У голови сільськогосподарського виробничого кооперативу під час проведення звітних зборів у його робочому кабінеті стався гострий інфаркт міокарда. Під час обстеження в лікарні виявлено зміни в серцево-судинній і ендокринній системах. Чи вважається такий випадок пов'язаним з виробництвом і чи необхідно про нього складати акт за формою Н-1 ?

У голови сільськогосподарського виробничого кооперативу під час проведення звітних зборів у його робочому кабінеті стався гострий інфаркт міокарда. Під час обстеження в лікарні виявлено зміни в серцево-судинній і ендокринній системах. Чи вважається такий випадок пов`язаним з виробництвом і чи не¬обхідно про нього складати акт за формою Н-1 ? Згідно з п. 10 Положення про порядок розслідування та ведення обліку нещасних випадків профе¬сійних захворювань і аварій на ви¬робництві затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21.08.2001 р. № 1094 нещасні випадки що сталися внаслідок раптового погіршення стану здоров я працівника визнаються пов'язаними з виробництвом і про них складається акт за формою Н-1 за умови що погіршення стану здоров'я працівника сталося внаслідок впливу небезпечних чи шкідливих виробничих факторів або якщо потерпілий не проходив медичного огляду передбаченого законодавством а робота що виконувалась була протипоказана відповідно до медичного висновку про стан його здоров'я. У разі коли під час розслідування цього нещасного випадку основні події якого наведені у Вашому листі вищезазначені вимоги п. 10 Положення... про визнання його пов'язаним з виробництвом були відсутні про нього повинен складатися акт за формою НТ. Роз`яснення: В. ТОЛМАЧОВ начальник управління організації державного нагляду та обліку травматизму Держнаглядохоронпраці України Охорона праці №9 2004