Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників (ДКХПП). Випуск 64. Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи. Зміни № 7, 8 до розділу 2. Робітники. Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи

УДК 331.542:69-057.1] 035 ББК 65.240-я2 Д58 Будівельні монтажні та ремонтно-будівельні роботи. Зміни до розділів 1 2 та 4 // Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 64. – К.: УкрНДЦ „Екобуд" 2007. ISBN 966-8115-10-4 РОЗРОБЛЕНО фахівцями Українського науково-дослідного центру економіки будівництва „Екобуд": канд. екон. наук І. В. Голодець В. Д. Казько І.М. Томільцев К. І. Шевчук А. О. Ольховик. У розробці брали участь фахівці: канд. екон. наук А. В. Беркута Т. О. Шарапова П. І. Губень Міністерство будівництва архітектури та житлово-комунального господарства України ; М. І. Данченко ТОВ „БМК Планета-Міст" ; Г. П. Жучко В.П. Висоцький УДВТП „Укрдортехнологія" ; Л. П. Гончаренко І. А. Сохач УкрНДЦ „Екобуд" ; В. М. Заєць корпорація „Укрбуд" . Під загальною редакцією канд. екон. наук І.В. Голодець. ЗАТВЕРДЖЕНО наказом Міністерства будівництва архітектури та житлово-комунального господарства України від 5 грудня 2006 р. № 399. ПОГОДЖЕНО з Міністерством праці та соціальної політики України та Професійною спілкою працівників будівництва і промисловості будівельних матеріалів України. Науково-методичну експертизу здійснено Центром продуктивності Мінпраці України. Кваліфікаційні характеристики професій робітників є обов'язковими для установлення кваліфікаційних розрядів під час тарифікації робіт в організаціях підприємствах усіх галузей народного господарства де є зазначені у цьому випуску виробництва та види робіт. МІНІСТЕРСТВО БУДІВНИЦТВА АРХІТЕКТУРИ ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ НАКАЗ 5 грудня 2006 р. м. Київ №399 Про затвердження змін до розділів 1 2 та 4 Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників Випуск 64 Відповідно до Програми створення та постійного оновлення галузевої нормативної бази з праці та професійної класифікації у будівництві на 2005-2010 роки затвердженої наказом Держбуду України від 28 грудня 2004 року №243 та у зв'язку із впровадженням у будівельне виробництво сучасних технологій матеріалів конструкцій застосуванням нових машин механізмів устаткування виконанням нових видів робіт підвищенням вимог до рівня кваліфікації робітників які виконують будівельні монтажні та ремонтно-будівельні роботи та появою нових вимог до кваліфікації та освіти працівників – фахівців середньої ланки будівельного виробництва НАКАЗУЮ: 1. Затвердити та ввести в дію з 1 січня 2007 року схвалені науково-технічною радою Мінбуду рішення НТР від 23.11.2006 р. № 75 зміни до розділів 1 2 та 4 "Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників" Випуск 64: Будівельні монтажні та ремонтно-будівельні роботи затвердженого наказами Держбуду України від 13 жовтня 1999 року № 249 та від 21 лютого 2000 року №32 з урахуванням змін та доповнень розроблені Українським науково-дослідним центром економіки будівництва "Екобуд" та погоджені з Міністерством праці та соціальної політики України і Професійною спілкою працівників будівництва і промисловості будівельних матеріалів України: 1.1. Зміни №3 до розділу 1. "Керівники професіонали фахівці" 6 кваліфікаційних характеристик ; 1.2. Зміни № 8 до розділу 2 "Робітники. Будівельні монтажні та ремонтно-будівельні роботи" 4 кваліфікаційні характеристики ; 1.3. Зміни № 7 до розділу 4 "Робітники. Будівництво та ремонт автомобільних доріг" 9 кваліфікаційних характеристик . 2. Управлінню економіки організації та розвитку будівельної діяльності Т. О. Шарапова разом з Центром "Екобуд" забезпечити доведення до відома будівельних організацій інформації про цей наказ. Видання та розповсюдження змін до розділів 1 2 та 4 "Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників" Випуск 64 покласти на Український науково-дослідний центр економіки будівництва "Екобуд". Перший заступник Міністра А. О. Орлов ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників Випуск 64 Будівельні монтажні та ремонтно-будівельні роботи Зміни № 7 8 до розділу 2 Робітники. Будівельні монтажні та ремонтно-будівельні роботи КВАЛІФІКАЦІЙНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ РОБІТНИКИ ПЕРЕДМОВА У зв'язку із впровадженням у будівельне виробництво сучасних технологій матеріалів конструкцій машин механізмів виконанням нових видів робіт та підвищенням вимог до якості будівництва виникла потреба у введенні підвищених розрядів для професій робітників які здійснюють особливо складні та відповідальні роботи а саме: 6 7-го розрядів – для лицювальника-плиточника 7-го – для маляра та штукатура. Кваліфікаційні характеристики з діапазоном розрядів що були затверджені для цих професій раніше наведені у виданнях 2001 та 2006 pp. Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників Випуск 64 . Удосконалення технології виконання робіт з монтажу гіпсокартонних конструкцій викликало потребу у розробленні та затвердженні нової редакції кваліфікаційної характеристики для професії монтажника гіпсокартонних конструкцій яка включена у Зміну № 7 до Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників Випуск 64 затверджену наказом Міністерства будівництва архітектури та житлово-комунального господарства України від 10 травня 2006 р. № 163. Для професії машиніста бурової установки будівельні роботи у зв'язку з появою установок які мають простішу систему керування розроблено кваліфікаційну характеристику – 5-го розряду. Кваліфікаційні характеристики для машиніста бурової установки 6 7 та 8-го розрядів наведено у виданні 2004 р. 1. ЛИЦЮВАЛЬНИК-ПЛИТОЧНИК Код КП-7132.1 6-й розряд ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Виконує особливо складні роботи з облицювання керамічними скляними та іншими плитками під час будівництва об'єктів соціального культурного житлового промислового та іншого призначення ремонту будівель споруд пам'яток архітектури історії та культури. ПОВИНЕН ЗНАТИ: способи розмічання розплановування мозаїчного та художнього облицювання плитками плитами фігурними елементами; вимоги до якості виконання облицювальних робіт; сучасні прогресивні технології виконання облицювальних робіт; будову та правила експлуатації налагодження машин механізмів механічного електричного та пневматичного інструменту які використовуються під час виконання робіт; правила роботи на підмостках риштуванні драбинах автомобільних підіймачах тощо; правила дотримання пожежної та електричної безпеки; правила і норми з охорони праці під час виконання робіт. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією лицювальника-плиточника 5-го розряду – не менше 1 року. ПРИКЛАДИ РОБІТ. Провішування улаштування маяків та розплановування прямолінійних та криволінійних поверхонь для облицювання. Підбирання плиток за конфігурацією кольором та відтінками. Нарізання плиток та викладання малюнку. Настилання підлог із плиток різних видів із розплановуванням поверхні для укладання за заданим рисунком. Декоративне та художнє облицювання плитками пілястр ніш колон стель сферичних та криволінійних поверхонь складної конфігурації. Установлення фасонних плиток та улаштування фризу складного рисунку. 7-й розряд ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Виконує комплекс особливо складних та відповідальних робіт з декоративного та художнього облицювання поверхонь плитками різної конфігурації плитами з різних видів природного каменю під час будівництва та ремонту об'єктів різного призначення пам'яток архітектури культури та історії. ПОВИНЕН ЗНАТИ: правила та способи виконання повного комплексу облицювальних робіт із застосуванням різних матеріалів; сучасну прогресивну технологію виконання робіт; допустимі відхилення від геометричних форм поверхонь опоряджених облицювальними матеріалами; правила перевірки якості виконаних робіт; правила налагодження регулювання та поточного ремонту машин механізмів механічного пневматичного та електричного інструменту що застосовуються під час виконання робіт; правила дотримання пожежної та електробезпеки; правила та норми з охорони праці. