Наше підприємство виготовляє різні будівельні цвяхи. Відповідно до постанови Кабінету Міністрів № 831, нами в жовтні 2001 р. було отримано дозвіл на початок робіт із зазначенням у ньому виду діяльності — виробництво метизів. Оскільки в переліку окремих видів діяльності, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці від 04.06.99р. № 103 Положення про Порядок видачі дозволів, отримання дозволів на наш вид діяльності не передбачалось, то такі дозволи відповідно до цього положення підприємство не отримувало. Чи потрібно нашому підприємству, у зв'язку із скасуванням дії постанови № 831 і введенням в дію нової постанови Кабінету Міністрів № 1631 Про Порядок видачі дозволів, враховуючи пункти 1 і 2 роз'яснення № 04—08/1569 Держнаглядохоронпраці щодо її застосування, отримувати нові дозволи?

Наше підприємство виготовляє різні будівельні цвяхи. Відповідно до постанови Кабінету Міністрів № 831 нами в жовтні 2001 р. було отримано дозвіл на початок робіт із зазначенням у ньому виду діяльності виробництво метизів. Оскільки в переліку окремих видів діяльності затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці від 04.06.99р. № 103 Положення про Порядок видачі дозволів отримання дозволів на наш вид діяльності не передбачалось то такі дозволи відповідно до цього положення підприємство не отримувало. Чи потрібно нашому підприємству у зв`язку із скасуванням дії постанови № 831 і введенням в дію нової постанови Кабінету Міністрів № 1631 Про Порядок видачі дозволів враховуючи пункти 1 і 2 роз`яснення № 04 08/1569 Держнаглядохоронпраці щодо її застосування отримувати нові дозволи? Якщо підприємство з 2001 р. має дозвіл на початок робіт відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 6 жовтня 1993 р. № 831 із зазначенням в ньому виду діяльності виробництво металевих виробів у тому числі цвяхів будівельних в асортименті та безстроковим терміном його дії нові дозволи отримувати не потрібно. Слід зазначити що на виробниц¬тво металевих виробів метизів як вид діяльності не потрібен окремий дозвіл Держнаглядохоронпраці України але якщо на підприємстві ви¬конуються види робіт підвищеної не¬безпеки або експлуатуються об'єкти машини механізми устаткування підвищеної небезпеки зазначені в додатках 1 і 2 до Порядку видачі дозволів Державним комітетом з нагляду за охороною праці та його територіальними органами затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15.10.2003 р. № 1631 на це потрібно отримати відповідні дозволи. Роз`яснення: Охорона праці №9 2004