Перелік нової енергоємної техніки, технологій та енергоємних матеріалів, на документацію яких видаються експертні висновки державної експертизи з енергозбереження

ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПЕРЕЛІКУ НОВОЇ ЕНЕРГОЄМНОЇ ТЕХНІКИ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ЕНЕРГОЄМНИХ МАТЕРІАЛІВ НА ДОКУМЕНТАЦІЮ ЯКИХ ВИДАЮТЬСЯ ЕКСПЕРТНІ ВИСНОВКИ ДЕРЖАВНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ З ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ Наказ Національного агентства України з питань забезпечення ефективного використання енергетичних ресурсів від 14 січня 2008 р. № 2 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 5 березня 2008 р. № 180/14871 Відповідно до пункту 5 постанови Кабінету Міністрів України від 15 липня 1998 року № 1094 "Про державну експертизу з енергозбереження" наказую: 1. Затвердити Перелік нової енергоємної техніки технологій та енергоємних матеріалів на документацію яких видаються експертні висновки державної експертизи з енергозбереження що додається. 2. Департаменту нормативно-правового забезпечення Малая М.В. забезпечити державну реєстрацію цього наказу в установленому законодавством порядку. 3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Голови НАЕР – начальника Державної інспекції з енергозбереження Крутя О.А. Голова Є. Сухін ПЕРЕЛІК НОВОЇ ЕНЕРГОЄМНОЇ ТЕХНІКИ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ЕНЕРГОЄМНИХ МАТЕРІАЛІВ НА ДОКУМЕНТАЦІЮ ЯКИХ ВИДАЮТЬСЯ ЕКСПЕРТНІ ВИСНОВКИ ДЕРЖАВНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ З ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ Затверджено Наказом Національного агентства України з питань забезпечення ефективного використання енергетичних ресурсів від 14 січня 2008 р. № 2 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 5 березня 2008 р. № 180/14871 Нормативно-правовий акт яким запроваджено подання митному органу документа для здійснення митного контролю та митного оформлення товарів і транспортних засобів що переміщуються через митний кордон України Митний режим Код товару згідно з УКТЗЕД Опис товару Пункт 5 постанови Кабінету Міністрів України від 15.07.98 р. № 1094 "Про державну експертизу з енергозбереження" Імпорт 2701 11 Вугілля кам’яне неагломероване антрацит 2701 20 00 00 Брикети котуни та аналогічні види твердого палива одержані з кам'яного вугілля 2702 10 00 00 Лігніт буре вугілля пилоподібні або непилоподібні неагломеровані 2710 19 61 00 Паливо рідке мазут із вмістом сірки не більш як 1 мас.% 2710 19 63 00 Паливо рідке мазут із вмістом сірки більш 1 мас.% але не більш як 2 мас.% 2710 19 65 00 Паливо рідке мазут із вмістом сірки більш 2 мас.% але не більш як 2 8 мас.% 2710 19 69 00 Паливо рідке мазут із вмістом сірки більш як 2 8 мас.% 6806 10 00 00 Шлаковата мінеральна силікатна вата і аналогічні мінеральні вати включаючи їх суміші навалом в листах або рулонах 6806 20 Вермикуліт відшарований спучені глини спінений шлак та інші спучені мінеральні продукти включаючи їх суміші 6806 90 00 00 Суміші та вироби з теплоізоляційних звукоізоляційних або звукопоглинальних матеріалів 8402 Котли парові або інші парогенеруючі котли крім водяних котлів для центрального опалення здатних також виробляти пар низького тиску ; водяні котли з пароперегрівом 8403 Котли для центрального опалення крім котлів товарної позиції 8402 8404 Допоміжне обладнання для використання з котлами товарної позиції 8402 або 8403 на-приклад економайзери пароперегрівники сажовибірники рекуператори газів ; конденсатори для пароводяних або інших паросилових установок 8407 10 Двигуни авіаційні внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням із зворотно-поступальним або обертовим рухом поршня 8407 21 99 00 Двигуни внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням із зворотно-поступальним або обертовим рухом поршня для суднових силових установок підвісні потужністю понад 30 кВт 8407 29 20 00 Двигуни внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням із зворотно- поступальним або обертовим рухом поршня для суднових силових установок крім підвісних потужністю не більш як 200 кВт 8407 29 80 00 Двигуни внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням із зворотно-поступальним або обертовим рухом поршня для суднових силових установок крім підвісних потужністю понад 200 кВт 8407 34 10 Двигуни внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням із зворотно-поступальним або обертовим рухом поршня з робочим об'ємом циліндрів двигуна понад 1000 см3 для промислового складання: тракторів з керуванням водієм який іде поряд товарної підпозиції 