Наказ N 205 від 15.05.2008 р.

Наказ N 205 від 15.05.2008 р. Про затвердження Положення про архітектурно-містобудівну раду Міністерства регіонального розвитку та будівництва України та її складу

Міністерство регіонального розвитку та будівництва України НАКАЗ від 15 травня 2008 року N 205 Про затвердження Положення про архітектурно-містобудівну раду Міністерства регіонального розвитку та будівництва України та її складу Відповідно до пункту 16 Положення про Міністерство регіонального розвитку та будівництво України затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16.05.2007 N 750 наказую: 1. Затвердити Положення про архітектурно-містобудівну раду Міністерства регіонального розвитку та будівництва України додаток 1 та склад архітектурно-містобудівної ради Міністерства регіонального розвитку та будівництва України додаток 2 . 2. Вважати таким що втратив чинність наказ Мінрегіонбуду від 22.01.2008 N 28 "Про затвердження Положення про архітектурно-містобудівну раду Міністерства регіонального розвитку та будівництва України та її складу". 3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра В. А. Негоду.   Міністр  В. С. Куйбіда    Додаток 1 до наказу Мінрегіонбуду від 15 травня 2008 р. N 205  ПОЛОЖЕННЯ про архітектурно-містобудівну раду Міністерства регіонального розвитку та будівництва України 1. Загальні положення Архітектурно-містобудівна рада Міністерства регіонального розвитку та будівництва далі - рада утворюється для колегіального та професійного розгляду містобудівних архітектурних та інженерних рішень у проектах особливо важливих об'єктів архітектури та містобудування які мають важливе загальнодержавне значення. Рада утворюється наказом Міністра регіонального розвитку та будівництва України і постійно діє як дорадчий орган при Міністерстві. У своїй діяльності рада керується Конституцією України законами України а також указами Президента України та постановами Верховної Ради України прийнятими відповідно до Конституції і законів України актами Кабінету Міністрів України наказами Міністерства регіонального розвитку та будівництва та цим Положенням. 2. Основні завдання ради Основними завданнями ради є активізація містобудівної діяльності на державному та регіональному рівні відповідно до чинного законодавства підвищення відповідальності місцевих органів влади та їх спеціально уповноважених органів містобудування та архітектури за проведення державної політики з планування і забудови територій виконання указів Президента України Кабінету Міністрів України та Мінрегіонбуду. Рада надає органам місцевого самоврядування структурним підрозділам місцевих органів влади з питань містобудування та архітектури рекомендації щодо реалізації державної політики з питань планування і забудови територій. Рада розглядає проектну документацію і надає рекомендації щодо її подальшого доопрацювання та затвердження: - схем планування територій та іншої містобудівної документації; - проектної документації на особливо важливі об'єкти загальнодержавного значення архітектури; - проектів регіональних правил забудови. Під час розгляду містобудівної та проектної документації рекомендації надаються відповідно до законодавства державних будівельних норм. 3. Склад і структура ради Головою ради є заступник Міністра який призначається Міністром з персонального складу ради заступниками голови ради є начальник Управління архітектурно-конструктивних та інженерних систем будинків і споруд і начальник Управління планування та забудови територій. Секретар ради призначається головою ради в залежності від питань що розглядаються на засіданні а саме: під час розгляду архітектурних рішень - з числа співробітників Управління архітектурно-конструктивних та інженерних систем будинків і споруд; під час розгляду питань пов'язаних з плануванням територій - з числа співробітників Управління планування та забудови територій. Склад ради формується з двох заступників голови висококваліфікованих фахівців у сфері містобудування та архітектури які становлять не менше половини загальної кількості членів ради а також інженерів будівельників науковців фахівців зі збереження архітектурно-містобудівної спадщини представників центральних місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування представників місцевих органів державного нагляду творчих спілок та інших громадських професійних організацій. Персональний склад ради затверджується наказом Мінрегіонбуду за поданням Голови ради заступника Міністра регіонального розвитку та будівництва України. Для рецензування проектів які вносяться на розгляд ради голова ради може залучати відповідних фахівців Національної спілки архітекторів України Української академії архітектури проектних та наукових інститутів установ і підприємств. На засіданні ради у разі потреби крім замовника та розробників проекту можуть бути присутніми також запрошені