Щодо рівня комфорту, складу та площі квартир при проектуванні комерційного житла за індивідуальними проектами

Щодо рівня комфорту складу та площі квартир при проектуванні комерційного житла за індивідуальними проектами Державними будівельними нормами ДБН В.2.2-15-2005 "Житлові будинки. Основні положення" встановлено раціональні та економічні вимоги до архітектурно-планувальних рішень та інженерного обладнання житлових будинків з урахуванням необхідних санітарно-гігієнічних вимог. Згідно із загальними положеннями зазначених державних будівельних норм "проектоване житло за рівнем комфорту санітарно-гігієнічних норм та соціальної спрямованості поділяють на дві категорії: І та ІІ". Зазначеними будівельними нормами визначено типи та параметри квартир для житла ІІ категорії соціальне житло а також наведені основні поняття та терміни для житлових приміщень таких квартир. Житло І категорії комерційне - житло з нормованими нижніми і ненормованими верхніми межами площ квартир та одноквартирних житлових будинків чи котеджів які забезпечують рівень комфорту проживання не нижче за мінімально допустимий. Рівень комфорту і склад приміщень квартир у будівлях житла І категорії комерційне житло виконаних за індивідуальними проектами визначається замовником завданням на проектування і з цього приводу кількість кімнат у квартирах може дорівнювати кількості мешканців. Для таких типів квартир характерно введення нових понять щодо назв житлових приміщень як наприклад: кухня-їдальня кабінет гардеробна більярдна "зимовий сад" тощо які не наведені у розділі "Терміни та визначення понять" у державних будівельних нормах "Житлові будинки. Основні положення" але їх застосування не суперечить його основним положенням щодо проектування комерційного житла за індивідуальними проектами. Роз`яснення: Держбуд