На комбінаті експлуатуються повітрозбірники (посудини), які заводом-виготівником оснащені запобіжними пристроями (клапанами) підвищення тиску понад допустиме значення, вмонтованим захисним реле тиску, що вмикає чи вимикає електродвигун компресора у разі досягнення певного тиску. Хто на підприємстві і в які терміни повинен проводити огляд, регулювання, налагодження, ремонт і опломбування запобіжних клапанів і реле тиску, якщо в паспортах посудин це не зазначено?

На комбінаті експлуатуються повітрозбірники посудини які заводом-виготівником оснащені запобіжними пристроями клапанами підвищення тиску понад допустиме значення вмонтованим захисним реле тиску що вмикає чи вимикає електродвигун компресора у разі досягнення певного тиску. Хто на підприємстві і в які терміни повинен проводити огляд регулювання налагодження ремонт і опломбування запобіжних клапанів і реле тиску якщо в паспортах посудин це не зазначено? Згідно з вимогами пунктів 7.2.6 7.1.1 5.5.23 чинних Правил будови та безпечної експлуатації посудин що працюють під тиском ДНАОП 0.00-1.07-94 власник зобов'язаний забезпечити утримання посудин у справному стані та безпечні умови їх роботи. З цією метою на підприємстві має бути розроблено і затверджено в установленому порядку інструкцію з режиму роботи і безпечного обслуговування посудин а також запроваджено такий порядок щоб персонал на який покладено обов'язки з обслуговування посудин вів ретельне спостереження за дорученим йому обладнанням шляхом огляду перевірки функціонування арматури контрольно-вимірювальних приладів запобіжних і блокуючих пристроїв утриманням посудин у справному стані. Порядок і терміни перевірки справності запобіжних пристроїв залежно від умов технологічного процесу повинні бути зазначені в інструкції з експлуатації запобіжних пристроїв розробленій відповідно до вказівок підприємства-виготівника і затвердженій в установленому порядку. Роз`яснення: С. БАБЕНКО головний державний інспектор управління організації державного нагляду в металургії енер¬гетиці будівництві та котлонагляду Держнаглядохоронпраці України Охорона праці №9 2004