Законом України «Про об'єкти підвищеної небезпеки» на кожний такий об'єкт повинні бути розроблені декларація безпеки та план ліквідації аварійних ситуацій (далі — ПЛАС). Положення про розробку ПЛАС (ДНАОП 0.00-4.33-99) регламентує їх розробку для всіх потенційно небезпечних об'єктів і набрало чинності до прийняття Закону «Про об'єкти підвищеної небезпеки». Просимо пояснити, конкретно для яких об'єктів необхідно розробляти плани локалізації та ліквідації аварійних ситуацій і аварій.

Законом України «Про об`єкти підвищеної небезпеки» на кожний такий об`єкт повинні бути розроблені декларація безпеки та план ліквідації аварійних ситуацій далі ПЛАС . Положення про розробку ПЛАС ДНАОП 0.00-4.33-99 регламентує їх розробку для всіх потенційно небезпечних об`єктів і набрало чинності до прийняття Закону «Про об`єкти підвищеної небезпеки». Просимо пояснити конкретно для яких об`єктів необхідно розробляти плани локалізації та ліквідації аварійних ситуацій і аварій. Положення про розробку ПЛАС затверджене наказом Держнагляд-охоронпраці від 17.06.99 р. № 112 та зареєстроване в Міністерстві юстиції 30.06.99 р. за № 424/3717 ДНАОП 0.00-4.33-99 поширюється на потенційно небезпечні об'єкти на яких можливі аварії що можуть призвести до зруйнування будинків споруд технологічного устаткування ураження людей та негативного впливу на довкілля. Виходячи з цього необхідно розробляти ПЛАС для всіх названих вище об'єктів незалежно від того чи віднесено їх до об'єктів підвищеної небезпеки за результатами ідентифікації відповідно до постанови Кабінету Міністрів від 11.07.2002 р. № 956 «Про ідентифікацію та декларування безпеки об'єктів підвищеної небезпеки». Слід зазначити що відповідно до Порядку декларування безпеки об'єктів підвищеної небезпеки затвердженого означеною постановою для об'єктів які за результатами ідентифікації віднесено до об'єктів 1 класу небезпеки ПЛАС подаються в декларації безпеки у розділі «Розрахунково-пояснювальна ча¬стина». Роз`яснення: В. ПЛЕТНЬОВ заступник Голови Держнаглядохоронпраці України Охорона праці №11 2004