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією лицювальника-плиточника 6-го розряду – не менше 1 року. ПРИКЛАДИ РОБІТ. Розплановування поверхонь підлог за власним рисунком та їх художнє настилання плитками різних видів. Розкроювання та нарізання елементів складної конфігурації із плиток та плит. Декоративне та художнє облицювання всіх видів прямолінійних та криволінійних поверхонь плитками різної конфігурації за самостійно підібраною кольоровою гамою. Улаштування фризу з рисунком будь-якої складності із розплановуванням поверхні. Розмічання та укладання мозаїчних картин за рисунком або ескізом. Ремонт пошкодженого облицювання із підбиранням плиток та плит потрібного розміру конфігурації та кольору. Базова професія МАЛЯР Код КП-7141.1 Спеціалізація 2. МАЛЯР будівельні роботи 7-й розряд ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Виконує особливо складні та відповідальні роботи з фарбування ремонту зовнішніх і внутрішніх поверхонь об'єктів соціально-культурного житлового та іншого призначення пам'яток архітектури культури та історії. ПОВИНЕН ЗНАТИ: правила та способи підготовки поверхонь для фарбування; правила та способи роботи з масляними казеїновими силікатними силіконовими акриловими емалевими лаковими водними та іншими фарбами пігментами наповнювачами та супутніми матеріалами; технологію приготування фарб різних видів; види розпису та шрифтів; правила розмічання поверхонь; правила та способи кольороутворення підбирання та складання трафаретів; способи та прийоми розпису поверхонь; вимоги щодо допустимих відхилень поверхонь що підлягають фарбуванню; сучасну прогресивну технологію виконання робіт; вимоги до якості виконання малярних та підготовчих робіт; будову та правила експлуатації регулювання налагодження поточного ремонту фарбопультів пістолетів агрегатів безповітряного розпилення дрилів електроміксерів шліфувальних агрегатів інших механізованих пневматичних та електричних механізмів та інструменту; способи та правила заправляння інструментів фарбами; правила підтримання тиску в резервуарі у процесі роботи з ручними фарбопультами; правила дотримання пожежної та електробезпеки; правила і норми з охорони праці під час виконання робіт. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією маляра будівельні роботи 6-го розряду – не менше 1 року. ПРИКЛАДИ РОБІТ. Виконання робіт з високоякісного фарбування зовнішніх і внутрішніх поверхонь об'єктів соціально-культурного житлового та іншого призначення пам'яток архітектури культури та історії. Відновлення та підбирання кольорової гами пошкодженого або втраченого малюнка під час ремонту будівель. Високоякісне ґрунтування та фарбування поверхонь із застосуванням електричного фарбопульту пістолета-розпилювача агрегату безповітряного розпилювання масляними фарбами емалями та лаками на основі синтетичних складових. Флейцювання торцювання оброблення лакування поверхонь. Нанесення декоративного дрібняка на фасади механізованим способом. Витягування фільонок з підтушовуванням. Опоряджання поверхонь рельєфною фактурою. Фарбування поверхонь під дерево та природний камінь. Написання та фарбування літер цифр малюнків масляною фарбою з розмічанням їх на підготовленій поверхні. Виконання особливо складного орнаментального розпису в декілька тонів та об'ємного розпису. Складання тональної гами особливо складних фарб згідно з технологією. 3. МАШИНІСТ БУРОВОЇ УСТАНОВКИ будівельні роботи Код КП-8332.1 5-й розряд ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Керує буровою установкою типу BG-40 фірми "BAUER" під час виконання робіт: з буріння та розширення свердловин виготовлення паль та інших конструкцій буронабивним буроін'єкційним та струменевоін'єкційним методами з укріплення фундаментів і протизсувних споруд різного призначення із застосуванням методу буріння та обертового ущільнення гірських порід тощо. Бере участь у процесі буріння свердловин залежно від геологічних умов виникнення ускладнень стану бурового устаткування та інструменту. Виконує щозмінне технічне обслуговування бурової установки бере участь у плановому запобіжному ремонті. ПОВИНЕН ЗНАТИ: будову принцип роботи технічні характеристики можливості використання установки правила й інструкції з її експлуатації технічного обслуговування та профілактичного ремонту; причини виникнення несправностей та способи їх усунення; слюсарну справу з ремонту дорожньо-будівельних чи інших подібних за складністю машин; технологію виконання робіт та вимоги до їх якості; правила і норми з охорони праці дід час виконання робіт. