Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників (ДКХПП). Випуск 64. Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи. Зміна № 7 до розділу 4. Робітники. Будівництво та ремонт автомобільних доріг

УДК 331.542:69-057.1] 035 ББК 65.240-я2 Д58 Будівельні монтажні та ремонтно-будівельні роботи. Зміни до розділів 1 2 та 4 // Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 64. – К.: УкрНДЦ „Екобуд" 2007. ISBN 966-8115-10-4 РОЗРОБЛЕНО фахівцями Українського науково-дослідного центру економіки будівництва „Екобуд": канд. екон. наук І. В. Голодець В. Д. Казько І.М. Томільцев К. І. Шевчук А. О. Ольховик. У розробці брали участь фахівці: канд. екон. наук А. В. Беркута Т. О. Шарапова П. І. Губень Міністерство будівництва архітектури та житлово-комунального господарства України ; М. І. Данченко ТОВ „БМК Планета-Міст" ; Г. П. Жучко В.П. Висоцький УДВТП „Укрдортехнологія" ; Л. П. Гончаренко І. А. Сохач УкрНДЦ „Екобуд" ; В. М. Заєць корпорація „Укрбуд" . Під загальною редакцією канд. екон. наук І.В. Голодець. ЗАТВЕРДЖЕНО наказом Міністерства будівництва архітектури та житлово-комунального господарства України від 5 грудня 2006 р. № 399. ПОГОДЖЕНО з Міністерством праці та соціальної політики України та Професійною спілкою працівників будівництва і промисловості будівельних матеріалів України. Науково-методичну експертизу здійснено Центром продуктивності Мінпраці України. Кваліфікаційні характеристики професій робітників є обов'язковими для установлення кваліфікаційних розрядів під час тарифікації робіт в організаціях підприємствах усіх галузей народного господарства де є зазначені у цьому випуску виробництва та види робіт. МІНІСТЕРСТВО БУДІВНИЦТВА АРХІТЕКТУРИ ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ НАКАЗ 5 грудня 2006 р. м. Київ №399 Про затвердження змін до розділів 1 2 та 4 Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників Випуск 64 Відповідно до Програми створення та постійного оновлення галузевої нормативної бази з праці та професійної класифікації у будівництві на 2005-2010 роки затвердженої наказом Держбуду України від 28 грудня 2004 року №243 та у зв'язку із впровадженням у будівельне виробництво сучасних технологій матеріалів конструкцій застосуванням нових машин механізмів устаткування виконанням нових видів робіт підвищенням вимог до рівня кваліфікації робітників які виконують будівельні монтажні та ремонтно-будівельні роботи та появою нових вимог до кваліфікації та освіти працівників – фахівців середньої ланки будівельного виробництва НАКАЗУЮ: 1. Затвердити та ввести в дію з 1 січня 2007 року схвалені науково-технічною радою Мінбуду рішення НТР від 23.11.2006 р. № 75 зміни до розділів 1 2 та 4 "Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників" Випуск 64: Будівельні монтажні та ремонтно-будівельні роботи затвердженого наказами Держбуду України від 13 жовтня 1999 року № 249 та від 21 лютого 2000 року №32 з урахуванням змін та доповнень розроблені Українським науково-дослідним центром економіки будівництва "Екобуд" та погоджені з Міністерством праці та соціальної політики України і Професійною спілкою працівників будівництва і промисловості будівельних матеріалів України: 1.1. Зміни №3 до розділу 1. "Керівники професіонали фахівці" 6 кваліфікаційних характеристик ; 1.2. Зміни № 8 до розділу 2 "Робітники. Будівельні монтажні та ремонтно-будівельні роботи" 4 кваліфікаційні характеристики ; 1.3. Зміни № 7 до розділу 4 "Робітники. Будівництво та ремонт автомобільних доріг" 9 кваліфікаційних характеристик . 