Щодо віднесення проектно-кошторисної документації до науково-технічної продукції

Щодо віднесення проектно-кошторисної документації до науково-технічної продукції На запит щодо віднесення проектно-кошторисної документації до науково-технічної продукції Держбуд України листом від 02.04.2002 №4/2-124 повідомляє. Згідно з постановою ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР від 30.09.87 № 1102 “Про переведення наукових організацій на повний господарський розрахунок та самофінансування” до науково-технічної продукції віднесено закінчені науково-дослідні проектні конструкторські технологічні роботи та послуги які виконані відповідно до вимог передбачених у господарському договорі та прийняті замовником. При цьому зазначеною постановою установлено що договори із замовниками укладаються на виконання науково-дослідних проектних конструк-торських і технологічних робіт зі створення нової техніки технології та матеріалів освоєння їх у виробництві на надання науково-технічних послуг на виконання інших робіт за профілем діяльності науково-дослідних проектних конструкторських і технологічних організацій. В той же час відповідно до “Общесоюзного классификатора отраслей народного хозяйства” до закладів науки і наукового обслуговування проектні організації будівництва не було віднесено. Нині правовий статус суб’єктів наукової і науково-технічної діяльності економічних соціальних і правових гарантій цієї діяльності регулюються Законом України “Про наукову і науково-технічну діяльність”. Статтею 1 цього Закону визначено що основними формами видами науково-технічної діяльності є науково-дослідні дослідно-конструкторські проектно-конструк-торські технологічні пошукові та проектно-пошукові роботи виготовлення дослідних зразків або партій науково-технічної продукції а також інші роботи пов’язані з доведенням наукових і науково-технічних знань до стадії практичного їх використання. Науково-технічна діяльність має бути основним напрямом діяльності установи і встановлюватися її статутом з урахуванням вимог частини 10 статті 1 Закону України “Про наукову та науково-технічну діяльність”. При цьому наукові установи підлягають державній атестації згідно з чинним законодавством яка провадиться не менше одного разу на п’ять років. Підтвердженням того що підприємства та організації здійснюють наукову і науково-технічну діяльність є дані стосовно цієї діяльності за формами державної статистичної звітності: № 1-наука “Звіт про виконання наукових і науково-технічних робіт” і № 3-наука “Показники наукової і науково-технічної діяльності”. Зазначену статзвітність подають підприємства і організації усіх форм власності та організаційно-правових форм господарю-вання які займаються науковою та науково-технічною діяльністю. До обсягу розробок включаються проектно-конструкторські і технологічні роботи роботи щодо створення дослідних зразків виробів продукції а також інші систематичні роботи які базуються на існуючих знаннях одержаних в результаті досліджень і чи практичного досвіду та спрямовані на створення нових або суттєве вдосконалення існуючих матеріалів продуктів процесів пристроїв послуг систем і методів алгоритмів та комп’ютерних програм. Проектні та проектно-вишукувальні організації до складу розробок включають роботи зі складанням схем та інших матеріалів щодо розвитку й розміщення галузей економіки техніко-економічних обгрунтувань проектування й будівництва підприємств з експериментального проектування вивчення та узагальнення вітчизняного й зарубіжного досвіду проектування та будівництва з розробки нових нормативних документів і державних стандартів з проектування будівництва архітектури кошторисних нормативів схем генеральних планів промислових вузлів; зі складання схем і проектів районного планування проектів планування та забудови міст сільських населених пунктів роботи з проектування для впровадження у виробництво прогресивних технологічних процесів. Роботи з підготовки детальних креслень до виробництва передвиробниче планування поточний контроль інженерне обслуговування поточного виробництва а також роботи з будівельного проектування не враховуються в обсязі розробок. Крім того не включаються дані про виконання робіт з проектування нестандартизованого устаткування на замовлення заводів-виробників; підготовку документації для капітального ремонту будинків і споруд; розробку проектів і кошторисів на реконструкцію та технічне переозброєння цехів дільниць; проектні роботи пов’язані з прив’язкою до місця будівництва типових проектів будинків споруд та інше. Роз`яснення: Держбуд лист №4/2-124 02.04.2002