У розділі 8 Правил будови і безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів (ДНАОП 0.00-1.03-02) вказано, що до кранів-штабелеукладальників мостових застосовуються вимоги, викладені в розділах 10—13 цих Правил. Хто може керувати краном-штабелеукладальником мостовим вантажопідіймальністю 1 т, керованим з кабіни?

У розділі 8 Правил будови і безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів ДНАОП 0.00-1.03-02 вказано що до кранів-штабелеукладальників мостових застосовуються вимоги викладені в розділах 10 13 цих Правил. Хто може керувати краном-штабелеукладальником мостовим вантажопідіймальністю 1 т керованим з кабіни? Відповідно до вимог п. 112 Переліку робіт з підвищеною небезпекою затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці від 30.11.93 р. № 123 та зареєстрованого в Мінюсті 23.12.93 р. за № 196 роботи з технічного обслуговування та експлуатації вантажопідіймальних машин і механізмів у тому числі і кранів-штабелеукладальників мостових належать до робіт підвищеної небезпеки. До виконання вказаних робіт можуть допускатися працівники які пройшли навчання у відповідних за¬кладах освіти і яким присвоєно кваліфікацію в порядку встановленому Положенням про порядок кваліфікаційної атестації та присвоєння кваліфікації особам які здобувають професійно-технічну освіту затвердженим наказом Мінпраці та Міносвіти України від 31.12.98 р. № 201/469. Роз`яснення: П. ПОШКУРЛАТ начальник відділу нагляду в будівництві за підйомними спорудами та котлонагляду Держнаглядохоронпраці України Охорона праці №12 2004