Я працюю інженером з технічного нагляду за утриманням та безпечною експлуатацією вантажопідіймальних кранів і посудин, що працюють під тиском, у нафтогазорозвідувальній експедиції з випробування свердловин. В експедиції експлуатується 81 вантажопідіймальний кран і 36 посудин, що працюють під тиском. Згідно з Типовою інструкцією для інженерно-технічних працівників, які здійснюють нагляд за утриманням та безпечною експлуатацією вантажопідіймальних кранів (ДНАОП 5.20-94) за наявності понад 50 вантажопідіймальних кранів на підприємстві має бути створено групу з нагляду, але я працюю один і підпорядковуюсь головному механіку експедиції. Чи відповідає це положенням нових Правил будови і безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів (ДНАОП 0.00-1.03-02)?

Я працюю інженером з технічного нагляду за утриманням та безпечною експлуатацією вантажопідіймальних кранів і посудин що працюють під тиском у нафтогазорозвідувальній експедиції з випробування свердловин. В експедиції експлуатується 81 вантажопідіймальний кран і 36 посудин що працюють під тиском. Згідно з Типовою інструкцією для інженерно-технічних працівників які здійснюють нагляд за утриманням та безпечною експлуатацією вантажопідіймальних кранів ДНАОП 5.20-94 за наявності понад 50 вантажопідіймальних кранів на підприємстві має бути створено групу з нагляду але я працюю один і підпорядковуюсь головному механіку експедиції. Чи відповідає це положенням нових Правил будови і безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів ДНАОП 0.00-1.03-02 ? Відповідно до ст. 13 Закону «Про охорону праці» роботодавець з метою створення у кожному структурному підрозділі умов праці відповідно до нормативно-правових актів з охорони праці створює відповідні служби і призначає посадових осіб які забезпечують вирішення конкретних питань охорони праці в тому числі і здійснення нагляду за утриманням та безпечною експлуатацією підйомних споруд та об'єктів котлонагляду. Питання підпорядкованості та штатної чисельності вказаних працівників відповідно до п. 10.4.3 чинних Правил будови і безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів ДНАОП 0.00-1.03-02 визначається роботодавцем залежно від кількості вантажопідіймальних машин та умов їх експлуатації. Роз`яснення: Охорона праці №10 2004