Чи обов'язково мати ліцензію і дозвіл органів Держнаглядохо-ронпраці для проведення випробування поясів монтерських та страхувальних канатів, що використовуються в межах підприємства, чи достатньо розроблених методичних посібників та інструкцій, затверджених адміністрацією підприємства на основі типових положень?

Чи обов`язково мати ліцензію і дозвіл органів Держнаглядохо-ронпраці для проведення випробування поясів монтерських та страхувальних канатів що використовуються в межах підприємства чи достатньо розроблених методичних посібників та інструкцій затверджених адміністрацією підприємства на основі типових положень? Випробування поясів монтерських та страхувальних канатів проводиться згідно з вимогами п. 30.2.1 Правил експлуатації електрозахисних засобів затверджених наказом Міністерства праці та соціальної політики від 05.06.2001 р. № 253. Випробування приставних драбин проводиться відповідно до вимог пп. 7.1.35 7.1.36 7.1.37 7.1.39 Правил безпечної роботи з інструментом та пристроями затверджених наказом Міністерства праці та соціальної політики від 05.06.2001 р. № 252. Усі вищезгадані випробування необхідно проводити за методикою затвердженою наказом по підприємству отримання дозволу Держнаглядохоронпраці України на їх проведення не вимагається. Роз`яснення: В. ПЛЕТНЬОВ заступник Голови Держнаглядохоронпраці України Охорона праці №10 2004