № 187 від 24.08.87 р. 120 003 ГОСТ 21.113-88 СПДС. Обозначения характеристик точности Чинний з 01.01.89 р. постанова № 186 від 12.09.88 р. 120 003 ГОСТ 21.203-78 СПДС. Правила учета и хранения подлинников проектной документации Чинний з 01.07. 79 р. постанова № 122 від 28.06.78 р. 099 003 ГОСТ 21.401-88 СПДС. Технология производства. Основные требования к рабочим чертежам Чинний з 01.07.88 р. постанова № 308 від 28.12.87 р. 099 003 ГОСТ 21.402-83 СПДС. Антикоррозионная защита технологических аппаратов газоходов и трубопроводов. Рабочие чертежи Чинний з 01.01. 84 р. постанова № 1 17 від 13.06.83 099 003 86 А 2.4 Позначення Назва; організація що здійснює супровід Додаткові дані ГОСТ 21.403-80 СПДС. Обозначения условные графические в схемах. Оборудование энергетическое Чинний з 01.07.81 p. постанова № 173 від 31.10.80 p. 120 003 ГОСТ 21.404-85 СПДС. Автоматизация технологических процессов. Обозначения условные приборов и средств автоматизации в схемах Чинний з 01.01.86 p. постанова № 49 від 18.04.85 p. 120 003 ГОСТ 21.406-88 СПДС. Проводные средства связи. Обозначения условные графические на схемах и планах Чинний з 01.07.89 постанова № 94 від 27.05.88 р. Зміна № 1 – ІПС № 4-1997 р. Поправка – ИУС № 1-1990 р. 120 003 ГОСТ 21.507-81 СПДС. Интерьеры. Рабочие чертежи Чинний з 01.01.82 р. постанова № 48 від 02.04.81 р. Зміна № 1 – ИУС № 11-1986 р. 120 003 ГОСТ 21.510-83 СПДС. Пути железнодорожные. Рабочие чертежи Чинний з 01.01.84 р. постанова № 26 від 16.02.83 р. Зміна № 1 – ИУС № 4-1985 р 120 003 ГОСТ 21.511-83 СПДС. Автомобильные дороги. Земляное полотно и дорожная одежда. Рабочие чертежи Чинний з 01.07.84 р. постанова № 300 від 02 1 1.83 р. Зміна № 1 – ИУС № 4-1985 р. 043 003 ГОСТ 21.513-83 СПДС. Антикоррозионная защита конструкций зданий и сооружений. Рабочие чертежи Чинний з 01.07.84 р. постанова № 258 від 14.10.83 р. 120 003 ГОСТ 21.601-79 СПДС. Водопровод и канализация. Рабочие чертежи Чинний з 01.01.81 р. постанова № 133 від 31.07.79 р. Зміни: № 1 – ИУС № 1-1981 р. № 2-БСТ № 3-1983 р. 098 003 ГОСТ 21.602-79 СПДС. Отопление вентиляция и кондиционирование воздуха. Рабочие чертежи Чинний з 01.01.81 р. постанова № 136 від 31.07.79 р. Зміна № 1 – ИУС № 1-1981 р. 099 003 ГОСТ 21.603-80 СПДС. Связь и сигнализация. Рабочие чертежи Чинний з 01.07.81 р. постанова № 172 від 31.10.80 р. 120 003 ГОСТ 21.604-82 СПДС. Водоснабжение и канализация. Наружные сети. Рабочие чертежи Чинний з 01.07.83 р. постанова № 192 від 28.07 82 р. 098 003 ГОСТ 21.605-82 СПДС. Сети тепловые тепломеханическая часть . Рабочие чертежи Чинний з 01.07.83 р. постанова № 275 від 16.11.82 р. Зміна № 1 – ИУС № 1-1988 р. Поправка – ИУС № 1-1988 р 120 003 ГОСТ 21.607-82 СПДС. Электрическое освещение территории промышленных предприятий. Рабочие чертежи Чинний з 01.07.82 р. постанова № 193 від 28.07.82 р. 120 003 87 А 3.2 Позначення Назва; організація що здійснює супровід Додаткові дані ГОСТ 21.608-84 СПДС. Внутреннее электрическое освещение. Рабочие чертежи Чинний з 01.01.85 p. постанова № 23 від 14.03.84 р. 120 003 ГОСТ 21.609-83 СПДС. Газоснабжение. Внутренние устройства. Рабочие чертежи Чинний з 01.01.84 p. постанова № 203 від 17.08.83 р. 120 003 ГОСТ 21.610-85 СПДС. Газоснабжение. Наружные газопроводы. Рабочие чертежи Чинний з 01.07.86 р. постанова № 195 від 14.11.85 р. Зміна № 1 – ИУС № 12-1987 р. 120 003 ГОСТ 21.611-85 СПДС. Централизованное управление энергоснабжением. Условные графические и буквенные обозначения вида и содержания информации Чинний з 01.07.86 р. постанова № 164 від 26.09.85 р. 099 003 ГОСТ 21.613-88 СПДС. Силовое электрооборудование. Рабочие чертежи Чинний з 01.01.89 р. постанова № 183 від 08.09.88 р. 099 003 ГОСТ 21.614-88 СПДС. Изображения условные графические электрооборудования и проводок на планах Чинний з 01.07.88 р. постанова № 302 від 28.12.87 р. Поправка – ИУС № 8-1988 р. 099 003 ГОСТ 21.615-88 СПДС. Правила выполнения чертежей гидротехнических сооружений Чинний з 01.01.89 р. постанова № 184 від 08.09.88 р. 099 003 ГОСТ 21.616-88 СПДС. Правила выполнения чертежей гидромелиоративных линейных сооружений Чинний з 01.01.89 р. постанова № 183 від 08.09.88 р. 099 003 А 3. Виробництво продукції в будівництві А 3.1. Управління організація технологія Управление организация технология А 3.2. Система стандартів безпеки праці ССБП Система стандартов безопасности труда ССБТ ГОСТ 12.1.013-78 ССБТ. Строительство. Электробезопасность. Общие требования Чинний з 01.01.80 р. постанова № 180 від 18.09.78 р. 120 003 ГОСТ 12.1.046-85 ССБТ. Строительство. Нормы освещения строительных площадок Чинний з 01.01.86 р. постанова № 58 від 25.04.85 р. 120 003 ГОСТ 12.2.004-75 ССБТ. Машины и механизмы специальные для трубопроводного строительства. Требования безопасности Чинний з 01.07.76 р. постанова № 1039 від 24.04.75 р. Зміна № 1- ИУС № 3-1981 р. Зміна № 2- ИУС № 9-1985 р. 120 003 ГОСТ 12.2.01 1-75 ССБТ. Машины строительные и дорожные. Общие требования безопасности Чинний з 01.01.77 р. постанова ДС № 3848 від 10.12.75 р. Зміна № 1- ИУС № 10-79 Зміна № 2- ИУС № 6-82 Зміна № 3- ИУС № 7-84 Зміна № 4- ИУС № 4-85 Зміна № 5- ИУС № 10-89 Зміна № 6- ИУС № 12-91 120 003 88 А 3.2 Позначення Назва; організація що здійснює супровід Додаткові дані ГОСТ 12.2.120-88 ИСО3411-82 ИСО 3449-80 ИСО 3457-79 ИСО 3471-80 ИСО 3789-1-81 ИСО 3789-2-82 ИСО 4253-77 ИСО 4552-82 ИСО 5353-78 ИСО 5700-84 ИСО 6011-78 ИСО 6405-82 ИСО 6682-86 ИСО 6683-81 Кабины и рабочие места операторов тракторов самоходных строительно-дорожных машин одноосных тягачей карьерных самосвалов и самоходных сельскохозяйственных машин. Общие требования безопасности Чинний з 01.01.90 p. постанова ДС № 4160 від 16.22.88 p. Зміна № 1- ИУС № 11-89 Зміна № 2- ИУС № 6-98 Зміна № 3- ИУС № 6-2002 120 003 ГОСТ 12.3.006-75 ССБТ. Эксплуатация водопроводных и канализационных сооружений и сетей. Общие требования безопасности Чинний з 01.07.76 р. постанова ДС№ 2152 від 14.08.75 р. 120 003 ГОСТ 12.3.016-87 ССБТ. Строительство. Работы антикоррозионные. Требования безопасности Чинний з 01.07.87 р. постанова № 16 від 27.01.87 р. 004 003 ГОСТ 12.3.018-79 ССБТ. Системы вентиляционные. Методы аэродинамических испытаний Чинний з 01.01. 81 р. постанова ДС № 3341 від 05.09.79 р. 120 003 ГОСТ 12.3.033-84 ССБТ. Строительные машины. Общие требования безопасности при эксплуатации Чинний з 01.07.85 р. постанова ДС№ 2694 від 31.07.84 р. 120 003 ГОСТ 12.3.035-84 ССБТ. Строительство. Работы окрасочные. Требования безопасности Чинний з 01.01.85 р. постанова № 154 від 04.09.84 р. 004 003 ГОСТ 12.3.038-85 ССБТ. Строительство. Работы по тепловой изоляции оборудования и трубопроводов. Требования безопасности Чинний з 01.07.85 р. постанова № 230 від 29.12.84 р. 004 003 ГОСТ 12.3.040-86 ССБТ. Строительство. Работы кровельные и гидроизоляционные. Требования безопасности Чинний з 01.07.86 р. постанова № 249 від 24.12.85 р. 004 003 ГОСТ 12.4.021-75 ССБТ. Системы вентиляционные. Общие требования Чинний з 01.01.77 р. постанова ДС № 2849 від 13.11.75 р. 120 003 ГОСТ 12.4.059-89 ССБТ. Строительство. Ограждения предохранительные инвентарные. Общие технические условия Чинний з 01.01.90 р. постанова № 66 від 13.04.89 р. 120 003 ГОСТ 12.4.087-84 ССБТ. Строительство. Каски строительные. Технические условия Чинний з 01.01.85 р. постанова № 73 від 10.05.84 р. 120 003 ГОСТ 12.4.089-86 ССБТ. Строительство. Пояса предохранительные. Общие технические условия Чинний з 01.01.88 р. постанова № 52 від 16.12.86 р. 120 003 89 В 1.1 Позначення Назва; організація що здійснює супровід Додаткові дані ГОСТ 12.4. 107-82 ССБТ. Строительство. Канаты страховочные. Общие технические требования Чинний з 01.01.83 p. постанова № 234 від 25.12.81 p. 120 003 СНиП ІІІ-4-80* Издание 1989 г. Техника безопасности в строительстве Чинні з 01.01.81 p. постанова № 82 від 9.06.80 p. 004 003 А 3.3. Система технологічної документації у будівництві СТДБ Система технологической документации в строительстве СТДС Б. МІСТОБУДІВНІ НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ Б 1. Містобудівна документація та інформаційне забезпечення Б 1.1. Система містобудівної документації СМБД Система градостроительной документации СГСД Б 2. Планування та забудова територій і населених пунктів Б 2.1. Регіональне планування і розміщення об'єктів містобудування Региональное планирование и размещение объектов градостроительства Б 2.2. Планування і забудова міст селищ і функціональних територій Планировка и застройка городов поселков и функциональных территорий Б 2.3. Планування і забудова сільських поселень Планировка и застройка сельских поселений В. ТЕХНІЧНІ НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ В 1. Загальнотехнічні вимоги до житєвого середовища та продукції В 1.1. Захист від небезпечних геологічних процесів шкідливих експлуатаційних впливів від пожежі Защита от опасных геологических процессов вредных эксплуатационных воздействий от пожара ГОСТ 16149-70 Защита подземных сооружений от коррозии блуждающим током поляризованными протекторами. Технические требования Чинний з 01.07.71 р. постанова № 1039 від 08.07.70 р. 120 003 ГОСТ 20444-85 Шум. Транспортные потоки. Методы измерения шумовой характеристики Чинний з 01.01.86 р. постанова № 59 від 25.04.85 р. 120 003 ГОСТ 23337-78 Шум. Методы измерения шума на селитебной территории и в помещениях жилых и общественных зданий Чинний з 01.07.79 р. постанова № 194 від 09.10.78 р. Зміна № 1 – ИУС № 4-1982 р. 023 003 ГОСТ 23426-79 Шум. Методы измерения звукоизоляции кабин наблюдения и дистанционного управления в производственных зданиях Чинний з 01.01.80 р. постанова № 262 від 29.12.78 р. 023 003 ГОСТ 23628-79 Шум. Методы измерения звукоизоляции кожухов Чинний з 01.01.80 р. постанова № 67 від 28.04.79 р. Зміна № 1 – БСТ № 12-1985 р. 023 003 90 В 1.1 Позначення Назва; організація що здійснює супровід Додаткові дані ГОСТ 27296-87 Защита от шума в строительстве. Звукоизоляция ограждающих конструкций. Методы измерения Чинний з 01.07.87 p. постанова № 145 від 11.09.85 p. 023 003 ГОСТ 27679-88 Защита от шума в строительстве. Санитарно-техническая арматура. Метод лабораторных измерений шума Чинний з 01.07. 88 p. постанова № 40 від 17.03.88 p. 023 003 ГОСТ 28100-89 Защита от шума в строительстве. Глушители шума. Методы определения акустических характеристик Чинний з 01.07.89 p. постанова № 31 від 27.02.89 р. 023 003 СТ СЭВ 2440-80 Защита от коррозии в строительстве. Конструкции бетонные и железобетонные. Классификация агрессивных сред Чинний з 01.01.84 р. засідання ПКС № 47 червень 1980 р. 120 003 СТ СЭВ 2441-80 Защита от коррозии в строительстве. Конструкции бетонные и железобетонные. Основные положения проектирования Чинний з 01.01.82 р. засідання ПКС № 47 червень 1980 р. 120 003 СТ СЭВ 2534-84 Защита от коррозии в строительстве. Конструкции бетонные и железобетонные. Требования к первичной защите Чинний з 01.01.86 р. засідання ПКС № 55 липень 1984 р. 120 003 СТ СЭВ 4220-83 Защита от коррозии в строительстве. Общие положения Чинний з 01.01.85 р. засідання ПКС № 54 грудень 1983 р. 120 003 СТ СЭВ 5058-85 Защита от коррозии в строительстве. Добавки для повышения стойкости бетона. Классификация Чинний з 01.01.87 р. засідання ПКС № 57 липень 1985 р. 120 003 СТ СЭВ 5980-87 Защита от коррозии в строительстве. Конструкции деревянные. Классификация агрессивных сред Чинний з 01.01.89 р. засідання ПКС № 62 липень 1987 р. 120 003 СНиП 2.01.01-82 Строительная климатология и геофизика Чинні з 01.01.84 р. постанова № 188 від 21.07.82 р. Поправки – БСТ № 2 та № 4 –1984 р. 012 003 СНиП 2.01.15-90 Инженерная защита территорий зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения проектирования Чинні з 01.01.92 р. постанова № 18 від 29.12.90 р. На заміну РСН 333-83 023 003 СНиП 2.01.28-85 Полигоны по обезвреживанию и захоронению токсичных промышленных отходов. Основные положения по проектированию Чинні з 01.01.86 р. постанова № 98 від 26.06.85 р. 004 003 СНиП 2.06.14-85 Защита горных выработок от подземных и поверхностных вод Чинні з 01.01.86 р. постанова № 53 від 23.04.85 р. Зміна № 1 – БСТ № 5-1989 р. 004 003 91 В 1.3 Позначення Назва; організація що здійснює супровід Додаткові дані СНиП 2.06.15-85 Инженерная защита территорий от затопления и подтопления Чинні з 01.07.86 p. постанова № 154 від 19.09.85 p. 004 003 СНиП 2.11.06-91 Склады лесных материалов. Противопожарные нормы проектирования Чинні з 01.01.92 p. постанова № 12 від 25.11.91 p. 112 003 СНиП ІІ-12-77 Защита от шума Чинні з 01.07.78 p. постанова № 72 від 14.06.77 р. 023 003 В 1.2. Система надійності та безпеки в будівництві СНББ Система надежности и безопасности в строительстве СНБС ГОСТ 27751-88 Надежность строительных конструкций и оснований. Основные положения по расчету Чинний з 01.07.88 р. постанова № 48 від 25.03.88 р. Зміна № 1 – Збірник змін за 1994-2000 pp. 023 003 В 1.3. Система забезпечення точності геометричних параметрів у будівництві СТГП Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве СТГП ГОСТ 18957-73 Тензометры для измерения линейных деформаций строительных материалов и конструкций. Общие технические условия Чинний з 01.07.74 р. постанова № 94 від 08.06.73 р. 023 003 ГОСТ 21778-81 Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Основные положения Чинний з 01.07.81 р. постанова № 184 від 02.12.80 р. 120 003 ГОСТ 21779-82 Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Технологические допуски Чинний з 01.01.83 р. постанова № 156 від 10.06.82 р. 120 003 ГОСТ 21780-83 Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Расчет точности Чинний з 31.01.84 р. постанова № 320 від 13.12.83 р. 120 003 ГОСТ 23615-79 Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Статистический анализ точности Чинний з 01.01.80 р. постанова № 55 від 12.04.79 р. 120 003 ГОСТ 23616-79 Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Контроль точности Чинний з 01.01.80 р. постанова № 55 від 12.04.79 р. 120 003 ГОСТ 26433.0-85 Система обеспечения точности геометрических параметров в строительсве. Правила выполнения измерений. Общие положения Чинний з 01.01.86 р. постанова № 174 від 17.10.84 р. 023 003 ГОСТ 26433.1-89 Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Правила выполнения измерений. Элементы заводского изготовления Чинний з 01.01.90 р. постанова № 32 від 27.02.89 р. 023 003 ГОСТ 26607-85 Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Функциональные допуски Чинний з 01.01.86 р. постанова № 102 від 28.06.85 р. 120 003 92 В 2.1 Позначення Назва; організація що здійснює супровід Додаткові дані ГОСТ 28984-91 Модульная координация размеров в строительстве. Основные положения Чинний з 01.07.91 p. постанова № 16 від 10.04.91 p. 120 003 СНиП 3.01.03-84 Геодезические работы в строительстве Чинні з 01.07.86 p. постанова № 15 від 04.02.85 p. 120 003 В 1.4. Система радіаційної безпеки в будівництві СРББ Система радиационной безопасности в строительстве СРБС В 2. Об'єкти будівництва та промислова продукція будівельного призначення В 2.1. Основи та фундаменти споруд Основания и фундаменты coopужений ГОСТ 5180-84 Грунты. Методы лабораторного определения физических характеристик Чинний з 01.07.85 р. постанова № 177 від 24.10.84 012 003 ГОСТ 12536-79 Грунты. Методы лабораторного определения гранулометрического зернового и микроагрегатного состава Чинний з 01.07.80 р. постанова № 189 від 12.10.79 р. Поправка – ИУС № 8-1980 р. 012 003 ГОСТ 22733-77 Грунты. Метод лабораторного определения максимальной плотности Чинний з 01.07.78 р. постанова № 150 від 30.09.77 р. 012 003 ГОСТ 23061-90 Грунты. Методы радиоизотопных измерений плотности и влажности Чинний з 01.09.90 р. постанова № 55 від 11.06.90 р. 012 003 ГОСТ 23161-78 Грунты. Методы лабораторного определения характеристик просадочности Чинний з 01.01.79 р. постанова № 102 від 29.05.78 р. 012 003 ГОСТ 23278-78 Грунты. Методы полевых испытаний проницаемости Чинний з 01.07.79 р. постанова № 181 від 18.09.78 р. 012 003 ГОСТ 23740-79 Грунты. Методы лабораторного определения содержания органических веществ Чинний з 01.01.80 р. постанова № 89 від 20.07.79 р. 012 003 ГОСТ 24143-80 Грунты. Методы лабораторного определения характеристик набухания и усадки Чинний з 01.01.81 р. постанова № 55 від 22 04.80 р. 012 003 ГОСТ 24846-81 Грунты. Методы измерения деформаций оснований зданий и сооружений Чинний з 01.01.82 р. постанова № 96 від 17.06.81 р. 012 003 ГОСТ 24847-81 Грунты. Методы определения глубины сезонного промерзания Чинний з 01.01.82 р. постанова № 95 від 15.06.81 р. 012 003 ГОСТ 25358-82 Грунты. Метод полевого определения температуры Чинний з 01.07.83 р. постанова № 166 від 30.06.82 р. 012 003 ГОСТ 25584-90 Грунты. Методы лабораторного определения коэффициента фильтрации Чинний з 01.09.90 р. постанова № 32 від 04.04.90 р. Зміна № 1 – БУ № 4-1 998 р. 012 003 93 В 2.2 Позначення Назва; організація що здійснює супровід Додаткові дані ГОСТ 26262-84 Грунты. Методы полевого определения глубины сезонного оттаивания Чинний з 01.07.85 p. постанова № 110 від 11.07.84 p. 012 003 ГОСТ 26263-84 Грунты. Метод лабораторного определения теплопроводности мерзлых грунтов Чинний з 01.07.85 р. постанова № 104 від 04.07.1984 р. ГОСТ 27217-87 Грунты. Метод полевого определения удельных касательных сил морозного пучения Чинний з 01.07.87 р. постанова № 18 від 29.01.87 р. 012 003 ГОСТ 28514-90 Строительная геотехника. Определение плотности грунтов методом замещения объема Чинний з 01.05.90 р постанова № 31 від 02.04.90 р. 012 003 ГОСТ 28622-90 Грунты. Метод лабораторного определения степени пучинистости Чинний з 01.09 90 р. постанова № 43 від 18.05.90 р. 012 003 СНиП 2.02.01-83 Основания зданий и сооружений Чинні з 01.01.85 р. постанова № 311 від 05.12.83 р. Зміни: № 1 – БСТ № 5-1986 р. № 2 – БСТ № 9-1987 р. 023 003 СНиП 2.02.02-85 Основания гидротехнических сооружений Чинні з 01.01.87 р. постанова № 219 від 12.12.85 р. Поправки: БСТ № 3-1987 р. БСТ № 1-1989 р. 023 003 СНиП 2.02.03-85 Свайные фундаменты Чинні з 01.01.87 р. постанова № 243 від 20.12.85 р. Зміна № 1 що діє тільки в Україні – Збірник змін за 2001 р. Поправка – БСТ № 3-1987 р. 004 003 СНиП 2.02.05-87 Фундаменты машин с динамическими нагрузками Чинні з 01.07.88 р. постанова № 242 від 16.10.87 р. 023 003 СНиП 3.02.01-87 Земляные сооружения основания и фундаменты Чинні з 01.07.88 р. постанова № 280 від 04.12.87 р. Зміна № 1 що діє тільки і Україні – Збірник змін за 2001 р. 004 003 В 2.2. Будинки і споруди Здания и сооружения ГОСТ 17032-71 Резервуары стальные горизонтальные для нефтепродуктов. Типы и основные размеры Чинний з 01.01.72 р. постанова № 57 від 11.06.71 р. 064 003 ГОСТ 22853-86 Здания мобильные инвентарные . Общие технические условия Чинний з 01.01.87 р. постанова № 11 від 30.01.86 р. 023 003 ГОСТ 23235-78 Эстакады одноярусные под технологические трубопроводы. Типы и основные параметры Чинний з 01.07.79 р. постанова № 148 від 28.07.78 р. 120 003 94 В 2.2 Позначення Назва; організація що здійснює супровід Додаткові дані ГОСТ 23236-78 Эстакады двухъярусные под технологические трубопроводы. Типы и основные параметры Чинний з 01.07 79 р. постанова № 149 від 28.07.78 p. 120 003 ГОСТ 23237-78 Опоры отдельно стоящие под технологические трубопроводы. Типы и основные параметры Чинний з 01.07.79 p. постанова № 150 від 28.07.78 p. 120 003 ГОСТ 23274-84 Здания мобильные инвентарные . Электроустановки. Общие технические условия Чинний з 01 07.84 p. постанова № 327 від 22.12.83 р. Зміна № 1 ИУС № 9-1990 р. 120 003 ГОСТ 23345-84 Здания мобильные инвентарные . Системы санитарно-технические. Общие технические условия Чинний з 01.01.85 р. постанова № 12 від 03.02.84 р. 120 003 ГОСТ 23838-89 Здания предприятий. Параметры Чинний з 01.07.89 р. постанова № 3 від 11.01.89 р. 120 003 ГОСТ 25891-83 Здания и сооружения. Методы определения сопротивления воздухопроницанию ограждающих конструкций Чинний з 01.01.84 р. постанова № 118 від 15.06.83 р. Замінено на ДСТУ Б А.2.6-1 8-2000 ГОСТ 26.602.2-99 в частині випробувань світлопрозорих конструкцій та дверних блоків 023 003 ГОСТ 25902-83 Зрительные залы. Метод определения разборчивости речи Чинний з 01.01.84 р. постанова № 133 від 30.06.83 р. 023 003 ГОСТ 26253-84 Здания и сооружения Метод определения теплоустойчивости ограждающих конструкций Чинний з 01.01.85 р. постанова № 121 від 27.07.84 р. 023 003 ГОСТ 26254-84 Здания и сооружения. Метод определения сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций Чинний з 01.01.85 р. постанова № 127 від 02.08.84 р. 023 003 ГОСТ 26629-85 Здания и сооружения. Метод тепловизионного контроля качества теплоизоляции ограждающих конструкций Чинний з 01.07.86 р. постанова № 13 від 05.10.85 р. 023 003 ГОСТ 26823-86 Домики летние садовые. Общие технические условия Чинний з 01.04.86 р. постанова № 3 від 23.01.86 р. 023 003 ГОСТ 26824-86 Здания и сооружения. Методы измерения яркости Чинний з 01.07.87 р. постанова № 12 від 30.01.86 р. 120 003 СТ СЭВ 3976-83 Здания жилые и общественные. Основные положения проектирования Чинний з 01.01.85 р. постанова № 47 від 17.04.84 р. 120 003 95 В 2.3 Позначення Назва; організація що здійснює супровід Додаткові дані СТ СЭВ 3977-83 Здания производственные промышленных предприятий. Основные положения проектирования Чинний з 01.01.85 p. постанова № 65 від 29.04.84 p. 120 003 СНиП 2.09.02-85* Издание 1991 г. Производственные здания Чинні з постанова № 287 від 30.12.85 р. Зміна що діє тільки в Україні – Збірник змін за 2004 р. 120 003 СНиП 2.09.03-85 Сооружения промышленных предприятий Чинні з 01.01. 87 р. постанова № 263 від 29.12.85 р. Поправки: БСТ № 3-1 987 р. БСТ № 10 та № 11 – 1988 р. Розділ 6 замінено на ВБН В 2.2-58.2-94 Зміна № 1 що діє тільки в Україні – Збірник змін за 2004 р. 115 003 СНиП 2.09.04-87 Административные и бытовые здания Чинні з 01.01. 89 р. постанова № 313 від 30.12.87 р. Зміна № 1 що діє тільки в Україні – Збірник змін за 2001 р. Зміна № 2 що діє тільки в Україні – Збірник змін за 2004 р. Поправка – Збірник змін за 2005 р. 014 003 СНиП 2.11.01-85* Издание 1991 г. Складские здания Чинні з 01.01. 87 р. постанова № 280 від 30.12.85 р. Зміна № 1 – БСТ № 6-1991 р. Зміна № 1 що діє тільки в Україні – Збірник змін за 2004 р. 120 003 СНиП 2.11.02-87 Холодильники Чинні з 01.07.88 р. постанова № 137 від 20.07.87 р. 120 003 СНиП 2.11.04-85 Подземные хранилища нефти нефтепродуктов и сжиженных газов Чинні з 01.01. 87 р. постанова № 235 від 18.12.85 р. 120 003 СНиП ІІ-89-80 Генеральные планы промышленных предприятий Чинні з 01.01. 82 р. постанова № 213 від 30.12.80 р. 120 003 СНиП ІІІ-24-75 Промышленные печи и кирпичные трубы Чинні з 01.07.78 р. постанова № 72 від 07.05.75 р. 099 003 В 2.3. Споруди транспорту Сооружения транспорта ГОСТ 9238-83 Габариты приближения строений и подвижного состава железных дорог колеи 1520 1524 мм Чинний з 01.07.84 р. постанова № 167 від 30.06.83 р. Поправка – ИУС № 3-1985 р. 118 003 ГОСТ 9720-76 Габариты приближения строений и подвижного состава железных дорог колеи 750 мм Чинний з 01.07.77 р. постанова № 156 від 05.10.76 р. 118 003 96 В 2.3 Позначення Назва; організація що здійснює супровід Додаткові дані ГОСТ 17581-72 Знаки сигнальные механические флажкового типа средств предупреждения. Конструкция размеры и технические требования Чинний з 01.07.83 p. постанова ДС № 570 від 17.03.72 р. 120 003 ГОСТ 23331-78 Аэродромы. Дневная маркировка искусственных покрытий Чинний з 01.01.80 р. постанова ДС № 801 від 22.10.78 р. Зміна № 1- ИУС -ІХ-86 120 003 ГОСТ 23961-80 Метрополитены. Габаритные приближения строений оборудования и подвижного состава Чинний з 01.01.82 р. постанова № 174 від 16.11.80 р. 045 003 ГОСТ 24451-80 Тоннели автодорожные. Габариты приближения строений и оборудования Чинний з 01.01.82 р. постанова № 176 від 18.11.80 р. 043 003 ГОСТ 24950-81 Отводы гнутые и вставки кривые на поворотах линейной части стальных магистральных трубопроводов. Технические условия Чинний з 01.07.82 р. постанова № 155 від 31.08.81 р. 120 003 ГОСТ 25869-90 Отличительные знаки и информационное обеспечение подвижного состава пассажирского надземного транспорта остановочных пунктов пассажирских станций. Общие технические требования Чинний з 01.07.91 р. постанова ДС № 395 від 12.03.90 р. На заміну ГОСТ 25869-83 120 003 ГОСТ 26600-98 Знаки навигационные внутренних судоходных путей. Общие технические условия Чинний з 01.09.2001 р. постанова ДС № 186 від 24.04.2001 р. На заміну ГОСТ 26600-85 120 003 СНиП 2.04.12-86 Расчет на прочность стальных трубопроводов Чинні 01.01.87 р. постанова № 41 від 07.04.86 р. 120 003 СНиП 2.05.06-85 Магистральные трубопроводы Чинні з 01.01.86 р. постанова № 30 від 18.03.85 р. Зміни: № 1 – БСТ № 4-1987 р. № 2 – БСТ № 11-1990 р. № 3 – Збірник змін за 1994-2000 pp. 120 003 СНиП 2.05.07-91 Промышленный транспорт Чинні з 01.07.92 р. постанова № 18 від 28.11.91 р. 118 003 СНиП 2.05.08-85 Аэродромы Чинні з 01.01.86 р. постанова № 18 від 18.02.85 р. 120 003 СНиП 2.05.09-90 Трамвайные и троллейбусные линии Чинні з 01.01.91 р. постанова № 60 від 09.07.90 р. 120 003 97 В 2.3 Позначення Назва; організація що здійснює супровід Додаткові дані СНиП 2.05.11-83 Внутрихозяйственные автомобильные дороги в колхозах совхозах и других сельскохозяйственных предприятиях и организациях Чинні з 01.01.85 p. постанова № 344 від 30.12.83 p. 118 003 СНиП 2.05.13-90 Нефтепродуктопроводы прокладываемые на территории городов и других населенных пунктов Чинні з 01.01.91 p. постанова № 83 від 09.10.90 р. 114 003 СНиП 3.06.04-91 Мосты и трубы Чинні з 01.07.92 р. постанова № 17 від 28.11.91 р. 119 003 СНиП 3.06.06-88 Аэродромы Чинні з 01.01.89 р. постанова № 242 від 12.12.88 р. 120 003 СНиП 3.07.02-87 Гидротехнические морские и речные транспортные сооружения Чинні з 01.07.87 р. постанова № 14 від 26.01.87 р. 120 003 СНиП ІІ-39-76 Железные дороги колеи 1520 мм Чинні з 01.07.77 р. постанова № 107 від 14.07.76 р. Зміни: № 1 – БСТ № 8-1983 р. № 2 – БСТ № 11-1990 р. 118 003 СНиП ІІ-44-78 Тоннели железнодорожные и автодорожные Чинні з 01.01 78 р. постанова № 17 від 15.02.78 р. Зміна – БСТ № 12-1981 р. 045 003 СНиП ІІІ-38-75 Железные дороги Чинні з 01.07.76 р. постанова № 182 від 30.10.75 р. Зміна – БСТ № 4-1982 р. 120 003 СНиП ІІІ-39-76 Трамвайные пути Чинні з 01.01.77 р. постанова № 57 від 27.04.76 р. 120 003 СНиП ІІІ-41-76 Контактные сети электрифицированного транспорта Чинні з 01.07.77 р. постанова № 183 від 04.11.76 р. 120 003 СНиП ІІІ-42-80 Магистральные трубопроводы Чинні з 01.01.81 р. постанова № 67 від 16.05.80 р. Зміни: БСТ № 1 та № 3-1983 р. БСТ № 3-1987 р. 120 003 СНиП ІІІ-44-77 Тоннели железнодорожные автодорожные и гидротехнические. Метрополитены Чинні з 01.07.78 р. постанова № 91 від 05.07.77 р. Зміни – БСТ № 8-1981 р. Замінено з 01.01.2004 р. на ДБН В.2.3-7-2003 в частині вимог до метрополітенів 045 003 98 В 2.4 Позначення Назва; організація що здійснює супровід Додаткові дані В 2.4. Гідротехнічні енергетичні та меліоративні системи і споруди підземні гірничі виробки Гидротехнические энергетические и мелиоративные системы и сооружения подземные горные выработки ГОСТ 17424-72 Тумбы швартовые морские. Технические условия Чинний з 01.01 73 p. постанова ДС № 63 від 07.01.72 p. 120 003 СНиП 2.01.14-83 Определение расчетных гидрологических характеристик Чинні з 01.07.84 р. постанова № 186 від 15.07.83 р. Поправки – БСТ № 6-1985 р. 113 003 СНиП 2.06.01-86 Гидротехнические сооружения. Основные положения Чинні з 01.07.87 р. постанова № 71 від 28.05.86 р. Зміна № 1 – БСТ № 2-1989 р. 099 003 СНиП 2.06.04-82* Издание 1986 г. Нагрузки и воздействия на гидротехнические сооружения волновые ледовые и от судов Чинні з 01.01.84 р. постанова № 161 від 15.06.82 р. Зміни: № 1 – БСТ № 3-1 989 р. № 2 – Збірник Змін за 1994-2000 pp. 120 003 СНиП 2.06.05-84* Издание 1991 г. Плотины из грунтовых материалов Чинні з 01.07.85 р. постанова № 169 від 28.09.84 р. 099 003 СНиП 2.06.06-85 Плотины бетонные и железобетонные Чинні з 01.07.86 р. постанова № 108 від 28.06.85 р. Зміна № 1 – БСТ № 8-1987 р. Поправка – БСТ № 1-1989 р. 099 003 СНиП 2.06.07-87 Подпорные стенки судодные шлюзы рыбопропускные и рыбозащитные сооружения Чинні з 01.01 88 р. постанова № 86 від 14.04.87 р. 120 003 СНиП 2.06.08-87 Бетонные и железобетонные конструкции гидротехнических сооружений Чинні з 01.01. 88 р. постанова № 37 від 26.02.87 р. Поправка – БСТ № 1-1989 р. 023 003 СНиП 2.06.09-84 Туннели гидротехнические Чинні з 01.07.85 р. постанова № 188 від 14.11.84 р. Поправка – БСТ № 7-1988 р. 098 003 СНиП ІІ-58-75 Электростанции тепловые Чинні з 01.07.76 р. постанова № 198 від 25.11.75 р. Зміни: БСТ № 2-1978 р. БСТ № 9-1979 р. Поправка – БСТ № 9-1976 р. 120 003 99 В 2.5 Позначення Назва; організація що здійснює супровід Додаткові дані СНиП ІІ-94-80 Подземные горные выработки Чинні з 01.01.82 p. постанова № 232 від 31.12.80 p. Поправки – БСТ 1982 p. 045 003 СНиП 3.02.03-84 Подземные горные выработки Чинні з 01.07.85 p. постанова № 23 від 28.02.85 р. 120 003 СНиП 3.07.01-85 Гидротехнические сооружения речные Чинні з 01.01.86 р. постанова № 47 від 08.04.85 р. 120 003 В 2.5. Інженерне обладнання споруд зовнішніх мереж Инженерные оборудование сооружений внешних сетей ГОСТ 8.156-83 ГСИ. Счетчики холодной воды. Методы и средства поверки Чинний з 01.07.85 р. постанова ДС № 3385 від 19.07.83 р. На заміну ГОСТ 8.156-75 120 003 ГОСТ 8.519-84 ГСИ. Влагомеры диэлькометрические строительных материалов. Методы поверки Чинний з 01.07.86 р. постанова ДС № 4862 від 24.12.84 р. 120 003 ГОСТ 286-82 Трубы керамические канализационные. Технические условия Чинний з 01.01.83 р. постанова № 105 від 26.04.82 р. 015 003 ГОСТ 539-80 Трубы и муфты асбестоцементные напорные. Технические условия Чинний з 01.01.82 р. постанова № 162 від 15.10.80 р. Зміни: № 1 – ИУС № 12-1987 р. № 2 – ИУС № 7-1988 р. № 3 – ИУС № 12-1990 р. № 4 – ІПС№ 12-1996 р. Поправка – ИУС № 11-1981 р. 015 003 ГОСТ 1153-76 Кронштейны для умывальников и моек. Технические условия Чинний з 01.01.77 р. постанова № 13 від 27.02.76 р. Зміна № 1 – ИУС № 10-1979 р. Поправки: ИУС № 6 та 11 – 1987 р. ИУС № 7-1988 р. 015 003 ГОСТ 1839-80 Трубы и муфты асбестоцементные для безнапорных трубопроводов. Технические условия Чинний з 01.01.82 р. постанова № 94 від 25.06.80 р. Зміни: № 1 – ИУС № 12-1987 р. № 2 – ИУС № 12-1990 р. № 3 – Збірник змін за 1999-2000 pp. 074 003 100 В 2.5 Позначення Назва; організація що здійснює супровід Додаткові дані ГОСТ 6482-88 Трубы железобетонные безнапорные. Технические условия Чинний з 01.01.90 р. постанова № 200 від 30.09.88 p. 015 003 ГОСТ 8411-74 Трубы керамические дренажные. Технические условия Чинний з 01.01.75 p. постанова № 67 від 01.04.74 p. Зміни: № 1 – ИУС № 1-1977 p. № 2 – ИУС № 8-1985 р. 015 003 ГОСТ 8594-80 Коробки для установки выключателей и штепсельных розеток при открытой электропроводке. Общие технические условия Чинний з 01.01.82 p. постанова ДС № 351 від 25.01.80 р. Зміна № 1 – ИУС -6-86 Зміна № 2 – ИУС -4-89 Зміна № 3 – ИУС -4-92 На заміну ГОСТ 8594-70 120 003 ГОСТ 8709-82 Щитки осветительные для промышленных и общественных зданий. Общие технические условия Чинний з 01.01.83 р. постанова ДС № 1826 від 06.05.82 р. Зміна № 1 – ИУС -10-87 Зміна № 2 – ИУС -2-92 На заміну ГОСТ 8709-76 120 003 ГОСТ 8823-85 Лифты электрические грузовые. Основные параметры и размеры Чинний з 01.01.86 р. постанова № 93 від 21.06.85 р. Поправки: ИУС № 5-986 р. ИУС № 5-1987 р. 015 003 ГОСТ 8824-84 Лифты электрические грузовые малые. Основные параметры и размеры Чинний з 01.01.86 р. постанова № 38 від 30.03.84 р. Зміна № 1 – ИУС № 2-1986 р. 015 003 ГОСТ 8870-79 Колонки водогрейные для ванн. Технические условия Чинний з 01.01.81 р. постанова № 220 від 21.11.79 р. 015 003 ГОСТ 8894-86 Трубы стеклянные и фасонные части к ним. Технические условия Чинний з 01.01.87 р. постанова № 82 від 19.06.86 р. 015 003 ГОСТ 9413-78 Щитки осветительные для жилых зданий. Общие технические условия Чинний з 01.01.79 р. постанова ДС № 188 від 25.01.78 р. Зміна № 1 – ИУС -10-83 Зміна № 2 – ИУС -9-88 Зміна № 3 – ИУС -2-91 Зміна № 4 – ИУС -2-92 На заміну ГОСТ 9413-69 120 003 101 В 2.5 Позначення Назва; організація що здійснює супровід Додаткові дані ГОСТ 10617-83 Котлы отопительные теплопроизводительностью от 0 10 до 3 15 МВт. Общие технические условия Чинний з 01.01.85 p. постанова ДС № 4663 від 28.09.83 p. Зміна № 1 – ИУС -6-86 Зміна № 2 – ИУС -7-87 Зміна № 3 – ИУС -10-88 Зміна № 4 – ИУС -7-89 На заміну ГОСТ 10617-75 120 003 ГОСТ 11310-90 Трубы и муфты асбестоцементные. Методы испытаний Чинний з 01.01.91 р. постанова № 71 від 14.08.90 р. 103 003 ГОСТ 12586.0-83 Трубы железобетонные напорные виброгидропрессованные. Технические условия Чинний з 01.01.85 р. постанова № 298 від 31.10.83 р. Зміна № 1 – ИУС № 7-1991 р. Поправка – ИУС № 7-1991 р. 015 003 ГОСТ 12586.1-83 Трубы железобетонные напорные виброгидропрессованные. Конструкция и размеры Чинний з 01.01.85 р. постанова № 298 від 31.10.83 р. Зміна № 1 – ИУС № 4-1989 р. 015 003 ГОСТ 13448-82 Решетки вентиляционные пластмассовые. Технические условия Чинний з 01.01.83 р. постанова № 55 від 10.03.82 р. 075 003 ГОСТ 13449-82 Изделия санитарные керамические. Методы испытаний Чинний з 01.01.83 р. постанова № 207 від 20.08.82 р. Поправка – ИУС № 7-1986 р. 117 003 ГОСТ 14167-83 Счетчики холодной воды турбинные. Технические условия Чинний з 01.07.84 р. постанова ДС № 1752 від 13.04.83 р. 120 003 ГОСТ 15062-83 Сиденья для унитазов. Технические условия Чинний з 01.07.84 р. постанова № 295 від 31.10.83 р. Зміна № 1 – БУ № 1-1997 р. Поправки: ИУС № 6-1984 р. ИУС № 7-1987 р. ИУС № 11-1988 р. 015 003 ГОСТ 16549-71 Краны пробковые проходные сальниковые муфтовые чугунные на Ру < 10 кгс/кв.см с заглушкой для спуска воды Чинний з 01.01.73 р. постанова № 169 від 30.12.70 р. 015 03 ГОСТ 17584-72 Муфты и соединителные детали чугунные для асбестоцементных напорных труб Чинний з 01.01.73 р. постанова № 37 від 10.03.72 р. Зміна № 1 – ИУС № 8-1978 р. 074 003 ГОСТ 17677-82 МЭК 598-1-1-86 МЭК 598-2-1-79 МЭК 598-2-2-79 МЭК 598-2-4-79 МЭК 598-2-19-81 Светильники. Общие технические условия Чинний з 01.01.83 р. постанова ДС № 2894 від 27.07.82 р. На заміну ГОСТ 13828-74 ГОСТ 17677-79 120 003 102 В 2.5 Позначення Назва; організація що здійснює супровід Додаткові дані ГОСТ 19734-80 Устройства воднораспределительные для жилых зданий. Общие технические условия Чинний з 01.01.82 p. постанова ДС № 5576 від 25.11.80 p. Зміна № 1 – ИУС -2-83 Зміна № 2 – ИУС -6-86 Зміна № 3 – ИУС -2-88 Зміна № 4 – ИУС -2-92 На заміну ГОСТ 19734-74 120 003 ГОСТ 20054-82 Трубы бетонные безнапорные. Технические условия Чинний з 01.01.83 р. постанова № 48 від 12.03.82 р. 015 003 ГОСТ 22000-86 Трубы бетонные и железобетонные. Типы и основные параметры Чинний з 01.07.86 р. постанова № 272 від 30.12.85 р. 015 003 ГОСТ 22011-95 Лифты пассажирские и грузовые. Технические условия Чинний з 01.01.98 р. постанова № 563 від 24.12.96 р. 015 003 ГОСТ 22689.0-89 Трубы полиэтиленовые канализационные и фасонные части к ним. Общие технические условия Чинний з 01.10.89 р. постанова № 93 від 16.06.89 р. Поправка – ИУС № 11-1990 р. 057 003 ГОСТ 22689.1-89 Трубы полиэтиленовые канализационные и фасонные части к ним. Сортамент Чинний з 01.10.89 р. постанова № 93 від 16.06.89 р. Поправка – ИУС № 11-1990 р. 057 003 ГОСТ 22689.2-89 Трубы полиэтиленовые канализационные и фасонные части к ним. Конструкция Чинний з 01.10.89 р. постанова № 93 від 16.06.89 р. Поправка – ИУС № 11-1990 р. 057 ГОСТ 22845-85 Лифты электрические пассажирские и грузовые. Правила организации производства и приемки монтажных работ Чинний з 01.01.86 р. постанова № 117 від 11.07.85 р. Зміни: № 1 – ИУС № 2-1989 р. № 2 – ИУС № 11-1989 р. 120 003 ГОСТ 24983-81 Трубы железобетонные напорные. Ультразвуковой метод контроля и оценки трещиностойкости Чинний з 01.07.82 р. постанова № 167 від 29.09.81 р. Зміна № 1 – ИУС № 8-1991 р. 015 003 ГОСТ 25297-82 Установки компактные для очистки поверхностных вод на питьевые нужды. Типы основные параметры и размеры Чинний з 01.01.83 р. постанова № 106 від 26.04.82 р. 051 003 ГОСТ 25298-82 Установки компактные для очистки бытовых сточных вод. Типы основные параметры и размеры Чинний з 01.01.83 р. постанова № 107 від 27.04.82 р. Зміна № 1 – ИУС № 2-1988 р. 051 003 ГОСТ 26334-84 Лифты электрические. Ряды грузоподъемности и скорости Чинний з 01.01.85 р. постанова № 185 від 05.11.84 р. 120 003 103 В 2.5 Позначення Назва; організація що здійснює супровід Додаткові дані ГОСТ 26819-86 Трубы железобетонные напорные со стальным сердечником. Технические условия Чинний з 01.01.87 p. постанова № 262 від 29.12.85 p. Зміна № 1 – ИУС № 4-1989 p. Поправки: ИУС № 8-1987 р. ИУС № 81990 р. 015 003 ГОСТ 27804-88 Изделия замочно-скобяные. Механизмы цилиндровые для врезных замков. Технические условия Чинний з 01.07.89 p. постанова ДС № 140 від 18.07.88 р. 120 003 ГОСТ 29121-91 ИСО4101-83 Проволока стальная углеродистая для лифтовых канатов. Технические условия Чинний з 01.01.93 р. постанова № 650 від 25.10.91 р. 015 003 ГОСТ 30206-94 МЭК 687-92 Статические счетчики ватт-часов активной энергии переменного тока классы точности 0 2 и 0 5 Чинний з 19.01.2001 р. наказ ДС України № 744 від 29.12.2000 р. На заміну ГОСТ 26035-83 щодо лічільників активної енергії класів точності 0 2 та 0 5 120 003 ГОСТ 30207-94 МЭК 1036-90 Статические счетчики ватт-часов активной энергии переменного тока классы точности 1 и 2 Чинний з 19.01.2001 р. наказ ДС України № 744 від 29.12.2000 р. На заміну ГОСТ 26035-83 щодо лічільників активної енергії класів точності 1 та 2 120 003 ГОСТ 30331.1-95 МЭК 364-1-72 МЭК 364-2-70 Электроустановки зданий. Основные положения Чинний з 01.01.2002 р. наказ ДС України № 186 від 24.04.01 р. 120 003 ГОСТ 30331.2-95 МЭК 364-3-93 Электроустановки зданий. Часть 3. Основные характеристики Чинний з 01.01.2002 р. наказ ДС України № 186 від 24.04.01 р. 120 003 ГОСТ 30331.3-95 МЭК 364-4-41-920 Электроустановки зданий. Часть 4. Требования по обеспечению безопасности.Защита от поражений электрическим током Чинний з 01.01.2002 р. наказ ДС України № 186 від 24.04.2001 р. 120 003 ГОСТ 30331.4-95 МЭК 364-4-42-80 Электроустановки зданий. Часть 4. Требования по обеспечению безопасности. Защита от тепловых воздействий Чинний з 01.01.2002 р. наказ ДС України № 186 від 24.04.2001 р. 120 003 ГОСТ 30331.5-95 МЭК 364-4-43-77 Электроустановки зданий. Часть 4. Требования по обеспечению безопасности. Защита от понижения напряжения Чинний з 01.01.2002 р. наказ ДС України № 186 від 24.04.2001 р. 120 003 ГОСТ 30331.7-95 МЭК 364-4-46-81 Электроустановки зданий. Часть 4. Требования по обеспечению безопасности. Отделение отключение управление Чинний з 01.01.2002 р. наказ ДС України № 186 від 24.04.2001 р. 120 003 104 В 2.5 Позначення Назва; організація що здійснює супровід Додаткові дані ГОСТ 30331.8-95 МЭК 364-4-47-81 Электроустановки зданий. Часть 4. Требования по обеспечению безопасности. Общие требования по применению мер защиты для обеспечения безопасности. Требования по применению мер защиты от поражения электрическим током Чинний з 01.01.2002 p. наказ ДС України № 186 від 24.04.2001 р. 120 003 ГОСТ 30331.9-95 МЭК 364-4-473-77 Электроустановки зданий. Часть 4. Требования по обеспечению безопасности. Применение мер защиты от сверхтоков Чинний з 01.01.2002 р. наказ ДС України № 186 від 24.04.2001 р. 120 003 СНиП ІІ-35-76 Котельные установки Чинні з 01.01.78 р. постанова № 229 від 31.12.76 р. Зміни: БСТ № 11-1977 р. Постановою № 3 від 11.01.85 р. відмінено з 01.01.90 р. розділ 13 і додатки 6-8. Доповнення що діє тільки в Україні – БУ № 5-6 1994 р. Зміна № 1 що діє тільки в Україні – Збірник змін за 1994-2000 pp. Зміна № 2 що діє тільки в Україні – Збірник змін за 2003 р. Зміна № 3 що діє тільки в Україні – Збірник змін за 2006 р. 057 003 СНиП 2.04.01-85 Внутренний водопровод и канализация зданий Чинні з 01.07.86 р. постанова № 169 від 04.10.85 р. Зміна № 1 – БСТ № 7-1992 р. Поправки: БСТ № 11 та № 12-1992 р. Доповнення що діє тільки в Україні – Збірник змін за 1994-2000 pp. 120 003 СНиП 2.04.02-84 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения Чинні з 01.01.85 р. постанова № 123 від 27.07.84 р. Зміна – БСТ № 9-1986 р. Зміна № 1 що діє тільки в Україні – Збірник змін за 1994-2000 pp. Поправки: БСТ № 9 та № 11-1985р БСТ № 2 та № 12-1987 р. 051 003 СНиП 2.04.03-85 Канализация. Наружные сети и сооружения Чинні з 01.01.86 р. постанова № 71 від 21.05.85 р. Зміна – БСТ № 9-1986 р. Зміна № 1 що діє тільки в Україні – Збірник змін за 1994-2000 рр 051 003 105 В 2.6 Позначення Назва; організація що здійснює супровід Додаткові дані СНиП 2.04.05-91 Отопление вентиляция и кондиционирование Чинні з 01.01.92 p. постанова від 28.11.91 p. Зміна № 1 що діє тільки в Україні – окреме видання Зміна № 2 що діє тільки в Україні – Збірник змін за 1994-2000 pp. Зміна № 2 міждержавна  –Збірник змін за 2001 р. 014 003 СНиП 2.04.07-86 Тепловые сети Чинні з 01.01.88 р. постанова № 75 від 30.12.86 р. Роз'яснення – БСТ № 10-1988 р. Зміна № 1 що діє тільки в Україні – Збірник змін за 2002 р. Відмінено з 01.01.90 р. розділ 8 та додатки 12-19 057 003 СНиП 2.04.14-88 Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов Чинні з 01.01.90 р. постанова № 155 від 09.08.88 р. 057 003 СНиП 3.05.01-85 Внутренние санитарно-технические системы Чинні з 01.07.86 р. постанова № 224 від 15.12.85 р. 120 003 СНиП 3.05.03-85 Тепловые сети Чинні з 01.07.86 р. постанова № 178 від 31.10.85 р. 120 003 СНиП 3.05.04-85* Издание 1990 г. Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации Чинні з 01.07.86 р. постанова № 73 від 31.05.85 р. 098 003 СНиП 3.05.05-84 Технологическое оборудование и технологические трубопроводы Чинні з 01.01.85 р. постанова № 72 від 07.05.84 р. 120 003 СНиП 3.05.06-85 Электротехнические устройства Чинні з 01.07.86 р. постанова № 215 від 11.12.85 р. 120 003 СНиП 3.05.07-85 Системы автоматизации Чинні з 01.07.86 р. постанова № 175 від 18.10.85 р. Зміна № 1 – БСТ № 2-1991 р. 120 003 В 2.6. Конструкції будинків і споруд Конструкции зданий и сооружений ГОСТ 475-78 Двери деревянные. Общие технические условия Чинний з 01.01.79 р. постанова № 139 від 24.06.78 р. Зміни: № 1 – ИУС № 12-1987 р. № 2 – ИУС № 4-1988 р. № 3 що діє тільки в Україні –Збірник змін за 1994-2000 pp. Поправка – ИУС № 6-1987 р. 014 003 ГОСТ 948-84 Перемычки железобетонные для зданий с кирпичными стенами. Технические условия Чинний з 01.01.86 р. постанова № 193 від 28.11.84 р. 023 003 106 В 2.6 Позначення Назва; організація що здійснює супровід Додаткові дані ГОСТ 1005-86 Щиты перекрытий деревянные для малоэтажных домов. Технические условия Чинний з 01.07.87 p. постанова № 95 від 08.07.86 p. 015 003 ГОСТ 4981-87 Балки перекрытий деревянные. Технические условия Чинний з 01.01.88 p. постанова № 159 від 04.08.87 p. 015 003 ГОСТ 5087-80 Ручки для окон и дверей. Типы и основные размеры Чинний з 01.01.87 p. постанова № 243 від 13.12.79 р. Поправки: ИУС № 5-1981 р. ИУС № 4-1988 р. 011 003 ГОСТ 5090-86 Изделия скобяные запирающие для деревянных окон и дверей. Типы и основные размеры Чинні з 01.01.87 р. постанова № 102 від 25.07.86 р. Поправки: ИУС № 4 та № 5 – 1988 р. ИУС № 2 та № - – 1996 р. 011 003 ГОСТ 5091-78 Изделия скобяные вспомогательные для деревянных окон и дверей. Типы Чинний з 01.01.80 р. постанова № 29 від 13.03.78 р. Зміни: № 1 – ИУС № 9-1982 р. № 2 – ИУС № 4-1987 р. Поправка – ИУС № 5-1981 р. 011 003 ГОСТ 6629-88 Двери деревянные внутренние для жилых и общественных зданий. Типы и конструкция Чинний з 01.01.89 р. постанова № 325 від 31.12.87 р. 014 003 ГОСТ 6785-80 Плиты подоконные железобетонные. Технические условия Чинний з 01.01.82 р. постанова № 157 від 08.10.80 р. Поправка – ИУС № 12-1982 р. Замінено на ГОСТ 26919-86 в частині підвіконних плит для житлових громадських та допоміжних будинків 023 003 ГОСТ 6786-80 Плиты парапетные железобетонные для производственных зданий. Технические условия Чинний з 01.01.82 р. постанова № 180 від 18.11.80 р. Зміна № 1 – ИУС № 8-1986 р. Поправка – ИУС № 3-1983 р. 023 003 ГОСТ 8020-90 Конструкции бетонные и железобетонные для колодцев канализационных водопроводных и газопроводных сетей. Технические условия. Чинний з 01.07.90 р. постанова № 1 від 15.01.90 р. Поправка – ИУС № 3-1991 р. 023 003 ГОСТ 8242-88 Детали профильные из древесины и древесных материалов для строительства. Технические условия Чинний з 01.01.89 р. постанова № 163 від 15.08.88 р. Поправка – ИУС № 4-1991 р. 112 003 ГОСТ 8717.0-84 Ступени железобетонные и бетонные. Технические условия Чинний з 01.01.86 р. постанова № 58 від 23.04.84 р. Зміна № 1 – ИУС № 3-1986 р. 023 003 107 В 2.6 Позначення Назва; організація що здійснює супровід Додаткові дані ГОСТ 8717.1-84 Ступени железобетонные и бетонные. Конструкция и размеры Чинний з 01.01.86 p. постанова № 58 від 23.04.84 p. 023 003 ГОСТ 9561-91 Плиты перекрытий железобетонные многопустотные для зданий и сооружений. Технические условия Чинний з 01.01.92 p. постанова № 5 від 20.09.91 p. 023 003 ГОСТ 9574-90 Панели гипсобетонные для перегородок. Технические условия Чинний з 01.01.92 p. постанова № 72 від 20.08.90 р. 005 003 ГОСТ 9818-85 Марши и площадки лестниц железобетонные. Технические условия Чинний з 01.01.86 р. постанова № 28 від 14.03.85 р. Зміна № 1 – ИУС № 4-1988 р. 023 003 ГОСТ 10629-88 Шпалы железобетонные предварительно напряженные для железных дорог колеи 1520 мм. Технические условия Чинний з 01.01.90 р. постанова № 228 від 21.11.88 р. Зміна № 1 що діє тільки в Україні – Збірник змін за 1994-2000 pp. Поправка – ИУС № 5-1990 р. 015 003 ГОСТ 11024-84 Панели стеновые наружные бетонные и железобетонные для жилых и общественных зданий. Общие технические условия Чинний з 01.01.85 р. постанова № 319 від 12.12.83 р. Зміни: № 1 – ИУС № 3-1986 р. № 2 – ИУС № 4-1988 р. 023 003 ГОСТ 11047-90 Детали и изделия деревянные для малоэтажных жилых и общественных зданий. Технические условия Чинний з 01.01.91 р. постанова № 96 від 29.10.90 р. 112 003 ГОСТ 11118-73 Панели из автоклавных ячеистых бетонов для наружных стен зданий. Технические требования Чинний з 01.04.74 р. постанова № 286 від 16.07.73 р. Замінено на ГОСТ 11024-84 в частині вимог до панелей для зовнішніх стін житлових і громадських будинків 004 003 ГОСТ 11214-86 Окна и балконные двери деревянные с двойным остеклением для жилых и общественных зданий. Типы конструкция и размеры Чинний з 01.01.87 р. постанова № 191 від 14.11.85 р. Поправка – ИУС № 5-1988 р. 014 003 ГОСТ 12504-80 Панели стеновые внутренние бетонные и железобетонные для жилых и общественных зданий. Общие технические условия Чинний з 01.01.82 р. постанова № 134 від 25.08.80 р. Зміни: № 1 – ИУС № 3-1986 р. № 2 – ИУС № 4-1988 р. Поправки: ИУС № 3 та № 12 –1990 р. 023 003 ГОСТ 12506-81 Окна деревянные для производственных зданий. Типы конструкция и размеры Чинний з 01.01.84 р. постанова № 126 від 22.07.81 р. 117 003 108 В 2.6 Позначення Назва; організація що здійснює супровід Додаткові дані ГОСТ 12767-80 Плиты железобетонные сплошные для перекрытий жилых и общественных зданий. Технические условия Чинний з 01.01.82 p. постанова № 194 від 18.12.80 p. Зміни: № 1 – ИУС № 7-1982 p. № 2 – ИУС № 10-1982 p. № 3 – ИУС № 4-1988 p. Поправка – ИУС № 12-1990 p. 023 003 ГОСТ 13578-68 Панели из легких бетонов на пористых заполнителях для наружных стен производственных зданий. Технические требования Чинний з 01.01.69 p. постанова № від 29.02.68 p. 015 003 ГОСТ 13579-78 Блоки бетонные для стен подвалов. Технические условия Чинний з 01.01.79 p. постанова № 234 від 30.12.77 р. Зміна № 1 – ИУС № 3-1986 р. 004 003 ГОСТ 13580-85 Плиты железобетонные ленточных фундаментов. Технические условия Чинний з 01.01.87 р. постанова № 155 від 23.09.85 Поправка – ИУС № 9-1987 р. 004 003 ГОСТ 14624-84 Двери деревянные для производственных зданий. Типы конструкция и размеры Чинний з 01.07.85 р. постанова № 22 від 13.03.84 р. Поправки: ИУС – № 10-1985 р. ИУС – № 6-1987 р. 117 003 ГОСТ 16289-86 Окна и балконные двери деревянные с тройным остеклением для жилых и общественных зданий. Типы конструкция и размеры Чинний з 01.01.87 р. постанова № 192 від 14.11.85 р. 014 003 ГОСТ 17005-82 Конструкции деревянные клееные. Метод определения водостойкости клеевых соединений Чинний з 01.01.83 р. постанова № 280 від 23.11.82 р. 117 003 ГОСТ 17079-88 Блоки вентиляционные железобетонные. Технические условия Чинний з 01.01.90 р. постанова № 229 від 21.11.88 р. Поправка – ИУС № 12-1990 р. 004 003 ГОСТ 17538-82 Конструкции и изделия железобетонные для шахт лифтов жилых зданий. Технические условия Чинний з 01.01.83 р. постанова № 34 від 25.11.82 р. Зміни: № 1 – ИУС № 2-1 987 р. № 2 – ИУС № 12-1988 р. Поправка – ИУС № 12-1990 р. 004 003 ГОСТ 17580-82 Конструкции деревянные клееные. Метод определения стойкости клеевых соединений к цикличным температурно-влажностным воздействиям Чинний з 01.01.83 р. постанова № 279 від 23.11.82 р. 117 003 ГОСТ 17608-91 Плиты бетонные тротуарные. Технические условия Чинний з 01.01.92 р. постанова № 14 від 03.04.91 р. Зміна № 1 – Збірник змін за 1994-2000 pp. 005 003 109 В 2.6 Позначення Назва; організація що здійснює супровід Додаткові дані ГОСТ 17625-83 Конструкции и изделия железобетонные. Радиационный метод определения толщины защитного слоя бетона размеров и расположения арматуры Чинний з 01.01.84 p. постанова № 132 від 29.06.83 p. 075 003 ГОСТ 18048-80 Кабины санитарно-технические железобетонные. Технические условия Чинний з 01.01.82 p. постанова № 54 від 02.04.80 p. Зміни: № 1 – ИУС № 5-1983 р. № 2 – ИУС № 3-1986 р. № 3 – ИУС № 12-1988 р. 004 003 ГОСТ 18128-82 Панели асбестоцементные стеновые наружные на деревянном каркасе с утеплителем Технические условия Чинний з 01.01.83 р. постанова № 197 від 25.11.81 р. 015 003 ГОСТ 18446-73 Древесина клееная. Метод определения теплостойкости и морозостойкости клеевых соединений Чинний з 01.01.74 р. постанова № 22 від 08.02.73 р. 117 003 ГОСТ 18853-73 Ворота деревянные распашные для производственных зданий и сооружений. Технические условия Чинний з 01.07.74 р. постанова № 79 від 29.05.73 р. Зміна № 1 – ИУС № 10-1984 р. Поправка – ИУС № 1-1985 р. 117 003 ГОСТ 18979-90 Колонны железобетонные для многоэтажных зданий. Технические условия Чинний з 01.07.90 р. постанова № 13 від 12.02.90 р. 023 003 ГОСТ 18980-90 Ригели железобетонные для многоэтажных зданий. Технические условия Чинний з 01.07.90 р. постанова № 12 від 12.02.90 р. 023 003 ГОСТ 19010-82 Блоки стеновые бетонные и железобетонные для зданий. Общие технические условия Чинний з 01.01.83 р. постанова № 7 від 29.01.82 р. Зміна № 1 – ИУС № 3-1986 р. 023 003 ГОСТ 19100-73 Древесина клееная. Метод испытания клеевых соединений на атмосферостойкость Чинний з 01.01.74 р. постанова № 142 від 24.07.73 р. 112 003 ГОСТ 19222-84 Арболит и изделия из него. Общие технические условия Чинний з 01.01.85 р. постанова № 349 від 30.12.83 р. 005 003 ГОСТ 19231.0-83 Плиты железобетонные для покрытий трамвайных путей. Технические условия Чинний з 01.01.84 р. постанова № 18 від 26.01.83 р. 015 003 ГОСТ 19231.1-83 Плиты железобетонные для покрытий трамвайных путей. Конструкция и размеры Чинний з 01.01.84 р. постанова № 18 від 26.01.83 р. 015 003 ГОСТ 19570-74 Панели из автоклавных ячеистых бетонов для внутренних несущих стен перегородок и перекрытий жилых и общественных зданий. Технические требования Чинний з 01.07.74 р. постанова № 18 від 11.02.74 р. Замінено на ГОСТ 12504-80 в частині вимог до внутрішніх несучих стін і перегородок 004 003 110 В 2.6 Позначення Назва; організація що здійснює супровід Додаткові дані ГОСТ 19804-91 Сваи железобетонные. Технические условия Чинний з 01.07.92 p. постанова № 23 від 28.11.91 р. 099 003 ГОСТ 19804.2-79 Сваи забивные железобетонные цельные сплошного квадратного сечения с поперечным армированием ствола с напрягаемой арматурой. Конструкция и размеры Чинний з 01.07.81 р. постанова № 208 від 24.10.79 р. Зміна № 1 – ИУС № 9-1983 р Поправка – ИУС № 9-1981 р. 023 003 ГОСТ 19804.3-80 Сваи забивные железобетонные квадратного сечения с круглой полостью. Конструкция и размеры Чинний з 01.07.81 р. постанова № 145 від 12.09.80 р. Зміна № 1 – ИУС № 9-1983 р. 023 003 ГОСТ 19804.4-78 Сваи забивные железобетонные квадратного сечения без поперечного армирования ствола. Конструкция и размеры Чинний з 01.01.79 р. постанова № 231 від 30.12.77 р. Зміна № 1 – ИУС № 9-1983 р. Поправка – ИУС № 7-1984 р. 023 003 ГОСТ 19804.5-83 Сваи полые круглого сечения и сваи-оболочки железобетонные цельные с ненапрягаемой арматурой. Конструкция и размеры Чинний з 01.07.83 р. постанова № 296 від 23.12.82 р. 023 003 ГОСТ 19804.6-83 Сваи полые круглого сечения и сваи-оболочки железобетонные составные с ненапрягаемой арматурой. Конструкция и размеры Чинний з 01.01.84 р. постанова № 21 від 02.02.83 р. 023 003 ГОСТ 19804.7-83 Сваи-колонны железобетонные двухконсольные для сельскохозяйственных зданий. Конструкция и размеры Чинний з 01.07.83 р. постанова № 342 від 31.12.82 р. 023 003 ГОСТ 20182-74 Конструкции асбестоцементные клееные. Метод определения прочности клеевых соединений при сдвиге Чинний з 01.07.75 р. постанова № 190 від 30.08.74 р. 015 003 ГОСТ 20213-89 Фермы железобетонные. Технические условия Чинний з 01.06.75 р. постанова № 182 від 30.08.74 р. 023 003 ГОСТ 20372-90 Балки стропильные и подстропильные железобетонные. Технические условия Чинний з 01.07.91 р. постанова № 87 від 16.10.90 р. 023 003 ГОСТ 20425-75 Тетраподы для берегозащитных и оградительных сооружений Чинний з 01.01.76 р. постанова № 244 від 18.12.74 р. 015 003 ГОСТ 20850-84 Конструкции деревянные клееные. Общие технические условия Чинний з 01.01.85 р. постанова № 25 від 15.03 83 р. 014 003 ГОСТ 21096-75 Панели оконные стальные из горячекатанных гнутых профилей для производственных зданий Чинний з 01.01 76 р. постанова № 100 від 12.06.75 р. ГОСТ 21174-75 Шпалы железобетонные предварительно напряженные для трамвайных путей широкой колеи Чинний з 01.07.76 р. постанова № 160 від 29.09.75 р. 015 003 111 В 2.6 Позначення Назва; організація що здійснює супровід Додаткові дані ГОСТ 21506-87 Плиты перекрытий железобетонные ребристые высотой 300 мм для зданий и сооружений. Технические условия Чинний з 01.01.88 p. постанова № 91 від 11.05.87 p. 023 003 ГОСТ 21509-76 Лотки железобетонные оросительных систем. Технические условия Чинний з 01.01.77 p. постанова № 247 від 31.12.75 p. Зміна № 1 – ИУС № 2-1985 р. 015 003 ГОСТ 21519-84 Окна и двери балконные витрины и витражи из алюминиевых сплавов. Общие технические условия Чинний з 01.01.86 р. постанова № 182 від 31.10.84 р. Зміни: № 1 – ИУС № 4-1989 р. № 2 – ИУС № 1-1991 р. Поправки: ИУС № 5-1989 р. ИУС № 1-1993 р. 023 003 ГОСТ 21520-89 Блоки из ячеистых бетонов стеновые мелкие. Технические условия Чинний з 01.01.90 р. постанова № 58 від 30.03.89 р. 004 003 ГОСТ 21562-76 Панели металлические с утеплителем из пенопласта. Общие технические условия Чинний з 01.01.77 р. постанова № 234 від 31.12.75 р. 004 003 ГОСТ 21924.0-84 Плиты железобетонные для покрытий городских дорог. Технические условия Чинний з 01.01.85 р. постанова № 210 від 30.09.83 р. Зміна № 1 – ИУС № 5-1988 р. 015 003 ГОСТ 21924.1-84 Плиты железобетонные предварительно напряженные для покрытий городских дорог. Конструкция и размеры Чинний з 01.01.85 р. постанова № 210 від 30.09.83 р. Зміна № 1 – ИУС № 5-1988 р. 015 003 ГОСТ 21924.2-84 Плиты железобетонные с ненапрягаемой арматурой для покрытий городских дорог. Конструкция и размеры Чинний з 01.01.85 р. постанова № 210 від 30.09.83 р. Зміна № 1 – ИУС № 5-1988 р. 015 003 ГОСТ 21924.3-84 Плиты железобетонные для покрытий городских дорог. Арматурные и монтажно-стыковые изделия. Конструкция и размеры Чинний з 01.01.85 р. постанова № 210 від 30.09.83 р. Зміна № 1 – ИУС № 5-1988 р. 015 003 ГОСТ 22130-86 Детали стальных трубопроводов. Опоры подвижные и подвески. Технические условия Чинний з 01.07.87 р. постанова № 31 від 24.11.86 р. 015 003 ГОСТ 22131-76 Опоры железобетонные высоковольтно-сигнальных линий автоблокировки железных дорог Технические условия Чинний з 01.07.77 р. постанова № 141 від 26.08.76 р. 015 003 ГОСТ 22160-76 Купола из органического стекла двухслойные. Технические условия Чинний з 01.01.78 р. постанова № 130 від 09.08.76 р. 015 003 ГОСТ 22362-77 Конструкции железобетонные. Методы измерения силы натяжения арматуры Чинний з 01.07.77 р. постанова № 4 від 01.02.77 р. 023 003 112 В 2.6 Позначення Назва; організація що здійснює супровід Додаткові дані ГОСТ 22406-77 Детали и изделия из древесины для строительства. Метод определения условий влагопроницаемости влагозащитных покрытий и пропиток Чинний з 01.01.78 p. постанова № 12 від 11.03.77 p. 112 003 ГОСТ 22687.0-85 Стойки железобетонные центрифугированные для опор высоковольтных линий электропередачи. Технические условия Чинний з 01.01.86 p. постанова № 180 від 25.10.84 p. Зміна № 1 – ИУС № 4-1987 р. 015 ГОСТ 22687.1-85 Стойки конические железобетонные центрифугированные для опор высоковольтных линий электропередачи. Конструкция и размеры Чинний з 01.01.86 р. постанова № 180 від 25.10.84 р. 015 003 ГОСТ 22687.2-85 Стойки цилиндрические железобетонные центрифугированные для опор высоковольтных линий электропередачи. Конструкция и размеры Чинний з 01.01.86 р. постанова № 180 від 25.10.84 р. 015 003 ГОСТ 22687.3-85 Стойки железобетонные центрифугированные для опор высоковольтных линий электропередачи. Конструкция закладных изделий и подпятников Чинний з 01.01.86 р. постанова № 180 від 25.10.84 р. 015 003 ГОСТ 22695-77 Панели стен и покрытий зданий слоистые с утеплителем из пенопластов. Пенопласты. Методы испытаний на прочность Чинний з 01.01.79 р. постанова № 136 від 01.09.77 р. 015 003 ГОСТ 22930-87 Плиты железобетонные предварительно напряженные для облицовки оросительных каналов мелиоративных систем. Технические условия Чинний з 01.01.88 р. постанова № 65 від 25.12.86 р. Поправка – ИУС № 12-1988 р. 015 003 ГОСТ 23118-78 Конструкции металлические строительные. Общие технические условия Чинний з 01.01.79 р. постанова № 74 від 28.04.78 р. 064 003 ГОСТ 23119-78 Фермы стропильные стальные сварные с элементами из парных уголков для производственных зданий. Технические условия Чинний з 01.01.79 р. постанова № 73 від 28.04.78 р. 064 003 ГОСТ 23120-78 Лестницы маршевые площадки и ограждения стальные. Технические условия Чинний з 01.01.78 р. постанова № 71 від 28.04.78 р. 064 003 ГОСТ 23121-78 Балки подкрановые стальные для мостовых электрических кранов общего назначения грузоподъемностью до 50 т. Технические условия Чинний з 01.01.79 р. постанова № 72 від 28.04.78 р. 064 003 ГОСТ 23157-78 Шайбы закладные для железобетонных шпал. Технические условия Чинний з 01.01.79 р. постанова ДС № 101 від 26.05.78 р. Зміна № 1 – ИУС -VIII-89 р. 120 003 ГОСТ 23279-85 Сетки арматурные сварные для железобетонных конструкций и изделий. Общие технические условия Чинний з 01.01.86 р. постанова № 194 від 28.11.84 р. 023 003 113 В 2.6 Позначення Назва; організація що здійснює супровід Додаткові дані ГОСТ 23344-78 Окна стальные. Общие технические условия Чинний з 01.07.79 p. постанова № 200 від 13.10.78 p. 029 003 ГОСТ 23404-86 Панели легкие ограждающие с утеплителем из пенопласта. Метод определения модулей упругости и сдвига пенопласта Чинний з 01.01.87 p. постанова № 265 від 29.12.85 p. 015 003 ГОСТ 23444-79 Стойки железобетонные центрифугированные кольцевого сечения для производственных зданий и инженерных сооружений. Технические условия Чинний з 01.01.80 p. постанова № 276 від 29.12.78 р. 023 003 ГОСТ 23486-79 Панели металлические трехслойные стеновые с утеплителем из пенополиуретана. Технические условия Чинний з 01.01.80 р. постанова № 260 від 29.12.78 р. Зміна № 1 що діє тільки в Україні – Збірник змін за 2006 р. 064 003 ГОСТ 23682-79 Колонны стальные ступенчатые для зданий с мостовыми электрическими кранами общего назначения грузоподъемностью до 50 т. Технические условия Чинний з 01.01.81 р. постанова № 70 від 22.05.79 р. 064 003 ГОСТ 23747-88 Двери из алюминиевых сплавов. Общие технические условия Чинний з 01.01.89 р. постанова № 11 від 15.06.88 р. Поправка – ИУС № 5-1989 р. 023 003 ГОСТ 23858-79 Соединения сварные стыковые и тавровые арматуры железобетонных конструкций. Ультразвуковые методы контроля качества. Правила приемки Чинний з 01.01.81 р. постанова № 182 від 28.09.79 р. 015 003 ГОСТ 23899-79 Колонны железобетонные под параболические лотки. Технические условия Чинний з 01.01.81 р. постанова № 216 від 12.11.79 р. 015 003 ГОСТ 23972-80 Фундаменты железобетонные для параболических лотков. Технические условия Чинний з 01.01.81 р. постанова № 226 від 29.11.79 р. 015 003 ГОСТ 24022-80 Фундаменты железобетонные сборные под колонны сельскохозяйственных зданий. Технические условия Чинний з 01.01.81 р. постанова № 13 від 14.02.80 р. 023 003 ГОСТ 24033-80 Окна и балконные двери деревянные. Методы механических испытаний Чинний з 01.01. 81 р. постанова № 233 від 04.12.79 р. 014 003 ГОСТ 24155-80 Конструкции железобетонные высоких пассажирских платформ. Технические условия Чинний з 01.01.81 р. постанова № 48 від 10.04.80 р. 015 003 ГОСТ 24379.0-80 Болты фундаментные. Общие технические условия Чинний з 01.01.82 р. постанова № 133 від 25.08.80 р. Зміна № 1 ИУС № 10-1990 р. 064 003 114 В 2.6 Позначення Назва; організація що здійснює супровід Додаткові дані ГОСТ 24379.1-80 Болты фундаментные. Конструкция и размеры Чинний з 01.01.82 p. постанова № 133 від 25.08.80 p. 064 003 ГОСТ 24434-80 Панели слоистые с утеплителем из пенопласта для стен и покрытий зданий. Пенолласты. Метод определения усадки Чинний з 01.01.82 p. постанова № 149 від 25.09.80 p. 015 003 ГОСТ 24476-80 Фундаменты железобетонные сборные под колонны каркаса межвидового применения для многоэтажных зданий. Технические условия Чинний з 01.01.82 p. постанова № 202 від 18.12.80 p. Зміна № 1 – ИУС № 5-1987 р. 023 003 ГОСТ 24524-80 Панели стальные двухслойные покрытий зданий с утеплителем из пенополиуретана. Технические условия Чинний з 01.01.82 р. постанова № 154 від 30.09.80 р. 064 003 ГОСТ 24547-81 Звенья железобетонные водопропускных труб под насыпи автомобильных и железных дорог. Общие технические условия Чинний з 01.01.82 р. постанова № 223 від 31.12.80 р. 015 003 ГОСТ 24581-81 Панели асбестоцементные трехслойные с утеплителем из пенопласта. Общие технические условия Чинний з 01.01.82 р. постанова № 229 від 31.12.80 р. 004 003 ГОСТ 24584-81 Двери из алюминиевых сплавов для общественных зданий. Типы конструкция и размеры Чинний з 01.01.82 р. постанова № 95 від 15.06.81 р. Зміна № 1 – ИУС № 7-1989 р. 014 003 ГОСТ 24587-81 Лотки-водовыпуски железобетонные оросительных систем. Технические условия Чинний з 01.01.82 р. постанова № 179 від 18.11.80 р. 015 003 ГОСТ 24594-81 Панели и блоки стеновые из кирпича и керамических камней. Общие технические условия Чинний з 01.01.82 р. постанова № 9 від 26.01.81 р. 004 003 ГОСТ 24694-81 Тройник железобетонный лотковых оросительных систем. Технические условия Чинний з 01.01.82 р. постанова № 49 від 06.04.81 р. 015 003 ГОСТ 24698-81 Двери деревянные наружные для жилых и общественных зданий. Типы конструкция и размеры Чинний з 01.01.84 р. постанова № 51 від 13.04.81 р. 014 003 ГОСТ 24699-81 Окна и балконные двери деревянные со стекло-пакетами и стеклами для жилых и общественных зданий. Типы конструкция и размеры Чинний з 01.01.84 р. постанова № 10 від 03.02.81 р. 014 003 ГОСТ 24741-81 Узел крепления крановых рельсов к стальным подкрановым балкам. Технические условия Чинний з 01.01.82 р. постанова № 60 від 04.05.81 р. 064 003 ГОСТ 24767-81 Профили холодногнутые из алюминия и алюминиевых сплавов для ограждающих строительных конструкций. Технические условия Чинний з 01.01.82 р. постанова № 64 від 07.05.81 р. Зміна № 1 – ИУС № 2-1987 р. 064 003 115 В 2.6 Позначення Назва; організація що здійснює супровід Додаткові дані ГОСТ 24839-81 Конструкции строительные стальные. Расположение отверстий в прокатных профилях. Размеры Чинний з 01.01.83 p. постанова № 90 від 09.06.81 p. 015 003 ГОСТ 24893.0-81 Балки обвязочные железобетонные для зданий промышленных предприятий. Технические условия Чинний з 01.01.83 p. постанова № 119 від 14.07.81 p. Зміна № 1 – ИУС № 8-1986 p. 023 003 ГОСТ 24893.1-81 Балки обвязочные железобетонные для зданий промышленных предприятий. Конструкция и размеры Чинний з 01.01.83 p. постанова № 119 від 14.07.81 p. Зміна № 1 – ИУС № 8-1986 p. 023 003 ГОСТ 24893.2-81 Балки обвязочные железобетонные для зданий промышленных предприятий. Арматурные и закладные изделия. Конструкция и размеры Чинний з 01.01.83 p. постанова № 119 від 14.07.81 p. Зміна № 1 – ИУС № 8-1986 р. Поправка – ИУС № 8-1982 р. 023 003 ГОСТ 24992-81 Конструкции каменные. Метод определения прочности сцепления в каменной кладке Чинний з 01.07.82 р. постанова № 177 від 21.10.81 р. 023 003 ГОСТ 25062-81 Окна и двери балконные из алюминиевых сплавов. Типы конструкция и размеры Чинний з 01.01.83 р. постанова № 208 від 09.10.81 р. Зміна № 1 – ИУС № 4-1986 р. 014 003 ГОСТ 25097-82 Окна и балконные двери деревоалюминиевые. Общие технические условия Чинний з 01.01.83 р. постанова № 280 від 31.12.81 р. 014 003 ГОСТ 25098-87 Панели перегородок железобетонные для зданий промышленных и сельскохозяйственных предприятий. Технические условия Чинний з 01.01.88 р. постанова № 103 від 02.06.87 р. 023 003 ГОСТ 25116-82 Витрины и витражи из алюминиевых сплавов. Типы конструкция и размеры Чинний з 01.01.84 р. постанова № 279 від 31.12.81 Зміна № 1 – ИУС № 4-1989 р. Поправка – ИУС № 5-1985 р. 014 003 ГОСТ 25459-82 Опоры железобетонные дорожных знаков. Технические условия Чинний з 01.01.84 р. постанова № 215 від 14.09.82 р. 015 003 ГОСТ 25627-83 Изделия железобетонные для силосных сооружений элеваторов и зерноперерабатывающих предприятий. Общие технические условия Чинний з 01.01.84 р. постанова № 344 від 31.12.82 р. 023 003 ГОСТ 25628-90 Колонны железобетонные для одноэтажных зданий предприятий. Технические условия Чинний з 01.01.91 р. постанова № 6 від 29.01.90 р. 023 003 ГОСТ 25697-83 Плиты балконов и лоджий железобетонные. Общие технические условия Чинний з 01.01.84 р. постанова № 38 від 10.03.83 р. Зміни: № 1 – ИУС № 3-1986 р. № 2 – ИУС № 12-1988 р. 004 003 116 В 2.6 Позначення Назва; організація що здійснює супровід Додаткові дані ГОСТ 25772-83 Ограждения лестниц балконов и крыш стальные. Общие технические условия Чинний з 01.01.84 p. постанова № 72 від 18.04.83 p. Зміна № 1 – ИУС № 8-1989 p. 014 003 ГОСТ 25884-83 Конструкции деревянные клееные. Метод определения прочности клеевых соединений при послойном скалывании Чинний з 01.01.84 p. постанова № 128 від 29.06.83 р. 023 003 ГОСТ 25885-83 Конструкции деревянные клееные. Метод определения прочности клеевых соединений древесно-плитных материалов с древесиной Чинний з 01.01.84 р. постанова № 174 від 07.07.83 р. 023 003 ГОСТ 25897-83 Ручки для дверей из алюминиевых сплавов. Типы и основные размеры Чинний з 01.01.85 р. постанова № 124 від 28.06.83 р. Поправка – ИУС № 12-1985 р. 011 003 ГОСТ 25912.0-91 Плиты железобетонные предварительно напряженные ПАГ для аэродромных покрытий. Технические условия Чинний з 01.01.92 р. постанова № 8 від 12.03.91 р. 015 003 ГОСТ 25912.1-91 Плиты железобетонные предварительно напряженные ПАГ-14 для аэродромных покрытий. Конструкция Чинний з 01.01.92 р. постанова № 8 від 12.03.91 р. 015 003 ГОСТ 25912.2-91 Плиты железобетонные предварительно напряженные ПАГ-18 для аэродромных покрытий. Конструкция Чинний з 01.01.92 р. постанова № 8 від 12.03.91 р. 015 003 ГОСТ 25912.3-91 Плиты железобетонные предварительно напряженные ПАГ-20 для аэродромных покрытий. Конструкция Чинний з 01.01.92 р. постанова № 8 від 12.03.91 р. 015 003 ГОСТ 25912.4-91 Арматурные и монтажно-стыковые изделия железобетонных плит для аэродромных покрытий. Конструкция Чинний з 01.01.92 р. постанова № 8 від 12.03.91 р. 015 003 ГОСТ 26067.0-83 Звенья железобетонные безнапорных труб прямоугольного сечения для гидротехнических сооружений. Технические условия Чинний з 01.01.85 р. постанова № 317 від 08.12.83 р. 015 003 ГОСТ 26067.1-83 Звенья железобетонные безнапорных труб прямоугольного сечения для гидротехнических сооружений. Конструкция и размеры Чинний з 01.01.85 р. постанова № 317 від 08.12.83 р. 015 003 ГОСТ 26138-84 Элементы и детали встроенных шкафов и антресолей для жилых зданий. Технические условия Чинний з 01.07.84 р. постанова № 531 від 23.12.83 р. Поправка – ИУС № 4-1988 р. 117 003 ГОСТ 26301-84 Приборы фрамужные для окон витрин и витражей из алюминиевых сплавов. Типы и основные размеры Чинний з 01.07.86 р. постанова № 165 від 19.09.84 р. 015 003 117 В 2.6 Позначення Назва; організація що здійснює супровід Додаткові дані ГОСТ 26429-85 Конструкции стальные путей подвесного транспорта. Технические условия Чинний з 01.01.86 p. постанова № 13 від 24.01.85 p. Поправка – ИУС № 5-1987 p. 064 003 ГОСТ 26434-85 Плиты перекрытий железобетонные для жилых зданий. Типы и основные параметры Чинний з 01.01.86 p. постанова № 235 від 29.12.84 р. Замінено на ГОСТ 9561-91 в частині типів вимог до основних розмірів та параметрів залізобетонних багатопустотних плит 023 003 ГОСТ 26601-85 Окна и балконные двери деревянные для малоэтажных жилых домов. Типы конструкция и размеры Чинний з 01.01.86 р. постанова № 165 від 19.09.84 р. 014 003 ГОСТ 26804-86 Ограждения дорожные металлические барьерного типа. Технические условия Чинний з 01.01.87р. постанова № 242 від 19.12.85 р. Зміна № 1 – Збірник змін за 2004 р. 015 003 ГОСТ 26815-86 Конструкции железобетонные подпорных стен. Технические условия Чинний 301.01.87 р. постанова № 204 від 04.12.85 р. 023 003 ГОСТ 26892-86 Двери деревянные. Метод испытания на сопротивление ударной нагрузке действующей в направлении открывания Чинний з 01.01.87р. постанова № 34 від 26.03.86 р. 014 003 ГОСТ 26919-86 Плиты подоконные железобетонные для жилых общественных и вспомогательных зданий. Технические условия Чинний з 01.07.87 р. постанова № 77 від 06.06.86 р. 015 003 ГОСТ 26992-86 Прогоны железобетонные для покрытий зданий промышленных и сельскохозяйственных предприятий. Технические условия Чинний з 01.01.87 р. постанова № 84 від 21.06.86 р. 023 003 ГОСТ 27108-86 Конструкции каркаса железобетонные для многоэтажных зданий с безбалочными перекрытиями. Технические условия Чинний з 01.07.87 р. постанова № 26 від 17.11.86 р. 023 003 ГОСТ 27215-87 Плиты перекрытий железобетонные ребристые высотой 400 мм для производственных зданий промышленных предприятий. Технические условия Чинний з 01.01.88 р. постанова № 41 від 02.03.87 р. 023 003 ГОСТ 27320-87 Дюбели-втулки распорные для строительства. Конструкция Чинний з 01.01.88 р. постанова № 108 від 03.06.87 р. 064 003 ГОСТ 27563-87 Блоки стеновые гипсобетонные для зданий высотой до двух этажей. Технические условия Чинний з 01.01.89 р. постанова № 276 від 25.11.87 р. 015 003 ГОСТ 27579-88 Фермы стальные стропильные из гнутосварных профилей прямоугольного сечения. Технические условия Чинний з 01.07.88 р. постанова № 322 від 31.12.87 р. 064 003 118 В 2.6 Позначення Назва; організація що здійснює супровід Додаткові дані ГОСТ 27677-88 Защита от коррозии в строительстве. Бетоны. Общие требования к проведению испытаний Чинний з 01.07.88 р. постанова № 258 від 29.10.87 p. 023 003 ГОСТ 27936-88 Окна и двери балконные деревоалюминиевые для общественных зданий. Типы и конструкция Чинний з 01.01.90 p. постанова № 266 від 30.12.88 p. 014 003 ГОСТ 28015-89 Щиты покрытий пола деревянные однослойные. Технические условия Чинний з 01.01.90 p. постанова № 266 від 30.12.88 р. 117 003 ГОСТ 28042-89 Плиты покрытий железобетонные для зданий предприятий. Технические условия Чинний з 01.01.90 р. постанова № 34 від 27.02.80 р. Поправки: ИУС № 5-1990 р. ИУС № 3-1991 р. 023 003 ГОСТ 28089-89 Конструкции строительные стеновые. Метод определения прочности сцепления облицовочных плиток с основанием Чинний з 01.01.90 р. постанова № 29 від 27.02.89 р. 004 003 ГОСТ 28456-90 Дюбели распорные строительно-монтажные. Общие технические условия Чинний з 01.01.91 р. постанова № 10 від 07.02.90 р. 064 003 ГОСТ 28457-90 Дюбели-шпильки распорные строительно-монтажные. Конструкция Чинний з 01.01.91 р. постанова № 10 від 07.02.90 р. 064 003 ГОСТ 28574-90 Защита от коррозии в строительстве. Конструкции бетонные и железобетонные. Методы испытаний адгезии защитных покрытий Чинний з 01.01.91 р. постанова № 74 від 10.05.89 р. 023 003 ГОСТ 28575-90 Защита от коррозии в строительстве. Конструкции бетонные и железобетонные. Испытание паронепроницаемости защитных покрытий Чинний з 01.01.91 р. постанова № 74 від 10.05.89 р. 023 003 ГОСТ 28737-90 Балки фундаментные железобетонные для стен зданий промышленных и сельскохозяйственных предприятий. Технические условия Чинний з 01.07.91 р. постанова № 88 від 16.10.90 р. 015 003 ГОСТ 28778-90 Болты самоанкерующиеся распорные для строительства. Технические условия Чинний з 01.07.91 р. постанова № 106 від 04.12.90 р. 064 003 ГОСТ 28786-90 Двери деревянные. Метод определения сопротивления воздействию климатических факторов Чинний з 01.07.91 р. постанова № 98 від 29.10.90 р. 023 003 СТ СЭВ 1406-78 Конструкции бетонные и железобетонные. Основные положения проектирования Чинний з 01.01.1981 р. постанова № 6 від 06.02.80 р. 120 003 119 В 2.6 Позначення Назва; організація що здійснює супровід Додаткові дані СНиП 2.03.01-84* Издание 1989 г. Бетонные и железобетонные конструкции Чинні з 01.01.86 p. постанова № 136 від 20.08.84 p. Зміна від 12.11.91 p. – БСТ № 4-1993 p. Зміна № 1 що діє тільки в Україні – Збірник змін за 1994-2000 pp. Зміна № 2 що діє тільки в Україні – видана окремим виданням у 1998 р. Поправка – БУ № 3-1996 р. 023 003 СНиП 2.03.02-86 Бетонные и железобетонные конструкции из плотного силикатного бетона Чинні з 01.01.88 р. постанова № 78 від 31.01.86 р. 023 003 СНиП 2.03.03-85 Армоцементные конструкции Чинні з 01.07.86 р. постанова № 101 від 28.06.85 р. 023 003 СНиП 2.03.04-84 Бетонные и железобетонные конструкции предназначенные для работы в условиях воздействия повышенных и высоких температур Чинні з 01.01.86 р. постанова № 219 від 27.12.84 р. 023 003 СНиП 2.03.06-85 Алюминиевые конструкции Чинні з 01.01.87 р. постанова № 167 від 02.10.85 р. Зміна – БСТ № 11-1988 р. 064 003 СНиП 2.03.09-85 Асбестоцементные конструкции Чинні з 01.01.86 р. постанова № 121 від 22.07.85 р. Зміна – БСТ № 11-1988 р. 023 003 СНиП 2.03.11-85 Защита строительных конструкций от коррозии Чинні з 01.01.86 р. постанова № 137 від 30.12.85 р. 023 003 СНиП 2.03.13-88 Полы Чинні з 01.01.88 р. постанова № 82 від 01.01.88 р. 120 003 СНиП ІІ-22-81 Каменные и армокаменные конструкции Чинні з 01.01.83 р. постанова № 292 від 31.12.81 р. Зміна – БСТ № 12-1985 р. 023 003 СНиП ІІ-23-81* Издание 1990 г. Стальные конструкции Чинні з 01.01.82 р. постанова № 144 від 14.08.31 У видання 1990 р. внесено зміни що затверджені постановами № 120 від 25.07.74 р. № 218 від 11.12.85 p. № 69 від 29.12.86 p. № 132 від 08.07.88 p. № 121 від 12.07.89 р. 064 003 СНиП ІІ-25-80 Деревянные конструкции Чинні з 01.01.82 р. постанова № 198 від 18.12.80 р. Зміна – БСТ № 11-1988 р. 023 003 120 В 2.7 Позначення Назва; організація що здійснює супровід Додаткові дані СНиП 3.03.01-87 Несущие и ограждающие конструкции Чинні з 01.07.88 p. постанова № 280 від 4.12.87 p. Зміна № 1 що діє тільки в Україні – у 1998 р. видана окремим виданням Роз'яснення – БСТ № 10-1988 р. Поправка – БСТ № 3-1989 р. 004 003 СНиП 3.04.01-87 Изоляционные и отделочные покрытия Чинні з 01.03.88 р. поправка № 280 від 04.12.87 р. 120 003 СНиП 3.04.03-85 Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии Чинні з 01.07.86 р. постанова № 223 від 13.12.85 р. 023 003 СНиП ІІІ-18-75 Металлические конструкции Чинні з 01.01.77 р. постанова № 181 від 20.10.75 р. Зміни: БСТ № 7-1978 р. БСТ № 4-1985 р. Замінено з 01.07.88 р. в частині вимог до монтажу конструкцій на СНиП 3.03.01-87 064 003 В 2.7. Будівельні матеріали Строительные материалы ГОСТ 310.1-76 Цементы. Методы испытаний. Общие положения Чинний з 01.01.87 р. постанова № 169 від 14.10.76 р. Зміна № 1 – ИУС № 1-1985 р. 103 003 ГОСТ 310.2-76 Цементы. Методы определения тонкости помола Чинний з 01.01.78 р. постанова № 169 від 14.10.76 р. Зміна № 1 – ИУС № 1-1985 р. 103 003 ГОСТ 310.3-76 Цементы. Методы определения нормальной густоты сроков схватывания и равномерности изменения объема Чинний з 01.01.78 р. постанова № 169 від 14.10.76 р. Зміна № 1 – ИУС – № 1-1985 р. 103 003 ГОСТ 310.4-81* зі змінами № 1 № 2 Цементы. Методы определения предела прочности при изгибе и сжатии Чинний з 01.07.83 р. постанова № 151 від 21.08.81 р. Зміни: № 3 – її дія припинена з 01.01.97 р. № 4 що діє тільки в Україні – БУ № 3-1999 р. № 5 що діс тільки в Україні –Збірник змін за 20001 р. 103 003 ГОСТ 310.5-88 Цементы. Метод определения тепловыделения Чинний з 01.01.89 р. постанова № 65 від 22.04 88 р. 103 003 ГОСТ 310.6-85 Цементы. Метод определения водоотделения Чинний з 01.01.86 р. постанова № 19 від 26.02.85 р. 103 003 121 В 2.7 Позначення Назва; організація що здійснює супровід Додаткові дані ГОСТ 378-76 Листы асбестоцементные волнистые обыкновенного профиля и детали к ним Чинний з 01.01.77 p. постанова № 18 від 12.03.76 p. 120 003 ГОСТ 474-90 Кирпич кислотоупорный. Технические условия Чинний з 01.01.92 p. постанова № 2805 від 11.11.90 р. 005 003 ГОСТ 862.1-85 Изделия паркетные. Паркет штучный. Технические условия Чинний з 01.01.86 р. постанова № 26 від 12.03.85 р. 117 003 ГОСТ 862.2-85 Изделия паркетные. Паркет мозаичный. Технические условия Чинний з 01.01.86 р. постанова № 25 від 12.03.85 р. 112 003 ГОСТ 862.3-86 Изделия паркетные. Доски паркетные. Технические условия Чинний з 01.07.86 р. постанова № 240 від 23.12.85 р. Поправка – ИУС № 4-1988 р. 112 003 ГОСТ 862.4-87 Изделия паркетные. Щиты паркетные Технические условия Чинний з 01.07.87 р. постанова № 68 від 29.12.86 р. Поправка – ИУС № 2-1988 р. 112 003 ГОСТ 961-89 Плитки кислотоупорные и термокислотоупорные керамические. Технические условия Чинний з 01.01.91 р. постанова № 2977 від 28.09.89 р. 005 003 ГОСТ 965-89 Портландцементы белые. Технические условия Чинний з 01.01.90 р. постанова № 260 від 29.12.88 р. 074 003 ГОСТ 969-91 Цементы глиноземистые и высокоглиноземистые. Технические условия Чинний з 01.01.92 р. постанова № 2 від 21.01.91 р. 074 003 ГОСТ 1779-83 Шнуры асбестовые. Технические условия Чинний з 01.01.85 р. постанова № 458 від 27.09.83 р. Зміна № 1 – ИУС № 11-1989 р. 120 003 ГОСТ 2409-95 ИСО 5017-88 Огнеупоры. Метод определения кажущейся плотности открытой и общей пористости водопоглощения Чинний з 01.07.98 р. постанова № 721 від 28.11.97 р. Поправка – ІПС № 1-2001 р. 015 003 ГОСТ 2694-78 Изделия пенодиатомитовые и диатомитовые теплоизоляционные. Технические условия Чинний з 01.07.79 р. постанова № 169 від 15.08.78 р. 015 003 ГОСТ 2697-83 Пергамин кровельный. Технические условия Чинний з 01.01.85 р. постанова № 294 від 31.10.83 Зміна № 1 – Збірник змін за 2001 р. Поправка – ИУС № 5-1989 р. 005 003 ГОСТ 2889-80 Мастика битумная кровельная горячая. Технические условия Чинний з 01.01.82 р. постанова № 39 від 24.03.80 р. 005 003 122 В 2.7 Позначення Назва; організація що здійснює супровід Додаткові дані ГОСТ 3135-82 Картон кровельный. Технические условия Чинний з 01.07.83 p. постанова № 303 від 27.12.82 p. 005 003 ГОСТ 3344-83 Щебень и песок шлаковые для дорожного строительства. Технические условия Чинні з 01.01.85 p. постанова № 28 від 20.10.83 р Замінено на ДСТУ Б В.2.7-71-98 ГОСТ 8269.0-97 в частині методів фізико-механічних випробувань 043 003 ГОСТ 3476-74 Шлаки доменные и электротермофосфорные гранулированные для производства цементов Чинний з 01.01.75 р. постанова № 30 від 28.02.74 р. 074 003 ГОСТ 4001-84 Камни стеновые из горных пород. Технические условия Чинний з 01.07.85 р. постанова № 74 від 10.05.84 р. Поправка – ИУС № 8-988 р. 005 003 ГОСТ 4598-86 Плиты древесно-волокнистые. Технические условия Чинний з 31.01.86 р. постанова № 240 від 19.12.85 р. Зміна № 1 – ИУС № 1-1990 р. Поправка – ИУС № 12-1986 р. 112 003 ГОСТ 4641-80 Дегти каменноугольные для дорожного строительства. Технические условия Чинний з 01.01.82 р. постанова № 31 від 20.03.80 р. 043 003 ГОСТ 5382-91 Цементы и материалы цементного производства. Методы химического анализа Чинний з 01.07.91 р. постанова № 3 від 30.01.91 р. 103 003 ГОСТ 5533-86 Стекло листовое узорчатое. Технические условия Чинний з 01.01.87 р. постанова № 32 від 25.03.86 р. Поправка – ИУС № 2-1990 р. 015 003 ГОСТ 5724-75 Линкруст Чинний