2. Управлінню економіки організації та розвитку будівельної діяльності Т. О. Шарапова разом з Центром "Екобуд" забезпечити доведення до відома будівельних організацій інформації про цей наказ. Видання та розповсюдження змін до розділів 1 2 та 4 "Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників" Випуск 64 покласти на Український науково-дослідний центр економіки будівництва "Екобуд". Перший заступник Міністра А. О. Орлов ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників Випуск 64 Будівельні монтажні та ремонтно-будівельні Роботи Зміни № 7 до розділу 4 Робітники. Будівництво та ремонт автомобільних доріг КВАЛІФІКАЦІЙНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ РОБІТНИКИ ПЕРЕДМОВА Зміни № 7 до розділу 4 „Робітники. Будівництво та ремонт автомобільних робіт" включають 9 нових кваліфікаційних характеристик. У зв'язку з впровадженням сучасної складної техніки для професії машиніст автобітумовоза дорожньо-будівельні роботи введено 7-й розряд та для професії машиніст термічної установки для розігріву асфальтобетонного покриття – 8-й розряд. Кваліфікаційні характеристики з діапазоном розрядів що були затверджені для цих професій раніше наведені у виданнях 2004 та 2006 pp. Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників Випуск 64 . Для професії машиністи машин для ямкового ремонту що використовують техніку простішу у керуванні розроблено кваліфікаційні характеристики 5 6-го розрядів. Кваліфікаційні характеристики для 7 8-го розрядів наведено у виданні 2004 р. Базова професія ДРОБИЛЬНИК-РОЗМЕЛЮВАЧ виробництво залізобетонних та бетонних виробів КодКП-8151.2 Спеціалізація 1. ДРОБИЛЬНИК дорожньо-будівельні роботи ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Керує процесом дроблення кам'яних та інших матеріалів на дробарках дробильних агрегатах різних систем. Забезпечує доставку матеріалів та завантаження їх у дробарки дробильні агрегати за допомогою транспортних засобів або вручну. Контролює пуск і зупинку механізмів. Регулює рівномірне подавання матеріалів і води за допомогою автоматичних регулюючих пристроїв живильників вентилів засувок. При необхідності видаляє сторонні предмети. Регулює роботу дробильного агрегату швидкість продуктивність зазори між робочими органами дробарки залежно від виду та розміру матеріалу. Визначає якість сортність матеріалу який подрібнюється. Установлює причини виникнення несправностей і усуває їх. Контролює режим змащування агрегатів витрати електроенергії та мастильних матеріалів. Чистить обладнання яке обслуговує. ПОВИНЕН ЗНАТИ: будову принцип роботи технічні характеристики дробарок дробильних агрегатів електромоторів та іншого устаткування що обслуговується; фізичні властивості та вимоги до якості матеріалу який подрібнюється; правила користування пусковою апаратурою засобами автоматизації та сигналізації слюсарну справу; правила і норми з охорони праці під час виконання робіт. 3-й розряд у разі роботи на дробарках дробильних агрегатах продуктивністю до 100 м3/год. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві без вимог до стажу роботи. 4-й розряд у разі роботи на дробарках дробильних агрегатах продуктивністю понад 100 до 300 м3/год. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією дробильника 3-го розряду – не менше 1 року. 5-й розряд у разі роботи на дробарках дробильних агрегатах продуктивністю понад 300 м3/год. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією дробильника 4-го розряду – не менше 1 року. Базова професія МАШИНІСТ ДОРОЖНЬО-ТРАНСПОРТНИХ МАШИН Код КП-8332.1 Спеціалізація 2. МАШИНІСТ АВТОБІТУМОВОЗА дорожньо-будівельні роботи 7-й розряд ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Керує автобітумовозом місткістю понад 20000 л під час транспортування бітуму з нафтоперегінних заводів прирейкових складів бітумних матеріалів баз збереження бітуму постійних чи тимчасових . Подає в'яжучі матеріали під час роботи за технологією "холодний ресайклінг" у ході ремонту та реконструкції автомобільних доріг різного призначення. Доставляє нагрітий