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за спорідненою професією машиніста та слюсарем з ремонту дорожньо-будівельних чи інших подібних за складністю машин 4-го розряду – не менше 1 року. 4. МОНТАЖНИК ГІПСОКАРТОННИХ КОНСТРУКЦІЙ Код КП-7129.2 3-й розряд ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Виконує прості роботи з монтажу та ремонту гіпсокартонних конструкцій перегородок підшивних стель облицювання поверхонь під час улаштовування гіпсокартонних систем типу „Кнауф" . ПОВИНЕН ЗНАТИ: основні види та властивості матеріалів і виробів що застосовуються для улаштовування гіпсокартонних систем; класифікацію та типи гіпсокартонних і гіпсоволокнистих листів плит та панелей; види кріпильних деталей; способи обробляння гіпсокартонних виробів дерев'яних брусків металевих профілів; способи розмічання місць улаштовування конструкцій гіпсокартонних систем із застосуванням контрольно-вимірювальних інструментів або пристроїв; загальні правила та прийоми улаштовування простих дерев'яних і металевих каркасів облицювання поверхонь; прийоми установлювання та закріплювання елементів конструкцій; допуски під час монтажу конструкцій; способи облицювання стін безкаркасний та каркасний ; способи приготування шпаклювальних ґрунтувальних та ізоляційних розчинних сумішей; правила виконання шпаклювальних ґрунтувальних та ізоляційних робіт; правила демонтажу простих гіпсокартонних конструкцій; види будову призначення ручного механізованого та електричного інструменту монтажних пристроїв правила роботи з ними; правила транспортування пакування складування та зберігання конструкцій та виробів із гіпсокартону; правила дотримання вимог щодо роботи на підмостках і драбинах; правила пожежної та електричної безпеки; правила і норми з охорони праці під час виконання робіт. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві підвищення кваліфікації та стаж роботи за спорідненою професією 2-го розряду – не менше 1 року. ПРИКЛАДИ РОБІТ. Обмірювання приміщень провішування осей та розмічання місць розташування основних профілів та брусків під час улаштовування гіпсокартонних конструкцій із застосуванням контрольно-вимірювальних інструментів або пристроїв. Монтаж дерев'яних і металевих каркасів для простих гіпсокартонних перегородок підшивних стель тощо. Установлювання підгонка та закріплювання гіпсокартонних виробів. Заповнювання каркасів ізоляційним матеріалом. Перевіряння правильності установлювання гіпсокартонних виробів виявляння наявності тріщин пошкоджених місць надриву картону відхилень поверхні тощо. Вирівнювання поверхонь шліфувальним інструментом. Перевіряння конусними оправками відповідності отворів для пропускання інженерних трубопроводів електричних або слабкострумових розведень розмірам визначеним робочими кресленнями. Шпаклювання швів стиків та підготовка поверхні гіпсокартонних і гіпсоволокнистих плит для декоративного опорядження. Розбирання конструкцій гіпсокартонних систем. Здійснення дрібного ремонту гіпсокартонної обшивки поверхонь. Складування гіпсокартонних виробів та їх транспортування. 4-й розряд ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Виконує роботи середньої складності з монтажу та ремонту гіпсокартонних конструкцій перегородок підвісних стель облицювання поверхонь під час улаштовування гіпсокартонних систем типу „Кнауф" . ПОВИНЕН ЗНАТИ: типи гіпсокартонних конструкцій та їх позначення; способи та прийоми розмічання гіпсокартонних конструкцій із застосуванням теодоліта; способи монтажу каркасів під час улаштовування перегородок підвісних стель та сухих підлог середньої складності; правила одно- та двошарового облицювання перегородок підшивних і підвісних стель; способи улаштовування примикань перегородок до несучих конструкцій деформаційних швів; особливості монтажу перегородок у місцях з вологим режимом; способи закріплювання навісного санітарно-технічного обладнання до перегородок елементів каркасів та опорних конструкцій; способи улаштовування гідроізоляції; правила улаштовування мансардних приміщень із застосуванням гіпсокартонних виробів; способи та правила виконання шпаклювальних робіт; правила та способи виготовлення шаблонів та конструкцій криволінійних обрисів; допустимі відхилення гіпсокартонних конструкцій від проекту; вимоги до якості виконання робіт; правила експлуатації електро- та пневмоінструменту монтажних пістолетів; правила роботи на висоті підмостках драбинах риштуваннях тощо ; правила і норми з охорони праці під час виконання робіт. