Згідно з постановою Кабінету Міністрів від 01.08.92 р. № 442 «Про порядок проведення атестації робочих місць за умовами праці» на робочих місцях, де є несприятливі і шкідливі виробничі фактори, проводиться атестація робочих місць за умовами праці. За наявності цих факторів і їх дії на працівника протягом не менш як 80% робочого часу підтверджується право на пенсію за віком на пільгових умовах за Списком № 2. Чи необхідно проводити атестацію робочого місця, якщо працівник працює в шкідливих умовах протягом незначної кількості (5—10%) робочого часу (наприклад, за сумісництвом зварником ручного зварювання)?

Згідно з постановою Кабінету Міністрів від 01.08.92 р. № 442 «Про порядок проведення атестації робочих місць за умовами праці» на робочих місцях де є несприятливі і шкідливі виробничі фактори проводиться атестація робочих місць за умовами праці. За наявності цих факторів і їх дії на працівника протягом не менш як 80% робочого часу підтверджується право на пенсію за віком на пільгових умовах за Списком № 2. Чи необхідно проводити атестацію робочого місця якщо працівник працює в шкідливих умовах протягом незначної кількості 5 10% робочого часу наприклад за сумісництвом зварником ручного зварювання ? Відповідно до вимог п. 1 Порядку проведення атестації робочих місць за умовами праці затвердженого постановою Кабінету Міністрів від 01.08.92 р. № 442 зазначена атестація проводиться на підприємствах і в організаціях незалежно від форм власності й господарювання де технологічний процес використовуване обладнання сировина та матеріали є потенційними джерелами шкідливих і небезпечних виробничих факторів що можуть несприятливо впливати на стан здоров'я працюючих а також на їхніх нащадків як тепер так і в майбутньому. За результатами зазначеної атестації робочих місць за умовами праці крім права на пенсію за віком на пільгових умовах щорічну додаткову відпустку та її тривалість скорочену тривалість робочого тижня встановлюються й інші пільги та компенсації право працівників на безкоштовне отримання молока доплати за умови праці тощо а також розробляються заходи щодо поліпшення умов праці і оздоровлення працівників. Перелік робочих місць що підля¬гають атестації складається постійно діючою атестаційною комісією склад якої затверджується наказом по підприємству організації . Отже рішення щодо проведення атестації робочого місця електрозварника ручного зварювання про якого йдеться у ли¬сті має прийматися саме атестаційною комісією вашого підприємства. Відповідальність за своєчасне та якісне проведення атестації покладається на керівника підприємства організації п. 4 зазначеного вище Порядку . Роз`яснення: О. ЧЕРНЕТЕНКО заступник Го¬ловного державного експерта з умов праці України Міністерства праці та со¬ціальної політики Охорона праці №12 2004