За результатами проведеної у 2002 р. атестації робочих місць за умовами праці наказом по підприємству електрозварникам ручного зварювання встановлено додаткову відпустку тривалістю 10 календарних днів, про що було зроблено відповідний запис у додатку до колективного договору. Під час реєстрації колективного договору на 2004 р. в управлінні праці і соціального захисту населення, посилаючись на постанову Кабінету Міністрів від 13.05.2003р. № 679, тривалість цієї відпустки було зменшено з 10 до 7 календарних днів, без внесення змін у наказ. Чи правильно це?

За результатами проведеної у 2002 р. атестації робочих місць за умовами праці наказом по підприємству електрозварникам ручного зварювання встановлено додаткову відпустку тривалістю 10 календарних днів про що було зроблено відповідний запис у додатку до колективного договору. Під час реєстрації колективного договору на 2004 р. в управлінні праці і соціального захисту населення посилаючись на постанову Кабінету Міністрів від 13.05.2003р. № 679 тривалість цієї відпустки було зменшено з 10 до 7 календарних днів без внесення змін у на¬каз. Чи правильно це? Згідно зі ст. 7 Закону «Про відпустки» щорічна додаткова відпустка за роботу із шкідливими і важкими умовами праці надається за Списком виробництв робіт цехів професій і посад зайнятість в яких дає право на щорічні додаткові відпустки за роботу із шкідливими і важкими умовами праці затвердженим постановою Кабінету Міністрів від 17.11.97 р. № 1290 додаток 1 у редакції постанови Кабінету Міністрів від 13.05.2003 р. № 679 . Конкретна тривалість цієї відпустки встановлюється колективним чи трудовим договором залежно від результатів атестації робочих місць за умовами праці та часу зайнятості працівника в цих умовах. У розрахунок часу що дає право на додаткову щорічну відпустку зараховуються дні коли працівник фактично був зайнятий на зазначених роботах не менше половини тривалості робочого дня встановленого для працівників цих виробництв цехів професій і посад. Водночас повідомляємо що підрозділом «Зварювальні роботи» розділу 6 «Оброблення металу» зазначеного вище Списку електрозварникам на автоматичних напівавтоматичних машинах електрозварникам ручного зварювання електрогазо¬зварникам зайнятим на: роботах у закритих місткостях котлах резервуарах баках відсіках трюмах ; роботах у приміщеннях; роботах з високомарганцевими сталями та титаном; зварюванні освинцьова¬них деталей; передбачено щорічну додаткову відпустку терміном до 7 календарних днів; зовнішніх роботах до 4 календарних днів. Згідно з п. 4 Порядку застосування Списку виробництв цехів профе¬сій і посад із шкідливими і важкими умовами праці зайнятість працівників на роботах в яких дає право на що¬річну додаткову відпустку затвердженого наказом Міністерства праці та соціальної політики 30.01.98 р. № 1 6 та зареєстрованого у Міністерстві юстиції 30.01.98 р. за № 57/2497 у випадках коли тривалість додаткової відпустки за результатами атестації робочих місць перевищує максимальну тривалість вказану у Списку відпустка може бути продовжена на кількість днів цієї різниці тільки за рахунок власних коштів підприємства. Роз`яснення: Охорона праці №11 2004