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи монтажником гіпсокартонних конструкцій 3-го розряду – не менше 1 року. ПРИКЛАДИ РОБІТ. Провішування та розмічання проектних положень гіпсокартонних конструкцій середньої складності із застосуванням теодоліта. Монтаж одинарних та подвійних металевих каркасів для улаштовування перегородок підвісних стель та простих криволінійних каркасів. Монтаж стояків для установлювання дверних та віконних коробок перемичок із напрямного профілю. Закріплювання каркасів до несучих конструкцій. Улаштовування гіпсокартонних конструкцій перегородок та облицювання стін нескладних криволінійних обрисів. Виготовлення нескладних криволінійних гіпсокартонних виробів великого діаметра та нескладних криволінійних елементів каркаса напрямного профілю вручну із застосуванням ножиць або на верстаті їх установлювання та закріплювання. Обшивання каркасів зігнутими гіпсокартонними виробами. Улаштовування температурних та деформаційних швів. Закріплювання легких та важких консольних конструкцій до перегородок та підвісних стель із гіпсокартонних систем. Монтаж опорних конструкцій для навішування санітарно-технічного устаткування. Улаштовування теплоізоляційних кожухів у місцях пропускання інженерних трубопроводів електричних або слабкострумових розведень. Улаштування сухих підлог на основі сухого підсипання укладання гіпсоволокнистих плит та на каркасі. Облицювання колон пілястр прямокутних обрисів та конструкцій криволінійного обрису гіпсокартонними виробами. Улаштовування мансардних приміщень із застосуванням гіпсокартонних конструкцій та виробів середньої складності. Ремонтування та відновлення гіпсокартонних конструкцій середньої складності. Установлювання профілів для захисту зовнішніх кутів та відкритих торців. Шпаклювання та гідроізоляційне обробляння поверхонь гіпсокартонних або гіпсоволокнистих панелей плит тощо. Виготовлення шаблонів для згинання гіпсокартонних виробів. Здійснення поопераційного контролю за якістю виконання робіт із застосуванням контрольно-вимірювального інструменту або теодоліта. 5-й розряд ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Виконує складні роботи з монтажу та ремонту гіпсокартонних конструкцій перегородок підвісних стель облицювання поверхонь під час улаштовування гіпсокартонних систем типу „Кнауф" . ПОВИНЕН ЗНАТИ: способи та прийоми розмічання складних гіпсокартонних конструкцій із застосуванням лазерних пристроїв; правила та способи монтажу гіпсокартонних перегородок підвісних стель складної конфігурації різнорівневих підвісних стель криволінійних обрисів змінного перерізу тощо ; правила улаштовування мансардних приміщень із застосуванням гіпсокартонних виробів складних конструкцій; правила улаштовування гіпсокартонних перегородок з вогнестійкою захисною обшивкою металевих елементів; різновиди різнорівневих поверхонь криволінійні ламані змінного перерізу тощо ; призначення та застосування криволінійних елементів малих радіусів із гіпсокартону; види паралельних пропилів та прийоми їх улаштовування; технологію виготовлення криволінійних гіпсокартонних елементів малих радіусів; поняття про ламані поверхні із гіпсокартонних виробів; види V-подібних пазів та прийоми їх улаштовування; види та прийоми улаштовування заданих форм із розгорток; способи облаштування систем штучного освітлення в збірних підвісних стелях; вимоги до улаштування гіпсокартонних систем в місцях розташування освітлювальних приладів; способи та правила ремонтування пошкоджених поверхонь та каркасів криволінійних обрисів; вимоги щодо технологічної послідовності виконання робіт та до їх якості; будову механізованого та електричного інструменту монтажних пістолетів монтажного обладнання та пристроїв правила їх експлуатації; правила дотримання пожежної та електробезпеки; правила і норми з охорони праці під час виконання робіт. