Підйомники типів АГП-22 і П-183 експлуатуються на нашому підприємстві з 1989 р. і 1994 р., тобто ще до введення в дію Правил будови і безпечної експлуатації підйомників. Підприємство має дозвіл Держнаглядохоронпраці від 23.10.2003 р. на технічний огляд вантажопідіймальних кранів. Проводить його інженер з технічного нагляду. Вказані підйомники мають паспорти заводу-виготівника, але в них відсутні окремі аркуші розділів паспорта, передбачені Правилами. Чи реєструються підйомники в органах Держнаглядохоронпраці і чи може підприємство проводити технічний огляд цих підйомників? Чи правомірно вклеїти відсутні аркуші в паспорти підйомників?

Підйомники типів АГП-22 і П-183 експлуатуються на нашому підприємстві з 1989 р. і 1994 р. тобто ще до введення в дію Правил будови і безпечної експлуатації підйомників. Підприємство має дозвіл Держнаглядохоронпраці від 23.10.2003 р. на технічний огляд вантажопідіймальних кранів. Проводить його інженер з технічного нагляду. Вказані підйомники мають паспорти заводу-виготівника але в них відсутні окремі аркуші розділів паспорта передбачені Правилами. Чи реєструються підйомники в органах Держнаглядохоронпраці і чи може підприємство проводити технічний огляд цих підйомників? Чи правомірно вклеїти відсутні аркуші в паспорти підйомників? Згідно з вимогами чинних Пра¬вил будови і безпечної експлуатації підйомників далі Правила під¬йомники типів АГП-22 та П-183 підлягають реєстрації в органах Держнаглядохоронпраці. Технічний огляд підйомників мають право проводити ті підприємства які отримали дозволи в порядку встановленому Порядком видачі дозволів Державним комітетом з нагляду за охоро¬ною праці та його територіальними органами затвердженим постановою Кабінету Міністрів від 15.10.2003р. № 1651. Паспорти підйомників які експлуатуються мають відповідати вимогам Правил. Рішення щодо доповнення паспортів виданих заводами-виготів-никами додатковими розділами приймають посадові особи органів Держнаглядохоронпраці в кожному конкретному випадку окремо. Роз`яснення: П. ПОШКУРЛАТ начальник відділу по нагляду в будівництві за підйомними спорудами та котлонагляду Держнаглядохоронпраці України Охорона праці №11 2004