з 01.01.76 р. постанова № 167 від 06.10.75 р. 015 003 ГОСТ 5742-76 Изделия из ячеистых бетонов теплоизоляционные. Технические условия Чинний з 01.01.77 р. постанова № 225 від 29.12.75 р. 005 003 ГОСТ 5781-82 Сталь горячекатаная для армирования железобетонных конструкций. Технические условия Чинний з 01.07.83 р. постанова № 480 від 17.12.82 р. Зміни: № 1 – ИУС № 5-1984 р. № 2 – ИУС № 11-1987 р. № 3 – ИУС № 3-1988 р. № 4 – ИУС № 1-1990 р. № 5 – ИУС № 3-1991 р. Поправка – ИУС № 5-1987 р. 015 003 123 В 2.7 Позначення Назва; організація що здійснює супровід Додаткові дані ГОСТ 5802-86 Растворы строительные. Методы испытаний Чинний з 01.07.86 p. постанова № 214 від 11.12.85 p. Поправка – ИУС № 4-1989 p. 117 003 ГОСТ 6133-84 Камни бетонные стеновые. Технические условия Чинний з 01.07.85 p. постанова № 246 від 30.12.83 р. Поправки: ИУС № 12-1987 р. ИУС № 4-1990 р. 005 003 ГОСТ 6139-91 Песок стандартный для испытаний цемента. Технические условия. Чинний з 01.07.91 р. постанова № 120 від 29.12.90 р. 074 003 ГОСТ 6141-91 Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен. Технические условия Чинний з 01.07.91 р. постанова № 120 від 29.12.90 р. 005 003 ГОСТ 6665-91 Камни бетонные и железобетонные бортовые. Технические условия Чинний з 01.01.92 р. постанова № 13 від 03.04.91 р. 015 003 ГОСТ 6666-81 Камни бортовые из горных перод. Технические условия Чинний з 01.01.82 р. постанова № 21 від 24.02.81 р. 005 003 ГОСТ 6927-74 Плиты бетонные фасадные. Технические требования Чинний з 01.07.75 р. постанова № 207 від 10.10.74 р. 005 003 ГОСТ 7032-75 Глина бентонитовая для тонкой и строительной керамики. Чинний з 01.07.77 р. постанова № 3700 від 28.11.75 р. 005 003 ГОСТ 7251-77 Линолеум поливинилхлоридный на тканевой подоснове. Технические условия Чинний з 01.01.78 р. постанова № 53 від 05.05.77 р. Зміна № 1 – ІПС № 8-1999 р. 005 003 ГОСТ 7392-85 Щебень из природного камня для балластного слоя железнодорожного пути. Технические условия Чинні з постанова № від Замінено на ДСТУ Б В.2.7-71-98 ГОСТ 8269.0-97 в частині методів фізико-механічних випробувань 005 003 ГОСТ 7394-85 Балласт гравийный и гравийно-песчаный для железнодорожного пути. Технические условия Чинний з 01.01.86 р. постанова № 46 від 08.04.85 р. 015 003 ГОСТ 7415-86 Гидроизол. Технические условия Чинний з 01.01.87 р. постанова № 285 від 30.12.85 р. Зміна № 1 – Збірник змін за 2001 р. 005 003 ГОСТ 7481-78 Стекло армированное листовое. Технические условия Чинний з 01.01.79 р. постанова № 127 від 04.07.73 р. Поправка – ИУС № 2-1989 р. 015 003 124 В 2.7 Позначення Назва; організація що здійснює супровід Додаткові дані ГОСТ 8426-75 Кирпич глиняный для дымовых труб Чинний з 01.01.76 p. постанова № 253 від 27.12.74 p. 005 003 ГОСТ 8462-85 Материалы стеновые. Методы определения пределов прочности при сжатии и изгибе Чинний з 01.07.85 p. постанова № 11 від 18.01.85 p. 023 003 ГОСТ 8478-88 Сетки сварные для железобетонных конструкций. Технические условия Чинний з 01.01.83 p. постанова ДС № 2426 від 18.05.81 р. На заміну ГОСТ 8478-66 120 003 ГОСТ 8735-88 Песок для строительных работ. Методы испытаний Чинний з 01.07.89 р. постанова № 203 від 05.10.88 р. Зміна № 1 – ИУС № 11-1989 р. 117 003 ГОСТ 8747-88 Изделия асбестоцементные листовые. Методы испытаний Чинний з 01.07.89 р. постанова № 185 від 08.09.88 р. 005 003 ГОСТ 8904-81 Плиты древесно-волокнистые твердые с лакокрасочным покрытием. Технические условия Чинний з 01.07.82 р. постанова № 178 від 21.10.81 р. Зміна № 1 – ИУС № 6-1983 р. Поправка – ИУС № 2-1987 р. 112 003 ГОСТ 9272-81 Блоки стеклянные пустотелые. Технические условия Чинний з 01.01.83 р. постанова № 236 від 31.12.80 р. Зміни: № 1 – ИУС № 6-1983 р. № 2 – ИУС № 1-1985 р. 015 003 ГОСТ 9590-76 Пластик бумажно-слоистый декоративный. Технические условия Чинний з 01.01.77 р. постанова № 244 від 31.12.75 р. Змін № 1 – ИУС № 11-1984 р. Поправки: ИУС № 10-1978 р. ИУС № 8-1988 р. ИУС № 1-1990 р. 005 003 ГОСТ 9758-86 Заполнители пористые неорганические для строительных работ. Методы испытаний Чинний з 01.01.88 р. постанова № 97 від 11.07.86 р. Зміни: № 1 – ИУС № 11-1988 р. № 2 – ИУС № 11-1989 р. Поправка – ИУС № 12-1990 р. 117 003 ГОСТ 10140-80 Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на битумном связующем. Технические условия Чинний з 04.01.83 р. постанова № 135 від 04.09.80 р. Поправка – ИУС № 5-1981 р. 005 003 ГОСТ 10174-90 Прокладки уплотняющие пенополиуретановые для окон и дверей. Технические условия Чинний з 01.01.91 р. постанова № 65 від 27.07.90 р. Поправка – ИУС № 5-1991 р. 015 003 125 В 2.7 Позначення Назва; організація що здійснює супровід Додаткові дані ГОСТ 10180-90 Бетоны. Методы определения прочности по контрольным образцам Чинний з 01.01.91 p. постанова № 168 від 29.12.89 p. 117 003 ГОСТ 10296-79 Изол. Технические условия Чинний з 01.01.80 p. постанова № 271 від 29.12.78 p. Зміни: № 1 – ИУС № 4-1990 p. № 2 – Збірник змін за 2001 р. 005 003 ГОСТ 10832-91 Песок и щебень перлитовые вспученные. Технические условия Чинний з 01.01.92 р. постанова № 15 від 10.04.91 р. Зміни № 1 та № 2 – Збірник змін за 2003 р. 005 003 ГОСТ 10884-94 Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций. Технические условия Чинний з 01.01.97 р. постанова № 247 від 19.06.96 р. 015 003 ГОСТ 10922-90 Арматурные и закладные изделия сварные соединения сварные арматуры и закладных изделий железобетонных конструкций. Общие технические условия Чинний з 01.01.91 р. постанова № 45 від 18.05.90 р. 023 003 ГОСТ 10923-82 Рубероид. Технические условия Чинний з 01.07.83 р. постанова № 304 від 27.12.82 р. Зміна № 1 – ИУС № 3-1988 р. Поправка – ИУС № 1-1985 р. 005 003 ГОСТ 11052-74 Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся Чинний з 01.01.76 р. постанова № 241 від 17.12.74 р. 074 003 ГОСТ 11529-86 Материалы поливинилхлоридные для полов. Методы контроля Чинний з 01.01.87 р. постанова № 48 від 23.04.86 р. Зміна № 1 – ІПС № 8-1999 р. 005 003 ГОСТ 11583-74 Материалы полимерные строительные отделочные. Методы определения цветоустойчивости под воздействием света равномерности окраски и светлоты Чинний з 01.01.76 р. постанова № 144 від 11.07.74 р. 004 003 ГОСТ 12730.0-78 Бетоны. Общие требования к методам определения плотности влажности водопоглощения пористости и водонепроницаемости Чинний з 01.01.80 р. постанова № 242 від 22.12.78 р. 023 003 ГОСТ 12730.1-78 Бетоны. Методы определения плотности Чинний з 01.01.80 р. постанова № 242 від 22.12.78 р. 117 003 ГОСТ 12730.2-78 Бетоны. Метод определения влажности Чинний з 01.01.80 р. постанова № 242 від 22.12.78 р. 117 003 ГОСТ 12730.3-78 Бетоны. Метод определения водопоглощения Чинний з 01.01.80 р. постанова № 242 від 22.12.78 р. 117 003 126 В 2.7 Позначення Назва; організація що здійснює супровід Додаткові дані ГОСТ 12730.4-78 Бетоны. Методы определения показателей пористости Чинний з 01.01.80 p. постанова № 242 від 22.12.78 p. 117 003 ГОСТ 12730.5-84 Бетоны. Методы определения водонепроницаемости Чинний з 01.07.85 р. постанова № 87 від 18.06.84 р. Зміна № 1 – ИУС № 11-1989 р. 117 003 ГОСТ 12784-78 Порошок минеральный для асфальтобетонных смесей. Методы испытаний Чинний з 01.01.80 р. постанова № 204 від 18.10.78 р. 117 003 ГОСТ 12852.0-77 Бетон ячеистый. Общие требования к методам испытаний Чинний з 01.07.78 р. постанова № 171 від 09.11.77 р. 005 003 ГОСТ 12852.5-77 Бетон ячеистый. Метод определения коэффициента паропроницаемости Чинний з 01.07.78 р. постанова № 171 від 09.11.77 р. 117 003 ГОСТ 12852.6-77 Бетон ячеистый. Метод определения сорбционной влажности Чинний з 01.07.78 р. постанова № 171 від 09.11.77 р. 117 003 ГОСТ 12865-67 Вермикулит вспученный Чинний з 01.07.68 р. постанова № 116 від 12.06.67 р. 005 003 ГОСТ 13087-81 Бетоны. Методы определения истираемости Чинний з 01.01.82 р. постанова № 76 від 22.05.81 р. 117 003 ГОСТ 14098-91 Соединения сварные арматуры и закладных изделий железобетонных конструкций. Типы конструкция и размеры Чинний з 01.07.92 р. постанова № 19 від 28.11.91 р. 023 003 ГОСТ 14791-79 Мастика герметизирующая нетвердеющая строительная. Технические условия Чинний з 01.01.81 р. постанова № 71 від 22.05.79 р. 004 003 ГОСТ 15825-80 Портландцемент цветной. Технические условия Чинний з 01.01.83 р. постанова № 182 від 01.12.80 р. Поправка – ИУС № 9-1981 р. 074 003 ГОСТ 15836-79 Мастика битумно-резиновая изоляционная. Технические условия Чинні з 01.07.74 р. постанова № 266 від 29.12.78 р. 004 003 ГОСТ 15879-70 Стеклорубероид. Технические условия Чинний з 01.01.71 р. постанова № 41 від 15.04.70 р. Зміни: № 1 – ИУС № 9-1989 р. № 2 – Збірник змін за 2001 р. 005 003 ГОСТ 16136-80 Плиты перлитобитумные теплоизоляционные. Технические условия Чинний з 01.01.81 р. постанова № 258 від 29.12.79 р. 005 003 ГОСТ 16297-80 Материалы звукоизоляционные и звукопоглощающие. Методы испытаний Чинний з 01.01.81 р. постанова № 259 від 29.12.79 р. 023 003 127 В 2.7 Позначення Назва; організація що здійснює супровід Додаткові дані ГОСТ 16381-77 Материалы и изделия строительные теплоизоляционные. Классификация и общие технические требования Чинний з 01.07.77 p. постанова № 223 від 30.12.76 p. Зміна № 1 – ИУС № 10-1986 p. 005 003 ГОСТ 16475-81 Плитки поливинилхлоридные для полов. Технические условия Чинний з 01.07.82 p. постанова № 170 від 05.10.81 р. 005 003 ГОСТ 16914-71 Линолеум резиновый многослойный – релин Чинний з 01.01.72 р. постанова № 22 від 06.04.71 р. 005 003 ГОСТ 17057-89 Плитки стеклянные облицовочные коврово-мозаичные и ковры из них. Технические условия Чинний з 01.01.90 р. постанова № 10 від 25.01.89 р. Поправка – ИУС № 2 та № 5 – 1990 р. 005 003 ГОСТ 17241-71 Материалы и изделия полимерные для покрытия полов. Классификация Чинний з 01.10.72 р. постанова № 172 від 20.10.71 р. 015 003 ГОСТ 17623-87 Бетоны. Радиоизотопный метод определения средней плотности Чинний з 01.01.88 р. постанова № 126 від 01.07.82 р. 015 003 ГОСТ 17624-87 Бетоны. Ультразвуковой метод определения прочности Чинний з 01.01.88 р. постанова № 126 від 01.07.87 р. Поправка – ИУС № 9-1989 р. 023 003 ГОСТ 18105-86 Бетоны. Правила контроля прочности Чинний з 01.07.87 р. постанова № 108 від 13.08.86 р. Зміна № 1 – ИУС № 4-1988 р. Поправка – ИУС № 8-1987 р. 023 003 ГОСТ 18623-82 Плитки керамические литые и ковры из них. Технические условия Чинний з 01.01.83 р. постанова № 74 від 02.04.82 р. Зміна № 1 – ИУС № 5-1988 р. 005 003 ГОСТ 18866-81 Щебень из доменного шлака для производства минеральной ваты. Технические условия Чинний з 01.07.82 р. постанова № 162 від 07.09.81 р. 005 003 ГОСТ 18956-73 Материалы рулонные кровельные. Методы испытания на старение под воздействием искусственных климатических факторов Чинний з 01.01.75 р. постанова № 101 від 21.06.73 р. 004 003 ГОСТ 18958-73 Краски силикатные Чинний з 01.01.74 р. постанова № 99 від 19.06.73 р. 004 003 ГОСТ 19111-77 Изделия погонажные профильные поливинилхлоридные. Технические условия Чинний з 01.07.78 р. постанова № 127 від 22.08.77 р. Поправка – ИУС № 4-1988 р. 005 003 128 В 2.7 Позначення Назва; організація що здійснює супровід Додаткові дані ГОСТ 19177-81 Прокладки резиновые пористые уплотняющие. Технические условия Чинний з 01.01.83 p. постанова № 204 від 07.12.81 p. Поправки: ИУС № 8-1987 p. ИУС № 4-1989 p. 014 003 ГОСТ 19279-73 Краски полимерцементные Чинний з 01.01.75 p. постанова № 231 від 12.12.73 p. 004 003 ГОСТ 19592-80 Плиты древесно-волокнистые. Методы испытаний Чинний з 01.01.81 p. постанова № 107 від 14.07.80 p. Зміна № 1 – ИУС № 8-1989 р. Поправка – ИУС № 8-1982 р. 015 003 ГОСТ 20429-84 Фольгоизол. Технические условия Чинний з 01.01.85 р. постанова № 126 від 02.08.84 р. Зміни: № 1 – ИУС № 4-1990 р. № 2 – Збірник змін за 2001 р. Поправка – ИУС № 5-1985 р. 005 003 ГОСТ 20910-90 Бетоны жаростойкие. Технические условия Чинний з 01.07.91 р. постанова № 86 від 12.10.90 р. 005 003 ГОСТ 20916-87 Плиты теплоизоляционные из пенопласта на основе резольных фенолформальдегидных смол. Технические условия Чинний з 01.01.89 р. постанова № 15 від 26.01.87 р. Поправка – ИУС № 8-1989 р. 005 003 ГОСТ 21718-84 Материалы строительные. Диэлькометрический метод измерения влажности Чинний з 01.07.85 р. постанова № 130 від 09.08 84 р. 015 003 ГОСТ 21992-83 Стекло строительное профильное. Технические условия Чинний з 31.01.83 р. постанова № 5 від 10.01.83 р. 015 003 ГОСТ 22023-76 Материалы строительные. Метод микроскопического количественного анализа структуры Чинний з 01.01.77 р. постанова № 111 від 14.07.76 р. 015 003 ГОСТ 22263-76 Щебень и песок из пористых горных пород. Технические условия Чинний з 01.01.78 р. постанова № 200 від 10.12.76 р. 117 003 ГОСТ 22546-77 Изделия теплоизоляционные из пенопласта ФРП-1. Технические условия Чинний з 01.07.78 р. постанова № 1308 від 24.05.77 р. Зміна № 1 – ИУС № 9-1983 р. Зміна № 2 – ИУС № 1-1989 р. 120 003 129 В 2.7 Позначення Назва; організація що здійснює супровід Додаткові дані ГОСТ 22690-88 Бетоны. Определение прочности механическими методами неразрушающего контроля Чинний з 01.01.91 p. постанова № 192 від 23.09.88 p. Поправка – ИУС № 5-1989 p. 023 003 ГОСТ 22783-77 Бетоны. Метод ускоренного определения прочности на сжатие Чинний з 01.07.78 p. постанова № 168 від 31.10.77 р. 099 003 ГОСТ 22856-89 Щебень и песок декоративные из природного камня. Технические условия Чинний з 01.01.90 р. постанова № 35 від 27.02.89 р. 005 003 ГОСТ 23208-83 Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем. Технические условия Чинний з 01.07.84 р. постанова № 289 від 25.10.83 р. 005 003 ГОСТ 23233-78 Заполнитель сотовый бумажный. Технические условия Чинний з 01.01.79 р. постанова № 132 від 18.07.78 р. 015 003 ГОСТ 23250-78 Материалы строительные. Метод определения удельной теплоемкости Чинний з 01.01.79 р. постанова № 130 від 14.07.78 р. 015 003 ГОСТ 23307-78 Маты теплоизоляционные из минеральной ваты вертикально-слоистые. Технические условия Чинний з 01.07.78 р. постанова № 195 від 09.10.78 р. Зміни: № 1 – ИУС № 7-1985 р. № 2 – ИУС № 9-1988 р. 005 003 ГОСТ 23422-87 Материалы строительные. Нейтронный метод измерения влажности Чинний з 01.01.88 р. постанова № 165 від 05.08.87 р. 015 003 ГОСТ 23464-79 Цементы. Классификация Чинний з 01.07.79 р. постанова № 265 від 29.12.78 р. Зміна № 1 – ИУС № 1-1986 р. 103 003 ГОСТ 23499-79 Материалы и изделия строительные звукопоглощающие и звукоизоляционные. Классификация и общие технические требования Чинний з 01.07.79 р. постанова № 273 від 29.12.78 р. 023 003 ГОСТ 23558-79 Материалы щебеночные гравийные и песчаные обработанные неорганическими вяжущими. Технические условия Чинний з 01.01.80 р. постанова № 37 від 23.03.79 р. 043 003 ГОСТ 23732-79 Вода для бетонов и растворов. Технические условия Чинний з 01.01.80 р. постанова № 82 від 07.07.79 р. 014 003 ГОСТ 23735-79 Смеси песчано-гравийные для строительных работ. Технические условия Чинний з 01.01.80 р. постанова № 92 від 22.06.79 р. 117 003 130 В 2.7 Позначення Назва; організація що здійснює супровід Додаткові дані ГОСТ 23790-79 Покрытие по древесине фосфатное огнезащитное. Технические требования Чинний з 01.01.80 p. постанова № 129 від 27.07.79 p. 117 003 ГОСТ 23791-79 Покрытие по стали фосфатное огнезащитное. Технические требования Чинний з 01.01.80 p. постанова № 129 від 27.07.79 p. 015 003 ГОСТ 24064-80 Мастики клеящие каучуковые. Технические условия Чинний з 01.01.82 p. постанова № 41 від 28.03.80 р. Поправки: ИУС № 8-1985 р. ИУС № 5-1987 р. ИУС № 3-1988 р. 004 003 ГОСТ 24099-80 Плиты декоративные на основе природного камня. Технические условия Чинний з 01.01.82 р. постанова № 45 від 03.04.80 р. Зміни: № 1 – ИУС № 10-1986 р. № 2 – ИУС № 12-1991 р. Поправки: ИУС № 6-1984 р. ИУС № 8-1988р 005 003 ГОСТ 24100-80 Сырье для производства песка гравия и щебня из гравия для строительных работ. Технические требования и методы испытаний Чинний з 01.07.81 р. постанова № 46 від 03.04.80 р. 005 003 ГОСТ 24210-80 Материалы полимерные рулонные и плиточные для полов. Метод определения звукоизолирующих свойств Чинний з 01.01.81 р. постанова № 59 від 28.04.80 р. 023 003 ГОСТ 24316-80 Бетоны. Метод определения тепловыделения при твердении Чинний з 01.01.82 р. постанова № 90 від 19.06.80 р. Поправка – ИУС № 7-1980 р. 015 003 ГОСТ 24332-88 Кирпич и камни силикатные. Ультразвуковой метод определения прочности при сжатии Чинний з 01.07.89 р. постанова № 162 від 15.08.88 р. Поправка – ИУС № 1-1990 р. 023 003 ГОСТ 24404-80 Изделия из древесины и древесных материалов. Покрытия лакокрасочные. Классификация и обозначения Чинний з 01.07.81 р. постанова № 146 від 17.09.80 р. 015 003 ГОСТ 24414-80 Покрытие по стали фосфатное противокоррозионное. Технические условия Чинний з 01.01.81 р. постанова № 123 від 12.08.80 р. 015 003 ГОСТ 24452-80 Бетоны. Методы определения призменной прочности модуля упругости и коэффициента Пуассона Чинний з 01.01.82 р. постанова № 177 від 18.11.80 р. 117 003 ГОСТ 24544-81 Бетоны. Методы определения деформаций усадки и ползучести Чинний з 01.01.82 р. постанова № 231 від 31.12.80 р. Зміна № 1 – ИУС № 8-1985 р. 023 003 131 В 2.7 Позначення Назва; організація що здійснює супровід Додаткові дані ГОСТ 24545-81 Бетоны. Методы испытаний на выносливость Чинний з 01.01.82 p. постанова № 214 від 30.12.80 p. 023 003 ГОСТ 24640-91 Добавки для цементов. Классификация Чинний з 01.07.91 p. постанова № 6 від 11.03.91 p. 074 003 ГОСТ 24748-81 Изделия известково-кремнеземистые теплоизоляционные. Технические условия Чинний з 01.01.82 p. постанова № 66 від 07.05.81 р. 005 003 ГОСТ 24816-81 Материалы строительные. Методы определения сорбционной влажности Чинний з 01.01.82 р. постанова № 75 від 22.05.81 р. 015 003 ГОСТ 24944-81 Пленка поливинилхлоридная декоративная отделочная. Технические условия Чинний з 01.01.82 р. постанова № 127 від 23.07.81 р. Зміна № 1 – Збірник змін за 1994-2000 pp. 005 003 ГОСТ 24986-81 Листы асбестоцементные волнистые высокого профиля 51/177. Технические условия Чинний з 01.01.82 р. постанова № 158 від 31.08.81 р. Поправка – ИУС № 9-1982 р. 005 003 ГОСТ 25130-82 Покрытие по древесине вспучивающееся огнезащитное ВПД. Технические требования Чинний з 01.07.82 р. постанова № 290 від 31.12.81 р. 117 003 ГОСТ 25131-82 Покрытие по стали вспучивающееся огнезащитное ВПМ-2. Технические требования Чинний з 01.07.82 р. постанова № 287 від 31.12.81 р. 015 003 ГОСТ 25192-82 Бетоны. Классификация и общие технические требования Чинний з 01.01.83 р. постанова № 43 від 04.03.82 р. Зміна № 1 – ИУС № 9-1990 р. 023 003 ГОСТ 25214-82 Бетон силикатный плотный. Технические условия Чинний з 01.01.83 р. постанова № 42 від 04.03.82 р. 005 003 ГОСТ 25246-82 Бетоны химически стойкие. Технические условия Чинний з 01.01.83 р. постанова № 101 від 22.04.82 р. 023 003 ГОСТ 25592-91 Смеси золошлаковые тепловых электростанций для бетонов. Технические условия Чинний з 01.0.84 р. постанова № 339 від 31.12.82 р. Замінено на ДБН Б.В.2.7-72-98 ГОСТ 8269.1-97 в частині методів хімічного аналізу 005 003 ГОСТ 25609-83 Материалы полимерные рулонные и плиточные для полов. Метод определения показателя теплоусвоения Чинний з 01.01.84 р. постанова № 305 від 27.12.82 р. 015 003 ГОСТ 25621-83 Материалы и изделия полимерные строительные герметизирующие и уплотняющие. Классификация и общие технические требования Чинний з 01.07.83 р. постанова № 12 від 17.01.83 р. 004 003 132 В 2.7 Позначення Назва; організація що здійснює супровід Додаткові дані ГОСТ 25665-83 Покрытие по стали фосфатное огнезащитное на основе минеральных волокон. Технические требования Чинний з 01.01.84 p. постанова № 29 від 21.02.83 p. 015 003 ГОСТ 25818-91 Золы-уноса тепловых электростанций для бетонов. Технические условия Чинний з 01.07.91 p. постанова № 4 від 04.02.91 p. Замінено на ДБН В.В.2.7-72-98 ГОСТ 8269.1-97 в частині методів хімічного аналізу 005 003 ГОСТ 25880-83 Материалы и изделия строительные теплоизоляционные. Упаковка маркировка транспортирование и хранение Чинний з 01.01.84 р. постанова № 134 від 30.06.83 р. 005 003 ГОСТ 25881-83 Бетоны химически стойкие. Методы испытаний Чинний з 01.07.84 р. постанова № 175 від 07.07.83 р. 099 003 ГОСТ 25898-83 Материалы и изделия строительные. Методы определения сопротивления паропроницанию Чинний з 01.01.84 р. постанова № 180 від 14.07.83 р. 023 003 ГОСТ 26149-84 Покрытие для полов рулонное на основе химических волокон. Технические условия Чинний з 01.01.86 р. постанова № 35 від 30.05.84 р. Зміна № 1 – ІПС№ 8-1999 р. Поправка – ИУС № 4-1986 р. 005 003 ГОСТ 26150-84 Материалы и изделия строительные полимерные отделочные на основе поливинилхлорида. Метод санитарно-химической оценки Чинний з 01.01.85 р. постанова № 332 від 23.12.83 р. Зміна № 1 – Збірник змін за 2001 р. Поправка – Збірник змін за 2001 р. 015 003 ГОСТ 26193-84 Материалы из отсевов дробления изверженных горных пород для строительных работ. Технические условия Чинний з 01.07.85 р. постанова № 61 від 26.04.84 р. Поправки: ИУС № 8-1985 р. ИУС № 4-1990 р. 005 003 ГОСТ 26281-84 Материалы и изделия строительные теплоизоляционные. Правила приемки Чинний з 01.01.86 р. постанова № 153 від 31.08.84 р. 005 003 ГОСТ 26417-85 Материалы звукопоглощающие строительные. Метод испытаний в малой реверберационной камере Чинний з 01.01.86 р. постанова № 221 від 27.12.84 р. 015 003 ГОСТ 26604-85 Полотна нетканые подоснова антисептированные из волокон всех видов для теплозвукоизоляционного линолеума. Технические условия Чинний з 01.01.87 р. постанова № 77 від 06.06.85 р. Зміна № 1 – Збірник змін за 1994-2000 pp. Поправки: ИУС № 8-1984 р. ИУС № 1-1987 р. Замінено на ДБН Б.В.2.7-68-98 ГОСТ 30548-97 в частині методів випробувань 005 003 133 В 2.7 Позначення Назва; організація що здійснює супровід Додаткові дані ГОСТ 26644-85 Щебень и песок из шлаков тепловых электростанций для бетона. Технические условия Чинний з 01.01.87 р. постанова № 153 від 19.09.85 p. 117 003 ГОСТ 26816-86 Плиты цементно-стружечные. Технические условия Чинний з 01.07.86 p. постанова № 284 від 30.12.85 p. Поправки – ИУС № 5 та № 7 –1987 р. 015 003 ГОСТ 26988-86 Плиты древесно-волокнистые. Метод определения предела прочности при растяжении перпендикулярно к пласти плиты Чинний з 01.01.87 р. постанова № 87 від 27.06.86 р. 117 003 ГОСТ 26998-86 Дюбели полиамидные для строительства. Технические условия Чинний з 01.01.87 р. постанова № 112 від 12.08.86 р. Зміна № 1 – ИУС № 11-1990 р. 015 003 ГОСТ 27005-86 Бетоны легкие и ячеистые. Правила контроля средней плотности Чинний з 01.01.88 р. постанова № 106 від 08.08.86 р. Поправки: ИУС № 8-1987 р. ИУС № 4-1988 р. ИУС № 9-1989 р. 117 003 ГОСТ 27006-86 Бетоны. Правила подбора состава Чинний з 01.01.87 р. постанова № 31 від 25.03.86 р. 023 003 ГОСТ 27019-86 Материалы полимерные рулонные для полов. Ускоренный метод определения звукоизоляционных свойств Чинний з 01.01.87 р. постанова № 89 від 27.06.86 р. 015 003 ГОСТ 27023-86 Ковры сварные из поливинилхлоридного линолеума на теплозвукоизолирующей подоснове. Технические условия Чинний з 01.01.87 р. постанова № 107 від 12.08.86 р. Зміна № 1 – ІПС № 8-1999 р. 005 003 ГОСТ 28570-90 Бетоны. Методы определения прочности по образцам отобранным из конструкций Чинний з 01.01.91 р. постанова № 50 від 24.05.90 р. 015 003 ГОСТ 29167-91 Бетоны. Методы определения характеристик трещиностойкости вязкости разрушения при статическом нагружении Чинний з 01.07.92 р. постанова № 13 від 25.11.91 р. 015 003 СТ СЭВ 3477-81 Цементы. Отбор и подготовка проб Чинний з 01.01.83 р. постанова № 276 від 19.11.82 р. 120 003 СТ СЭВ 4927-84 Изделия асбестоцементные. Классификация Чинний з 01.01.86 р. постанова № 187 від 18.09.84 120 003 134 В 2.8 Позначення Назва; організація що здійснює супровід Додаткові дані В 2.8. Будівельна техніка оснастка інвентар та інструмент Строительная техника оснастка инвентарь и инструмент ГОСТ 8.136-74 СГИ. Прессы гидравлические для испытаний строительных материалов. Методы и средства поверки Чинний з 01.01.76 р. постанова ДС № 3848 від 22.12.1974 р. № 2838 120 003 ГОСТ 1405-83 Ломы стальные строительные. Технические условия Чинний з 01.01.84 р. постанова № 28 від 21.02.83 р. Поправка – ИУС № 1-1988 р. 120 003 ГОСТ 7945-86 Ковши для отделочных работ. Технические условия Чинний з 01.01.87 р. постанова № 74 від 30.05.86 р. Поправка – ИУС № 4-1987 р. 120 003 ГОСТ 7948-80 Отвесы стальные строительные. Технические условия Чинний з 01.01.82 р. постанова № 136 від 04.09.80 р. Поправки – ИУС № 1-1988 р. 120 003 ГОСТ 9231-80 Смесители лопастные двухвальные. Технические условия Чинний з 01.01.82 р. постанова ДС № 1455 від 31.03.80 р. Зміна № 1 – ИУС-2-85 Зміна № 2 – ИУС-10-88 Зміна № 3 – ИУС-9-89 Зміна № 4 – ИУС-8-90 120 003 ГОСТ 9274-81 Вальцы для камневыделения и помола керамических масс. Технические условия Чинний з 01.01.83 p. постанова ДС № 4082 від 27.08.88 p. Зміна № 1 – ИУС-2-86 Зміна № 2 – ИУС-8-90 120 003 ГОСТ 9416-83 Уровни строительные. Технические условия Чинний з 01.01.85 р. постанова № 297 від 31.10.83 р. 120 003 ГОСТ 9533-81 Кельмы лопатки и отрезовки. Технические условия Чинний з 01.01.82 р. постанова № 197 від 18.12.80 р. Поправки: ИУС № 8-1982 р. ИУС № 1-1989 р. ИУС № 4-1987 р. ИУС № 7-1987 р. 120 003 ГОСТ 10037-83 Автоклавы для строительной индустрии. Технические условия Чинний з 01.01.85 р. постанова ДС № 2327 від 24.05.83 р. Зміна № 1 – ИУС-11-88 120 003 ГОСТ 10403-80 Гладилки стальные строительные. Технические условия Чинний з 01.01.82 р. постанова № 52 від 18.04.80 р. 120 003 135 В 2.8 Позначення Назва; організація що здійснює супровід Додаткові дані ГОСТ 10597-87 Кисти и щетки малярные. Технические условия Чинний з 01.01.88 p. постанова № 59 від 22.12.86 p. Зміна № 1 – ИУС № 2-1991 p. Поправки: ИУС № 5-1988 p. ИУС № 5-1989 р. ИУС № 8-1989 р. ИУС № 9-1991 р. 120 003 ГОСТ 10778-83 Шпатели. Технические условия Чинний з 01.01.84 р. постанова № 307 від 28.12.82 р. Поправки: ИУС № 1-1985 р. ИУС № 5-1988 р. 120 003 ГОСТ 10831-87 Валики малярные. Технические условия Чинний з 01.01.89 р. постанова № 296 від 17.12.87 р. Поправка – ИУС № 4-1989 р. 120 003 ГОСТ 11030-93 Автогрейдеры. Общие технические условия Чинний з 01.01.94 р. постанова ДС № 2327 від 24.05.93 р. ГОСТ 11042-90 Молотки стальные строительные. Технические условия Чинний з 01.01.92 р. постанова № 59 від 01.01.92 р. Поправки: ИУС № 3 та № 5-1992 р 120 003 ГОСТ 12367-85 Мельницы трубные помольных агрегатов. Общие технические условия Чинний з 01.01.87 р. постанова ДС № 3703 від 25.11.85 р. Зміна № 1 – ИУС-11-86 Зміна № 2 – ИУС-7-89 120 003 ГОСТ 12375-70 Дробилки однороторные крупного дробления. Технические условия Чинний з 01.01.71 р. постанова ДС № 1474 від 16.10.70 р. Зміна № 1 – ИУС-6-81 Зміна № 2 – ИУС-4-85 Зміна № 3- ИУС-10-89 120 003 ГОСТ 12376-71 Дробилки однороторные среднего и мелкого дробления. Технические условия Чинний з 01.01.73 р. постанова ДС № 1957 від 01.12.71 р. Зміна № 1 – ИУС-7-81 Зміна № 2 – ИУС-4-85 Зміна № 3 – ИУС-10-89 120 003 ГОСТ 13531-74 Бетоноукладчики для заводов сборного железобетона. Технические условия Чинний з 01.01.76 р. постанова ДС № 2021 від 20.08.74 р. 120 003 ГОСТ 13981-87 Формы для изготовления железобетонных виброгидропрессованных напорных труб. Технические условия Чинний з 01.01.89 р. постанова № 289 від 11.12.87 р. Поправка – ИУС № 6-1990 р. 120 003 136 В 2.8 Позначення Назва; організація що здійснює супровід Додаткові дані ГОСТ 13995-78 Рустовки стальные. Технические условия Чинний з 01.01.80 p. постанова № 239 від 20.12.78 p. Зміна № 1 – ИУС № 10-1984 р. 120 003 ГОСТ 14184-83 Клещи строительные. Технические условия Чинний з 01.01.85 р. постанова № 288 від 25.10.83 р. Поправка – ИУС № 1-1988 р. 120 003 ГОСТ 15609-79 Питатели ящичные. Типы основные параметры и размеры Чинний з 01.01.81 р. постанова ДС № 759 від 26.04.79 р. 120 003 ГОСТ 15982-70 Уровни с микрометрической подачей ампулы. Методы и средства поверки Чинний з 01.01.71 р. постанова ДС № 734 від 19.05.70 р. 120 003 ГОСТ 16349-85 Смесители цикличные для строительных материалов. Технические условия Чинний з 01.01 87 р. постанова ДС № 3984 від 13.12.85 р. Зміна № 1 – ИУС -6-90 120 003 ГОСТ 16391-80 Погрузчики строительные фронтальные одноковшовые. Правила приемки и методы испытаний Чинний з 01.01.82 р. постанова ДС № 5488 від 20.11.80 р. Зміна № 1 – ИУС-11-86 120 003 ГОСТ 16526-70 Машины самоходные сельскохозяйственные строительно-дорожные колесные. Низкочастотные колебания на рабочих местах. Методы испытаний Чинний з 01.01.71 р. постанова ДС № 1838 від 29.12.70 р. 120 003 ГОСТ 18103-84 Установки для изготовления железобетонных объемных блоков санитарно-технических кабин и шахт лифтов. Технические условия Чинний з 01.01.86 р. постанова № 161 від 12.09.84 р. 004 003 ГОСТ 18343-80 Поддоны для кирпича и керамических камней. Технические условия Чинний з 01.01.81 р. постанова № 96 від 30.07.80 р. 120 003 ГОСТ 19259-73 Резец для резки керамических плиток. Технические условия Чинний з 01.01.75 р. постанова № 223 від 29.11.73 р. Зміна № 1 – ИУС № 10-1984 р. Поправка – ИУС № 4-1988 р. 120 003 ГОСТ 21807-76 Бункеры бадьи переносные вместимостью до 2 куб. м для бетонной смеси. Общие технические условия Чинний з 01.01.77 р. постанова № 59 від 28.04.76 р. Зміна № 1 – ИУС № 1-1988 р. 120 003 ГОСТ 21915-93 Асфальтоукладчики. Общие технические условия Чинний з 01.07.95 р. постанова ДС України № 647 від 24.10.97 р. Зміна № 1 – ИУС-12-99 120 003 137 В 2.8 Позначення Назва; організація що здійснює супровід Додаткові дані ГОСТ 22685-89 Формы для изготовления контрольных образцов бетона. Технические условия Чинний з 01.01.90 p. постанова № 100 від 19.06.89 p. Поправка – ИУС № 6-1990 p. 004 003 ГОСТ 23117-91 Зажимы полуавтоматические для натяжения арматуры железобетонных конструкций. Технические условия Чинний з 01.07.92 p. постанова № 6 від 20.09.91 р. 120 003 ГОСТ 23407-78 Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производства строительно-монтажных работ. Технические условия Чинний з 01.07.79 р. постанова № 232 від 13.12.78 р. 120 003 ГОСТ 23421-79 Устройство для пакетной перевозки силикатного кирпича автомобильным транспортом. Основные параметры и размеры. Технические требования Чинний з 01.01.80 р. постанова № 269 від 29.12.78 р. 120 003 ГОСТ 23477-79 Опалубка разборно-переставная мелкощитовая инвентарная для возведения монолитных бетонных и железобетонных конструкций. Технические условия Чинний з 01.01.80 р. постанова № 263 від 29.12.78 р. 120 003 ГОСТ 23478-79 Опалубка для возведения монолитных бетонных и железобетонных конструкций. Классификация и общие технические требования Чинний з 01.01.80 р. постанова № 6 від 19.01.79 р. 120 003 ГОСТ 24258-88 Средства подмащивания. Общие технические условия Чинний з 01.07.89 р. постанова № 237 від 28.11.88 р. Поправка – ИУС № 2-1990 р. 120 003 ГОСТ 24259-80 Оснастка монтажная для временного закрепления и выверки конструкций зданий. Классификация и общие технические требования Чинний з 01.01.82 р. постанова № 81 від 04.06.80 р. 120 003 ГОСТ 24408-80 Система технического обслуживания и ремонта строительных машин. Правила сдачи в капитальный ремонт и выдачи из капитального ремонта машин и их составляющих частей. Общие требования Чинний з 01.01.82 р. постанова ДС № 5033 від 13.10.80 р. 120 003 ГОСТ 25010-81 Соколы для штукатурных работ. Технические условия Чинний з 01.01.83 р. постанова № 172 від 08.10.81 р. Поправки: ИУС № 12-1984 р. ИУС № 1-1989 р. 120 003 ГОСТ 25032-81 Средства грузозахватные. Классификация и общие технические требования Чинний з 01.01.83 р. постанова № 198 від 25.11.81 р. 120 003 ГОСТ 25044-81 Техническая диагностика. Диагностирование автомобилей тракторов сельскохозяйственных строительных и дорожных машин. Основные положения Чинний з 01.01.83 р. постанова ДС № 5440 від 16.12.81 р. 120 003 138 В 2.8 Позначення Назва; організація що здійснює супровід Додаткові дані ГОСТ 25781-83 Формы стальные для изготовления железобетонных изделий. Технические условия Чинний з 01.01.84 p. постанова № 67 від 11.04.83 p. Зміни: № 1 – ИУС № 6-1985 p. № 2 – ИУС № 12-1987 p. Поправки: ИУС № 2-1987 p. ИУС № 4-1988 p. ИУС № 1-1989 p. ИУС № 1-1990 p. ИУС № 3-1992 p. 004 003 ГОСТ 25782-90 Правила терки и полутерки. Технические условия Чинний з 01.01.91 p. постанова № 58 від 06.07.90 p. 120 003 ГОСТ 25878-85 Формы стальные для изготовления железобетонных изделий. Поддоны. Конструкция и размеры Чинний з 01.01.87 p. постанова № 162 від 25.09.85 р. Зміна № 1 – ИУС № 1-1991 р. Поправки: ИУС № 2 та № 4-1987 р. ИУС № 4-1988 р. ИУС № 4-1989 р. 120 003 ГОСТ 25932-83 Влагометры-плотномеры радиоизотопные переносные для бетонов и грунтов. Общие технические условия Чинний з 01.07.84 р. постанова ДС від 05.10.1983 р. № 4763 120 003 ГОСТ 26055-84 Манипуляторы для строительно-монтажных работ. Общие технические требования Чинний з 01.01.86 р. постанова ДС № 4523 від 18.12.84 р. 120 003 ГОСТ 26216-84 Трансформаторы гидродинамические для строительных и дорожных машин. Основные параметры Чинний з 01.07.85 р. постанова ДС № 2008 від 21.06.84 р 120 003 ГОСТ 26438-85 Формы стальные для изготовления железобетонных изделий. Методы испытаний на деформативность Чинний з 01.01.86 р. постанова № 12 від 23.01.85 р. 120 003 ГОСТ 26598-85 Контейнеры и средства пакетирования в строительстве. Общие технические условия Чинний з 01.01.86 р. постанова № 126 від 31.07.85 р. 120 003 ГОСТ 26649-85 Трансформаторы гидродинамические для строительных и дорожных машин. Правила приемки и методы испытаний Чинний з 01.01 87 р. постанова ДС № 3558 від 10.11.85 р. 120 003 ГОСТ 26655-85 Техническая диагностика. Диагностирование автомобилей тракторов строительных и дорожных машин. Датчики. Общие технические требования Чинний з 01.01.87 р. постанова ДС № 3630 від 20.11.85 р. 120 003 139 В 2.8 Позначення Назва; організація що здійснює супровід Додаткові дані ГОСТ 26805-86 Заклепка трубчатая для односторонней клепки тонколистовых строительных металлоконструкций. Технические условия Чинний з 01.01.87 p. постанова № 250 від 26.12.85 p. 120 003 ГОСТ 26887-86 Площадки и лестницы для строительно-монтажных работ. Общие технические условия Чинний з 01.01.87 p. постанова № 47 від 23.04.86 p. 120 003 ГОСТ 27204-87 Формы стальные для изготовления железобетонных изделий. Борта. Конструкция и размеры Чинний з 01.01.88 p. постанова № 85 від 12.10.90 р. Поправки: ИУС № 1-1988 р. ИУС № 1-1990 р. 120 003 ГОСТ 27321-87 Леса стоечные приставные для строительно-монтажных работ. Технические условия Чинний з 01.01.89 р. постанова № 107 від 03.06.87 р. 120 003 ГОСТ 27336-93 Автобетононасосы. Общие технические условия Чинний з 01.01.95 р. наказ ДС України № 168 від 24.05.95 р. 120 003 ГОСТ 27338-93 Установки бетоносмесительные механизированные. Общие технические условия Чинний з 01.01.97 р. наказ ДС України № 168 від 24.05.95 р. 120 003 ГОСТ 27339-93 Автобетоносмесители. Общие технические условия Чинний з 01.07.98 р. наказ ДС України № 647 від 24.10.97 р. 120 003 ГОСТ 27372-87 Люльки для строительно-монтажных работ. Технические условия Чинний з 01.01.89 р. постанова № 173 від 14.08.87 р. 120 003 ГОСТ 27598-94 Катки дорожные вибрационные самоходные Чинний з 01.07.98 р. наказ ДС України № 647 від 24.10.97 р. 120 003 ГОСТ 27614-93 Автоцементовозы. Общие технические условия Чинний з 01.07.98 р. наказ ДС України № 647 від 24.10.97 р. 120 003 ГОСТ 27811-95 Автогудронаторы. Общие технические условия Чинний з 01.07.98 р. наказ ДС України № 647 від 24.10.97 р. 120 003 ГОСТ 27816-88 Асфальтоукладчики. Методы испытаний Чинний з 01.01.89 р. постанова ДС № 3087 від 31.08.88 р. 120 003 140 Г 1 Позначення Назва; організація що здійснює супровід Додаткові дані ГОСТ 27945-95 Установки асфальтосмесительные. Общие технические условия Чинний з 01.07.98 p. постанова ДС України № 647 від 24.10.97 p. 120 003 ГОСТ 28012-89 Подмости передвижные сборно-разборные. Технические условия Чинний з 01.01.90 р. постанова № 1 від 05.01.89 р. 120 003 ГОСТ 28347-89 Подмости передвижные с перемещаемым рабочим местом. Технические условия Чинний з 01.07.90 р. постанова № 150 від 22.11.89 р. 120 003 ГОСТ 28715-90 Формы стальные для изготовления железобетонных изделий. Проемообразователи и вкладыши. Конструкция Чинний з 01.01.91 р. постанова № 85 від 12.10.90 р. 120 003 СНиП 3.08.01-85 Механизация строительного производства. Рельсовые пути башенных кранов Чинні з 01.07.86 р. постанова № 134 від 22.08.85 р. Поправка – БСТ № 9-1987 р. 120 003 В 3. Експлуатація ремонт та реконструкція В 3.1. Експлуатація конструкцій та інженерного обладнання споруд зовнішніх мереж Эксплуатация конструкций и инженерного оборудования сооружений внешних сетей В 3.2. Реконструкція ремонт реставрація об'єктів будівництва Реконструкция ремонт реставрация объектов строительства Г РЕКОМЕНДОВАНІ НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ ПОСІБНИКИ Г 1. Організаційно-методичні економічні і технічні нормативи ГОСТ 4.200-78 СПКП. Строительство. Основные положения Чинний з 01.07.79 р. постанова № 208 від 25.10.78 р. 120 003 ГОСТ 4.201-79 СПКП. Строительство. Материалы и изделия теплоизоляционные. Номенклатура показателей Чинний з 01.07.79 р. постанова № 268 від 29.12.78 р. 015 003 ГОСТ 4.202-79 СПКП. Строительство. Изделия асбесто-цементные. Номенклатура показателей Чинний з 01.07.80 р. постанова № 174 від 19.99.79 р. Зміна № 1 – ИУС № 10-1983 р. 074 003 ГОСТ 4.204-79 СПКП. Строительство. Материалы вяжущие: известь гипс и вещества вяжущие на их основе. Номенклатура показателей Чинний з 01.01.80 р. постанова № 172 від 19.09.79 р. 015 003 ГОСТ 4.205-79 СПКП. Строительство. Стекло строительное и изделия из стекла и шлакоситалла. Номенклатура показателей Чинний з 01.01.80 р. постанова № 165 від 31.08.79 р. 015 003 ГОСТ 4.207-79 СПКП. Строительство. Плиты древесно-волокнистые. Номенклатура показателей Чинний з 01.01.80 р. постанова № 160 від 31.08.79 р. 117 003 ГОСТ 4.208-79 СПКП. Строительство. Конструкции деревянные клееные. Номенклатура показателей Чинний з 01.01.80 р. постанова № 163 від 31.08.79 р. 117 003 141 Г 1 Позначення Назва; організація що здійснює супровід Додаткові дані ГОСТ 4.209-79 СПКП. Строительство. Материалы и изделия звукопоглощающие и звукоизоляционные. Номенклатура показателей Чинний з 01.07.80 p. постанова № 217 від 15.11.79 p. 023 003 ГОСТ 4.211-80 СПКП. Строительство. Материалы строительные нерудные и заполнители для бетона пористые. Номенклатура показателей Чинний з 01.07.80 p. постанова № 256 від 29.12.79 p. 004 003 ГОСТ 4.212-80 СПКП. Строительство. Бетоны. Номенклатура показателей Чинний з 01.01.81 p. постанова № 262 від 29.12.79 р. Зміна № 1 – ИУС № 9-1990 р. 023 003 ГОСТ 4.215-81 СПКП. Строительство. Приборы для окон и дверей. Номенклатура показателей Чинний з 01.01.82 р. постанова № 16 від 10.02.81 р. 011 003 ГОСТ 4.217-81 СПКП. Строительство. Формы для изготовления железобетонных изделий. Номенклатура показателей Чинний з 01.01.82 р. постанова № 21 від 16.02.81 р. 015 003 ГОСТ 4.219-81 СПКП. Строительство. Материалы облицовочные из природного камня и блоки для их изготовления. Номенклатура показателей Чинний з 01.07.82 р. постанова № 203 від 07.12.81 р. 015 003 ГОСТ 4.220-82 СПКП. Строительство. Панели легкие ограждающие с утеплителем из пенопласта. Номенклатура показателей Чинний з 01.01.83 р. постанова № 60 від 24.03.82 р. 015 003 ГОСТ 4.221-82 СПКП. Строительство. Строительные конструкции и изделия из алюминиевых сплавов. Номенклатура показателей Чинний з 01.01.84 р. постанова № 219 від 23.09.82 р. 004 003 ГОСТ 4.223-83 СПКП. Строительство. Изделия паркетные. Номенклатура показателей Чинний з 01.07.83 р. постанова № 4 від 10.01.83 р. 117 003 ГОСТ 4.224-83 СПКП. Строительство. Материалы и изделия полимерные строительные герметизирующие и уплотняющие. Номенклатура показателей Чинний з 01.07.83 р. постанова № 17 від 25.01.83 р. 015 003 ГОСТ 4.226-83 СПКП. Строительство. Окна двери и ворота деревянные. Номенклатура показателей Чинний з 01.01.84 р. постанова № 87 від 03.05.83 р. 117 003 ГОСТ 4.227-83 СПКП. Строительство. Трубы чугунные и пластмассовые канализационные и фасонные части к ним и муфты чугунные для асбестоцементных напорных труб. Номенклатура показателей Чинний з 01.09.83 р. постанова № 95 від 11.05.93 р. 015 003 ГОСТ 4.228-83 СПКП. Строительство. Материалы клеящие полимерные. Номенклатура показателей Чинний з 01.01.84 р. постанова № 101 від 18.05.83 р. 015 003 142 Г 1 Позначення Назва; організація що здійснює супровід Додаткові дані ГОСТ 4.229-83 СПКП. Строительство. Пластики бумажно-слоистые декоративные. Номенклатура показателей Чинний з 01.01.84 p. постанова № 131 від 29.06.83 p. 015 003 ГОСТ 4.230-83 СПКП. Строительство. Материалы отделочные и изделия облицовочные полимерные. Номенклатура показателей Чинний з 01.01.84 p. постанова № 119 від 15.06.83 p. 015 003 ГОСТ 4.250-79 СПКП. Строительство. Бетонные и железобетонные изделия и конструкции. Номенклатура показателей Чинний з 01.01.80 p. постанова № 264 від 29.12.78 р. Поправка – ИУС № 7-1980 р. 099 003 ГОСТ 4.251-79 СПКП. Строительство. Кровли. Номенклатура показателей Чинний з 01.01.80 р. постанова № 267 від 29.12.78 р. 015 003 ГОСТ 4.252-84 СПКП. Строительство. Здания мобильные инвентарные . Номенклатура показателей Чинний з 01.01.85 р. постанова № 52 від 18.04.84 р. 015 003 ГОСТ 4.253-80 СПКП. Строительство. Конструкции стальные. Номенклатура показателей Чинний з 01.01.81 р. постанова № 44 від 28.03.80 р. 064 003 ГОСТ 4.476-87 СПКП. Экскаваторы. Номенклатура показателей Чинний з 01.01.88 р. постанова ДС від 30.03.87 р. № 1044 120 003 СНиП 1.04.03-85* Издание 1991 г. Нормы продолжительности строительства и задела в строительстве предприятий зданий и сооружений Чинні з 15.07.85 р. постанова № 103 від 28.06.85 р. 120 003 СНиП 1.05.03-87 Нормы задела в жилищном строительстве с учетом комплексной застройки Чинні з 01.10.87 р. постанова № 151 від 31.07.87 р. 120 003 СНиП ІІІ-10-75 Благоустройство территорий Чинні з 01.07.76 р. постанова № 158 від 25.09.75 р. 116 003 РНиП 102-84 Временная инструкция о составе порядке разработки согласования и утверждения научно-проектной документации по памятникам истории и культуры Чинні з 01.09.84 р. наказ Мінкультури СРСР від 23.08.84 р. № 446 за погодженням з Держбудом СРСР 120 003 СН 174-78 Инструкция по проектированию электроснабжения промышленных предприятий 120 СН 181-70 Указания по проектированию цветовой отделки интерьеров производственных зданий промышленных предприятий 120 СН 227-82 Инструкция по типовому проектированию 120 СН 277-80 Инструкция по изготовлению изделий из ячеистого бетона 023 143 Г 1 Позначення Назва; організація що здійснює супровід Додаткові дані СН 283-64 Временные нормы продолжительности проектирования 120 СН 290-74 Инструкция по приготовлению и применению строительных растворов 023 СН 322-74 Указания по производству и приемке работ по строительству в городах и на промышленных предприятиях коллекторных тоннелей сооружаемых способом щитовой проходки 045 СН 338-65 Временные указания по проектированию внутриквартальных инженерных коммуникаций в коллекторах в технических подпольях и технических коридорах 120 СН 357-77 Инструкция по проектированию силового и осветительного электрооборудования промышленных предприятий 120 СН 364-67 Указания по проектированию предприятий объектов сооружаемых на базе комплектного импортного оборудования и оборудования изготовленного по иностранным лицензиям 120 СН 387-78 Инструкция по разработке схем генеральных планов групп предприятий с общими объектами промышленных узлов 120 СН 423-71 Инструкция по определению экономической эффективности капитальных вложений в строительстве 2-е изд. 120 СН 428-74 Указания по проектированию монтажу и эксплуатации конструкций из профильного стекла 120 СН 429-71 Указания по размещению объектов строительства и ограничению этажности зданий в сейсмических районах 023 СН 433-79 Инструкция по строительному проектированию предприятий зданий и сооружений нефтяной и газовой промышленности 099 СН 437-81 Инструкция по проектированию технологических трубопроводов из стеклянных труб 120 СН 441-72 Указания по проектированию ограждений площадок и участков предприятий зданий и сооружений 120 СН 449-72 Указания по проектированию земляного полотна железных и автомобильных дорог 118 144 Г 1 Позначення Назва; організація що здійснює супровід Додаткові дані СН 451-72 Временные указания по проектированию гражданских зданий возводимых методом подъема перекрытий и этажей 120 СН 452-73 Нормы отвода земель для магистральных трубопроводов 120 СН 455-73 Нормы отвода земель для предприятий рыбного хозяйства 120 СН 456-73 Нормы отвода земель для магистральных водоводов и канализационных коллекторов 098 СН 457-74 Нормы отвода земель для аэропортов 120 СН 459-74 Нормы отвода земель для нефтяных и газовых скважин 120 СН 460-74 Временная инструкция о составе и оформлении строительных рабочих чертежей зданий и сооружений 064 СН 461-74 Нормы отвода земель для линии связи 120 СН 462-74 Нормы отвода земель для сооружений геологоразведочных скважин 099 СН 467-74 Нормы отвода земель для автомобильных дорог 118 СН 468-74 Нормы отвода земель для железных дорог 118 СН 474-75 Нормы отвода земель для мелиоративных каналов 120 СН 477-75 Временная инструкция по проектированию стен сооружений и противофильтрационных завес устраиваемых способом "стена в грунте" 023 СН 478-80 Инструкция по проектированию и монтажу сетей водоснабжения и канализации из пластмассовых труб 056 СН 481-75 Инструкция по проектированию монтажу и эксплуатации стеклопакетов 120 СН 484-76 Инструкция по инженерным изысканиям в горных выработках предназначаемых для размещения объектов народного хозяйства 120 СН 496-77 Временная инструкция по проектированию сооружений для очистки поверхностных сточных вод 051 145 Г 1 Позначення Назва; організація що здійснює супровід Додаткові дані СН 497-77 Временная инструкция по проектированию монтажу и эксплуатации воздухоопорных пневматических сооружений 120 СН 508-78 Инструкция по организации и комплексному осуществлению в городах поточного строительства жилых домов объектов культурно-бытового назначения и коммунального хозяйства 120 СН 509-78 Инструкция по определению экономической эффективности использования в строительстве новой техники изобретений и рационализаторских предложений 120 СН 515-79 Инструкция по проектированию зданий и сооружений приспосабливаемых под лечебные учреждения 120 СН 522-79 Инструкция по проектированию строительству и эксплуатации гидротехнических сооружений на подрабатываемых горными работами территориях 099 СН 525-80 Инструкция по технологии приготовления полимербетона и изделий из него 023 СН 527-80 Инструкция по проектированию технологических стальных трубопроводов Рудо 10 МПа 120 СН 528-80 Перечень единиц физических величин подлежащих применению в строительстве 099 СН 529-80 Инструкция по технологии изготовления конструкций из плотного силикатного бетона 023 СН 531-80 Инструкция о составе порядке разработки и утверждения схем теплоснабжения населенных пунктов с суммарной тепловой нагрузкой до 116 МВт 1000 Гкал/ч 120 СН 541-82 Инструкция по проектированию наружного освещения городов поселков и сельских населенных пунктов 120 СН 549-82 Инструкция по проектированию изготовлению и применению конструкций и изделий из арболита 023 СН 550-82 Инструкция по проектированию технологических трубопроводов из пластмассовых труб 056 СН 551-82 Инструкция по проектированию и строительству противофильтрационных устройств из полиэтиленовой пленки для искусственных водоемов 004 146 Шифри організацій Шифр організації Найменування організації Телефон факс Адреса організації 001 Міждержавна науково-технічна комісія з стандартизації технічного нормування і сертифікації в будівництві МНТКБ Дивись примітку 002 Міністерство регіонального розвитку та будівництва України Мінрегіонбуд що є правонаступником Держбуду УРСР Мінінвестбуду України Мінбуд-архітектури України Держкоммістобудування України Держбуду України Мінбуду України 044 278-82-90 044 278-52-17 01025 м. Київ-25 вул. Велика Житомирська 9 03150 м. Київ-150 вул. Димитрова 24 003 Видавництво "Укрархбудінформ" – офіційний видавець Мінрегіонбуду 044 286-10-00 ф. 044 286-49-55 01 133 м. Київ-133 а/с 85 бульв. Лесі Українки 26 004 Науково-дослідний інститут будівельного виробництва Мінрегіонбуду України НДІБВ 044 248-88-89 ф. 044 248-88-84 03680 м. Київ-180 МСП Червонозоряний проспект 51 005 Науково-дослідний інститут будівельних матеріалів і виробів Мінбуду України НДІБМВ 044 417-86-13 04080 м. Київ вул. Костянтинівська 68 006 Український дослідний інститут скла УкрДІС 06272 415-48 ф. 06272 208-48 85114 Донецька обл. м. Костянтинівка вул. Шмідта 20А 007 Київський національний технічний університет будівництва і архітектури КНТУБіА 044 241-55-80 03037 м. Київ Повітро-флотський проспект 31 008 Державна комплексна геологічна експедиція "Укргеолбудм" 044 486-79-28 ф. 044 486-71-46 01135 м. Київ вул. Павлівська 29 009 Український державний науково-дослідний інститут маркетингу та зовнішньо-економічної інформації УкрДНДІМЗЕІ Організація ліквідована 010 Український державний науково-дослідний центр ціноутворення у будівництві "Цінобуд" УкрНДЦ "Цінобуд" 296-48-10 01133 м. Київ-33 Бульв. Лесі Українки 26 011 Сімферопольське центральне проектно-конструкторське і технологічне бюро СЦПКТБ 0652 25-72-81 ф. 0652 27-33-93 95017 АРК м. Сімферопіль вул. Київська 41 012 Український державний головной науково-дослідний і виробничий інститут інженерно-технічних і екологічних вишукувань 0572 32-23-75 ф. 0572 32-05-96 61031.м. Харків пр. Леніна 38 013 Державний проектний інститут "Діпроверф" 044 275-97-60 275-04-00 ф. 044 275-21-77 03110 м. Київ вул. І. Клименка 25 014 Український зональний науково-дослідний і проектний інститут по цивільному будівництву ВАТ "Київ ЗНДІЕП 044 286-36-72 ф. 044 285-74-81 01133 м. Київ бульв. Лесі Українки 26 015 Технічний комітет стандартизації "Будівельні матеріали" Мінрегіонбуду України 044 248-54-56 03110 м. Київ а/с 49 Червонозоряний проспект 51 016 "СантехНИИпроект" Російської Федерації Дивись примітку 017 "ЦНИИпроект" Російської Федерації Дивись примітку 018 "Проектмонтажавтоматика " Російської Федерації Дивись примітку 019 "Государственное предприятие – Центр методологии нормирования и стандартизации в строительстве " ГП ЦНС Російської Федерації Дивись примітку 020 "Проектный институт № 2" ПИ-2 Російської Федерації Дивись примітку 021 Дніпропетровський науково-дослідний інститут будівельного виробництва 056 776-82-71 ф. 056 32-47-21 49050 Дніпропетровськ-50 пр. Гагаріна 115 022 "Теплопроект" Російської Федерації Дивись примітку 147 Шифр організації Найменування організації Телефон факс Адреса організації 023 Науково-дослідний інститут будівельних конструкцій НДІБК Мінрегіонбуду України 044 248-89-09 03680 м. Київ-37 вул. Ів. Клименка 5/2 024 Екобуд 044 517-59-55 ф. 044 517-51-18 02002 м. Київ вул. М. Раскової 23 025 Науково-дослідний інститут теорії та історії архітектури і містобудівництва НДІТІАМ Мінрегіонбуду України 044 279-04-80 ф. 044 279-51-94 01025 МСП Київ-025 вул. В. Житомирська 9 026 Науково-дослідний і проектний інститут містобудування НДІПмістобудування Мінрегіонбуду України 044 278-76-36 ф. 044 279-08-75 01025 м. Київ-25 вул. В. Житомирська 9 027 Центр з наукових досліджень "Екос" НДЦ "Екос" Організація ліквідована 028 Інститут "Діпромісто" Мінрегіонбуду України 044 285-63-38 ф. 044 285-63-72 01133 м. Київ-133 бульв. Лесі Українки 26 029 Інститут "УкрНДІПцивільсільбуд" Мінрегіонбуду України 044 250-99-70 ф. 044 257-50-44 03039 м. Київ просп. 40-річчя Жовтня 50 030 Інститут "УкрНДІагропроект" 044 248-80-37 03035 м. Київ Солом'янська пл. 2 031 "ЦНИИ строительных конструкций им. Кучеренко" Російської Федерації Дивись примітку 032 Український науково-дослідний інститут пожежної безпеки УкрНДІПБ МНС України 044 290-18-01 01.011 м. Київ вул. Рибальська 18 033 Видавництво "ЛІБРА" 234-76-19 01032 м. Київ вул. Саксаганського 110 кв. 1 034 Спілка цивільних інженерів СЦІ України 044 224-04-25 01030 м. Київ вул. Б. Хмельницького 16/25 035 Науково-виробнича фірма "РОСА" Мінчорнобиля України Організація ліквідована 036 "НИИ оснований и подземных сооружений" НИИОСП им. Герсеванова Російської Федерації Дивись примітку 037 "Производственный и НИИ по инженерным изысканиям в строительстве" ПНИИИС Російської Федерації Дивись примітку 038 "НИИ строительной физики" НИИСФ Російської Федерації Дивись примітку 039 AT "Медінвестпроект" 044 224-60-85 ф. 044 235-13-03 01125 м. Київ вул. Мечникова 3 040 Інститут "Діпроцивільпромбуд" Мінрегіонбуду України 044 216-02-88 01601 МСП м.Київ вул. Гоголівська 22-24 041 "Гипроречтранс" Російської Федерації Дивись примітку 042 "СоюздорНИИ" Російської Федерації Дивись примітку 043 Держдор НДІ 044 201-08-79 ф. 044 456-34-15 03113 м. Київ проспект Перемоги 57 044 Українське державне виробничо-технологічне підприємство "Укрдортехнологія" 044 227-33-42 м. Київ вул. Горького 51 045 Інститут "Укрметротунельпроект" 044 463-67-89 04070 м. Київ вул. Сагайдачного 25-В 046 Національний транспортний університет 044 290-82-03 01010 м.Київ вул. Суворова 1 047 Інститут електрозварювання ім. Є.О. Патона 044 227-31-83 03680 МСП м. Київ вул. Боженка 11 048 Інститут "Укрводпроект" 044 276-50-81 03035 м. Київ вул. Урицького 45 049 "НИИсантехники" Російської Федерації Дивись примітку 148 Шифр організації Найменування організації Телефон факс Адреса організації 050 Інститут "УкрНДІспецбуд" 044 478-34-84 03680 МСП м. Київ ву. Сім'ї Сосніних 7-А 051 Інститут "УкрНДІводоканалпроект" 044 543-95-45 ф. 044 543-98-42 02100 м. Київ проспект Визволителів 1 052 "НИИстройкерамика " Російської Федерації Дивись примітку 053 ЗАТ "Спецавтоматика” 044 483-10-22 ф. 044 488-09-88 03061 м.Київ вул. Новопольова 85-А 054 "ЦНИИЭП инженерного оборудования" Російської Федерації Дивись примітку 055 Інститут "Укренергомережпроект" 044 276-83-41 044 276-74-00 03110 м.Київ вул. Солом'янська 5 056 Державне підприємство "Центр – СЕПРОтепломережа" 044 289-72-03 03150 м. Київ вул. Димитрова 24 057 Інститут "УкрНДІінжпроект" 044 216-12-38 ф. 044 216-32-78 01054 м. Київ-54 вул. Тургеневська 38 058 Інститут "Київпромелектропроект" 044 517-18-08 02660 м. Київ-02 МСП-660 вул. М. Раскової 21 059 Фірма "ЕЛЕТЕР" 044 220-14-15 03150 м. Київ вул. Червоноармійська 55 060 "Гипроспецлегконструкция" Російської Федерації Дивись примітку 061 "Центральное проектно-конструкторско-технологическое бюро" Російської Федерації Дивись примітку 062 "НИИ железобетона" Російської Федерації Дивись примітку 063 "ЦНИИпроектстальконструкция" Російської Федерації Дивись примітку 064 Інститут "УкрНДІпроектстальконструкція" 044 543-97-69 044 543-96-32 02660 м. Київ-02 МСП-660 проспект Визволителів 1 065 НПО "Hayчстандартдом" Російської Федерації Дивись примітку 066 "ВНИИ железнодорожного транспорта" ВНИИЖТ Російської Федерації Дивись примітку 067 Інститут "Академресурсоенергопроект" Академії будівництва України 044 268-57-05 03150 м. Київ вул. Боженка 84 оф. 315 068 Управление стандартизации технического нормирования и сертификации в строительстве Госстроя Российской Федерации Дивись примітку 069 ОАО "Институт стекла" Російської Федерації Дивись примітку 070 Технічний комітет "Скло та вироби з нього" ТК-102 Держспоживстандарту України 06272 415-48 06272 208-48 851 14 Донецька обл. м. Костянтинівка вул. Шмідта 20А 071 Інститут "Київоргбуд" 044 290-91-54 ф. 044 290-33-13 01010 м. Київ вул. Суворова 4/6 072 Державна комісія України по запасах корисних копалин ДКЗ України 044 284-93-51 01133 м. Київ вул. Кутузова 18/7 073 "НИИПИтеплопроект" Російської Федерації Дивись примітку 074 Інститут "УкрДІцемент" 0572 94-55-32 61000 м. Харків вул. Плиткова 1-А 075 Акціонерне товариство "Стромкомпозит" Російської Федерації Дивись примітку 076 "ВНИИтехстройстекло" Російської Федерації Дивись примітку 077 "ЦНИИпромзданий" Російської Федерації Дивись примітку 149 Шифр організації Найменування організації Телефон факс Адреса організації 078 Акціонерне товариство "Научно-исследовательский институт нетканных материалов" АО НИИНМ Російської Федерації Дивись примітку 079 "ВНИПИИстромсырье " Російської Федерації Дивись примітку 080 Науково-виробнича фірма "Полімербуд" 044 289-21-99 ф. 044 287-46-88 03150 м.Київ а/с 370 081 Харківський державний автомобільно-дорожній технічний університет ХДАДТУ 0572 43-30-66 ф. 0572 700-38-65 61002 м. Харків вул. Петровського 25 082 "ВИИИстройполимер" Російської Федерації Дивись примітку 083 "ЦНИИцемент" Російської Федерації Дивись примітку 084 Концерн "Цемент" Російської Федерації Дивись примітку 085 Корпорація "Трансстрой" Російської Федерації Дивись примітку 086 "ВНИИстром" Російської Федерації Дивись примітку 087 ВАТ "Полимерстройматериалы" Російської Федерації Дивись примітку 088 Концерн "Укрцемент" 044 517-58-22 02002 м. Київ вул. М. Раскової 23 089 "26-й НИИ МО России" Дивись примітку 090 ВАТ "НИИмашстройкерамика" Російської Федерації Дивись примітку 091 ТОВ ""Укрфлот" 044 417-42-80 044 417-64-65 04071 м. Київ Нижний Вал 51 092 Інститут "Київський будпроект" 044 456-12-33 03113 м. Київ вул. Дегтярівська 53 093 Інститут "Проектбудмеханізація" 044 235-66-93 044 235-72-47 ф. 044 244-39-40 01033 м. Київ вул. Тарасівська 9 094 Асоціація "Будтехконструкція" Організація ліквідована 095 Інститут проблем надійності машин і споруд 0322 270-26-60 79066 м. Львів вул. Зелена 301 Б 096 Державний науково-технологічний центр консервації та реставрації пам'яток ДНТЦ "Конрест" 044 249-34-88 03037 м. Київ вул. М. Кривоноса 2-А 097 Державний науково-дослідний інститут автоматизованих систем у будівництві ДНДІАСБ 044 249-72-30 ф. 044 244-94-36 03037 м. Київ вул. М. Кривоноса 2-А 098 ВАТ "Харківський водоканалпроект" 0572 33-01-27 ф. 0572 32-00-54 01072 м.Харків вул. Тобольська 42- А 099 Інститут "Донецький промбудНДІпроект" 0622 55-21-09 ф. 0622 381-33-61 83415 м. Донецьк-15 вул. Артема 145-А 100 Інститут "КримНДІНТР" 0652 27-60-34 ф. 0652 51-41-17 95022 м. Сімферопіль вул. Глінки 68 101 Інститут "Річтранспроект" 044 417-32-05 04071 м. Київ 71 вул. Нижній Вал 51 102 ЗАТ ТК "Спецмонтаж" 044 234-93-40 03680 м. Київ вул. Сім'х Сосніних 7-А 103 СЕПРОЦЕМ 0572 949-905 61106 м. Хпрків МСП-2 вул. Плиткова 1-А 104 Луганський НДІ будівельного виробництва 0642 54-47-51 91031 м. Луганськ вул. Димитрова 23-А 150 Шифр організації Найменування організації Телефон факс Адреса організації 105 Сімферопольське відділення "УкрбудНДІпроект" Організація ліквідована 106 Інститут "Укрспецбудпроект" Організація ліквідована 107 Науково-дослідна лабораторія базальтових волокон НАНУ 044 517-09-64 ф. 044 516-85-19 02002 м. Київ вул. Каховська 64 108 Укравтодор 044 227-42-18 03680 ПСМ м. Київ-150 вул. Фізкультури 9 109 НВФ "Інпроект" 044 536-01-00 03133 м. Київ бульв. Л. Українки 26 110 ЦМДБ "Созидатель" ф. 056 744-17-71 т. 056 778-55-93 49000 м. Дніпропетровськ вул. Серова 4 111 Інститут "УкрНДІпроектреставрація" 044 417-53-34 04070 м. Київ Контрактова пл. 4 112 Асоціація "Лісові ресурси" 044 547-88-39 02222 м. Київ-222 а/с 261 113 ЦНТП "Інжзахист" 0654 23-24-79 98637 АРК м Ялта вул. Кірова 81 114 ВАТ "Інститут транспорту нафти" 044 211-35-79 ф. 044 211-30-20 04050 м. Київ вул. Артема 60 115 Харківський "ПромбудНДІпроект" 057 700-39-53 ф. 057 700-39-33 61022 м.Харків майдан Свободи 8 116 Київський "НДІпроектреконструкція" 044 285-08-97 ф. 044 285-45-86 01133 м. Київ бульв. Лесі Українки 26 117 ЛьвівбудмНДІпроект 0322 70-21-00 79034 м. Львів вул. Терновільська 10 118 Харківський промтранспроект 057 340-01-82 ф. 057 330-59-66 61072 м. Харків вул. Тобольська 42 119 ЗАТ "Київсоюзшляхпроект" 044 272-09-16 ф. 044 272-08-29 04053 м. Київ вул. Кудрявська 3/5 120 Фонд Державних національних нормативних документів у галузі будівництва та промисловості будівельних матеріалів 044 286-10-00 ф. 044 286-49-55 01133 м. Київ-133 а/с 85 Бульв. Лесі Українки 26 Примітка. Реквізити МНТКБ та організацій Російської Федерації не надаються. У разі виникнення питань до розроблених цими організаціями нормативних документів слід звертатись до організацій України які здійснюють їх супровід. 151 КНИГА II Стандарти за міжнародною класифікацією стандартів ICS та будівельні норми за реєстраційними номерами До уваги користувачів! Книга II містить ті самі нормативні документи що і книга І але за іншою класифікацією. Додаткові дані про нормативні документи наведені тільки в книзі І. 153 ПЕРЕЛІК СТАНДАРТІВ ЗА МІЖНАРОДНОЮ КЛАСИФІКАЦІЄЮ СТАНДАРТІВ ICS 155 Міжнародна класифікація стандартів ICS Код Назва розділу 1 2 01 Загальні положення. Термінологія. Стандартизація. Документація 03 Соціологія. Послуги. Організування та керування підприємствами. Адміністрування. Транспорт 07 Математика. Природничі науки 11 Система охорони здоров'я 13 Довкілля. Захист довкілля та здоров'я людини. Безпека 17 Метрологія та вимірювання. Фізичні явища 19 Випробовування 21 Механічні системи та складники загальної призначеності 23 Гідравлічні та пневматичні системи і пристрої загальної призначеності 25 Машинобудування 27 Енергетика і теплотехніка 29 Електротехніка 31 Електроніка 33 Телекомунікації. Аудіо- та відеотехніка 35 Інформаційні технології. Конторські машини 37 Технологія отримування зображень 39 Точна техніка. Золотарство ювелірна справа 43 Дорожньо-транспортні засоби 45 Залізнична техніка 47 Суднобудування та морські споруди 49 Авіаційна та космічна техніка 53 Підіймально-транспортне устатковання 55 Пакування і розподіляння товарів 59 Технологія текстильного та шкіряного виробництва 61 Швацька промисловість 65 Сільське господарство 67 Технологія виробництва харчових продуктів 71 Хімічні технології 73 Гірництво та корисні копалини 75 Нафта і суміжні технології 77 Металургія 79 Деревообробча промисловість 81 Скляна та керамічна промисловість 83 Виробництво гуми та пластмас 85 Паперова промисловість 87 Виробництво фарб і барвників 157 91 БУДІВЕЛЬНІ МАТЕРІАЛИ І БУДІВНИЦТВО 91.010 Будівельна промисловість 91.010.01 Будівельна промисловість взагалі 91.010.10 Правові аспекти 91.010.20 Контрактні аспекти 91.010.30 Технічні аспекти 91.010.99 Інші стандарти стосовно будівельної промисловості 91.020 Планування фізичних об'єктів. Планування міст 91.040 Будівництво 91.040.01 Будівництво взагалі 91.040.10 Громадські будівлі 91.040.20 Торговельні та промислові будівлі 91.040.30 Житлові будинки 91.040.99 Інші будівлі 91.060 Елементи будівель 91.060.01 Елементи будівель взагалі 91.060.10 Стіни. Перегородки. Фасади 91.060.20 Покрівлі 91.060.30 Стелі. Підлоги. Сходи 91.060.40 Димарі шахти ліфтів повітропроводи 91.060.50 Двері та вікна 91.060.99 Інші елементи будівель 91.080 Будівельні конструкції 91.080.01 Будівельні конструкції взагалі 91.080.10 Металеві конструкції 91.080.20 Дерев'яні конструкції 91.080.30 Мурування 91.080.40 Бетонні та залізобетонні конструкції 91.080.99 Інші будівельні конструкції 91.090 Зовнішні конструкції 91.100 Будівельні матеріали 91.100.01 Будівельні матеріали взагалі 91.100.10 Цемент. Гіпс. Вапно. Будівельні розчини 91.100.15 Мінеральні матеріали та вироби 91.100.25 Керамічні та теракотові вироби для будівництва 91.100.30 Бетон та вироби з бетону 91.100.40 Вироби з цементу зармованого волокном 91.100.50 Сполучальні та ущільнювальні матеріали 91.100.60 Тепло- та звукоізоляційні матеріали 91.100.99 Інші будівельні матеріали 91.120 Зовнішній та внутрішній захист будівель 91.120.01 Зовнішній та внутрішній захист будівель взагалі 91.120.10 Термоізоляція 91.120.20 Акустика будівель. Звукоізоляція 91.120.25 Сейсмічний захист та захист від вібрації 158 91.120.30 Водонепроникність 91.120.40 Захист від блискавок 91.120.99 Інші стандарти стосовно зовнішнього та внутрішнього захисту будівель 91.140 Устатковання будівель 91.140.01 Обладнання будівель взагалі 91.140.10 Системи центрального опалювання 91.140.30 Системи вентиляції та кондиціювання повітря 91.140.40 Системи газопостачання 91.140.50 Системи електропостачання 91.140.60 Системи водопостачання 91.140.65 Водонагрівальне устатковання 91.140.70 Санітарно-технічне устатковання 91.140.80 Дренажні системи 91.140.90 Ліфти. Ескалатори 91.140.99 Інше обладнання будівель 91.160 Освітлювання 91.160.01 Освітлювання взагалі 91.160.10 Внутрішнє освітлювання 91.160.20 Зовнішнє освітлювання будівель 91.180 Внутрішні опоряджувальні роботи 91.190 Будівельні арматура та інструмент 91.200 Технологія будівництва 91.220 Будівельне устатковання 93 ЦИВІЛЬНЕ БУДІВНИЦТВО 93.010 Цивільне будівництво взагалі 93.020 Земляні роботи. Виймання ґрунту. Будування фундаментів. Підземні роботи 93.030 Зовнішні каналізаційні системи 93.040 Будування мостів 93.060 Будування тунелів 93.080 Технологія дорожнього будівництва 93.080.01 Технологія дорожнього будівництва взагалі 93.080.10 Будування доріг 93.080.20 Дорожньо-будівельні матеріали 93.080.30 Дорожнє устатковання та установки 93.080.40 Освітлювання вулиць та відповідне обладнання 93.080.99 Інші стандарти стосовно технології дорожнього будівництва 93.100 Будування рейкових доріг 93.110 Споруджування линвових транспортних систем 93.120 Будування аеропортів 93.140 Будування водних шляхів і портів 93.160 Будування гідроспоруд 95 Військова техніка 97 Побутова техніка та торговельне устатковання. Відпочинок. Спорт 159 01 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ. ТЕРМІНОЛОГІЯ. СТАНДАРТИЗАЦІЯ. ДОКУМЕНТАЦІЯ 01.040 Словники Позначення Назва ДСТУ Б А.1.1-5-94 Загальні фізико-технічні характеристики та експлуатаційні властивості будівельних матеріалів. Терміни та визначення ДСТУ Б А.1.1-6-94 Теплофізичні випробування матеріалів. Терміни та визначення ДСТУ Б А.1.1-7-94 Метод термічного аналізу матеріалів. Терміни та визначення ДСТУ Б А.1.1-8-94 Метод рентгеноструктурного аналізу матеріалів. Апаратурне оформлення. Терміни та визначення ДСТУ Б А.1.1-9-94 Метод електронної мікроскопії матеріалів. Терміни та визначення ДСТУ Б А.1.1-10-94 Метод мікроскопічного кількісного аналізу структури матеріалів. Терміни та визначення ДСТУ Б А.1.1-11-94 Показники якості і методи оцінки рівня якості продукції. Терміни та визначення ДСТУ Б А.1.1-12-94 Вироби будівельного призначення з мінерального волокна. Терміни та визначення ДСТУ Б А.1.1-13-94 Матеріали дрібноштучні стінові. Терміни та визначення ДСТУ Б А.1.1-14-94 Вироби керамічні личкувальні. Терміни та визначення ДСТУ Б А.1.1-15-94 Перліт. Матеріали та вироби перлітові. Терміни та визначення ДСТУ Б А.1.1-16-94 Матеріали рулонні покрівельні та гідроізоляційні. Терміни та визначення ДСТУ Б А.1.1-17-94 Черепиця керамічна та бетонна. Терміни та визначення ДСТУ Б А.1.1-18-94 Вироби керамічні кислототривкі каналізаційні та дренажні. Терміни та визначення ДСТУ Б А.1.1-19-94 Лінолеум. Терміни та визначення ДСТУ Б А.1.1-20-94 Крейда природна мука вапнякова і доломітова. Терміни та визначення ДСТУ Б А.1.1-21-94 Скло та вироби зі скла будівельного призначення. Терміни та визначення ДСТУ Б А.1.1-22-94 Скло будівельне листове прокатне і тягнуте. Технологія виготовлення. Терміни та визначення ДСТУ Б А.1.1-23-94 Засоби пакетування та контейнери для будівельних матеріалів і виробів. Терміни та визначення ДСТУ Б А.1.1-24-94 Місцеві будівельні матеріали. Терміни та визначення ДСТУ Б А.1.1-25-94 Ґрунти. Терміни та визначення ДСТУ Б А.1.1-26-94 Відходи промисловості для будівельних виробів. Терміни та визначення ДСТУ Б А.1.1-27-94 Матеріали будівельні. Дефекти. Терміни та визначення ДСТУ Б А.1.1-28-94 Вироби полімерні погонажні профільні та оздоблювальні стінові рулонні і листові . Терміни та визначення ДСТУ Б А.1.1-29-94 Мастики покрівельні гідро- і пароізоляційні та приклеювальні. Терміни та визначення ДСТУ Б А.1.1-30-94 Вермикуліт. Матеріали та вироби на його основі. Терміни та визначення ДСТУ Б А.1.1-31-94 Сировина глиниста для виробництва штучних пористих заповнювачів. Терміни та визначення ДСТУ Б А.1.1-32-94 Вироби будівельного призначення із природного каменю. Терміни та визначення ДСТУ Б А.1.1-33-94 Вироби гіпсові звукопоглинаючі та звукоізоляційні. Терміни та визначення ДСТУ Б А.1.1-34-94 Вироби санітарно-технічні керамічні. Терміни та визначення ДСТУ Б А.1.1-35-94 Бетон легкий на пористих заповнювачах. Терміни та визначення ДСТУ Б А.1.1-36-94 Гіпс та інші місцеві в'яжучі. Гіпс сиромолотий. Терміни та визначення ДСТУ Б А.1.1-37-94 Каолін збагачений для керамічних виробів. Терміни та визначення ДСТУ Б А.1.1-38-94 Будівельні вироби з пористої кераміки. Терміни та визначення 160 ДСТУ Б А.1.1-39-94 Методи контролю якості сировини та будівельних матеріалів. Дилатометрія калориметрія і колориметрія. Терміни та визначення ДСТУ Б А.1.1-40-94 Поляризаційно-оптичні вимірювання напруги будівельних матеріалів і конструкцій. Терміни та визначення ДСТУ Б А.1.1-41-94 Сировина природна для виробництва силікатних виробів. Вироби вапнянокремнеземисті. Терміни та визначення ДСТУ Б А.1.1-42-94 Сировина природна неглиниста для виробництва штучних пористих заповнювачів. Терміни та визначення ДСТУ Б А.1.1-43-94 Ресурсозбереження. Терміни та визначення ДСТУ Б А.1.1-44-94 Сировина мінеральна для виробництва в'яжучих речовин. Терміни та визначення ДСТУ Б А.1.1-45-94 Покриття лакофарбові будівельні. Терміни та визначення ДСТУ Б А.1.1-46-94 Матеріали будівельні. Методи визначення мінералогічного складу. Терміни та визначення ДСТУ Б А.1.1-47-94 Хімічні добавки для бетонів. Терміни та визначення ДСТУ Б А.1.1-48-94 Матеріали будівельні. Методи визначення теплофізичних властивостей. Терміни та визначення ДСТУ Б А.1.1-49-94 Матеріали будівельні. Методи фізико-хімічних досліджень. Терміни та визначення ДСТУ Б А.1.1-50-94 Добавки активні мінеральні. Терміни та визначення ДСТУ Б А.1.1-51-94 Реологічні властивості цементних паст і розчинів. Терміни та визначення ДСТУ Б А.1.1-52-94 Матеріали будівельні. Методи визначення дисперсності в'яжучих речовин. Терміни та визначення ДСТУ Б А.1.1-53-94 Методи визначення пористості. Терміни та визначення ДСТУ Б А.1.1-54-94 Сировина глиниста для виробництва керамічних будівельних матеріалів. Терміни та визначення ДСТУ Б А.1.1-55-94 Природні піски для виробництва будівельних матеріалів. Терміни та визначення ДСТУ Б А.1.1-56-94 Гірські породи для виробництва нерудних будівельних матеріалів. Терміни та визначення ДСТУ Б А.1.1-57-95 Технологія важких бетонів і залізобетонних виробів. Складування зберігання та транспортування матеріалів і напівфабрикатів. Терміни та визначення ДСТУ Б А.1.1-58-95 Технологія важких бетонів та залізобетонних виробів. В'яжучі системи. Терміни та визначення ДСТУ Б А.1.1-59-95 Технологія важких бетонів та залізобетонних виробів. Бетонні розчинні суміші та бетони. Терміни та визначення ДСТУ Б А.1.1-60-95 Технологія важких бетонів та залізобетонних виробів. Арматурні вироби та закладні елементи. Терміни та визначення ДСТУ Б А.1.1-61-95 Технологія важких бетонів та залізобетонних виробів. Формування виробів. Терміни та визначення ДСТУ Б А.1.1-62-95 Технологія важких бетонів та залізобетонних виробів. Теплова обробка виробів. Терміни та визначення ДСТУ Б А.1.1-63-95 Технологія важких бетонів та залізобетонних виробів. Розпалублення доводка складування та зберігання виробів. Терміни та визначення ДСТУ Б А.1.1-64-95 Будівельні матеріали бетони та вироби. Контроль якості технологічних процесів і продукції. Терміни та визначення ДСТУ Б А.1.1-65-95 Система технічного обслуговування і ремонту будівельних машин. Терміни та визначення 161 ДСТУ Б А.1.1-66-95 Капітальні вкладення основні фонди. Терміни та визначення ДСТУ Б А.1.1-68-95 Конкурентоспроможність і товаропросування будівельних матеріалів та виробів на зовнішніх ринках. Терміни та визначення ДСТУ Б А.1.1-69-99 Заповнювачі пористі. Терміни та визначення ДСТУ Б А.1.1-70-2000 Технологія важких бетонів та залізобетонних виробів. Форми для виготовлення бетонних і залізобетонних виробів. Терміни та визначення ДСТУ Б А.1.1-71-2000 Технологія важких бетонів та залізобетонних виробів. Обладнання для виробництва бетонних і залізобетонних виробів. Терміни та визначення ДСТУ Б А.1.1-72-2000 Екологічні характеристики будівельних матеріалів. Терміни та визначення ДСТУ Б А.1.1-74-2004 Вироби замкові та скоб'яні. Терміни та визначення ДСТУ Б А.1.1-76-2006 Пінополіуретани монтажні монтажні піни . Терміни та визначення понять ДСТУ Б В.2.1-2-96 ГОСТ 251 00-95 Ґрунти. Класифікація ДСТУ Б В.2.7-11-94 Добавки для виробництва штучних пористих заповнювачів. Класифікація ДСТУ Б В.2.7-12-94 Сировина для виробництва пористих заповнювачів. Класифікація ДСТУ Б В.2.7-29-95 Дрібні заповнювачі природні із відходів промисловості штучні для будівельних матеріалів виробів конструкцій та робіт. Класифікація ДСТУ Б В.2.7-60-97 Сировина глиниста для виробництва керамічних будівельних матеріалів. Класифікація ДСТУ Б В.2.7-65-97 Добавки для бетонів і будівельних розчинів. Класифікація ДСТУ Б В.2.7-74-98 Крупні заповнювачі природні із відходів промисловості штучні для будівельних матеріалів виробів конструкцій та робіт. Класифікація ДСТУ Б В.2.7-91-99 В'яжучі мінеральні. Класифікація ДСТУ 2388-94 Системи вентиляційні. Терміни та визначення ДСТУ 2411-94 Дробарки. Терміни та визначення ДСТУ 2460-94 Устаткування для виготовлення об'ємних залізобетонних блоків. Терміни та визначення ДСТУ 2469-94 Котки дорожні. Терміни та визначення ДСТУ 2569-94 Водопостачання і каналізація. Терміни та визначення ДСТУ 3061-95 Машини для улаштування бетонних покриттів. Терміни та визначення ДСТУ 3091-96 Установки асфальтозмішувальні. Терміни та визначення ДСТУ 3097-95 Обладнання для заготовлювання арматурних сталі та сіток. Терміни та визначення ДСТУ 3241-95 Лінії формувальні для виготовлення залізобетонних виробів. Терміни та визначення ДСТУ 3312-96 Трубоукладачі. Терміни та визначення ДСТУ 3313-96 Автогрейдери. Терміни та визначення ДСТУ 3552-97 Ліфти пасажирські та вантажні. Терміни та визначення ДСТУ ISO 3649-2003 Обладнання для очищення повітря або інших газів. Словник термінів ДСТУ ISO 6584-2003 Обладнання очищувальне для повітря та інших газів. Класифікація пиловловлювачів ГОСТ 14612-69 Копры и копровое оборудование для свайных работ. Термины и определения ГОСТ 16381-77 Материалы и изделия строительные теплоизоляционные. Классификация и общие технические требования ГОСТ 17241-71 Материалы и изделия полимерные для покрытия полов. Классификация ГОСТ 17520-72 Снаряды землесосные общего назначения. Термины и определения ГОСТ 19185-73 Гидротехника. Основные понятия. Термины и определения ГОСТ 22582-77 Установки мостостроительные. Термины и определения 162 ГОСТ 22583-77 Мосты механизированные. Термины и Определения ГОСТ 23464-79 Цементы. Классификация ГОСТ 23478-79 Опалубка для возведения монолитных бетонных и железобетонных конструкций. Классификация и общие технические требования ГОСТ 23499-79 Материалы и изделия строительные звукопоглощающие и звукоизоляционные. Классификация и общие технические требования ГОСТ 23903-79 Пути водные внутренние и их навигационное оборудование. Термины и Определения ГОСТ 24259-80 Оснастка монтажная для временного закрепления и выверки конструкций зданий. Классификация и общие технические требования ГОСТ 24369-86 Объекты стандартизации в строительстве. Общие положения ГОСТ 24404-80 Изделия из древесины и древесных материалов. Покрытия лакокрасочные. Классификация и обозначения ГОСТ 24640-91 Добавки для цементов. Классификация ГОСТ 25032-81 Средства грузозахватные. Классификация и общие технические требования ГОСТ 25192-82 Бетоны. Классификация и общие технические требования ГОСТ 25621-83 Материалы и изделия полимерные строительные герметизирующие и уплотняющие. Классификация и общие технические требования ГОСТ 25957-83 Здания и сооружения мобильные инвентарные . Классификация. Термины и определения ГОСТ 26966-86 Сооружения водозаборные водосборные и затворы. Термины и определения СТ СЭВ 4419-83 Защита от коррозии в строительстве. Конструкции строительные. Термины и определения СТ СЭВ 4927-84 Изделия асбестоцементные. Классификация СТ СЭВ 5058-85 Защита от коррозии в строительстве. Добавки для повышения стойкости бетона. Классификация СТ СЭВ 5980-87 Защита от коррозии в строительстве. Конструкции деревянные. Классификация агрессивных сред 163 01.100 Технічні кресленики ДСТУ Б А.2.4-1-95 ГОСТ 21.206-93 СПДБ. Умовні позначення трубопроводів ДСТУ Б А.2.4-2-95 ГОСТ 21.204-93 СПДБ. Умовні графічні позначення і зображення елементів генеральних планів та споруд транспорту ДСТУ Б А.2.4-3-95 ГОСТ 21.408-93 СПДБ. Правила виконання робочої документації автоматизації технологічних процесів ДСТУ Б А.2.4-4-99 ГОСТ 21.101-97 СПДБ. Основні вимоги до проектної та робочої документації ДСТУ Б А.2.4-5-95 ГОСТ 21.001-93 СПДБ. Система проектної документації для будівництва. Загальні положення ДСТУ Б А.2.4-6-95 ГОСТ 21.508-93 СПДБ. Правила виконання робочої документації генеральних планів підприємств споруд та житлово-цивільних об'єктів ДСТУ Б А.2.4-7-95 ГОСТ 21.501-93 СПДБ. Правила виконання архітектурно-будівельних робочих креслень ДСТУ Б А.2.4-8-95 ГОСТ 21.205-93 СПДБ. Умовні позначення елементів санітарно-технічних систем ДСТУ Б А.2.4-9-95 ГОСТ 21.405-93 СПДБ. Правила виконання робочої документації теплової ізоляції обладнання і трубопроводів ДСТУ Б А.2.4-10-95 ГОСТ 21.110-95 СПДБ. Правила виконання специфікації обладнання виробів і матеріалів ДСТУ Б А.2.4-11-95 ГОСТ 21.114-95 СПДБ. Правила виконання ескізних креслень загальних видів нетипових виробів ДСТУ Б А.2.4-12-95 ГОСТ 21.606-95 СПДБ. Правила виконання робочої документації тепломеханічних рішень котелень ДСТУ Б А.2.4-13-97 ГОСТ 21.302-96 СПДБ. Умовні графічні позначення в документації з інженерно-геологічних вишукувань ГОСТ 21.002-81 СПДС. Нормоконтроль проектно-сметной документации ГОСТ 21.112-87 СПДС. Подъемно-транспортное оборудование. Условные изображения ГОСТ 21.113-88 СПДС. Обозначения характеристик точности ГОСТ 21.203-78 СПДС. Правила учета и хранения подлинников проектной документации ГОСТ 21.401-88 СПДС. Технология производства. Основные требования к рабочим чертежам ГОСТ 21.402-83 СПДС. Антикоррозионная защита технологических аппаратов газоходов и трубопроводов. Рабочие чертежи ГОСТ 21.403-80 СПДС. Обозначения условные графические в схемах. Оборудование энергетическое ГОСТ 21.404-85 СПДС. Автоматизация технологических процессов. Обозначения условные приборов и средств автоматизации в схемах ГОСТ 21.406-88 СПДС. Проводные средства связи. Обозначения условные графические на схемах и планах ГОСТ 21.507-81 СПДС. Интерьеры. Рабочие чертежи ГОСТ 21.510-83 СПДС. Пути железнодорожные. Рабочие чертежи ГОСТ 21.511-83 СПДС. Автомобильные дороги. Земляное полотно и дорожная одежда. Рабочие чертежи ГОСТ 21.513-83 СПДС. Антикоррозионная защита конструкций зданий и сооружений. Рабочие чертежи ГОСТ 21.601-79 СПДС. Водопровод и канализация. Рабочие чертежи 164 ГОСТ 21.602-79 СПДС. Отопление вентиляция и кондиционирование воздуха. Рабочие чертежи ГОСТ 21.603-80 СПДС. Связь и сигнализация. Рабочие чертежи ГОСТ 21.604-80 СПДС. Водоснабжение и канализация. Наружные сети. Рабочие чертежи ГОСТ 21.605-82 СПДС. Сети тепловые тепломеханическая часть . Рабочие чертежи ГОСТ 21.607-82 СПДС. Электрическое освещение территории промышленных предприятий. Рабочие чертежи ГОСТ 21.608-84 СПДС. Внутреннее электрическое освещение. Рабочие чертежи ГОСТ 21.609-83 СПДС. Газоснабжение. Внутренние устройства. Рабочие чертежи ГОСТ 21.610-85 СПДС. Газоснабжение. Наружные газопроводы. Рабочие чертежи ГОСТ 21.611-85 СПДС. Централизованное управление энергоснабжением. Условные графические и буквенные обозначения вида и содержания информации ГОСТ 21.613-88 СПДС. Силовое электрооборудование. Рабочие чертежи ГОСТ 21.614-88 СПДС. Изображения условные графические электрооборудования и проводок на планах ГОСТ 21.615-88 СПДС. Правила выполнения чертежей гидротехнических сооружений ГОСТ 21.616-88 СПДС. Правила выполнения чертежей гидромелиоративных линейных сооружений ГОСТ 23009-78 Конструкции и изделия бетонные и железобетонные сборные. Условные обозначения марки ГОСТ 26047-83 Конструкции строительные стальные. Условные обозначения марки 165 03 СОЦІОЛОГІЯ. ПОСЛУГИ. ОРГАНІЗУВАННЯ ТА КЕРУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ. АДМІНІСТРУВАННЯ. ТРАНСПОРТ 03.100 Організування та керування підприємствами Позначення Назва ДСТУ Б А.3.1-6-96 Матеріали і вироби будівельні. Порядок розроблення і постановка на виробництво 166 03.120 Якість Позначення Назва ДСТУ Б В.2.5-5-96 Прилади опалювальні. Номенклатура показників якості ДСТУ Б В.2.7-16-95 Матеріали стінові кам'яні. Номенклатура показників якості ДСТУ Б В.2.7-66-98 Цементи. Номенклатура показників якості ГОСТ 4.200-78 СПКП. Строительство. Основные положения ГОСТ 4.201-79 СПКП. Строительство. Материалы и изделия теплоизоляционные. Номенклатура показателей ГОСТ 4.202-79 СПКП. Строительство. Изделия асбестоцементные. Номенклатура показателей ГОСТ 4.204-79 СПКП. Строительство. Материалы вяжущие: известь гипс и вещества вяжущие на их основе. Номенклатура показателей ГОСТ 4.205-79 СПКП. Строительство. Стекло строительное и изделия из стекла и шлакоситалла. Номенклатура показателей ГОСТ 4.207-79 СПКП. Строительство. Плиты древесно-волокнистые. Номенклатура показателей ГОСТ 4.208-79 СПКП. Строительство. Конструкции деревянные клееные. Номенклатура показателей ГОСТ 4.209-79 СПКП. Строительство. Материалы и изделия звукопоглощающие и звукоизоляционные. Номенклатура показателей ГОСТ 4.211-80 СПКП. Строительство. Материалы строительные нерудные и заполнители для бетона пористые. Номенклатура показателей ГОСТ 4.212-80 СПКП. Строительство. Бетоны. Номенклатура показателей ГОСТ 4.215-81 СПКП. Строительство. Приборы для окон и дверей. Номенклатура показателей ГОСТ 4.217-81 СПКП. Строительство. Формы для изготовления железобетонных изделий. Номенклатура показателей ГОСТ 4.219-81 СПКП. Строительство. Материалы облицовочные из природного камня и блоки для их изготовления. Номенклатура показателей ГОСТ 4.220-82 СПКП. Строительство. Панели легкие ограждающие с утеплителем из пенопласта. Номенклатура показателей ГОСТ 4.221-82 СПКП. Строительство. Строительные конструкции и изделия из алюминиевых сплавов. Номенклатура показателей ГОСТ 4.223-83 СПКП. Строительство. Изделия паркетные. Номенклатура показателей ГОСТ 4.224-83 СПКП. Строительство. Материалы и изделия полимерные строительные герметизирующие и уплотняющие. Номенклатура показателей ГОСТ 4.226-83 СПКП. Строительство. Окна двери и ворота деревянные. Номенклатура показателей ГОСТ 4.227-83 СПКП. Строительство. Трубы чугунные и пластмассовые канализационные и фасонные части к ним и муфты чугунные для асбестоцементных напорных труб. Номенклатура показателей ГОСТ 4.228-83 СПКП. Строительство. Материалы клеящие полимерные. Номенклатура показателей ГОСТ 4.229-83 СПКП. Строительство. Пластики бумажно-слоистые декоративные. Номенклатура показателей ГОСТ 4.230-83 СПКП. Строительство. Материалы отделочные и изделия облицовочные полимерные. Номенклатура показателей ГОСТ 4.250-79 СПКП. Строительство. Бетонные и железобетонные изделия и конструкции. Номенклатура показателей ГОСТ 4.251-79 СПКП. Строительство. Кровли. Номенклатура показателей ГОСТ 4.252-84 СПКП. Строительство. Здания мобильные инвентарные . Номенклатура показателей ГОСТ 4.253-80 СПКП. Строительство. Конструкции стальные. Номенклатура показателей ГОСТ 4.476-87 СПКП. Эскалаторы. Номенклатура показателей 167 13 ДОВКІЛЛЯ. ЗАХИСТ ДОВКІЛЛЯ ТА ЗДОРОВ'Я ЛЮДИНИ. БЕЗПЕКА 13.080 Якість ґрунту. Ґрунтознавство Позначення Назва ДСТУ Б В.2.1-1-95 ГОСТ 5686-94 Ґрунти. Метод польових випробувань палями ДСТУ Б В.2.1-3-96 ГОСТ 30416-96 Ґрунти. Лабораторні випробування. Загальні положення ДСТУ Б В.2.1-4-96 ГОСТ 12248-96 Ґрунти. Методи лабораторного визначення характеристик міцності та деформованості ДСТУ Б В.2.1-5-96 ГОСТ 20522-96 Ґрунти. Методи статистичної обробки результатів випробувань ДСТУ Б В.2.1-6-2000 ГОСТ 30672-99 Ґрунти. Польові випробування. Загальні положення ДСТУ Б В.2.1-7-2000 ГОСТ 20276-99 Ґрунти. Методи польового визначення характеристик міцності і деформованості ДСТУ Б В.2.1-8-2001 ГОСТ 12071-2000 Ґрунти. Відбирання упакування транспортування і зберігання зразків ДСТУ Б В.2.1-9-2002 ГОСТ 19912-2001 Ґрунти. Методи польових випробувань статичним і динамічним зондуванням ГОСТ 5180-84 Грунты. Методы лабораторного определения физических характеристик ГОСТ 12536-79 Грунты. Методы лабораторного определения гранулометрического зернового и микроагрегатного состава ГОСТ 22733-77 Грунты. Метод лабораторного определения максимальной плотности ГОСТ 23061-90 Грунты. Методы радиоизотопных измерений плотности и влажности ГОСТ 23161-78 Грунты. Методы лабораторного определения характеристик просадочности ГОСТ 23278-78 Грунты. Методы полевых испытаний проницаемости ГОСТ 23740-79 Грунты. Методы лабораторного определения содержания органических веществ ГОСТ 24143-80 Грунты. Методы лабораторного определения характеристик набухания и усадки ГОСТ 24846-81 Грунты. Методы измерения деформаций оснований зданий и сооружений ГОСТ 24847-81 Грунты. Методы определения глубины сезонного промерзания ГОСТ 25358-82 Грунты. Метод полевого определения температуры ГОСТ 25584-90 Грунты. Методы лабораторного определения коэффициента фильтрации ГОСТ 26262-84 Грунты. Методы полевого определения глубины сезонного оттаивания ГОСТ 26263-84 Грунты. Метод лабораторного определения теплопроводности мерзлых грунтов ГОСТ 27217-87 Грунты. Метод полевого определения удельных касательных сил морозного пучения ГОСТ 28514-90 Строительная геотехника. Определение плотности грунтов методом замещения объема ГОСТ 28622-90 Грунты. Метод лабораторного определения степени пучинистости 168 13.100 Професійна безпека Позначення Назва ДСТУ-Н Б.