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи монтажником гіпсокартонних конструкцій 4-го розряду – не менше 1 року. ПРИКЛАДИ РОБІТ. Розмічання проектних положень складних гіпсокартонних конструкцій із застосуванням лазерних пристроїв. Монтаж металевих каркасів криволінійного обрису для улаштовування перегородок та підвісних стель. Монтаж каркасів перегородок із вимогами щодо вогнестійкості вологостійкості звукоізоляції тощо. Монтаж підвісних стель складних дизайнерських рішень. Облицювання конструкцій складної конфігурації перегородок колон пілястр балок підвісних стель тощо . Облицювання складних конструкцій мансардних приміщень із застосуванням гіпсокартонних виробів. Виготовлення криволінійних елементів малого радіуса прямокутних ламаних поверхонь елементів та шаблонів криволінійного обрису із гіпсокартонних виробів. Монтаж підвісної стелі з ламаних поверхонь або її окремих елементів карнизи фризи растрові стелі стелі з вертикальних пластин панельні стелі тощо . Улаштовування заокруглених кутів гіпсокартонних перегородок та внутрішніх кутів облицювань стін. Ремонт поверхонь заміна пошкоджених гіпсокартонних виробів та відновлення каркасів. Високоякісне шпаклювання поверхонь гіпсокартонних конструкцій. Здійснення поопераційного контролю за якістю виконання робіт із застосуванням контрольно-вимірювальних інструментів або теодоліта. 6-й розряд ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Виконує особливо складні роботи з монтажу та ремонту гіпсокартонних конструкцій перегородок підвісних стель облицювання поверхонь під час улаштовування гіпсокартонних систем типу „Кнауф" . ПОВИНЕН ЗНАТИ: правила та способи розмічання монтажу демонтажу гіпсокартонних конструкцій складної конфігурації перегородок стельових кесонів із криволінійними обрисами багатоцентрових і стрілчастих куполів склепінь арок тощо ; правила та способи виготовлення архітектурно-конструктивних елементів складної конфігурації колон пілястр пілонів арок склепінь куполів тощо під час улаштовування гіпсокартонних систем; правила ремонту особливо складних гіпсокартонних конструкцій; вимоги щодо технологічної послідовності виконання робіт та до їх якості; будову механізованого електро- та пневмоінструменту монтажних пістолетів монтажного обладнання та пристроїв правила їх експлуатації; правила роботи на висоті підмостках драбинах риштуваннях під час використання автомобільних підіймачів тощо; правила дотримання пожежної та електробезпеки правила і норми з охорони праці під час виконання робіт. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи монтажником гіпсокартонних конструкцій 5-го розряду – не менше 1 року. ПРИКЛАДИ РОБІТ. Розмічання проектних положень гіпсокартонних конструкцій у приміщеннях великої площі та складної конфігурації лазерним пристроєм. Монтаж особливо складних гіпсокартонних конструкцій: підвісних стель криволінійних обрисів стельових кесонів багатоцентрових і стрілчастих куполів склепінь арок тощо. Облицювання конструкцій складної конфігурації колон аркових конструкцій пілонів куполів склепінь тощо із застосуванням гіпсокартонних виробів. Ремонт особливо складних гіпсокартонних конструкцій та елементів. Шпаклювання для високоякісного фарбування поверхонь гіпсокартонних конструкцій. Здійснення поопераційного контролю за якістю виконання робіт із застосуванням лазерних пристроїв. 5. ШТУКАТУР Код КП-7133.1 7-й розряд ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Виконує особливо складні та відповідальні роботи з оштукатурювання об'єктів соціально-культурного житлового та іншого призначення під час ремонту будівель споруд пам'яток архітектури історії та культури у процесі відновлення архітектурних деталей пошкоджених або втрачених елементів декору складної конфігурації. Здійснює контроль за дотриманням технології та якості виконання робіт. ПОВИНЕН ЗНАТИ: правила та способи виконання всіх видів штукатурних робіт; технологію та способи ремонту відновлення різних за фактурою текстурою та кольором матеріалів архітектурних деталей складної конфігурації художніх елементів декоративного ліплення що застосовуються у будівництві як система прикрас інтер'єрів і фасадів будівель; способи опорядження поверхонь високоякісними та декоративними мінеральними полімерцементними синтетичними штукатурками високодекоративними покриттями венеціанські