НАПБ Б.05.009-2006

НАПБ Б.05.009-2006 Інструкція про порядок здійснення державного пожежного нагляду на об'єктах Служби безпеки України та взаємодію підрозділів Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи і Служби безпеки України під час гасіння пожеж та ліквідації надзвичайних ситуацій

СЛУЖБА БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ МІНІСТЕРСТВО УКРАЇНИ З ПИТАНЬ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ ТА У СПРАВАХ ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ ВІД НАСЛІДКІВ ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ КАТАСТРОФИ Н А К А З 27.07.2006 N 495/481 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 7 серпня 2006 р. за N 949/12823 Про затвердження Інструкції про порядок здійснення державного пожежного нагляду на об'єктах Служби безпеки України та взаємодію підрозділів Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи і Служби безпеки України під час гасіння пожеж та ліквідації надзвичайних ситуацій Відповідно до Законів України "Про пожежну безпеку" 3745-12 "Про правові засади цивільного захисту" 1859-15 постанови Кабінету Міністрів України від 26.07.94 N 508 508-94-п "Про заходи щодо виконання Закону України "Про пожежну безпеку" та з метою забезпечення пожежної безпеки об'єктів Служби безпеки України Н А К А З У Є М О: 1. Затвердити Інструкцію про порядок здійснення державного пожежного нагляду на об'єктах Служби безпеки України та взаємодію підрозділів Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи і Служби безпеки України під час гасіння пожеж та ліквідації надзвичайних ситуацій що додається. 2. Контроль за виконанням наказу покласти на Інспекцію пожежного і технічного нагляду та охорони праці Служби безпеки України Державний департамент пожежної безпеки МНС України та начальників ГУ У МНС України в Автономній Республіці Крим областях містах Києві та Севастополі. 3. Інспекції пожежного і технічного нагляду та охорони праці Служби безпеки України забезпечити подання наказу для державної реєстрації до Міністерства юстиції України. 4. З наказом ознайомити особовий склад Служби безпеки України та Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи в частині що їх стосується. Голова Служби безпеки України І.В.Дріжчаний Міністр України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи В.І.Балога ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Служби безпеки України та Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи 27.07.2006 N 495/481 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 7 серпня 2006 р. за N 949/12823 ІНСТРУКЦІЯ про порядок здійснення державного пожежного нагляду на об'єктах Служби безпеки України та взаємодію підрозділів Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи і Служби безпеки України під час гасіння пожеж та ліквідації надзвичайних ситуацій 1. Інструкція про порядок здійснення державного пожежного нагляду на об'єктах Служби безпеки України та взаємодію підрозділів Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту МНС України і Служби безпеки України далі - СБ України під час гасіння пожеж та ліквідації надзвичайних ситуацій далі - Інструкція розроблена відповідно до Законів України "Про пожежну безпеку" 3745-12 "Про правові засади цивільного захисту" 1859-15 постанови Кабінету Міністрів України від 26.07.94 N 508 508-94-п "Про заходи щодо виконання Закону України "Про пожежну безпеку" а також Типового положення про відомчу пожежну пожежно-сторожову охорону затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14.08.95 N 653 653-95-п . 2. Контроль за додержанням вимог законодавчих та нормативно-правових актів у сфері пожежної безпеки на об'єктах СБ України здійснюється Інспекцією пожежного і технічного нагляду та охорони праці Служби безпеки України далі - Інспекція . 3. МНС України здійснює державний пожежний нагляд на об'єктах СБ України включених до переліків які визначаються керівництвом підрозділів Центрального управління регіональних органів органів військової контррозвідки навчальних наукових та інших закладів Служби безпеки України далі - керівництво підрозділів СБ України і погоджуються з начальниками Головних управлінь управлінь МНС України в Автономній Республіці Крим областях містах Києві та Севастополі далі - начальники територіальних органів управління МНС України . Об'єкти СБ України які не увійшли до переліків на прохання керівництва підрозділів СБ України можуть бути обстежені територіальними органами Державного пожежного нагляду далі - Держпожнагляд . 4. За результатами пожежно-технічних обстежень об'єктів Служби безпеки України посадові особи Держпожнагляду вручають керівництву підрозділів Служби безпеки України обов'язкові для виконання приписи про усунення порушень і недоліків у роботі пов'язаних із забезпеченням пожежної безпеки і проведенням заходів щодо запобігання пожежам надзвичайним ситуаціями а також контролюють їх виконання згідно з чинним законодавством України. 