У п. 26 «Положення про порядок розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві» йдеться про «виділені території, об'єкти та дільниці іншого підприємства». Що є «виділеною територією...»? Як цю територію необхідно відображати у документах під час укладання договорів на проведення робіт підрядними організаціями? Прошу також роз'яснити, який термін зберігання журналів проведення вступних та інших інструктажів, статистичної звітності, протоколів нарад і засідань, актів перевірки з питань охорони праці і чи є які-небудь документи служби охорони праці конфіденційними?

У п. 26 «Положення про порядок розслідування та ведення обліку нещасних випадків професійних захворювань і аварій на ви¬робництві» йдеться про «виділені території об`єкти та дільни¬ці іншого підприємства». Що є «виділеною територією...»? Як цю територію необхідно відображати у документах під час укладання договорів на проведення робіт підрядними організаціями? Прошу також роз`яснити який термін зберігання журналів проведення вступних та інших інструктажів статистичної звітності протоколів нарад і засідань актів перевірки з питань охорони праці і чи є які-небудь документи служби охорони праці конфіденційними? Відповідно до вимог ст. 26 «Положення про порядок розслідування та ведення обліку нещасних випадків професійних захворювань і аварій на виробництві» нещасний випадок що стався з працівником який виконував роботи під керівництвом посадових осіб свого підприємства на виділених територіях об'єктах дільницях іншого підприємства розслідується і береться на облік підприємством працівником якого є потерпілий. Щодо визначення таких понять як виділені територія об'єкт дільниця то: виділена територія це виокремлена в натурі певна земельна ділянка з розміщеними на ній основними або допоміжними будівлями та спорудами або їх комплексами що мають визначені техніко-економічні показники і які наказом по підприємству виділені для виконання робіт працівниками іншого підприємства під керівництвом посадових осіб власного підприємства; виділений об'єкт це окремий будинок споруда з інженерним обладнанням інженерні мережі та комунікації а також їх комплекси з визначеними будівельними і виробничими показниками будівництво розширення реконструкція реставрація або капіьний ремонт котрих проведено відповідно до затвердженого проекту і на яких згідно з наказом власника виконуються роботи працівниками іншого підприємства під керівництвом посадових осіб підприємства яке здійснює експлуатацію цього об'єкта; виділена дільниця це визначені наказом по підприємству структурний підрозділ цех виробнича дільниця на території яких проводяться роботи працівниками іншого підприємства під керівництвом посадових осіб власного підприємства. Що стосується відображення виділеної території в договорах підряду то зокрема в договорі підряду на капітальне будівництво виділена територія підприємства визначається розмірами будівельного майданчика які запроектовані в проектно-кошторисній документації. Протоколи нарад та засідань акти перевірок з питань охорони праці повинні зберігатися не менше 3-х ро¬ків за умови виконання всіх заходів передбачених цими документами. Журнали проведення вступного первинного повторного позапланового цільового інструктажів а також статистична звітність зберігаються протягом терміну визначеного наказом власника підприємства але теж не менше 3-х років. Стосовно питання конфіденційності документів служби охорони праці то жоден документ з охорони праці не є конфіденційним. Роз`яснення: О. СЕМКО заступник Голови Держнаглядохоронпраці України Охорона праці №9 2004