бітум від місця приготування до місця використання на автодорозі. Виконує підігрів бітуму у разі потреби під час його перекачування з однієї місткості в іншу. Перевіряє: технічний стан ходової частини герметичність цистерни систему обігріву та циркуляції бітуму засобів для закачування бітуму посудин які працюють під тиском технічні параметри розігріву в'яжучих матеріалів контрольно-вимірювальних приладів. Забезпечує безпечні умови руху машини та безпеку робітників на робочій ділянці. Виконує щозмінне технічне обслуговування та бере участь у плановому запобіжному ремонті автобітумовоза. ПОВИНЕН ЗНАТИ: будову принцип роботи технічні характеристики можливості використання авто бітумовоза й установленого на ньому обладнання правила й інструкції з експлуатації технічного обслуговування та профілактичного ремонту; причини виникнення несправностей та способи їх усунення; технологію виконання робіт та вимоги до їх якості; норми витрат паливних і мастильних матеріалів та способи їх економії; слюсарну справу з ремонту дорожньо-будівельних чи інших подібних за складністю машин; причини виникнення несправностей та способи їх усунення; правила і норми з охорони праці під час виконання робіт; правила дорожнього руху. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за спорідненою професією машиніста та слюсарем з ремонту будівельних чи інших подібних за складністю машин 6-го розряду – не менше 1 року. Повинен мати посвідчення водія. Спеціалізація 3. МАШИНІСТ МАШИНИ ДЛЯ ЯМКОВОГО РЕМОНТУ дорожньо-будівельні роботи 5-й розряд ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Керує машиною для ямкового ремонту вітчизняного виробництва типу ДН-011 під час виконання ремонту автомобільних доріг різного призначення та інших лінійних та площинних об'єктів. Контролює роботу обладнання агрегатів приладів самохідної дорожньої машини якою керує. Здійснює приймання матеріалів та стежить за своєчасним наповненням місткостей щебенем та емульсією. Забезпечує безпечні умови виконання робіт. ПОВИНЕН ЗНАТИ: будову принцип роботи технічні характеристики робочі можливості машини якою керує; правила й інструкції з експлуатації технічного обслуговування та профілактичного ремонту; причини виникнення несправностей та способи їх усунення; технологію робіт та вимоги до їх якості; правила і норми з охорони праці під час виконання робіт; слюсарну справу з ремонту дорожньо-будівельних чи інших подібних за складністю машин. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи машиністом дорожньо-транспортної машини спорідненого типу та слюсарем з ремонту дорожньо-будівельних чи інших подібних за складністю машин 4-го розряду – не менше 1 року. Повинен мати посвідчення водія. 6-й розряд ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Керує машиною для ямкового ремонту вітчизняного виробництва типу ДН-011 під час виконання повного комплексу робіт з ямкового ремонту автомобільних доріг різного призначення та інших лінійних та площинних об'єктів. Стежить за технологічними процесами з пульта керування та контролює роботу обладнання агрегатів приладів самохідної дорожньої машини якою керує. Здійснює приймання матеріалів та стежить за своєчасним наповненням місткостей щебенем та емульсією. Забезпечує безпечні умови виконання робіт. ПОВИНЕН ЗНАТИ: правила програмного керування та основи роботи з комп'ютером; будову принцип роботи технічні характеристики машини якою керує; правила й інструкції з її експлуатації технічного обслуговування та профілактичного ремонту; причини виникнення несправностей та способи їх усунення; технологію робіт та вимоги до їх якості; правила і норми з охорони праці під час виконання робіт; слюсарну справу з ремонту дорожньо-будівельних чи інших подібних за складністю машин. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи машиністом дорожньо-транспортної машини спорідненого типу та слюсарем з ремонту дорожньо-будівельних чи інших подібних за складністю машин 5-го розряду – не менше 1 року. Повинен мати посвідчення водія. Спеціалізація 4. МАШИНІСТ ПРИЧІПНОЇ УСТАНОВКИ ДЛЯ ВІДБОРУ КЕРНІВ дорожньо-будівельні роботи 5-й розряд ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Здійснює кернування асфальтобетонного та цементобетонного покриття діаметр отворів до 600 мм причіпною установкою іноземного виробництва типу BW-400 . Приводить установку в робочий стан; опускає та піднімає платформу. Установлює установку за рівнем в горизонтальне положення. Приводить установку в транспортне положення. Виконує щозмінний огляд технічне обслуговування установки та її робочих органів бере участь у плановому запобіжному ремонті. ПОВИНЕН ЗНАТИ: будову принцип роботи технічні характеристики можливості використання установки для відбору кернів приладів та комплекту механізованого інструменту правила й інструкції з експлуатації технічного обслуговування та профілактичного ремонту; причини виникнення несправностей та способи їх усунення; технологію виконання кернування; слюсарну справу з ремонту дорожньо-будівельних чи інших подібних за складністю машин; причини виникнення несправностей та способи їх усунення; правила і норми з охорони праці під час виконання робіт; правила дорожнього руху. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за спорідненою професією машиніста та слюсарем з ремонту будівельних чи інших подібних за складністю машин 4-го розряду – не менше 1 року. Спеціалізація 5. МАШИНІСТ УСТАНОВКИ ДЛЯ СВЕРДЛІННЯ ЦЕМЕНТОБЕТОННОГО ПОКРИТТЯ дорожньо-будівельні роботи 5-й розряд ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Керує установкою для свердління цементобетонного покриття іноземного виробництва типу 210 В SRA що працює від компресора Д-41 та здійснює свердління отворів для установлення поздовжніх та поперечних штирів в затверділому цементобетонному покритті. Контролює та регулює роботу установки. Виконує щозмінне технічне обслуговування свердлильної установки та бере участь у її плановому та запобіжному ремонті. ПОВИНЕН ЗНАТИ: будову принцип роботи технічні характеристики можливості використання установки правила й інструкції з її експлуатації технічного обслуговування та профілактичного ремонту; причини виникнення несправностей та способи їх усунення; слюсарну справу з ремонту дорожньо-будівельних чи інших подібних за складністю машин; технологію виконання робіт та вимоги до їх якості; правила і норми з охорони праці під час виконання робіт. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за спорідненою професією машиніста та слюсарем з ремонту дорожньо-будівельних чи інших подібних за складністю машин 4-го розряду – не менше 1 року. Спеціалізація 6. МАШИНІСТ ЦЕМЕНТОРОЗПОДІЛЮВАЧА ПРИЧІПНОГО дорожньо-будівельні роботи 6-й розряд ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Керує цементорозподілювачем причіпним іноземного виробництва типу RW 16000 S під час виконання робота з розподілу цементу для стабілізації ґрунту та регенерації дорожнього одягу. Перевіряє роботу: гідравлічного двигуна приводів шнека і живильника їх роботу на холостому ходу вузлів гідроприводу та герметичності з'єднань піднімання та установлення розподільного обладнання в робоче та транспортне положення системи керування технічний стан натягання ланцюгових передач кріплення вузлів і механізмів тиск у шинах. Забезпечує завантаження бункера цементом із цементовозів що подаються до цементорозподілювача. Забезпечує виконання робіт у технологічній послідовності й темпі що прийнятий для кожного робочого потоку. ПОВИНЕН ЗНАТИ: будову принцип роботи технічні характеристики можливості використання машини й установленого на ній устаткування приладів та комплекту механізованого інструменту; правила й інструкції з експлуатації технічного обслуговування та профілактичного ремонту; причини виникнення несправностей та способи їх усунення; технологію виконання робіт та вимоги до їх якості; слюсарну справу з ремонту дорожньо-будівельних чи інших подібних за складністю машин причини виникнення несправностей та способи їх усунення; правила і норми з охорони праці під час виконання робіт; правила дорожнього руху. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Професійно-технічна освіта та підвищення кваліфікації. Стаж роботи за спорідненою професією машиніста та слюсарем з ремонту будівельних чи інших подібних за складністю машин 5-го розряду – не менше 1 року. Базова професія МАШИНІСТ АВТОБЕТОНОЛОМА Код КП – 8332.2 Спеціалізація 7. МАШИНІСТ МАШИНИ З РУЙНУВАННЯ ЦЕМЕНТОБЕТОННОГО ПОКРИТТЯ дорожньо-будівельні роботи 6-й розряд ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Керує машиною з руйнування цементобетонного покриття іноземного виробництва типу BTZ 7000 під час ремонту та реконструкції автомобільних доріг різного призначення. Контролює режим руйнування швидкість руху машини для руйнування бетону стан робочого органу та в цілому технічний стан машини. Перевіряє роботу двигуна коробки передач технічного стану механізмів керування гідравлічної системи електрообладнання пристрою для руйнування бетону. Виконує щозмінне технічне обслуговування машини для руйнування бетону бере участь у плановому запобіжному ремонті. ПОВИНЕН ЗНАТИ: будову принцип роботи технічні характеристики машини для руйнування бетону можливості використання; правила й інструкції з експлуатації технічного обслуговування та профілактичного ремонту; слюсарну справу з ремонту дорожньо-будівельних чи інших подібних за складністю машин причини виникнення несправностей та способи їх усунення; правила і норми з охорони праці під час виконання робіт. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за спорідненою професією машиніста та слюсарем з ремонту дорожньо-будівельних чи інших подібних за складністю машин 5-го розряду – не менше 1 року. Повинен мати посвідчення водія. Базова професія МАШИНІСТ МАШИНИ ДЛЯ ВЛАШТУВАННЯ ШВІВ ПІД ЧАС ВИКОНАННЯ ДОРОЖНІХ РОБІТ Код КП-8332.2 Спеціалізація 8. МАШИНІСТ БІТУМІЗАТОРА ПРИЧІПНОГО дорожньо-будівельні роботи 5-й розряд ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Керує бітумізатором причіпним типу Б 400.02 IE „Крокус" для розігріву бітуму очищає оброблювану поверхню струменем стиснутого повітря та контролює нанесення розплавленого бітуму або іншого зрідженого матеріалу з включенням пістолета та подаванням бітуму на оброблювану поверхню доріг перед укладанням асфальтобетону на фундаменти будівель під час їх гідроізоляції під руберойд у процесі влаштування та ремонту м'яких покрівель. Контролює технічний стан машини готує її до роботи. Бере участь у виконанні щозмінного обслуговування машини та у її плановому запобіжному ремонті. ПОВИНЕН ЗНАТИ: будову принцип роботи технічні характеристики бітумізатора причіпного можливості його використання; правила й інструкції з експлуатації технічного обслуговування та профілактичного ремонту; слюсарну справу з ремонту дорожньо-будівельних чи інших подібних за складністю машин причини виникнення несправностей та способи їх усунення; правила і норми охорони праці під час виконання робіт. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за спорідненою професією машиніста та слюсарем з ремонту дорожньо-будівельних чи інших подібних за складністю машин 4-го розряду – не менше 1 року. Спеціалізація 9. МАШИНІСТ ТЕРМІЧНОЇ УСТАНОВКИ ДЛЯ РОЗІГРІВУ АСФАЛЬТОБЕТОННОГО ПОКРИТТЯ 8-й розряд ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Керує термічною установкою для розігріву асфальтобетонного покриття іноземного виробництва типу НМ 4500 з програмним забезпеченням під час виконання робіт на великих майданчиках. Стежить за роботою обладнання агрегатів приладів установки та показниками бортового комп'ютера. Готує установку до роботи. Здійснює заправлення зрідженим газом. Контролює та регулює роботу установки та газового обладнання. Контролює глибину розігрівання старого покриття дорожнього одягу. Виконує щозмінне технічне обслуговування установки і бере участь у її плановому запобіжному ремонті. ПОВИНЕН ЗНАТИ: будову принцип роботи технічні характеристики можливості використання установки якою керує; правила й інструкції з її експлуатації технічного обслуговування та профілактичного ремонту; технологію виконання робіт та вимоги до їх якості; причини виникнення несправностей та способи їх усунення; режими змащування норми витрат паливних і мастильних матеріалів та способи їх економії; будову газової апаратури; властивості зріджених газів і правила роботи у газонебезпечному середовищі; слюсарну справу з ремонту дорожньо-будівельних чи інших подібних за складністю машин; правила і норми з охорони праці під час виконання робіт. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи машиністом термічної установки для розігріву асфальтобетонного покриття 7-го розряду та слюсарем з ремонту дорожньо-будівельних чи інших подібних за складністю машин 6-го розряду – не менше 1 року. АБЕТКОВИЙ ПОКАЖЧИК НАЗВ ПРОФЕСІЙ що передбачені Змінами № 7 до розділу 4 „Робітники. Будівництво та ремонт автомобільних доріг" Випуску 64 ДКХП № п/п Професії розміщені в Змінах № 7 до розділу 4 Випуску 64 ДКХП Випуск ДКХП Діапазон розрядів Стор. 1 2 3 4 5 1 Базова професія Дробильник-розмелювач виробництво залізобетонних та бетонних виробів Спеціалізація Дробильник дорожньо-будівельні роботи 35 3-5 5 2 Базова професія Машиніст дорожньо-транспортних машин Спеціалізація Машиніст автобітумовоза дорожньо-будівельні роботи 64 6-7 7 3 Спеціалізація Машиніст машини для ямкового ремонту дорожньо-будівельні роботи 64 5-8 8 4 Спеціалізація Машиніст причіпної установки для відбору кернів дорожньо-будівельні роботи 64 5 9 5 Спеціалізація Машиніст установки для свердління цементобетонного покриття дорожньо-будівельні роботи 64 5 9 6 Спеціалізація Машиніст цементорозподілювача причіпного дорожньо-будівельні роботи 64 6 11 7 Базова професія Машиніст автобетонолома Спеціалізація Машиніст машини з руйнування цементобетонного покриття дорожньо-будівельні роботи 64 6 12 8 Базова професія Машиніст машини для влаштування швів під час виконання дорожніх робіт Спеціалізація машиніст бітумізатора причіпного дорожньо-будівельні роботи 64 5 13 9 Спеціалізація Машиніст термічної установки для розігріву асфальтобетонного покриття 64 6-8 13 ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників Випуск 64 Будівельні монтажні та ремонтно-будівельні роботи. Зміни до розділів 1 2 4 Розробники – фахівці Українського науково-дослідного центру економіки будівництва „Екобуд": канд. екон. наук Голодець Інна Володимирівна Казько Віра Дмитрівна Томільцев Іван Михайлович Шевчук Кирило Іванович Ольховик Анастасія Олексіївна. за участю фахівців: канд. екон. наук Беркути Анатолія Всеволодовича Шарапової Тамари Олексіївни Губеня Петра Івановича Міністерство будівництва архітектури та житлово-комунального господарства України Данченко Марії Іванівни ТОВ „БМК Планета-Міст" Жучко Георгія Пилиповича Висоцького Володимира Петровича УДВТП „Укрдортехнологія" Гончаренко Людмили Петрівни Сохач Ірини Анатоліївни УкрНДЦ „Екобуд" Зайця Василя Михайловича корпорація „Укрбуд" Комп'ютерний набір: Гончаренко Людмила Петрівна. Комп'ютерна верстка: Сохач Ірина Анатоліївна. Відповідальна за випуск канд. екон. наук Голодець Інна Володимирівна 3