До виконання ремонтних робіт на висоті 6 м, повного і часткового опосвідчення вантажопідіймальних машин (кран-балок) вантажопідйомністю до 5 т, керованих з підлоги, залучаються спеціалісти відділу головного механіка підприємства. Чи відповідає це вимогам Правил будови та безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів (ДНАОП 0.00-1.03-02)?

До виконання ремонтних робіт на висоті 6 м повного і часткового опосвідчення вантажопідіймальних машин кран-балок вантажопідйомністю до 5 т керованих з підлоги залучаються спеціалісти відділу головного механіка підприємства. Чи відповідає це вимогам Правил будови та безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів ДНАОП 0.00-1.03-02 ? Відповідно до вимог п. 10.3.5 чинних Правил будови і безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів ДНАОП 0.00-1.03-02 право проведення технічних оглядів вантажопідіймальних кранів і машин надається підприємствам які отримали дозволи Держнаглядохоронпраці. Видача дозволів визначена Порядком видачі дозволів Державним комітетом з нагляду за охороною праці та його територіальними органами затвердженим постановою Кабінету Міністрів від 15.10.2003 р. № 1631. Можливість виконання підприємством таких робіт підтверджується висновком експертизи виданим експертною організацією. До виконання робіт з технічного огляду вантажопідіймальних кранів і машин залучаються працівники призначені наказом роботодавця та які пройшли відповід¬не навчання і перевірку знань. Роз`яснення: Охорона праці №11 2004