Постановою Кабінету Міністрів від 15.10.2003 р. № 1631 затверджено Порядок видачі дозволів Державним комітетом з нагляду за охороною праці та його територіальними органами, вп.4 якого визначено, що для одержання дозволу на початок (продовження) виконання роботи підвищеної небезпеки до заяви необхідно додати висновок експертизи щодо спроможності суб'єкта господарської діяльності забезпечити додержання вимог законів та інших нормативно-правових актів з охорони праці та промислової безпеки під час виконання заявленої роботи, а також сказано, що Держнаглядохоронпраці або його територіальний орган не вправі вимагати надання інформації і документів, не передбачених цим Порядком. Наш інститут створено в 1932 р. Використовуючи бурильні установки, проводимо пошукові роботи під час будівництва споруд на залізницях. Які документи необхідно подавати в експертну організацію для отримання висновку і яку заяву на видачу дозволу — на початок чи продовження робіт підвищеної небезпеки?

Постановою Кабінету Міністрів від 15.10.2003 р. № 1631 затверджено Порядок видачі дозволів Державним комітетом з нагляду за охороною праці та його територіальними органами вп.4 якого визначено що для одержання дозволу на початок продовження виконання роботи підвищеної небезпеки до заяви необхідно додати висновок експертизи щодо спроможності суб`єкта господарської діяльності забезпечити додержання вимог законів та інших нормативно-правових актів з охорони праці та промислової безпеки під час виконання заявленої роботи а також сказано що Держнаглядохоронпраці або його територіальний орган не вправі вимагати надання інформації і документів не передбачених цим Порядком. Наш інститут створено в 1932 р. Використовуючи бурильні установки проводимо пошукові роботи під час будівництва споруд на залізницях. Які документи необхідно подавати в експертну організацію для отримання висновку і яку заяву на видачу дозволу на початок чи продовження робіт підвищеної небезпеки? З метою упорядкування робіт з розробки та оформлення висновків експертизи для видачі дозволів Дер¬жавним комітетом з нагляду за охороною праці та його територіальними управліннями розроблені Методичні рекомендації затверджені наказом Держнаглядохоронпраці України від 14.04.2004 р. № 99. Вони враховують вимоги законів «Про охо¬рону праці» «Про наукову і науково-технічну експертизу» Гірничого закону Положення про Державний комітет України з нагляду за охороною праці затвердженого Указом Президента від 16.01.2003 р. № 29 Порядку видачі дозволів Державним коміте¬том з нагляду за охороною праці та його територіальними органами за¬твердженого постановою Кабінету Міністрів від 15.10.2003 р. № 1631 далі Порядок . Додаток 2 до п. 2.3 Методичних рекомендацій визначає орієнтовний перелік документів що подаються в експертну організацію для підтвердження спроможності суб'єкта господарської діяльності забезпечити безпечне виконання робіт підвищеної небезпеки. Щодо подання заяви на видачу відповідного дозволу то підприємства які були створені та виконували роботи або експлуатували об'єкти до виходу постанови Кабінету Міністрів від 15.10.2003 р. № 1631 і затвердженого ним Порядку та мають дозвіл виданий відповідно до наказу Комітету від 04.06.99 р. № 103 не повинні отримувати новий дозвіл до закінчення терміну дії наявного. У разі відсутності у підприємства вищезгаданого дозволу або наявності дозволу на початок роботи підприємства згідно з постановою Кабінету Міністрів від 06.10.93 р. № 831 без зазначення видів діяльності йому необхідно отримати дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки або експлуатацію об'єктів підвищеної небезпеки у разі їх виконання. Роз`яснення: Охорона праці №10 2004