Відповідно до п. 20 Положення про порядок розслідування та ведення обліку нещасних випадків на виробництві, затвердженого постановою Кабінету Міністрів від 21.08.2001 р. № 1094, роботодавець розсилає акти за вказаними адресами. Під час передачі справ потерпілих до місцевого відділення виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві для призначення страхових виплат працівники відділення вимагають від нашого підприємства, крім переданих раніше оригіналу акта за формою Н-1 та копії акта за формою Н-5, ще один комплект цих же документів. У випадку настання інвалідності внаслідок травми на виробництві від потерпілого при призначенні пенсії по інвалідності у відділенні Пенсійного фонду України також: вимагають оригінал акта за формою Н-1. Чи правомірні дії працівників відділень цих фондів?

Відповідно до п. 20 Положення про порядок розслідування та ведення обліку нещасних випадків на виробництві затвердженого постановою Кабінету Міністрів від 21.08.2001 р. № 1094 роботодавець розсилає акти за вказаними адресами. Під час передачі справ потерпілих до місцевого відділення виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві для призначення страхових виплат працівники відділення вимагають від нашого підприємства крім переданих раніше оригіналу акта за формою Н-1 та копії акта за формою Н-5 ще один комплект цих же документів. У випадку настання інвалідності внаслідок травми на виробництві від потерпілого при призначенні пенсії по інвалідності у відділенні Пенсійного фонду України також: вимагають оригінал акта за формою Н-1. Чи правомірні дії працівників відділень цих фондів? Відповідно до Положення про порядок розслідування та ведення обліку нещасних випадків професійних захворювань і аварій на виробництві затвердженого постановою Кабінету Міністрів від 21.08.2001 р. № 1094 комісія з розслідування нещасного випадку на виробництві зобов'язана протягом трьох діб скласти акт розслідування нещасного випадку за формою Н-5 у двох примірниках а також акт за формою Н-1 у шести примірниках і передати його на затвердження роботодавцю. Роботодавець повинен розглянути і затвердити акт за формою Н-1 протягом доби після закінчення розслідування. Затверджені акти протягом трьох діб надсилаються: потерпілому або його довіреній особі разом з актом розслідування нещасного випадку; керівникові цеху або іншого структурного підрозділу дільниці місця де стався нещасний випадок для здійснення заходів щодо запобігання подібним випадкам; відповідному робочому органу виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків разом з копією акта розслідування нещасного випадку; відповідному територіальному органу Держнаглядохоронпраці; профспілковій організації членом якої є потерпілий; керівникові спеціалістові служби охорони праці підприємства або посадовій особі спеціалісту на яку роботодавцем покладено виконання функцій спеціаліста з питань охорони праці. Нормативними документами що прийняті правлінням Фонду соціального страхування від нещасних випадків передбачено що оригінал акта про нещасний випадок потрібен лише для формування справи потерпілого на виробництві в разі призначення страхових виплат. Це передбачено постановою правління Фонду «Про затвердження Порядку призначення та здійснення страхових виплат потерпілим членам їхніх сімей » від 31.01.2002р. №7. Якщо у потерпілого настає право на отримання страхових виплат страхові експерти Фонду повинні вести облік актів про нещасні випадки на підставі їх копій. Вимога робочого органу виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків про надання в оригіналі двох екземплярів акта за формою Н-1 не має законних підстав. Також слід зазначити що ст. 35 Закону «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання які спричинили втрату рацездатності» передбачено одержання та подання страховим експертом документів для призначення страхових виплату разі якщо застрахована особа або член її сім'ї за станом здоров'я чи з інших причин не спроможні самі одержати зазначені документи. Ст. 54 Закону передбачено що Фонд надає страхувальникам і застрахованим особам консультації з питань страхування від нещасного випадку на безоплатній основі. З цього випливає що страховий експерт повинен надавати допомогу потерпілим на виробництві при оформленні справ для призначення страхових виплат. Пунктом 7 наказу Міністерства праці та соціальної політики Пенсійного фонду України «Про затвердження Порядку подання та оформлення документів для призначення перерахунку пенсій відповідно до Закону «Про пенсійне забезпечення» від 30.04.2002 р. № 224/30 передбачено що при оформленні пенсій по інвалідності внаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання до заяви про призначення пенсії додаються: акт про нещасний випадок форма Н-1 акт про розслідування нещасного випадку аварії що стався сталася форма Н-5 акт розслідування професійного захворювання форма П-4 . У п. 23 цього Порядку зазначено що документи необхідні для призначення пенсії можуть бути подані як в оригіналах так і копіях засвідчених у нотаріальному порядку або адміністрацією підприємства установи організації що представляє заявника до пенсії чи органом що призначає пенсію. В оригіналах до Пенсійного фонду подаються документи про трудовий стаж вік та заробітну плату. Роз`яснення: О. СКРИПНИК директор департаменту політики державного соціального страхування Міністерства праці та соціальної політики Охорона праці №10 2004