представники державних і недержавних установ проектних науково-дослідних і громадських організацій експертизи преси тощо. 4. Права та обов'язки ради 4.1. Члени ради беруть участь у її роботі на громадських засадах. Не допускається стягнення коштів із замовників забудовників та розробників проектів за підготовку до розгляду та розгляд цих проектів на засіданні ради. 4.2. Рада та її члени мають право: бути інформованими про план роботи ради порядок денний засідань та про питання запропоновані до розгляду на засіданні ради; брати участь у розгляді та обговоренні питань зазначених у пункті 2 цього Положення; висловлювати свої зауваження та пропозиції замовникам забудовникам і авторам-розробникам містобудівної проектної документації та передпроектних досліджень. 4.3. Обов'язком членів ради є активна участь у роботі ради якісна і вчасна підготовка питань для обговорення на засіданнях. 4.4. Члени ради можуть здійснювати творчу діяльність пов'язану з проектуванням об'єктів містобудування та архітектури що передбачені для будівництва на території їх адміністративно-територіальної одиниці у тому числі право на розроблення яких здобуте в результаті містобудівного або архітектурного конкурсу але брати участь в обговоренні цих питань не мають права. 4.5. Голова ради та його заступники у порядку творчої діяльності як автор чи співавтор можуть брати участь у проектуванні об'єктів архітектури передбачених для будівництва на території їх адміністративної діяльності у тому числі у разі отримання такого права за результатами архітектурного або містобудівного конкурсу. У цьому разі містобудівні та архітектурно-технічні рішення цих об'єктів розглядаються на засіданні під головуванням одного із заступників голови ради. 4.6. Члени ради не можуть брати участь в обговоренні проектів і голосуванні щодо проектів авторами яких є їх прямі родичі а також у випадках коли проекти розробляються співробітниками проектної установи у якій ці члени ради працюють. 4.7. Рада провадить свою діяльність на засадах гласності та з урахуванням громадської думки відповідно до пункту 5.4. 5. Організація роботи ради 5.1. Формою роботи ради є засідання що проводяться згідно з планом та порядком денним які складаються її секретарем. Позачергові засідання ради скликаються за рішенням її голови або на пропозицію більшості. Засідання ради є відкритими для представників засобів масової інформації громадських організацій та інших заінтересованих осіб. Включення питання на розгляд до плану порядку денного ради здійснюється за рішенням голови ради його заступника за поданням замовника забудовника або за їх дорученням автора-розробника проекту та на пропозицію відповідних структурних підрозділів виконавчої влади або виконавчих комітетів міських рад громадських організацій. 5.2. Плани роботи обговорюються на засіданнях ради затверджуються її головою. 5.3. Організаційне та матеріально-технічне забезпечення роботи ради покладається на відповідний структурний підрозділ Міністерства. 5.4. Проектні та інші матеріали на розгляд ради подаються замовником забудовником або за його дорученням автором-розробником у термін який враховує час необхідний для попереднього ознайомлення з матеріалами членів ради рецензентів та громадськості. Термін розгляду поданої до ради документації не повинен перевищувати одного місяця. 5.5. Склад матеріалів що подаються на розгляд ради повинен відповідати вимогам державних будівельних норм. 5.6. Автор проекту доповідає на засіданні ради рецензент надає або доповідає свої висновки або зведені висновки групи рецензентів. Рецензія подається у письмовому вигляді та на електронних носіях. Розгляд на засіданні ради проектів реконструкції об'єктів містобудування та архітектури щодо яких діють майнові права автора проводиться за участю автора або колективу авторів відповідно до Закону України "Про авторське право і суміжні права". 5.7. За результатами розгляду й обговорення секретарем складається протокол до якого включаються такі дані: поіменний перелік присутніх членів ради та запрошених осіб; питання які розглядаються на засіданні; відомості про замовника дані щодо автора-розробника передпроектної та проектної документації доповідача рецензента та тих хто виступає; основні характеристики об'єкта перелік вихідних даних основних рішення про відведення земельної ділянки особливі умови основні висновки щодо відповідності вихідним даним стислий зміст обговорень з відображенням позицій висловлювань щодо питання та остаточними рекомендаціями ради. 5.8. Протоколи ради доводяться до відома членів ради фізичних і юридичних осіб та спеціально уповноваженого місцевого органу містобудування і архітектури в частині що їх стосується.   