А.3.2-1:2007 Система стандартів безпеки праці в будівництві. Настанова щодо визначення небезпечних і шкідливих факторів та захисту від їх впливу при виробництві будівельних матеріалів і виробів та їх використанні в процесі зведення та експлуатації об'єктів будівництва ГОСТ 12.1.013-78 ССБТ. Строительство. Электробезопасность. Общие требования ГОСТ 12.1.046-85 ССБТ. Строительство. Нормы освещения строительных площадок ГОСТ 12.2.004-75 ССБТ. Машины и механизмы специальные для трубопроводного строительства. Требования безопасности ГОСТ 12.2.011-75 ССТБ. Машины строительные и дорожные. Общие требования безопасности ГОСТ 12.2.120-88 ИСО 3411-82 ИСО 3449-80 ИСО 3457-79 ИСО 3471-80 ИСО 3789-1-81 ИСО 3789-2-82 ИСО 4253-77 ИСО 4552-82 ИСО 5353-78 ИСО 5700-84 ИСО 601 1-78 ИСО 6405-82 ИСО 6682-86 ИСО 6683-81 Кабины и рабочие места операторов тракторов самоходных строительно-дорожных машин одноосных тягачей карьерных самосвалов и самоходных сельскохозяйственных машин. Общие требования безопасности ГОСТ 12.3.006-75 ССБТ. Эксплуатация водопроводных и канализационных сооружений и сетей. Общие требования безопасности ГОСТ 12.3.016-87 ССБТ. Строительство. Работы антикоррозионные. Требования безопасности ГОСТ 12.3.018-79 ССБТ. Системы вентиляционные аэродинамических испытаний ГОСТ 12.3.033-84 ССБТ. Строительные машины. Общие требования безопасности при эксплуатации ГОСТ 12.3.035-84 ССБТ. Строительство. Работы окрасочные. Требования безопасности ГОСТ 12.3.038-85 ССБТ. Строительство. Работы по тепловой изоляции оборудования и трубопроводов. Требования безопасности ГОСТ 12.3.040-86 ССБТ. Строительство. Работы кровельные и гидроизоляционные. Требования безопасности ГОСТ 12.4.021-75 ССБТ. Системы вентиляционные. Общие требования ГОСТ 12.4.059-89 ССБТ. Строительство. Ограждения предохранительные инвентарные. Общие технические условия ГОСТ 12.4.087-84 ССБТ. Строительство. Каски строительные. Технические условия ГОСТ 12.4.089-86 ССБТ. Строительство. Пояса предохранительные. Общие технические условия ГОСТ 12.4.107-82 ССБТ. Строительство. Канаты страховочные. Общие технические требования РСТ УССР 1987-88 Ремонт міських доріг та тротуарів. Вимоги безпеки РСТ УССР 1988-88 Ремонт міських мостів шляхопроводів і тунелів. Вимоги безпеки РСТ УССР 1997-90 Роботи по приготуванню асфальтобетонних сумішей. Вимоги безпеки 169 РСТ УССР 1998-90 Роботи по приготуванню дорожніх емульсій і паст. Вимоги безпеки РСТ УССР 2004-90 Роботи по приготуванню цементно-бетонних сумішей. Вимоги безпеки РСТ УССР 2005-90 Роботи по приготуванню органічних в'яжучих матеріалів з добавками. Вимоги безпеки РСТ УССР 2007-90 Роботи по виготовленню залізобетонних та бетонних виробів для ремонту міських доріг майданів та тротуарів. Вимоги безпеки 170 17 МЕТРОЛОГІЯ ТА ВИМІРЮВАННЯ. ФІЗИЧНІ ЯВИЩА 17.040 Лінійне і кутове вимірювання Позначення Назва ГОСТ 18957-73 Тензометры для измерения линейных деформаций строительных материалов и конструкций. Общие технические условия ГОСТ 21778-81 Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Основные положения ГОСТ 21779-82 Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Технологические допуски ГОСТ 21780-83 Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Расчет точности ГОСТ 23615-79 Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Статистический анализ точности ГОСТ 23616-79 Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Контроль точности ГОСТ 26433.0-85 Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Правила выполнения измерений. Общие положения ГОСТ 26433.1-89 Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Правила выполнения измерений. Элементы заводского изготовления ГОСТ 26607-85 Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Функциональные допуски ГОСТ 28984-91 Модульная координация размеров в строительстве. Основные положения 171 19 ВИПРОБУВАННЯ Позначення Назва ДСТУ Б А.2.4-14-2005 Автоматизовані системи технічного діагностування будівельних конструкцій. Технічне завдання ДСТУ Б В.1.1-2-97 ГОСТ 30402-96 Матеріали будівельні. Метод випробування на займистість ДСТУ Б В.1.1-4-98 Будівельні конструкції. Методи випробувань на вогнестійкість. Загальні вимоги ДСТУ Б В.1.1-6-2001 Двері і ворота. Методи випробувань на вогнестійкість ДСТУ Б В.1.1-8-2003 Кабельні проходки. Метод випробувань на вогнестійкість ДСТУ Б В.1.1-9-2003 Підвісні стелі. Метод випробування на вогнестійкість ДСТУ Б В.1.1-10-2004 Матеріали будівельні. Метод випробувань на поширення полум'я по вертикальних поверхнях у горизонтальному напрямку ДСТУ Б В.1.1-11-2005 Електричні кабельні лінії. Метод випробування на вогнестійкість ДСТУ Б В.1.1-13:2007 EN 1365-3:1999 NEQ Захист від пожежі. Балки. Метод випробування на вогнестійкість ДСТУ Б В.1.1-14:2007 EN 1365-4:1999 NEQ Захист від пожежі. Колони. Метод випробування на вогнестійкість ДСТУ Б В.1.1-15:2007 EN 1364-1:1999. NEQ Захист від пожежі. Перегородки. Метод випробування на вогнестійкість ДСТУ Б В.1.1-16:2007 EN 1365-1:1999 NEQ Захист від пожежі. Повітроводи. Метод випробування на вогнестійкість ДСТУ Б В.1.1-17:2007 EN 1381-4:2002f NEQ Захист від пожежі. Вогнезахисні перекриття для будівельних несучих металевих конструкцій. Метод визначення вогнезахисної здатності ДСТУ Б В.1.1-18:2007 Захист від пожежі. Споруди та фрагменти будівель. Методи натурних вогневих випробувань. Загальні вимоги ДСТУ Б В.1.1-19:2007 EN 1365-1:1999 NEQ Захист від пожежі. Несучі стіни. Метод випробування на вогнестійкість ДСТУ Б В.1.1-20:2007 EN 1365-2:1999 NEQ Захист від пожежі. Перекриття та покриття. Метод випробування на вогнестійкість ДСТУ Б В.2.2-6-97 ГОСТ 24940-96 Методи вимірювання освітленості ДСТУ Б В.2.3-2-97 ГОСТ 30413-96 Дороги автомобільні. Метод визначення коефіцієнта зчеплення колеса автомобіля з дорожнім покриттям ДСТУ Б В.2.3-3-2000 ГОСТ 30412-96 Дороги автомобільні та аеродроми. Методи вимірювань нерівностей основ і покриттів ДСТУ Б В.2.3-8-2003 Дорожнє покриття. Методи вимірювання зчіпних якостей ДСТУ Б В.2.3-13:2006 Огородження дорожні першої групи. Порядок проведення натурних випробувань ДСТУ Б В.2.6-4-95 ГОСТ 22904-93 Конструкції залізобетонні. Магнітний метод визначення товщини захисного шару бетону і розташування арматури ДСТУ Б В.2.6-7-95 ГОСТ 8829-94 Вироби будівельні бетонні та залізобетонні збірні. Методи випробувань навантажуванням. Правила оцінки міцності жорсткості та тріщиностійкості ДСТУ Б В.2.6-10-96 Конструкції сталеві будівельні. Методи випробування навантажуванням ДСТУ Б В.2.6-16-2000 ГОСТ 30109-94 Двері дерев'яні. Методи випробувань на опір злому 172 ДСТУ Б В.2.6-17-2000 ГОСТ 26602.1-99 Блоки віконні та дверні Методи визначення опору теплопередачі ДСТУ Б В.2.6-18-2000 ГРСТ 26602.2-99 Блоки віконні та дверні. Методи визначення повітро- та водопроникності ДСТУ Б В.2.6-19-2000 ГОСТ 26602.3-99 Блоки віконні та дверні. Метод визначення звукоізоляції ДСТУ Б В.2.6-20-2000 ГОСТ 26602.4-99 Блоки віконні та дверні. Метод визначення загального коефіцієнта пропускання світла ДСТУ Б В.2.6-26-2004 ГОСТ 30779-2001 Склопакети будівельного призначення. Метод визначення опору атмосферним впливам і оцінки довговічності ДСТУ Б В.2.6-27:2005 Автоматизовані системи технічного діагностування будівельних конструкцій. Види випробувань ДСТУ Б В.2.6-29:2006 ГОСТ 19091-2000 Замки і заскочки для дверей. Методи випробувань ДСТУ Б В.2.7-10-95 ГОСТ 30062-93 Арматура стержньова для залізобетонних конструкцій. Вихрострумний метод контролю характеристик міцності ДСТУ Б В.2.7-13-95 ГОСТ 26302-93 Скло. Методи визначення коефіцієнтів направленого пропускання і відбиття світла ДСТУ Б В.2.7-19-95 ГОСТ 30244-94 Матеріали будівельні. Методи випробувань на горючість ДСТУ Б В.2.7-26-95 Сировина глиниста. Метод визначення чутливості глин до сушіння ДСТУ Б В.2.7-38-95 ГОСТ 17177-94 Матеріали і вироби будівельні теплоізоляційні. Методи випробувань ДСТУ Б В.2.7-40-95 ГОСТ 30256-94 Матеріали і вироби будівельні. Метод визначення теплопровідності циліндричним зондом ДСТУ Б В.2.7-41-95 ГОСТ 30290-94 Матеріали і вироби будівельні. Метод визначення теплопровідності поверхневим перетворювачем ДСТУ Б В.2.7-42-97 Методи визначення водопоглинання густини і морозостійкості будівельних матеріалів і виробів ДСТУ Б В.2.7-44-96 Цементи відбір і підготовка проб ДСТУ Б В.2.7-47-96 ГОСТ 10060.0-95 Бетони. Методи визначення морозостійкості. Загальні вимоги ДСТУ Б В.2.7-48-96 ГОСТ 10060.1-95 Бетони. Базовий перший метод визначення морозостійкості ДСТУ Б В.2.7-49-96 ГОСТ 10060.2-95 Бетони. Прискорені методи визначення морозостійкості при багаторазовому заморожуванні та відтаванні ДСТУ Б В.2.7-50-96 ГОСТ 10060.3-95 Бетони. Дилатометричний метод прискореного визначення морозостійкості ДСТУ Б В.2.7-51-96 ГОСТ 10060.4-95 Бетони. Структурно-механічний метод прискореного визначення морозостійкості ДСТУ Б В.2.7-54-96 ГОСТ 30301-95 Вироби азбестоцементні. Правила приймання ДСТУ Б В.2.7-57-96 ГОСТ 30353-95 Підлоги. Метод випробування на стійкість до ударних дій 173 ДСТУ Б В.2.7-68-98 ГОСТ 30548-97 Полотна неткані підоснова для лінолеуму. Методи випробувань ДСТУ Б В.2.7-69-98 ГОСТ 30459-96 Добавки для бетонів. Методи визначення ефективності ДСТУ Б В.2.7-70-98 ГОСТ 30444-97 Матеріали будівельні. Метод випробування на розповсюдження полум'я ДСТУ Б В.2.7-71-98 ГОСТ 8269.0-97 Щебінь і гравій із щільних гірських порід і відходів промислового виробництва для будівельних робіт. Методи фізико-механічних випробувань ДСТУ Б В.27-72-98 ГОСТ 8269.1-97 Щебінь і гравій із щільних гірських порід і відходів промислового виробництва для будівельних робіт. Методи хімічного аналізу ДСТУ Б В.2.7-81-98 Бітуми нафтові дорожні в'язкі. Метод визначення показника зчеплення з поверхнею скла та кам'яних матеріалів ДСТУ Б В.2.7-83-99 ГОСТ 2678-94 Матеріали рулонні покрівельні та гідроізоляційні. Методи випробувань ДСТУ Б В.2.7-84-99 ГОСТ 26589-94 Мастики покрівельні та гідроізоляційні. Методи випробувань ДСТУ Б В.2.7-86-99 ГОСТ 26798.1-96 Цементи тампонажні. Методи випробувань ДСТУ Б В.2.7-87-99 ГОСТ 26798.2-96 Цементи тампонажні типів 1-G та 1-Н. Методи випробувань ДСТУ Б В.2.7-89-99 ГОСТ 1280 1-98 Матеріали на основі органічних в'яжучих для дорожнього і аеродромного будівництва. Методи випробувань ДСТУ Б В.2.7-100-2000 ГОСТ 25094-94 Добавки активні мінеральні для цементів. Методи випробувань ДСТУ Б В.2.7-105-2000 ГОСТ 7076-99 Матеріали і вироби будівельні. Метод визначення теплопровідності і термічного опору при стаціонарному тепловому режимі ДСТУ Б В.2.7-113-2002 ГОСТ 25945-98 Матеріали і вироби полімерні будівельні герметизуючі нетвердкі. Методи випробувань ДСТУ Б В.2.7-114-2002 ГОСТ 10181-2000 Суміші бетонні. Методи випробувань ДСТУ Б В.2.7-118-2002 ГОСТ 27180-2001 Плитки керамічні. Методи випробувань ДСТУ EN 196-1:2007 Методи випробування цементу. Частина 1. Визначення міцності ДСТУ EN 196-3:2007 Методи випробування цементу. Частина 3. Визначення строків тужавлення та рівномірності зміни об'єму ДСТУ EN 196-6:2007 Методи випробування цементу. Частина 6. Визначення тонкості помелу ДСТУ EN 383-2003 Конструкція з пиломатеріалу. Методи випробування. Визначення міцності з'єднання і оцінювання основи дія штифтових кріпильних елементів ДСТУ EN 984:2005 Покриви текстильні на підлогу. Метод визначення поверхневої щільності лицьового шару на підлогу ДСТУ ENV 1629:2005 Вікна двері та жалюзі. Тривкість щодо зламування. Метод випробування на тривкість щодо динамічного навантаження ДСТУ ENV 1630:2005 Вікна двері та жалюзі. Тривкість щодо зламування. Метод випробування на тривкість щодо спроб ручного зламування 174 ДСТУ EN 1886:2005 Системи вентиляції та кондиціонування повітря. Кондиціонери повітря центральні. Механічні характеристики. Випробування ДСТУ EN 12599:2005 Системи вентиляції та кондиціонування повітря. Процедури випробування та методи вимірювання під час здавання в експлуатацію систем вентиляції та кондиціонування повітря ДСТУ ISO 18738:2004 Ліфти елеватори . Вимірювання параметрів якості руху ліфта ДСТУ 3186-95 Системи вентиляційні. Методи випробування повітряних фільтрів. ДСТУ 3971-2000 Установки для термовологісного оброблення збірних бетонних і залізобетонних виробів і конструкцій. Методи обчислення витрат теплової енергії ДСТУ 4035-2001 Енергозбереження. Будівлі та споруди. Методи вимірювання поверхневої густини потоків та визначення коефіцієнтів теплообміну між огороджувальними конструкціями ДСТУ 4319-2004 Повітряні фільтри до загальної вентиляції. Визначення характеристик фільтрування ГОСТ 8.136-74 ГСИ. Прессы гидравлические для испытании строительных материалов. Методы и средства поверки ГОСТ 8.156-83 ГСИ. Счетчики холодной воды. Методы и средства поверки ГОСТ 8.519-84 ГСИ. Влагомеры диэлькометрические строительных материалов. Методы поверки ГОСТ 310.1-76 Цементы. Методы испытаний. Общие положения ГОСТ 310.2-76 Цементы. Методы определения тонкости помола ГОСТ 310.3-76 Цементы. Методы определения нормальной густоты сроков схватывания и равномерности изменения объема ГОСТ 310.4-81* зі змінами № 1 № 2 Цементы. Методы определения предела прочности при изгибе и сжатии ГОСТ 310.5-88 Цементы. Метод определения тепловыделения ГОСТ 310.6-85 Цементы. Метод определения водоотделения ГОСТ 2409-95 ИСО 5017-88 Огнеупоры. Метод определения кажущейся плотности открытой и общей пористости водопоглощения ГОСТ 5382-91 Цементы и материалы цементного производства. Методы химического анализа ГОСТ 5802-86 Растворы строительные. Методы испытаний ГОСТ 8462-85 Материалы стеновые. Методы определения пределов прочности при сжатии и изгибе ГОСТ 8735-38 Песок для строительных работ. Методы испытаний ГОСТ 8747-88 Изделия асбестоцементные листовые. Методы испытаний ГОСТ 9758-86 Заполнители пористые неорганические для строительных работ. Методы испытаний ГОСТ 10180-90 Бетоны. Методы определения прочности по контрольным образцам ГОСТ 11310-90 Трубы и муфты асбестоцементные. Методы испытаний ГОСТ 11529-86 Материалы поливинилхлоридные для полов. Методы контроля ГОСТ 11583-74 Материалы полимерные строительные отделочные. Методы определения цветоустойчивости под воздействием света равномерности окраски и светлоты ГОСТ 12730.0-78 Бетоны. Общие требования к методам определения плотности влажности водопоглощения пористости и водонепроницаемости ГОСТ 12730.1-78 Бетоны. Методы определения плотности ГОСТ 12730.2-78 Бетоны. Метод определения влажности 175 ГОСТ 12730.3-78 Бетоны. Метод определения водопоглощения ГОСТ 12730.4-78 Бетоны. Методы определения показателей пористости ГОСТ 12730.5-84 Бетоны. Методы определения водонепроницаемости ГОСТ 12784-78 Порошок минеральный для асфальтобетонных смесей. Методы испытаний ГОСТ 12852.0-77 Бетон ячеистый. Общие требования к методам испытаний ГОСТ 12852.5-77 Бетон ячеистый. Метод определения коэффициента паропроницаемости ГОСТ 12852.6-77 Бетон ячеистый. Метод определения сорбционной влажности ГОСТ 13087-81 Бетоны. Методы определения истираемости ГОСТ 13449-82 Изделия санитарные керамические. Методы испытаний ГОСТ 15982-70 Уровни с микрометрической подачей ампулы. Методы и средства поверки ГОСТ 16297-80 Материалы звукоизоляционные и звукопоглощающие. Методы испытаний ГОСТ 16391-80 Погрузчики строительные фронтальные одноковшовые. Правила приемки и методы испытаний ГОСТ 16526-70 Машины самоходные сельскохозяйственные строительно-дорожные колесные. Низкочастотные колебания на рабочих местах. Методы испытаний ГОСТ 17623-87 Бетоны. Радиоизотопный метод определения средней плотности ГОСТ 17624-87 Бетоны. Ультразвуковой метод определения прочности ГОСТ 17625-83 Конструкции и изделия железобетонные. Радиационный метод определения толщины защитного слоя бетона размеров и расположения арматуры ГОСТ 18105-86 Бетоны. Правила контроля прочности ГОСТ 18446-73 Древесина клееная. Метод определения теплостойкости и морозостойкости клеевых соединений ГОСТ 18956-73 Материалы рулонные кровельные. Методы испытания на старение под воздействием искусственных климатических факторов ГОСТ 19100-73 Древесина клееная. Метод испытания клеевых соединений на атмосферостойкость ГОСТ 19592-80 Плиты древесно-волокнистые. Методы испытаний ГОСТ 20182-74 Конструкции асбестоцементные клееные. Метод определения прочности клеевых соединений при сдвиге ГОСТ 20444-85 Шум. Транспортные потоки. Методы измерения шумовой характеристики ГОСТ 21718-84 Материалы строительные. Диэлькометрический метод измерения влажности ГОСТ 22023-76 Материалы строительные. Метод микроскопического количественного анализа структуры ГОСТ 22362-77 Конструкции железобетонные. Методы измерения силы натяжения арматуры ГОСТ 22406-77 Детали и изделия из древесины для строительства. Метод определения условий влагопроницаемости влагозащитных покрытий и пропиток ГОСТ 22690-88 Бетоны. Определение прочности механическими методами неразрушающего контроля ГОСТ 22695-77 Панели стен и покрытий зданий слоистые с утеплителем из пенопластов. Пенопласты. Методы испытаний на прочность ГОСТ 22783-77 Бетоны. Метод ускоренного определения прочности на сжатие ГОСТ 23250-78 Материалы строительные. Метод определения удельной теплоемкости ГОСТ 23337-78 Шум. Методы измерения шума на селитебной территории и в помещениях жилых и общественных зданий ГОСТ 23404-86 Панели легкие ограждающие с утеплителем из пенопласта. Метод определения модулей упругости и сдвига пенопласта 176 ГОСТ 23422-87 Материалы строительные. Нейтронный метод измерения влажности ГОСТ 23426-79 Шум. Методы измерения звукоизоляции кабин наблюдения и дистанционного управления в производственных зданиях ГОСТ 23628-79 Шум. Методы измерения звукоизоляции кожухов ГОСТ 23858-79 Соединения сварные стыковые и тавровые арматуры железобетонных конструкций. Ультразвуковые методы контроля качества. Правила приемки ГОСТ 24033-80 Окна и балконные двери деревянные. Методы механических испытаний ГОСТ 24210-80 Материалы полимерные рулонные и плиточные для полов. Метод определения звукоизолирующих свойств ГОСТ 24316-80 Бетоны. Метод определения тепловыделения при твердении ГОСТ 24332-88 Кирпич и камни силикатные. Ультразвуковой метод определения прочности при сжатии ГОСТ 24434-80 Панели слоистые с утеплителем из пенопласта для стен и покрытий зданий. Пенопласты. Метод определения усадки ГОСТ 24452-80 Бетоны. Методы определения призменной прочности модуля упругости и коэффициента Пуассона ГОСТ 24544-81 Бетоны. Методы определения деформаций усадки и ползучести ГОСТ 24545-81 Бетоны. Методы испытаний на выносливо ГОСТ 24816-81 Материалы строительные. Методы определения сорбционной влажности ГОСТ 24983-81 Трубы железобетонные напорные. Ультразвуковой метод контроля и оценки трещиностойкости ГОСТ 24992-81 Конструкции каменные. Метод определения прочности сцепления в каменной кладке ГОСТ 25044-81 Техническая диагностика. Диагностирование автомобилей тракторов сельскохозяйственных строительных и дорожных машин. Основные положения ГОСТ 25603-83 Материалы полимерные рулонные и плиточные для полов. Метод определения показателя теплоусвоения ГОСТ 25881-83 Бетоны химически стойкие. Методы испытаний ГОСТ 25884-83 Конструкции деревянные клееные. Метод определения прочности клеевых соединении при послойном скалывании ГОСТ 25885-83 Конструкции деревянные клееные. Метод определения прочности клеевых соединении древесно-плитных материалов с древесиной ГОСТ 25891-83 Здания и сооружения. Методы определения сопротивления воздухопроницанию ограждающих конструкций ГОСТ 25898-83 Материалы и изделия строительные. Методы определения сопротивления паропроницанию ГОСТ 25902-83 Зрительные залы. Метод определения разборчивости речи ГОСТ 25932-83 Вентиляторы-плотномеры радиоизотопные переносные для бетонов и грунтов. Общие технические условия ГОСТ 26134-84 Бетоны. Ультразвуковой метод определения морозостойкости ГОСТ 26150-84 Материалы и изделия строительные полимерные отделочные на основе поливинилхлорида. Метод санитарно-химической оценки ГОСТ 26253-84 Здания и сооружения. Метод определения теплоустойчивости ограждающих конструкций 177 ГОСТ 26254-84 Здания и сооружения. Метод определения сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций ГОСТ 26417-85 Материалы звукопоглощающие строительные. Метод испытаний в малой реверберационной камере ГОСТ 26438-85 Формы стальные для изготовления железобетонных изделий. Методы испытаний на деформативность ГОСТ 26629-85 Здания и сооружения. Метод тепловизионного контроля качества теплоизоляции ограждающих конструкций ГОСТ 26649-85 Трансформаторы гидродинамические для строительных и дорожных машин. Правила приемки и методы испытаний ГОСТ 26824-86 Здания и сооружения. Методы измерения яркости ГОСТ 26892-86 Двери деревянные. Метод испытания на сопротивление ударной нагрузке действующей в направлении открывания ГОСТ 26988-86 Плиты древесно-волокнистые. Метод определения предела прочности при растяжении перпендикулярно к пласту плиты ГОСТ 27005-86 Бетоны легкие и ячеистые. Правила контроля средней плотности ГОСТ 27006-86 Бетоны. Правила подбора состава ГОСТ 27019-86 Материалы полимерные рулонные для полов. Ускоренный метод определения звукоизоляционных свойств ГОСТ 27296-87 Защита от шума в строительстве. Звукоизоляция ограждающих конструкций. Методы измерения ГОСТ 27679-88 Защита от шума в строительстве. Санитарно-техническая арматура. Метод лабораторных измерений шума ГОСТ 27816-88 Асфальтоукладчики. Методы испытаний ГОСТ 28089-89 Конструкции строительные стеновые. Метод определения прочности сцепления облицовочных плиток с основанием ГОСТ 28100-89 Защита от шума в строительстве. Глушители шума. Методы определения акустических характеристик ГОСТ 28570-90 Бетоны. Методы определения прочности по образцам отобранным из конструкций ГОСТ 28786-90 Двери деревянные. Метод определения сопротивления воздействию климатических факторов ГОСТ 29167-91 Бетоны. Методы определения характеристик трещиностойкости вязкости разрушения при статическом напружений СТ СЭВ 3477-81 Цементы. Отбор и подготовка проб 178 91 БУДІВЕЛЬНІ МАТЕРІАЛИ І БУДІВНИЦТВО 91.010.10 Правові аспекти ДСТУ-Н Б А.1.1-77:2007 Настанова "Керівний документ L щодо застосування і використання єврокодів" Чинний з 1.07.2008р. Наказ № 357 від 12.12.2007 р. ДСТУ-Н Б А.1.1-78:2007 Настанова "Керівний документ F довговічність за директивою стосовно будівельних виробів" Чинний з 1.07.2008 р. Наказ № 357 від 12.12.2007 р. ДСТУ-Н Б А.1.1-79:2007 Настанова "Керівний документ І щодо застосування статті 4 4 директиви стосовно будівельних виробів" Чинний з 1.07.2008 р. Наказ № 357 від 12.12.2007 р. ДСТУ-Н Б А.1.1-80:2007 Настанова "Керівний документ J щодо перехідних мір відповідно до директиви стосовно будівельних виробів" Чинний з 1.07.2008 р. Наказ № 357 від 12.12.2007 р. 179 91.010.20 Контрактні аспекти ДСТУ-Н Б Г.1-9:2007 Настанова щодо визначення вартості розроблення та експертизи проектів будівельних норм Чинний з 1.07.2008 р. Наказ № 357 від 17.12.2007 р. 180 91.010.30 Технічні аспекти Позначення Назва ДСТУ Б В.1.2-3:2006 Прогини і переміщення. Вимоги проектування ДБН В.2.3-14:2006 Мости та труби. Правила проектування ГОСТ 27751-88 Надежность строительных конструкций и оснований. Основные положения по расчету СТ СЭВ 1406-78 Конструкции бетонные и железобетонные. Основные положения проектирования СТ СЭВ 3976-83 Здания жилые и общественные. Основные положения проектирования СТ СЭВ 3977-83 Здания производственные промышленных предприятий. Основные положения проектирования 181 91.040 БУДІВНИЦТВО 91.040.20 Торговельні та промислові будівлі Позначення Назва ГОСТ 23838-89 Здания предприятий. Параметры 182 91.040.99 Інші будівлі Позначення Назва ДСТУ 1552-91 Гаражі металеві розбірні. Загальні технічні умови ГОСТ 22853-86 Здания мобильные инвентарные . Общие технические условия ГОСТ 23274-84 Здания мобильные инвентарные . Электроустановки. Общие технические условия ГОСТ 23345-84 Здания мобильные инвентарные . Системы санитарно-технические. Общие технические условия ГОСТ 26823-86 Домики летние садовые. Общие технические условия 183 91.060 ЕЛЕМЕНТИ БУДІВЕЛЬ Позначення Назва ДСТУ Б В.2.6-5-97 ГОСТ 5088-94 Завіси сталеві для дерев'яних вікон та дверей. Технічні умови ДСТУ Б В.2.6-11-97 Двері металеві протиударні вхідні в квартири. Загальні технічні умови ДСТУ Б В.2.6-13:2006 ГОСТ 538-2001 Вироби замкові та скоб'яні. Загальні технічні умови ДСТУ Б В.2.6-15-99 Вікна та двері полівінілхлориді. Загальні технічні умови ДСТУ Б В.2.6-23-2001 ГОСТ 23166-99 Блоки віконні. Загальні технічні умови ДСТУ Б В.2.6-24-2001 ГОСТ 24700-99 Блоки віконні дерев'яні зі склопакетами. Технічні умови ДСТУ Б 2.6-28:2006 ГОСТ 5089-2003 Замки і заскочки для дверей. Технічні умови ДСТУ Б В.2.7-107-2001 ГОСТ 24866-99 Склопакети клеєні будівельного призначення. Технічні умови ГОСТ 475-78 Двери деревянные. Общие технические условия ГОСТ 5087-80 Ручки для окон и дверей. Типы и основные размеры ГОСТ 5090-86 Изделия скобяные запирающие для деревянных окон и дверей. Типы и основные размеры ГОСТ 5091-78 Изделия скобяные вспомогательные для деревянных окон и дверей. Типы ГОСТ 6629-83 Двери деревянные внутренние для жилых и общественных зданий. Типы и конструкция ГОСТ 11214-86 Окна и балконные двери деревянные с двойным остеклением для жилых и общественных зданий. Типы конструкция и размеры ГОСТ 12506-81 Окна деревянные для производственных зданий. Типы конструкция и размеры ГОСТ 14624-84 Двери деревянные для производственных зданий. Типы конструкция и размеры ГОСТ 16289-86 Окна и балконные двери деревянные с тройным остеклением для жилых и общественных зданий. Типы конструкция и размер ГОСТ 18853-73 Ворота деревянные распашные для производственных зданий и сооружений. Технические условия ГОСТ 23344-78 Окна стальные. Общие технические условия ГОСТ 23747-88 Двери из алюминиевых сплавов. Общие технические условия ГОСТ 24584-81 Двери из алюминиевых сплавов для общественных зданий. Типы конструкция и размеры ГОСТ 24698-81 Двери деревянные наружные для жилых и общественных зданий. Типы конструкция и размеры ГОСТ 24699-81 Окна и балконные двери деревянные со стеклопакетами и стеклами для жилых и общественных зданий. Типы конструкция и размеры ГОСТ 25062-81 Окна и двери балконные из алюминиевых сплавов. Типы конструкция и размеры ГОСТ 25097-82 Окна и балконные двери деревоалюминиевые. Общие технические условия ГОСТ 25116-82 Витрины и витражи из алюминиевых сплавов. Типы конструкция и размеры ГОСТ 25897-83 Ручки для дверей из алюминиевых сплавов. Типы и основные размеры ГОСТ 26138-84 Элементы и детали встроенных шкафов и антресолей для жилых зданий. Технические условии 184 ГОСТ 26301-84 Приборы фрамужные для окон витрин и витражей из алюминиевых сплавов. Типы и основные размеры ГОСТ 26601-85 Окна и балконные двери малоэтажных жилых домов. Типы конструкция и размеры ГОСТ 27936-88 Окна и двери балконные деревоалюминиевые для общественных зданий. Типы и конструкция 185 91.080 БУДІВЕЛЬНІ КОНСТРУКЦІЇ Позначення Назва ДСТУ Б В.2.6-2-95 Вироби бетонні і залізобетонні. Загальні технічні умови ДСТУ Б В.2.6-3-95 ГОСТ 22233-93 Профілі пресовані з алюмінієвих сплавів для огороджувальних будівельних конструкцій. Загальні технічні умови ДСТУ Б В.2.6-8-95 ГОСТ 30245-94 Профілі сталеві гнуті замкнуті зварні квадратні і прямокутні для будівельних конструкцій. Технічні умови ДСТУ Б В.2.6-9-95 ГОСТ 24045-94 Профілі стальні листові гнуті з трапеціевидними гофрами для будівництва. Технічні умови ДСТУ Б В.2.6-25-2003 Автоматизовані системи технічного діагностування будівельних конструкцій. Загальні технічні вимоги ДСТУ Б В.2.6-30.2006 Профілі з алюмінієвих сплавів з термомістками для огороджувальних будівельних конструкцій. Загальні технічні умови ДСТУ Б В.2.7-58-97 ГОСТ 30246-94 Прокат тонколистовий рулонний із захисно-декоративним лакофарбовим покриттям для будівельних конструкцій. Технічні умови ДСТУ Б В.2.7-111-2001 Плити гіпсові для перегородок та внутрішнього облицювання стін. Технічні умови ГОСТ 948-84 Перемычки железобетонные для зданий с кирпичными стенами. Технические условия ГОСТ 1005-86 Щиты перекрытий деревянные для малоэтажных домов. Технические условия ГОСТ 4981-87 Балки перекрытий деревянные. Технические условия ГОСТ 6785-50 Плиты подоконные железобетонные. Технические условия ГОСТ 6786-80 Плиты парапетные железобетонные для производственных зданий. Технические условия ГОСТ 8020-90 Конструкции бетонные и железобетонные для колодцев канализационных водопроводных и газопроводных сетей. Технические условия ГОСТ 8242-88 Детали профильные из древесины и древесных материалов для строительства. Технические условия ГОСТ 8717.0-84 Ступени железобетонные и бетонные. Технические условия ГОСТ 8717.1-84 Ступени железобетонные и бетонные. Конструкция и размеры ГОСТ 9561-91 Плиты перекрытий железобетонные многопустотные для зданий и сооружений. Технические условия ГОСТ 9574-90 Панели гипсобетонные для перегородок. Технические условия ГОСТ 9818-85 Марши и площадки лестниц железобетонные. Технические условия ГОСТ 10629-88 Шпалы железобетонные предварительно напряженные для железных дорог колеи 1520 мм. Технические условия ГОСТ 11024-84 Панели стеновые наружные бетонные и железобетонные для жилых и общественных зданий. Общие технические условия ГОСТ 11047-90 Детали и изделия деревянные для малоэтажных и общественных зданий. Технические условия ГОСТ 11118-73 Панели из автоклавных ячеистых бетонов для наружных стен зданий. Технические требования ГОСТ 12504-80 Панели стеновые внутренние бетонные и железобетонные для жилых и общественных зданий. Общие технические условия ГОСТ 12767-80 Плиты железобетонные сплошные для перекрытий жилых и общественных зданий. Технические условия 186 ГОСТ 13578-68 Панели из легких бетонов на пористых заполнителях для наружных стен производственных зданий. Технические требования ГОСТ 13579-78 Блоки бетонные для стен подвалов. Технические условия ГОСТ 13580-85 Плиты железобетонные ленточных фундаментов. Технические условия ГОСТ 17005-82 Конструкции деревянные клееные. Метод определения водостойкости клеевых соединений ГОСТ 17032-71 Резервуары стальные горизонтальные для нефтепродуктов. Типы и основные размеры ГОСТ 17079-88 Блоки вентиляционные железобетонные. Технические условия ГОСТ 17538-82 Конструкции и изделия железобетонные для шахт лифтов жилых зданий. Технические условия ГОСТ 17580-82 Конструкции деревянные клееные. Метод определения стойкости клеевых соединений к цикличным температурно-влажностным воздействиям ГОСТ 17608-91 Плиты бетонные тротуарные. Технические условия ГОСТ 18048-80 Кабины санитарно-технические железобетонные. Технические условия ГОСТ 18128-82 Панели асбестоцементные стеновые наружные на деревянном каркасе с утеплителем. Технические условия ГОСТ 18979-90 Колонны железобетонные для многоэтажных зданий. Технические условия ГОСТ 18980-90 Ригели железобетонные для многоэтажных зданий. Технические условия ГОСТ 19010-82 Блоки стеновые бетонные и железобетонные для зданий. Общие технические условия ГОСТ 19222-84 Арболит и изделия из него. Общие технические условия ГОСТ 19231.0-83 Плиты железобетонные для покрытий трамвайных путей. Технические условия ГОСТ 19231.1-83 Плиты железобетонные для покрытий трамвайных путей. Конструкция и размеры ГОСТ 19570-74 Панели из автоклавных ячеистых бетонов для внутренних несущих стен перегородок и перекрытий жилых и общественных зданий. Технические требования ГОСТ 19804-91 Сваи железобетонные. Технические условия ГОСТ 19804.2-79 Сваи забивные железобетонные цельные сплошного квадратного сечения с поперечным армированием ствола с напрягаемой арматурой. Конструкция и размеры ГОСТ 19804.3-80 Сваи забивные железобетонные квадратного сечения с круглой полостью. Конструкция и размеры ГОСТ 19804.4-78 Сваи забивные железобетонные квадратного сечения без поперечного армирования ствола. Конструкция и размеры ГОСТ 19804.5-83 Сваи полые круглого сечения и сваи-оболочки железобетонные цельные с ненапрягаемой арматурой. Конструкция и размеры ГОСТ 19804.6-83 Сваи полые круглого сечения и сваи-оболочки железобетонные составные с ненапрягаемой арматурой. Конструкция и размеры ГОСТ 19804.7-83 Сваи-колонны железобетонные двухконсольные для сельскохозяйственных зданий. Конструкция и размеры ГОСТ 20213-89 Фермы железобетонные. Технические условия ГОСТ 20372-90 Балки стропильные и подстропильные железобетонные. Технические условия ГОСТ 20425-75 Тетраподы для берегозащитных и оградительных сооружений ГОСТ 20850-84 Конструкции деревянные клеевые. Общие технические условия 187 ГОСТ 21096-75 Панели оконные стальные из горячекатаных гнутых профилей для производственных зданий ГОСТ 21174-75 Шпалы железобетонные предварительно напряженные для трамвайных путей широкой колеи ГОСТ 21506-87 Плиты перекрытий железобетонные ребристые высотой 300 мм для зданий и сооружений. Технические условия ГОСТ 21509-76 Лотки железобетонные оросительных систем. Технические условия ГОСТ 21519-84 Окна и двери балконные витрины и витражи из алюминиевых сплавов. Общие технические условия ГОСТ 21520-89 Блоки из ячеистых бетонов стеновые мелкие. Технические условия ГОСТ 21562-76 Панели металлические с утеплителем из пенопласта. Общие технические условия ГОСТ 21924.0-84 Плиты железобетонные для покрытий городских дорог. Технические условия ГОСТ 21924.1-84 Плиты железобетонные предварительно напряженные для покрытий городских дорог. Конструкция и размеры ГОСТ 21924.2-84 Плиты железобетонные с ненапрягаемой арматурой для покрытий городских дорог. Конструкция и размеры ГОСТ 21924.3-84 Плиты железобетонные для покрытий городских дорог. Арматурные и монтажно-стыковые изделия. Конструкция и размеры ГОСТ 22130-86 Детали стальных трубопроводов. Опоры подвижные и подвески. Технические условия ГОСТ 22131-76 Опоры железобетонные высоковольтно-сигнальных линий автоблокировки железных дорог. Технические условия л ГОСТ 22160-76 Купола из органического стекла двухслойные. Технические условия ГОСТ 22546-77 Изделия теплоизоляционные из пенопласта ФРП-1. Технические условия ГОСТ 22930-87 Плиты железобетонные предварительно напряженные для облицовки оросительных каналов мелиоративных систем. Технические условия ГОСТ 23118-78 Конструкции металлические строительные. Общие технические условия ГОСТ 23119-78 Фермы стропильные стальные сварные с элементами из парных уголков для производственных зданий. Технические условия ГОСТ 23120-78 Лестницы маршевые площадки и ограждения стальные. Технические условия ГОСТ 23121-78 Балки подкрановые стальные для мостовых электрических кранов общего назначения грузоподъемностью до 50 т. Технические условия ГОСТ 23235-78 Эстакады одноярусные под технологические трубопроводы. Типы и основные параметры ГОСТ 23236-78 Эстакады двухъярусные под технологические трубопроводы. Типы и основные параметры ГОСТ 23237-78 Опоры отдельно стоящие под технологические трубопроводы. Типы и основные параметры ГОСТ 23444-79 Стойки железобетонные центрифугированные кольцевого сечения для производственных зданий и инженерных сооружений. Технические условия ГОСТ 23486-79 Панели металлические трехслойные стеновые с утеплителем из пенополиуретана. Технические условия ГОСТ 23682-79 Колонны стальные ступенчатые для