5. Посадові особи Держпожнагляду відповідно до чинного законодавства України мають право: притягати до адміністративної відповідальності працівників які уклали трудовий договір із СБ України винних у порушенні вимог пожежної безпеки невиконанні приписів постанов та законних вимог посадових осіб Держпожнагляду; у разі порушення правил пожежної безпеки що створює загрозу виникнення пожежі або перешкоджає її гасінню та евакуації людей припиняти чи забороняти роботу підприємств окремих виробництв виробничих дільниць агрегатів експлуатацію будівель споруд окремих приміщень опалювальних приладів дільниць електричної мережі проведення пожежонебезпечних робіт та дію виданих дозволів на право проведення таких робіт. Матеріали про порушення встановлених законодавством вимог у сфері пожежної безпеки військовослужбовцями СБ України надсилаються керівництву підрозділів СБ України для притягнення цих осіб до дисциплінарної відповідальності. 6. Гасіння пожеж та ліквідація надзвичайних ситуацій на об'єктах СБ України здійснюється підрозділами МНС України; у військових частинах - військовими пожежними командами із залученням підрозділів МНС України. Порядок пропуску особового складу та пожежної техніки МНС України на територію об'єктів СБ України визначається у встановленому Службою безпеки України порядку. Начальникам територіальних органів управління МНС України в адміністративно-територіальних одиницях посадовим особам органів Держпожнагляду начальницькому складу штабів пожежогасіння підрозділів Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту МНС України які залучаються до проведення наглядово-профілактичної роботи гасіння пожеж або ліквідації надзвичайної ситуації надається право у встановленому Службою безпеки України порядку попереднього ознайомлення з пожежно-технічними характеристиками об'єктів СБ України якщо зазначене не суперечить вимогам Закону України "Про державну таємницю" 3855-12 . Під час гасіння пожежі чи ліквідації надзвичайної ситуації співробітники МНС України мають право на безперешкодний доступ в усі приміщення навколо осередку пожежі для вжиття заходів спрямованих на рятування людей запобігання поширенню вогню та на ліквідацію пожежі або надзвичайної ситуації. Порядок допуску співробітників МНС України до особливо-режимних приміщень СБ України здійснюється в установленому Службою безпеки України порядку. У ньому передбачається порядок оповіщення посадових осіб відкриття особливо-режимних приміщень черговість і порядок евакуації матеріальних носіїв секретної інформації та подальше їх збереження а також порядок допуску до зазначених приміщень працівників МНС України. Усі підрозділи і служби МНС України що залучаються до гасіння пожежі або ліквідації надзвичайної ситуації підпорядковуються керівнику гасіння пожежі або ліквідації надзвичайної ситуації. Ніхто крім уповноважених на те посадових осіб МНС України не має права втручатися в його дії під час гасіння пожежі або ліквідації надзвичайної ситуації. Він приймає у межах своєї компетенції рішення обов'язкові для виконання підрозділами службами посадовими особами військовослужбовцями і працівниками СБ України. 7. За кожною пожежою безпосередньо після її ліквідації комісією підрозділу СБ України спільно з представником Інспекції проводиться технічне розслідування і складається акт про пожежу затверджений наказом Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 05.07.2004 N 301 "Про затвердження Інструкції Типових положень та норм належності табельного майна". 8. Військові пожежні команди СБ України залучаються для надання допомоги під час гасіння пожеж ліквідації наслідків стихійного лиха і аварій в населених пунктах та на об'єктах інших відомств згідно з планами залучення сил і засобів для гасіння пожеж або ліквідації надзвичайної ситуації затвердженими місцевою державною адміністрацією та погодженими з начальниками відповідних територіальних органів управління МНС України і командирами військових частин СБ України. 9. МНС України на прохання керівництва підрозділів СБ України надає необхідну методичну допомогу в організації навчання військовослужбовців і працівників підрозділів СБ України правилам пожежної безпеки які встановлені нормативно-правовими актами МНС України в сфері пожежної безпеки. 10. МНС України раз на п'ять років проводить перевірку діяльності служб та підрозділів пожежної охорони СБ України з вибірковою перевіркою стану протипожежного захисту об'єктів СБ України окремо встановленим порядком погодженим з керівництвом підрозділів Центрального управління та регіональних органів СБ України. Начальник Інспекції пожежного і технічного нагляду та охорони праці Служби безпеки України підполковник А.Катещенок Начальник Державного департаменту пожежної безпеки МНС України полковник внутрішньої служби Е.Улинець Згідно Начальник УРДЗК Апарата Голови СБ України А.Лукашенко