Яку групу з електробезпеки повинна мати особа, яка здійснює випробування захисних засобів та ізоляційних матеріалів за типовими програмами в випробувальних лабораторіях із застосуванням випробувальних установок з огородженими випробувальними полями? Випробувальні установки живляться від мережі 220/380 В.

Яку групу з електробезпеки повинна мати особа яка здійснює випробування захисних засобів та ізоляційних матеріалів за ти¬повими програмами в випробувальних лабораторіях із застосуванням випробувальних установок з огородженими випробувальними полями? Випробувальні установки живляться від мережі 220/380 В. Згідно з вимогами п. 7.6.8 Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів затверджених наказом Держнаглядохоронпраці від 09.01.98 р. зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 10.02.98 р. за № 93/2533 масові випробування ізоляційних матеріалів і виробів засобів захисту різних ізоляційних деталей тощо що проводяться поза електроустановкою напругою понад 1000 В з використанням стендів у яких струмовідні частини закриті суцільними або сітчастими огородженнями а двері обладнані блокуванням може виконувати особа з групою IV одноосібна в порядку поточної експлуатації. Роз`яснення: В. ПЛЕТНЬОВ заступник Голови Держнаглядохоронпраці України Охорона праці №9 2004