Професії машиністів насосних установок, які обслуговують водопровідні каналізаційні насосні станції заглибленням більш як на 3 м, операторів каналізаційних очисних споруд, операторів на відстойниках, піскоуловлювачах, решітках — всіх, хто зайнятий на роботах, під час яких є контакт з каналізаційною рідиною, а також слюсарів аварійно-відбудовних робіт, зайнятих прочищенням та ремонтом каналізаційних колодязів та мереж, згідно з додатком № 2 до постанови Кабінету Міністрів від 17.11.97 р. № 1290, належать до робіт з особливим характером праці, а не до робіт зі шкідливими і важкими умовами праці. Чи має право адміністрація підприємства давати доплату за умови праці вищевказаним робітникам, якщо на їхніх робочих місцях є перевищення ГДК шкідливих речовин і постійно відчувається неприємний запах?

Професії машиністів насосних установок які обслуговують водопровідні каналізаційні насосні станції заглибленням більш як на 3 м операторів каналізаційних очисних споруд операторів на відстойниках піскоуловлювачах решітках всіх хто зайнятий на роботах під час яких є контакт з каналізаційною рідиною а також слюсарів аварійно-відбудовних робіт зайнятих прочищенням та ремонтом каналізаційних колодязів та мереж згідно з додатком № 2 до постанови Кабінету Міністрів від 17.11.97 р. № 1290 належать до робіт з особливим характером праці а не до робіт зі шкідливими і важкими умовами праці. Чи має право адміністрація підприємства давати доплату за умови праці вищевказаним робітникам якщо на їхніх робочих місцях є перевищення ГДК шкідливих речовин і постійно відчувається неприємний запах? Доплати за умови праці встановлюються робітникам відповідно до постанови Держкомпраці СРСР і Секретаріату ВЦРПС від 03.10.86 р. № 387/22-78 «Об утверждении Типового положення об оценке условий труда на робочих местах й порядке применения отраслевьіх перечней работ на которьіх могут устанавливаться доплати робочим за условия труда» та провадяться на робочих місцях на яких виконуються роботи передбачені галузевими переліками робіт з важкими та шкідливими особливо важкими та особливо шкідливими умовами праці у відсотках до тарифної ставки окладу лише за неможливості усунення шкідливих виробничих факторів організаційними або інженерно-технічними заходами. Конкретні розміри доплат за роботу зі шкідливими і важкими умовами праці визначаються на підставі ре¬зультатів атестації робочих місць за шкалою передбаченою зазначеним вище Типовим положенням про оцінку умов праці на робочих місцях і порядка застосування галузевих перелі¬ків затверджених вказаною постановою Держкомпраці СРСР і Секретаріату ВЦРПС. При цьому доплати за роботу зі шкідливими і важкими умовами праці працівникам встановлюються незалежно від того за яким із Списків виробництв цехів професій і посад зайнятість працівників у яких дає право на щорічні додаткові відпустки за роботу із шкідливими і важкими умовами праці та за особливий характер праці визначається право працівників на щорічну додаткову відпустку. Роз`яснення: О. ЧЕРНЕТЕНКО заступник Головного державного експерта з умов праці Міністерства праці та соціальної політики Охорона праці №11 2004