Наше підприємство добуває марганцеву руду відкритим способом. Поклади марганцевої руди — горизонтальні, глибина залягання від 40 до 68 м. До процесу розкривних робіт входить попереднє розпушування за допомогою вибухових робіт пласта вапняку-черепашника середньою потужністю 5 м. Згідно з Інструкцією щодо заходів безпеки стосовно отруйних газів, що утворюються під час масових вибухів, контроль за вмістом отруйних продуктів вибуху в кар'єрі ведуть пости воєнізованої гірничорятувальної частини (ВГРЧ). На підприємстві є санітарно-промислова лабораторія, акредитована та атестована в 2003 р. на проведення досліджень повітря робочої зони щодо наявності оксидів вуглецю та азоту. Чи можна цій лабораторії доручити здійснювати контроль за вмістом отруйних продуктів вибуху, щоб не залучати ВГРЧ для виконання цих робіт?

Наше підприємство добуває марганцеву руду відкритим способом. Поклади марганцевої руди горизонтальні глибина заля¬гання від 40 до 68 м. До процесу розкривних робіт входить попе¬реднє розпушування за допомогою вибухових робіт пласта вапняку-черепашника середньою потужністю 5 м. Згідно з Інструкцією щодо заходів безпеки стосовно отруйних газів що утворюються під час масових вибухів контроль за вмістом отруйних продуктів вибуху в кар`єрі ведуть пости воєнізованої гірничоря¬тувальної частини ВГРЧ . На підприємстві є санітарно-промислова лабораторія акредитована та атестована в 2003 р. на проведення досліджень повітря робочої зони щодо наявності оксидів вуглецю та азоту. Чи можна цій лабораторії доручити здійснювати контроль за вмістом отруйних продуктів вибуху щоб не залучати ВГРЧ для виконання цих робіт? Залучення особового складу гірничорятувальних підрозділів до робіт з обслуговування масових вибухів здійснюється відповідно до вимог пп. 9 12 розділу II «На відкритих гірничих роботах» Інструкції щодо заходів безпеки стосовно отруйних газів що утворюються під час масових вибухів додаток 9 до параграфа 166 дію¬чих Єдиних правил безпеки при вибухових роботах якими передбачено що під час проектування масового вибуху у кар'єрі розрізі до проекту на вибух повинен вводитися розділ який визначає порядок допуску людей до району вибуху та на інші виробки перебування в яких може бути небезпечним а під час масового вибуху повинні встановлюватися пости ВГРЧ які здійснюють контроль за вмістом отруйних продуктів вибуху у кар'єрі. Кількість постів визначається командиром ВГРЧ та керівником кар'єру. До обов'язків постів ВГРЧ входить контроль за загазованістю повітря на уступах і огляд стану уступів. Допуск постів ВГРЧ у межі небезпечної зони може проводитися не раніше ніж через 15 хв після вибуху. Допуск інших людей до кар'єру дозволяється керівником кар'єру або керівником масового вибуху після отримання повідомлень ВГРЧ про зниження концентрації отруйних продуктів вибуху у повітрі до встановлених норм але не раніше ніж через 30 хв після здійснення вибуху розсіювання пилової хмари та повної видимості у кар'єрі. Такий порядок визначено тому що працівники гірничорятувальних загонів забезпечені необхідними засобами захисту органів дихання і підготовлені до ведення робіт у атмосфері непридатній для життя. Стосовно можливості використання санітарно-промислових лабораторій підприємств які акредитовані на проведення дослідження повітря робочої зони для здійснення контролю на вміст отруйних продуктів вибуху у кар'єрі повідомляємо що відповідно до абзацу третього п. 1 ст. 32 Закону «Про метрологію та метрологічну діяльність» акредитація калібрувальних і вимірювальних лабораторій підприємств і організацій здійснюється на право проведення вимірювань а не на здійснення контролю на вміст отруйних продуктів вибуху у кар'єрі. Роз`яснення: В. ЧУЧКОВСЬКИЙ перший заступник Міністра України з питань надзвичайних ситуацій Охорона праці №10 2004