зданий с мостовыми электрическими кранами общего назначения грузоподъемностью до 50 т. Технические условия ГОСТ 23899-79 Колонны железобетонные под параболические лотки. Технические условия 188 ГОСТ 23972-80 Фундаменты железобетонные для параболических лотков. Технические условия ГОСТ 24022-80 Фундаменты железобетонные сборные под колонны сельскохозяйственных зданий. Технические условия ГОСТ 24155-80 Конструкции железобетонные высоких пассажирских платформ. Технические условия ГОСТ 24476-80 Фундаменты железобетонные сборные под колонны каркаса межвидового применения для многоэтажных зданий. Технические условия ГОСТ 24524-80 Панели стальные двухслойные покрытий зданий с утеплителем из пенополиуретана. Технические условия ГОСТ 24547-81 Звенья железобетонные водопропускных труб под насыпи автомобильных и железных дорог. Общие технические условия ГОСТ 24581-81 Панели асбестоцементные трехслойные с утеплителем из пенопласта. Общие технические условия ГОСТ 24587-81 Лотки-водовыпуски железобетонные оросительных систем. Технические условия ГОСТ 24594-81 Панели и блоки стеновые из кирпича и керамических камней. Общие технические условия ГОСТ 24694-81 Тройник железобетонный лотковых оросительных систем. Технические условия ГОСТ 24741-81 Узел крепления крановых рельсов к стальным подкрановым балкам. Технические условия ГОСТ 24767-81 Профили холодногнутые из алюминия и алюминиевых сплавов для ограждающих строительных конструкций. Технические условия ГОСТ 24839-81 Конструкции строительные стальные. Расположение отверстий в прокатных профилях. Размеры ГОСТ 24893.0-81 Балки обвязочные железобетонные для зданий промышленных предприятий Технические условия ГОСТ 24893.1-81 Балки обвязочные железобетонные для зданий промышленных предприятий. Конструкция и размеры ГОСТ 24893.2-81 Балки обвязочные железобетонные для зданий промышленных предприятий. Арматурные и закладные изделия. Конструкция и размеры ГОСТ 24950-81 Отводы гнутые и вставки кривые на поворотах линейной части стальных магистральных трубопроводов. Технические условия ГОСТ 25098-87 Панели перегородок железобетонные для зданий промышленных и сельскохозяйственных предприятий. Технические условия ГОСТ 25627-83 Изделия железобетонные силосных сооружений элеваторов и зерноперерабатывающих предприятий. Общие технические условия ГОСТ 25628-90 Колонны железобетонные для одноэтажных зданий предприятий. Технические условия ГОСТ 25697-83 Плиты балконов и лоджий железобетонные. Общие технические условия ГОСТ 25772-83 Ограждения лестниц балконов и крыш стальные. Общие технические условия ГОСТ 26429-85 Конструкции стальные путей подвесного транспорта. Технические условия ГОСТ 26434-85 Плиты перекрытий железобетонные для жилых зданий. Типы и основные параметры ГОСТ 26919-86 Плиты подоконные железобетонные для жилых общественных и вспомогательных зданий. Технические условия 189 ГОСТ 26992-86 Прогоны железобетонные для покрытий зданий промышленных и сельскохозяйственных предприятий. Технические условия ГОСТ 27108-86 Конструкции каркаса железобетонные для многоэтажных зданий с безбалочными перекрытиями. Технические условия ГОСТ 27215-87 Плиты перекрытий железобетонные ребристые высотой 400 мм для производственных зданий промышленных предприятий. Технические условия ГОСТ 27320-87 Дюбели-втулки распорные для строительства. Конструкция ГОСТ 27563-87 Блоки стеновые гипсобетонные для зданий высотой до двух этажей. Технические условия ГОСТ 27579-88 Фермы стальные стропильные из гнутосварных профилей прямоугольного сечения. Технические условия ГОСТ 28015-89 Щиты покрытий пола деревянные однослойные. Технические условия ГОСТ 28042-89 Плиты покрытий железобетонные для зданий предприятий. Технические условия ГОСТ 28456-90 Дюбели распорные строительно-монтажные. Общие технические условия ГОСТ 28457-90 Дюбели-шпильки распорные строительно-монтажные. Конструкция ГОСТ 28737-90 Балки фундаментные железобетонные для стен зданий промышленных и сельскохозяйственных предприятий. Технические условия ГОСТ 28778-90 Болты самоанкерующиеся распорные для строительства. Технические условия 190 91.090 ЗОВНІШНІ КОНСТРУКЦІЇ Позначення Назва ДСТУ Б В.2.6-21-2000 ГОСТ 19330-99 Стояки залізобетонні для опор контактної мережі залізниць. Технічні умови ГОСТ 22687.0-85 Стойки железобетонные центрифугированные для опор высоковольтных линий электропередачи. Технические условия ГОСТ 22687.1-85 Стойки конические железобетонные центрифугированные для опор высоковольтных линий электропередачи. Конструкция и размеры ГОСТ 22687.2-85 Стойки цилиндрические железобетонные центрифугированные для опор высоковольтных линий электропередачи. Конструкция и размеры ГОСТ 22687.3-85 Стойки железобетонные центрифугированные для опор высоковольтных линий электропередачи. Конструкция закладных изделий и подпятников ГОСТ 25459-82 Опоры железобетонные дорожных знаков. Технические условия ГОСТ 26804-86 Ограждения дорожные металлические барьерного типа. Технические условия ГОСТ 26815-86 Конструкции железобетонные подпорных стен. Технические условия 191 91.100 БУДІВЕЛЬНІ МАТЕРІАЛИ Позначення Назва ДСТУ Б В.2.5-17-2001 Труби зі структурованого поліетилену для мереж холодного гарячого водопостачання та опалення. Технічні умови ДСТУ Б В.2.5-18-2001 Деталі з'єднувальні з поліпропілену для зварювання нагрітим інструментом врозтруб при будівництві мереж холодного та гарячого водопостачання. Технічні умови ДСТУ Б В.2.5-19-2001 Труби залізобетонні безнапірні футеровані каменелитим вкладишем. Технічні умови ДСТУ Б В.2.5-21-2002 Труби зі структурованого поліетилену з тепловою ізоляцією зі спіненого поліетилену і захисною гофрованою поліетиленовою оболонкою для мереж холодного гарячого водопостачання та водяного опалення. Технічні умови ДСТУ Б В.2.5-25:2005 ГОСТ 6942-98 Труби чавунні каналізаційні і фасонні частини до них. Технічні умови ДСТУ Б В.2.5-32:2008 Труби безнапірні з поліпропилену непластифікованого полівінілхлориду та фасонні вироби до них для зовнішніх мереж каналізації будинків і споруд та кабельної каналізації. Технічні умови ДСТУ Б В.2.7-1-93 Фосфогіпс рядовий. Технічні умови ДСТУ Б В.2.7-2-93 Фосфогіпс кондиційний для виробництва гіпсового в'яжучого та штучного гіпсового каменя. Технічні умови ДСТУ Б В.2.7-3-93 Камінь гіпсовий штучний із фосфогіпсу. Технічні умови ДСТУ Б В.2.7-4-93 В'яжуче гіпсове із фосфогіпсу. Технічні умови ДСТУ Б В.2.7-5-93 Кахлі пічні. Технічні умови ДСТУ Б В.2.7-6-94 Черепиця бетонна. Технічні умови ДСТУ Б В.2.7-7-94 Вироби бетонні стінові дрібноштучні. Технічні умови ДСТУ Б В.2.7-8-94 Плити пінополістирол ьні. Технічні умови ДСТУ Б В.2.7-9-94 Сировина глиниста органо-мінеральна з відходів вуглевидобутку та вуглезбагачення для керамічних виробів. Технічні умови ДСТУ Б В.2.7-14-94 Сировина глиниста для виробництва керамзитового гравію та піску. Технічні умови ДСТУ Б В.2.7-15-95 Вироби перлітобентонітові теплоізоляційні. Технічні умови. ДСТУ Б В.2.7-17-95 Гравій щебінь і пісок штучні пористі. Технічні умови ДСТУ Б В.2.7-18-95 Бетони легкі. Загальні технічні умови ДСТУ Б В.2.7-20-95 Лінолеум полівінілхлоридний на теплозвукоізолюючій підоснові. Технічні умови ДСТУ Б В.2.7-21-95 Лінолеум полівінілхлоридний багатошаровий та одношаровий без підоснови. Технічні умови ДСТУ Б В.2.7-22-95 В'яжучі композиційні низькоактивні безклінкерні. Загальні технічні умови ДСТУ Б В.2.7-23-95 Розчини будівельні. Загальні технічні умови ДСТУ Б В.2.7-24-95 В'яжуче шлаколужне. Технічні умови ДСТУ Б В.2.7-25-95 Бетони важкі шлаколужні. Технічні умови ДСТУ Б В.2.7-27-95 Пісок із вапняків-черепашників для будівельних робіт. Технічні умови ДСТУ Б В.2.7-28-95 Черепиця керамічна. Технічні умови ДСТУ Б В.2.7-32-95 Пісок щільний природний для будівельних матеріалів виробів конструкцій і робіт. Технічні умови ДСТУ Б В.2.7-33-2001 Пісок кварцево-залізистий і тонкодисперсна фракція для будівельних робіт з відходів гірничо-збагачувальних комбінатів України. Технічні умови 192 ДСТУ Б В.2.7-34-2001 Щебінь для будівельних робіт із скельних гірських порід та відходів сухого магнітного збагачення залізистих кварцитів гірничо-збагачувальних комбінатів і шахт України. Технічні умови ДСТУ Б В.2.7-35-95 Щебінь пісок та щебенево-піщана суміш з доменних та сталеплавильних шлаків для загальнобудівельних робіт. Загальні технічні умови ДСТУ Б В.2.7-36-95 Цегла та камені стінові безцементні. Технічні умови ДСТУ Б В.2.7-37-95 Плити та вироби із природного каменю. Технічні умови ДСТУ Б В.2.7-39-95 ГОСТ 5578-94 Щебінь і пісок із шлаків чорної та кольорової металургії для бетонів. Технічні умови ДСТУ Б В.2.7-43-96 Бетони важкі. Технічні умови ДСТУ Б В.2.7-45-96 Бетони ніздрюваті. Технічні умови ДСТУ Б В.2.7-46-96 Цементи загальнобудівельного призначення. Технічні умови ДСТУ Б В.2.7-52-96 ГОСТ 18124-95 Листи азбестоцементні плоскі. Технічні умови ДСТУ Б В.2.7-53-96 ГОСТ 30340-95 Листи азбестоцементні хвилясті. Технічні умови ДСТУ Б В.2.7-56-96 ГОСТ 10499-95 Вироби теплоізоляційні зі скляного штапельного волокна. Технічні умови ДСТУ Б В.2.7-59-97 Блоки із природного каменю для виробництва облицювальних виробів. Загальні технічні умови ДСТУ Б В.2.7-61-97 Цегла та камені керамічні рядові і лицьові. Технічні умови ДСТУ Б В.2.7-62-97 ГОСТ 25226-96 Щебінь і пісок перлітові для виробництва спученого перліту. Технічні умови ДСТУ Б В.2.7-67-98 ГОСТ 13996-93 Плитки керамічні фасадні і килими з них. Технічні умови ДСТУ Б В.2.7-73-98 Труби поліетиленові для подачі горючих газів. Технічні умови ДСТУ Б В.2.7-75-98 Щебінь та гравій щільні природні для будівельних матеріалів виробів конструкцій та робіт. Технічні умови ДСТУ Б В.2.7-76-98 Пісок для будівельних робіт із відсівів подрібнення скельних гірських порід гірничо-збагачувальних комбінатів України. Технічні умови ДСТУ Б В.2.7-77-98 Мастики герметизуючі бутилкаучукові. Технічні умови ДСТУ Б В.2.7-78-98 Матеріал герметизуючий бутилрегенератний. Технічні умови ДСТУ Б В.2.7-79-98 Мастики гідроізоляційні бутилкаучукові та бітумно-бутилкаучукові. Технічні умови ДСТУ Б В.2.7-80-98 Цегла та камені силікатні. Технічні умови ДСТУ Б В.2.7-82-99 В'яжучі гіпсові. Технічні умови ДСТУ Б В.2.7-85-99 ГОСТ 22266-94 Цементи сульфатостійкі. Технічні умови ДСТУ Б В.2.7-88-99 ГОСТ 1581-96 Портландцементи тампонажні. Технічні умови ДСТУ Б В.2.7-90-99 Вапно будівельне. Технічні умови ДСТУ Б В.2.7-93-2000 Труби для мереж холодного та гарячого водопостачання із поліпропілену. Технічні умови ДСТУ Б В.2.7-94-2000 ГОСТ 4640-93 Вата мінеральна. Технічні умови 193 ДСТУ Б В.2.7-95-2000 ГОСТ 6266-97 Листи гіпсокартонні. Технічні умови ДСТУ Б В.2.7-96-2000 ГОСТ 7473-94 Суміші бетонні. Технічні умови ДСТУ Б В.2.7-97-2000 ГОСТ 9573-96 Плити із мінеральної вати на синтетичному зв'язуючому теплоізоляційні. Технічні умови ДСТУ Б В.2.7-98-2000 ГОСТ 21880-94 Мати прошивні із мінеральної вати теплоізоляційні. Технічні умови ДСТУ Б В.2.7-99-2000 ГОСТ 22950-95 Плити мінераловатні підвищеної жорсткості на синтетичному зв'язуючому. Технічні умови ДСТУ Б В.2.7-101-2000 ГОСТ 30547-97 Матеріали рулонні покрівельні та гідроізоляційні. Загальні технічні умови ДСТУ Б В.2.7-102-2000 Щебінь і пісок декоративні із скельних гірських порід гірничо-збагачувальних комбінатів і шахт України. Технічні умови ДСТУ Б В.2.7-103-2000 ГОСТ 30307-95 Мастики будівельні полімерні клеючі латексні. Технічні умови ДСТУ Б В.2.7-104-2000 Камінь і щебінь гіпсові і гіпсоангідритові для виробництва в'яжучих матеріалів. Технічні умови ДСТУ Б В.2.7-106-2001 Герметизуючі нетверднучі полімерні матеріали БУТЕПРОЛ-2М ТЕГЕРОН. Технічні умови ДСТУ Б В.2.7-108-2001 ГОСТ 30693-2000 Мастики покрівельні та гідроізоляційні. Загальні технічні умови ДСТУ Б В.2.7-109-2001 Породи карбонатні для виробництва вапна. Технічні умови ДСТУ Б В.2.7-110-2001 ГОСТ 30698-2000 Скло загартоване будівельне. Технічні умови ДСТУ Б В.2.7-112-2002 Цементи. Загальні технічні умови ДСТУ Б В.2.7-115-2002 ГОСТ 30733-2000 Скло з низькоемісійним твердим покриттям. Технічні умови ДСТУ Б В.2.7-117-2002 ГОСТ 6787-2001 Плитки керамічні для підлог. Технічні умови ДСТУ Б В.2.7-120-2003 Добавки енергозберігаючі для керамічних будівельних виробів. Загальні технічні умови ДСТУ Б В.2.7-122-2003 ГОСТ 111-2001 Скло листове. Технічні умови ДСТУ Б В.2.7-123-2004 ГОСТ 30826-2001 Скло багатошарове будівельного призначення. Технічні умови ДСТУ Б В.2.7-124-2004 Цемент для будівельних розчинів. Технічні умови ДСТУ Б В.2.7-125:2006 Матеріали з маломіцних вапняків для дорожніх робіт. Технічні умови ДСТУ Б В.2.7-126:2006 Суміші будівельні сухі модифіковані. Загальні технічні умови ДСТУ Б В.2.7-128:2006 Добавки активні мінеральні та добавки-наповнювачі до цементу. Технічні умови ДСТУ Б В.2.7-130:2007 Профілі полівінілхлориді для огороджувальних будівельних конструкцій. Загальні технічні ДСТУ Б В.2.7-131:2007 Пісок кварцовий. Технічні умови ДСТУ Б В.2.7-132:2007 Пінополіуретани монтажні монтажні піни . Номенклатура показників 194 ДСТУ Б В.2.7-133:2007 Матеріали герметизуючі полімерні отвердіваючі однокомпонентні методи випробування ДСТУ Б В.2.7-134:2007 Пінополіуретани монтажні монтажні піни . Методи випробування ДСТУ 2602-94 Виливки шлакокам'яні. Загальні технічні умови ДСТУ 3819-98 Паркет маломірний з відходів деревообробних виробництв. Технічні умови ДСТУ 3841-99 Щити дерев'яні для підлоги. Технічні умови ДСТУ 4148-2003 Бітуми нафтові будівельні. Технічні умови ДСТУ EN 1341:2007 Плити з природного каменю для мастіння вулиць. Вимоги і методи випробування ДСТУ EN 1342:2007 Брущатка з природного каменю для мастіння вулиць. Вимоги і методи випробування ДСТУ EN 1343:2007 Бордюри з природного каменю для мастіння вулиць. Вимоги і методи випробування ДСТУ EN 1467:2007 Камінь природний. Блоки необроблені. Вимоги ДСТУ EN 1468:2007 Камінь природний. Плити необроблені. Вимоги ДСТУ EN 1469:2007 Вироби з природного каменю. Облицювальні плити. Вимоги ДСТУ EN 10080:2005 Сталь для армування бетону. Зварна рифлена арматурна сталь В500. Технічні умови на постачання прутків мотків і зварної сітки ДСТУ EN 12057:2007 Вироби з природного каменю. Плитки для підлоги і сходів. Вимоги ДСТУ EN 12058:2007 Вироби з природного каменю. Модульні плитки. Вимоги ДСТУ EN 12371:2007 Методи випробування природного каменю. Визначення морозостійкості ДСТУ EN 13373:2007 Методи випробування природного каменю. Визначення геометричних характеристик виробів ДСТУ EN 13755:2007 Методи випробування природного каменю. Визначення водопоглинання при атмосферному тиску РСТ УССР 1405-85 пластмасові дитячі накладні до унітазів. Технічні умови РСТ УССР 1493-83 Черепиця металева. Технічні умови РСТ УССР 1542-84 Заготовки дерев'яні для перекриттів. Технічні умови РСТ УССР 1573-90 Щити штакетні для огорож. Загальні технічні умови РСТ УССР 1599-79 Гіпс спеціальний. Технічні умови РСТ УССР 1673-80 Лави паркові. Загальні технічні умови РСТ УССР 1700-90 Рамки та бруски дерев'яні для сушіння цегли-сирця. Технічні умови РСТ УССР 1731-76 Урни вуличні. Технічні умови РСТ УССР 1766-82 Міська система візуальної інформації. Позначення будинків та вулиць РСТ УССР 1787-89 Ворота та хвіртки металеві. Загальні технічні умови РСТ УССР 1794-83 Огорожі металеві. Секції. Опори. Технічні умови РСТ УССР 1816-78 Міська система візуальної інформації. Покажчики під'їздів мешканців та аварійних служб. Номери квартир РСТ УССР 1818-78 Міська система візуальної інформації. Правила установлення елементів інформації РСТ УССР 1823-91 Щебінь чорний холодний. Технічні умови РСТ УССР 1833-78 Стовпи залізобетонні для парканів. Загальні технічні умови РСТ УССР 1846-79 Вивіски. Класифікація РСТ УССР 1892-80 Вивіски художньо-шрифтові та з накладними буквами та елементами. Технічні умови РСТ УССР 1900-87 Павільйони збірно-розбірні. Загальні технічні умови РСТ УССР 1921-88 Плитки облицювальні металеві. Загальні технічні умови РСТ УССР 1927-88 Кіоски. Загальні технічні умови 195 РСТ УССР 1951-84 Картони тепло- теплозвукоізоляційні на основі скляних штапельних волокон із гірських порід. Технічні умови РСТ УССР 1970-86 Полотна з мікро- ультра- супертонких і скломікрокристалічних скляних шпательних волокон із гірських порід. Технічні умови РСТ УССР 1972-86 Волокна скляні штапельні з гірських порід. Технічні умови РСТ УССР 1974-87 Стовпи дерев'яні для шпалер виноградних та огорож. Загальні технічні умови РСТ УССР 1977-97 Мати звукопоглинальні базальтові марки БЗМ. Технічні умови РСТ УССР 1981-87 Мати теплоізоляційні і звукопоглинальні. Технічні умови РСТ УССР 5010-91 Стойки железобетонные виноградных шпалер. Технические условия РСТ УССР 5015-84 Маты прошивные теплозвукоизоляционные на основе стеклянного штапельного волокна из горных пород РСТ УССР 5020-90 Сырье из горных пород для производства штапельных волокон РСТ УССР 5027-89 Паста и мастика битумная эмульсионная на твердых эмульгаторах. Технические условия ГОСТ 286-82 Трубы керамические канализационные. Технические условия ГОСТ 378-76 Листы асбестоцементные волнистые обыкновенного профиля и детали к ним ГОСТ 474-90 Кирпич кислотоупорный. Технические условия ГОСТ 539-80 Трубы и муфты асбестоцементные напорные. Технические условия ГОСТ 862.1-85 Изделия паркетные. Паркет штучный. Технические условия ГОСТ 862.2-85 Изделия паркетные. Паркет мозаичный. Технические условия ГОСТ 862.3-86 Изделия паркетные. Доски паркетные. Технические условия ГОСТ 862.4-87 Изделия паркетные. Щиты паркетные. Технические условия ГОСТ 961-89 Плитки кислотоупорные и термокислотоупорные керамические. Технические условия ГОСТ 965-89 Портландцементы белые. Технические условия ГОСТ 969-91 Цементы глиноземистые и высокоглиноземистые. Технические условия ГОСТ 1779-83 Шнуры асбестовые. Технические условия ГОСТ 1839-80 Трубы и муфты асбестоцементные для безнапорных трубопроводов. Технические условия ГОСТ 2694-78 Изделия пенодиатомитовые и диатомитовые теплоизоляционные. Технические условия ГОСТ 2697-83 Пергамин кровельный. Технические условия ГОСТ 2889-80 Мастика битумная кровельная горячая. Технические условия ГОСТ 3135-82 Картон кровельный. Технические условия ГОСТ 3344-83 Щебень и песок шлаковые для дорожного строительства. Технические условия ГОСТ 3476-74 Шлаки доменные и электротермофосфорные гранулированные для производства цементов ГОСТ 4001-84 Камни стеновые из горных пород. Технические условия ГОСТ 4598-86 Плиты древесно-волокнистые. Технические условия ГОСТ 4641-80 Дегти каменноугольные для дорожного строительства. Технические условия ГОСТ 5533-86 Стекло листовое узорчатое. Технические условия ГОСТ 5724-75 Линкруст ГОСТ 5742-76 Изделия из ячеистых бетонов теплоизоляционные. Технические условия ГОСТ 5781-82 Сталь горячекатаная для армирования железобетонных конструкций. Технические условия 196 ГОСТ 6133-84 Камни бетонные стеновые. Технические условие ГОСТ 6139-31 Песок стандартный для испытаний цемента. Технические условия. ГОСТ 6141-91 Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен. Технические условия ГОСТ 6482-88 Трубы железобетонные безнапорные. Технические условия ГОСТ 6665-91 Камни бетонные и железобетонные бортовые. Технические условия ГОСТ 6666-81 Камни бортовые из горных пород. Технические условия ГОСТ 6927-74 Плиты бетонные фасадные. Технические требования ГОСТ 7032-75 Глина бентонитовая для тонкой и строительной керамики. ГОСТ 7251-77 Линолеум поливинилхлоридный на тканевой подоснове. Технические условия ГОСТ 7392-85 Щебень из природного камня для балластного слоя железнодорожного пути. Технические условия ГОСТ 7394-85 Балласт гравийный и гравийно-песчаный для железнодорожного пути. Технические условия ГОСТ 7415-86 Гидроизол. Технические условия ГОСТ 7481-78 Стекло армированное листовое. Технические условия ГОСТ 8411-74 Трубы керамические дренажные. Технические условия ГОСТ 8426-75 Кирпич глиняный для дымовых труб ГОСТ 8478-88 Сетки сварные для железобетонных конструкций. Технические условия ГОСТ 8894-86 Трубы стеклянные и фасонные части к ним. Технические условия ГОСТ 8904-81 Плиты древесные твердые с лакокрасочным. Технические условия ГОСТ 9272-81 Блоки стеклянные пустотелые. Технические условия ГОСТ 9590-76 Пластик бумажно-слоистый декоративный. Технические условия ГОСТ 10140-80 Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на битумном связующем. Технические условия ГОСТ 10174-90 Прокладки уплотняющие пенополиуретановые для окон и дверей. Технические условия ГОСТ 10296-79 Изол. Технические условия ГОСТ 10832-91 Песок и щебень перлитовые вспученные. Технические условия ГОСТ 10884-94 Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций. Технические условия ГОСТ 10922-90 Арматурные и закладные изделия сварные соединения сварные арматуры и закладных изделий железобетонных конструкций. Общие технические условия ГОСТ 10923-82 Рубероид. Технические условия ГОСТ 11052-74 Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 12586.0-83 Трубы железобетонные напорные виброгидро-прессованные. Технические условия ГОСТ 12586.1-83 Трубы железобетонные напорные виброгидро-прессованные. Конструкция и размеры ГОСТ 12865-67 Вермикулит вспученный ГОСТ 14098-91 Соединения сварные арматуры и закладных изделий железобетонных конструкций. Типы конструкция и размеры ГОСТ 14791-79 Мастика герметизирующая нетвердеющая строительная. Технические условия ГОСТ 15825-80 Портландцемент цветной. Технические условия ГОСТ 15836-79 Мастика битумно-резиновая изоляционная. Технические условия ГОСТ 15879-70 Стеклорубероид. Технические условия 197 ГОСТ 16136-80 Плиты перлитобитумные теплоизоляционные. Технические условия ГОСТ 16475-81 Плитки поливинилхлоридные для полов. Технические условия ГОСТ 16914-71 Линолеум резиновый многослойный – релин ГОСТ 17057-89 Плитки стеклянные облицовочные коврово-мозаичные и ковры из них. Технические условия ГОСТ 17584-72 Муфты и соединительные детали чугунные для асбестоцементных напорных труб ГОСТ 18623-82 Плитки керамические литые и ковры из них. Технические условия ГОСТ 18866-81 Щебень из доменного шлака для производства минеральной ваты. Технические условия ГОСТ 18958-73 Краски силикатные ГОСТ 19111-77 Изделия погонажные профильные поливинил-хлоридные. Технические условия ГОСТ 19177-81 Прокладки резиновые пористые уплотняющие. Технические условия ГОСТ 19279-73 Краски полимерцементные ГОСТ 20054-82 Трубы бетонные безнапорные. Технические условия ГОСТ 20429-84 Фольгоизол. Технические условия ГОСТ 20910-90 Бетоны жаростойкие. Технические условия ГОСТ 20916-87 Плиты теплоизоляционные из пенопласта на основе резольных фенолформальдегидных смол. Технические условия ГОСТ 21992-83 Стекло строительное профильное. Технические условия ГОСТ 22000-86 Трубы бетонные и железобетонные. Типы и основные параметры ГОСТ 22263-76 Щебень и песок из пористых горных пород. Технические условия ГОСТ 22689.0-89 Трубы полиэтиленовые канализационные и фасонные части к ним. Общие технические условия ГОСТ 22689.1-89 Трубы полиэтиленовые канализационные и фасонные части к ним. Сортамент ГОСТ 22689.2-89 Трубы полиэтиленовые канализационные и фасонные части к ним. Конструкция ГОСТ 22856-89 Щебень и песок декоративные из природного камня. Технические условия ГОСТ 23157-78 Шайбы закладные для железобетонных шпал. Технические условия ГОСТ 23208-83 Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем. Технические условия ГОСТ 23233-78 Заполнитель сотовый бумажный. Технические условия ГОСТ 23279-85 Сетки арматурные сварные для железобетонных конструкций и изделий. Общие технические условия ГОСТ 23307-78 Маты теплоизоляционные из минеральной ваты вертикально-слоистые. Технические условия ГОСТ 23558-79 Материалы щебеночные гравийные и песчаные обработанные неорганическими вяжущими. Технические условия ГОСТ 23732-79 Вода для бетонов и растворов. Технические условия ГОСТ 23735-79 Смеси песчано-гравийные для строительных работ. Технические условия ГОСТ 23790-79 Покрытие по древесине фосфатное огнезащитное. Технические требований ГОСТ 23791-79 Покрытие по стали фосфатное огнезащитное. Технические требования ГОСТ 24064-80 Мастики клеящие каучуковые. Технические условия ГОСТ 24099-80 Плиты декоративные на основе природного камня. Технические условия ГОСТ 24100-80 Сырье для производства песка гравия и щебня из гравия для строительных работ. Технические требования и методы испытаний ГОСТ 24379.0-80 Болты фундаментные. Общие технические условия 198 ГОСТ 24379.1-80 Болты фундаментные. Конструкция и размеры ГОСТ 24414-80 Покрытие по стали фосфатное противокоррозионное. Технические условия ГОСТ 24748-81 Изделия известково-кремнеземистые теплоизоляционные. Технические условия ГОСТ 24944-81 Пленка поливинилхлоридная декоративная отделочная. Технические условия ГОСТ 24986-81 Листы асбестоцементные волнистые высокого профиля 51/177. Технические условия ГОСТ 25130-82 Покрытие по древесине вспучивающееся огнезащитное ВПД. Технические требования ГОСТ 25131-82 Покрытие по стали вспучивающееся огнезащитное ВПМ-2. Технические требования ГОСТ 25214-82 Бетон силикатный плотный. Технические условия ГОСТ 25246-82 Бетоны химически стойкие. Технические условия ГОСТ 25592-91 Смеси золошлаковые тепловых электростанций для бетонов. Технические условия ГОСТ 25665-83 Покрытие по стали фосфатное огнезащитное на основе минеральных волокон. Технические требования ГОСТ 25818-91 Золы-уноса тепловых электростанции для бетонов. Технические условия ГОСТ 25877-83 Смеси дегтебетонные дорожные и дегтебетон. Технические условия ГОСТ 25880-83 Материалы и изделия строительные теплоизоляционные. Упаковка маркировка транспортирование и хранение ГОСТ 26149-84 Покрытие для полов рулонное на основе химических волокон. Технические условия ГОСТ 26193-84 Материалы из отсевов дробления изверженных горных пород для строительных работ. Технические условия ГОСТ 26281-84 Материалы и изделия строительные теплоизоляционные. Правила приемки ГОСТ 26604-85 Полотна нетканые подоснова антисептированные из волокон всех видов для теплозвукоизоляционного линолеума. Технические условия ГОСТ 26644-85 Щебень и песок из шлаков тепловых электростанций для бетона. Технические условия ГОСТ 26816-86 Плиты цементно-стружечные. Технические условия ГОСТ 26819-86 Трубы железобетонные напорные со стальным сердечником. Технические условия ГОСТ 26998-86 Дюбели полиамидные для строительства. Технические условия ГОСТ 27023-86 Ковры сварные из поливинилхлоридного линолеума на теплозвукоизолирующей подоснове. Технические условия ГОСТ 29121-91 ИСО 4101-83 Проволока стальная углеродистая для лифтовых канатов. Технические условия 199 91.120 ЗОВНІШНІЙ І ВНУТРІШНІЙ ЗАХИСТ БУДІВЕЛЬ Позначення Назва ГОСТ 16149-70 Защита подземных сооружений от коррозии блуждающих током поляризоваными протекторами. Технические требования ГОСТ 27677-88 Защита от коррозии в строительстве. Бетоны. Общие требования к проведению испытаний ГОСТ 28674-90 Защита от коррозии в строительстве. Конструкции бетонные и железобетонные. Методы испытаний адгезии защитных покрытий ГОСТ 28575-90 Защита от коррозии в строительстве. Конструкции бетонные и железобетонные. Испытание паронепроницаемости защитных покрытий СТ СЭВ 2440-80 Защита от коррозии в строительстве. Конструкции бетонные и железобетонные. Классификация агрессивных сред СТ СЭВ 2441-80 Защита от коррозии в строительстве. Конструкции бетонные и железобетонные. Основные положения проектирования СТ СЭВ 2534-84 Защита от коррозии в строительстве. Конструкции бетонные и железобетонные. Требования к первичной защите СТ СЭВ 4220-83 Защита от коррозии в строительстве. Общие положения 200 91.140 УСТАТКОВАННЯ БУДІВЕЛЬ Позначення Назва ДСТУ ISO 4190-1-2001 Установки ліфтові ДСТУ Б В.2.5-1-95 ГОСТ 23695-94 Прилади санітарно-технічні сталеві емальовані. Технічні умови ДСТУ Б В.2.5-2-95 ГОСТ 8690-94 Радіатори опалювальні чавунні. Технічні умови ДСТУ Б В.2.5-3-95 ГОСТ 20849-94 Конвектори опалювальні. Технічні умови ДСТУ Б В.2.5-4-95 ГОСТ 11614-94 Крани змивні напівавтоматичні. Технічні умови ДСТУ Б В.2.5-7-97 ГОСТ 18297-96 Прилади санітарно-технічні чавунні емальовані. Технічні умови ДСТУ Б В.2.5-8-96 ГОСТ 15167-93 Вироби санітарні керамічні. Загальні технічні умови ДСТУ Б В.2.5-9-97 ГОСТ 23289-94 Арматура санітарно-технічна водозливна. Технічні умови ДСТУ Б В.2.5-10-97 ГОСТ 25809-96 Змішувачі і крани водорозбірні. Типи і основні розміри ДСТУ Б В.2.5-11-98 ГОСТ 1811-97 Трапи для систем каналізації будинків. Технічні умови ДСТУ Б В.2.5-12-98 ГОСТ 30493-96 Вироби санітарні керамічні. Типи та основні розміри ДСТУ Б В.2.5-14-99 ГОСТ 19681-94 Арматура санітарно-технічна водорозбірна. Загальні технічні умови ДСТУ Б В.2.5-15-99 ГОСТ 10944-97 Крани регулювальні та запірні ручні для систем водяного опалення будівель. Загальні технічні умови ДСТУ Б В.2.5-27:2006 Захисні заходи електробезпеки в електроустановках будинків і споруд ДСТУ Б В.2.5-29:2006 Системи газопостачання. Газопроводи підземні сталеві. Загальні вимоги до захисту від корозії ДСТУ Б В.2.5-30:2006 Трубопроводи сталеві підземні систем холодного і гарячого водопостачання. Загальні вимоги до захисту від корозії ДСТУ Б В.2.5-31:2007 Трубопроводи попередньо теплоізольовані спіненим поліуретаном для мереж гарячого водопостачання та теплових мереж. Труби фасонні вироби і арматура. Технічні умови ДСТУ Б В.2.5-32:2007 Труби безнапірні з поліпропілену непластифікованого полівінілхлориду та фасонні вироби до них для зовнішніх мереж каналізації будинків і споруд та кабельної каналізації ДСТУ Б В.2.5-33:2007 Поквартирне постачання житлових будинків з теплогенераторами на газовому палеві з закритою камерою згоряння з колективними димоходами і димоходними системами. Загальні технічні умови ДСТУ Б В.2.5-34:2007 Інженерне обладнання будинків і споруд. Сміттєпроводи житлових і громадських будинків. Загальні технічні умови ДСТУ Б В.2.7-55-96 ГОСТ 21485-94 Бачки змивні і арматура до них. Загальні технічні умови 201 ДСТУ 2200-93 Пальники газові інфрачервоного випромінювання. Загальні технічні умови ДСТУ 3492-96 Повітронагрівачі ДСТУ 3493-96 Системи вентиляційні. Фільтри повітряні. Типи і основні параметри ДСТУ 3580-97 Лічильники холодної та гарячої води крильчасті. Загальні технічні умови ДСТУ 4359:2004 Опалювані рідкопаливні з випарними пальниками. Загальні технічні умови ДСТУ ISO 4190-1-2001 Установка ліфтова елеваторна . Частина 1. Класи ліфтів І II III VI ДСТУ ISO 4190-2-2001 Установка ліфтова елеваторна . Частина 2. Ліфти класу IV ДСТУ ISO 4190-3-2001 Установка ліфтова елеваторна . Частина 3. Ліфти службові класу V ДСТУ ISO 4190-5-2001 Установка ліфтова елеваторна . Частина 5. Пристрої керування сигналізації і додаткові пристрої ДСТУ ISO 4190-6-2001 Установка ліфтова елеваторна . Частина 6. Ліфти пасажирські для встановлення в житлових будинках. Планування і вибір ДСТУ ISO 7465-2004 Ліфти пасажирські та службові. Напрямні для кабін та противаг ліфтів. Тип Т. ДСТУ ГОСТ ИСО 8995:2003 Принципи зорової ергономіки. Освітлення робочих систем усередині приміщень ДСТУ ISO 9386-1:2005 Приводні підіймальні платформи для осіб з обмеженими фізичними можливостями. Правила безпеки розміри та функціонування. Частина 1. Вертикальні підіймальні платформи ДСТУ ISO 9386-2:2005 Приводні підіймальні платформи для осіб з обмеженими фізичними можливостями. Правила безпеки розміри та функціонування. Частина 2. Приводні сходові підіймачі для пересування по нахиленій площині користувачів що сидять та в інвалідних колясках ДСТУ ISO 9589:2005 Ескалатори. Будівельні розміри ДСТУ ISO/TS 14798:2004 Ліфти елеватори ескалатори та пасажирські конвеєри. Методологія аналізу ризику ДСТУ ISO/TS 22559:2005 Вимоги безпеки для ліфтів елеваторів . Частина 1. Загальні суттєві вимоги безпеки ДСТУ EN 81-1-2003 Норми безпеки щодо конструкції та експлуатації ліфтів. Частина 1. Ліфти електричні ДСТУ EN 81-2-2003 Норми безпеки щодо конструкції та експлуатації ліфтів. Частина 2. Ліфти гідравлічні ДСТУ EN/TR 81-10-2004 Норми безпеки щодо конструкції та експлуатації ліфтів. Частина 10. Основи ДСТУ EN 89-2005 Водонагрівачі і ємності газові для готування гарячої води на побутові потреби ДСТУ EN 115-2003 Норми безпеки щодо конструкції та експлуатації ескалаторів і пасажирських конвеєрів ДСТУ EN 297-2005 Котли газові центрального опалювання. Котли типу 811 і B11BS з атмосферними пальниками номінальною тепловою потужністю не більше 70 кВт ДСТУ EN 625-2002 Котли газові центрального опалювання. Спеціальні вимоги до вироблення гарячої води для побутових потреб комбінованими котлами з номінальною тепловою потужністю не більше 70 кВт ДСТУ EN 627-2005 Порядок реєстрації даних і контролювання стану ліфтів ескалаторів та пасажирських конвеєрів ДСТУ EN 656:2005 Газові котли центрального опалювання. Котли типу В номінальної теплопродуктивності від 70 кВт до 300 кВт 202 ДСТУ EN 677-2001 Котли центрального опалювання газові. Спеціальні вимоги для конденсаційних котлів з номінальною тепловою потужністю не більше 70 кВт ДСТУ EN 1196:2004 Повітронагрівачі газові побутові і непобутові. Додаткові вимоги до конденційних повітронагрівачів ДСТУ EN 12015:2003 Електромагнітна сумісність. Ліфти ескалатори та пасажирські конвеєри. Несприйнятливість ДСТУ IEC 60335-2-21:2004 Безпечність побутових та аналогічних електричних приладів. Частина 2-21. Додаткові вимоги до акумуляційних водонагрівачів ДСТУ IEC 60335-2-84:2003 Безпечність побутових та аналогічних електричних приладів. Частина 2-84. Додаткові вимоги до туалетів ДСТУ IEC 60335-2-88:2003 Безпечність побутових та аналогічних електричних приладів. Частина 2-88. Додаткові вимоги до зволожувачів призначених для застосування в опалювальних і вентиляційних системах або системах кондиціонування повітря ДСТУ IEC 60687:2004 Лічильники активної електроенергії змінного струму. Класи точності 0 2s та 0 5s ДСТУ IEC 61036-2001 Лічильники статичної активної електроенергії змінного струму. Класи точності 1 та 2 ДСТУ! ЕС 61038:2002 Вимірювання електричні. Тарифікація і контроль навантаження. Особливі вимоги до реле часу ДСТУ IEC 61268:2001 Лічильники реактивної енергії змінного струму статичні класів точності 2 та 3 ГОСТ 1153-76 Кронштейны для умывальников и моек. Технические условия ГОСТ 8823-85 Лифты электрические грузовые. Основные параметры и размеры ГОСТ 8824-84 Лифты электрические грузовые малые. Основные параметры и размеры ГОСТ 8870-79 Колонки водогрейные для ванн. Технические условия ГОСТ 10617-83 Котлы отопительные теплопроизводительностью от 0 10 до 3 15 МВт. Общие технические условия ГОСТ 13448-82 Решетки вентиляционные пластмассовые. Технические условия ГОСТ 14167-83 Счетчики холодной воды турбинные. Технические условия ГОСТ 15062-83 Сиденья для унитазов. Технические условия ГОСТ 16549-71 Краны пробковые проходные сальниковые муфтовые чугунные на Ру < 10 кгс/кв.см с заглушкой для спуска воды ГОСТ 19734-80 Устройство воднораспределительные для жилых зданий. Общие технические условия ГОСТ 22011-95 Лифты пассажирские и грузовые. Технические условия ГОСТ 22845-85 Лифты электрические пассажирские и грузовые. Правила организации производства и приемки монтажных работ ГОСТ 25297-82 Установки компактные для очистки поверхностных вод на питьевые нужды. Типы основные параметры и размеры ГОСТ 25298-82 Установки компактные для очистки бытовых сточных вод. Типы основные параметры и размеры ГОСТ 26334-84 Лифты электрические. Ряды грузоподъемности и скорости ГОСТ 27804-88 Изделия замочно-скобяные. Механизмы цилиндровые для врезных замков. Технические условия 203 91.160 ОСВІТЛЮВАННЯ Позначення Назва ГОСТ 8594-80 Коробки для установки выключателей и штепсельных розеток при открытой электропроводке. Общие технические условия ГОСТ 8709-82 Щитки осветительные для промышленных и общественных зданий. Общие технические условия ГОСТ 9413-78 Щитки осветительные для жилых зданий. Общие технические условия ГОСТ 17677-82 МЭК 598-1-1-86 МЭК 598-2-1-79 МЭК 598-2-2-79 МЭК 598-2-4-79 МЭК 598-2-19-81 Светильники. Общие технические условия ГОСТ 30206-94 МЭК 687-92 Статические счетчики ватт-часов активной энергии переменного тока классы точности 0 2 и 0 5 ГОСТ 30207-94 МЭК 1036-90 Статические счетчики ватт-часов активной энергии переменного тока классы точности 1 и 2 ГОСТ 30331.1-95 МЭК 364-1-72 МЭК 364-2-70 Электроустановки зданий. Основные положения ГОСТ 30331.2-95 МЭК 364-3-93 Электроустановки зданий. Часть 3. Основные характеристики ГОСТ 30331.3-95 МЭК 364-4-41-920 Электроустановки зданий. Часть 4. Требования по обеспечению безопасности. Защита от поражений электрическим током ГОСТ 30331.4-95 МЭК 364-4-42-80 Электроустановки зданий. Часть 4. Требования по обеспечению безопасности. Защита от тепловых воздействий ГОСТ 30331.5-95 МЭК 364-4-43-77 Электроустановки зданий. Часть 4. Требования по обеспечению безопасности. Защита от понижения напряжения ГОСТ 30331.7-95 МЭК 364-4-46-81 Электроустановки зданий. Часть 4. Требования по обеспечению безопасности. Отделение отключение управление ГОСТ 30331.8-95 МЭК 364-4-47-81 Электроустановки зданий. Часть 4. Требования по обеспечению безопасности. Общие требования по применению мер защиты для обеспечения безопасности. Требования по применению мер защиты от поражения электрическим током ГОСТ 30331.9-95 МЭК 364-4-473-77 Электроустановки зданий. Часть 4. Требования по обеспечению безопасности. Применение мер защиты от сверхтоков 204 91.190 БУДІВЕЛЬНІ АРМАТУРА ТА ІНСТРУМЕНТ Позначення Назва ГОСТ 1405-83 Ломы стальные строительные. Технические условия ГОСТ 7945-86 Ковши для отделочных работ. Технические условия ГОСТ 7948-80 Отвесы стальные строительные. Технические условия ГОСТ 9416-83 Уровни строительные. Технические условия ГОСТ 9533-81 Кельмы лопатки и отрезовки. Технические условия ГОСТ 10403-80 Гладилки стальные строительные. Технические условия ГОСТ 10597-87 Кисти и щетки малярные. Технические условия ГОСТ 10778-83 Шпатели. Технические условия ГОСТ 10831-87 Валики малярные. Технические условия ГОСТ 11042-90 Молотки стальные строительные. Технические условия ГОСТ 13995-78 Рустовки стальные. Технические условия ГОСТ 14184-83 Клещи строительные. Технические условия ГОСТ 19259-73 Резец для резки керамических плиток. Технические условия ГОСТ 25782-90 Правила терки и полутерки. Технические условия ГОСТ 25010-81 Соколы для штукатурных работ. Технические условия 205 91.220 БУДІВЕЛЬНЕ УСТАТКОВАННЯ Позначення Назва ДСТУ Б В.2.8-8-96 Машини та обладнання для механізації штукатурних робіт в будівництві. Загальні технічні вимоги ДСТУ Б В.2.8-10-98 Стропи вантажні. Класифікація параметри та розміри технічні вимоги ДСТУ 1072-91 Засоби для побілки "Василек" та "Зеленка". Технічні умови ДСТУ 2446-94 Верстати каменеобробні шліфувально-полірувальні. Типи і основні параметри. Станки камнеобрабатывающие шлифовально-полировальные. Типы и основные параметры ДСТУ 2559-94 Верстати каменерозпилювані. Типи та основні параметри. Станки камнераспиловочные. Типы и основные параметры ДСТУ 2912-94 Устаткування каменевидобувне та каменеобробне. Загальні технічні умови. Оборудование камнедобывающее и камнеобрабатывающее. Общие технические условия ДСТУ 2952-94 Верстати каменерозпилювальні. Загальні технічні вимоги та методи контролю. Станки камнераспиловочные. Общие технические требования и методы контроля ДСТУ 2973-94 Верстати каменеобробні шліфувально-полірувальні. Загальні технічні вимоги та методи контролю. Станки камнеобрабатывающие и шлифовально-полировальные. Общие технические требования и методы контроля ДСТУ 3227-95 Верстати каменефрезерні. Типи і основні параметри. Станки камнефрезерные. Типы и основные параметры ДСТУ 3284-95 Верстати каменефрезерні. Загальні технічні вимоги та методи контролю. Станки камнефрезерные. Общие технические требования и методы контроля ДСТУ 3632-97 Устаткування для виготовлення виробів із ніздрюватого бетону автоклавного твердіння. Загальні технічні вимоги і методи контролю Оборудование для изготовления изделий из ноздреватого бетона автоклавного твердения. Общие технические условия и методы контроля ГОСТ 9231-80 Смесители лопастные двухвальные. Технические условия ГОСТ 9274-81 Вальцы для камневыделения и помола керамических масс. Технические условия ГОСТ 10037-83 Автоклавы для строительной индустрии. Технические условия ГОСТ 11030-93 Автогрейдеры. Общие технические условия ГОСТ 12367-85 Мельницы трубные помольных агрегатов. Общие технические условия ГОСТ 12375-70 Дробилки однороторные крупного дробления. Технические условия ГОСТ 12376-71 Дробилки однороторные среднего и мелкого дробления. Технические условия ГОСТ 13531-74 Бетоноукладчики для заводов сборного железобетона. Технические условия ГОСТ 13981-87 Формы для изготовления железобетонных виброгидропрессованных напорных труб. Технические условия ГОСТ 15609-79 Питатели ящичные. Типы основные параметры и размеры ГОСТ 16349-85 Смесители цикличные для строительных материалов. Технические условия ГОСТ 18103-84 Установки для изготовления железобетонных объемных блоков санитарно-технических кабин и шахт лифтов. Технические условия ГОСТ 18343-80 Поддоны для кирпича и керамических камней. Технические условия ГОСТ 21807-76 Бункеры бадьи переносные вместимостью до 2 куб. м для бетонной смеси. Общие технические условия ГОСТ 2191 5-93 Асфальтоукладчики. Общие технические условия ГОСТ 22685-89 Формы для изготовления контрольных образцов бетона. Технические условия ГОСТ 23117-91 Зажимы полуавтоматические для натяжения арматуры железобетонных конструкций. 