На нашому підприємстві є виробнича дільниця, де рівень звукового тиску за частоти 4000—8000 Гц складає 87 дБ. Чи вважати шум шкідливим виробничим фактором під час атестації робочих місць за умовами праці, якщо працівниками використовуються протишумові навушники ВЦНИ-ИОТ-2М, ефективність яких за вказаних частот становить 35 дБ?

На нашому підприємстві є виробнича дільниця де рівень звукового тиску за частоти 4000 8000 Гц складає 87 дБ. Чи вважати шум шкідливим виробничим фактором під час атестації робочих місць за умовами праці якщо праців¬никами використовуються протишумові навушники ВЦНИ-ИОТ-2М ефективність яких за вказаних частот становить 35 дБ? Згідно з Методичними рекомендаціями для проведення атестації робочих місць за умовами праці затвердженими постановою Міністерства праці України від 1 вересня 1992 р. та Головним державним санітарним лікарем України лабораторно-інструментальні дослідження фізичних хімічних біологічних і визначення психофізіологічних факторів проводяться в процесі роботи у характерних типових виробничих умовах при справних і ефективно діючих засобах колективного і індивідуального захисту. Слід підкреслити що за результатами цих досліджень здійснюється оцінка саме робочого місця за умовами праці. При цьому рівень шуму оцінюється без урахування ступеня захисту засобами індивідуального захисту працівників. Оцінка результатів лабораторних досліджень інструментальних вимірів проводиться шляхом порівняння фактично визначених значень з нормативними. Шум і вібрація оцінюються за еквівалентними рівнями. Ступінь шкідливості та небезпечності кожного фактора виробничого середовища і трудового процесу визначається за критеріями передбаченими Гігієнічною класифікацією праці затвердженою МОЗ СРСР від 12 серпня 1986р. №4137-86. Оскільки шум на зазначених Вами робочих місцях за еквівалентним рівнем перевищує гранична допустимий рівень виробничого шуму на 7 дБА тому за критеріями Гігієнічної класифікації праці відповідні місця можна віднести до робочих місць зі шкідливими умовами праці першого ступеня III класу небезпеки. Роз`яснення: С. РЯБОКОНЬ Головний державний експерт з умов праці України Міністерства праці та соціальної політики Охорона праці №9 2004