Щодо державних будівельних норм при упорядкуванні парків і скверів

Щодо державних будівельних норм при упорядкуванні парків і скверів Відповідно до ст. 19 Земельного кодексу України усі землі поділяються за основним цільовим призначенням на різні категорії зокрема на землі житлової та громадської забудови природно-заповідного та іншого природоохоронного призначення оздоровчого рекреаційного призначення та ін. Ст. 20 Земельного кодексу України встановлено що віднесення земель до тієї чи іншої категорії здійснюється на підставі рішень органів державної влади та органів місцевого самоврядування. Зміна цільового призначення земель провадиться органами виконавчої влади або органами місцевого самоврядування які приймають рішення про передачу цих земель у власність або надання у користування вилучення викуп земель і затверджують проекти землеустрою. Площа озеленених територій загального користування парків садів скверів бульварів розміщуваних на території забудови міських і сільських поселень розміри територій різного функціонального призначення при розміщенні установ і підприємств обслуговування громадські центри регламентується державними будівельними нормами ДБН 360-92** "Планування і забудова міських і сільських поселень" із останніми внесеними змінами у 2002 році. Роз`яснення: Держбуд