Який порядок виплати допомоги з тимчасової непрацездатності внаслідок нещасного випадку, який стався з працівником під час прямування на роботу чи з роботи, і за рахунок яких коштів ці виплати проводяться?

Який порядок виплати допомоги з тимчасової непрацездатності внаслідок нещасного випадку який стався з працівником під час прямування на роботу чи з роботи і за рахунок яких коштів ці виплати проводяться? З набранням 28 лютого 2001 р. чинності Закону України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами зумовленими народженням та похованням» травма яку працівник отримав під час прямування з роботи додому віднесено до побутової травми. Оплата листка непрацездатності у цьому випадку здійснюється на загальних підставах тобто залежно від страхового стажу та розміру заробітної плати. У разі побутової травми листок непрацездатності згідно з п. 2.5 Інструкції про порядок видачі документів що засвідчують тимчасову непрацездатність громадян затвердженої наказом Міністерства охорони здоров'я України від 13 листопада 2001 р. № 455 видається в день установлення непрацездатності. Тому побутова травма оплачується з першого дня а не з шостого як це було раніше. Частиною другою ст. 2 Закону «Про розмір внесків на деякі види загальнообов'язкового державного соціального страхування» встановлено що перші п'ять днів тимчасової непрацездатності внаслідок захворювання або травми не пов'язаної з нещасним випадком на виробництві оплачуються за рахунок коштів робото¬давця у порядку визначеному Кабінетом Міністрів України постанова Кабінету Міністрів України від 6 травня 2001 р. №439 . Допомога з тимчасової непрацездатності внаслідок захворювання або травми не пов'язаної з нещасним випадком на виробництві виплачується застрахованим особам Фондом соціального страхування з тимчасової втрати працездатності починаючи з шостого дня непрацездатності за весь період до відновлення працездатності або до встановлення медико-соціальною експертною комісією інвалідності незалежно від звільнення застрахованої особи в період втрати працездатності в порядку та розмірах встановлених законодавством. З першого дня побутової травми виплачується допомога з тимчасової непрацездатності за рахунок коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності інвалідам які працюють на підприємствах та в організаціях товариств УТОС і УТОГ а з 1 січня 2004 р. також працівникам бюджетних установ. Роз`яснення: О. СКРИПНИК директор департаменту політики державного соціального страхування Міністерства праці та соціальної політики Охорона праці №9 2004