У цьому році на підприємстві стався нещасний випадок. Потерпілий не має змоги самостійно фінансувати лікування. Наше підприємство витрачає свої кошти на лікування потерпілого, а відділення виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві відмовляється компенсувати наші витрати на лікування за рахунок страхових внесків підприємства до Фонду. Чи правильно це?

У цьому році на підприємстві стався нещасний випадок. Потерпілий не має змоги самостійно фінансувати лікування. Наше підприємство витрачає свої кошти на лікування потерпілого а відділення виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві відмовляється компенсувати наші витрати на лікування за рахунок страхових внесків підприємства до Фонду. Чи правильно це? Відповідно до пп. 4.11 та 6.4 Інструкції про порядок перерахування обліку та витрачання страхових коштів Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України затвердженої постановою правління Фонду від 20.04.2001 р. № 12 зі змінами і доповненнями внесеними постановами правління Фонду від 15.08.2001 р. № 23 та від 28.05.2002 р. № 32 Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України зараховує кошти в рахунок щомісячних внесків підприємства до Фонду тільки на допомогу у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю до відновлення працездатності або вста¬новлення інвалідності і на поховання у разі смерті потерпілого. Кошти на інші види медичної та соціальної допомоги згідно з діючими законодавчими та нормативно-пра¬вовими актами не зараховуються в рахунок щомісячних внесків підприємства до Фонду. Відповідно до п. 3 Тимчасового положення про порядок використання коштів лікувально-профілактичними та іншими закладами які надають Фонду соціальні послуги та контроль за їх цільовим використанням затвердженого постановою правління Фонду від 19.06.2003 р. № 53 кошти на медичну соціальну та професійну реабілітацію потерпілим надаються лікувально-профілактичним закладам робочими органами виконавчої дирекції Фонду на підставі договорів укладених з ними згідно із Законом «Про закупівлю товарів робіт і послуг за державні кошти» від 22.02.2000 р. № 1490-ІІІ. Такі договори укладено між робочими органами виконавчої дирекції Фонду та міськими і центральними районними лікарнями області. Роз`яснення: О. ПОСТОЮК заступник директора виконавчої дирекції Фонду соціально¬го страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України Охорона праці №11 2004