8701 10; моторних транспортних засобів товарної позиції 8703; моторних тран-спортних засобів товарної позиції 8704 з робочим об'ємом циліндрів двигуна менш як 2800 см3; моторних транспорт-них засобів товарної позиції 8705 8407 34 91 Двигуни внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням із зворотно-поступальним або обертовим рухом поршня з робочим об'ємом циліндрів дви-гуна понад 1000 см3 нові з робочим об'ємом цилін-дрів двигуна не більш як 1500 см3 8407 34 99 Двигуни внутрішнього згоряння з іскровим запаленням із зворотно- поступальним або оберто-вим рухом поршня крім зазначених у товарній категорії 8407 34 10 нові з робочим об’ємом циліндрів понад 1500 см3 8407 90 Двигуни внутрішнього згоряння з іскровим запаленням із зворотно-поступальним або обертовим рухом поршня крім зазначених у товарних підпозиціях з 8407 10 по 8407 34 8408 10 Двигуни внутрішнього згоряння поршневі з компресійним запалюван-ням дизелі або напівди-зелі для суднових силових установок 8408 20 Двигуни внутрішнього згоряння поршневі з компресійним запалюванням дизелі або напівдизелі призначені для використання на транспортних засобах групи 87 8408 90 Двигуни внутрішнього згоряння поршневі з компресійним запалюван-ням дизелі або напівдизелі крім зазначених у товарних підпозиціях 8408 10 8408 20 8410 Турбіни гідравлічні колеса водяні та регулятори для них 8411 Двигуни турбореактивні турбогвинтові та інші газові турбіни 8412 Інші двигуни та силові установки 8417 Печі та горни промислові або лабораторні включа-ючи сміттєспалювачі неелектричні 8418 10 91 Комбіновані холодильники-морозильники з окремими зовнішніми дверима місткістю понад 340 л крім призначених для цивільної авіації 8418 10 99 Комбіновані холодильники-морозильники з окремими зовнішніми дверима крім зазначених у товарній підпозиції 8418 10 91 8418 21 10 00 Холодильники побутові компресійні місткістю понад 340 л 8418 30 99 00 Морозильники типу "скриня" місткістю понад 400 л але не більш як 800 л 8418 40 99 00 Морозильники типу "шафа" місткістю понад 250 л але не більш як 900 л 8418 50 11 00 Холодильні вітрини та прилавки з холодильним агрегатом або випарювачем для зберігання заморожених харчових продуктів 8418 50 19 00 Холодильні вітрини та прилавки з холодильним агрегатом або випарюва-чем крім зазначених у товарній підпозиції 8418 50 11 00 8418 50 91 00 Морозильники для глибокого заморожуван-ня крім виробів товарних підпозицій 8418 30 та 8418 40 8419 31 00 00 Сушарки для сільськогосподарських продуктів 8419 32 00 00 Сушарки для деревини целюлози паперу або картону 8419 39 10 00 Сушарки для керамічних виробів 8419 39 90 00 Сушарки крім зазначених у підкатегоріях 8419 31 00 00 8419 32 00 00 8419 39 10 00 8419 40 00 00 Апарати дистиляційні або ректифікаційні 8419 50 Теплообмінники 8419 60 00 00 Обладнання для скраплювання повітря або інших газів 8419 89 Машини обладнання промислове або лабораторне з електричним чи неелектричним нагрівнням за вийнятком печей камер та іншого обладнання товарної позиції 8415 для обробки матеріалів шляхом зміни температури крім зазначених у товарних підкатегоріях від 8419 11 00 00 до 8419 81 99 00 8477 Обладнання для оброблення гуми або пластмаси або для виробництва виробів з цих матеріалів 8501 Двигуни та генератори електричні крім електрогенераторних установок та крім виробів зазначених у кодах 8501 10 8501 20 8501 31 8501 32 10 00 8501 32 91 00 8501 32 99 00 8501 52 10 00 8501 52 91 00 8501 52 93 00 8501 52 99 00 8502 12 10 00 Електрогенераторні установки з поршневим двигуном внутрішнього згоряння із запалюванням від стиснення дизелем або напівдизелем потужністю понад 75 кВ?А але не більш як 375 кВ?А для цивільної авіації 8502 12 90 00 Електрогенераторні установки з поршневим двигуном внутрішнього згоряння із запалюванням від стиснення дизелем або напівдизелем потужністю понад 75 кВ?А але не більш як 375 кВ?А крім призначених для цивільної авіації 8502 13 10 00 Електрогенераторні установки з поршневим двигуном внутрішнього згоряння із запалюванням від стиснення дизелем або напівдизелем потужністю понад 375 кВ?А для цивільної авіації 8502 13 91 00 Електрогенераторні установки з поршневим двигуном внутрішнього згоряння із запалюванням від стиснення дизелем або напівдизелем потужністю понад 375 кВ?А але не більш як 750 кВ?А крім призначених для цивільної авіації 8502 13 93 00 Електрогенераторні установки з поршневим двигуном внутрішнього згоряння із запалюванням від стиснення дизелем або напівдизелем потужністю понад 750 кВ?А але не більш як 2000 кВ?