Про питання відшкодування пільг окремим категоріям населення

Про питання відшкодування пільг окремим категоріям населення Міністерство фінансів розглянуло листа Держбуду України щодо відшкодування пільг за професійною ознакою і листом від 15.03.2002 № 032-301/11-584 повідомляє. У процесі прийняття Верховною Радою України Закону України “Про Державний бюджет на 2002 рік” була виключена стаття 48 щодо обмеження дії у 2002 році положень законодавчих актів України у частині надання пільг компенсацій і гарантій які фінансуються з державного та місцевих бюджетів. При цьому загальний обсяг видатків бюджету що визначені для відшкодування наданих пільг залишився без змін. Це рішення Верховної ради України призвело до неможливості відшкодувати за рахунок бюджетних коштів втрат що будуть отримані підприємствами житлово-комунального господарства України. Верховною Радою України прийнято ряд Законів України якими передбачено надання пільг окремим категоріям громадян зокрема і за професійною ознакою. Проте у зазначених законах не визначені реальні джерела їх фінансування. Пунктом 6 статті 34 Закону України “Про Державний бюджет на 2002 рік” затверджено субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг ветеранам війни і праці та компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян. Ці видатки не передбачали покриття витрат від надання пільг за професійною ознакою тому джерела їх фінансування залишились не визначеними. Відсутність бюджетних ресурсів які б могли компенсувати додаткові витрати у зв’язку з виключенням статті 48 проекту Закону України “Про Державний бюджет України на 2002 рік” перекладає витрати на надання пільг на підприємства які надають послуги що робить фінансово-господарську діяльність останніх збитковою і є по суті прихованим дефіцитом бюджету та потужним фактором дестабілізації державних фінансів. До того ж відсутність системного нормативно-правового регулювання зумовлює виникнення суперечностей при практичній реалізації надання пільг і потребує докорінного вдосконалення існуючої системи. Для пом’якшення тиску на підприємства які надають пільги та незбалансованості витрат у зв’язку з відновленням в поточному році всім категоріям населення права на отримання пільг у передбачених чинним законодавством України розмірах статтею 53 Закону України “Про Державний бюджет України на 2002 рік” визначено конкретне джерело покриття витрат на надання пільг компенсацій і гарантій. Витрати на безоплатне матеріальне та побутове забезпечення на які згідно з законами України мають право окремі категорії працівників бюджетних установ здійснюється за рахунок коштів на утримання цих установ. Наприклад: покриття витрат у 2002 році на надання пільг працівникам міліції та членам їх сімей повинно здійснюватися за рахунок коштів на утримання Міністерства внутрішніх справ України військовослужбовців та членів їх сімей – за рахунок коштів на утримання Міністерства оборони України суддів – за рахунок коштів на утримання Верховного суду та місцевих судів і т.ін. Але навіть при врахуванні установами коштів на покриття зазначених витрат немає порядку та механізму їх відшкодування підприємствам які надають пільги громадянам відповідно до чинного законодавства. Статтею 95 Конституції України визначено що виключно Законом про Державний бюджет України визначаються будь-які видатки держави на загальносуспільні потреби розмір і цільове спрямування цих видатків. Одночасно в пункті 2 статті 4 розділу 1 Бюджетного Кодексу України зазначено що при здійсненні бюджетного процесу в Україні положення нормативно-правових актів застосовується лише в частині в якій вони не суперечать положенням цього Кодексу та закону про Державний бюджет України. Таким чином у 2002 році пільги компенсації і гарантії повинні надаватися згідно з чинним законодавством в частині яка не суперечить закону про Державний бюджет України на 2002 рік. Відповідно до чинного законодавства у 2002 році повинно здійснюватися і відшкодування витрат підприємств установ і організацій які надають громадянам пільги компенсації і гарантії Роз`яснення: Міністерство фінансів лист № 032-301/11-584 15.03.2002