Якими нормативними документами необхідно керуватися для безплатного забезпечення контролерів на контрольно-пропускному пункті та охоронників відділу забезпечення режиму (без права носіння зброї) нашого підприємства спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту. Який спецодяг і яке спецвзуття їм необхідно видавати і на який термін?

Якіщи нормативними документами необхідно керуватися для безплатного забезпечення контролерів на контрольно-пропускному пункті та охоронників відділу забезпечення режиму без права носіння зброї нашого підприємства спеціальним одягом спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту. Який спецодяг і яке спецвзуття їм необхідно видавати і на який термін? Відповідно до ст. 8 Закону «Про охорону праці» та ст. 163 Кодексу законів про працю України на роботах зі шкідливими та небезпечними умовами праці а також роботах пов'язаних із забрудненням або тих що здійснюються в несприятливих температурних умовах працівникам видаються безплатно відповідно до норм спеціальний одяг спеціальне взуття та інші засоби індивідуального захисту згідно з ГОСТ 12.4.011-89 «ССБТ. Средства защитьі работающих. Общие требования й классификация». Засоби індивідуального захисту працівників в Україні видаються згідно з Положенням про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту затвердженим наказом Держнаглядохоронпраці від 29 жовтня 1996 р. № 170 зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 18 листопа¬да 1996р. №667/1692. Типовими галузевими нормами безплатної видачі спеціального одягу спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту робітникам та службовцям гірничої та металургійної промисловос- ті і металургійних виробництв інших галузей промисловості затверджені постановою Державного комітету СРСР з праці і соціальних питань і Президії Всесоюзної Центральної Ради Професійних Спілок від 1 серпня 1979 р. № 344/П-7 доповнені та змінені постановою цих органів від 21 серпня 1985 р. № 289/П-8 для контролерів контрольно-пропускного пункту і охоронників відділу забезпечення режиму без права носіння зброї безплатна видача спеціального одягу спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту не передбачена. Якщо ці працівники відносяться до особового складу воєнізованої охорони ВОХОР то Типові галузеві норми безплатної видачі спецодягу спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту для цих працівників не розроблялись. Особовий склад ВОХОР на території колишнього СРСР забезпечувався форменим одягом. Роз`яснення: Охорона праці №9 2004