Яка категорія працівників, що обслуговують газове устаткування підприємств чорної металургії, належить до постійного обслуговуючого персоналу і як розуміти вимоги п. 15.12.5 Правил безпеки у газовому господарстві підприємств чорної металургії відносно п. 15.12.3 цих Правил щодо виконання робіт у газонебезпечних місцях?

Яка категорія працівників що обслуговують газове устаткування підприємств чорної металургії належить до постійного обслуговуючого персоналу і як розуміти вимоги п. 15.12.5 Правил безпеки у газовому господарстві підприємств чорної металургії відносно п. 15.12.3 цих Правил щодо виконання робіт у газонебез¬печних місцях? Усе газове устаткування виробничих цехів підприємств чорної металургії повинно бути розподілене по дільницях і закріплене за певними особами експлуатаційного ремонтного і чергового персоналу який несе відповідальність за його технічний стан і справність відповідно до посадових інструкцій. Ці відповідальні особи належать до постійного обслуговуючого персоналу який відповідно до п. 15.12.3 Правил безпеки у газовому господарстві підприємств чорної металургії виконує роботи у газонебезпечних місцях III групи на закріпленому за ним устаткуванні без наряду-допуску. Виконання одноразових робіт у цих місцях персоналом інших цехів цього ж підприємства або працівниками сторонніх організацій можливе лише після оформлення наряду-допуску. Пунктом 15.12.5 визначено форму наряду-допуску на виконання газонебезпечних робіт зазначених у п. 15.12.3. Роз`яснення: В. РОКИТЬКО старший державний інспектор управління організації державного нагляду у металургії енергетиці будівництві та котлонагляду Держнаглядохоронпраці України Охорона праці №12 2004