У1995 р. ділянку буропідривних робіт передано з підпорядкування ДП «Вибухпром» у підпорядкування ДП «Каранський кар 'єр» (тієї ж самої корпорації «Укрбудматеріали»). Чи повинні в цьому випадку проходити стажування підривники, якщо місце роботи та умови праці не змінилися?

У1995 р. ділянку буропідривних робіт передано з підпорядкування ДП «Вибухпром» у підпорядкування ДП «Каранський кар `єр» тієї ж самої корпорації «Укрбудматеріали» . Чи повинні в цьому випадку проходити стажування підривники якщо місце роботи та умови праці не змінилися? Згідно з розділом 2 Єдиних правил безпеки при вибухових роботах § 31 37 вибухові роботи повинні виконуватися підривниками майстрами-підривниками які мають «Єдину книжку підривника майстра-підривника ». У разі переведення підривника на новий вид вибухових робіт види вибухових робіт наведено у додатку 6 до вказаних Правил вони повинні пройти перепідготовку за відповідною програмою затвердженою керівником підприємства та узгодженою з органом Держнаглядохорон-праці і скласти іспити кваліфікаційній комісії. Крім того підривники після перерви в роботі за своєю кваліфікацією більше одного року можуть допускатися до самостійного виконання вибухових робіт тільки після складання іспитів кваліфікаційній комісії та десятиденного стажування. Для конкретного випадку стажування підривників діючими нормативними актами з вибухової справи не передбачено якщо у підривників не було перерви у роботі за фахом. Одночасно нагадуємо що підривники один раз на два роки повинні проходити підготовку за програмою затвердженою керівником підприємства та перевірку знань кваліфікаційними комісіями. Роз`яснення: В. РАДЧЕНКО перший заступник Голови Держнаглядохоронпраці України Охорона праці №12 2004