Наше підприємство створено більш як 100 років тому. Чи потрібно такому підприємству проводити експертизу виробництв підвищеної небезпеки щодо відповідності їх вимогам нормативно-правових актів з охорони праці та промислової безпеки (на підприємстві таких виробництв близько 100, і проведення експертизи кожного з них коштує недешево)?

Наше підприємство створено більш як 100 років тому. Чи потрібно такому підприємству проводити експертизу виробництв підвищеної небезпеки щодо відповідності їх вимогам нормативно-правових актів з охорони праці та промислової безпеки на підприємстві таких виробництв близько 100 і проведення експертизи кожного з них коштує недешево ? Відповідно до п. 3 Порядку видачі дозволів Державним комітетом з нагляду за охороною праці та його територіальними органами затвердженого постановою Кабінету Міністрів від 15.10.2003 р. № 1631 суб'єкт господарської діяльності який має намір розпочати або продовжити експлуатацію об'єктів машин механізмів устаткування підвищеної небезпеки повинен одержати відповідний дозвіл Держнаглядохоронпраці або його територіального органу. Строк дії дозволу на початок виконання роботи підвищеної небезпеки або експлуатації об'єкта становить 3 роки а на продовження виконання роботи підвищеної небезпеки або експлуатації об'єкта 5 років. Після закінчення терміну дії дозволу його необхідно поновити у Держнаглядохоронпраці або його територіальних органах з поданням до заяви встановленого зразка висновку експертизи щодо відповідності об'єкта вимогам нормативно-правових актів з охорони праці та промислової безпеки і спроможності суб'єкта господарської діяльності забезпечити додержання вимог законодавства під час його експлуатації. Роз`яснення: В. РОКИТЬКО старший державний інспектор управління організації державного нагляду у металургії енергетиці будівництві та котлонагляду Держнаглядохоронпраці України Охорона праці №11 2004