Начальник Управління планування та забудови територій    М. В. Сіленко  Начальник Управління архітектурно-конструктивних та інженерних систем будинків і споруд      О. П. Авдієнко    Додаток 2 до наказу Мінрегіонбуду від 15 травня 2008 р. N 205  СКЛАД архітектурно-містобудівної ради Міністерства регіонального розвитку та будівництва N з/п  Прізвище ім'я по батькові  Посада організація  1  2  3  1  НЕГОДА В'ячеслав Андронович  голова ради заступник Міністра регіонального розвитку та будівництва  2  СІЛЕНКО Михайло Васильович  заступник голови ради начальник Управління планування та забудови територій Міністерства регіонального розвитку та будівництва  3  АВДІЄНКО Олександр Петрович  заступник голови ради начальник Управління архітектурно-конструктивних та інженерних систем будинків і споруд Міністерства регіонального розвитку та будівництва  4  БАДАЯНЦ Тимофій Петрович  генеральний директор ТОВ "Студія неординарного проектування "Міжнародна академія архітектури" за згодою   5  БІЛОКОНЬ Юрій Миколайович  директор Українського державного науково-дослідного інституту проектування міст "Діпромісто" м. Київ доктор архітектури народний архітектор України  6  ВЕЧЕРСЬКИЙ Віктор Васильович  начальник відділу проблем забудови міста та його історичної частини Головного управління містобудування архітектури та дизайну міського середовища Київської міської державної адміністрації кандидат архітектури за згодою   7  ВАДІМОВ Вадим Митрофанович  головний архітектор м. Полтави за згодою   8  ГРУЗДО Сергій Миколайович  заступник начальника Управління реставрації та реконструкції історичної забудови Міністерства регіонального розвитку та будівництва  9  ДЬОМІН Микола Мефодійович  завідуючий кафедрою Київського національного університету будівництва та архітектури доктор архітектури за згодою   10  ЕКОНОМОВ Анатолій Олександрович  начальник відділу нормативного та методичного забезпечення містобудівного обґрунтування інституту "Діпромісто"  11  ЄЖОВ Валентин Іванович  завідуючий кафедрою основ архітектури та архітектурного проектування КНУБА за згодою   12  ЖЕЖЕРІН Вадим Борисович  керівник ТОВ "Архітектурно-будівельна компанія Жежерін" голова Київської організації Національна спілка архітекторів України народний архітектор  13  ЗАЛІЩУК Олег Юрійович  головний архітектор Тернопільської області за згодою   14  КАФІЄВ Костянтин Петрович  директор ДП "Укрдержбудекспертиза" Заслужений будівельник України  15  КУЗЬМЕНКО Володимир Іванович  головний архітектор Донецької області  16  КУШНІР Світлана Олексіївна  головний архітектор Дніпропетровської області  17  ЛАПИЧАК Степан Адріянович  заступник Міністра будівельної політики і архітектури Автономної Республіки Крим  18  ЛЕВЧУК Микола Антонович  начальник архітектурно-планувальної майстерні N 4 АТ "Київпроект" директор ПТАМ "М. Левчук"  19  ЛУКАШИК Степан Іванович  головний архітектор Львівської області  20  ПАВЛЕНКО Володимир Володимирович  головний архітектор Чернігівської області  21  ПАНЧЕНКО Тамара Федотівна  заступник директора ДП "НДПІ містобудування" по науковій роботі доктор архітектури  22  ПОЗДНЯКОВ Микола Васильович  головний архітектор Луганської області за згодою   23  ПРИСЯЖНЮК Василь Федорович  головний архітектор м. Києва за згодою   24  СЕНИК Яким Васильович  головний архітектор Волинської області  25  СЕРБІН Юрій Сергійович  народний депутат України за згодою   26  СЕРЬОГІН Юрій Іванович  директор архітектурного бюро "Ю. Серьогін"  27  СЛЄПЦОВ Олег Семенович  директор науково-проектного архітектурного бюро доктор архітектури професор КНУБА  28  СОЛОДОВ Валерій Васильович  головний архітектор м. Севастополя за згодою   29  ТОКАР Володимир Олександрович  начальник планувального підрозділу Українського державного науково-дослідного інституту проектування міст "Діпромісто"  30  ХОРХОТ Георгій Олександрович  керівник архітектурної майстерні N 2 ВАТ "КиївЗНДІЕП" дійсний член Української академії архітектури Заслужений архітектор України  31  ХУДЯКОВ Юрій Федорович  віце-президент Національної спілки архітекторів України за згодою   32  ЧЕКМАРЬОВ Володимир Гнатович  директор інституту "Київгенплан" ВАТ "Київпроект" за згодою   33  ЧИЖЕВСЬКИЙ Олександр Павлович  директор інституту "УкрНДІпроцивільсільбуд" кандидат архітектури  34  ШКОДОВСЬКИЙ Юрій Михайлович  головний архітектор Харківської області кандидат наук  35  ШПИЛЕВСЬКИЙ Іван Іванович  головний архітектор Київської області  36  ШТОЛЬКО Валентин Григорович  президент Української академії архітектури головний архітектор Київського зонального науково-дослідного інституту експериментального проектування доктор архітектури  37  ЮНАКОВ Сергій Федорович  творчий керівник архітектурної майстерні "С. Юнаков"  38  ЯРЕМА Олесь Богданович  головний архітектор м. Львова за згодою   39  ЯРОВИЙ Володимир Анатолійович  головний архітектор Одеської області    Начальник Управління планування та забудови територій    М. В. Сіленко  Начальник Управління архітектурно-конструктивних та інженерних систем будинків і споруд      О. П. Авдієнко