А крім призначених для цивільної авіації 8502 13 98 00 Електрогенераторні установки з поршневим двигуном внутрішнього згоряння із запалюванням від стиснення дизелем або напівдизелем потужністю понад 2000 кВ?А крім призначених для цивільної авіації 8502 20 10 00 Електрогенераторні установки з поршневим двигуном з іскровим запалюванням для цивільної авіації 8502 20 92 00 Електрогенераторні установки з поршневим двигуном з іскровим запалюванням потужністю понад 7 5 кВ?А але не більш як 375 кВ?А крім призначених для цивільної авіації 8502 20 94 00 Електрогенераторні установки з поршневим двигуном з іскровим запалюванням потужністю понад 375 кВ?А але не більш як 750 кВ?А крім призначених для цивільної авіації 8502 20 98 00 Електрогенераторні установки з поршневим двигуном з іскровим запалюванням потужністю понад 750 кВ?А крім призначених для цивільної авіації 8502 31 Електрогенераторні установки вітроенергетичні 8502 39 91 00 Турбогенератори 8502 39 99 00 Електрогенераторні установки 8504 21 00 00 Трансформатори з рідким діелектриком потужністю не більш як 650 кВ?А 8504 22 10 00 Трансформатори з рідким діелектриком потужністю понад 650 кВ?А але не більше 1600 кВ?А 8504 22 90 00 Трансформатори з рідким діелектриком потужністю понад 1600 кВ?А але не більш як 10 000 кВ?А 8504 23 00 00 Трансформатори з рідким діелектриком потужністю понад 10 000 кВ?А 8504 31 31 00 Трансформатори для вимірювання напруги потужністю не більш як 1 кВ?А 8504 31 39 00 Трансформатори вимірювальні потужністю не більш як 1 кВ?А 8504 32 30 00 Трансформатори вимірювальні потужністю понад 1 кВ?А але не більш як 16 кВ?А 8504 32 90 00 Трансформатори потужністю понад 1 кВ?А але не більш як 16 кВ?А 8504 33 Трансформатори потужністю понад 16 кВ?А але не більш як 500кВ?А 8504 34 00 00 Трансформатори потужністю понад 500 кВ?А 8504 40 20 10 Блоки електроживлення які використовуються з машинами автоматичного оброблення інформації 8504 40 50 00 Полікристалічні напівпровідникові випрямлячі 8504 40 93 00 Пристрої для заряджання акумуляторів 8504 40 94 00 Випрямлячі 8504 40 97 00 Інвертори потужністю понад 7 5 кВ?А 8514 Печі та камери промислові або лабораторні електричні включаючи індукційні або діелектричні ; інше промислове або лабораторне обладнання для термічного оброблення матеріалів індукційне або діелектричне 8515 21 00 00 Машини та апарати для контактного зварювання металів опором повністю або частково автоматичні 8515 29 10 00 Машини та апарати для контактного зварювання металів опором в стик 8515 29 90 00 Машини та апарати для контактного зварювання металів опором 8515 31 00 00 Машини та апарати для дугового включаючи плазмоводугове зварювання металів повністю або частково автоматичні 8515 39 13 00 Машини та апарати для дугового включаючи плазмоводугове зварювання металів для ручного зварювання покритими електродами що вкомплектовані пристроями для зварювання або різання та поставляються з трансформаторами 8515 39 18 00 Машини та апарати для дугового включаючи плазмоводугове зварювання металів для ручного зварювання покритими електродами що вкомплектовані пристроями для зварювання або різання та поставляються з генераторами або перетворювачами обертовими чи перетворювачами статичними випрямлячами або випрямними пристроями 8515 39 90 00 Машини та апарати для дугового включаючи плазмодугове зварювання металів 8515 80 11 00 Машини та апарати для оброблення металів для зварювання 8515 80 19 00 Машини та апарати для оброблення металів 8515 80 91 00 Машини та апарати для зварювання пластмас опором 8515 80 99 00 Машини та апарати для зварювання 8516 10 11 00 Водонагрівачі безінерційні 8516 10 19 Водонагрівачі 8516 21 00 00 Радіатори теплоакумулювальні електричні для обігрівання приміщень ґрунту 8516 29 10 00 Радіатори з наповненою рідиною електричні для обігрівання приміщень ґрунту 8516 29 50 00 Нагрівачі конвекційні електричні для обігрівання приміщень ґрунту 8516 29 91 00 Прилади електричні для обігрівання приміщень ґрунту з вмонтованими вентиляторами 8516 29 99 00 Прилади електричні для обігрівання приміщень ґрунту 9026 10 51 00 Витратоміри електронні для вимірювання або контролю витрати або рівня рідин 9026 10 91 Витратоміри неелектронні для вимірювання або контролю витрати або рівня рідин 9026 80 91 00 Електронні прилади та апаратура для вимірювання 9028 10 00 Лічильники газу 9028 20 00 Лічильники рідини 9028 30 11 00 Лічильники електро-енергії для змінного струму однофазні 9028 30 19 00 Лічильники електро-енергії для змінного струму багатофазні 9028 30 90 00 Лічильники електро-енергії крім лічильників для змінного струму Начальник відділу експертизи та енергопаспортизації Державної інспекції з енергозбереження П. Гриценко