Відповідно до постанови Кабінету Міністрів від 06.10.93р. №831 підприємствам, які утворилися після цієї дати, видавався дозвіл на початок роботи, термін дії дозволу не вказувався. Постановою Кабінету Міністрів від 15.10.2003 р. № 1631 дію вищевказаної постанови було скасовано. Згідно з постановою № 1631 дозвіл на початок виконання робіт підвищеної небезпеки видається терміном на 3 роки. Чи потрібно нам отримувати дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки, якщо ми маємо дозвіл на початок роботи від 22.12.2000 р., а також якщо підприємство було створено ще до 06.10.93р.?

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів від 06.10.93р. №831 підприємствам які утворилися після цієї дати видавався дозвіл на початок роботи термін дії дозволу не вказувався. Постановою Кабінету Міністрів від 15.10.2003 р. № 1631 дію вищевказаної постанови було скасовано. Згідно з постановою № 1631 дозвіл на початок виконання робіт підвищеної небезпеки видається терміном на 3 роки. Чи потрібно нам отримувати дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки якщо ми маємо дозвіл на початок роботи від 22.12.2000 р. а також якщо підприємство було створено ще до 06.10.93р.? Постановою Кабінету Міністрів від 15.10.2003 р. № 1631 затверджено Порядок видачі дозволів Державним комітетом з нагляду за охороною праці та його територіальними органами далі Порядок . Згаданою постановою було скасовано дію постанови Кабінету Міністрів від 06.10.93р. № 831 «Про затвердження Положення про видачу Державним комітетом по нагляду за охороною праці власникові підприємства установи організації або уповноваженому ним органу дозволу на початок роботи підприємства установи організації» якою передбачалось видавати дозвіл на початок робіт у робочих режимах. Порядок передбачає що дозвіл на право розпочати виконання робіт підвищеної небезпеки або експлуатацію об'єктів підвищеної небезпеки видається на 3 роки а на їх продовжен¬ня на 5 років пп. 4 та 11 Порядку . Якщо ваше підприємство з 2000 р. має дозвіл на початок робіт виданий відповідно до постанови Кабінету Міністрів від 06.10.93 р. № 831 із зазначенням у ньому видів робіт що увійшли до складу додатка 1 до Порядку без установлення терміну його дії то отримувати новий дозвіл на їх проведення не потрібно. Але якщо на підприємстві виконуються ще й інші види робіт підвищеної небезпеки або ек¬сплуатуються об'єкти машини механізми устаткування підвищеної небезпеки зазначені в додатках 1 і 2 до Порядку на це потрібно одержати відповідні дозволи незалежно від того що підприємство було створене до 06.10.93р. Роз`яснення: В. ПЛЕТНЬОВ заступник Голови Держнаглядохоронпраці України Охорона праці №12 2004