У ходових візках баштових кранів застосовуються протиугінні пристрої у складі рейкового захвату та клинових протиугінних упорів, при цьому рейкові захвати «не працюють» на стикових накладках рейок. У той же час у Правилах будови і безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів у п. 4.12.22 вказано, що протиугінні пристрої повинні забезпечувати закріплення вантажопідіймального крана на всьому шляху його пересування. Чи можна вважати, що у цьому випадку вимоги Правил виконуються у повному обсязі?

У ходових візках баштових кранів застосовуються протиугінні пристрої у складі рейкового захвату та клинових протиугінних упорів при цьому рейкові захвати «не працюють» на стикових накладках рейок. У той же час у Правилах будови і безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів у п. 4.12.22 вказано що протиугінні пристрої повинні забезпечувати закріплення вантажопідіймального крана на всьому шляху його пересування. Чи можна вважати що у цьому випадку вимоги Правил виконуються у повному обсязі? Положеннями п. 2.23 СНиП 3.08.01-85 «Механизация строительного производства. Рельсовьіе пути башенньїх кранов» передбачено що у випадках застосування двоголових стикових накладок де протиугінний захват не спрацьовує стик однієї рейки відносно другої має зміщуватись на довжину стикової накладки плюс 10 мм. Роз`яснення: П. ПОШКУРЛАТ начальник відділу по нагляду в будівництві за підйомними спорудами та котлонагляду Держнаглядохоронпраці України Охорона праці №10 2004