штукатурки ; види матеріалів що застосовуються для оштукатурювання поверхонь різної складності; правила складання та підбирання кольорової гами під час виготовлення штукатурних сумішей для відновлення пошкоджених елементів декоративного ліплення; будову та правила застосування шаблонів для витягування всіх різновидів тяг; правила виконання робіт згідно з технологією; способи виявлення та усунення несправностей у роботі механічного пневматичного та електричного інструменту правила експлуатації налагодження та поточного ремонту; правила дотримання пожежної та електробезпеки; правила і норми з охорони праці під час виконання робіт. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією штукатура 6-го розряду – не менше 1 року. ПРИКЛАДИ РОБІТ. Ручне та механізоване відновлювання особливо складних рельєфів та обрисів декоративних елементів ліпнини втрачених архітектурних елементів із застосуванням різних технологій та матеріалів. Витягування тяг будь-яких перерізів на криволінійних поверхнях. Розплановування оштукатурювання та відновлювання стель складних криволінійних обрисів з кесонами багатоцентрових стрілчастих куполів склепінь та арок. Витягування та відновлювання пошкоджених складних розеток із декількох центрів. Оштукатурювання декоративними видами матеріалів із підбиранням багатокольорової гами у тому числі за технологіями опоряджання кольоровими вапняно-піщаними штукатурками для створення рисунка або різних рельєфних фактур теразитовими штукатурками всіх фактур що застосовуються кам'яними штукатурками для опоряджання цоколів і фасадів будинків що імітують облицювання природним каменем мармуром гранітом туфом тощо . Внутрішнє та зовнішнє опоряджання будівель декоративною штукатуркою рідкими шпалерами високодекоративними покриттями античний стиль імітація класичної венеціанської штукатурки ефект плямистого мармуру тощо . Опоряджання інтер'єрів та фасадів нетрадиційними мінеральними штукатурками з імітаційними ефектами драпірувальні тканини античні ефекти із застосуванням воску тощо. Улаштовування рустованих поверхонь. Різьблення по штукатурці для отримання декоративно-орнаментальних рисунків різної складності. Нанесення розчину за шаблонами-трафаретами. Опоряджання поверхонь декоративними полімерцементними штукатурками на основі сухих сумішей рельєфна адгезійна на основі традиційних полімерцементних паст синтетична на основі синтетичної смоли високої технологічності виразності тощо . Відновлювання втрачених і пошкоджених елементів стовпів колон пілястр балок постійного перерізу тощо декоративними розчинами. Ремонт всіх видів особливо складних штукатурок. Регулювання налагодження та поточний ремонт механічного пневматичного та електричного інструменту. АБЕТКОВИЙ ПОКАЖЧИК НАЗВ ПРОФЕСІЙ що передбачені Змінами № 7 8 до розділу 2 „Робітники. Будівельні монтажні та ремонтно-будівельні роботи" Випуску 64 ДКХП № п/п Професії розміщені в Змінах № 7 8 до розділу 2 Випуску 64 ДКХП Випуск ДКХП Діапазон розрядів Стор 1 2 3 4 5 1 Лицювальник-плиточник 64 2-7 5 2 Базова професія Маляр Спеціалізація Маляр будівельні роботи 64 2-7 7 3 Машиніст бурової установки будівельні роботи 64 5-8 8 4 Монтажник гіпсокартонних конструкцій 64 замінено 3-6 9 5 Штукатур 64 2-7 14 ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників Випуск 64 Будівельні монтажні та ремонтно-будівельні роботи. Зміни до розділів 1 2 4 Розробники – фахівці Українського науково-дослідного центру економіки будівництва „Екобуд": канд. екон. наук Голодець Інна Володимирівна Казько Віра Дмитрівна Томільцев Іван Михайлович Шевчук Кирило Іванович Ольховик Анастасія Олексіївна. за участю фахівців: канд. екон. наук Беркути Анатолія Всеволодовича Шарапової Тамари Олексіївни Губеня Петра Івановича Міністерство будівництва архітектури та житлово-комунального господарства України Данченко Марії Іванівни ТОВ „БМК Планета-Міст" Жучко Георгія Пилиповича Висоцького Володимира Петровича УДВТП „Укрдортехнологія" Гончаренко Людмили Петрівни Сохач Ірини Анатоліївни УкрНДЦ „Екобуд" Зайця Василя Михайловича корпорація „Укрбуд" Комп'ютерний набір: Гончаренко Людмила Петрівна. Комп'ютерна верстка: Сохач Ірина Анатоліївна. Відповідальна за випуск канд. екон. наук Голодець Інна Володимирівна 3