206 Технические условия ГОСТ 23407-78 Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производства строительно-монтажных работ. Технические условия ГОСТ 23421-79 Устройство для пакетной перевозки силикатного кирпича автомобильным транспортом. Основные параметры и размеры. Технические требования ГОСТ 23477-79 Опалубка разборно-переставная мелкощитовая инвентарная для возведения монолитных бетонных и железобетонных конструкций. Технические условия ГОСТ 24258-88 Средства подмащивания. Общие технические условия ГОСТ 24408-80 Система технического обслуживания и ремонта строительных машин. Правила сдачи в капитальный ремонт и выдачи из капитального ремонта машин и их составляющих частей. Общие требования ГОСТ 25781-83 Формы стальные для изготовления железобетонных изделий. Технические условия ГОСТ 25783-83 Трансформаторы гидродинамические для строительных и дорожных машин. Технические требования ГОСТ 25878-85 Формы стальные для изготовления железобетонных изделий. Поддоны. Конструкция и размеры ГОСТ 25932-83 Влагометры-плотномеры радиоизотопные переносные для бетонов и грунтов. Общие технические условия ГОСТ 26055-84 Манипуляторы для строительно-монтажных работ. Общие технические требования ГОСТ 26216-84 Трансформаторы гидродинамические для строительных и дорожных машин. Основные параметры ГОСТ 26598-85 Контейнеры и средства пакетирования в строительстве. Общие технические условия ГОСТ 26655-85 Техническая диагностика. Диагностирование автомобилей тракторов строительных и дорожных машин. Датчики. Общие технические требования ГОСТ 26805-86 Заклепка трубчатая для односторонней клепки тонколистовых строительных металлоконструкций. Технические условия ГОСТ 26887-86 Площадки и лестницы для строительно-монтажных работ. Общие технические требования ГОСТ 27204-87 Формы изготовления железобетонных изделий. Борта. Конструкция и размеры ГОСТ 27321-87 Леса стоечные приставные для строительно-монтажных работ. Технические условия ГОСТ 27336-93 Автобетононасосы. Общие технические условия ГОСТ 27338-93 Установки бетоносмесительные механизированные. Общие технические условия ГОСТ 27339-93 Автобетоносмесители. Общие технические условия ГОСТ 27372-87 Люльки для строительно-монтажных работ. Технические условия ГОСТ 27598-94 Катки дорожные вибрационные самоходные ГОСТ 27614-93 Автоцементовозы. Общие технические условия ГОСТ 27811-95 Автогудронаторы. Общие технические условия ГОСТ 27945-95 Установки асфальтосмесительные. Общие технические условия ГОСТ 28012-89 Подмости передвижные сборно-разборные. Технические условия ГОСТ 28347-89 Подмости передвижные с перемещаемым рабочим местом. Технические условия ГОСТ 28715-90 Формы стальные для изготовления железобетонных изделий. Проемообразователи и вкладыши. Конструкция 207 93 ЦИВІЛЬНЕ БУДІВНИЦТВО 93.020 ЗЕМЕЛЬНІ РОБОТИ. ВИЙМАННЯ ГРУНТУ. БУДУВАННЯ ФУНДАМЕНТІВ. ПІДЗЕМНІ РОБОТИ Позначення Назва ДСТУ Б В.2.5-6-96 Аератори трубчасті труби дренажні фільтруючі з пористого поліетилену. Загальні технічні умови 208 93.030 ЗОВНІШНІ КАНАЛІЗАЙІНІ СИСТЕМИ Позначення Назва ДСТУ Б В.2.5-26:2005 ГОСТ 3634-99 Люки оглядових колодязів і дощоприймачі зливостічних колодязів. Технічні умови РСТ УССР 1674-91 Вироби для стікання води. Загальні технічні умови РСТ УССР 1930-83 Кільця та секції для колодязів. Технічні умови 209 93.060 БУДУВАННЯ ТУНЕЛІВ Позначення Назва ГОСТ 23961-80 Метрополитены. Габаритные приближения строений оборудования и подвижного состава ГОСТ 24451-80 Тоннели автодорожные. Габаритные приближения строений и оборудования 210 93.080 ТЕХНОЛОГІЯ ДОРОЖНЬОГО БУДІВНИЦТВА Позначення Назва ДСТУ Б В.2.3-9-2003 Пристрої дорожні напрямні. Загальні технічні умови ДСТУ Б В.2.3-10-2003 Огородження дорожнє парапетного типу. Загальні технічні умови ДСТУ Б В.2.3-11-2004 Огородження дорожнє перильного типу. Загальні технічні умови ДСТУ Б В.2.3-12-2004 Огородження дорожнє металеве бар'єрного типу. Загальні технічні умови ДСТУ Б В.2.3-17:2007 Споруди транспорту. Автомобільні дороги платні. Вимоги до проектування ДСТУ Б В.2.7-30-95 Матеріали нерудні для щебеневих і гравійних основ та покриттів автомобільних шляхів. Технічні умови ДСТУ Б В.2.7-92-99 Суміші бетонні і цементобетони дорожні на вапнякових заповнювачах. Технічні умови ДСТУ Б В.2.7-119-2003 Суміші асфальтобетонні і асфальтобетон дорожній та аеродромний. Технічні умови ДСТУ Б В.2.7-121-2003 Порошок мінеральний для асфальтобетонних сумішей. Технічні умови ДСТУ Б В.2.7-127:2006 Суміші асфальтобетонні і асфальтобетон щебенево-мастикові. Технічні умови ДСТУ Б В.2.7-129:2006 Емульсії бітумні дорожні. Технічні умови ДСТУ Б В.2.7-135:2007 Бітуми дорожні модифіковані полімерами. Технічні умови ДСТУ Б В.2.7-136:2007 Матеріали для заливки швів і тріщин покриттів автомобільних доріг. Загальні технічні вимоги ДСТУ 2587-94 Розмітка дорожня. Технічні вимоги. Методи контролю. Правила застосування ДСТУ 2734-94 Огородження дорожні тросового типу. Загальні технічні умови ДСТУ 2735-94 Огородження дорожні і напрямні пристрої. Правила застосування. Вимоги безпеки дорожнього руху ДСТУ 4036-2001 Безпека дорожнього руху. Вставки розмічальні дорожні. Загальні технічні умови ДСТУ 4123-2002 Безпека дорожнього руху. Елементи примусового зниження швидкості на вулицях і дорогах. Загальні вимоги. Правила застосування ДСТУ 4158-2003 Безпека дорожнього руху. Автоматизовані системи керування дорожнім рухом. Загальні вимоги ДСТУ 4241-2003 Безпека дорожнього руху. Знаки дорожні та інформаційні табло зі змінною інформацією. Загальні технічні умови ДСТУ 4337-2004 Безпека дорожнього руху. Світловідбивачі для гужового транспорту. Загальні технічні умови РСТ УССР 1965-86 Безпека дорожнього руху. Огорожі дорожні переносні. Технічні умови РСТ УССР 1966-86 Безпека дорожнього руху. Огорожі дорожні переносні. Правила застосування РСТ УССР 1967-86 Безпека дорожнього руху. Машини механізми дорожні та комунальні. Кольори покриттів сигнальні знаки та спеціальні світові сигнали. Технічні умови 211 93.100 БУДУВАННЯ РЕЙКОВИХ ДОРІГ Позначення Назва ГОСТ 9238-83 Габариты приближения строений и подвижного состава железных дорог колеи 1520 1524 мм ГОСТ 9720-76 Габариты приближения строений и подвижного состава железных дорог колеи 750 мм ГОСТ 17581-72 Знаки сигнальные механические флажкового типа средств предупреждения. Конструкция размеры и технические требования ГОСТ 25869-90 Отличительные знаки и информационное обеспечение подвижного состава пассажирского надземного транспорта остановочных пунктов пассажирских станций. Общие технические требования 212 93.120 БУДУВАННЯ АЕРОПОРТІВ Позначення Назва ДСТУ Б В.2.7-116-2002 ГОСТ 30740-2000 Матеріали герметизуючі для швів аеродромних покриттів. Загальні технічні умови ГОСТ 23331-78 Аэродромы. Дневная маркировка искусственных покрытий ГОСТ 25269-82 Аэродромы. Дневная маркировка грунтовых аэродромов ГОСТ 25912.0-91 Плиты железобетонные предварительно напряженные ПАГ для аэродромных покрытий. Технические условия ГОСТ 25912.1-91 Плиты железобетонные предварительно напряженные ПАГ-14 для аэродромных покрытий. Конструкция ГОСТ 25912.2-91 Плиты железобетонные предварительно напряженные ПАГ-18 для аэродромных покрытий. Конструкция ГОСТ 25912-3-91 Плиты железобетонные предварительно напряженные ПАГ-20 для аэродромных покрытий. Конструкция ГОСТ 25912.4-91 Арматурные и монтажно-стыковые изделия железобетонных плит для аэродромных покрытий. Конструкция 213 93.140 БУДУВАННЯ ВОДНИХ ШЛЯХІВ І ПОРТІВ Позначення Назва ДСТУ Б В.2.3-1-95 ГОСТ 26775-97 Габарити підмостові судноплавних прогонів мостів на внутрішніх водних шляхах. Норми і технічні вимоги ГОСТ 26600-98 Знаки навигационные внутренних судоходных путей. Общие технические условия 214 93.160 БУДУВАННЯ ГІДРОСПОРУД Позначення Назва ГОСТ 17424-72 Тумбы швартовые морские. Технические условия ГОСТ 26067.0-83 Звенья железобетонные безнапорных труб прямоугольного сечения для гидротехнических сооружений. Технические условия ГОСТ 26067.1-83 Звенья железобетонные безнапорных труб прямоугольного сечения для гидротехнических сооружений. Конструкция и размеры РСТ УССР 1889-80 Знаки безпеки на водоймищах. Загальні технічні умови 215 ПЕРЕЛІК БУДІВЕЛЬНИХ НОРМ ЗА РЕЄСТРАЦІЙНИМИ НОМЕРАМИ 217 ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ Позначення Назва ДБН 298-92 Проектирование и выполнение изоляции наружных стыков крупнопанельных зданий ДБН 338-92 Проектування улаштування та експлуатація індустріальних безрулонних дахів житлових та громадських будинків ДБН 362-92 Оцінка технічного стану стальних конструкцій виробничих будинків і споруд що експлуатуються ДБН 363-92 Житлові будинки для осіб похилого віку сільської місцевості України ДБН А.1.1-1-93 Система стандартизації та нормування в будівництві. Основні положення ДБН А.1.1-2-93 Порядок розробки вимоги до побудови викладу та оформлення нормативних документів ДБН А.1.1-3-93 Порядок проведення експертизи узгодження затвердження реєстрації видання та скасування нормативних документів ДБН А.1.1-73-2003 Положення з виробничого нормування витрат матеріалів у будівництві ДБНА.2.2-1-2003 Склад і зміст матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище ОВНС при проектуванні і будівництві підприємств будинків і споруд ДБН А.2.2-2-96 Технічний захист інформації. Загальні вимоги до організації проектування і проектної документації для будівництва ДБН А.2.2-3-2004 Склад порядок розроблення погодження та затвердження проектної документації для будівництва ДБН А.2.2-4-2003 Положення про авторський нагляд за будівництвом будинків і споруд ДБНА.2.3-1-99 Територіальна діяльність в будівництві. Основні положення ДБН А.3.1-5-96 Організація будівельного виробництва ДБН А.3.1-7-96 Виробництво бетонних і залізобетонних виробів ДБН А.3.1-8-96 Проектування підприємств по виробництву залізобетонних виробів ДБНА.3.1-9-2000 Прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом захисних споруд цивільної оборони та їх утримання ДБН Б.1-1-93 Порядок створення і ведення містобудівних кадастрів населених пунктів ДБН Б.1-2-95 Склад зміст порядок розробки погодження і затвердження комплексних схем транспорту для міст України ДБН Б.1-3-97 Склад зміст порядок розроблення погодження та затвердження генеральних планів міських населених пунктів ДБН Б.1.1-4-2002 Склад зміст порядок розроблення погодження та затвердження містобудівного обґрунтування ДБН Б.1.1-6-2007 Склад зміст порядок розроблення погодження та затвердження схем планування території району ДБН Б.1.1-7-2007 Склад зміст порядок розроблення погодження та затвердження схем планування території сільради ДБН Б.2.4-1-94 Планування і забудова сільських поселень ДБН Б.2.4-2-94 Види склад порядок розробки погодження та затвердження містобудівної документації для сільських поселень ДБН Б.2.4-3-95 Генеральні плани сільськогосподарських підприємств ДБН Б.2.4-4-97 Планування та забудова малих сільськогосподарських підприємств та селянських фермерських господарств ДБН В.1.1-1-94 Проектування і будівництво цивільних будівель із блоків і каменів пиляних вапняків кримських родовищ в сейсмічних районах ДБН В.1.1-3-97 Інженерний захист територій будинків і споруд від зсувів і обвалів. Основні положення 219 ДБН В.1.1-5-2000 Будинки та споруди на підроблюваних територіях і просідаючих ґрунтах ДБН В.1.1-7-2002 Пожежна безпека об'єктів будівництва ДБН В.1.1-12:2006 Будівництво у сейсмічних районах України ДБН В.1.2-1-95 Положення про розслідування причин аварій обвалень будівель споруд їх частин та конструктивних елементів ДБН В.1.2-2:2006 Навантаження і впливи. Норми проектування ДБН В.1.2-4:2006 Інженерно-технічні заходи цивільного захисту цивільної оборони ДБН В.1.2-5 Система забезпечення надійності та безпеки будівельних об'єктів. Науково-технічний супровід будівельних об'єктів ДБН В.1.4-0.01-97 Система норм та правил зниження рівня іонізуючих випромінювань природних радіонуклідів в будівництві. Основні положення ДБН В.1.4-0.02-97 Система норм та правил зниження рівня іонізуючих випромінювань природних радіонуклідів в будівництві. Типові документи ДБН В.1.4-1.01-97 Система норм та правил зниження рівня іонізуючих випромінювань природних радіонуклідів в будівництві. Регламентовані радіаційні параметри. Допустимі рівні ДБН В.1.4-2.01-97 Система норм та правил зниження рівня іонізуючих випромінювань природних радіонуклідів в будівництві. Радіаційний контроль будівельних матеріалів та об'єктів будівництва ДБН В.2.2-1-95 Будівлі і споруди для тваринництва ДБН В.2.2-2-95 Теплиці і парники ДБН В.2.2-3-97 Будинки та споруди навчальних закладів ДБН В.2.2-4-97 Будинки та споруди дитячих дошкільних закладів ДБН В.2.2-5-97 Захисні споруди цивільної оборони ДБН В.2.2-7-98 Будівлі і споруди для зберігання мінеральних добрив та засобів захисту рослин ДБН В.2.2-8-98 Підприємства будівлі і споруди для зберігання та переробці зерна ДБН В.2.2-9-99 Громадські будинки та споруди. Основні положення ДБН В.2.2-10-2001 Заклади охорони здоров'я ДБН В.2.2-11-2002 Підприємства побутового обслуговування ДБН В.2.2-12-2003 Будівлі і споруди для зберігання та переробки сільськогосподарської продукції ДБН В.2.2-13-2003 Спортивні та фізкультурно-оздоровчі споруди ДБН В.2.2-15-2005 Житлові будинки. Основні положення ДБН В.2.2-16-2005 Культурно-видовищні та дозвіллєві заклади ДБН В.2.2-17-2006 Доступність будинків і споруд для маломобільних груп населення ДБН В.2.2-18:2006 Будинки і споруди. Заклади соціального захисту населення ДБН В.2.3-4-2000 Автомобільні дороги ДБН В.2.3-4-2007 Автомобільні дороги ДБН В.2.3-5-2001 Вулиці та дороги населених пунктів ДБН В.2.3-6-2002 Мости та труби. Обстеження і випробування ДБН В.2.3-7-2003 Метрополітени ДБН В.2.3-15-2007 Автостоянки і гаражі для легкових автомобілей ДБН В.2.3-16-2007 Споруди транспорту. Норми відведення земельних ділянок для будівництва реконструкції автомобільних доріг ДБН В.2.4-1-99 Меліоративні системи та споруди ДБН В.2.4-2-2005 Полігони твердих побутових відходів. Основні положення проектування ДБН В.2.5-13-98 Пожежна автоматика будинків і споруд 220 ДБН В.2.5-16-99 Визначення розмірів земельних ділянок для об'єктів електричних мереж ДБН В.2.5-20-2001 Газопостачання ДБН В.2.5-22-2002 Зовнішні мережі гарячого водопостачання та водяного опалення з використанням труб зі структурованого поліетилену з тепловою ізоляцією зі спіненого поліетилену і захисною гофрованою поліетиленовою оболонкою ДБН В.2.5-23-2003 Проектування електрообладнання об'єктів цивільного призначення ДБН В.2.5-24-2003 Електрична кабельна система опалення ДБН В.2.-28-2006 Природне і штучне освітлення ДБН В.2.6-6-95 Проектування будівництво та експлуатація будинків системи «ПЛАСТБАУ» ДБН В.2.6-14-97 Покриття будівель і споруд ДБН В.2.6-22-2001 Улаштування покриттів із застосуванням сухих будівельних сумішей ДБН В.2.6-31:2006 Теплова ізоляція будівель ДБН В.2.7-31-95 Порядок визначення запасів родовищ піску та гравію ДБН В.2.7-63-97 Застосування в будівництві і будіндустрії гранульованих шлаків і шлакопемзових відсівів феросплавного виробництва ДБН В.2.7-64-97 Правила застосування хімічних добавок у бетонах і будівельних розчинах ДБН В.2.8-1-95 Вимоги до розробки засобів механізації в будівництві і оцінка їх технічного рівня. Основні положення ДБН В.2.8-2-95 Будівельні машини обладнання і механізований інструмент. Види випробувань. Порядок їх здійснення ДБН В.2.8-3-95 Технічна експлуатація будівельних машин ДБН В.2.8-4-96 Система технічного обслуговування та ремонту будівельних машин. Загальні вимоги ДБН В. 2.8-5-96 Технічні параметри засобів механізації що підлягають контролю при сертифікаційних випробуваннях ДБН В.2.8-6-96 Технічне обслуговування та ремонт кранів самохідних стрілових ДБН В.2.8-7-96 Система технічного обслуговування та ремонту будівельних машин. Порядок атестації ремонтного виробництва ДБН В.2.8-9-98 Експлуатація будівельних машин. Загальні вимоги ДБН В.2.8-11-99 Технічні вимоги до ремонту типових пошкоджень металоконструкцій вантажопідіймальних кранів ДБН В.2.8-12-2000 Типові норми витрат пального і змащувальних матеріалів для експлуатації техніки в будівництві ДБН В.2.8-13-2000 Технічне діагностування гідроприводу будівельних машин ДБН В.2.8-14-2000 Правила зберігання будівельних машин ДБН В.3.1-1-2002 Ремонт і підсилення несучих і огороджувальних будівельних конструкцій промислових будинків і споруд ДБН В.3.2-1-2004 Реставраційні консерваційні та ремонтні роботи на пам'ятках культурної спадщини ДБН Г.1-1-93 Порядок визначення вартості розроблення нормативних документів ДБН Г.1-3-95 Типові норми витрат молотого шлаку і лужного компоненту для приготування шлаколужних бетонів збірних і монолітних бетонних і залізобетонних конструкційних виробів ДБН Г.1-4-95 Правила перевезення складування та зберігання матеріалів виробів конструкцій і устаткування в будівництві ДБН Г.1-5-96 Нормативна база оснащення будівельних організацій бригад засобами механізації інструментом та інвентарем ДБН Г.1-6-96 Тимчасові норми для розрахунку витрат теплової енергії при тепловій обробці бетонних та залізобетонних виробів 221 ДБН Г.1-7-97 Тимчасові норми для розрахунку витрат теплової та електричної енергії при виробництві цегли та каменів керамічних ДБН Г.1-8-2000 Норми розрахунку витрат палива теплової та електричної енергії при виробництві вапна цегли і каменів силікатних ДБН Д.1.1-1-2000 Правила визначення вартості будівництва ДБН Д.1.1-2-99 Вказівки щодо застосування ресурсних елементних кошторисних норм на будівельні роботи ДБН Д.1.1-3-99 Вказівки щодо застосування ресурсних елементних кошторисних норм на монтаж устаткування ДБН Д.1.1-4-2000 Вказівки щодо застосування ресурсних елементних кошторисних норм на ремонтнобудівельні роботи ДБН Д.1.1-5-2001 Вказівки щодо застосування ресурсних елементних кошторисних норм на реставраційно-відновлювальні роботи ДБН Д.1.1-6-2000 Указания по применению ресурсных элементных сметных норм на пусконаладочные работы ДБН Д.1.1-7-2000 Правила визначення вартості проектно-вишукувальних робіт для будівництва що здійснюється на території України ДБН Д.2.2-1-99 Збірник 1. Земляні роботи ДБН Д.2.2-2-99 Збірник 2. Гірничо-розкривні роботи ДБН Д.2.2-3-99 Збірник 3. Буропідривні роботи ДБН Д.2.2-4-99 Збірник 4. Свердловини ДБН Д.2.2-5-99 Збірник 5. Пальові роботи. Опускні колодязі. Закріплення ґрунтів ДБН Д.2.2-6-99 Збірник 6. Бетонні та залізобетонні конструкції монолітні ДБН Д.2.2-7-99 Збірник 7. Бетонні та залізобетонні конструкції збірні ДБН Д.2.2-8-99 Збірник 8. Конструкції з цегли та блоків ДБН Д.2.2-9-99 Збірник 9. Металеві конструкції ДБН Д.2.2-10-99 Збірник 10. Дерев'яні конструкції ДБН Д.2.2-11-99 Збірник 11. Підлоги ДБН Д.2.2-12-99 Збірник 12. Покрівля ДБН Д.2.2-13-99 Збірник 13. Захист будівельних конструкцій та устаткування від корозії ДБН Д.2.2-14-99 Збірник 14. Конструкції в сільському будівництві ДБН Д.2.2-15-99 Збірник 15. Оздоблювальні роботи ДБН Д.2.2-16-99 Збірник 16. Трубопроводи внутрішні ДБН Д.2.2-17-99 Збірник 17. Водопровід і каналізація - внутрішнє обладнання ДБН Д.2.2-18-99 Збірник 18. Опалювання - внутрішнє обладнання ДБН Д.2.2-19-99 Збірник 19. Газопостачання - внутрішнє обладнання ДБН Д.2.2-20-99 Збірник 20. Вентиляція та кондиціонування повітря ДБН Д.2.2-21-99 Збірник 21. Електроосвітлення будівель ДБН Д.2.2-22-99 Збірник 22. Водопровід - зовнішні мережі ДБН Д.2.2-23-99 Збірник 23. Каналізація - зовнішні мережі ДБН Д.2.2-24-99 Збірник 24. Теплопостачання та газопроводи - зовнішні мережі ДБН Д.2.2-25-99 Збірник 25. Магістральні та промислові трубопроводи газо- та нафтопродуктів ДБН Д.2.2-26-99 Збірник 26. Теплоізоляційні роботи ДБН Д.2.2-27-99 Збірник 27. Автомобільні дороги ДБН Д.2.2-28-99 Збірник 28. Залізниці 222 ДБН Д.2.2-29-99 Збірник 29. Тунелі та метрополітени ДБН Д.2.2-30-99 Збірник 30. Мости і труби ДБН Д.2.2-31-99 Збірник 31. Аеродроми ДБН Д.2.2-32-99 Збірник 32. Трамвайні колії ДБН Д.2.2-33-99 Збірник 33. Лінії електропередачі ДБН Д.2.2-34-99 Збірник 34. Споруди зв'язку радіомовлення і телебачення ДБН Д.2.2-36-99 Збірник 36. Земляні конструкції гідротехнічних споруд ДБН Д.2.2-37-99 Збірник 37. Бетонні та залізобетонні конструкції гідротехнічних споруд ДБН Д.2.2-38-99 Збірник 38. Кам'яні конструкції гідротехнічних споруд ДБН Д.2.2-39-99 Збірник 39. Металеві конструкції гідротехнічних споруд ДБН Д.2.2-40-99 Збірник 40. Дерев'яні конструкції гідротехнічних споруд ДБН Д.2.2-41-99 Збірник 41. Гідроізоляційні роботи гідротехнічних споруд ДБН Д.2.2-42-99 Збірник 42. Берегоукріплювальні роботи ДБН Д.2.2-43-99 Збірник 43. Судновозні колії стапелів та сліпів ДБН Д.2.2-44-99 Збірник 44. Підводно-будівельні водолазні роботи ДБН Д.2.2-45-99 Збірник 45. Промислові печі і труби ДБН Д.2.2-46-99 Збірник 46. Роботи при реконструкції будівель та споруд ДБН Д.2.2-47-99 Збірник 47. Озеленення. Захист лісонасадження. Багатолітні плодові насадження ДБН Д.2.3-1-99 Збірник 1. Металообробне устаткування ДБН Д.2.3-2-99 Збірник 2. Деревообробне устаткування ДБН Д.2.3-3-99 Збірник 3. Підйомно-транспортне устаткування ДБН Д.2.3-4-99 Збірник 4. Дробильно-розмельне збагачувальне та агломераційне устаткування ДБН Д.2.3-5-99 Збірник 5. Вагове устаткування ДБН Д.2.3-6-99 Збірник 6. Теплосилове устаткування ДБН Д.2.3-7-99 Збірник 7. Компресорні установки насоси і вентилятори ДБН Д.2.3-8-99 Збірник 8. Електротехнічні установки ДБН Д.2.3-9-99 Збірник 9. Електричні печі ДБН Д.2.3-10-99 Збірник 10. Устаткування зв'язку ДБН Д.2.3-11-99 Збірник 11. Прилади засоби автоматизації та обчислювальної техніки ДБН Д.2.3-12-99 Збірник 12. Технологічні трубопроводи ДБН Д.2.3-13-99 Збірник 13. Устаткування атомних електричних станцій ДБН Д.2.3-14-99 Збірник 14. Устаткування прокатних виробництв ДБН Д.2.3-15-99 Збірник 15. Устаткування для очищення газів ДБН Д.2.3-16-99 Збірник 16. Устаткування підприємств чорної металургії ДБН Д.2.3-17-99 Збірник 17. Устаткування підприємств кольорової металургії ДБН Д.2.3-18-99 Збірник 18. Устаткування підприємств хімічної та нафтопереробної промисловості ДБН Д.2.3-19-99 Збірник 19. Устаткування підприємств вугільної та торф'яної промисловості ДБН Д.2.3-20-99 Збірник 20. Устаткування сигналізації централізації та блокування на залізничному транспорті ДБН Д.2.3-21-99 Збірник 21. Устаткування метрополітенів і тунелів ДБН Д.2.3-22-99 Збірник 22. Устаткування гідроелектричних станцій та гідротехнічних споруд ДБН Д.2.3-23-99 Збірник 23. Устаткування підприємств електротехнічної промисловості ДБН Д.2.3-24-99 Збірник 24. Устаткування підприємств промисловості будівельних матеріалів ДБН Д.2.3-25-99 Збірник 25. Устаткування підприємств целюлозно-паперової промисловості ДБН Д.2.3-26-99 Збірник 26. Устаткування підприємств текстильної промисловості 223 ДБН Д.2.3-27-99 Збірник 27. Устаткування підприємств поліграфічної промисловості ДБН Д.2.3-28-99 Збірник 28. Устаткування підприємств харчової промисловості ДБН Д.2.3-29-99 Збірник 29. Устаткування театрально-видовищних підприємств ДБН Д.2.3-30-99 Збірник 30. Устаткування зерносховищ і підприємств з переробки зерна ДБН Д.2.3-31-99 Збірник 31. Устаткування підприємств кінематографії ДБН Д.2.3-32-99 Збірник 32. Устаткування підприємств електричної промисловості і промисловості засобів зв'язку ДБН Д.2.3-33-99 Збірник 33. Устаткування підприємств легкої промисловості ДБН Д.2.3-34-99 Збірник 34. Устаткування установ охорони здоров'я і підприємств медичної промисловості ДБН Д.2.3-35-99 Збірник 35. Устаткування сільськогосподарських виробництв ДБН Д.2.3-36-99 Збірник 36. Устаткування підприємств побутового обслуговування і комунального господарства ДБН Д.2.3-37-99 Збірник 37. Контроль якості зварних з'єднань ДБН Д.2.3-38-99 Збірник 38. Устаткування загального призначення ДБН Д.2.3-39-99 Збірник 39. Монтаж електроустаткування і підключення кабелів або проводів зовнішньої мережі до апаратів і приладів низьковольтних комплектних пристроїв ДБН Д.2.4-1-2000 Збірник 1. Земляні роботи ДБН Д.2.4-2-2000 Збірник 2. Фундаменти ДБН Д.2.4-3-2000 Збірник 3. Стіни ДБН Д.2.4-4-2000 Збірник 4. Перекриття ДБН Д.2.4-5-2000 Збірник 5. Перегородки ДБН Д.2.4-6-2000 Збірник 6. Прорізи ДБН Д.2.4-7-2000 Збірник 7. Підлоги ДБН Д.2.4-8-2000 Збірник 8. Дахи покрівлі ДБН Д.2.4-9-2000 Збірник 9. Сходи ґанки ДБН Д.2.4-10-2000 Збірник 10. Пічні роботи ДБН Д.2.4-11-2000 Збірник 11. Штукатурні роботи ДБН Д.2.4-12-2000 Збірник 12. Малярні роботи ДБН Д.2.4-13-2000 Збірник 13. Склярські шпалерні та облицьовувальні роботи ДБН Д.2.4-14-2000 Збірник 14. Ліпні роботи ДБН Д.2.4-15-2000 Збірник 15. Внутрішні санітарно-технічні роботи ДБН Д.2.4-16-2000 Збірник 16. Зовнішні інженерні мережі ДБН Д.2.4-17-2000 Збірник 17. Електромонтажні роботи ДБН Д.2.4-18-2000 Збірник 18. Благоустрій ДБН Д.2.4-19-2000 Збірник 19. Ізоляційні роботи ДБН Д.2.4-20-2000 Збірник 20. Інші ремонтно-будівельні роботи ДБН Д.2.5-1-2001 Збірник 1. Археологічні та земляні роботи в зоні пам'ятника історії і культури ДБН Д.2.5-2-2001 Збірник 2. Реставрація і відтворення фундаментів і конструкцій із бутового каменю ДБН Д.2.5-3-2001 Збірник 3. Реставрація і відтворення цегляних кладок ДБН Д.2.5-4-2001 Збірник 4. Реставрація і відтворення конструкцій і декору з природного каменю ДБН Д.2.5-5-2001 Збірник 5. Реставрація і відтворення дерев'яних конструкцій і деталей ДБН Д.2.5-6-2001 Збірник 6. Реставрація і відтворення покрівель ДБН Д.2.5-7-2001 Збірник 7. Реставрація і відтворення металевих конструкцій і декоративних елементів ДБН Д.2.5-8-2001 Збірник 8. Реставрація і відтворення штукатурної обробки 224 ДБН Д.2.5-9-2001 Збірник 9. Реставрація і відтворення облицювань штучним мармуром ДБН Д.2.5-10-2001 Збірник 10. Реставрація і відтворення фарбувань фасадів і інтер'єрів ДБН Д.2.5-11-2001 Збірник 11. Реставрація керамічних кахлів ДБН Д.2.5-12-2001 Збірник 12. Реставрація і відтворення архітектурно-ліпного декору ДБН Д.2.5-13-2001 Збірник 13. Реставрація і відтворення різьблення по дереву ДБН Д.2.5-14-2001 Збірник 14. Реставрація і відтворення меблів із цінних порід дерева ДБН Д.2.5-15-2001 Збірник 15. Реставрація і відтворення паркетних підлог ДБН Д.2.5-16-2001 Збірник 16. Відтворення виробів художнього лиття з кольорових металів ДБН Д.2.5-17-2001 Збірник 17. Карбувальні вибивні давильні роботи ДБН Д.2.5-18-2001 Збірник 18. Реставрація і відтворення інкрустованої поверхні ДБН Д.2.5-19-2001 Збірник 19. Реставрація і відтворення оббивки меблів і шпалерних декоративних елементів ДБН Д.2.5-20-2001 Збірник 20. Реставрація і відтворення позолоти ДБН Д.2.5-21-2001 Збірник 21. Різні роботи ДБН Д.2.5-22-2001 Збірник 22. Реставрація і відтворення віконних і дверних наборів із чорного і кольорового металів ДБН Д.2.5-23-2001 Збірник 23. Реставрація і відтворення тканин і шпалер ДБН Д.2.5-24-2001 Збірник 24. Художня обробка металевих виробів гальванічним способом ДБН Д.2.5-25-2001 Збірник 25. Реставрація і відтворення освітлювальних приладів ДБН Д.2.6-1-2000 Сборник 1. Электротехнические устройства ДБН Д.2.6-2-2000 Сборник 2. Автоматизированные системы управления ДБН Д.2.6-3-2000 Сборник 3. Системы вентиляции и кондиционирования воздуха ДБН Д.2.6-4-2000 Сборник 4. Подъемно-транспортное оборудование ДБН Д.2.6-5-2000 Сборник 5. Металлообрабатывающее оборудование ДБН Д.2.6-6-2000 Сборник 6. Холодильные и компрессорные установки ДБН Д.2.6-7-2000 Сборник 7. Теплоэнергетическое оборудование ДБН Д.2.6-8-2000 Сборник 8. Деревообрабатывающее оборудование ДБН Д.2.6-9-2000 Сборник 9. Сооружения водоснабжения и канализации ДБН Д.2.7-2000 Ресурсні кошторисні норми експлуатації будівельних машин та механізмів 225 БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ І ПРАВИЛА КОЛИШНЬОГО СРСР Позначення Назва СНиП 1.02.07-87 Инженерные изыскания для строительства. СНиП 1.04.03-85* Нормы продолжительности строительства и задела в строительстве предприятий зданий и сооружений. СНиП 1.05.03-87 Нормы задела в жилищном строительстве с учетом комплексной застройки. СНиП 1.06.04-85 Положение о главном инженере главном архитекторе проекта. СНиП ІІ-12-77 Защита от шума. СНиП ІІ-22-81 Каменные и армокаменные конструкции. СНиП ІІ-23-81* Стальные конструкции. СНиП ІІ-25-80 Деревянные конструкции. СНиП ІІ-35-76 Котельные установки. СНиП ІІ-39-76 Железные дороги колеи 1520 мм. СНиП ІІ-44-78 Тоннели железнодорожные и автодорожные. СНиП ІІ-58-75 Электростанции тепловые. СНиП ІІ-89-80 Генеральные планы промышленных предприятий. СНиП ІІ-94-80 Подземные горные выработки. СНиП 2.01.01-82 Строительная климатология и геофизика. СНиП 2.01.14-83 Определение расчетных гидрологических характеристик. СНиП 2.01.15-90 Инженерная защита территорий зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения проектирования. СНиП 2.01.28-85 Полигоны по обезвреживанию и захоронению токсичных промышленных отходов. Основные положения по проектированию. СНиП 2.01.29-85 Основные положения по составу проекта полигона по обезвреживанию и захоронению токсичных промышленных отходов. СНиП 2.02.01-83 Основания зданий и сооружений. СНиП 2.02.02-85 Основания гидротехнических сооружений. СНиП 2.02.03-85 Свайные фундаменты. СНиП 2.02.05-87 Фундаменты машин с динамическими нагрузками. СНиП 2.03.01-84* Бетонные и железобетонные конструкции. СНиП 2.03.02-86 Бетонные и железобетонные конструкции из плотного силикатного бетона. СНиП 2.03.03-85 Армоцементные конструкции. СНиП 2.03.04-84 Бетонные и железобетонные конструкции предназначенные для работы в условиях воздействия повышенных и высоких температур. СНиП 2.03.06-85 Алюминиевые конструкции. СНиП 2.03.09-85 Асбестоцементные конструкции. СНиП 2.03.11-85 Защита строительных конструкций от коррозии. СНиП 2.03.13-88 Полы. СНиП 2.04.01-85 Внутренний водопровод и канализация зданий. СНиП 2.04.02-84 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. СНиП 2.04.03-85 Канализация. Наружные сети и сооружения. СНиП 2.04.05-91 Отопление вентиляция и кондиционирование. СНиП 2.04.07-86 Тепловые сети. СНиП 2.04.12-86 Расчет на прочность стальных трубопроводов. СНиП 2.04.14-88 Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов. 226 СНиП 2.05.03-84 Мосты и трубы. СНиП 2.05.06-85 Магистральные трубопроводы. СНиП 2.05.07-91 Промышленный транспорт. СНиП 2.05.08-85 Аэродромы. СНиП 2.05.09-90 Трамвайные и троллейбусные линии. СНиП 2.05.11-83 Внутрихозяйственные автомобильные дороги в колхозах совхозах и других сельскохозяйственных предприятиях и организациях. СНиП 2.05.13-90 Нефтепродуктопроводы прокладываемые на территории городов и других населенных пунктов. СНиП 2.06.01-86 Гидротехнические сооружения. Основные положения. СНиП 2.06.04-82* Нагрузки и воздействия на гидротехнические сооружения волновые ледовые и от судов . СНиП 2.06.05-84* Плотины из грунтовых материалов. СНиП 2.06.06-85 Плотины бетонные и железобетонные. СНиП 2.06.07-37 Подпорные стенки доходные шлюзы рыбопропускные и рыбозащитные сооружения. СНиП 2.06.08-87 Бетонные и железобетонные конструкции гидротехнических сооружений. СНиП 2.06.09-44 Туннели гидротехнические. СНиП 2.06.14-85 Зашита горных выработок от подземных и поверхностных вод. СНиП 2.06.15- 85 Инженерная защита территорий от затопления и подтопления. СНиП 2.09.02-85* Производственные задания. СНиП 2.09.03-85 Сооружения промышленных предприятий. СНиП 2.09.04-85 Административные и бытовые здания. СНиП 2.11.01-85* Складские здания. СНиП 2.11.02-87 Холодильники. СНиП 2 11.04-85 Подземные хранилища нефти нефтепродуктов и сжиженных газов. СНиП 2.11.06-91 Склады лесных материалов. Противопожарные нормы проектирования. СНиП ІІІ-4-80* Техника безопасности в строительстве. СНиП ІІІ-10-75 Благоустройство территорий. СНиП ІІІ-18-75 Металлические конструкции. СНиП III-24-75 Промышленные печи и кирпичные трубы. СНиП III-38-75 Железные дороги. СНиП ІІІ-39-76 Трамвайные пути СНиП ІІІ-41-76 Контактные сети электрифицированного транспорта. СНиП ІІІ-42-80 Магистральные трубопроводы. СНиП ІІІ-44-77 Тоннели железнодорожные автодорожные и гидротехнические. Метрополитены. СНиП 3.01.03-84 Геодезические работы в строительстве. СНнП 3.02.01-87 сооружения основания и фундаменты. СНиП 3.02.03-84 Подземные горные выработки. СНиП 3.03.01-87 Несущие и ограждающие конструкции. СНнП 3.04.01-87 Изоляционные и отделочные покрытия. СНиП 3.04.03-85 Защита строительных конструкций от коррозии. СНиП 3.05.01-85 Внутренние санитарно-технические системы. СНиП 3.05.03-85 Тепловые сети. СНиП 3.05.04-85* Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации. СНиП 3.05.05-84 Технологическое оборудование и технологические трубопроводы 227 СНиП 3.05.06-85 Электротехнические устройства. СНиП 3.05.07-85 Системы автоматизации. СНиП 3.06.04-91 Мосты и трубы. СНиП 3.06.06-88 Аэродромы. СНиП 3.07.01-85 Гидротехнические сооружения речные СНиП 3.07.02-87 Гидротехнические морские и речные транспортные сооружения. СНиП 3.08.01-85 Механизация строительного производства. Рельсовые пути башенных кранов. РНиП 102-84 Временная инструкция о составе порядке разработки согласования и утверждения научно-проектной документации по памятникам истории и культуры. СН 174-75 Инструкция по проектированию электроснабжения промышленных предприятий. СН 181-70 Указания по проектированию цветовой отделки интерьеров производственных зданий промышленных предприятий. СН 227-82 Инструкция по типовому проектированию. СН 277-80 Инструкция по изготовлению изделий из ячеистого бетона. СН 290-74 Инструкция по приготовлению и применению строительных растворов. СН 283-64 Временные нормы продолжительности проектирования. СН 322-74 Указания по производству и приемке работ по строительству в городах и на промышленных предприятиях коллекторных тоннелей сооружаемых способом щитовой проходки. СН 338-65 Временные указания по проектированию внутриквартальных инженерных коммуникаций в коллекторах в технических подпольях и технических коридорах СН 357-77 Инструкция по проектированию силового и осветительного электрооборудования промышленных предприятий. СН 364-67 Указания по проектированию предприятий объектов сооружаемых на базе комплектного импортного оборудования и оборудования изготовленного по иностранным лицензиям. СН 387-78 Инструкция по разработке схем генеральных планов групп предприятий с общими объектами промышленных узлов . СН 423-71 Инструкция по определению экономической эффективности капитальных вложений в строительстве 2-е изд. . СН 428-74 Указания по проектированию монтажу и эксплуатации конструкций из профильного стекла СН 429-71 Указания по размещению объектов строительства и ограничению этажности зданий в сейсмических районах. СН 433-79 Инструкция по строительному проектированию предприятий зданий и сооружений нефтяной и газовой промышленности. СН 437-81 Инструкция по проектированию технологических трубопроводов из стеклянных труб. СН441-72* Указания по проектированию ограждений площадок и участков предприятий зданий и сооружений. СН 449-72 Указания по проектированию земляного полотна железных и автомобильных дорог. СН 451-72 Временные указания по проектированию гражданских зданий возводимых методом подъема перекрытий и этажей. СН 452-73 Нормы отвода земель для магистральных трубопроводов. СН 455-73 Нормы отвода земель для предприятий рыбного хозяйства. СН 456-73 Нормы отвода земель для магистральных водоводов и канализационных коллекторов. 228 CH 457-74 Нормы отвода земель для аэропортов СН 459-74 Нормы отвода земель для нефтяных и газовых скважин. СН 460-74 Временная инструкция о составе и оформлении строительных рабочих чертежей зданий и сооружений. СН 461-74 Нормы отвода земель для линии связи. СН 462-74 Нормы отвода земель для сооружений геологоразведочных скважин. СН 467-74 Нормы отвода земель для автомобильных дорог. СН 468-74 Нормы отвода земель для железных дорог. СН 474-75 Нормы отвода земель для мелиоративных каналов. СН 477-75 Временная инструкция по проектированию стен сооружений и противофильтрационных завес устраиваемых способом «стена в грунте». СН 478-80 Инструкция по проектированию и монтажу сетей водоснабжения и канализации из пластмассовых труб. СН 481-75 Инструкция по проектированию монтажу и эксплуатации стеклопакетов. СН 484-76 Инструкция по инженерным изысканиям в горных выработках предназначаемых для размещения объектов народного хозяйства. СН 496-77 Временная инструкция по проектированию сооружений для очистки поверхностных сточных вод. СН 497-77 Временная инструкция по проектированию монтажу и эксплуатации воздухоопорных пневматических сооружений. СН 508-78 Инструкция по организации и комплексному осуществлению в городах поточного строительства жилых домов объектов культурно-бытового назначения и коммунального хозяйства. СН 509-78 Инструкция по определению экономической эффективности использования в строительстве новой техники изобретений и рационализаторских предложений. СН 515-79 Инструкция по проектированию зданий и сооружений приспосабливаемых под лечебные учреждения. СН 522-79 Инструкция по проектированию строительству и эксплуатации гидротехнических сооружений на подрабатываемых горными работами территориях. СН 525-80 Инструкция по технологии приготовления полимербетона и изделий из него. СН 527-80 Инструкция по проектированию технологических стальных трубопроводов Ру до 10 МПа. СН 528-80 Перечень единиц физических величин подлежащих применению в строительстве. СН 529-80 Инструкция по технологии изготовления конструкций из плотного силикатного бетона. СН 531-80 Инструкция о составе порядке разработки и утверждения схем теплоснабжения населенных пунктов с суммарной тепловой нагрузкой до 116 МВт 1000 Гкал/ч . СН 541-82 Инструкция по проектированию наружного освещения городов поселков и сельских населенных пунктов. СН 549-82 Инструкция по проектированию изготовлению и применению конструкций и изделий из арболита. СН 550-82 Инструкция по проектированию технологических трубопроводов из пластмассовых труб. СН 551-82 Инструкция по проектированию и строительству противофильтрационных устройств из полиэтиленовой пленки для искусственных водоемов. 229 РЕСПУБЛІКАНСЬКІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ КОЛИШНЬОЇ УРСР Позначення Назва РСН 192-86 Контроль качества герметизации наружных стыков панельных жилых зданий. РСН 199-88 Инструкция по заводскому изготовлению и применению в строительстве сборных железобетонных комплексных плит покрытия отапливаемых производственных зданий. РСН 201-89 Использование кварцево-железистого песка и тонкодисперсной фракции из отходов магнитного обогащения железных руд горно-обогатительных комбинатов Украинской ССР. РСН 251-88 Сварка полиэтиленовых защитных покрытий строительных конструкций. РСН 262-90 Проектирование и устройство свайных фундаментов сельских зданий на присадочных грунтах РСН 272-91 Технология строительства заглубленных сооружений способом «сборная стена в грунте». РСН 278-83 Инструкция по изготовлению и применению тяжелых бетонов с использованием зол шлаков и золошлаковых смесей тепловых электростанций. РСН 279-86 Применение УПБ в качестве добавки в бетон. РСН 288-91 Применение зол и шлаков тепловых электростанций Украины в дорожном строительстве. РСН 302-85 Технология отделки наружных стеновых панелей и деталей фасадов зданий в заводских условиях. РСН 308-85 Нормы проектирования систем водяного отопления со ступенчатой регенерацией тепла РСН 311-86 Технология изготовления конструкций из высокопрочных бетонов. РСН 316-88 Технология и механизация строительства противофильтрационных завес и монолитных несущих стен способом «стена в грунте» РСН 317-86 Технология изготовления блоков из конструктивного ячеистого силикатного бетона автоклавного твердения для стен жилых и гражданских зданий. РСН 319-81 Инструкция по строительству ограждений дамб хвостохранилищ с использованием вскрышных пород. РСН 320-86 Планировка застройка и благоустройство производственных зон сельских населенных пунктов Украинской ССР РСН 334-89 Технология индустриальной отделки внутренних поверхностей зданий с применением гипсокартонных листов. РСН 335-91 Технология и организация производства отделочных работ в жилищно-гражданском строительстве. РСН 336-90 Изготовление и применение шлакощелочных вяжущих бетонов и конструкций. РСН 337-91 Правила применения радиоизотопных и зондировочных устройств для контроля качества уплотнения грунтов. РСН 339-86 Определение несущей способности инвентарных свай методом ускоренных циклических испытаний статистическими нагрузками. РСН 341-86 Планировка и застройка районов индивидуального жилищного строительства в населенных пунктах Украинской ССР. РСН 342-91 Технология производства работ по усилению строительных конструкций на реконструируемых предприятиях РСН 343-86 Технология разрушения строительных конструкций при реконструкции промышленных предприятий РСН 346-87 Технология производства работ по устройству оснований пола из гипсокартонных листов. РСН 348-88 Устройство ячеистобетонных полов из индустриальных изделий в сельскохозяйственных производственных зданиях. 230 PCH 350-88 Технология облицовки фасадов и внутренних поверхностей зданий плитами из известняка и туфа в зимних условиях. PCH 351-89 Разработка и внедрение адресных проектно-производственных систем крупнопанельного домостроения АППС КПД . PCH 352-89 Проектирование устройство и эксплуатация гидроизоляционных покрытий из стеклоцемента. PCH 354-90 Применение шлакощелочного бетона в монолитном строительстве. PCH 355-91 Проектирование и выполнение герметизации стыков и гидрозащиты поверхностей с применением бутилкаучуковых мастик. PCH 357-91 Технология устройства фундаментов из железобетонных свай погружаемых вдавливанием. PCH 358-91 Сварка полиэтиленовых труб при строительстве газопроводов. PCH 359-91 Определение прочностных и деформационных характеристик грунтов оснований свайных фундаментов по данным испытаний свай-зондов. МІЖДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ Позначення Назва МСН 1.01-01-96 Система межгосударственных нормативных документов в строительстве. Основные положения МРД 1.01-201-96 Порядок финансирования работ по межгосударственной стандартизации и техническому нормированию в строительстве 231 ПОКАЖЧИК Каталогу нормативних документів у галузі будівництва і промисловості будівельних матеріалів Позначення Сторінка книга І книга II ДСТУ Б ДСТУ Б А.1.1-5-94 9 160 ДСТУ Б А.1.1-6-94 9 160 ДСТУ Б А.1.1-7-94 9 160 ДСТУ Б А.1.1-8-94 9 160 ДСТУ Б А.1.1-9-94 9 160 ДСТУ Б А.1.1-10-94 9 160 ДСТУ Б А.1.1-11-94 10 160 ДСТУ Б А.1.1-12-94 10 160 ДСТУ Б А.1.1-13-94 10 160 ДСТУ Б А.1.1-14-94 10 160 ДСТУ Б А.1.1-15-94 10 160 ДСТУ Б А.1.1-16-94 10 160 ДСТУ Б А.1.1-17-94 10 160 ДСТУ Б А.1.1-18-94 10 160 ДСТУ Б А.1.1-19-94 10 160 ДСТУ Б А.1.1-20-94 10 160 ДСТУ Б А.1.1-21-94 10 160 ДСТУ Б А.1.1-22-94 10 160 ДСТУ Б А.1.1-23-94 10 160 ДСТУ Б А.1.1-24-94 11 160 ДСТУ Б А.1.1-25-94 11 160 ДСТУ Б А.1.1-26-94 11 160 ДСТУ Б А.1.1-27-94 11 160 ДСТУ Б А.1.1-28-94 11 160 ДСТУ Б А.1.1-29-94 11 160 ДСТУ Б А.1.1-30-94 11 160 ДСТУ Б А.1.1-31-94 11 160 ДСТУ Б А.1.1-32-94 11 160 ДСТУ Б А.1.1-33-94 11 160 ДСТУ Б А.1.1-34-94 11 160 ДСТУ Б А.1.1-35-94 11 160 ДСТУ Б А.1.1-36-94 11 161 ДСТУ Б А.1.1-37-94 12 161 ДСТУ Б А.1.1-38-94 12 161 ДСТУ Б А.1.1-39-94 12 161 ДСТУ Б А.1.1-40-94 12 161 ДСТУ Б А.1.1-41-94 12 161 ДСТУ Б А.1.1-42-94 12 161 Позначення Сторінка книга І книга II ДСТУ Б А.1.1-43-94 12 161 ДСТУ Б А.1.1-44-94 12 161 ДСТУ Б А.1.1-45-94 12 161 ДСТУ Б А.1.1-46-94 12 161 ДСТУ Б А.1.1-47-94 12 161 ДСТУ Б А.1.1-48-94 12 161 ДСТУ Б А.1.1-49-94 12 161 ДСТУ Б А.1.1-50-94 13 161 ДСТУ Б А.1.1-51-94 13 161 ДСТУ Б А.1.1-52-94 13 161 ДСТУ Б А.1.1-53-94 13 161 ДСТУ Б А.1.1-54-94 13 161 ДСТУ Б А.1.1-55-94 13 161 ДСТУ Б А.1.1-56-94 13 161 ДСТУ Б А.1.1-57-95 13 161 ДСТУ Б А.1.1-58-95 13 161 ДСТУ Б А.1.1-59-95 13 161 ДСТУ Б А.1.1-60-95 13 161 ДСТУ Б А.1.1-61-95 13 161 ДСТУ Б А.1.1-62-95 13 161 ДСТУ Б А.1.1-63-95 14 161 ДСТУ Б А.1.1-64-95 14 162 ДСТУ Б А.1.1-65-95 14 162 ДСТУ Б А.1.1-66-95 14 162 ДСТУ Б А.1.1-68-95 14 162 ДСТУ Б А.1.1-69-95 14 162 ДСТУ Б А.1.1-70-2000 14 162 ДСТУ Б А.1.1-71-2000 14 162 ДСТУ Б А.1.1-72-2000 14 162 ДСТУ Б А.1.1-74-2004 14 162 ДСТУ Б А.1.1-76-2007 14 162 ДСТУ-Н Б А.1.1-77-2007 14 179 ДСТУ-Н Б А.1.1-78-2007 15 179 ДСТУ-Н Б А.1.1-79-2007 15 179 ДСТУ-Н Б А.1.1-80-2007 15 179 ДСТУ Б А.2.4-1-95 ГОСТ 21.206-93 17 164 ДСТУ Б А.2.4-2-95 ГОСТ 21.204-93 17 164 233 ДСТУ Б А.2.4-3-95 ГОСТ 21.408-93 17 164 ДСТУ Б А.2.4-4-99 ГОСТ 21.101-97 17 164 ДСТУ Б А.2.4-5-95 ГОСТ 21.001-93 17 164 ДСТУ Б А.2.4-6-95 ГОСТ 21.508-93 17 164 ДСТУ Б А.2.4-7-95 ГОСТ 21.501-93 17 164 ДСТУ Б А.2.4-8-95 ГОСТ 21.205-93 17 164 ДСТУ Б А.2.4-9-95 ГОСТ 21.204-93 17 164 ДСТУ Б А.2.4-10-95 ГОСТ 21.110-95 17 164 ДСТУ Б А.2.4-11-95 ГОСТ 21.114-95 18 164 ДСТУ Б А.2.4-12-95 ГОСТ 21.606-95 18 164 ДСТУ Б А.2.4-13-97 ГОСТ 21.30296 18 164 ДСТУ Б А.2.4-14-2005 18 172 ДСТУ Б А.3.1-6-96 18 166 ДСТУ-Н Б А.3.2-1:2007 .19 169 ДСТУ Б В.1.1-2-97 ГОСТ 30402-96 21 172 ДСТУ Б В.1.1-4-98 21 172 ДСТУ Б В.1.1-6-2001 21 172 ДСТУ Б В.1.1-8-2003 22 172 ДСТУ Б В.1.1-9-2003 22 172 ДСТУ Б В.1.1-10-2004 22 172 ДСТУ Б В.1.1-11-2005 22 172 ДСТУ Б В.1.1-13-2007 22 172 ДСТУ Б В.1.1-14-2007 22 172 ДСТУ Б В.1.1-15-2007 22 172 ДСТУ Б В.1.1-16-2007 22 172 ДСТУ Б В.1.1-17-2007 22 172 ДСТУ Б В.1.1-18-2007 22 172 ДСТУ Б В.1.1-19-2007 23 172 ДСТУ Б В.1.1-20-2007 23 172 ДСТУ Б В.1.2-3:2006 23 181 ДСТУ Б В.2.1-1-95 ГОСТ 5684-94 24 168 ДСТУ Б В.2.1-2-96 ГОСТ 25100-95 24 162 ДСТУ Б В.2.1-3-96 ГОСТ304 16-96 24 168 ДСТУ Б В.2.1-4-96 ГОСТ 12248-96 24 168 ДСТУ Б В.2.1-5-96 ГОСТ 20522-96 24 168 ДСТУ Б В.2.1-6-2000 ГОСТ 30672-99 24 168 ДСТУ Б В.2.1-7-2000 ГОСТ 20276-99 24 168 ДСТУ Б В.2.1-8-2001 ГОСТ 12071-2000 24 168 ДСТУ Б В.2.1-9-2002 ГОСТ 19912-2001 24 168 ДСТУ Б В.2.2-6-97 ГОСТ 24940-96 25 172 ДСТУ Б В.2.3-1-95 ГОСТ 26775-97 27 214 ДСТУ Б В.2.3-2-97 ГОСТ 30413-96 27 172 ДСТУ Б В.2.3-3-2000 ГОСТ 30412-96 27 172 ДСТУ Б В.2.3-8-2003 28 172 ДСТУ Б В.2.3-9-2003 28 211 ДСТУ Б В.2.3-10-2003 28 211 ДСТУ Б В.2.3-11-2004 28 211 ДСТУ Б В.2.3-12-2004 28 211 ДСТУ Б В.2.3-13:2006 28 172 ДСТУ Б В.2.3-17:2007 29 211 ДСТУ Б В.2.5-1-95 ГОСТ 23695-94 30 201 ДСТУ Б В.2.5-2-95 ГОСТ8690-94 30 201 ДСТУ Б В.2.5-3-95 ГОСТ 20849-94 30 201 ДСТУ Б В.2.5-4-95 ГОСТ 11614-94 30 201 ДСТУ Б В.2.5-5-96 30 167 ДСТУ Б В.2.5-6-97 31 208 ДСТУ Б В.2.5-7-97 ГОСТ 18297-96 31 201 ДСТУ Б В.2.5-8-96 ГОСТ 15167-93 31 201 234 ДСТУ Б В.2.5-9-97 ГОСТ 23289-94 31 201 ДСТУ Б В.2.5-10-97 ГОСТ 25809-96 31 201 ДСТУ Б В.2.5-11-98 ГОСТ 1811-97 31 201 ДСТУ Б В.2.5-12-98 ГОСТ 30493-96 31 201 ДСТУ Б В.2.5-14-99 ГОСТ 19681-94 31 201 ДСТУ Б В.2.5-15-99 ГОСТ 10944-97 31 201 ДСТУ Б В.2.5-17-2001 32 192 ДСТУ Б В.2.5-18-2001 32 192 ДСТУ Б В.2.5-19-2001 32 192 ДСТУ Б В.2.5-21-2002 32 192 ДСТУ Б В.2.5-25:2005 ГОСТ 6942-98 32 192 ДСТУ Б В.2.5-26:2005 ГОСТ3634-99 32 209 ДСТУ Б В.2.5-27:2006 33 201 ДСТУ Б В.2.5-29:2006 33 201 ДСТУ Б В.2.5-30:2006 33 201 ДСТУ Б В.2.5-31:2007 33 201 ДСТУ Б В.2.5-32:2007 33 201 ДСТУ Б В.2.5-33:2007 33 201 ДСТУ Б В.2.5-34:2007 33 201 ДСТУ Б В.2.6-2-95 38 186 ДСТУ Б В.2.6-3-95 ГОСТ 22233-93 38 186 ДСТУ Б В.2.6-4-95 ГОСТ 22904-93 38 172 ДСТУ Б В.2.6-5-97 ГОСТ 5088-94 38 184 ДСТУ Б В.2.6-7-95 ГОСТ 8829-94 38 172 ДСТУ Б В.2.6-8-95 ГОСТ 30245-94 38 186 ДСТУ Б В.2.6-9-95 ГОСТ 24045-94 38 186 ДСТУ Б В.2.6-10-96 38 172 ДСТУ Б В.2.6-11-97 38 184 ДСТУ Б В.2.6-13:2006 ГОСТ 538-2001 38 184 ДСТУ Б В.2.6-15-99 39 184 ДСТУ Б В.2.6-16-2000 ГОСТ 301 09-94 39 172 ДСТУ Б В.2.6-17-2000 ГОСТ 26602.1-99 39 173 ДСТУ Б В.2.6-18-2000 ГОСТ 26602.2-99 39 173 ДСТУ Б В.2.6-19-2000 ГОСТ 26602.3-99 39 173 ДСТУ Б В.2.6-20-2000 ГОСТ 26602.4-99 39 173 ДСТУ Б В.2.6-21-2000 ГОСТ 19330-99 39 191 ДСТУ Б В.2.6-23-2000 ГОСТ 23166-99 39 184 ДСТУ Б В.2.6-24-2001 ГОСТ 24700-99 40 184 ДСТУ Б В.2.6-25-2001 40 186 ДСТУ Б В.2.6-26-2004 ГОСТ 30779-2001 40 173 ДСТУ Б В.2.6-27:2005 40 173 ДСТУ Б В.2.6-28:2006 ГОСТ 5089-2003 40 184 ДСТУ Б В.2.6-29:2006 ГОСТ 19091-2000 40 173 ДСТУ Б В.2.6-30:2006 40 186 ДСТУ Б В.2.7-1-93 42 192 ДСТУ Б В.2.7-2-93 42 192 ДСТУ Б В.2.7-3-93 42 192 ДСТУ Б В.2.7-4-93 42 192 ДСТУ Б В.2.7-5-93 42 192 ДСТУ Б В.2.7-6-94 42 192 ДСТУ Б В.2.7-7-94 43 192 ДСТУ Б В.2.7-8-94 43 192 ДСТУ Б В.2.7-9-94 43 192 ДСТУ Б В.2.7-10-95 ГОСТ 30062-93 43 173 ДСТУ Б В.2.7-11-94 43 162 ДСТУ Б В.2.7-12-94 43 162 ДСТУ Б В.2.7-13-95 ГОСТ 26302-93 43 173 ДСТУ Б В.2.7-14-94 43 192 ДСТУ Б В.2.7-15-95 43 192 ДСТУ Б В.2.7-16-95 43 167 ДСТУ Б В.2.7-17-95 44 192 ДСТУ Б В.2.7-18-95 44 192 235 ДСТУ Б В.2.7-19-95 ГОСТ 30244-94 44 173 ДСТУ Б В.2.7-20-95 44 192 ДСТУ Б В.2.7-21-95 44 192 ДСТУ Б В.2.7-22-95 44 192 ДСТУ Б В.2.7-23-95 44 192 ДСТУ Б В.2.7-24-95 44 192 ДСТУ Б В.2.7-25-95 44 192 ДСТУ Б В.2.7-26-95 44 173 ДСТУ Б В.2.7-27-95 44 192 ДСТУ Б В.2.7-28-95 45 192 ДСТУ Б В.2.7-29-95 45 162 ДСТУ Б В.2.7-30-95 45 211 ДСТУ Б В.2.7-32-95 45 192 ДСТУ Б В.2.7-33-2001 45 192 ДСТУ Б В.2.7-34-2001 45 193 ДСТУ Б В.2.7-35-95 45 193 ДСТУ Б В.2.7-36-95 45 193 ДСТУ Б В.2.7-37-95 45 193 ДСТУ Б В.2.7-38-95 ГОСТ 171 77-94 45 173 ДСТУ Б В.2.7-39-95 ГОСТ 5578-94 46 193 ДСТУ Б В.2.7-40-95 ГОСТ 30256-94 46 173 ДСТУ Б В.2.7-41-95 ГОСТ 30290-94 46 173 ДСТУ Б В.2.7-42-97 46 173 ДСТУ Б В.2.7-43-96 46 193 ДСТУ Б В.2.7-44-96 46 173 ДСТУ Б В.2.7-45-96 46 193 ДСТУ Б В.2.7-46-96 46 193 ДСТУ Б В.2.7-47-96 ГОСТ 10060.0-95 46 173 ДСТУ Б В.2.7-48-96 ГОСТ 10060.1-95 47 173 ДСТУ Б В.2.7-49-96 ГОСТ 10060.2-95 47 173 ДСТУ Б В.2.7-50-96 ГОСТ 10060.3-95 47 173 ДСТУ Б В.2.7-51-96 ГОСТ 10060.4-95 47 173 ДСТУ Б В.2.7-52-96 ГОСТ 18124-95 47 193 ДСТУ Б В.2.7-53-96 ГОСТ 30340-95 47 193 ДСТУ Б В.2.7-54-96 ГОСТ 30301 47 173 ДСТУ Б В.2.7-55-96 ГОСТ 21 485-94 47 201 ДСТУ Б В.2.7-56-96 ГОСТ 10499-95 47 193 ДСТУ Б В.2.7-57-96 ГОСТ 30353-95 47 173 ДСТУ Б В.2.7-58-97 ГОСТ 30246-94 47 186 ДСТУ Б В.2.7-59-97 47 193 ДСТУ Б В.2.7-60-97 48 162 ДСТУ Б В.2.7-61-97 48 193 ДСТУ Б В.2.7-62-97 ГОСТ 25226-96 48 193 ДСТУ Б В.2.7-65-97 48 162 ДСТУ Б В.2.7-66-98 48 167 ДСТУ Б В.2.7-67-98 ГОСТ 13996-93 48 193 ДСТУ Б В.2.7-68-98 ГОСТ 30548-97 48 174 ДСТУ Б В.2.7-69-98 ГОСТ 30459-96 48 174 ДСТУ Б В.2.7-70-98 ГОСТ 30444-97 48 174 ДСТУ Б В.2.7-71-98 ГОСТ 8269.0-97 49 174 ДСТУ Б В.2.7-72-98 ГОСТ 8269.1-97 49 174 ДСТУ Б В.2.7-73-98 49 193 ДСТУ Б В.2.7-74-98 49 193 ДСТУ Б В.2.7-75-98 49 193 ДСТУ Б В.2.7-76-98 49 193 ДСТУ Б В.2.7-77-98 49 193 ДСТУ Б В.2.7-78-98 49 193 ДСТУ Б В.2.7-79-98 49 193 ДСТУ Б В.2.7-80-98 49 193 ДСТУ Б В.2.7-81-98 50 193 ДСТУ Б В.2.7-82-99 50 193 ДСТУ Б В.2.7-83-99 ГОСТ 2678-94 50 174 ДСТУ Б В.2.7-84-99 ГОСТ 26589-94 50 174 236 ДСТУ Б В.2.7-85-99 ГОСТ 22266-94 50 193 ДСТУ Б В.2.7-86-99 ГОСТ 26798.1-96 50 174 ДСТУ Б В.2.7-87-99 ГОСТ 26798.2-96 50 174 ДСТУ Б В.2.7-88-99 ГОСТ 1581-96 50 193 ДСТУ Б В.2.7-89-99 ГОСТ 12801-98 50 174 ДСТУ Б В.2.7-90-99 50 193 ДСТУ Б В.2.7-91-99 51 162 ДСТУ Б В.2.7-92-99 51 211 ДСТУ Б В.2.7-93-2000 51 193 ДСТУ Б В.2.7-94-2000 ГОСТ 4640-93 51 193 ДСТУ Б В.2.7-95-2000 ГОСТ 6266-97 51 194 ДСТУ Б В.2.7-96-2000 ГОСТ 7473-94 51 194 ДСТУ Б В.2.7-97-2000 ГОСТ 9573-96 51 194 ДСТУ Б В.2.7-98-2000 ГОСТ 21880-94 51 194 ДСТУ Б В.2.7-99-2000 ГОСТ 22950-99 51 194 ДСТУ Б В.2.7-100-2000 ГОСТ 25094-94 51 174 ДСТУ Б В.2.7-101-2000 ГОСТ 30547-97 51 194 ДСТУ Б В.2.7-102-2000 51 194 ДСТУ Б В.2.7-103-2000 ГОСТ 30307-95 52 194 ДСТУ Б В.2.7-104-2000 52 194 ДСТУ Б В.2.7-105-2000 ГОСТ 7076-99 52 174 ДСТУ Б В.2.7-1 06-2001 52 194 ДСТУ Б В.2.7-107-2001 ГОСТ 24866-99 52 184 ДСТУ Б В.2.7-108-2001 ГОСТ 30693-2000 52 194 ДСТУ Б В.2.7-109-2001 52 194 ДСТУ Б В.2.7-110-2001 ГОСТ 30698-2000 52 194 ДСТУ Б В.2.7-111-2001 52 186 ДСТУ Б В.2.7-112-2002 52 194 ДСТУ Б В.2.7-113-2002 53 174 ДСТУ Б В.2.7-114-2002 ГОСТ 10181-2000 53 174 ДСТУ Б В.2.7-115-2002 ГОСТ 30733-2000 53 194 ДСТУ Б В.2.7-116-2002 ГОСТ 30740-2000 53 213 ДСТУ Б В.2.7-117-2002 ГОСТ 6787-2001 53 194 ДСТУ Б В.2.7-118-2002 ГОСТ 27180-2001 53 174 ДСТУ Б В.2.7-119-2003 53 211 ДСТУ Б В.2.7-120-2003 53 194 ДСТУ Б В.2.7-121-2003 53 211 ДСТУ Б В.2.7-122-2003 ГОСТ 111-2001 53 194 ДСТУ Б В.2.7-123-2004 ГОСТ 30826-2001 53 194 ДСТУ Б В.2.7-124-2004 53 194 ДСТУ Б В.2.7-125-2006 54 194 ДСТУ Б В.2.7-126-2006 54 194 ДСТУ Б В.2.7-127-2006 54 211 ДСТУ Б В.2.7-128-2006 54 194 ДСТУ Б В.2.7-129-2006 54 211 ДСТУ Б В.2.7-130-2006 54 194 ДСТУ Б В.2.7-131-2007 54 194 ДСТУ Б В.2.7-132-2007 54 194 ДСТУ Б В.2.7-133-2007 54 195 ДСТУ Б В.2.7-134-2007 54 195 ДСТУ Б В.2.7-135-2007 54 211 ДСТУ Б В.2.7-136-2007 54 211 ДСТУ-Н Б Г.1-9:2007 61 180 ДСТУ Б В.2.8-8-96 58 206 ДСТУ Б В.2.8-10-98 59 206 ДСТУ ДСТУ 1072-91 59 206 ДСТУ 1552-91 40 183 ДСТУ 2200-93 37 202 ДСТУ 2388-94 15 162 ДСТУ 2411-94 15 162 ДСТУ 2446-94 59 206 ДСТУ 2460-94 15 162 ДСТУ 2469-94 15 162 ДСТУ 2559-94 59 206 237 ДСТУ 2569-94 15 162 ДСТУ 2587-94 29 211 ДСТУ 2602-94 54 195 ДСТУ 2734-94 29 211 ДСТУ 2735-94 29 211 ДСТУ 2912-94 59 206 ДСТУ 2952-94 59 206 ДСТУ 2973-94 59 206 ДСТУ 3061-95 15 162 ДСТУ 3091-95 15 162 ДСТУ 3097-95 15 162 ДСТУ 3186-95 37 175 ДСТУ 3227-95 59 206 ДСТУ 3241-95 15 162 ДСТУ 3284-95 60 206 ДСТУ 3312-96 15 162 ДСТУ 3313-96 15 162 ДСТУ 3492-96 37 202 ДСТУ 3493-96 37 202 ДСТУ 3552-97 15 162 ДСТУ 3580-97 37 202 ДСТУ 3632-97 60 202 ДСТУ 3819-98 55 195 ДСТУ 3841-99 55 195 ДСТУ 3971-2000 60 175 ДСТУ 4035-2001 27 175 ДСТУ 4036-2001 29 211 ДСТУ 4123-2006 29 211 ДСТУ 4148-2003 55 195 ДСТУ 4158-2003 29 211 ДСТУ 4241-2003 29 211 ДСТУ 4319:2004 37 175 ДСТУ 4337-2004 29 211 ДСТУ 4359:2004 37 202 ДСТУ ISO ДСТУ ISO 3649-2003 16 162 ДСТУ ISO 4190-1-2001 34 202 ДСТУ ISO 41 90-2-2001 34 202 ДСТУ ISO 4190-3-2001 34 202 ДСТУ ISO 4190-5-2001 34 202 ДСТУ ISO 4190-6-2001 34 202 ДСТУ ISO 6584-2003 34 162 ДСТУ ISO 7465-2004 35 202 ДСТУ ISO 9386-1:2005 35 202 ДСТУ ISO 9386-2:2005 35 202 ДСТУ ISO 9589:2005 35 202 ДСТУ ISO/TS 14798:2004 35 202 ДСТУ ISO 18738:2004 35 175 ДСТУ ISO/TS 22559:2005 35 202 ДСТУ ГОСТ ИСО 8995-2003 35 202 ДСТУ EN ДСТУ EN 81-1-2003 35 202 ДСТУ EN 81-2-2003 35 202 ДСТУ EN/TR 81-10:2005 35 202 ДСТУ EN 89-2005 35 202 ДСТУ EN 115-2003 35 202 ДСТУ EN 196-1:2007 55 174 ДСТУ EN 196-3:2007 55 174 ДСТУ EN 196-6:2007 55 174 ДСТУ EN 297-2005 35 202 ДСТУ EN 383-2003 40 174 ДСТУ EN 625-2002 36 202 ДСТУ EN 627-2005 36 202 ДСТУ EN 656:2005 36 202 ДСТУ EN 677:2001 36 203 ДСТУ EN 984:2005 55 174 ДСТУ EN 1196:2004 36 203 ДСТУ EN 1341:2007 55 195 ДСТУ EN 1342:2007 55 195 ДСТУ EN 1343:2007 55 195 ДСТУ EN 1467:2007 55 195 ДСТУ EN 1468:2007 55 195 ДСТУ EN 1469:2007 56 195 ДСТУ ENV 1629:2005 40 174 ДСТУ ENV 1630:2005 40 174 ДСТУ EN 1886:2005 36 175 ДСТУ ENV 10080:2005 56 195 ДСТУ EN 12015:2003 36 203 ДСТУ EN 12057:2007 56 195 ДСТУ EN 12058:2007 56 195 ДСТУ EN 12371:2007 56 195 ДСТУ EN 12599:2005 36 175 ДСТУ EN 13373:2007 56 175 ДСТУ EN 13755:2007 56 175 ДСТУ IEC ДСТУ IEC 60335-2-21:2004 36 203 ДСТУ IEC 60335-2-84:2003 36 203 ДСТУ IEC 60335-2-88:2003 36 203 ДСТУ IEC 60687:2004 36 203 238 ДСТУ ІЕС 61036:2001 36 203 ДСТУ ІЕС 61038:2002 36 203 ДСТУ ІЕС 61268:2001 36 203 РСТ УРСР РСТ УССР 1405-85 32 195 РСТ УССР 1493-83 56 195 РСТ УССР 1542-84 56 195 РСТ УССР 1573-90 56 195 РСТ УССР 1599-79 56 195 РСТ УССР 1673-80 33 195 РСТ УССР 1674-91 33 209 РСТ УССР 1700-90 56 195 РСТ УССР 1731-76 34 195 РСТ УССР 1766-82 34 195 РСТ УССР 1787-89 41 195 РСТ УССР 1794-83 41 195 РСТ УССР 1816-78 34 195 РСТ УССР 1818-78 34 195 РСТ УССР 1823-91 56 195 РСТ УССР 1833-78 41 195 РСТ УССР 1846-79 34 195 РСТ УССР 1889-80 ЗО 215 РСТ УССР 1892-80 34 195 РСТ УССР 1900-87 41 195 РСТ УССР 1921-88 56 195 РСТ УССР 1927-88 41 195 РСТ УССР 1930-83 41 209 РСТ УССР 1951-84 56 196 РСТ УССР 1965-86 29 211 РСТ УССР 1966-86 29 211 РСТ УССР 1967-86 29 211 РСТ УССР 1970-86 56 196 РСТ УССР 1972-86 56 196 РСТ УССР 1974-87 41 196 РСТ УССР 1977-97 56 196 РСТ УССР 1981-87 56 196 РСТ УССР 1987-88 19 169 РСТ УССР 1988-88 19 169 РСТ УССР 1997-90 19 169 РСТ УССР 1998-90 19 174 РСТ УССР 2004-90 19 174 РСТ УССР 2005-90 19 174 РСТ УССР 2007-90 19 174 РСТ УССР 5010-91 41 196 РСТ УССР 5015-84 56 196 РСТ УССР 5020-90 56 196 РСТ УССР 5027-89 56 196 ДБН ДБН 298-92 37 219 ДБН 338-92 37 219 ДБН 362-92 60 219 ДБН 363-92 25 219 ДБН А.1.1-1-93 9 219 ДБН А.1.1-2-93 9 219 ДБН А.1.1-3-93 9 219 ДБН А.1.1-73-2003 14 219 ДБН А.2.2-1-2003 16 219 ДБН А.2.2-2-96 16 219 ДБН А.2.2-3-2004 16 219 ДБН А.2.2-4-2003 16 219 ДБНА.2.3-1-99 16 219 ДБНА.3.1-5-96 18 219 ДБНА.3.1-7-96 18 219 ДБН А.3.1-8-96 18 219 ДБН А.3.1-9-2000 18 219 ДБН Б.1-1-93 20 219 ДБН Б.1-2-95 20 219 ДБН Б.1-3-97 20 219 ДБН Б.1.1-4-2002 20 219 ДБН Б.1.1-6:2007 20 219 ДБН Б.1.1-7:2007 20 219 ДБН Б.2.4-1-94 20 219 ДБН Б.2.4-2-94 21 219 ДБН Б.2.4-3-95 21 219 ДБН Б.2.4-4-97 21 219 ДБН В.1.1-1-94 21 219 ДБН В.1.1-3-97 21 219 ДБН В.1.1-5-2000 21 220 ДБН В.1.1-7-2002 22 220 ДБН В.1.1-12:2006 22 220 ДБН В.1.2-1-95 23 220 ДБН В.1.2-2:2006 23 220 ДБН В.1.2-4:2006 23 220 ДБН В.1.2-5:2007 23 220 ДБН В.1.4-0.01-97 23 220 ДБН В.1.4-0.02-97 23 220 ДБН В.1.4-1.01-97 23 220 ДБН В.1.4-2.01-97 24 220 ДБН В.2.2-1-95 25 220 ДБН В.2.2-2-95 25 220 239 ДБН В.2.2-3-97 25 220 ДБН В.2.2-4-97 25 220 ДБН В.2.2-5-97 25 220 ДБН В.2.2-7-98 26 220 ДБН В.2.2-8-98 26 220 ДБН В.2.2-9-99 26 220 ДБН В.2.2-10-2001 26 220 ДБН В.2.2-11-2002 26 220 ДБН В.2.2-12-2003 26 220 ДБН В.2.2-13-2003 26 220 ДБН В.2.2-15-2005 26 220 ДБН В.2.2-16-2005 27 220 ДБН В.2.2-17:2006 27 220 ДБН В.2.2-18:2006 27 220 ДБН В.2.3-4-2000 27 220 ДБН В.2.3-4-2007 28 220 ДБН В.2.3-5-2001 28 220 ДБН В.2.3-6-2002 28 220 ДБН В.2.3-7-2003 28 220 ДБН В.2.3-14:2007 28 181 ДБН В.2.3-15:2007 28 220 ДБН В.2.3-16:2007 29 220 ДБН В.2.4-1-99 30 220 ДБН В.2.4-2-2005 30 220 ДБН В.2.5-13-98 31 220 ДБН В.2.5-16-99 32 221 ДБН В.2.5-20-2001 32 221 ДБН В.2.5-22-2002 32 221 ДБН В.2.5-23-2003 32 221 ДБН В.2.5-24-2003 32 221 ДБН В. 2.5-28-2006 33 221 ДБН В.2.6-6-95 38 221 ДБН В.2.6-14-97 39 221 ДБН В.2.6-22-2001 39 221 ДБН В.2.6-31:2006 40 221 ДБН В.2.7-31-95 45 221 ДБН В.2.7-63-97 48 221 ДБН В.2.7-64-97 48 221 ДБН В.2.8-1-95 58 221 ДБН В.2.8-2-95 58 221 ДБН В.2.8-3-95 58 221 ДБН В.2.8-4-96 58 221 ДБН В.2.8-5-96 58 221 ДБН В.2.8-6-96 58 221 ДБН В.2.8-7-96 58 221 ДБН В.2.8-9-98 58 221 ДБН В.2.8-11-99 59 221 ДБН В.2.8-12-2000 59 221 ДБН В.2.8-13-2000 59 221 ДБН В.2.8-14-2000 59 221 ДБН В.3.1-1-2002 60 221 ДБН В.3.2-1-2004 60 221 ДБН Г.1-1-93 60 221 ДБН Г.1-3-95 60 221 ДБН Г.1-4-95 60 221 ДБН Г.1-5-96 61 221 ДБН Г.1-6-96 61 221 ДБН Г.1-7-97 61 222 ДБН Г.1-8-2000 61 222 ДБН Д.1.1-1-2000 61 222 ДБН Д.1.1-2-99 61 222 ДБН Д.1.1-3-99 61 222 ДБН Д.1.1-4-2000 62 222 ДБН Д.1.1-5-2001 62 222 ДБН Д.1.1-6-2000 62 222 ДБН Д.1.1-7-2000 62 222 ДБН Д.2.2-1-99 62 222 ДБН Д.2.2-2-99 62 222 ДБН Д.2.2-3-99 62 222 ДБН Д.2.2-4-99 63 222 ДБН Д.2.2-5-99 63 222 ДБН Д.2.2-6-99 63 222 ДБН Д.2.2-7-99 63 222 ДБН Д.2.2-8-99 63 222 ДБН Д.2.2-9-99 64 222 ДБН Д.2.2-10-99 64 222 ДБН Д.2.2-11-99 64 222 ДБН Д.2.2-12-99 64 222 ДБН Д.2.2-13-99 64 222 ДБН Д.2.2-14-99 64 222 ДБН Д.2.2-15-99 65 222 ДБН Д.2.2-16-99 65 222 ДБН Д.2.2-17-99 65 222 ДБН Д.2.2-18-99 65 222 ДБН Д.2.2-19-99 65 222 ДБН Д.2.2-20-99 65 222 ДБН Д.2.2-21-99 65 222 ДБН Д.2.2-22-99 66 222 ДБН Д.2.2-23-99 66 222 ДБН Д.2.2-24-99 66 222 240 ДБН Д.2.2-25-99 66 222 ДБН Д.2.2-26-99 66 222 ДБН Д.2.2-27-99 66 222 ДБН Д.2.2-28-99 67 222 ДБН Д.2.2-29-99 67 223 ДБН Д.2.2-30-99 67 223 ДБН Д.2.2-31-99 67 223 ДБН Д.2.2-32-99 67 223 ДБН Д.2.2-33-99 67 223 ДБН Д.2.2-34-99 67 223 ДБН Д.2.2-36-99 68 223 ДБН Д.2.2-37-99 68 223 ДБН Д.2.2-38-99 68 223 ДБН Д.2.2-39-99 68 223 ДБН Д.2.2-40-99 68 223 ДБН Д.2.2-41-99 68 223 ДБН Д.2.2-42-99 68 223 ДБН Д.2.2-43-99 68 223 ДБН Д.2.2-44-99 68 223 ДБН Д.2.2-45-99 69 223 ДБН Д.2.2-46-99 69 223 ДБН Д.2.2-47-99 69 223 ДБН Д. 2.3-1-99 69 223 ДБН Д.2.3-2-99 69 223 ДБН Д.2.3-3-99 69 223 ДБН Д.2.3-4-99 70 223 ДБН Д.2.3-5-99 70 223 ДБН Д.2.3-6-99 70 223 ДБН Д.2.3-7-99 70 223 ДБН Д.2.3-8-99 70 223 ДБН Д.2.3-9-99 70 223 ДБН Д. 2.3-10-99 71 223 ДБН Д.2.3-11-99 71 223 ДБН Д.2.3-12-99 71 223 ДБН Д.2.3-13-99 71 223 ДБН Д.2.3-14-99 71 223 ДБН Д.2.3-15-99 71 223 ДБН Д.2.3-16-99 72 223 ДБН Д.2.3-17-99 72 223 ДБН Д.2.3-18-99 72 223 ДБН Д.2.3-19-99 72 223 ДБН Д.2.3-20-99 72 223 ДБН Д.2.3-21-99 72 223 ДБН Д.2.3-22-99 72 223 ДБН Д.2.3-23-99 72 223 ДБН Д.2.3-24-99 73 223 ДБН Д.2.3-25-99 73 223 ДБН Д.2.3-26-99 73 223 ДБН Д.2.3-27-99 73 224 ДБН Д.2.3-28-99 73 224 ДБН Д.2.3-29-99 73 224 ДБН Д.2.3-30-99 73 224 ДБН Д.2.3-31-99 73 224 ДБН Д.2.3-32-99 73 224 ДБН Д.2.3-33-99 74 224 ДБН Д.2.3-34-99 74 224 ДБН Д.2.3-35-99 74 224 ДБН Д.2.3-36-99 74 224 ДБН Д.2.3-37-99 74 224 ДБН Д.2.3-38-99 74 224 ДБН Д.2.3-39-99 74 224 ДБН Д.2.4-1-2000 75 224 ДБН Д.2.4-2-2000 75 224 ДБН Д.2.4-3-2000 75 224 ДБН Д.2.4-4-2000 75 224 ДБН Д.2.4-5-2000 75 224 ДБН Д.2.4-6-2000 76 224 ДБН Д.2.4-7-2000 76 224 ДБН Д.2.4-8-2000 76 224 ДБН Д.2.4-9-2000 76 224 ДБН Д.2.4-10-2000 76 224 ДБН Д.2.4-11-2000 77 224 ДБН Д.2.4-12-2000 77 224 ДБН Д.2.4-13-2000 77 224 ДБН Д.2.4-14-2000 77 224 ДБН Д.2.4-15-2000 77 224 ДБН Д.2.4-16-2000 78 224 ДБН Д.2.4-17-2000 78 224 ДБН Д.2.4-18-2000 78 224 ДБН Д.2.4-19-2000 78 224 ДБН Д.2.4-20-2000 78 224 ДБН Д.2.5-1-2001 79 224 ДБН Д.2.5-2-2001 79 224 ДБН Д.2.5-3-2001 79 224 ДБН Д.2.5-4-2001 79 224 ДБН Д.2.5-5-2001 79 224 ДБН Д.2.5-6-2001 79 224 ДБН Д.2.5-7-2001 79 224 ДБН Д.2.5-8-2001 79 225 ДБН Д.2.5-9-2001 79 225 241 ДБН Д.2.5-10-2001 79 225 ДБН Д.2.5-11-2001 79 225 ДБН Д.2.5-12-2001 79 225 ДБН Д.2.5-13-2001 80 225 ДБН Д.2.5-14-2001 80 225 ДБН Д.2.5-15-2001 80 225 ДБН Д.2.5-16-2001 80 225 ДБН Д.2.5-17-2001 80 225 ДБН Д.2.5-18-2001 80 225 ДБН Д.2.5-19-2001 80 225 ДБН Д.2.5-20-2001 80 225 ДБН Д.2.5-21-2001 80 225 ДБН Д.2.5-22-2001 80 225 ДБН Д.2.5-23-2001 80 225 ДБН Д.2.5-24-2001 80 225 ДБН Д.2.5-25-2001 81 225 ДБН Д.2.6-1-2000 81 225 ДБН Д.2.6-2-2000 81 225 ДБН Д.2.6-3-2000 81 225 ДБН Д.2.6-4-2000 81 225 ДБН Д.2.6-5-2000 81 225 ДБН Д.2.6-6-2000 81 225 ДБН Д.2.6-7-2000 81 225 ДБН Д.2.6-8-2000 81 225 ДБН Д.2.6-9-2000 81 225 ДБН Д.2.7-2000 81 225 РСН РСН 192-86 19 230 РСН 199-88 41 230 РСН 201-89 57 230 РСН 251-88 57 230 РСН 262-90 25 230 РСН 272-82 27 230 РСН 278-83 57 230 РСН 279-86 57 230 РСН 288-91 30 230 РСН 302-85 41 230 РСН 308-85 34 230 РСН 311-86 41 230 РСН 316-88 41 230 РСН 317-86 41 230 РСН 319-81 30 230 РСН 320-86 21 230 РСН 334-89 58 230 РСН 335-91 19 230 РСН 336-90 58 230 РСН 337-91 19 230 РСН 339-86 42 230 РСН 341-86 20 230 РСН 342-91 60 230 РСН 343-86 60 230 РСН 346-87 42 230 РСН 348-88 42 230 РСН 350-88 19 231 РСН 351-89 27 231 РСН 352-89 42 231 РСН 354-90 58 231 РСН 355-91 42 231 РСН 357-91 25 231 РСН 358-91 30 231 РСН 359-91 25 231 МСН МСН 1.01-01-96 9 231 МРД МРД 1.01-201-96 9 231 ГОСТ ГОСТ 4.200-78 141 167 ГОСТ 4.201-79 141 167 ГОСТ 4.202-79 141 167 ГОСТ 4.204-79 141 167 ГОСТ 4.205-79 141 167 ГОСТ 4.207-79 141 167 ГОСТ 4.208-79 141 167 ГОСТ 4.209-79 142 167 ГОСТ 4.211-80 142 167 ГОСТ 4.212-80 142 167 ГОСТ 4.215-81 142 167 ГОСТ 4.217-81 142 167 ГОСТ 4.219-81 142 167 ГОСТ 4.220-82 142 167 ГОСТ 4.221-82 142 167 ГОСТ 4.223-83 142 167 ГОСТ 4.224-83 142 167 ГОСТ 4.226-83 142 167 ГОСТ 4.227-83 142 167 ГОСТ 4.228-83 142 167 ГОСТ 4.229-83 143 167 ГОСТ 4.230-83 143 167 ГОСТ 4.250-79 143 167 ГОСТ 4.251-79 143 167 242 ГОСТ 4.252-84 143 167 ГОСТ 4.253-80 143 167 ГОСТ 4.476-87 143 167 ГОСТ 8.136-74 135 175 ГОСТ 8.156-83 100 175 ГОСТ 8.51 9-84 100 175 ГОСТ 12.1. 013-78 88 169 ГОСТ 12.1.046-85 88 169 ГОСТ 12.2.004-75 88 169 ГОСТ 12.2.01 1-75 88 169 ГОСТ 12.2.120-88 89 169 ГОСТ 12.3.006-75 89 169 ГОСТ 12.3.016-87 89 169 ГОСТ 12.3.018-79 89 169 ГОСТ 12.3.033-84 89 169 ГОСТ 12.3.035-84 89 169 ГОСТ 12.3.038-85 89 169 ГОСТ 12.3.040-86 89 169 ГОСТ 12.4.021-75 89 169 ГОСТ 12.4.059-89 89 169 ГОСТ 12.4.087-84 89 169 ГОСТ 12.4.089-86 89 169 ГОСТ 12.4.107-82 90 169 ГОСТ 21.002-81 86 164 ГОСТ 21.1 12-87 86 164 ГОСТ 21.113-88 86 164 ГОСТ 21.203-78 86 164 ГОСТ 21.401-88 86 164 ГОСТ 21.402-83 86 164 ГОСТ 21.403-80 87 164 ГОСТ 21.404-85 87 164 ГОСТ 21.406-88 87 164 ГОСТ 21.507-81 87 164 ГОСТ 21.510-83 87 164 ГОСТ 21.511-83 87 164 ГОСТ 21.513-83 87 164 ГОСТ 21.601-79 87 164 ГОСТ 21.602-79 87 165 ГОСТ 21.603-80 87 165 ГОСТ 21.604-82 87 165 ГОСТ 21.605-82 87 165 ГОСТ 21.607-82 87 165 ГОСТ 21.608-84 88 165 ГОСТ 21.609-83 88 165 ГОСТ 21.610-85 88 165 ГОСТ 21.611-85 88 165 ГОСТ 21.613-88 88 165 ГОСТ 21.614-88 88 165 ГОСТ 21.615-88 88 165 ГОСТ 21.616-88 88 165 ГОСТ 286-82 100 196 ГОСТ 310.1-76 121 175 ГОСТ 310.2-76 121 175 ГОСТ 310.3-76 121 175 ГОСТ 310.4-81 121 175 ГОСТ 310.5-88 121 175 ГОСТ 310.6-85 121 175 ГОСТ 378-76 122 196 ГОСТ 474-90 122 196 ГОСТ 475-78 106 184 ГОСТ 539-80 100 196 ГОСТ 862.1-85 122 196 ГОСТ 862.2-85 122 196 ГОСТ 862.3-86 122 196 ГОСТ 862.4-87 122 196 ГОСТ 948-84 106 186 ГОСТ 961-89 122 196 ГОСТ 965-89 122 196 ГОСТ 969-91 122 196 ГОСТ 1005-86 107 186 ГОСТ 1153-76 100 203 ГОСТ 1405-83 135 205 ГОСТ 1779-83 122 196 ГОСТ 1839-80 100 196 ГОСТ 2409-95 ИСО 5017-88 122 175 ГОСТ 2694-78 122 196 ГОСТ 2697-83 122 196 ГОСТ 2889-80 122 196 ГОСТ 3135-82 123 196 ГОСТ 3344-83 123 196 ГОСТ 3476-74 123 196 ГОСТ 4001-84 123 196 ГОСТ 4598-86 123 196 ГОСТ 4641-80 123 196 ГОСТ 4981-87 107 186 ГОСТ 5087-80 107 184 ГОСТ 5090-86 107 184 ГОСТ 5091-78 107 184 ГОСТ 5180-84 93 168 243 ГОСТ 5382-91 123 175 ГОСТ 5533-86 123 196 ГОСТ 5724-75 123 196 ГОСТ 5742-76 123 196 ГОСТ 5781-82 123 196 ГОСТ 5802-86 124 175 ГОСТ 6133-84 124 197 ГОСТ 6139-91 124 197 ГОСТ 6141-91 124 197 ГОСТ 6482-88 101 197 ГОСТ 6629-88 107 184 ГОСТ 6665-91 124 197 ГОСТ 6666-81 124 197 ГОСТ 6785-80 107 186 ГОСТ 6786-80 107 186 ГОСТ 6927-74 124 197 ГОСТ 7032-75 124 197 ГОСТ 7251-77 124 197 ГОСТ 7392-85 124 197 ГОСТ 7394-85 124 197 ГОСТ 7415-86 124 197 ГОСТ 7481-78 124 197 ГОСТ 7945-86 135 205 ГОСТ 7948-80 135 205 ГОСТ 8020-90 135 186 ГОСТ 8242-88 107 186 ГОСТ 8411-74 101 197 ГОСТ 8426-75 125 197 ГОСТ 8462-85 125 175 ГОСТ 8478-88 125 197 ГОСТ 8594-80 101 204 ГОСТ 8709-82 101 204 ГОСТ 8717.0-84 107 186 ГОСТ 8717.1-84 108 186 ГОСТ 8735-88 125 175 ГОСТ 8747-88 125 175 ГОСТ 8823-85 101 203 ГОСТ 8824-84 101 203 ГОСТ 8870-79 101 203 ГОСТ 8894-86 101 197 ГОСТ 8904-81 125 197 ГОСТ 9231-80 125 206 ГОСТ 9238-83 96 212 ГОСТ 9272-81 125 197 ГОСТ 9274-81 135 206 ГОСТ 9413-78 101 204 ГОСТ 9416-83 135 205 ГОСТ 9533-81 135 205 ГОСТ 9561-91 108 186 ГОСТ 9574-90 108 186 ГОСТ 9590-76 125 197 ГОСТ 9720-76 96 212 ГОСТ 9758-86 125 175 ГОСТ 9818-85 108 186 ГОСТ 10037-83 135 206 ГОСТ 10140-80 135 197 ГОСТ 10174-90 125 197 ГОСТ 10180-90 126 175 ГОСТ 10296-79 126 197 ГОСТ 10403-80 135 205 ГОСТ 10597-87 136 205 ГОСТ 10617-83 102 203 ГОСТ 10629-88 108 186 ГОСТ 10778-83 136 205 ГОСТ 10831-87 136 205 ГОСТ 10832-91 126 197 ГОСТ 10884-94 126 197 ГОСТ 10922-90 126 197 ГОСТ 10923-82 126 197 ГОСТ 11024-84 108 186 ГОСТ 11030-93 136 206 ГОСТ 11042-90 136 205 ГОСТ 11047-90 108 186 ГОСТ 11052-74 126 197 ГОСТ 11118-73 108 186 ГОСТ 11214-86 108 184 ГОСТ 11310-90 102 175 ГОСТ 11529-86 126 175 ГОСТ 11583-74 126 175 ГОСТ 12367-85 136 206 ГОСТ 12375-70 136 206 ГОСТ 12376-71 136 206 ГОСТ 12504-80 108 186 ГОСТ 12506-81 108 184 ГОСТ 12536-79 93 168 ГОСТ 12586.0-83 102 197 ГОСТ 12586.1-83 102 197 ГОСТ 12730.0-78 126 175 ГОСТ 12730.1-78 126 175 ГОСТ 12730.2-78 126 175 244 ГОСТ 12730.3-78 126 176 ГОСТ 12730.4-78 127 176 ГОСТ 12730.5-84 127 176 ГОСТ 12767-80 109 186 ГОСТ 12784-78 127 176 ГОСТ 12852.0-77 127 176 ГОСТ 12852.5-77 127 176 ГОСТ 12852.6-77 127 176 ГОСТ 12865-67 127 197 ГОСТ 13087-81 127 176 ГОСТ 13448-82 102 203 ГОСТ 13449-82 102 176 ГОСТ 13531-74 136 206 ГОСТ 13578-68 109 187 ГОСТ 13579-78 109 187 ГОСТ 13580-85 109 187 ГОСТ 13981-87 136 206 ГОСТ 13995-78 137 205 ГОСТ 14098-91 127 197 ГОСТ 14167-83 102 203 ГОСТ 14184-83 137 205 ГОСТ 14612-69 85 162 ГОСТ 14624-84 109 184 ГОСТ 14791-79 127 197 ГОСТ 15062-83 102 203 ГОСТ 15609-79 137 206 ГОСТ 15825-80 127 197 ГОСТ 15836-79 127 197 ГОСТ 15879-70 127 197 ГОСТ 15982-70 137 176 ГОСТ 16136-80 127 198 ГОСТ 16149-70 90 200 ГОСТ 16289-86 109 184 ГОСТ 16297-80 127 176 ГОСТ 16349-95 137 206 ГОСТ 16381-77 128 163 ГОСТ 16391-80 137 176 ГОСТ 16475-81 128 198 ГОСТ 16526-70 137 176 ГОСТ 16549-71 102 203 ГОСТ 16914-71 128 198 ГОСТ 17005-82 109 187 ГОСТ 17032-71 94 187 ГОСТ 17057-89 128 198 ГОСТ 17079-88 109 187 ГОСТ 17241-71 128 163 ГОСТ 17424-72 99 215 ГОСТ 17520-72 85 163 ГОСТ 17538-82 109 187 ГОСТ 17580-82 109 187 ГОСТ 17581-72 97 212 ГОСТ 17584-72 102 198 ГОСТ 17608-91 109 187 ГОСТ 17623-87 128 176 ГОСТ 17624-87 128 176 ГОСТ 17625-83 110 176 ГОСТ 17677-82 102 204 ГОСТ 18048-80 110 187 ГОСТ 18103-84 137 206 ГОСТ 18105-86 128 176 ГОСТ 18128-82 110 187 ГОСТ 18343-80 137 206 ГОСТ 18446-73 110 176 ГОСТ 18623-82 128 198 ГОСТ 18853-73 110 184 ГОСТ 18866-81 128 198 ГОСТ 18956-73 128 176 ГОСТ 18957-73 92 171 ГОСТ 18958-73 128 198 ГОСТ 18979-90 110 187 ГОСТ 18980-90 110 187 ГОСТ 19010-82 110 187 ГОСТ 19100-73 110 176 ГОСТ 19111-77 128 198 ГОСТ 19177-81 129 198 ГОСТ 19185-73 85 159 ГОСТ 19222-84 110 187 ГОСТ 19231.0-83 110 187 ГОСТ 19231.1-83 110 187 ГОСТ 19259-73 137 205 ГОСТ 19279-73 129 198 ГОСТ 19570-74 110 187 ГОСТ 19592-80 129 176 ГОСТ 19734-80 103 203 ГОСТ 19804-91 111 187 ГОСТ 19804.2-79 111 187 ГОСТ 19804.3-80 111 187 ГОСТ 19804.4-78 111 187 ГОСТ 19804.5-83 111 187 ГОСТ 19804.6-83 111 187 245 ГОСТ 19804.7-83 111 187 ГОСТ 20054-82 103 198 ГОСТ 20182-74 111 179 ГОСТ 20213-89 111 187 ГОСТ 20372-90 111 187 ГОСТ 20425-75 111 187 ГОСТ 20429-84 129 198 ГОСТ 20444-85 90 176 ГОСТ 20850-84 111 187 ГОСТ 20910-90 129 198 ГОСТ 20916-87 129 198 ГОСТ 21096-75 111 188 ГОСТ 21174-75 111 188 ГОСТ 21506-87 112 188 ГОСТ 21509-76 112 188 ГОСТ 21519-84 112 188 ГОСТ 21520-89 112 188 ГОСТ 21562-76 112 188 ГОСТ 21718-84 129 176 ГОСТ 21778-81 92 171 ГОСТ 21779-82 92 171 ГОСТ 21780-83 92 171 ГОСТ 21807-76 137 206 ГОСТ 21915-93 137 206 ГОСТ 21924.0-84 112 188 ГОСТ 21924.1-84 112 188 ГОСТ 21924.2-84 112 188 ГОСТ 21924.3-84 112 188 ГОСТ 21992-83 129 198 ГОСТ 22000-86 103 198 ГОСТ 22011-95 103 203 ГОСТ 22023-76 129 176 ГОСТ 22130-86 112 188 ГОСТ 22131-76 112 188 ГОСТ 22160-76 112 188 ГОСТ 22263-76 129 198 ГОСТ 22362-77 112 176 ГОСТ 22406-77 113 176 ГОСТ 22546-77 129 188 ГОСТ 22582-77 85 163 ГОСТ 22583-77 85 163 ГОСТ 22685-89 138 206 ГОСТ 22687.0-85 113 191 ГОСТ 22687.1-85 113 191 ГОСТ 22687.2-85 113 191 ГОСТ 22687.3-85 113 191 ГОСТ 22689.0-89 103 198 ГОСТ 22689.1-89 103 198 ГОСТ 22689.2-89 103 198 ГОСТ 22690-88 130 176 ГОСТ 22695-77 113 176 ГОСТ 22733-77 93 168 ГОСТ 22783-77 130 176 ГОСТ 22845-85 103 203 ГОСТ 22853-86 94 183 ГОСТ 22856-89 130 198 ГОСТ 22930-87 113 188 ГОСТ 23009-78 85 165 ГОСТ 23061-90 93 168 ГОСТ 23117-91 138 207 ГОСТ 23118-78 113 188 ГОСТ 23119-78 113 188 ГОСТ 23120-78 113 188 ГОСТ 23121-78 113 188 ГОСТ 23157-78 113 198 ГОСТ 23161-78 93 168 ГОСТ 23208-83 130 198 ГОСТ 23233-78 130 198 ГОСТ 23235-78 94 188 ГОСТ 23236-78 95 188 ГОСТ 23237-78 95 188 ГОСТ 23250-78 130 176 ГОСТ 23274-84 95 183 ГОСТ 23278-78 93 168 ГОСТ 23279-85 113 198 ГОСТ 23307-78 130 198 ГОСТ 23331-78 97 213 ГОСТ 23337-78 90 176 ГОСТ 23344-78 114 184 ГОСТ 23345-84 95 183 ГОСТ 23404-86 114 176 ГОСТ 23407-78 138 207 ГОСТ 23421-79 138 207 ГОСТ 23422-87 130 177 ГОСТ 23426-79 90 177 ГОСТ 23444-79 114 188 ГОСТ 23464-79 130 163 ГОСТ 23477-79 138 207 ГОСТ 23478-79 138 163 ГОСТ 23486-79 114 188 246 ГОСТ 23499-79 130 163 ГОСТ 23558-79 130 198 ГОСТ 23615-79 92 171 ГОСТ 23616-79 92 171 ГОСТ 23628-79 90 177 ГОСТ 23682-79 114 188 ГОСТ 23732-79 130 198 ГОСТ 23735-79 130 198 ГОСТ 23740-79 93 168 ГОСТ 23747-88 114 184 ГОСТ 23790-79 131 198 ГОСТ 23791-79 131 198 ГОСТ 23838-89 95 182 ГОСТ 23858-79 114 177 ГОСТ 23899-79 114 188 ГОСТ 23903-79 85 163 ГОСТ 23961-80 97 210 ГОСТ 23972-80 114 189 ГОСТ 24022-80 114 189 ГОСТ 24033-80 114 177 ГОСТ 24064-80 131 198 ГОСТ 24099-80 131 198 ГОСТ 24100-80 131 199 ГОСТ 24143-80 93 168 ГОСТ 24155-80 114 189 ГОСТ 24210-80 131 177 ГОСТ 24258-88 138 207 ГОСТ 24259-80 138 163 ГОСТ 24316-80 131 177 ГОСТ 24332-88 131 177 ГОСТ 24369-86 85 163 ГОСТ 24379.0-80 114 199 ГОСТ 24379.1-80 115 199 ГОСТ 24404-80 131 163 ГОСТ 24408-80 138 207 ГОСТ 24414-80 131 199 ГОСТ 24434-80 115 177 ГОСТ 24451-80 97 210 ГОСТ 24452-80 131 177 ГОСТ 24476-80 115 189 ГОСТ 24524-80 115 189 ГОСТ 24544-81 131 177 ГОСТ 24545-81 132 177 ГОСТ 24547-81 115 189 ГОСТ 24581-81 115 189 ГОСТ 24584-81 115 184 ГОСТ 24587-81 115 189 ГОСТ 24594-81 115 189 ГОСТ 24640-81 132 163 ГОСТ 24694-81 115 189 ГОСТ 24698-81 115 184 ГОСТ 24699-81 115 184 ГОСТ 24741-81 115 189 ГОСТ 24748-81 132 199 ГОСТ 24767-81 115 189 ГОСТ 24816-81 132 177 ГОСТ 24839-81 116 189 ГОСТ 24846-81 92 168 ГОСТ 24847-81 92 168 ГОСТ 24893.0-81 116 189 ГОСТ 24893.1-81 116 189 ГОСТ 24893.2-81 116 189 ГОСТ 24944-81 132 199 ГОСТ 24950-81 97 189 ГОСТ 24983-81 103 177 ГОСТ 24986-81 132 199 ГОСТ 24992-81 116 199 ГОСТ 25010-81 138 205 ГОСТ 25032-81 138 163 ГОСТ 25044-81 138 177 ГОСТ 25062-81 116 184 ГОСТ 25097-82 116 184 ГОСТ 25098-87 116 189 ГОСТ 25116-82 116 184 ГОСТ 25130-82 132 199 ГОСТ 25131-82 132 199 ГОСТ 25192-82 132 169 ГОСТ 25214-82 132 199 ГОСТ 25246-82 132 199 ГОСТ 25297-82 103 203 ГОСТ 25298-82 103 203 ГОСТ 25358-82 93 168 ГОСТ 25459-82 116 191 ГОСТ 25584-90 93 168 ГОСТ 25592-91 132 199 ГОСТ 25609-83 132 ГОСТ 25621-83 132 163 ГОСТ 25627-83 116 163 ГОСТ 25628-90 116 189 ГОСТ 25665-83 133 199 247 ГОСТ 25697-83 116 189 ГОСТ 25772-83 117 189 ГОСТ 25781-83 139 207 ГОСТ 25782-90 139 205 ГОСТ 25818-91 133 199 ГОСТ 25869-90 97 212 ГОСТ 25878-85 139 207 ГОСТ 25880-83 133 199 ГОСТ 25881-83 133 177 ГОСТ 25884-83 117 177 ГОСТ 25885-83 117 177 ГОСТ 25891-83 95 177 ГОСТ 25897-83 117 184 ГОСТ 25898-83 133 177 ГОСТ 25902-83 95 177 ГОСТ 25912.0-91 117 213 ГОСТ 25912.1-91 117 213 ГОСТ 25912.2-91 117 213 ГОСТ 25912.3-91 117 213 ГОСТ 25912.4-91 117 213 ГОСТ 25932-83 139 177 ГОСТ 25957-83 85 163 ГОСТ 26047-83 85 165 ГОСТ 26055-84 139 207 ГОСТ 26067.0-83 117 213 ГОСТ 26067.1-83 117 213 ГОСТ 26138-84 117 184 ГОСТ 26149-84 133 199 ГОСТ 26150-84 133 177 ГОСТ 26193-84 133 199 ГОСТ 26216-84 139 207 ГОСТ 26253-84 95 177 ГОСТ 26254-84 95 178 ГОСТ 26262-84 94 168 ГОСТ 26263-84 94 168 ГОСТ 25269-82 97 213 ГОСТ 26281-84 132 199 ГОСТ 26301-84 117 185 ГОСТ 26334-84 103 203 ГОСТ 26417-85 133 178 ГОСТ 26429-85 117 189 ГОСТ 26433.0-85 92 177 ГОСТ 26433.1-89 92 177 ГОСТ 26434-85 118 189 ГОСТ 26438-85 139 179 ГОСТ 26598-85 139 207 ГОСТ 26600-98 97 214 ГОСТ 26601-85 118 185 ГОСТ 26604-85 133 199 ГОСТ 26607-85 92 171 ГОСТ 26629-85 95 178 ГОСТ 26644-85 134 199 ГОСТ 26649-85 139 178 ГОСТ 26655-85 140 207 ГОСТ 26804-86 118 191 ГОСТ 26805-86 140 207 ГОСТ 26815-86 118 191 ГОСТ 26816-86 134 199 ГОСТ 26819-86 104 199 ГОСТ 26823-86 95 183 ГОСТ 26824-86 95 178 ГОСТ 26887-86 140 207 ГОСТ 26892-86 118 178 ГОСТ 26919-86 118 189 ГОСТ 26966-86 85 163 ГОСТ 26988-86 134 178 ГОСТ 26992-86 118 190 ГОСТ 26998-86 134 199 ГОСТ 27005-86 134 178 ГОСТ 27006-86 134 178 ГОСТ 27019-86 134 178 ГОСТ 27023-86 134 199 ГОСТ 27108-86 118 190 ГОСТ 27204-87 140 207 ГОСТ 27215-87 118 190 ГОСТ 27217-87 94 168 ГОСТ 27296-87 91 178 ГОСТ 27320-87 118 190 ГОСТ 27321-87 140 207 ГОСТ 27336-93 140 207 ГОСТ 27338-93 140 207 ГОСТ 27339-93 140 207 ГОСТ 27372-87 140 207 ГОСТ 27563-87 118 190 ГОСТ 27579-88 118 190 ГОСТ 27598-94 140 207 ГОСТ 27614-93 140 207 ГОСТ 27677-88 119 200 ГОСТ 27679-88 91 178 ГОСТ 27751-88 92 181 248 ГОСТ 27804-88 104 203 ГОСТ 27811-95 140 207 ГОСТ 27816-88 140 178 ГОСТ 27936-88 119 185 ГОСТ 27945-95 140 207 ГОСТ 28012-89 140 207 ГОСТ 28015-89 119 190 ГОСТ 28042-89 119 190 ГОСТ 28089-89 119 178 ГОСТ 28100-89 91 178 ГОСТ 28347-89 141 207 ГОСТ 28456-90 119 190 ГОСТ 28457-90 119 190 ГОСТ 28514-90 94 168 ГОСТ 28570-90 134 178 ГОСТ 28574-90 119 200 ГОСТ 28575-90 119 200 ГОСТ 28622-90 94 168 ГОСТ 28715-90 141 207 ГОСТ 28737-90 119 190 ГОСТ 28778-90 119 190 ГОСТ 28786-90 119 178 ГОСТ 28984-91 93 171 ГОСТ 29121-91 104 199 ГОСТ 29167-91 134 178 ГОСТ 30206-94 104 204 ГОСТ 30207-94 104 204 ГОСТ 30331.1-95 104 204 ГОСТ 30331.2-95 104 204 ГОСТ 30331.3-95 104 204 ГОСТ 30331.4-95 104 204 ГОСТ 30331.5-95 104 204 ГОСТ 30331.7-95 104 204 ГОСТ 30331.8-95 105 204 ГОСТ 30331.9-95 105 204 СТ СЭВ СТ СЭВ 1406-78 91 181 СТ СЭВ 2440-80 91 200 СТ СЭВ 2441-80 91 200 СТ СЭВ 2534-84 91 200 СТ СЭВ 3477-81 134 178 СТ СЭВ 3976-83 95 181 СТ СЭВ 3977-83 96 181 СТ СЭВ 4220-83 91 200 СТ СЭВ 4419-80 85 163 СТ СЭВ 4927-84 134 163 СТ СЭВ 5058-85 91 163 СТ СЭВ 5980-87 91 163 СНиП СНиП 1.02.07-87 86 226 СНиП 1.04.03-85* 143 226 СНиП 1.05.03-87 143 226 СНиП 1.06.04-85 86 226 СНиП ІІ-12-77 92 226 СНиП ІІ-22-81 120 226 СНиП ІІ-23-81* 120 226 СНиП II-25-80 120 226 СНиП II-35-76 105 226 СНиП II-39-76 98 226 СНиП ІІ-44-78 98 226 СНиП II-58-75 99 226 СНиП ІІ-89-80 96 226 СНиП ІІ-94-80 100 226 СНиП 2.01.01-82 91 226 СНиП 2.01.14-83 99 226 СНиП 2.01.15-90 91 226 СНиП 2.01.28-85 91 226 СНиП 2.01.29-85 86 226 СНиП 2.02.01-83 94 226 СНиП 2.02.02-85 94 226 СНиП 2.02.03-85 94 226 СНиП 2.02.05-87 94 226 СНиП 2.03.01-84* 120 226 СНиП 2.03.02-86 120 226 СНиП 2.03.03-85 120 226 СНиП 2.03.04-84 120 226 СНиП 2.03.06-85 120 226 СНиП 2.03.09-85 120 226 СНиП 2.03.11-85 120 226 СНиП 2.03.13-88 120 226 СНиП 2.04.01-85 105 226 СНиП 2.04.02-84 105 226 СНиП 2.04.03-85 105 226 СНиП 2.04.05-91 106 226 СНиП 2.04.07-86* 106 226 СНиП 2.04.12-86 97 226 СНиП 2.04.14-88 106 227 СНиП 2.05.06-85 97 227 СНиП 2.05.07-91 97 227 СНиП 2.05.08-85 97 227 249 СНиП 2.05.09-90 97 227 СНиП 2.05.11-83 98 227 СНиП 2.05.13-90 98 227 СНиП 2.06.01-86 99 227 СНиП 2.06.04-82* 99 227 СНиП 2.06.05-84* 99 227 СНиП 2.06.06-85 99 227 СНиП 2.06.07-87 99 227 СНиП 2.06.08-87 99 227 СНиП 2.06.09-84 99 227 СНиП 2.06.14-85 91 227 СНиП 2.06.15-85 92 227 СНиП 2.09.02-85* 96 227 СНиП 2.09.03-85 96 227 СНиП 2.09.04-87 96 227 СНиП 2.11.01-85* 96 227 СНиП 2.11.02-87 96 227 СНиП 2.11.04-85 96 227 СНиП 2.11.06-91 92 227 СНиП III-4-80* 90 227 СНиП ІІІ-10-75 143 227 СНиП ІІІ-18-75 121 227 СНиП III-24-75 96 227 СНиП IІІ-38-75 98 227 СНиП ІІІ-39-76 98 227 СНиП ІІІ-41-76 98 227 СНиП III-42-80 98 227 СНиП ІІІ-44-77 98 227 СНиП 3.01.03-84 93 227 СНиП 3.02.01-87 94 227 СНиП 3.02.03-84 100 227 СНиП 3.03.01-87 121 227 СНиП 3.04.01-87 121 227 СНиП 3.04.03-85 121 227 СНиП 3.05.01-85 106 227 СНиП 3.05.03-85 106 227 СНиП 3.05.04-85* 106 227 СНиП 3.05.05-84 106 228 СНиП 3.05.06-85 106 228 СНиП 3.05.07-85 106 228 СНиП 3.06.04-91 98 228 СНиП 3.06.06-88 98 228 СНиП 3.07.01-85 100 228 СНиП 3.07.02-87 98 228 СНиП 3.08.01-85 141 228 РНиП РНиП 102-84 143 228 СН СН 174-75 143 228 СН 181-70 143 228 СН 227-82 143 228 СН 277-80 143 228 СН 283-64 144 228 СН 290-74 144 228 СН 322-74 144 228 СН 338-65 144 228 СН 357-77 144 228 СН 364-67 144 228 СН 387-78 144 228 СН 423-71 144 228 СН 428-74 144 228 СН 429-71 144 228 СН 433-79 144 228 СН 437-81 144 228 СН 441-72* 144 228 СН 449-72 144 228 СН 451-72 145 228 СН 452-73 145 228 СН 455-73 145 228 СН 456-73 145 229 СН 457-74 145 229 СН 459-74 145 229 СН 460-74 145 229 СН 461-74 145 229 СН 462-74 145 229 СН 467-74 145 229 СН 468-74 145 229 СН 474-75 145 229 СН 477-75 145 229 СН 478-80 145 229 СН 481-75 145 229 СН 484-76 145 229 СН 496-77 145 229 СН 497-77 146 229 СН 508-78 146 229 СН 509-78 146 229 СН 515-79 146 229 СН 522-79 146 229 СН 525-80 146 229 СН 527-80 146 229 250 СН 528-80 146 229 СН 529-80 146 229 СН 531-80 146 229 СН 541-82 146 229 СН 549-82 146 229 СН 550-82 146 229 СН 551-82 146 229 251 Зміст Передмова 1 Книга І. Нормативні документи за класифікацією Мінрегіонбуду України 5 Частина 1. Реєстр Фонду чинних державних національних нормативних документів у галузі будівництва та промисловості будівельних матеріалів 7 Частина 2. Перелік чинних міждержавних нормативних документів у галузі будівництва та промисловості будівельних матеріалів 83 Шифри організацій 147 Книга II. Стандарти за міжнародною класифікацією стандартів ICS та будівельні норми за реєстраційними номерами 153 Перелік стандартів за Міжнародною класифікацією стандартів ICS 155 Перелік будівельних норм за реєстраційними номерами 217 Покажчик Каталогу нормативних документів у галузі будівництва і промисловості будівельних матеріалів 233